Download manual for the product
SIEMENS HB23AB520 - Oven

If you are looking for the instruction manual: Oven SIEMENS HB23AB520 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Sütő SIEMENS HB23AB520
Sütő SIEMENS HB23AB520 Sütő SIEMENS HB23AB520


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 3214 KB (file format: pdf)
Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla
přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby.
Obdržíte důležité informace ohledně bezpečnosti. Poznáte jednotlivé části Vašeho nového sporáku. A ukážeme Vám krok za krokem, jak jej nastavit. Je to zcela jednoduché.
V tabulkách naleznete pro často používané pokrmy hodnoty nastavení a výšky zasunutí. Všechno testováno v našem kuchařském studiu.
A pokud se vyskytne závada – zde naleznete informace, jak můžete sami odstranit malé závady.
Podrobný obsah Vám pomůže se rychle zorientovat.
A nyní dobrou chuť.
Návod k použití
HB 23AB520
Q4ACZM0173
1

========1========

Obsah
Bezpečnostní upozornění ................................................................................................... 4
Před montáží ........................................................................................................................... 4
Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti ........................................................................................... 4
Příčiny škod ............................................................................................................................. 6
Ovládací panel ........................................................................................................................ 7
Vaše nová pečicí trouba ..................................................................................................... 7
Tlačítka a displej ...................................................................................................................... 8
Volič funkcí .............................................................................................................................. 8
Volič teploty ............................................................................................................................. 9
Pečicí prostor ........................................................................................................................... 9
Příslušenství .......................................................................................................................... 10
Před prvním použitím ........................................................................................................ 13
Nastavení hodin .................................................................................................................... 13
První zahřátí trouby ............................................................................................................... 13
Čištění příslušenství .............................................................................................................. 13
Nastavení trouby ............................................................................................................... 14
Druh ohřevu a teplota ............................................................................................................ 14
Rychloohřev ........................................................................................................................... 15
Nastavení časových funkcí .............................................................................................. 16
Budík ..................................................................................................................................... 16
Doba ...................................................................................................................................... 17
Konečná doba ....................................................................................................................... 19
Hodiny ................................................................................................................................... 21
Dětská pojistka .................................................................................................................. 22
Změna základního nastavení ............................................................................................ 23
Péče a čištění ..................................................................................................................... 24
Čisticí prostředky ................................................................................................................... 24
Vyvěšení a zavěšení závěsných roštů .................................................................................. 26
Vyvěšení a zavěšení dvířek trouby ........................................................................................ 27
Demontáž a montáž skleněných tabulí dvířek ....................................................................... 29
2


========2========

Obsah
Co dělat v případě závady ................................................................................................ 30
Tabulka závad ....................................................................................................................... 30
Výměna žárovky trouby na stropě trouby .............................................................................. 31
Skleněný kryt ......................................................................................................................... 31
Servisní služba .................................................................................................................. 32
Šetření energií ....................................................................................................................... 33
Tipy pro úsporu energie a ochranu životního prostředí ................................................ 33
Ekologická likvidace .............................................................................................................. 33
Testovali jsme pro Vás v našem kuchyňském studiu .................................................... 34
Koláče a pečivo ..................................................................................................................... 34
Tipy pro pečení ...................................................................................................................... 40
Maso, drůbež, ryby ............................................................................................................ 41
Upozornění k nádobí ............................................................................................................. 41
Drůbež ................................................................................................................................... 45
Ryba ...................................................................................................................................... 46
Tipy pro pečení a grilování .................................................................................................... 46
Nákypy, gratinování, toasty ................................................................................................... 47
Hotové produkty .................................................................................................................... 48
Zvláštní pokrmy ..................................................................................................................... 50
Rozmrazování ....................................................................................................................... 50
Sušení ................................................................................................................................... 51
Zavařování ............................................................................................................................. 51
Akrylamid v potravinách ...................................................................................................... 53
Zkušební pokrmy ................................................................................................................... 54
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.
Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-spotrebice.cz.
3

========3========

� Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Tento návod k použití a návod pro montáž dobře uschovejte. Pokud dáte přístroj někomu jinému, přiložte tento návod.
Před montáží
Škody během přepravy
Po vybalení přístroj zkontrolujte. V případě škody vzniklé během přepravy nesmíte přístroj zapojit.
Elektrické zapojení
Přístroj může zapojit jen autorizovaný odborník. V případě škod vzniklých v důsledku chybného zapojení nemáte nárok na záruku.
Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti
Tento přístroj je určen jen pro soukromé domácnosti. Používejte tento přístroj výhradně pro přípravu jídel.
Dospělí a děti nesmí přístroj obsluhovat bez dozoru, pokud nejsou tělesně nebo duševně v pořádku nebo pokud jim chybí znalosti a zkušenosti.
Nikdy nenechávejte děti hrát si s přístrojem.
Horký pečicí prostor
Nebezpečí popálení!
Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch pečicího prostoru a topných prvků. Opatrně otvírejte dvířka přístroje. Může unikat horká pára.
Pozor na malé děti.
4


========4========

Nebezpečí požáru!
Nikdy neuchovávejte v pečicím prostoru hořlavé předměty. Nikdy neotvírejte dvířka přístroje, pokud vznikne v přístroji kouř. Přístroj vypněte. Vytáhněte zástrčku, resp. vypněte pojistku ve skříni s pojistkami.
Nebezpečí zkratu!
Nikdy neskřípněte připojovací kabel elektrických přístrojů mezi horká dvířka přístroje. Izolace kabelu se může roztavit.
Nebezpečí opaření!
Nikdy nelijte vodu do horkého pečicího prostoru. Vznikne horká vodní pára.
Nebezpečí popálení!
Nikdy nepřipravujte pokrmy s velkým množstvím vysokoprocentních alkoholických nápojů. Alkoholické výpary by se mohly v pečicím prostoru vznítit. Používejte jen malá množství vysokoprocentních nápojů a otvírejte dvířka přístroje opatrně.
Horké příslušenství a nádobí
Nebezpečí popálení!
Nikdy nevyndávejte horké příslušenství nebo nádobí z pečicího prostoru bez chňapek
Neodborné opravy
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy může provádět jen námi školený technik servisní služby. Pokud je přístroj vadný, vytáhněte zástrčku, resp. vypněte pojistku ve skříni s pojistkami. Zavolejte servisní službu
5

========5========

Příčiny škod
Příslušenství, fólie, pečicí papír nebo nádobí na dně pečicího prostoru
Nepokládejte žádné příslušenství na dno pečicího prostoru. Nevykládejte dno pečicího prostoru fólií, jedno jakého druhu, nebo pečicím papírem. Nestavte nádobí na dno pečicího prostoru, pokud je teplota nastavena na více jak 50 ºC.
Dojde k hromadění tepla. Doby pečení neodpovídají a bude poškozen smalt.
Voda v horkém pečicím prostoru
Nikdy nelijte vodu do horkého pečicího prostoru. Vznikne vodní pára. V důsledku změny teplot může dojít ke škodám na smaltu.
Vlhké potraviny
Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v zavřeném pečicím prostoru. Dojde k poškození smaltu.
Ovocná šťáva
Pečicí plech v případě hodně šťavnatých ovocných koláčů neobkládejte příliš mnoho. Ovocná šťáva, která kape z pečícího plechu, zanechá skvrny, které nepůjdou odstranit. Pokud možno používejte hlubší univerzální pánev.
Vychladnutí s otevřenými dvířky přístroje
Nechejte pečicí prostor vychladnout jen uzavřený. I když jsou dvířka přístroje otevřena jen trochu, mohou být časem poškozeny sousedící přední části nábytku.
Hodně znečištěné těsnění trouby
Pokud je těsnění trouby hodně znečištěné, nezavírají se dvířka od trouby během provozu správně. Mohou být poškozeny sousedící přední části nábytku. Udržujte těsnění trouby vždy čisté.
Dvířka od trouby jako sedátko nebo odkládací plocha
Nestoupejte nebo nesedejte na otevřená dvířka od trouby. Neodkládejte nádobí nebo příslušenství na dvířka od trouby.
Přeprava přístroje
Nenoste přístroj za madlo dvířek. Madlo dvířek neunese hmotnost přístroje a mohlo by se zlomit.
6


========6========

Vaše nová pečicí trouba
Zde poznáte Vaši novou troubu. Vysvětlíme Vám ovládací pole a jednotlivé ovládací prvky. Obdržíte informace k pečicímu prostoru a k příslušenství.
Ovládací panel
Zde vidíte přehled ovládacího panelu.
Nikdy se nezobrazí na displeji všechny symboly současně. Podle typu přístroje jsou možné odchylky v podrobnostech.
Tlačítka a displej
Volič funkce
Volič teploty
Voliče
Ovládací knoflíky jsou zapuštěny. Pro zasunutí a vysunutí stiskněte ovládací knoflík v nulové poloze.
7

========7========

Tlačítka a displej
Pomocí tlačítek nastavujete různé dodatečné funkce. Nastavené hodnoty můžete vyčíst na displeji.
Tlačítko Použití

Časové funkce
- Minus + Plus

Rychloohřev
Dětská pojistka
Výběr budík �, doba přípravy �, konečný čas � a hodiny �.
Snížení nastavených hodnot.
Zvýšení nastavených hodnot.
Zahřát troubu zvlášť rychle.
Zablokování a odblokování ovládacího pole.
Jaká časová funkce se nachází na displeji v popředí, vidíte na šipce  před příslušným symbolem. Výjimka: U hodin svítí symbol � jen tehdy, pokud je nastavujete.
Volič funkcí
Voličem funkce nastavíte druh ohřevu.
Poloha Použití
 Trouba je vypnuta.
� 3D Horký vzduch* Pro koláče a pečivo na jedné až třech úrovních. Větrák
rozděluje ohřev kruhového topného tělesa v zadní stěně
rovnoměrně do pečicího prostoru.
� Horní /spodní ohřev
Pro koláče, nákypy a libové pečeně, např. hovězí nebo
zvěřina, na jedné úrovni.
Teplo přichází rovnoměrně odshora a odspodu.
� Cirkulační infragril Pečení masa, drůbeže a celých ryb.
Topné těleso grilu a ventilátor se střídavě zapíná a vypíná.
Ventilátor víří horký vzduch okolo pokrmu.
� Vario-velkoplošný gril Grilování steaků, párků, toastů a kousků ryb.
Celá plocha pod topným tělesem grilu je horká.
� Spodní ohřev Zavařování a dopékání nebo hnědnutí.
Teplo přichází odspodu.
� Osvětlení trouby Zapnutí osvětlení trouby.
* Druh topení, kterým byla určena třída efektivnosti podle EN50304
Pokud nastavujete, zapne se světlo trouby v pečicím prostoru.
8


========8========

Volič teploty
Voličem teploty nastavujete teplotu nebo stupeň grilování.
Poloha Význam

Nulová poloha Trouba nehřeje.
50-270 Rozsah teplot Teplota v pečicím prostoru v ºC. •, ••, ••• Stupně grilování
Stupně grilování pro gril, velká plocha �.
• = stupeň 1, slabý
•• = stupeň 2, prostřední
••• = stupeň 3, silný
Pokud trouba hřeje, svítí kontrolka nad voličem teploty. V topných přestávkách mezi zahříváním zhasne.
Pečicí prostor
V pečicím prostoru se nachází světlo trouby. Chladicí ventilátor chrání troubu před přehřátím.
Osvětlení trouby
Během provozu svítí světlo trouby v pečicím prostoru. Polohou na � voličem funkce můžete zapnout světlo bez ohřevu.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká nad dvířky. Pozor! Větrací otvor nezakrývejte. Trouba by se jinak přehřála
Aby po provozu pečicí prostor rychleji vychladl, chladicí ventilátor ještě po určitou dobu dobíhá.
9

========9========

Příslušenství
Příslušenství můžete zasunout do trouby do 5 různých výšek.
Příslušenství můžete ze dvou třetin vytáhnout, aniž se překlopí. Tak je možné pokrmy snadno vyjmout.
Pokud bude příslušenství horké, může se zdeformovat. Jakmile opět vychladne, zdeformování zmizí a nemá žádný vliv na funkci.
Příslušenství můžete dokoupit u autorizovaného servisu, v odborném obchodu nebo na internetu nebo u vašeho odborného prodejce. Uveďte prosím číslo HZ.
Kombinovaný rošt
Pro nádobí, koláčové formy, pečení, grilované kousky a hluboce zmrazené potraviny.
Zasuňte rošt zakřivením � směrem dolů.
Univerzální pánev
Pro šťavnaté koláče, pečivo, hluboce chlazené pokrmy a velké pečeně.
Může být použita také jako nádoba na zachycení tuku, pokud grilujete přímo na roštu.
Univerzální pánev zasuňte do trouby zkosením ke dvířkům trouby.
10


========10========

Zvláštní příslušenství
Zvláštní příslušenství můžete koupit autorizovaného servisu nebo u Vašeho odborného prodejce.
Rozsáhlou nabídku k Vaší troubě naleznete v našich prospektech nebo na internetu.
Disponibilita, jakož i možnost objednání online zvláštního příslušenství je v každé zemi jiná. Prosím podívejte se do prodejních podkladů.
Rošt HZ 334000
Univerzální pánev HZ 332000
Smaltovaný pečicí plech HZ 331000
Vkládací rošt HZ 324000
Pro nádobí, kuchyňské formy, pečení, kousky na grilování a hluboce chlazené pokrmy.
Pro šťavnaté koláče, pečivo, hluboce chlazené pokrmy a velké pečeně. Může být použita také jako nádoba pro zachycení tuku, pokud grilujete přímo na roštu. Pro koláče a placičky.
Grilovací plech HZ 325000
Skleněná pánev HZ 336000
Smaltovaný pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ 331010
Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ 332010
Plech na pizzu HZ 317000
Pečicí kámen HZ 327000
Profipánev s vkládacím roštem HZ 333000
Pro pečení. Postavte rošt vždy do univerzální pánve. Bude zachycen odkapávající tuk a šťáva z masa. Pro grilování místo roštu nebo jako ochrana proti stříkání, aby se trouba tolik neznečistila. Grilovací plech používejte jen v univerzální pánvi.
Grilování na grilovacím plechu: Používejte jen na výškách zasunutí 1, 2 a 3.
Grilovací plech jako ochrana proti stříkání: Zasuňte univerzální pánev s grilovacím plechem pod rošt. Hluboký pečicí plech ze skla. Hodí se také velice dobře jako nádobí pro servírování.
Koláče a placičky se uvolní snadněji od pečicího plechu. Zasuňte pečicí plech zkosením směrem ke dvířkům trouby.
Koláče a placičky se uvolní snadněji od pečicího plechu. Zasuňte pečicí plech zkosením směrem ke dvířkům trouby.
Ideální pro pizzu, hluboce chlazené produkty nebo velké kulaté koláče. Plech na pizzu můžete použít namísto univerzální pánve. Postavte plech na rošt a řiďte se podle údajů v tabulkách.
Pečicí kámen se hodí hlavně pro přípravu vlastního chleba, housek a pizzy, které mají mít křupavý spodek. Pečicí kámen se musí vždy předehřát na doporučenou teplotu.
Vhodná zejména pro přípravu velkých množství.
11

========11========

Víko pro profipánev HZ 333001 Skleněný pekáč HZ 915001
Víko činí z profipánve profesionálního pomocníka pro pečení.
Skleněný pekáč je vhodný pro dušené pokrmy a nákypy, které připravujete v troubě.
Zejména vhodný je pro programovací nebo pečicí automatiku.
Kovový pekáč HZ 26000
Univerzální pekáč HZ 390800
2 násobný teleskopický výsuv HZ 338250 3 násobný teleskopický výsuv HZ 338352 3 násobný plně teleskopický výsuv HZ 338356 Zboží servisní služby
Utěrky pro nerezový povrch Zboží č. 311134
Gel pro čištění trouby, grilu Zboží č. 463582 Utěrka z mikrovlákna s voštinovou strukturou Zboží č. 460770
Pekáč je určen pro pečicí zónu sklokeramické varné desky. Je vhodný pro senzorovou automatiku, ale také pro pečicí automatiku.
Pekáč je zvenku smaltovaný a uvnitř nepřilnavě povrstven.
Pro zvlášť velké porce nebo mnoho porcí. Pekáč je zvenku ze šedého smaltu se skleněnou pokličkou vhodnou do trouby. Skleněná poklička se může použít jako forma pro gratinování.
Pomocí výsuvných kolejniček ve výšce 2 a 3 můžete příslušenství dále vytáhnout, aniž by se převrátilo. Pomocí výsuvných kolejniček ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství dále vytáhnout, aniž by se převrátilo. Pomocí výsuvných kolejniček ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství zcela vytáhnout, aniž by se převrátilo Pro Vaše domácí spotřebiče můžete u autorizovaného servisu, v odborném obchodu dokoupit vhodné prostředky pro péči a čištění nebo ostatní příslušenství. Uveďte vždy příslušné číslo výrobku.
Brání usazování nečistoty. Díky impregnaci speciálním olejem budou povrchy nerezových spotřebičů optimálně ošetřeny.
Pro čištění pečicího prostrou. Gel je bez zápachu.
Pojistka dveří Zboží č. 612594
Zvlášť vhodná pro čištění choulostivých povrchů, jako např. sklo, sklokeramika, nerez nebo hliník. Utěrka z mikrovlákna odstraňuje v jednom pracovním úkonu zbytky vody a mastnou špínu.
Aby děti nemohly troubu otevřít. Podle dvířek přístroje se pojistka našroubuje různě. Dbejte přílohového listu, který je přiložen k pojistce dveří.
12


========12========

Před prvním použitím
Zde se dozvíte, co musíte udělat, než buďte s Vaší troubou poprvé připravovat pokrmy. Přečtěte si předtím kapitolu bezpečnostní upozornění.
Nastavení hodin
Po připojení svítí na displeji symbol � a tři nuly. Nastavte hodiny.
1. Stiskněte tlačítko �.
Na displeji se objeví čas 12:00. 2. Tlačítkem + nebo – nastavte hodiny.
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat.
První zahřátí trouby
Aby se odstranila vůně novoty, zahřívejte prázdnou, uzavřenou troubu. Ideální pro to je hodina při � horním/ spodním teple a teplota 240 ºC.
Dávejte pozor na to, aby v pečicím prostoru nebyly žádné zbytky obalu.
1. Voličem funkce nastavte � spodní/horní ohřev. 2. Voličem teploty nastavte teplotu na 240 ºC.
Po hodině troubu vypněte. K tomuto otočte volič funkce do nulové polohy.
Čištění příslušenství
Než budete používat příslušenství, řádně jej vyčistěte v mycí lázni a měkkým hadříkem.
13

========13========

Nastavení trouby
Máte různé možnosti, jak můžete Vaši troubu nastavit. Zde Vám vysvětlíme, jak nastavit Vámi požadovaný druh ohřevu a teplotu nebo stupeň pro grilování.
Pro Váš pokrm můžete na troubě nastavit dobu a konečný čas. K tomu se prosím podívejte do kapitoly Nastavení časových funkcí.
Druh ohřevu a teplota
Příklad na obrázku: horní/spodní ohřev při 190 ºC.
1. Nastavte voličem funkce druh ohřevu.
2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň pro grilování.
Trouba začne hřát.
14


========14========

Vypnutí trouby
Otočte voličem funkce do nulové polohy.
Změna nastavení
Druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování můžete kdykoliv změnit příslušným voličem.
Rychloohřev
Pomocí rychloohřevu dosáhne Vaše trouba nastavené teploty zvlášť rychle.
Rychloohřev používejte při nastavených teplotách více jak 100 ºC. Vhodné jsou druhy ohřevu:
 3D horký vzduch �  Horní/spodní ohřev �
Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, dávejte pokrm do pečicího prostoru teprve tehdy, pokud je je rychloohřev dokončen.
1. Nastavte druh ohřevu a teplotu. 2. Krátce stiskněte tlačítko �.
Na displeji svítí symbol �. Trouba začne hřát.
Rychloohřev je dokončen
Zazní signál. Na displeji zhasne symbol �. Dejte Váš pokrm do trouby.
Přerušení rychloohřevu
Stiskněte krátce tlačítko �. Na displeji zhasne symbol �.
15

========15========

Nastavení časových funkcí
Vaše trouba má různé časové funkce. Pomocí tlačítka � � vyvoláte menu a pohybujete se mezi různými funkcemi. Po dobu nastavování svítí všechny časové symboly. Šipka  Vám ukazuje, u jaké časové funkce se nacházíte. Právě nastavenou časovou funkci můžete přímo změnit tlačítkem + nebo -, pokud je před časovým symbolem šipka .
Budík
Budík můžete používat jako minutky. Běží nezávisle na pečicím prostoru. Budík má vlastní signál. Tak slyšíte, zda budík nebo určitá doba uběhla.
1. Stiskněte jednou tlačítko �.
Na displeji svítí časové symboly, šipka  se nachází
před �.
2. Pomocí tlačítka + nebo – budík nastavte.
Nastavená hodnota tlačítka + = 10 minut
Nastavená hodnota tlačítka - = 5 minut
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat. Budík se spustí. Na displeji svítí symbol � a nastavená doba budíku viditelně ubíhá. Ostatní časové symboly zhasnou.
Nastavený čas budíku uběhl
Zazní signál. Na displeji se zobrazí 0:00. Pomocí tlačítka � budík vypněte.
Změna času budíku
Pomocí tlačítka + nebo – změňte čas budíku. Po pár minutách bude změna převzata.
Smazání času budíku
Pomocí tlačítka – vraťte nastavenou dobu budíku až na nulu. Po pár minutách bude změna převzata. Budík je vypnut.
16


========16========

Vyvolání časového nastavení
Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí příslušné symboly na displeji. Budík běží v popředí. Před symbolem � je šipka  a čas budíku viditelně ubíhá.
Pro vyvolání budíku �, doby přípravy �, konečné doby � nebo hodin �, stiskněte tlačítko � tak dlouho, dokud se nenachází šipka  před příslušným symbolem. Hodnota k tomuto se objeví na několik sekund na displeji.
Doba přípravy
Na troubě můžete nastavit dobu pečení Vašeho pokrmu. Jakmile doba uběhne, trouba se automaticky vypne. Tak nemusíte přerušovat jinou práci, abyste troubu vypnuli. Doba pečení nebude nechtěně překročena.
Příklad na obrázku: doba 45 minut.
1. Nastavte voličem funkce druh ohřevu.
2. Nastavte voličem teploty teplotu nebo stupeň grilování 3. Stiskněte dvakrát tlačítko �.
Na displeji se zobrazí 0:00. Časové symboly svítí, šipka
 se nachází před �.
17

========17========

4. Tlačítkem + nebo – nastavte dobu.
Přednastavená hodnota tlačítka + = 30 minut
Přednastavená hodnota tlačítka - = 10 minut
Po několika sekundách se trouba zapne. Na displeji běží viditelně doba a svítí symbol �. Ostatní časové symboly zhasnou.
Doba uběhla
Zazní signál. Trouba přestane hřát. Na displeji se zobrazí 0:00.
Stiskněte tlačítko �. Tlačítkem + nebo – můžete dobu nastavit znovu.
Nebo stiskněte dvakrát tlačítko � a volič funkce otočte do nulové polohy. Trouba je vypnutá.
Změna doby
Tlačítkem + nebo – změňte dobu. Po pár sekundách bude změna převzata. Pokud je budík nastaven, stiskněte předtím tlačítko �.
Smazání doby
Tlačítkem – vraťte dobu až na 0:00:
Po pár sekundách bude změna převzata. Doba je smazána. Pokud je nastaven budík, stiskněte předtím tlačítko �.
18


========18========

Vyvolání časových nastavení
Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí příslušné symboly na displeji. Před symbolem časové funkce je šipka .
Pro vyvolání budíku �, doby přípravy �, konečné doby � nebo hodin �, stiskněte tlačítko � tak dlouho, dokud se nenachází šipka  před příslušným symbolem. Hodnota se objeví na několik sekund na displeji.
Čas ukončení přípravy
Můžete posunout čas, ve který má být Váš pokrm hotov. Trouba se zapíná automaticky a je v požadovaný čas hotová.
Můžete např. dát ráno Váš pokrm do pečicího prostoru a nastavit tak, aby byl v poledne hotov.
Dávejte pozor na to, aby pokrmy nestály příliš dlouho v pečicím prostoru a nezkazily se.
Příklad na obrázku: Je 10:30 hod., doba je 45 minut a trouba má být hotová v 12:30
1. Nastavte volič funkce.
2. Nastavte volič teploty.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko �.
4. Nastavte tlačítkem + nebo – dobu.
5. Stiskněte tlačítko �.
Šipka  se nachází před �. Zobrazí se čas, kdy má
být pokrm hotov.
19

========19========

6. Tlačítkem + nebo – posuňte konečný čas na pozdější
dobu.
Po několika sekundách převezme trouba nastavení a zapne se do vyčkávací pozice. Na displeji se zobrazí čas, kdy bude pokrm hotov, a před symbolem � se nachází šipka . Symbol � a � zhasnou.
Doba uběhla
Zazní signál. Trouba přestane hřát. Na displeji se zobrazí 0:00.
Stiskněte tlačítko �. Tlačítkem + nebo – můžete dobu nastavit znovu.
Nebo stiskněte dvakrát tlačítko � a volič funkce otočte do nulové polohy. Trouba je vypnutá.
Změna času ukončení přípravy
Tlačítkem + nebo - změňte konečný čas. Po pár sekundách bude změna převzata. Pokud je budík nastaven, stiskněte předtím dvakrát tlačítko �.
Čas ukončení přípravy neměňte, když čas právě běží. Doba pečení by nesouhlasila.
Smazání času ukončení přípravy
Tlačítkem – nastavte konečný čas na aktuální čas. Po pár sekundách bude změna převzata. Trouba se zapne. Pokud je budík nastaven, stiskněte předním dvakrát tlačítko �.
20


========20========

Vyvolání časových nastavení
Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí příslušné symboly na displeji. Před symbolem časové funkce je šipka .
Pro vyvolání budíku �, doby přípravy �, konečné doby přípravy � nebo hodin �, stiskněte tlačítko � tak dlouho, dokud se nenachází šipka  před příslušným symbolem. Hodnota k tomuto se objeví na několik sekund na displeji.
Hodiny
Po připojení nebo po výpadku proudu svítí na displeji symbol � a tři nuly. Nastavte čas.
1. Stiskněte tlačítko �.
Na displeji se objeví čas 12:00. 2. Nastavte čas tlačítkem + nebo -.
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat.
Změna času
Nesmí být nastavená žádná jiná časová funkce.
1. Stiskněte čtyřikrát tlačítko �.
Na displeji svítí časové symboly, šipka  se nachází
před �.
2. Pomocí tlačítka + nebo – změňte čas.
Vypnutí času
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat.
Čas můžete vypnout. Tak je viditelný jen tehdy, pokud je trouba v provozu. K tomu viz kapitolu Změna základního nastavení.
21

========21========

Dětská pojistka
Aby děti nemohly troubu neúmyslně zapnout, má dětskou pojistku.
Trouba nereaguje na žádná nastavení. Budík a hodiny můžete nastavit i při zapnuté dětské pojistce.
Pokud je nastaven druh ohřevu a teplota nebo stupeň grilování, přeruší dětská pojistka ohřev.
Zapnutí dětské pojistky
Nesmí být nastavena žádná doba nebo konečný čas. Stiskněte tlačítko � cca čtyři sekundy.
Na displeji se objeví symbol �. Dětská pojistka je zapnuta.
Vypnutí dětské pojistky
Stiskněte tlačítko � cca čtyři sekundy.
Na displeji zhasne symbol �. Dětská pojistka je vypnuta.
22


========22========

Změna základního nastavení
Vaše trouba má různá základní nastavení. Tato nastavení můžete přizpůsobit Vašim vlastním
zvyklostem.
Základní nastavení c1 Zobrazení času
c2 Doba trvání signálu po uplynutí doby nebo budíku.
c3 Okamžik, dokud nebude nastavení převzato.
* Nastavení ze závodu
Výběr 1 vždy
Výběr 2 jen při provozu cca 2 min.*
Výběr 3 -
cca 10 sek.
cca 5 min.
cca 2 sek.
cca 5 sek.*
cca 10 sek.
Nesmí být nastavena žádná jiná časová funkce.
1. Stiskněte tlačítko � na cca 4 sekundy.
Na displeji se zobrazí aktuální základní nastavení k
zobrazení času, např. c1 pro výběr 1.
2. Tlačítkem + nebo – změňte základní nastavení. 3. Potvrďte tlačítkem �.
Na displeji se zobrazí další základní nastavení. Pomocí
tlačítka � můžete projít všechny úrovně a změnit
tlačítkem + nebo -.
4. Nakonec stiskněte tlačítko � na cca 4 sekundy.
Všechna základní nastavení jsou převzata.
Vaše základní nastavení můžete kdykoliv zase změnit.
23

========23========

Péče a čištění
Při pečlivé péči a čištění zůstane Vaše trouba dlouho pěkná a funkční. Jak se správně starat a čistit Vaši troubu, Vám vysvětlíme zde.
Upozornění
Drobné barevné rozdíly na přední straně trouby vznikají v důsledku různých materiálů, jako sklo, umělá hmota nebo kov.
Stíny na tabulce ve dvířkách, které vypadají jako šmouhy, jsou světelné efekty světla trouby.
Smalt se vypaluje při velice vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a nemá žádný vliv na funkčnost.
Hrany tenkých plechů nelze zcela opatřit smaltem. Mohou být proto drsné. Ochrana proti korozi není tímto ovlivněna.
Čisticí prostředky
Aby nedošlo k poškození různých povrchů nesprávným čisticím prostředkem, dbejte údajů v tabulce.
Nepoužívejte
 žádné ostré ani drhnoucí čisticí prostředky,  žádné tvrdé drhnoucí polštářky nebo čisticí houbičky,  žádné vysokotlaké čističe nebo parní čističe.
Nové houbičky před použitím důkladně propláchněte.
24


========24========

Oblast Přední část trouby
Ušlechtilá ocel
Sklo
Tabulka dveří
Pečicí prostor
Čisticí prostředek
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem a osušte měkkou utěrkou.
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem a osušte měkkou utěrkou. Vápenné skvrny, tuk škrob, bílek okamžitě odstraňte. Pod takovýmito skvrnami se může vytvářet koroze. U servisní služby nebo v odborném obchodu můžete obdržet zvláštní prostředky na nerez, které se hodí pro teplé povrchy. Naneste malou vrstvu prostředku měkkým hadříkem.
Čištění skla:
Otřete měkkým hadříkem.
Nepoužívejte škrabku na sklo.
Čištění skla:
Otřete měkkým hadříkem.
Nepoužívejte škrabku na sklo.
Horký mycí roztok nebo octová voda:
Očistěte hadříkem.
Skleněný kryt světla trouby
Těsnění Nesundavat! Závěsné rošty
Příslušenství
V případě silného znečištění použijte jemnou nerezovou drátěnku nebo čistič pro trouby. Používejte jen ve studeném pečicím prostoru.
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem.
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem. Nedrhněte.
Horký mycí roztok:
Namočte a očistěte hadříkem nebo kartáčem. Horký mycí roztok:
Namočte a očistěte hadříkem nebo kartáčem.
25

========25========

Vyvěšení a zavěšení závěsných roštů
Pro čištění můžete závěsné rošty vyjmout. Trouba musí být vychladlá.
Vyvěšení závěsných roštů
1. Nadzvedněte rošt zepředu směrem nahoru 2. a vyvěste (obrázek A).
3. Poté táhněte celý rošt směrem dopředu a vyjměte
(obrázek B).


Očistěte rošt mycím prostředkem a houbičkou. Při silném znečištění použijte kartáč.
Zavěšení závěsného roštu
1. Mřížku nejprve zastrčte do zadní dírky, trochu tlačte
dozadu (obrázek A)
2. a pak zavěste do přední dírky (obrázek B).


Rošt se rozměrově hodí vpravo a vlevo. Vyklenutí musí být vždy dole.
26


========26========

Vyvěšení a zavěšení dvířek trouby
Pro čištění a pro vyndání tabulky dvířek můžete dvířka trouby vyvěsit.
Závěsy dvířek trouby mají na každé straně blokovací páčku. Pokud je blokovací páčka zaskočená (obrázek A), jsou dvířka trouby zajištěna. Nelze je vyvěsit.
Pokud je blokovací páčka vyklopená, aby bylo možné dvířka trouby vyvěsit (obrázek B), jsou závěsy jištěny. Nemohou zapadnout.Nebezpečí zranění! Pokud nejsou závěsy jištěny, zaskočí
velkou silou.
Dávejte pozor na to, aby blokovací páčky byly vždy
zcela zaklopeny, resp. při vyvěšení dvířek trouby zcela
vyklopeny.
Vyvěšení dvířek
1. Zcela otevřete dvířka trouby.
2. Vyklopte obě blokovací páčky vlevo a vpravo (obrázek
A).
3. Zavřete dvířka trouby až na doraz. Uchopte oběma
rukama vlevo a vpravo. Ještě trochu zavřete a
vytáhněte (obrázek B).


27

========27========

Zavěšení dvířek
Zavěste dvířka trouby v opačném pořadí.
1. Při zavěšování dvířek trouby dávejte pozor na to, aby
byly oba závěsy zavedeny rovně do otvoru (obrázek A). 2. Zářez na závěsu musí zaskočit na obou stranách
(obrázek B).


3. Opět zaklopte obě blokovací páčky (obrázek C). Zavřete dvířka trouby.


Nebezpečí zranění! Pokud dvířka trouby neúmyslně
vypadnou nebo závěs zaskočí, nesahejte do závěsu.
Zavolejte servisní službu.
28


========28========

Demontáž a montáž skleněných tabulí dvířek
Pro lepší čištění můžete skleněné tabule na dvířkách trouby vymontovat.
1. Vyvěste dvířka trouby a madlem dolů položte na hadr. 2. Odšroubujte kryt dole na dvířkách trouby. K tomuto
vyšroubujte šrouby vlevo a vpravo (obrázek A). 3. Skleněné tabule nadzvedněte a vytáhněte (obrázek B).


Očistěte čističem na sklo a měkkým hadříkem.
Nepoužívejte žádné ostré nebo drhnoucí prostředky a škrabku na sklo. Mohlo by dojít k poškození skla.
4. Zasuňte skleněné tabule šikmo dozadu. Hladká plocha
musí být zvenku.
5. Nasaďte kryt a zašroubujte.
6. Zavěste dvířka trouby.
Troubu používejte teprve poté, pokud budou skleněné tabule řádně namontovány.
29

========29========

Co dělat v případě závady
Závada, která se vyskytne, je často způsobena nějakou maličkostí. Než zavoláte servis, zkuste prosím za pomoci tabulky závadu sami odstranit.
Tabulka závad
Pokud se pokrm nepodaří správně, podívejte se prosím do kapitoly Testovali jsme pro Vás v našem kuchyňském studiu. Zde naleznete mnoho tipů a upozornění ohledně
vaření.
Závada Trouba nefunguje
Možná příčina Pojistka je vadná.
Výpadek proudu.
Na displeji svítí � a nuly.
Trouba nehřeje.
Výpadek proudu.
Na kontaktech je prach.
Chybová hlášení
Náprava/Upozornění
Podívejte se do pojistkové skříně, je-li pojistka v pořádku.
Zkontrolujte, zda svítí kuchyňské světlo nebo fungují ostatní spotřebiče. Hodiny znovu nastavte.
Otočte ovládacími knoflíky několikrát tam a zpátky.
Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení , stiskněte tlačítko �. Hlášení zmizí. Nastavená časová funkce bude smazána. Pokud chybové hlášení opět nezmizí, zavolejte servisní službu.
U následujících chybových hlášení můžete sami zjednat
nápravu.
Chybové hlášení E011
Možná příčina
Tlačítko bylo stisknuto
příliš dlouho nebo je zakryto
Náprava/Upozornění
Jednotlivě stiskněte všechna tlačítka Zkontrolujte, jestli se nějaké tlačítko nezaseklo, není zakryté nebo znečištěné.

úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smí provádět
jen technik autorizovaného servisu vyškolený výrobcem.
30


========30========

Výměna žárovky trouby na stropě trouby
Pokud se osvětlení trouby rozbilo, musí se vyměnit. Náhradní žárovky odolné vůči teplotám, 40 wattů, obdržíte u servisní služby nebo v odborném obchodu.
Používejte jen žárovky uvedeného typu.

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Vypněte pojistku v pojistkové skříni.
2. Do studené trouby položte utěrku, aby se zamezilo
škodám.
3. Skleněný kryt vyšroubujete otáčením doleva.
4. Žárovku nahraďte stejným typem žárovky. 5. Opět našroubujte skleněný kryt. 6. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku.
Skleněný kryt
Poškozený skleněný kryt se musí vyměnit.
Vhodný skleněný kryt obdržíte u servisní služby. Udejte E-číslo a číslo FD Vašeho přístroje.
31

========31========

Servisní služba
Potřebuje-li Váš spotřebič opravu, je tu pro Vás naše servisní služba. Adresa a telefonní číslo nejbližšího střediska servisní služby jsou uvedeny v telefonním seznamu. Uvedená centra servisní služby Vám rádi sdělí kontakt na středisko servisní služby ve Vaší blízkosti.
Číslo E a číslo FD
Servisní službě vždy uveďte číslo výrobku (čís. E) a číslo výroby (čís. FD) Vašeho spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly naleznete vpravo, na boční straně dvířek trouby. Abyste v případě poruchy nemuseli dlouho hledat, můžete si zde poznamenat údaje Vašeho spotřebiče a telefonní číslo servisní služby.
E číslo Telefon �
FD číslo
32


========32========

Tipy pro úsporu energie a ochranu životního prostředí
Zde se dozvíte tipy, jak můžete při pečení šetřit energii a jak Váš přístroj správně ekologicky zlikvidovat.
Šetření energií
Předehřívejte troubu jen tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované pečicí formy. Přijímají ohřev zvlášť dobře.
Otvírejte dvířka trouby při pečení co nejméně.
Více koláčů pečte nejlépe postupně. Trouba je ještě teplá. Tím se zkrátí doba pečení druhého koláče. Můžete také zasunout 2 formy vedle sebe.
V případě delšího pečení můžete troubu 10 minut před koncem doby pečení vypnout a využít zbytkové ohřev pro dokončení pečení.
Ekologická likvidace
Zlikvidujte obal ekologicky.

Tento přístroj je označen podle směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických přístrojích (waste electrical and electronic equipment WEEE).
Směrnice určuje rámec pro vrácení a recyklaci starých přístrojů v rámci EU.
33

========33========

Testovali jsme pro Vás v našem kuchyňském studiu
Zde naleznete výběr pokrmů a k tomu optimální nastavení. Ukážeme Vám, jaký druh ohřevu a teplota je nejvhodnější pro Váš pokrm. Obdržíte údaje ohledně vhodného příslušenství a do jaké výšky se má zasunout. Získáte tipy k nádobí a k přípravě.
Upozornění
Údaje v tabulce platí vždy pro zasunutí do studeného a prázdného pečicího prostoru. Předehřívejte jen tehdy, pokud je to uvedeno v tabulkách.
Před použitím odstraňte z pečicího prostoru veškeré příslušenství, které nepotřebujete.
Vyložte příslušenství pečicím papírem teprve po předehřátí.
Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a povaze potravin.
Používejte dodané příslušenství.
Dodatečné příslušenství obdržíte jako zvláštní příslušenství v odborném obchodu nebo u servisní služby.
Používejte vždy chňapku, pokud vyndáváte horké příslušenství nebo nádobí z pečicího prostoru.
Koláče a pečivo
Upozornění
S horním/spodním � ohřevem se pečení koláče nejvíce povede.
Pokud pečete za pomoci 3D horkého vzduchu �, dbejte následující:
Koláče ve formách, výška zasunutí 2
Koláče na plechu, výška zasunutí 3.
34


========34========

Pečení na více úrovních
Používejte 3D horkých vzduch. Pečení na 2 úrovních:
Univerzální pánev ve výšce zasunutí 3 Pečicí plech ve výšce zasunutí 1.
Pečení na 3 úrovních:
Pečicí plech ve výšce zasunutí 5 Univerzální pánev ve výšce zasunutí 3 Pečicí plech ve výšce zasunutí 1.
Současně zasunuté plechy nemusí být hotovy současně.
V tabulkách naleznete četné návrhy pro Vaše pokrmy.
Pokud pečete se 3 formami současně, postavte je na rošty, jak je znázorněno na obrázku.
Pečicí formy
Nejvhodnější jsou tmavé pečicí formy z kovu. U světlých pečicích forem z tenkostěnného kovu nebo skleněných forem se prodlužuje doba pečení a koláč se neupeče rovnoměrně.
Pokud chcete používat silikonové formy, řiďte se podle údajů a receptů výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Množství těsta a údaje v receptu se mohou lišit.
Tabulky
V tabulkách naleznete pro různé koláče a pečivo vhodný druh topení.
Teplota a doba pečení závisí na množství a jakosti těsta. Proto jsou v tabulkách uvedeny rozsahy. Zkuste to nejprve s nižší hodnotou. Nižší teplota způsobuje rovnoměrné upečení. Pokud to je zapotřebí, nastavte ji příště vyšší.
35

========35========

Doby pečení se zkrátí o 5 až 10 minut, pokud použijete
předehřívání.
Dodatečné informace naleznete pod tipy k pečení v připojení k tabulce.
Koláč ve formách
Nádobí
Třený koláč, jednoduchý
Věnec/forma
3 formy
Třený koláč, jemný
Věnec/forma
Dortový korpus z třeného Forma na ovocný koláč těsta
Ovocný koláč jemný, Dortová forma/forma na třené těsto bábovku
Piškotový korpus, 2 vejce Forma na ovocný koláč předehřátí
Piškotový dort, 6 vajec Tmavá dortová forma předehřátí
Korpus z křehkého těsta Tmavá dortová forma s okrajem
Ovocný nebo tvarohový Tmavá dortová forma koláč s korpusem z
křehkého těsta*
Švýcarský koláč Plech na pizzu
Bábovka
Forma na bábovku
Pizza, tenké dno, málo oblohy, předehřátí Pikantní koláč
Plech na pizzu
Tmavá dortová forma
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2
160 - 180
3+1
� �
Doba pečení v minutách 50 - 60
140 - 160
60 - 80
2

150 - 170
65 - 75
3

160 - 180
20 - 30
2

160 - 180
50 - 60
2

160 - 180
20 - 30
2

160 - 180
40 - 50
1

170 - 190
25 - 35
1

170 - 190
70 - 90
1

220 - 240
35 - 45
2

150 - 170
60 - 70
1

250 - 270
10 - 15
1

180 - 200
45 - 55
*Nechejte koláč vychladnout cca 20 min ve vypnutém, zavřeném přístroji.
36


========36========

Koláč na plechu
Nádobí
Třené těsto se suchou oblohou
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Třené těsto se šťavnatou Univerzální pánev oblohou
(ovoce)
Univerzální pánev +
Pečicí plech Kynuté těsto se suchou Univerzální pánev oblohou
Univerzální pánev +
Pečicí plech
Kynuté těsto se šťavnatou oblohou (ovoce)
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí plech
Křehké těsto se suchou oblohou
Křehké těsto se šťavnatou oblohou (ovoce)
Švýcarský koláč
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Piškotová roláda předehřátí
Univerzální pánev
Kynutý cop z 500 g mouky
Štola z 500 g mouky
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Štola z 1 kg mouky
Univerzální pánev
Závin, sladký
Univerzální pánev
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

170 - 190
Doba pečení v minutách 20 - 30
3+1

150 - 170
35 - 45
2

180 - 200
25 - 35
3+1

140 - 160
40 - 50
3

170 - 180
25 - 35
3+1

150 - 170
35 - 45
3

160 - 180
40 - 50
3+1

150 - 170
50 - 60
2

170 - 190
20 - 30
2

170 - 190
60 - 70
1

210 - 230
40 - 50
2

170 - 190
15 - 20
2

170 - 190
25 - 35
3

160 - 180
60 - 70
3

140 - 160
90 - 100
2

190 - 210
55 - 65
37

========37========

Koláč na plechu
Nádobí
Pizza
Univerzální pánev
Flammkuchen, předehřátí
Univerzální pánev + Pečicí plech Univerzální pánev
Malé pečivo
Nádobí
Placičky
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
Makrónky
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
Bezé
Univerzální pánev
Mufinky
Rošt s plechem na mufinky
2 rošty s plechy na mufinky
Pečivo z páleného těsta
Univerzální pánev
Pečivo z listového těsta
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
38

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

210 - 230
Doba pečení v minutách 25 - 35
3+1

180 - 200
40 - 50
2

250-270
10-15
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
3

140 - 160
Doba pečení v minutách 15 - 25
3+1

130 - 150
25 - 35
1+3+5

130 - 150
30 - 40
2

100 - 120
30 - 40
3+1

100 - 120
35 - 45
1+3+5

100 - 120
40 - 50
3

80 - 100
100 - 150
2

180 - 200
20 - 25
3+1

170 - 190
25 - 30
2

210 - 230
30 - 40
3

180 - 200
20 - 30
3+1

180 - 200
25 - 35
1+3+5

170 - 190
35 - 45

========38========

Koláč na plechu
Nádobí
Pečivo z kynutého těsta
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

180 - 200
Doba pečení v minutách 20 - 30
3+1

160 - 180
25 - 35
Chléb a housky
Při pečení chleba troubu předehřejte, pokud není uvedeno něco
jiného.
Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
Při pečení na 2 úrovních vkládejte univerzální pánev vždy nad pečicí plech.
Chléb a housky
Příslušenství
Kvasnicový chléb z 1,2 kg mouky
Univerzální pánev
Kváskový chléb z 1,2 kg Univerzální pánev mouky
Chlebová placka
Univerzální pánev
Housky, nepředehřívejte
Univerzální pánev
Housky z kynutého těsta, Univerzální pánev sladké
Univerzální pánev + pečicí
plech
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

270 200
Doba pečení v minutách 5 30 - 40
2

270 200
8 35 - 45
2

270
10 - 15
3

200 - 220
20 - 30
3

180 - 200
15 - 20
3+1

160 - 180
20 - 30
39

========39========

Tipy pro pečení
Chcete péct podle vlastního receptu
Řiďte se podle podobného pečiva v tabulkách o pečení.
Takto zjistíte, zda je třený koláč propečen.
Zapíchněte zhruba 10 minut před koncem doby pečení uvedené v receptu špejli do nejvyššího místa koláče. Pokud těsto nelepí na špejli, je koláč hotový.
Koláč spadne.
Používejte pro příště méně tekutiny nebo nastavte teplotu pečení o 10 stupňů nižší.
Dodržujte uvedené doby míchání v receptu.
Koláč uprostřed vykynul a po kraji je nižší.
Okraj formy nevymazávejte tukem. Po upečení uvolněte koláč opatrně nožem.
Koláč je nahoře příliš tmavý.
Vložte o úroveň níže, navolte nižší teplotu a pečte koláč o něco déle.
Koláč je příliš suchý.
Vpíchejte vidličkou malé dírky do hotového koláče. Pak pokapejte ovocnou šťávou nebo alkoholem.
Zvolte pro příště teplotu o 10 stupňů vyšší a zkraťte dobu pečení.
Chléb nebo koláč (např. tvarohový koláč) vypadá dobře, je ale uvnitř mokrý (spintig, protknut vodními proužky)
Používejte pro příště méně tekutiny a pečte při nižší teplotě o něco déle. U koláče se šťavnatou oblohou upečte nejprve korpus. Posypejte jej mandlemi nebo strouhankou a pak teprve obložte. Dodržujte prosím recepty a doby pečení.
Pečivo není rovnoměrně propečeno.
Zvolte nižší teplotu, pak bude pečivo rovnoměrněji propečené. Pečte choulostivé pečivo s horním/spodním � ohřevem na jedné úrovni. Také přesahující pečicí papír může ovlivnit cirkulaci vzduchu. Přiřízněte pečicí papír vždy podle plechu.
Ovocný koláč je zespodu příliš světlý.
Zasuňte koláč příště o jednu úroveň níže.
Ovocná šťáva přetéká.
Používejte pro příště, pokud je k dispozici, hlubší univerzální pánev
Malé pečivo z kynutého těsto se při pečení slepilo.
Okolo každého kousku pečiva by měla být vzdálenost zhruba 2 cm. Tak je dostatek místa, aby kousky pečiva nakynuly a mohly kolem dokola zhnědnout.
Pekli jste na více úrovních. Na horním
Používejte pro pečení na více úrovních vždy 3D horký vzduch �. plechu je pečivo tmavší než na
Současně zasunuté plechy nemusí být současně hotovy. spodním.
Při pečení šťavnatého koláče vzniká kondenzovaná voda.
Při pečení může vzniknout vodní pára. Uniká přes dvířka. Vodní pára se může srážet na ovládacím panelu nebo na sousedících předních částech nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda. Toto je podmíněno fyzikálně.
40


========40========

Maso, drůbež, ryby
Upozornění k nádobí
Můžete používat jakékoliv nádobí odolné proti teplu. Pro velké pečeně se hodí také univerzální pánev.
Nejvhodnější je nádobí ze skla. Víko by mělo být rozměrově shodné s pekáčem a jít dobře uzavřít.
Pokud používáte smaltovaný pekáč, přidejte o něco více tekutiny.
U nerezových pekáčů není zhnědnutí tak silné a maso může být o něco méně upečeno.
Prodlužte doby pečení.
Postavte nádobí vždy do středu roštu.
Údaje v tabulkách:
Nádobí bez pokličky = otevřené Nádobí s pokličkou =uzavřené
Horké skleněné nádobí odstavte na suchou podložku. Pokud je podložka mokrá nebo studená, mohlo by sklo prasknout.
Pokyny k pečení
Přidejte k netučnému masu trochu tekutiny. Dno nádoby má být cca z ½ cm pokryto. K dušené svíčkové dejte bohatě tekutiny. Dno nádoby má být pokryto zhruba 1-2 cm.
Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádobí. Pokud připravujete maso ve smaltovaném pekáči, je zapotřebí o něco více tekutiny než ve skleněném nádobí. Nerezové pekáče nejsou tak vhodné. Maso se peče pomaleji a nezhnědne tolik.
Používejte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.
41

========41========

Pokyny ke grilování
Grilujte vždy při zavřené troubě.
Předehřívejte při grilování cca 3 minuty, než zasunete pokrm určený ke grilování.
Položte kousky na grilování přímo na rošt. Jediný kousek na grilování bude nejlepší, pokud jej položíte do střední
oblasti roštu
Zasuňte případně univerzální pánev do výšky 1. Bude zachycena šťáva z masa a trouba zůstane čistější. Vezměte pokud možno stejně silné kousky na grilování. Tak zhnědnou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Steaky solte až po grilování.
Kousky na grilování otočte po 2/3 uvedené doby. Topné těleso grilu se stále zapíná a vypíná. To je v pořádku, jak často k tomu dojte, se řídí podle nastaveného stupně grilování.
Maso
V polovině času kousky masa obraťte.
Pokud je pečeně hotová, měla by zůstat ještě 10 minut ve vypnuté, uzavřené troubě.
Tak se může šťáva z masa lépe rozdělit.
Zabalte rostbíf po upečení do alobalu a nechejte jej 10 minut v troubě dojít.
Nařízněte u vepřové pečeně s kůží kůži křížem a položte pečeni nejprve kůží dolů do nádoby.
Maso
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Hovězí maso Hovězí dušené
1,0 kg
uzavřená
1,5 kg
2,0 kg
Hovězí vcelku, středně propečené Rostbíf, středně propečené Steaky 3 cm silné, středně propečené
1,0 kg
otevřená
1,5 kg
1,0 kg
otevřená
Rošt + univerzální pánev
42

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C Doba
pečení v
minutách
2
210 - 230
100
2
200 - 220
120
2
190 - 210
140
2
210 - 230
60
2
� � � � �
200 - 220
80
1

220 - 240
60
5+1

3
15

========42========

Maso
Hmotnost Příslušenství a
Telecí maso Telecí pečeně
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Telecí koleno
1,5 kg
Vepřové maso Pečeně bez kůže (např. šíje)
1.0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Pečeně s kůží (např. plecko)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Vepřové plátky
500 g
Vepřová pečeně, libová
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Uzené maso s kostí
Steaky 2 cm silné
1,0 kg
Vepřové medailónky 3 cm silné
Výška
nádobí
Druh ohřevu
otevřená
2
2
2
otevřená
2
� � � �
otevřená
1
1
1
otevřená
1
� � � �
1
1
Rošt + univerzální pánev
3+1
� � �
otevřená

2
� �
uzavřená
2

Rošt + univerzální pánev
5+1

Rošt + univerzální pánev
5+1

Teplota v °C Doba
pečení v
minutách
190 - 210
110
180 - 200
130
170 - 190
150
210 - 230
140
190 - 210
120
180 - 200
150
170 - 190
170
190 - 210
130
180 - 200
160
170 - 190
190
220 - 230
30
200 - 220
120
190 - 210
140
180 - 200
160
200 - 220
70
3
20
3
10
43

========43========

Maso
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Jehněčí maso Jehněčí hřbet s kostí
Jehněčí kýta bez kosti, středně propečený Zvěřina Srnčí hřbet s kostí
Srnčí kýta bez kosti
Pečeně z divočáka Pečeně z jelena
1,5 kg
otevřená
1,5 kg
otevřená
1,5 kg
otevřená
1,5 kg
uzavřená
1,5 kg
uzavřená
1,5 kg
uzavřená
Králík
2 kg
uzavřená
Sekaná
z 500 g masa
otevřená
Párky
Rošt + univerzální pánev
44

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C Doba
pečení v
minutách
2

190
60
1

150 - 170
120
2

200 - 220
50
2

210 - 230
100
2

180 - 200
140
2
� � �
180 - 200
130
2
220 - 240
60
1
180 - 200
80
4+1

3
15

========44========

Drůbež
Hmotnostní údaje v tabulce se vztahují na nenaplněnou drůbež připravenou pro pečení.
Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte univerzální pánev do výšky 1. Šťáva z masa bude zachycena a trouba zůstane čistější.
U kachny nebo husy napíchněte kůži pod křídly, pak může
tuk vytéci.
Položte celou drůbež nejprve prsíčky dolů na rošt. Po 2/3 uvedené doby otočte.
Kousky pečeně, krůtí roláda nebo krůtí prsa otočte po polovině uvedené doby.
Kousky drůbeže po 2/3 otočte.
Drůbež je zvlášť křupavě upečená, pokud ji před koncem doby pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou
Drůbež
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Kuře, celé
1,2 kg
Rošt
Slepice, celá
1,6 kg
Rošt
Kuře, půlené
á 500 g
Rošt
Části kuřete
á 150 g
Rošt
Části kuřete
á 300 g
Rošt
Kuřecí prsa
á 200 g
Rošt
Kachna, celá
2,0 kg
Rošt
Kachní prsa
á 300 g
Rošt
Husa, celá
3,5 4 kg
Rošt
Husí stehna
á 400 g
Rošt
Mladá krůta, celá
3,0 kg
Rošt
Krůtí roláda
1,5 kg
otevřená
Krůtí prsa
1,0 kg
uzavřená
Krůtí horní stehna
1,0 kg
Rošt
Výška
Druh ohřevu
2
Teplota v °C Doba
pečení v
minutách 230 - 250 60 - 70
2
200 - 220
80 - 90
2
220 - 240
40 - 50
3
210 - 230
30 - 40
3
220 - 240
35 - 45
2
3
30 - 40
2
190 - 210
100 - 110
3
240 - 260
30 - 40
2
170 - 190
120 - 140
3
80 - 90
2
� � � � � � � � � � � � � �
220 - 240
50 - 60
2
180 - 200
80 - 100
1
190 - 210
110 - 130
2
180 - 200
180 - 200
90 - 100
45

========45========

Ryba
Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte případně univerzální pánev do výšky 1. Dojde k zachycení tekutiny a trouba zůstane čistější.
Otočte kousky ryb po 2/3 doby grilování.
Celou rybu nemusíte otáčet.
Vsuňte celou rybu v poloze plavání, s hřbetní ploutví nahoru do trouby. Nakrojený brambor nebo malá nádoba vhodná do trouby v břichu ryby propůjčí stabilitu.
Při dušení rybích filet přidejte pár lžic tekutiny.
Ryba
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Výška
Druh ohřevu
Ryba, celá
á cca. 300 g 1,0 kg
Rošt
2

Teplota v °C Doba
pečení v
minutách 2 20 - 25
Rošt
2
210 - 230
45 - 55
1,5 kg
Rošt
2
180 - 200
60 - 70
2,0 kg
uzavřená
2
180 - 200
70 - 80
Rybí filet, tloušťka 3 cm
Rošt
3
� � � �
2
20 - 25
Rybí filety
uzavřená
2

210 - 230
20 - 30
Tipy pro pečení a grilování
Pro hmotnost pečeně nejsou v tabulce žádné údaje.
Zvolte údaje podle nejbližší nejnižší hmotnosti a prodlužte dobu.
Jak můžete zjistit, zda je pečeně hotová
Použijte teploměr na maso (k dostání v odborném obchodu) nebo udělejte „zkoušku lžičkou“. Tlačte lžící na pečeni. Zdá-li se být pevná, je hotová, pokud se poddá, potřebuje ještě chvilku času.
Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy spálená.
Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu.
Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je spálená.
Zvolte pro příště menší pečicí nádobu nebo přidejte více tekutiny.
46


========46========

Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodnatá.
Zvolte pro příště větší pečicí nádobu a použijte méně tekutiny.
Při polévání pečeně vzniká vodní pára.
To je podmíněno fyzikálně a normální. Větší část vodní páry vystupuje otvory pro výstup páry. Může se srážet na chladnější spínací přední části nebo na sousedních předních částech nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda.
Nákypy, gratinování, toasty
Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte případně univerzální pánev do výšky 1. Trouba zůstane čistější. Nádobí stavte vždy na rošt.
Stav dopečení nákypu závisí na velikostí nádobí a na výšce nákypu.
Údaje v tabulce jsou jen směrné hodnoty.
Nákypy
Příslušenství a nádobí
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
Nákyp, sladký
Forma na nákypy
2

180 - 200
Doba pečení v minutách 50 - 60
Suflé
Forma na nákypy
2

170 - 190
35 - 45
Formičky na porce
2

190 - 210
25 - 30
Nudlový nákyp
Forma na nákypy
2

200 - 220
40 - 50
Lasagne
Forma na nákypy
2

180 - 200
40 - 50
Gratinované brambory, syrové přísady, max. 4 cm vysoká vrstva
1 forma na nákyp
2

160 - 180
60 - 80
2 formy na nákypy
1+3

150 - 170
60 - 80
Toasty zapečené, 12 kusů
Rošt
4

3
58
47

========47========

Hotové produkty
Dodržujte údaje výrobce na balení.
Pokud příslušenství vyložíte pečicím papírem, dávejte pozor na to, aby byl pečicí papír vhodný pro tyto teploty. Přizpůsobte velikost papíru pokrmu.
Výsledek pečení závisí hodně na potravinách. Připálení a nerovnoměrnosti se mohou vyskytovat již u surového zboží.
Pokrm
Příslušenství
Pizza, hluboce chlazená Pizza s tenkým dnem
Univerzální pánev
Univerzální pánev + rošt
Pizza s tlustým dnem
Univerzální pánev
Univerzální pánev + rošt
Pizza Baguette
Univerzální pánev
Minipizza
Univerzální pánev
Pizza, chlazená, předehřátá Bramborové produkty, hluboce chlazené Hranolky
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí papír
Krokety
Univerzální pánev
48

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C Stupeň grilování
Doba pečení v minutách
2

190 - 210
15 - 25
3+1

180 - 200
20 - 30
2

180 - 200
20 - 30
3+1

170 - 190
25 - 35
3

180 - 200
20 - 30
3

190 - 210
10 - 20
3

190 - 210
10 - 15
3

190 - 210
20 - 30
3+1

180 - 200
30 - 40
3

200 - 220
20 - 25

========48========

Pokrm
Příslušenství
Rösti, plněné bramborové taštičky Pečivo, hluboce chlazené Housky, bagety
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Preclíky
Univerzální pánev
Pečivo, předpečené
Rozpečené housky nebo bagety
Univerzální pánev
Univerzální pánev + rošt
Smažené drobnosti, hluboce chlazené Rybí tyčinky
Univerzální pánev
Kachní kousky, nugety Závin, hluboce mražený
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
3

210 - 230
Doba pečení v minutách 15 - 25
3

170 - 190
10 - 20
3

210 - 230
15 - 25
3

190 - 210
10 - 20
3+1

160 - 180
20 - 25
2

220 - 240
10 - 20
3

200 - 220
15 - 25
3

200 - 220
35 - 40
49

========49========

Zvláštní pokrmy
S Vašim přístrojem můžete nastavit teplotu od 50 do 270ºC. Tak se Vám povede stejně dobře krémový jogurt při 50ºC, jako vláčné kynuté těsto.
Jogurt
Mléko (3,5% tuku) svařte, zchlaďte na 50 ºC.
Vmíchejte 150 g jogurtu. Naplňte do šálků nebo malých skleniček Twist Off a přikryté postavte na rošt. Předehřejte troubu 5 minut na 50 ºC. Pak připravte jak je uvedeno
Vykynutí kynutého těsta
Kynuté těsto připravte jako obvykle. Dejte těsto do keramické nádoby odolné vůči teplu a přikryjte. Pečicí prostor 5 minut předehřívejte. Přístroj vypněte a postavte těsto na vykynutí do pečícího prostoru.
Pokrm
Nádobí
Jogurt
Šálky nebo skleničky Twist Off postavit na rošt.
Nechat vykynout Kynutí těsta
Tepelně odolné nádobí Postavte na

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
Doba

50
6 - 8 hod.
dno pečicího prostoru
50 ºC předehřátí, přístroj vypněte, dejte kynuté těsto do pečicího prostoru
Rozmrazování
Mražené potraviny vyjměte z obalu a postavte ve vhodném
nádobí na rošt.
Prosím dodržujte údaje výrobce na balení.
Doba rozmražení se řídí podle druhu a množství potraviny.
Položte drůbež prsíčky směrem dolů na talíř.
Mražené zboží
Příslušenství Výška
Např. smetanové dorty, máslové krémové dorty, dorty s čokoládovou nebo cukrovou polevou, ovoce, kuře, párky nebo maso, chleba a housky, koláče a jiné pečivo
Rošt
50

Druh ohřevu Teplota v °C
Postavte na dno pečícího prostoru

Volič teploty zůstane vypnutý

========50========

Sušení
Používejte jen nezávadné ovoce a zeleninu a důkladně ji umyjte.
Nechte ji dobře odkapat a osušte je.
Univerzální pánev ve výšce zasunutí 3, rošt ve výšce zasunutí 1. Univerzální pánev a rošt vyložte pečicím nebo pergamenovým papírem.
Hodně šťavnaté ovoce nebo zeleninu několikrát otočte. Usušené ovoce nebo zeleninu hned po usušení uvolněte z papíru.
Pokrm
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
600 g kroužků z jablek
800 g kousků hrušek
1+3

80
Trvání v hodinách cca 5
1+3

80
cca 8
1,5 kg švestky nebo blumy
200 g kuchyňské koření, očištěné
1+3

80
cca 8-10
1+3

80
cca 1½
Zavařování
Příprava
Sklenice a gumová těsnění musí být čistá a v pořádku. Používejte pokud možno stejně velké sklenice. Údaje v tabulkách se vztahují na jednolitrové kulaté sklenice. Pozor! Nepoužívejte větší nebo vyšší sklenice. Víčko by mohlo prasknout.
Používejte jen nezávadné ovoce a zeleninu. Důkladně ji umyjte.
Naplňte ovoce nebo zeleninu do sklenic. Okraje sklenice případně ještě jednou otřete. Musí být čisté. Položte na každou sklenici mokré gumové těsnění a víčko. Zavřete sklenice pomocí svorek.
Nestavte více jak šest sklenic do pečicího prostoru. Uvedené časy v tabulkách jsou orientační hodnoty. Mohou být ovlivněny teplotou místnosti, počtem sklenic, množstvím a teplotou obsahu sklenic. přepnete na nižší teplotu nebo vypnete troubu, přesvědčte se, že to ve sklenicích opravdu perlí.
51

========51========

Tak nastavíte
1. Zasuňte univerzální pánev do výšky 2. Postavte
sklenice tak, aby se nedotýkaly.
2. Nalijte ½ litru horké vody (cca 80ºC) do univerzální
pánve.
3. Zavřete dvířka trouby.
4. Volič funkce nastavte na spodní ohřev �. 5. Nastavte volič teploty na 170 až 180 ºC.
Zavařování ovoce
Jakmile to ve sklenicích perlí, tedy v krátkých intervalech vystupují bublinky, po asi 40 až 50 minutách, troubu vypněte.
Po 25 až 35 minutách zbytkového tepla byste měli sklenice vyjmout z pečicího prostoru. Při delším ochlazení v pečicím prostoru by se mohly vytvořit choroboplodné zárodky a zvyšuje se riziko zkysnutí zavařeného ovoce. Volič funkce vypněte.
Ovoce v jednolitrových sklenicích
Od perlení
Zbytkové ohřev
Jablka, rybíz, jahody
vypnout
cca 25 minut
Třešně, meruňky, broskve, angrešt
vypnout
cca 30 minut
Jablečná kaše, hrušky, švestky
vypnout
cca 35 minut
Zavařování zeleniny
Jakmile ve sklenicích vystupují bublinky, nastavte teplotu na zhruba 120 až 140 ºC. Kdy můžete volič teploty vypnout, vidíte v tabulce. Nechejte zeleninu stát ještě 30 až 35 minut v troubě.
Zelenina v jednolitrových sklenicích
Okurky
Od perlení
Zbytkové ohřev
cca 35 minut
Červená řepa
cca 35 minut
cca 30 minut
Růžičková kapusta
cca 45 minut
cca 30 minut
Fazole, kedluben, červené zelí
cca 60 minut
cca 30 minut
Hrášek
cca 70 minut
cca 30 minut
Vyjmutí sklenic
Nestavějte horké sklenice na studenou nebo mokrou podložku. Mohly by prasknout.
52


========52========

Akrylamid v potravinách
Jakých potravin se to týká?
Acrylamid vzniká při velmi horké úpravě obilovin a bramborových produktů jako jsou např. bramborové chipsy, pomfrity, toasty, housky, chléb, jemné pečivo z třeného těsta (keksy, perník, sušenky).
Všeobecně
Pečení
Placičky
Hranolky v troubě
Tipy pro přípravu jídel, které neobsahují acrylamid Používejte pokud možno co nejkratší čas pečení.
„Do zlatova místo do tmava“ – potraviny pečte do zlatova. Čím je potravina větší a silnější, tím méně akrylamidu Horní/ spodní ohřev max. 200 ºC, 3D horký vzduch nebo horký vzduch max. 80 ºC.
Horní/ spodní ohřev max. 190 ºC, horký vzduch nebo horký vzduch 170 ºC.
Vajíčko nebo žloutek snižuje tvorbu acrylamidu
Rovnoměrně a v jedné vrstvě rozdělte na plech. Nejméně 400 g na plech, aby nebyly hranolky usušené.
53

========53========

Zkušební pokrmy
� � �  � �  � � � � � � � � �
Tyto tabulky byly vyhotoveny pro zkušební institut, aby se usnadnilo zkoušení a testování různých přístrojů
Podle EN/IEC 60350
Pečení
Při pečení na 2 úrovních zasuňte vždy univerzální pánev nad pečicí plech.
Při pečení na 3 úrovních zasuňte univerzální pánev
doprostřed.
Stříkané pečivo. Současně zasunuté plechy nemusí být hotovy současně.
Přiklopený jablkový koláč na 2 úrovních: Postavte tmavé dortové formy nad sebe. Přiklopený jablkový koláč na 1 úrovni: Postavte tmavé dortové formy vedle sebe.
Koláč v dortové formě z bílého plechu:
Pečte s horním/spodním teplem na 1 úrovni.
Používejte místo roštu univerzální pánev a dortové formy
postavte na ni.
Pokrm
Stříkané pečivo
Příslušenství a nádobí Pečicí plech
Pečicí plech
Univerzální pánev + pečicí plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
54

Výška
3
Druh Teplota ohřevu v °C �
160 - 180
Doba v minutách 20 - 30
3

160 - 180
20 - 30
3+1

150 - 170
30 - 40
1+3+5

140 - 160
40 - 50

========54========

� � �  � �  � � � � � � � � �
Pokrm
Malé koláčky předehřátí
Příslušenství a nádobí Pečicí plech
Univerzální pánev + 3+1
pečicí plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
Malé koláčky
Pečicí plech
Vodní piškot předehřátí
Dortová forma na rošt
Vodní koláč
Dortová forma na rošt
Kynutý koláč na plech Univerzální pánev
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí plech
Přiklopený jablečný koláč
Rošt +2 dortové formy 1 Ø 20 cm
2 Rošty + 2 dortové formy Ø 20 cm
Výška
3
Druh Teplota ohřevu v °C �
160 - 180
Doba v minutách 20 - 30

150 - 170
30 - 40
1+3+5

140 - 160
35 - 45
3

160 - 180
20 - 30
2

170 - 190
30 - 40
2

160 - 180
30 - 40
3

160 - 180
40 - 50
3

160 - 180
40 - 50
3+1

150 - 170
50 - 60

190 - 210
70 - 80
1+3

190 - 210
65 - 75
55

========55========

Grilování
Pokud položíte potraviny přímo na rošt, posuňte dodatečně univerzální pánev do výšky 1. Dojde k zachycení tekutiny a trouba zůstane čistější.
Pokrm
Příslušenství a nádobí Rošt
Výška
Druh ohřevu
Toasty zhnědnutí 10 minut předehřát
5

Teplota v °C Doba v
minutách 160 - 180 0,5 - 2
Beefburger, 12 kusů* Rošt +
univerzální pánev
nepředehřívat * po 2/3 času obraťte.
4+1

3
25 - 30
56


========56========

Montážní návod
HB 23AB520
1

========57========

1
2

========58========

2
3
3

========59========

4
4

========60========

Připojení pečicí trouby k elektrické síti
 Před prvním uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že je vaše domovní přípojka uzemněna a odpovídá všem platným bezpečnostním předpisům. Instalaci a připojení vašeho spotřebiče musí provést autorizovaný technik. Také platí jak nařízení místního dodavatele proudu, tak i národní směrnice.
Pokud by byl spotřebič uveden do provozu bez správného připojení zemnicí svorky nebo po neodborném připojení, může to vést, i když ve velmi výjimečných případech, k těžkému zranění nebo úmrtí. Výrobce neručí za nesprávný provoz a možné škody z důvodu nevhodných elektrických přípojek.
 Během instalačních prací nesmí být pečicí trouba připojená k síti.
 Spotřebič odpovídá třídě ochrany I a smí být uváděn do provozu pouze s uzemněním.
 Spotřebič musí být připojen pomocí síťového kabelu typu H05 V V-F nebo vyššího. Žluto-zelený kabel, který se používá k uzemnění musí být připojen jako první a musí být delší než ostatní kabely.  Aby byly dodrženy příslušné
bezpečnostní předpisy, musí být na straně instalace k dispozici všepólové odpojovací zařízení s odstupem kontaktů nejméně 3 mm. Toto není nutné, jestliže je spotřebič připojen do zásuvky, která je uzemněna a je přístupná uživateli.
 Přímému kontaktu musí být zamezeno správnou instalací.
 Pečicí trouba musí být nainstalována podle schématu připojení na výrobním štítku spotřebiče. Dodržujte síťové napětí, které je uvedeno na výrobním štítku.  Při instalaci postavte spotřebič před kuchyňskou linku. Síťový kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl být správně připojen.
Pozor! Připojovací kabel nesmí být během instalace přiskřípnut a nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.  Každý zásah do spotřebiče, včetně výměny nebo upevnění připojovacího kabelu musí provádět servisní pracovník.
Příprava nábytku – Obrázek 1  Dýhjy a laminované povrchy
kuchyňského nábytku musí být ve vnitřní části, kde bude zabudována pečicí trouba opatřeny žáruvzdorným lepidlem odolným proti teplotám přes 90 ºC a okolní nábytek žáruvzdorným lepidlem odolným proti teplotám přes 70 ºC (vedle pečicí trouby). Pokud dýhy a laminované povrchy nebo lepidlo nebyly dostatečně žáruvzdorné, mohlo by dojít k deformaci nebo škodám způsobeným ohněm na nábytku. V tomto případě není výrobce pečicí trouby odpovědný za vzniklé škody na nábytku.  V kuchyňské skříňce vyrobte výřez. Odstraňte třísky, aby nedošlo k poškození součástí pečicí trouby.
 Zásuvka trouby by se měla nacházet v prostoru šrafované plochy  nebo na místě, na kterém nebude omezovat instalaci pečicí trouby.
 Nábytek, který není vestavěný, musí být připevněn obvyklými úhelníky na stěnu . Nábytek, do kterého bude pečicí trouba vestavěna, musí mít u země větrací otvor. Jestliže montujete pečicí troubu pod varnou desku, postupujte podle návodu k montáži varné desky.
Vestavění trouby do vysoké skříňky – Obrázek 2
Pečicí trouba může být také zabudována do vysoké skříňky.
K odvětrání pečicí trouby musí zůstat volná mezera cca. 30 mm mezi dolní deskou a opěrnou stěnou, stejně jako mezera 20 mm mezi horní deskou a opěrnou stěnou.
5

========61========

Doporučuje se, aby byla dodržena vzdálenost 590 mm mezi horní a spodní deskou, tak aby mohlo odvětrání bezchybně fungovat. Tato vzdálenost může být zvětšena na 595 mm, pokud chcete dosáhnout optimálního větrání.
Pečicí trouba s pečícím vozíkem musí být zabudována tak, aby pečicí plechy mohly být snadno vyjmuty z trouby.
Montáž pečicí trouby do rohu – Obrázek 3
Jestliže chcete zabudovat spotřebič do rohu, vezměte do úvahy údaje o rozměrech zobrazení . Doporučuje se, abyste zohlednili pro údaj o rozměrech na obrázku  šířku přední strany a madla.
Vestavění pečicí trouby do kuchyňské linky – Obrázek 4  U pečicí trouby s vyztuženými pečícím vozíkem musí být dveře před montáží demontovány.
 Zasuňte spotřebič do zřízené prohlubně v lince. Dbejte na to, aby se síťový kabel nepoškodil o ostré hrany pečicí trouby, aby se nedotýkal horkých částí spotřebiče a neprobíhal přes spodní díl trouby.  Vyrovnejte pečicí troubu v lince a upevněte dodanými šrouby (4x25).  Pokud jste nainstalovali kuchyňskou linku podle námi udaných rozměrů, měl by zůstat volný prostor na horní části spotřebiče. Nezakrývejte tuto mezeru dřevěnou lištou, aby bylo zabezpečeno správné větrání.
 Mezi spotřebičem a přilehlým
kuchyňským nábytkem (vedle pečicí trouby) musí být dodržena vzdálenost nejméně 5 mm.
Demontáž
Odpojte spotřebič od sítě.
Uvolněte šrouby, pomocí kterých je pečicí trouba připevněna k nábytku.
Lehce troubu nadzdvihněte a zcela ji vytáhněte z nábytku.
6

========62========

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).
Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

========63========

Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.
Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.
„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

========64========

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS
Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546 fax: +420 251 095 559
Firma A PROFI SERVIS s.r.o.
Ulice
Pražská 83 294 71
Benátky nad Jizerou
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o. Purkyňova 101 563 01
Lanškroun B. I. SERVIS Horova 9 400 01
Ústí n./Labem
B. I. SERVIS
Bergmannova 112 356 04
Sokolov - Dolní Rychnov
Bekl
BMK servis s.r.o.
Bílkova 3011 390 02
Tábor Chýnovská 98 391 56
Tábor- Měšice
Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží 596 760 01
Zlín Dana Bednaříková Charbulova 73 618 00
Brno Elektoservis Komárek Dolní novosadská 779 00
78/43 Olomouc 9 ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru 204 388 01
Blatná ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana 286 696 03
Dubňany ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní 20 790 81
Česká Ves u Jeseníku
ELMOT v.o.s
Blahoslavova 1a 370 04
České Budějovice
Faraheit servis s.r.o.
Irena Komárková ml.
Kaštanová 12 620 00
Brno Slovanské údolí 31 318 00
Plzeň
Jan Liška
Jan Škaloud
Karel Veselý
Lumír Majnuš
Žďárského 214 674 01
Třebíč 17. listopadu 360 530 02
Pardubice Gagarinova 39 669 02
Znojmo Bílovecká 146 747 06
Opava 6
Marek Pollet
Martin Jansta
Martin Linhart
Vřesinská 24 326 00
Plzeň Tovární 17 280 02
Kolín 5 Letců 1001 500 02
Hradec Králové
Martin Wlazlo MW
Žerotínova 1155/3 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava
Petr KUČERA
RADEK MENČÍK
Stanislav Novotný
VIKI, spol. s r.o.
Wh-servis s.r.o.
Servis Černý s.r.o.
Caffe Idea - Blažek
Topolová 1234 434 01
Most Proletářská 120 460 02
Liberec 23 Hoblíkova 15 741 01
Nový Jičín Majakovského 8 586 01
Jihlava Žitavská 63 460 11
Liberec 11 Mírové náměstí 99 550 01
Bourmov Cacovická 66a 618 00
Brno
Město
telefon mail 603201133 aprofiservis@seznam.cz
465322747 465320298 472734300 603202588 608151231
servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz stepankova@biservis.cz
info@biservis.cz
info@klservis.eu
381256300 pracky@email.cz 381256303
800231231 tabor@bmkservis.cz
577211029 bosch@boschservis.cz
548530004 petr.bednarik@seznam.cz
585434844 servis@ekomarek.cz 585435688 sklad@ekomarek.cz 383422554 blatna@jankovsky.cz 607749068 elektro@jankovsky.cz 518365157 trefilik@wo.cz 602564967
602767106 elektro.kolacek@centrum.cz 774811730
584428208
387438911 elmotcb@seznam.cz 731583433
387437681
548210358 faraheit.servis@seznam.cz
724888887 servis-ap@volny.cz 377387406
377387057
602758214 info@elso-servis.cz
602405453
jsk@jjbosch.cz
515246788 elservisznprodejna@tiscali.cz 515264792
724043490 mezerova@elektroservis-majnus.cz 723081976 hulvova@elektroservis-majnus.cz 602282902 vana@elektroservis-majnus.cz 377241172 pollet@volny.cz 733133300
321723670 janstovi@volny.cz 602353998
603240252 linhartmartin@volny.cz
602709146 info@elektroopravna.cz 595136057 servis@elektroopravna.cz 476441914 serviskucera@seznam.cz
482736542 602288130 724269275 556702804 567303546
elektroservis.mencik@seznam.cz
sano@iol.cz
viki.servis@iol.cz
774573399 wh-servis@volny.cz
491522881 servis.cerny@tiscali.cz
541240656 info@caffeidea.cz
S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.siemens-spotrebice.cz.

========65========


========66========

Aby bola z varenia rovnaká radosť ako z jedla
prečítajte si prosím tento návod na obsluhu. Potom môžete využiť všetky technické výhody vášho sporáku.
Obdržíte dôležité informácie ohľadne bezpečnosti. Spoznáte jednotlivé časti vášho nového sporáku. A ukážeme vám krok za krokom, ako ho nastaviť. Je to úplne jednoduché.
V tabuľkách nájdete pre často používané pokrmy hodnoty nastavení a výšky zasunutí. Všetko testované v našom kuchárskom štúdiu.
A ak sa vyskytne porucha – tu nájdete informácie, ako môžete sami odstrániť malé poruchy. Podrobný obsah Vám pomôže rýchlo sa zorientovať.
A teraz dobrú chuť.
Návod na obsluhu
HB 23AB520
Q4ACZM0173
1

========67========

Obsah
Bezpečnostné upozornenia ................................................................................................ 4
Pred montážou ........................................................................................................................ 4
Pokyny ohľadne Vašej bezpečnosti ......................................................................................... 4
Príčiny škôd ............................................................................................................................. 6
Ovládací panel ........................................................................................................................ 7
Vaša nová rúra ..................................................................................................................... 7
Tlačidlá a displej ...................................................................................................................... 8
Volič funkcií .............................................................................................................................. 8
Volič teploty ............................................................................................................................. 9
Priestor na pečenie ................................................................................................................. 9
Príslušenstvo ......................................................................................................................... 10
Pred prvým použitím ......................................................................................................... 13
Nastavenie hodín .................................................................................................................. 13
Prvé zahriatie rúry ................................................................................................................. 13
Čistenie príslušenstva ........................................................................................................... 13
Nastavenie rúry ................................................................................................................. 14
Druh ohrevu a teplota ............................................................................................................ 14
Rychloohrev ........................................................................................................................... 15
Nastavení časových funkcí .............................................................................................. 16
Budík ..................................................................................................................................... 16
Doba ...................................................................................................................................... 17
Konečná doba ....................................................................................................................... 19
Hodiny ................................................................................................................................... 21
Detská poistka ................................................................................................................... 22
Zmena základného nastavenia ......................................................................................... 23
Starostlivosť a čistenie ..................................................................................................... 24
Čistiaci prostriedok ................................................................................................................ 24
Vyvesenie a zavesenie závesných roštov ............................................................................. 26
Vyvesenie a zavesenie dvierok rúry ...................................................................................... 27
Demontáž a montáž sklenených tabulí dvierok .................................................................... 29
2


========68========

Obsah
Čo robiť v prípade poruchy .............................................................................................. 30
Tabuľka závad ....................................................................................................................... 30
Výmena žiarovky rúry na strope rúry ..................................................................................... 31
Sklenený kryt ......................................................................................................................... 31
Servisná služba ................................................................................................................. 32
Šetrenie energiou .................................................................................................................. 33
Tipy pre úsporu energie a ochranu životného prostredia ............................................. 33
Ekologická likvidácia .............................................................................................................33
Testovali sme pre Vás v našom kuchyskom štúdiu ....................................................... 34
Koláče a pečivo ..................................................................................................................... 34
Tipy pre pečenie .................................................................................................................... 40
Mäso, hydina, ryby ............................................................................................................ 41
Upozornienie k riadu ............................................................................................................. 41
Hydina ................................................................................................................................... 45
Ryba ...................................................................................................................................... 46
Tipy pre pečenie a grilovanie ................................................................................................. 46
Nákypy, gratinovanie, toasty .................................................................................................. 47
Hotové produkty .................................................................................................................... 48
Zvláštne pokrmy .................................................................................................................... 50
Rozmrazenie ......................................................................................................................... 50
Sušenie .................................................................................................................................. 51
Zaváranie ............................................................................................................................... 51
Akrylamid v potravinách ...................................................................................................... 53
Skúšobné pokrmy .................................................................................................................. 54
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 50 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.
Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-spotrebice.sk.
3

========69========

� Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu a návod na montáž dobre uschovajte. Ak dáte prístroj niekomu inému, priložte tento návod.
Pred montážou
Škody počas prepravy
Po vybalení prístroj skontrolujte. V prípade škody vzniknutej počas prepravy nesmiete prístroj zapojiť.
Elektrické zapojenie
Prístroj môže zapojiť len autorizovaný odborník. V prípade škôd vzniknutých v dôsledku chybného zapojenia nemáte nárok na záruku.
Pokyny ohľadne Vašej bezpečnosti
Tento prístroj je určený len pre súkromné domácnosti. Používajte tento prístroj výhradne na prípravu jedál.
Dospelí a deti nesmú prístroj obsluhovať bez dozoru, ak nie sú telesne alebo duševne v poriadku alebo ak im chýbajú znalosti a skúsenosti.
Nikdy nenechávajte deti hrať sa s prístrojom.
Horúci pečúci priestor
Nebezpečenstvo popálenia!
Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch pečúceho priestoru a výhrevných prvkov. Opatrne otvárajte dvierka prístroja. Môže unikať horúca para.
Pozor na malé deti.
4


========70========

Nebezpečenstvo požiaru!
Nikdy neuchovávajte v pečúcom priestore horľavé predmety. Nikdy neotvárajte dvierka prístroja, ak vznikne v prístroji dym. Prístroj vypnite. Vytiahnite zástrčku, resp. vypnite poistku v skrini s poistkami.
Nebezpečenstvo skratu!
Nikdy nepricvaknite pripojovací kábel elektrických prístrojov medzi horúce dvierka prístroja. Izolácia káblu sa môže roztaviť.
Nebezpečenstvo oparenia!
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry. Vznikne horúca vodná para.
Nebezpečenstvo popálenia!
Nikdy nepripravujte pokrmy s veľkým množstvom vysokopercentných alkoholických nápojov. Alkoholické výpary by sa mohli v pečúcom priestore vznietiť. Používajte len malé množstvá vysokopercentných nápojov a otvárajte dvierka prístroja opatrne.
Horúce príslušenstvo a riad
Nebezpečenstvo popálenia!
Nikdy nevyberajte horúce príslušenstvo alebo riad z rúry bez chňapiek.
Neodborné opravy
Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom! Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy môže vykonávať len nami školený technik servisnej služby. Ak je prístroj vadný, vytiahnite zástrčku, resp. vypnite poistku v skrini s poistkami. Zavolajte servisnú službu.
5

========71========

Príčiny škôd
Príslušenstvo, fólie, papier na pečenie alebo riad na dne rúry
Neukladajte žiadne príslušenstvo na dno rúry. Nevykladajte dno rúry fóliou, žiadneho druhu, alebo papierom na pečenie. Neukladajte riad na dno rúry, ak je teplota nastavená na viac ako 50 ºC.
Dôjde k hromadeniu tepla. Doby pečenia nezodpovedajú a bude poškodený smalt.
Voda v horúcej rúre
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry. Vznikne vodná para. V dôsledku zmeny teplôt môže dôjsť k škodám na smalte.
Vlhké potraviny
Neuchovávajte vlhké potraviny dlhší čas v zatvorenom pečúcom priestore. Dôjde k poškodeniu smaltu.
Ovocná šťava
Pečúci plech v prípade veľmi šťavnatých ovocných koláčov neobkladajte veľmi veľa. Ovocná šťava, ktorá kvapká z plechu, zanechá škvrny, ktoré sa nebudú dať odstrániť. Ak je to možné používajte hlbšiu univerzálnu panvicu.
Vychladnutie s otvorenými dvierkami prístroja
Nechajte rúru vychladnúť len zatvorenú.
Aj keď sú dvierka prístroja otvorené len trochu, môžu byť časom poškodené susediace predné časti nábytku.
Veľmi znečistené tesnenie rúry
Ak je tesnenie rúry veľmi znečistené, nezatvárajú sa dvierka rúry počas prevádzky správne. Môžu byť poškodené susediace predné časti nábytku. Udržiavajte tesnenie rúry vždy čisté.
Dvierka od rúry ako sedadlo alebo odkladacia plocha
Nestúpajte alebo nesadajte si na otvorené dvierka rúry. Neodkladajte riad alebo príslušenstvo na dvierka rúry.
Preprava prístroja
Nenoste prístroj za madlo dvierok. Madlo dvierok neunesie hmotnosť prístroja a mohlo by sa zlomiť.
6


========72========

Vaša nová rúra
Tu spoznáte vaši novú rúru. Vysvetlíme vám ovládacie pole a jednotlivé ovládacie prvky. Obdržíte informácie o rúre a príslušenstve.
Ovládací panel
Tu vidíte prehaľad ovládacieho poľa.
Nikdy sa nezobrazia na displeji všetky symboly súčasne. Podľa typu prístroja sú možné odchýlky v podrobnostiach.
Tlačidlá a displej
Volič funkcie
Volič teploty
Voliče
Ovládače sú zapustené. Pre zasunutie a vysunutie stlačte ovládač v nulovej polohe.
7

========73========

Tlačidlá a displej
Pomocou tlačidiel nastavujete rôzne dodatočné funkcie. Nastavené hodnoty môžete vyčítať na displeji.
Tlačidlo Použitie

Časové funkcie - Mínus + Plus

Rýchlé zahriatie
Detská poistka
Výber budík �, doba �, konečný čas � a hodiny �. Zníženie nastavených hodnôt.
Zvýšenie nastavených hodnôt.
Zahriať rúru veľmi rýchlo.
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho poľa.
Aká časová funkcia sa nachádza na displeji v popredí, vidíte na šípke  pred príslušným symbolom. Výnimka: Pri hodinách svieti symbol � len vtedy, ak ich nastavujete.
Volič funkcií
Voličom funkcie nastavíte druh ohrevu.
Poloha Použitie
 Rúra je vypnutá.
� 3D Horúci vzduch* Pre koláče a pečivo na jednej až troch úrovniach. Vetrák
rozdeľuje teplo kruhového výhrevného telesa v zadnej
stene rovnomerne do priestoru v rúre.
� Horný /spodný ohrev
Pre koláče, nákypy a ľubovoľné pečenie, napr. hovädzie
alebo zverina, na jednej úrovni.
Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.
� Cirkulačný infragril Pečenie mäsa, hydiny a celých rýb.
Výhrevné teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapína a
vypína. Ventilátor víri horúci vzduch okolo pokrmu. � Vario-velkoplošný gril Grilovanie steakov, párkov, toastov a kúskov rýb.
Celá plocha pod výhrevným telesom grilu je horúca. � Spodný ohrev Zaváranie a dopekanie alebo hnednutie.
Teplo prichádza zdola.
� Osvetlenie rúry Zapnutie osvetlenia rúry.
* Druh vyhrievania, ktorým bola určená trieda efektívnosti podľa EN50304
Ak nastavujete, zapne sa svetlo v rúre.
8


========74========

Volič teploty
Voličom teploty nastavujete teplotu alebo stupeň grilovania.
Poloha Význam

Nulová poloha Rúra nnehreje.
50-270 Rozsah teplôt Teplota v rúre v ºC.
•, ••, ••• Stupne grilovania
Stupne grilovania pre gril, veľká plocha �.
• = stupeň 1, slabý
•• = stupeň 2, stredný
••• = stupeň 3, silný
Ak rúra hreje, svieti kontrolka nad voličom teploty. V prestávkach vo vyhrievaní zhasne.
Priestor na pečenie
V priestore na pešenie sa nachádza svetlo rúry. Chladiaci ventilátor chráni rúru pred prehriatím.
Osvetlenie rúry
Počas prevádzky svieti svetlo v rúre. Nastavením na � pomocou voliča funkcie môžete zapnúť svetlo bez ohrevu.
Chladiaci ventilátor
Chladiaci ventilátor sa zapína a vypína podľa potreby. Teplý vzduch uniká nad dvierkmi. Pozor! Vetrací otvor nezakrývajte. Rúra by sa inak prehriala
Aby po prevádzke rúra rýchlejšie vychladla, pracuje chladiaci ventilátor ešte určitý čas.
9

========75========

Príslušenstvo
Príslušenstvo môžete zasunúť do rúry do 5 rôznych výšok.
Príslušenstvo môžete z dvoch tretín vytiahnuť, bez toho aby sa preklopilo. Tak je možné pokrmy ľahko vybrať.
Ak bude príslušenstvo horúce, môže sa zdeformovať. Keď opäť vychladne, zdeformovanie zmizne a nemá žiadny vplyv na funkciu.
Príslušenstvo môžete dokúpiť v autorizovanom servise, v odbornom obchode alebo na internete. Uveďte prosím číslo HZ.
Kombinovaný rošt
Pre riad, koláčové formy, pečenie, grilované kúsky a hluboko zmrazené potraviny.
Zasuňte rošt zakrivením � smerom dolu.
Univerzálny plech
Pre šťavnaté koláče, pečivo, hlboko chladené pokrmy a veľké kusy.
Môže byť použitý aj ako nádoba na zachytenie tuku, ak grilujete priamo na rošte.
Univerzálny plech zasuňte do rúry skosením k dvierkam rúry.
10


========76========

Zvláštne príslušenstvo
Zvláštne príslušenstvo môžete kúpiť v autorizovanom servise nebo u vášho odborného predajcu.
Rozsiahlu ponuku k vašej rúre nájdete v našich prospektoch alebo na internete.
Disponibilita, ako aj možnosť objednania online zvláštného príslušenstva je v každej krajine iná. Prosím pozrite sa do predajných podkladov.
Rošt HZ 334000
Univerzálny plech HZ 332000
Smaltovaný plech HZ 331000
Vkladací rošt HZ 324000
Pre riad, kuchynské formy, pečenie, kúsky na grilovanie a hlboko chladené pokrmy.
Pre šťavnaté koláče, pečivo, hlboke chladené pokrmy a veľké kusy. Môže byť použitá aj ako nádoba pre zachytenie tuku, ak grilujete priamo na rošte. Pre koláče a placky.
Grilovací plech HZ 325000
Sklenená panvica HZ 336000
Smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom HZ 331010
Univerzálny plech s nepriľnavým povrchom HZ 332010
Plech na pizzu HZ 317000
Na pečenie. Postavte rošt vždy do univerzálneho plechu. Bude zachytený odkapkávajúci tuk a šťava z mäsa. Na grilovanie namiesto roštu alebo ako ochrana proti striekaniu, aby sa rúra neznečistila. Grilovací plech používajte len v univerzálnom plechu.
Grilovanie na grilovacom plechu: Používajte len na výškach zasunutia 1, 2 a 3.
Grilovací plech ako ochrana proti striekaniu: Zasuňte univerzálny plech s grilovacím plechom pod rošt. Hlboká nádoba zo skla. Hodí sa aj ako riad na servírovanie.
Koláče a placky sa uvoľnia ľahšie od plechu.
Zasuňte plech skosením smerom k dvierkam rúry.
Koláče a placky sa uvoľnia ľahšie od plechu. Zasuňte plech skosením smerom k dvierkam rúry.
Kameň na pečenie HZ 327000
Profi panvica s vkladacím roštom HZ 333000
Ideálny na pizzu, hlboko chladené produkty alebo veľké guľaté koláče. Plech na pizzu môžete použiť namiesto univerzálneho plechu. Postavte plech na rošt a riaďte sa podľa údajov v tabuľkách.
Kameň na pečenie sa hodí na prípravu vlastného chleba, žemlí a pizze, ktoré majú mať chrumkavý spodok. Kameň na pečenie sa musí vždy predhriať na
odporúčanú teplotu.
Vhodná hlavne na prípravu veľkých množstiev.
11

========77========

Pokrývka pre profipanvicu HZ 333001
Sklenený pekáč HZ 915001
Kovový pekáč HZ 26000
Univerzálny pekáč HZ 390800
2-násobný teleskopický výsuv HZ 338250 3-násobný teleskopický výsuv HZ 338352
3-násobný plne teleskopický výsuv HZ 338356
Tovar servisnej služby
Utierky pre nerezový povrch Tovar č. 311134
Gel na čistenie rúry, grilu Tovar č. 463582 Utierka z mikrovlákna s voštinovou štruktúrou Tovar č. 460770
Pokrývka robí z profipanvice profesionálneho pomocníka na pečenie.
Sklenený pekáč je vhodný pre dusené pokrmy a nákypy, ktoré pripravujete v rúre.
Zvlášť vhodný je pre programovaciu alebo pečúcu automatiku.
Pekáč je určený pre pečúcu zónu sklokeramickej varnej dosky. Je vhodný pre senzorovú automatiku, ale aj pre pečúcu automatiku.
Pekáč je zvonku smaltovaný a vo vnútri z s nepriľnavého povrchu.
Pre zvlášť veľké porcie alebo veľa porcií. Pekáč je zvonku zo šedého smaltu so sklenenou pokrývkou vhodnou do rúry. Sklenená pokrývka sa môže použiť ako forma pre gratinovanie.
Pomocie výsuvných koľajničiek vo výške 2 a 3 môžete príslušenstvo ďalej vytiahnuť, bez toho aby sa prevrátilo. Pomocou výsuvných koľajničiek vo výške 1, 2 a 3 môžete príslušenství ďalej vytiahnuť, bez toho aby sa prevrátilo.
Pomocou výsuvných koľajničiek vo výške 1, 2 a 3 môžete príslušenstvo úplne vytiahnuť, bez toho aby sa prevrátilo
Pre vaše domáce spotrebiče môžete v servisnom stredisku alebo v odbornom obchode dokúpiť vhodné prostriedky pre starostlivosť a čistenie alebo ostatné príslušenstvo. Preto uveďte príslušné číslo výrobku. Bráni usadzovaniu nečistoty. Vďaka impregnácii špeciálnym olejom budú povrchy prístrojov z ušľachtilej ocele optimálne ošetrené.
Na čistenie rúry. Gel je bez zápachu.
Poistka dverí Tovar č. 612594
Zvlášť vhodná na čistenie jemných povrchov, ako napr. sklo, sklokeramika, nerez alebo hliník. Utierka z mikrovlákna odstraňuje v jednom pracovnom úkone zvyšky vody a mastnú špinu.
Aby deti nemohli rúru otvoriť. Podľa dvierok prístroje sa poistka namontuje rôzne. Postupujte podľa listu, ktorý je priložený k poistke dverí.
12


========78========

Pred prvým použitím
Tu sa dozviete, čo musíte urobiť skôr ako buďte vo vašej rúre prvýkrát pripravovať pokrmy. Prečítajte si predtým kapitolu o bezpečnostných upozorneniach.
Nastavenie hodín
Po pripojení svietí na displeji symbol � a tri nuly. Nastavte hodiny.
1. Stlačte tlačidlo �.
Na displeji sa zobrazí čas 12:00. 2. Tlačidlom + alebo – nastavte hodiny.
Po pár sekundách bude nastavený čas prevzatý.
Prvé zahriatie rúry
Aby sa odstránila vôňa novoty, zahrievajte prázdnu, uzatvorenú rúru. Ideálne jednu hodinu pri � hornom/ dolnom ohreve a teplota 240 ºC.
Dávajte pozor na to, aby v rúre neboli žiadne zvyšky obalu.
1. Voličom funkcie nastavte � dolný/horný ohrev. 2. Voličom teploty nastavte teplotu na 240 ºC.
Po hodine rúru vypnite. Otočte volič funkcie do nulovej polohy.
Čistenie príslušenstva
Skôr ako budete používať príslušenstvo, riadne ho vyčistite v umývacom roztoku a utrite pomocou mäkkej tkaniny.
13

========79========

Nastavenie rúry
Máte rôzne možnosti, ako môžete vašu rúru nastaviť. Tu vám vysvetlíme, ako nastaviť vami požadovaný druh ohrevu a teplotu alebo stupeň pre grilovanie.
Pre váš pokrm môžete na rúre nastaviť dobu a konečný čas. Na to sa prosím pozrite do kapitoly Nastavenie časových funkcií.
Druh ohrevu a teplota
Príklad na obrázku: horný/dolný ohrev pri 190 ºC.
1. Nastavte voličom funkcie druh ohrevu.
2. Voličom teploty nastavte teplotu alebo stupeň pre
grilovanie.
Rúra začne hriať.
14


========80========

Vypnutie rúry
Otočte voličom funkcie do nulovej polohy.
Zmena nastavenia
Druh ohrevu a teplotu alebo stupeň grilovania môžete kedykoľvek zmeniť príslušným voličom.
Rychloohrev
Pomocou rýchloohrevu dosiahne vaša rúra nastavenú teplotu veľmi rýchlo.
Rýchloohrev používajte pri nastavených teplotách viac ako 100 ºC. Vhodné sú druhy ohrevu:
 3D horúci vzduch �  Horný/dolný ohrev �
Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, dávajte pokrm do rúry až vtedy, keď je rýchloohrev dokončený.
1. Nastavte druh ohrevu a teplotu. 2. Krátko stlačte tlačidlo �.
Na displeji svieti symbol �. Rúra začne hriať.
Rýchloohrev je dokončený
Zaznie signál. Na displeji zhasne symbol �. Dajte Váš pokrm do rúry.
Prerušenie rýchloohrevu
Stlačte krátko tlačidlo �. Na displeji zhasne symbol �.
15

========81========

Nastavení časových funkcí
Vaša rúra má rôzne časové funkcie. Pomocou tlačidla � � vyvoláte menu a pohybujete sa medzi rôznymi funkciami. Počas nastavovanie svietia všetky časové symboly. Šípka  vám ukazuje, pri akej časovej funkcii sa nachádzate.
Práve nastavenú časovú funkciu môžete priamo zmeniť tlačidlom + alebo -, ak je pred časovým symbolom šípka .
Budík
Budík môžete používať ako minútky. Beží nezávisle od rúry. Budík má vlastný signál. Tak počujete, či budík alebo určitá doba ubehla.
1. Stlačte raz tlačidlo �.
Na displeji svietia časové symboly, šípka  sa
nachádza pred �.
2. Pomocou tlačidla + alebo – budík nastavte.
Nastavená hodnota tlačidla + = 10 Minút
Nastavená hodnota tlačidla - = 5 Minút
Po pár sekundách bude nastavený čas prevzatý. Budík sa spustí. Na displeji svieti symbol � a nastavená doba budíka viditeľne ubieha. Ostatné časové symboly zhasnú.
Nastavený čas budíku ubehol
Zaznie signál. Na displeji sa zobrazí 0:00. Pomocou tlačidla � budík vypnite.
Zmeniť čas budíku
Pomocou tlačidla + alebo – zmeňte čas budíka. Po pár minútach bude zmena prevzatá.
Vymazať čas budíku
Pomocou tlačidla – vráťte nastavenú dobu budíka až na nulu. Po pár minútach bude zmena prevzatá. Budík je vypnutý.
16


========82========

Vyvolanie časového nastavenia
Ak je nastavených viac časových funkcií, svietia príslušné symboly na displeji. Budík beží v popredí. Pred symbolom � je šípka  a čas budíka viditelne ubieha.
Pre vyvolanie budíka �, doby �, konečnej doby � alebo hodín �, stlačte tlačidlo � tak dlho, pokým sa nenachádza šípka  pred príslušným symbolom. Hodnota k tomuto sa zobrazí na niekoľko sekúnd na displeji.
Doba
Na rúre môžete nastaviť dobu pečenia vášho pokrmu. Keď doba ubehne, rúra sa automaticky vypne. Tak nemusíte prerušovať inú prácu, aby ste rúre vypnuli. Doba pečenia nebude nechcene prekročená.
Príklad na obrázku: doba 45 minút.
1. Nastavte voličom funkcie druh ohrevu.
2. Nastavte voličom teploty teplotu alebo stupeň grilovania 3. Stlačte dvakrát tlačidlo �.
Na displeji sa zobrazí 0:00. Časové symboly svieta,
šípka  sa nachádza pred �.
17

========83========

4. Tlačidlom + alebo – nastavte dobu.
Prednastavená hodnota tlačidla + = 30 minút
Prednastavená hodnota tlačidla - = 10 minút
Po niekoľkých sekundách sa rúra zapne. Na displeji beží viditeľne doba a svieti symbol �. Ostatné časové symboly zhasnú.
Doba ubehla
Zaznie signál. Rúra prestane hriať. Na displeji sa zobrazí 0:00.
Stlačte tlačidlo �. Tlačidlom + alebo – môžete dobu nastaviť opäť.
Alebo stlačte dvakrát tlačidlo � a volič funkce otočte do nulovej polohy. Rúra je vypnutá.
Zmena doby
Tlačidlom + alebo – zmeňte dobu. Po pár sekundách bude zmena prevzatá. Ak je budík nastavený, stlačte predtým tlačidlo �.
Vymazanie doby
Tlačidlom – vráťte dobu až na 0:00:
Po pár sekundách bude zmena prevzatá. Doba je vymazaná. Ak je nastavený budík, stlačte predtým tlačidlo �.
18


========84========

Vyvolanie časových nastavení
Ak je nastavených viac časových funkcií, svietia príslušné symboly na displeji. Pred symbolom časovej funkcie je šípka .
Pre vyvolanie budíka �, doby �, konečnej doby � alebo hodín �, podržte tlačidlo � tak dlho, pokým sa nenachádza šípka  pred príslušným symbolom. Hodnota sa zobrazí na niekoľko sekúnd na displeji.
Konečná doba
Môžete posunúť čas, kedy má byť váš pokrm hotový. Rúra sa zapína automaticky a je v požadovaný čas hotová. Môžete napr. dať ráno váš pokrm do rúry a nastaviť tak, aby bol na poludnie hotový.
Dávajte pozor na to, aby pokrmy nestáli veľmi dlho v rúre a neskazili sa.
Príklad na obrázku: Je 10:30 hod., doba je 45 minút a rúra má byť hotová o 12:30.
1. Nastavte volič funkcie.
2. Nastavte volič teploty.
3. Stlačte dvakrát tlačidlo �.
4. Nastavte tlačidlm + alebo – dobu.
5. Stlačte tlačidlo �.
Šípka  sa nachádza pred �. Zobrazí sa čas, kedy
má byť pokrm hotový.
19

========85========

6. Tlačidlom + alebo – posuňte konečný čas na neskôr.
Po niekoľkých sekundách prevezme rúra nastavenie a zapne sa do vyčkávacej pozície. Na displeji sa zobrazí čas, kedy bude pokrm hotový, a pred symbolom � sa nachádza šípka . Symbol � a � zhasne.
Doba ubehla
Zaznie signál. Rúra prestane hriať. Na displeji sa zobrazí 0:00.
Stlačte tlačidlo �. Tlačidlom + alebo – môžete dobu nastaviť opäť.
Alebo stlačte dvakrát tlačidlo � a volič funkcie otočte do nulovej polohy. Rúra je vypnutá.
Zmena konečnej doby
Tlačidlom + alebo - zmeňte konečný čas. Po pár sekundách bude zmena prevzatá. Ak je budík nastavený, stlačte predtým dvakrát tlačidlo �.
Konečnú dobu nemeňte, keď doba práve beží. Doba pečenia by nesúhlasila.
Vymazať konečný čas
Tlačidlom – nastavte konečný čas na aktuálny čas. Po pár sekundách bude zmena prevzatá. Rúra sa zapne. Ak je budík nastavený, stlačte dvakrát tlačidlo �.
20


========86========

Vyvolanie časových nastavení
Ak je nastavených viac časových funkcií, svietia príslušné symboly na displeji. Pred symbolom časovej funkcie je šípka .
Pre vyvolanie budíka �, doby �, konečnej doby � alebo hodín �, podržte tlačidlo � pokým sa nenachádza šípka  pred príslušným symbolom. Hodnota sa zobrazí na niekoľko sekúnd na displeji.
Hodiny
Po pripojení alebo po výpadku prúdu svieti na displeji symbol � a tri nuly. Nastavte čas.
1. Stlačte tlačidlo �.
Na displeji sa zobrazí čas 12:00. 2. Nastavte čas tlačidlom + alebo -.
Po pár sekundách bude nastavený čas prevzatý.
Zmena času
Nesmie byť nastavená žiadna iná časová funkcia.
1. Stlačte štyrikrát tlačidlo �.
Na displeji svietia časové symboly, šípka  sa
nachádza pred �.
2. Pomocou tlačidla + alebo – zmeňte čas.
Po pár sekundách bude nastavený čas prevzatý.
Zhasnutie času
Čas môžete zhasnúť. Tak je viditeľný len vtedy, ak je rúra v prevádzke. Viď kapitolu Zmena základného nastavenia.
21

========87========

Detská poistka
Aby deti nemohli rúru neúmyslne zapnúť, má detskú poistku.
Rúra nereaguje na žiadne nastavenia. Budík a hodiny môžete nastaviť aj pri zapnutej detskej poistke.
Ak je nastavený druh ohrevu a teplota alebo stupeň grilovania, preruší detská poistka ohrev.
Zapnutie detské poistky
Nesmie byť nastavená žiadna doba alebo konečný čas. Stlačte tlačidlo � na cca štyri sekundy.
Na displeji sa zobrazí symbol �. Detská poistka je zapnutá.
Vypnutie detskej poistky
Stlačte tlačidlo � na cca štyri sekundy.
Na displeji zhasne symbol �. Detská poistka je vypnutá.
22


========88========

Zmena základného nastavenia
Vaša rúra má rôzne základné nastavenia.
Tieto nastavenia môžete prispôsobiť vašim vlastným zvyklostiam.
Základné nastavenie c1 Zobrazenie času
Výber 1 vždy
Výber 2 len pri prevádzke cca. 2 Min.*
Výber 3 -
c2 Doba trvania signálu po uplynutí doby cca. 10 Sek. alebo budíka.
c3 Okamih, pokým nebude nastavenie cca. 2 Sek. prevzaté.
* Nastavenie z výroby
cca. 5 Min.
cca. 5 Sek.*
cca. 10 Sek.
Nesmie byť nastavená žiadna iná časová funkcia.
1. Stlačte tlačidlo � na cca 4 sekundy.
Na displeji sa zobrazí aktuálne základné nastavenie pre
zobrazenie času, napr. c1 pre výber 1.
2. Tlačidlom + alebo – zmeňte základné nastavenie. 3. Potvrďte tlačidlom �.
Na displeji sa zobrazí ďalšie základné nastavenie.
Pomocou tlačidla � môžete prejsť všetky úrovne a
zmeniť tlačidlom + alebo -.
4. Nakoniec stlačte tlačidlo � na cca 4 sekundy.
Všetky základné nastavenia sú prevzaté.
Vaše základné nastavenia môžete kedykoľvek zase zmeniť.
23

========89========

Starostlivosť a čistenie
Pri pozornej starostlivosti a čistení zostane vaša rúra dlho pekná a funkčná. Ako sa správne starať a čistiť vašu rúru vám vysvetlíme tu.
Upozornenie
Drobné farebné rozdiely na prednej strane rúry vznikajú v dôsledku rôznych materiálov, ako sklo, umelá hmota alebo kov.
Tiene na tabuľce v dvierkach, ktoré vypadajú ako šmuhy, sú svetelné efekty svetla rúry.
Smalt sa vypaľuje pri veľmi vysokých teplotách.
Tým môžu vzniknúť nepatrné farebné rozdiely. To je normálne a nemá žiadny vplyv na funkčnosť.
Hrany tenkých plechov nie je možné úplne opatriť smaltom. Môžu byť preto drsné. Ochrana proti korózii nie je týmto ovplyvnená.
Čistiaci prostriedok
Aby nedošlo k poškodeniu rôznych povrchov chybným čistiacim prostriedkom, dbajte na údaje v tabuľke.
Nepoužívajte
 žiadne ostré alebo drsné čistiace prostriedky,  žiadne tvrdé drsné vankúšiky alebo čistiacie spongie,  žiadne vysokotlaké čističe alebo parné čističe.
Nové špongie pred použitím dôkladne prepláchnite.
24


========90========

Oblasť Predná časť rúry
Ušľachtilá oceľ
Sklo
Tabuľka dverí
Priestor na pečenie
Čistiaci prostriedok
Horúci čistiaci roztok:
Očistite tkaninou a osušte mäkkou utierkou.
Horúci čistiaci roztok:
Očistite tkaninou a osušte mäkkou utierkou. Vápenné škvrny, tuk škrob, bielok okamžite odstráňte. Pod takýmito škvrnami sa môže vytvárať korózia. V servisnej službe alebo v odbornom obchode môžete obdržať zvláštne prostriedky na nerez, ktoré sú vhodné pre teplé povrchy. Naneste malú vrstvu prostriedku mäkkou tkaninou.
Čistenie skla:
Utrite mäkkou tkaninou.
Nepoužívajte škrabku na sklo.
Čistenie skla:
Utrite mäkkou tkaninou.
Nepoužívajte škrabku na sklo.
Horúci čistiaci roztok alebo octová voda:
Očistite tkaninou.
Sklenený kryt svetla rúry
Tesnenie Neskladať! Závesné rošty
Príslušenstvo
V prípade silného znečistenia používajte drôtenku z nerezu alebo čistič pre rúry. Používajte len v studenom priestore na pečenie.
Horúci čistiaci roztok:
Očistite tkaninou.
Horúci čistiaci roztok:
Očistite tkaninou. Nedrhnite.
Horúci čistiaci roztok:
Namočte a očistite tkaninou alebo kefkou.
Horúci čistiaci roztok:
Namočte a očistite tkaninou alebo kefkou
25

========91========

Vyvesenie a zavesenie závesných roštov
Pri čistení môžete závesné rošty vybrať. Rúra musí byť chladná.
Vyvesenie závesných roštov
1. Nadvihnite rošt spredu smerom hore
2. a vyveste (obrázok A).
3. Potom ťahajte celý rošt smerom dopredu a vyberte
(obrázok B).


Očistite rosť čistiacim prostriedkom a špongiou. Pri silnom znečistení použite kefku.
Zavesenie závesného roštu
1. Rosť najskôr zastrčte do zadnej dierky, trochu tlačte
dozadu (obrázok A)
2. a potom zaveste do prednej dierky (obrázok B).


Rošt sa rozmerovo hodí vpravo a vľavo. Vyklenutie musí byť vždy dolu.
26


========92========

Vyvesenie a zavesenie dvierok rúry
Na čistenie a pre vybratie tabuľky dvierok môžete dvierka rúry vyvesiť.
Závesy dvierok rúry majú na každej strane blokovaciu páku. Ak je blokovacia páka zaskočená (obrázok A), sú dvierka rúry zaistené. Nie je možné ich vyvesiť. Ak je blokovacia páka vyklopená, aby bolo možné dvierka rúry vyvesiť (obrázok B), sú závesy istené. Nemôžu zapadnúť.Nebezpečenstvo zranenia! Ak nie sú závesy istené,
zaskočia veľkou silou.
Dávajte pozor na to, aby blokovacie páky boli vždy úplne
zaklopené, resp. pri vyvesení dvierok rúry úplne vyklopené.
Vyvesenie dvierok
1. Úplne otvorte dvierka rúry.
2. Vyklopte obidve blokovacie páky vľavo a vpravo
(obrázok A).
3. Zatvorte dvierka rúry až na doraz. Uchopte obidvoma
rukami vľavo a vpravo. Ešte trochu zatvorte a vytiahnite
(obrázok B).


27

========93========

Zavesenie dvierok
Zaveste dvierka rúry v opačnom poradí.
1. Pri zavesovaní dvierok rúry dávajte pozor na to, aby
boli obidva závesy zavedené rovno do otvoru (obrázok
A).
2. Zárez na závese musí zaskočiť na obidvoch stranách
(obrázok B).


3. Opäť zaklopte obidve blokovacie páky (obrázok C). Zatvorte dvierka rúry.


Nebezpečenstvo zranenia! Ak dvierka rúry neúmyslne
vypadnú alebo záves zaskočí, nesiahajte do závesu.
Zavolajte servisnú službu.
28


========94========

Demontáž a montáž sklenených tabulí dvierok
Pre lepšie čistenie môžete sklenené tabule na dvierkach rúry vymontovať.
1. Vyveste dvierka rúry a madlom dolu položte na tkaninu. 2. Odskrutkujte kryt dolu na dvierkach rúry. Vyskrutkujte
skrutky vľavo a vpravo (obrázok A).
3. Sklenené tabule nadvihnite a vytiahnite (obrázok B).


Očistite čističom na sklo a mäkkou tkaninou.
Nepoužívajte žiadne ostré alebo drsné prostriedky a škrabku na sklo. Mohlo by dôjsť k poškodeniu skla.
4. Zasuňte sklenené tabule šikmo dozadu. Hladká plocha
musí byť zvonku.
5. Nasaďte kryt a zaskrutkujte.
6. Zaveste dvierka rúry.
Rúru používajte až potom, keď budú sklenené tabule správne namontované.
29

========95========

Čo robiť v prípade poruchy
Porucha, ktorá sa vyskytne, je často spôsobená nejakou maličkosťou. Skôr ako zavoláte servis, skúste prosím pomocou tabuľky závadu sami odstrániť.
Tabuľka závad
Ak sa pokrm nepodarí správne, pozrite sa prosím do kapitoly Testovali sme pre vás v našom kuchynskom štúdiu. Tu nájdete mnoho tipov a upozornení ohľadne varenia.
Porucha Rúra nefunguje
Možná príčina Poistka je poškodená.
Výpadok prúdu.
Na displeji svieti � a nuly.
Rúra nehreje.
Výpadok prúdu.
Na kontaktoch je prach.
Chybová hlásenie
Náprava/Upozornenie
Pozrite sa do poistkovej skrine, či je poistka v poriadku.
Skontrolujte, či svieti kuchynské svetlo alebo fungujú ostatné spotrebiče. Hodiny opäť nastavte.
Otočte ovládačmi niekoľkokrát tam a späť.
Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie , stlačte tlačidlo �. Hlásenie zmizne. Nastavená časová funkcia bude vymazaná. Ak chybové hlásenie opäť nezmizne, zavolejte servisnú službu.
Pri nasledujúcich chybových hlásení môžete sami vykonať
opravu.
Chybové hlásenie E011
Možná príčina Tlačidlo bolo stlačené veľmi dlho alebo je zakryté.
Náprava/Upozornenie Jednotlivo stlačte všetky tlačidlá Skontrolujte, či sa nejaké tlačidlo nezaseklo, nie je zakryté alebo znečistené.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy môže
vykonávať len technik autorizovaného servisu vyškolený
výrobcom.
30


========96========

Výmena žiarovky rúry na strope rúry
Ak svetlo rúry nefunguje, musí sa vymeniť. Náhradné žiarovky odolné voči teplotám, 40 wattov, obdržíte v servisnej službe alebo v odbornom obchode. Používajte len žiarovky uvedeného typu.

1. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdem!
Vypnite poistku v poistkovej skrinke.
2. Do studenej rúry položte utierku, aby sa zamedzilo
škodám.
3. Sklenený kryt vyskrutkujte otáčaním doľava.
4. Žiarovku nahraďte rovnakým typom žiarovky. 5. Opäť naskrutkujte sklenený kryt.
6. Vyberte utierku a zapnite poistku.
Sklenený kryt
Poškodený sklenený kryt sa musí vymeniť.
Vhodný sklenený kryt obdržíte v servisnej službe. Udajte E-číslo a číslo FD vášho prístroja.
31

========97========

Servisná služba
Ak potrebuje váš spotrebič opravu, je tu pre vás naša servisná služba. Adresa a telefónne číslo najbližšieho strediska servisnej služby sú uvedené v telefónnom zozname. Uvedené centrá servisnej služby vám radi poskytnú kontakt na stredisko servisnej služby vo vašej blízkosti.
Číslo E a číslo FD
Servisnej službe vždy uveďte číslo výrobku (čís. E) a číslo výroby (čís. FD) vášho spotrebiča. Typový štítok s týmito číslami nájdete vpravo, na bočnej strane dvierok rúry. Aby ste v prípade poruchy nemuseli dlho hľadať, môžete si tu poznamenať údaje vášho spotrebiča a telefónne číslo servisnej služby.
E číslo Telefón �
FD číslo
32


========98========

Tipy pre úsporu energie a ochranu životného prostredia
Tu sa dozviete tipy, ako môžete pri pečení šetriť energiu a ako váš prístroj správne ekologicky zlikvidovať.
Šetrenie energiou
Predhrievajte rúru len vtedy, ak je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách návodu na obsluhu.
Používajte tmavé, černou farbou lakované alebo smaltované formy na pečenie. Prijímajú teplo zvlášť dobre.
Otvárajte dvierka rúry pri pečení čo najmenej.
Viac koláčov pečte najlepšie postupne. Rúra je ešte teplá. Tým sa skráti doba pečenia druhého koláča. Môžete tiež zasunúť 2 formy vedľa seba.
V prípade dlhšieho pečenia môžete rúru 10 minút pred koncom doby pečenia vypnúť a využiť zvyškové teplo pre dokončenie pečenia.
Ekologická likvidácia
Zlikvidujte obal ekologicky.

Tento prístroj je označený podľa smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických prístrojoch (waste electrical and electronic equipment WEEE).
Smernica určuje rámec pre vrátenie a recykláciu starých prístrojov v rámci EU.
33

========99========

Testovali sme pre Vás v našom kuchyskom štúdiu
Tu nájdete výber pokrmov a k tomu optimálne nastavenie. Ukážeme vám, aký druh ohrevu a teplota je najvhodnejšia pre Váš pokrm. Obdržíte údaje ohľadne vhodného príslušenstva a do akej výšky sa má zasunúť. Získate tipy k riadu a k príprave.
Upozornenie
Údaje v tabuľke platia vždy pre zasunutie do studeného a prázdného priestoru na pečenie. Predhrievajte len vtedy, ak je to uvedené v tabuľkách.
Pred použitím odstráňte z priestoru na pečenie
príslušenstvo, ktoré nepotrebujete.
Vyložte príslušenstvo papierom na pečenie až po predhriatí.
Časové údaje v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Závisia od kvality a povahy potravín.
Používajte dodané príslušenstvo.
Dodatočné príslušenstvo obdržíte ako zvláštne príslušenstvo v odbornom obchode alebo v servisnej službe.
Používajte vždy chňapku, ak vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z rúry.
Koláče a pečivo
Upozornenie
S horným/dolným � ohrevom je pečenie koláča najlešie. Ak pečiete pomocou 3D horúceho vzduchu �, dbajte na nasledujúce:
Koláče vo formách, výška zasunutia 2
Koláče na plechu, výška zasunutia 3.
34


========100========

Pečenie na viacerých úrovniach
Používajte 3D horúci vzduch. Pečenie na 2 úrovniach:
Univerzálny plech vo výške zasunutia 3 Plech na pečenie vo výške zasunutia 1.
Pečenie na 3 úrovniach:
Plech na pečenie vo výške zasunutia 5 Univerzálny plech vo výške zasunutia 3 Plech na pečenie vo výške zasunutia 1.
Súčasne zasunuté plechy nemusia byť hotové súčasne.
V tabuľkách nájdete množstvo návrhov pre Vaše pokrmy.
Ak pečiete s 3 formami súčasne, postavte ich na rošty, ako je znázornené na obrázku.
Formy na pečenie
Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu. U svetlých foriem z tenkostenného kovu alebo sklenených formách sa predlžuje doba pečenia a koláč sa neupečie rovnomerne. Ak chcete používať silikonové formy, riaďte sa podľa údajov a receptov výrobcu. Silikónové formy sú často menšie ako normálne formy. Množstvo cesta a údaje v recepte sa môžu líšiť.
Tabuľky
V tabuľkách nájdete pre rôzne koláče a pečivo vhodný druh ohrevu.
Teplota a doba pečenia závisí od množstva a akosti cesta. Preto sú v tabuľkách uvedené rozsahy. Skúste to najskôr s nižšou hodnotou. Nižšia teplota spôsobuje rovnomerné upečenie. Ak to je potrebné, nastavte nabudúce vyššiu teplotu.
35

========101========

Doby pečenia sa skrátia o 5 až 10 minút, ak použijete
predhrievanie.
Dodatočné informácie nájdete pod tipmi na pečenie v pripojení k tabuľke.
Koláč vo formách
Riad
Trený koláč, jednoduchý
Veniec/forma
3 formy
Trený koláč, jemný
Veniec/forma
Tortový korpus z treného Forma na ovocný koláč cesta
Ovocný koláč jemný, Tortová forma/forma na trené cesto bábovku
Piškótový korpus, 2 Forma na ovocný koláč vajcia, predhriatie
Piškótová torta, 6 vajec Tmavá tortová forma predriatie
Korpus z krehkého cesta Tmavá tortová forma s okrajom
Ovocný alebo tvarohový Tmavá tortová forma koláč s korpusom z
krehkého cesta*
Švajčiarsky koláč Plech na pizzu
Bábovka
Forma na bábovku
Pizza, tenké dno, málo oblohy, predhriatie Pikantný koláč
Plech na pizzu
Tmavá tortová forma
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
2
160 - 180
3+1
� �
Doba pečenie v minútach 50 - 60
140 - 160
60 - 80
2

150 - 170
65 - 75
3

160 - 180
20 - 30
2

160 - 180
50 - 60
2

160 - 180
20 - 30
2

160 - 180
40 - 50
1

170 - 190
25 - 35
1

170 - 190
70 - 90
1

220 - 240
35 - 45
2

150 - 170
60 - 70
1

250 - 270
10 - 15
1

180 - 200
45 - 55
*Nechajte koláč vychladnúť cca 20 min vo vypnutom, zatvorenom prístroji.
36


========102========

Koláč na plechu
Riad
Trené cesto so suchou Univerzálny plech oblohou
Univerzálny plech + plech
na pečenie
Trené cesto so Univerzálny plech šťavnatou oblohou
(ovocie)
Univerzální pánev +
plech na pečenie Kysnuté cesto so suchou Univerzálny plech oblohou
Univerzální pánev +
plech na pečenie Kysnuté cesto so Univerzálny plech šťavnatou oblohou
(ovocie)
Univerzální pánev +
plech na pečenie Krehké cesto so suchou Univerzálny plech oblohou
Krehké cesto so Univerzálny plech šťavnatou oblohou
(ovocie)
Švajšiarsky koláč Univerzálny plech
Piškótová roláda predhriatie Kysnutý cop z 500 g múky
Štóla z 500 g múky
Univerzálny plech
Univerzálny plech
Univerzálny plech
Štóla z 1 kg múky
Univerzálny plech
Závin, sladká
Univerzálny plech
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
2

170 - 190
Doba pečenia v minútach 20 - 30
3+1

150 - 170
35 - 45
2

180 - 200
25 - 35
3+1

140 - 160
40 - 50
3

170 - 180
25 - 35
3+1

150 - 170
35 - 45
3

160 - 180
40 - 50
3+1

150 - 170
50 - 60
2

170 - 190
20 - 30
2

170 - 190
60 - 70
1

210 - 230
40 - 50
2

170 - 190
15 - 20
2

170 - 190
25 - 35
3

160 - 180
60 - 70
3

140 - 160
90 - 100
2

190 - 210
55 - 65
37

========103========

Koláč na plechu
Riad
Pizza
Univerzálny plech
Flammkuchen, predhriatie
Univerzálny plech + plech na pešenie Univerzálny plech
Malé pečivo
Riad
Placiy
Univerzálny plech
Univerzálny plech + plech
na pečenie Univerzálny plech + 2 plechy na pešenie
Makrónky
Univerzálny plech
Univerzálny plech + plech
na pečenie Univerzálny plech + 2 plechy na pečenie
Bezé
Univerzálny plech
Mufinky
Rošt s plechom na mufinky
2 rošty s plechmi na mufinky 3+1
Pečivo z páleného cesta
Univerzálny plech
Pečivo z listového cesta
Univerzálny plech
Univerzálny plech + plech
na pečenie Univerzálny plech + 2 plechy na pečenie
38

Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
2

210 - 230
Doba pečenie v minútach 25 - 35
3+1

180 - 200
40 - 50
2

250-270
10-15
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
3

140 - 160
Doba pečenie v minútach 15 - 25
3+1

130 - 150
25 - 35
1+3+5

130 - 150
30 - 40
2

100 - 120
30 - 40
3+1

100 - 120
35 - 45
1+3+5

100 - 120
40 - 50
3

80 - 100
100 - 150
2

180 - 200
20 - 25

170 - 190
25 - 30
2

210 - 230
30 - 40
3

180 - 200
20 - 30
3+1

180 - 200
25 - 35
1+3+5

170 - 190
35 - 45

========104========

Koláč na plechu
Riad
Pečivo z kysnutého cesta
Univerzálny plech
Univerzálny plech + plech
na pečenie
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
2

180 - 200
Doba pečenie v minútach 20 - 30
3+1

160 - 180
25 - 35
Chlieb a žemle
Pri pečení chleba rúru predhrejte, ak nie je uvedené inak.
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry.
Pri pečení na 2 úrovniach vkladajte univerzálny plech vždy nad plech na pečenie.
Chlieb a žemle
Príslušenstvo
Kvasnicový chlieb z 1,2 kg múky
Univerzálny plech
Kváskový chlieb z 1,2 kg Univerzálny plech múky
Chlebová placka
Univerzálny plech
Žemle nepredhrievajte
Univerzálny plech
Žemle z kysnutého cesta, sladké
Univerzálny plech
Univerzálny plech + plech
na pečenie
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
2

270 200
Doba pečenie v minútach 5 30 - 40
2

270 200
8 35 - 45
2

270
10 - 15
3

200 - 220
20 - 30
3

180 - 200
15 - 20
3+1

160 - 180
20 - 30
39

========105========

Tipy pre pečenie
Chcete piecť podľa vlastného receptu Riaďte sa podľa podobného pečiva v tabuľkách o pečení.
Takto zistíte, či je trený koláč prepečený.
Zapichnite približne 10 minút pred koncom doby pečenia uvedenej v recepte špáradlo do najvyššieho miesta koláča. Ak sa cesto nelepí na špáradlo, je koláč hotový.
Koláč spadne.
Používajte v budúcnosti menej tekutiny alebo nastavte teplotu pečenia o 10 stupňov nižšiu.
Dodržiavajte uvedené doby miešania v recepte.
Koláč uprostred vykysol a po okraji je nižší.
Okraj formy nenatierajte tukom. Po upečení uvoľnite koláč opatrne nožom.
Koláč je hore veľmi tmavý.
Vsuňte o úroveň nižšie, navoľte nižšiu teplotu a pečte koláč o niečo dlhšie.
Koláč je veľmi suchý.
Vpichnite vidličkou malé dierky do hotového koláča. Potom pokvapkajte ovocnou šťavou alebo alkoholom.
Zvoľte v budúcnosti teplotu o 10 stupňov vyššiu a skráťte dobu pečenia.
Chlieb alebo koláč (napr. tvarohový koláč) vypadá dobre, ale vo vnútri je mokrý (spintig, pretkaný vodnými prúžkami)
Používajte v budúcnosti menej tekutiny a pečte pri nižšej teplote o nieco dlhšie. Pri koláči so šťavnatou oblohou upečte najskôr korpus. Posypte ho mandľami alebo strúhankou a potom obložte. Dodržiavajte prosím recepty a doby pečenia.
Pečivo nie je rovnomerne prepečené. Zvoľte nižšiu teplotu, potom bude pečivo rovnomernejšie prepečené.
Pečte jemné pečivo s horným/dolným � ohrevom na jednej
úrovni. Tiež presahujúci papie na pečenier môže ovplyvniť cirkuláciu
vzduchu. Odrežte papier vždy podľa plechu.
Ovocný koláč je zdola veľmi svetlý.
Nabudúce zasuňte koláč o jednu úroveň nižšie.
Ovocná šťava preteká.
Používajte v budúcnosti, ak je k dispozícii, hlbší univerzálny plech.
Malé pečivo z kysnutého cesta sa pri Okolo každého kúska pečiva by mala byť vzdialenosť 2 cm. Tak je pečení zlepilo. dostatok miesta, aby kúsky pečiva nakysli a mohli dookola zhnednúť.
Pieklijste na viacerých úrovniach. Na Používajte na pečenie na viecerých úrovniach vždy 3D horúci hornom plechu je pečivo tmavšie ako vzduch �. Súčasne zasunuté plechy nemusia byť súčasne hotové. na dolnom.
Pri pečení šťavnatého koláča vzniká kondenzovaná voda.
Pri pečení môže vzniknúť vodná para. Uniká cez dvierka. Vodná para sa môže zrážať na ovládacom paneli alebo na susediacich predných častiach nábytku a odkvapkávať ako kondenzovaná voda. Toto je podmienené fyzikálne.
40


========106========

Mäso, hydina, ryby
Upozornienie k riadu
Môžete používať akýkoľvek riad odolný voči teplu. Pre veľké kusy sa hodí aj univerzálny plech.
Najvhodnejší je riad zo skla. Pokrývka by mala byť rozmerovo zhodná s pekáčom a musí byť dobre uzatvorená.
Ak používate smaltovaný pekáč, pridajte o niečo viac tekutiny.
Pri pekáčoch z nerezu nie je zhnednutie také silné a mäso môže byť o niečo menej upečené.
Predĺžte doby pečenia.
Postavte riad vždy do stredu roštu.
Údaje v tabuľkách:
Riad bez pokrývky = otvorené Riad s pokrývkou = uzatvorené
Horúci sklenený riad odstavte na suchú podložku. Ak je podložka mokrá alebo studená, mohlo by sklo prasknúť.
Pokyny k pečeniu
Pridajte k netučnému mäsu trochu tekutiny. Dno nádoby má byť cca z ½ cm pokryté. K dusenej sviečkovej dajte veľa tekutiny. Dno nádoby má byť pokryté 1-2 cm. Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu riadu. Ak pripravujete mäso v smaltovanom pekáči, je potrebné o nieco viac tekutiny ako v sklenenom riade.
Pekáče z nerezu nie sú vhodné. Mäso sa pečie pomalšie a zhnedne len málo.
Používajte vyššiu teplotu a/alebo dlhšiu dobu pečenia.
41

========107========

Pokyny ku grilovaniu
Grilujte vždy pri zatvorenej rúre.
Predhrievajte pri grilovaní cca 3 minúty, skôr ako zasuniete pokrm určený na grilovanie.
Položte kúsky na grilovanie priamo na rošt. Jediný kúsok na grilovanie bude najlepší, ak ho položíte do strednej
oblasti roštu
Zasuňte prípadne univerzálny plech do výšky 1. Bude zachytená šťava z mäsa a rúra zostane čistejšia. Vezmite ak je možné rovnako hrubé kúsky na grilovanie. Tak zhnednú rovnomerne a zostanú pekne šťavnaté. Steaky soľte až po grilovaní.
Kúsky na grilovanie otočte po 2/3 uvedenej doby. Výhrevné teleso grilu sa stále zapína a vypína. To je v poriadku, pretože sa riadi podľa nastaveného stupňa
grilovania.
Mäso
V polovici času kúsky mäsa obráťte.
Ak je pečienka hotová, mala by zostať ešte 10 minút v vypnutej, uzatvorenej rúre.
Tak sa môže šťava z mäsa lepšie rozdeliť.
Zabaľte rostbíf po upečení do alobalu a nechajte ho 10 minút v rúre dôjsť.
Narežte pri bravčovej pečienke s kožou kožu krížom a položte pečienku najskôr kožou dolu do nádoby.
Mäso
Hmotnosť Príslušenstvo a
riad
Hovädzie mäso Hovädzie dusené
1,0 kg
uzatvorená
1,5 kg
2,0 kg
Hovädzie v celku, stredne prepečené Rostbíf, stredný
1,0 kg
otvorená
1,5 kg
1,0 kg
otvorená
Steaky 3 cm hrubé, stredne prepečené
Rošt + univerzálny plech
42

Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C Doba
pečenie v
minútach
2
� � � � �
210 - 230
100
2
200 - 220
120
2
190 - 210
140
2
210 - 230
60
2
200 - 220
80
1
� �
220 - 240
60
5+1
3
15

========108========

Mäso
Hmotnosť Príslušenstvo a
Teľacie mäso Teľacia pečienka
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Teľacie koleno
1,5 kg
Bravčové mäso Pečienka bez kože (napr. šija)
1.0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Pečienka s kožou 1,0 kg (napr. pliecko)
1,5 kg
2,0 kg
Bravčové plátky
500 g
Bravčová pečienka, ľubovoľná
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Údené mäso s kosťou Steaky 2 cm silné
1,0 kg
Bravčové medailónky 3 cm hrubé
Výška
riad
Druh ohrevu
otvorené
2
2
2
otvorené
2
� � � �
otvorené
1
1
1
otvorené
1
� � � �
1
1
Rošt + univerzálny plech otvorené
3+1
� � �

2
� �
uzatvorené
2

Rošt + univerzálny plech Rošt + univerzálny plech
5+1

5+1

Teplota v °C Doba
pečenie v
minútach
190 - 210
110
180 - 200
130
170 - 190
150
210 - 230
140
190 - 210
120
180 - 200
150
170 - 190
170
190 - 210
130
180 - 200
160
170 - 190
190
220 - 230
30
200 - 220
120
190 - 210
140
180 - 200
160
200 - 220
70
3
20
3
10
43

========109========

Mäso
Hmotnosť Príslušenstvo a
riad
Jahňacie mäso Jahňací chrbát s 1,5 kg kosťou
Jahňacie stehno 1,5 kg bez kosti, stredne prepečené
Zverina
Srnčí chrbát s 1,5 kg kosťou
Srnčie stehno bez 1,5 kg kosti
Pečienka z 1,5 kg diviaka
Pečienka z jeleňa 1,5 kg
otvorené
otvorené
otvorené
uzatvorené
uzatvorené
uzatvorené
Králik
2 kg
uzatvorené
Sekaná
z 500 g masa
otvorené
Párky
Rošt + univerzálny plech
44

Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C Doba
pečenie v
minútach
2

190
60
1

150 - 170
120
2

200 - 220
50
2

210 - 230
100
2

180 - 200
140
2
� � �
180 - 200
130
2
220 - 240
60
1
180 - 200
80
4+1

3
15

========110========

Hydina
Hmotnostné údaje v tabuľke sa vzťahujú na nenaplnenú hydinu pripravenú na pečenie.
Ak grilujete priamo na rošte, zasuňte univerzálny plech do výšky 1. Šťava z mäsa bude zachytená a rúra zostane
čistejšia.
Pri kačke alebo husy napichnite koži pod krídlami, potom môže tuk vytiecť.
Položte celú hydinu najskôr prsíčkami dolu na rošt. Po 2/3 uvedenej doby otočte.
Kúsky pečienky, morčacej rolády alebo morčacích pŕs otočte po polovici uvedenej doby.
Kúsky hydiny po 2/3 otočte.
Hydina je zvlášť do chrumkava upečená, ak ju pred koncom doby pečenia potrete maslom, slanou vodou alebo pomarančovou šťavou.
Hydina
Hmotnosť Príslušenstvo a
riad
Kurča, celé
1,2 kg
Rošt
Sliepka, celá
1,6 kg
Rošt
Kurča, polené
á 500 g
Rošt
Časti kurčaťa
á 150 g
Rošt
Časti kurčaťa
á 300 g
Rošt
Kuracie prsia
á 200 g
Rošt
Kačka, celá
2,0 kg
Rošt
Kačacie prsia
á 300 g
Rošt
Hus, celá
3,5 4 kg
Rošt
Husacie stehná
á 400 g
Rošt
Mladá morka, celá
Morčacia roláda
3,0 kg
Rošt
1,5 kg
otvorené
Morčacie prsia
1,0 kg
uzatvorené
Morčacie horné stehná
1,0 kg
Rošt
Výška
Druh ohrevu
2
Teplota v °C Doba
pečenie v
minútach 230 - 250 60 - 70
2
200 - 220
80 - 90
2
220 - 240
40 - 50
3
210 - 230
30 - 40
3
220 - 240
35 - 45
2
3
30 - 40
2
190 - 210
100 - 110
3
240 - 260
30 - 40
2
170 - 190
120 - 140
3
50 - 60
2
� � � � � � � � � � �
220 - 240
180 - 200
80 - 100
1
� � �
190 - 210
110 - 130
2
180 - 200
80 - 90
2
180 - 200
90 - 100
45

========111========

Ryba
Ak grilujete priamo na rošte, zasuňte prípadne univerzálny plech do výšky 1. Dôjde k zachyteniu tekutiny a rúra zostane čistejšia.
Otočte kúsky rýb po 2/3 doby grilovania.
Celú rybu nemusíte otáčať.
Vsuňte celú rybu v polohe plávania, chrbtovou plutvou hore do rúry. Nakrojený zemiak alebo malá nádoba vhodná do rúry v bruchu ryby zaistí stabilitu.
Pri dusení rybacích filetov pridajte niekoľko lyžíc tekutiny.
Ryba
Hmotnosť Príslušenstvo a
riad
Výška
Druh ohrevu
Ryba, celá
á cca 300 g 1,0 kg
Rošt
2

Teplota v °C Doba
pečenie v
minútach 2 20 - 25
Rošt
2
210 - 230
45 - 55
1,5 kg
Rošt
2
180 - 200
60 - 70
2,0 kg
uzatvorená
2
180 - 200
70 - 80
Rybie filety, 3 cm hrubé
Rošt
3
� � � �
2
20 - 25
Rybie filety
uzatvorená
2

210 - 230
20 - 30
Tipy pre pečenie a grilovanie
Pre hmotnosť pečienky nie sú v tabuľke žiadne údaje.
Zvoľte údaje podľa najbližšie najnižšie hmotnosti a predĺžte dobu.
Ako môžete zistiť, či je pečienka hotová
Použite teplomer na mäso (môžete zakúpiť v odbornom obchode) alebo urobte „skúšku lyžicou“. Tlačte lyžicou na pečienku. Ak sa zdá byť pevná, je hotová, ak sa poddá, potrebuje ešte chvíľu na dopečenie.
Pečienka je veľmi tmavá a kôrka miestami spálená.
Skontrolujte výšku zasunutia a teplotu.
Pečienka vypadá dobre, ale omáčka je spálená.
Zvoľte v budúcnosti menšiu nádobu alebo pridajte viac tekutiny.
46


========112========

Pečienka vypadá dobre, ale omáčka je veľmi svetlá a vodnatá.
Zvoľte v budúcnosti väčšiu nádobu a použite menej tekutiny.
Pri polievaní pečienky vzniká vodná para.
To je podmienené fyzikálne a je to normálne. Väčšia časť vodnej pary vystupuje otvormi pre výstup pary. Môže sa zrážať na chladnejšej spínacej prednej časti alebo na susedných predných častiach nábytku a odkvapkávať ako kondenzovaná voda.
Nákypy, gratinovanie, toasty
Ak grilujete priamo na rošte, zasuňte prípadne univerzálny plech do výšky 1. Rúra zostane čistejšia.
Riad postavte vždy na rošt.
Stav dopečenia nákypu závisí od veľkosti riadu a na výške nákypu.
Údaje v tabuľke sú len približné hodnoty.
Nákypy
Príslušenstvo a riad
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
Nákyp, sladký
Forma na nákypy
2

180 - 200
Doba pečenia v minútach 50 - 60
Suflé
Forma na nákypy
2

170 - 190
35 - 45
Formičky na porcie
2

190 - 210
25 - 30
Cestovinový nákyp
Forma na nákypy
2

200 - 220
40 - 50
Lasagne
Forma na nákypy
2

180 - 200
40 - 50
Gratinované zemiaky, surové prísady, max. 4 cm vysoká vrstva
1 forma na nákyp
2

160 - 180
60 - 80
2 formy na nákypy
1+3

150 - 170
60 - 80
Toasty zapečené, 12 kusov
Rošt
4

3
58
47

========113========

Hotové produkty
Dodržiavajte údaje výrobcu na balení.
Ak príslušenstvo vyložíte papierom na pečenie, dávajte pozor na to, aby bol papier na pečenie vhodný pre tieto teploty. Prispôsobte veľkosť papiera pokrmu.
Výsledok pečenia závisí aj od potravín. Pripálenie a nerovnomernosti sa môžu vyskytovať už u surového tovaru.
Pokrm
Príslušenstvo
Pizza, hluboko chladená Pizza s tenkým dnom
Univerzálny plech
Univerzálny plech + rošt
Pizza s hrubým dnom
Univerzálny plech
Univerzálny plech + rošt
Pizza Baguette
Univerzálny plech
Minipizza
Univerzálny plech
Pizza, chladená, predhriata Zemiakové produkty, hlboko chladené Hranolky
Univerzálny plech
Univerzálny plech
Univerzálny plech + papier na pečenie
Krokety
Univerzálny plech
48

Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C Stupeň grilovania
Doba pečenia v minútach
2

190 - 210
15 - 25
3+1

180 - 200
20 - 30
2

180 - 200
20 - 30
3+1

170 - 190
25 - 35
3

180 - 200
20 - 30
3

190 - 210
10 - 20
3

190 - 210
10 - 15
3

190 - 210
20 - 30
3+1

180 - 200
30 - 40
3

200 - 220
20 - 25

========114========

Pokrm
Príslušenstvo
Rösti, plnené zemiakové taštičky Pečivo, hlboko chladené Žemle, bagety
Univerzálny plech
Univerzálny plech
Praclíky
Univerzálny plech
Pečivo, predpečené
Rozpečené žemle alebo bagety
Univerzálny plech
Univerzálny plech + rošt
Vyprážané drobnosti, hlboko chladené Rybie tyčinky
Univerzálny plech
Kačacie kúsky, nugety Závin hlboko mrazený
Univerzálny plech
Univerzálny plech
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
3

210 - 230
Doba pečenie v minútach 15 - 25
3

170 - 190
10 - 20
3

210 - 230
15 - 25
3

190 - 210
10 - 20
3+1

160 - 180
20 - 25
2

220 - 240
10 - 20
3

200 - 220
15 - 25
3

200 - 220
35 - 40
49

========115========

Zvláštne pokrmy
S vašim prístrojom môžete nastaviť teplotu od 50 do 270ºC. Tak sa vám podarí rovnako dobre krémový jogurt pri 50ºC, ako vláčne kysnuté cesto.
Jogurt
Mlieko (3,5% tuku) zvarte, schlaďte na 50 ºC.
Vmiešajte 150 g jogurtu. Naplňte do šálok alebo malých pohárov Twist Off a prikryté postavte na rošt. Predhrejte 5 minút na 50 ºC. Potom pripravte ako je uvedené.
Vykysnutie kysnutého cesta
Kysnuté cesto pripravte ako obvykle. Dajte do keramickej nádoby odolnej voči teplu a prikryte. Rúru 5 minút predhrejte. Prístroj vypnite a postavte cesto na vykysnutie do rúry.
Pokrm
Riad
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
Doba
Jogurt
Šálky alebo poháre Twist Off postavte na rošt.
Riad odolný voči teplu

50
6 - 8 hod.
Nechajte vykysnúť kysnuté cesto
Postavte na dno rúry

50 ºC predhriatie, prístroj vypnite, dajte kysnuté cesto do rúry
Rozmrazenie
Mražené potraviny vyberte z obalu a postavte vo vhodnom riade na rošt.
Prosím dodržiavajte údaje výrobcu na balení. Doba rozmrazenua sa riadi podľa druhu a množstva potraviny.
Položte hydinu prsíčkami smerom dolu na tanier.
Mražený tovar
Príslušenstvo Výška
Druh ohrevu Teplota v °C
Napr. smotanové torty, maslové krémové torty, torty s čokoládovou alebo cukrovou polevou, ovocie, kura, párky alebo mäso, chlieb a žemle, koláče a iné pečivo
Rošt
Postavte na dno rúry

Volič teploty zostane vypnutý
50


========116========

Sušenie
Používajte len nezávadné ovocie a zeleninu a dôkladne ju umyte.
Nechajte ju dobre odkvapkať a osušte ju.
Univerzálny plech vo výške zasunutia 3, rošt vo výške zasunutia 1.
Univerzálny plech a rošt vyložte papierom na pečenie alebo pergamenovým papierom.
Veľmi šťavnaté ovocie alebo zeleninu niekoľkokrát otočte. Usušené ovocie nebo zeleninu ihneď po usušení uvoľnite z papiera.
Pokrm
Výška
Druh ohrevu
Teplota v °C
600 g krúžkov z jabĺk
1+3

80
Trvanie v hodinách cca 5
800 g kúskov hrušiek
1+3

80
cca 8
1,5 kg sliviek
1+3

80
cca 8-10
200 g kuchynského korenia, očisteného
1+3

80
cca 1½
Zaváranie
Príprava
Poháre a gumové tesnenia musia byť čisté a nepoškodené. Používajte, ak je to možné, rovnako veľké poháre. Údaje v tabuľkách sa vzťahujú na jednolitrové guľaté poháre. Pozor! Nepoužívajte väčšie alebo vyššie poháre. Viečko by mohlo prasknúť.
Používajte len nezávadné ovocie a zeleninu. Dôkladne ju umyte.
Naplňte ovocie alebo zeleninu do pohárov. Okraje pohárov prípadne ešte raz utrite. Musia byť čisté. Položte na každý pohár mokré gumové tesnenie a viečko. Zatvorte poháre pomocou svoriek.
Nevkladajte viace ako šesť pohárov do rúry.
Uvedené časy v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Môžu byť ovplyvnené teplotou miestnosti, počtom pohárov, množstvom a teplotou obsahu pohárov. Skôr ako prepnete na nižšiu teplotu alebo vypnete rúru, presvedčte sa, že to v pohároch naozaj perlí.
51

========117========

Tak nastavíte
1. Zasuňte univerzálny plech do výšky 2. Postavte poháre
tak, aby sa nedotýkali.
2. Nalejte ½ litra horúcej vody (cca 80ºC) do
univerzálneho plechu.
3. Zatvorte dvierka rúry.
4. Volič funkcie nastavte na dolný ohrev �.
5. Nastavte volič teploty na 170 až 180 ºC.
Zaváranie ovocia
Akonáhle to ve pohároch perlí, teda v krátkych intervaloch vystupujú bublinky, po asi 40 až 50 minútach rúru vypnite.
Po 25 až 35 minútach zvyškového tepla by ste mali poháre vybrať z rúry. Pri dlhšom ochladení v rúre by sa mohli vytvoriť choroboplodné zárodky a zvyšuje sa riziko skysnutia zavareného ovocia. Volič funkcie vypnite.
Ovocie v jednolitrových pohároch
Od perlenia
Zvyškové teplo
Jablká, rýbezle, jahody
vypnúť
cca 25 minút
Čerešne, marhule, broskyne, egreše
vypnúť
cca 30 minút
Jablková kaša, hrušky, slivky
vypnoúť
cca 35 minút
Zaváranie zeleniny
Akonáhle v pohároch vystupujú bublinky, nastavte teplotu na približne 120 až 140 ºC. Kedy môžete volič teploty vypnúť, vidíte v tabuľke. Nechajte zeleninu stáť ešte 30 až 35 minút v rúre.
Zelenina v jednolitrových pohároch
Uhorky
Od perlenia
Zvyškové teplo
cca 35 minút
Červená repa
cca 35 minút
cca 30 minút
Ružičková kapusta
cca 45 minút
cca 30 minút
Fazuľa, kaleráb, červená kapusta
cca 60 minút
cca 30 minút
Hrášok
cca 70 minút
cca 30 minút
Vybratie pohárov
Neodkladajte horúce poháre na studenú alebo mokrú podložku. Mohli by prasknúť.
52


========118========

Akrylamid v potravinách
Akých potravín sa to týka?
Acrylamid vzniká pri veľmi horúcej úprave obilnín a zemiakových produktov ako sú napr. zemiakové čipsy, pomfrity, toasty, želme, chlieb, jemné pečivo z treného cesta (keksy, perník, sušienky).
Všeobecne
Pečenie
Placky
Hranolky v rúre
Tipy pre prípravu jedál, ktoré neobsahujú acrylamid Používajte ak je to možné čo najkratší čas pečenia. „Do zlatista namiesto do tmava“ – potraviny pečte do zlatista. Čím je potravina väčšia a hrubšia, tým mene akrylamidu Horný/dolný ohrev max. 200 ºC, 3D horúci vzduch alebo horúci vzduch max. 80 ºC.
Horný/dolný ohrev max. 190 ºC, horúci vzduch alebo horúci vzduch 170 ºC.
Vajíčko alebo žĺtok znižuje tvorbu acrylamidu
Rovnomerne a v jednej vrstve rozdeľte na plech. Najmenej 400 g na plech, aby neboli hranolky usušené.
53

========119========

Skúšobné pokrmy
� � �  � �  � � � � � � � � �
Tieto tabuľky boli vyhotovené pre skúšobný inštitút, aby sa uľahčilo skúšanie a testovanie rôznych prístrojov
Podľa EN/IEC 60350
Pečenie
Pri pečení na 2 úrovniach zasuňte vždy univerzálny plech nad pečúci plech.
Pri pečení na 3 úrovniach zasuňte univerzálny plech
dostredu.
Striekané pečivo. Súčasne zasunuté plechy nemusia byť hotové súčasne.
Priklopený jablkový koláč na 2 úrovniach: Postavte tmavé tortové formy nad seba. Priklopený jablkový koláč na 1 úrovni: Postavte tmavé tortové formy vedľa seba.
Koláč v tortovej forme z bieleho plechu:
Pečte s horným/dolným teplom na 1 úrovni. Používajte namiesto roštu univerzálny plech a tortové formy postavte naň.
Pokrm
Príslušenstvo a riad
Striekané pečivo
Plech na pečenie
Plech na pečenie
Univerzálny plech + plech na pečenie
Univerzálny plech + 2 plechy na pečenie
54

Výška
3
Druh Teplota ohrevu v °C �
160 - 180
Doba v minútach 20 - 30
3

160 - 180
20 - 30
3+1

150 - 170
30 - 40
1+3+5

140 - 160
40 - 50

========120========

� � �  � �  � � � � � � � � �
Pokrm
Príslušenstvo a riad
Malé koláčiky predhriatie
Plech na pečenie
Univerzálny plech + 3+1
plech na pečenie
Univerzálny plech+ 2 plechy na pečenie
Malé koláčiky
Plech na pečenie
Vodný piškót predhriatie
Tortová forma na rošt
Vodný koláč
Tortová forma na rošt
Kysnutý koláč na plech
Univerzálny plech
Univerzálny plech
Univerzálny plech + plech na pečenie
Priklopený jablčný koláč
Rošt + 2 tortové formy 1 Ø 20 cm
2 Rošty + 2 tortové formy Ø 20 cm
Výška
3
Druh Teplota ohrevu v °C �
160 - 180
Doba v minútach 20 - 30

150 - 170
30 - 40
1+3+5

140 - 160
35 - 45
3

160 - 180
20 - 30
2

170 - 190
30 - 40
2

160 - 180
30 - 40
3

160 - 180
40 - 50
3

160 - 180
40 - 50
3+1

150 - 170
50 - 60

190 - 210
70 - 80
1+3

190 - 210
65 - 75
55

========121========

Grilovanie
Ak položíte potraviny priamo na rošt, posuňte dodatočne univerzálny plech do výšky 1. Dôjde k zachyteniu tekutiny a rúra zostane čistejšia.
Pokrm
Príslušenstvo a riad
Rošt
Výška
Druh ohrevu
Toasty zhnednutie 10 minút predhriatie
5

Teplota v °C Doba v
minútach 160 - 180 0,5 - 2
Beefburger, 12 kusov* Rošt +
univerzálny plech
nepredhrievať * po 2/3 času obráťte.
4+1

3
25 - 30
56


========122========

Montážny návod
HB 23AB520
1

========123========

1
2

========124========

2
3
3

========125========

4
4

========126========

Pripojenie rúry na pečenie k elektrickej sieti
 Pred prvým uvedením spotrebia do prevádzky sa uistite, že je vaša domová prípojka uzemnená a zodpovedá všetkým platným bezpečnostným predpisom. Inštaláciu a pripojenie vášho spotrebiča musí vykonať autorizovaný technik. Taktiež platia nariadenia miestneho dodávateľa prúdu, tak aj národné smernice.
Ak by bol spotrebič uvedený do prevádzky bez správneho pripojenia uzemňovacej svorky alebo po neodbornom pripojení, môže to viesť, aj keď vo veľmi výnimočných prípadoch, k ťažkému poraneniu alebo úmrtiu. Výrobca neručí za nesprávnu prevádzku a možné škody z dôvodu nevhodných elektrických prípojok.  Počas inštalačných prác nesmie byť rúra na pečenie pripojená k sieti.
 Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a môže byť uvádzaný do prevádzky s uzemnením.
 Spotrebič musí byť pripojený pomocou sieťovej šnúry typu H05 V V-F alebo vyššej. Žlto-zelený kábel, ktorý sa používa na uzemnenie, musí byť pripojený ako prvý a musí byť dlhší ako ostatné káble.  Aby boli dodržané príslušné
bezpečnostné predpisy, musí byť na strane inštalácie k dispozícii deliace zariadenie na všetky póly so vzdialenosťou kontaktov najmenej 3 mm. Toto nie je potrebné, ak je spotrebič pripojený do zásuvky, ktorá je uzemnená a je prístupná užívateľovi.  Priamym kontaktom musí byť zabránené správnou inštaláciou.
 Rúra na pečenie musí byť nainštalovaná podľa plánu pripojenia na výrobnom štítku spotrebiča. Dodržiavajte sieťové napätie, ktoré je uvedené na výrobnom štítku.  Pri inštalácii postavte spotrebič pred kuchynskú linku. Sieťová šnúra musí byť dostatočne dlhá, aby mohla byť správne pripojená.
Pozor! Pripájací kábel nesmie byť počas inštalácie priškripnutý a nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča.  Každý zásah do spotrebiča, vrátane výmeny alebo upevnenia pripájacieho kábla môže vykonávať len servisný pracovník.
Príprava nábytku – Obrázok 1  Obklad a potiahnutie plastickou hmotou kuchynského nábytku musí byť vo vnútornej časti, kde bude zabudovaná rúra, vybavené teplu odolným pojivom odolným proti teplotám cez 90 ºC a okolitý nábytok teplu-odolným pojivom odolným proti teplotám cez 70 ºC (vedľa rúry na pečenie). Ak by obklad a potiahnutie plastickou hmotou alebo pojivo neboli dostatočne teplu-odolné, mohlo by dôjsť k deformácii alebo škodám spôsobeným ohňom na nábytku. V tomto prípade nie je výrobca rúry na pečenie zodpovedný za vzniknuté škody na nábytku.
 Prispôsobte kuchynský nábytok pred pripojením rúry na pečenie. Odstráňte triesky, aby nedošlo k poškodeniu súčastí rúry na pečenie.
 Pripájacia krabica rúry na pečenie by sa mala nachádzať v priestore odtienenej plochy  alebo na mieste, na ktorom nebude obmedzovať inštaláciu rúry na pečenie.
 Nábytok, ktorý nie je vstavaný, musí byť pripevnený obvyklými podperami na stenu . Nábytok, do ktorého bude rúra na pečenie vstavaná, musí mať na zemi vetrací otvor. Ak montujete rúru na pečenie pod sporák, postupujte podľa návodu na montáž sporáku.
Vstavanie rúry do vysokej skrinky – Obrázok 2
Rúra na pečenie môže byť taktiež vstavaná do vysokej skrinky. Na vetranie rúry na pečenie musí zostať voľná medzera cca. 30 mm medzi spodnou doskou a opornou stenou, rovnako ako medzera 20 mm medzi hornou doskou a opornou stenou. Odporúča sa, aby bola dodržaná
5

========127========

vzdialenosť 590 mm medzi hornou a spodnou doskou, tak aby mohol vetrací systém bezchybne fungovať. Táto vzdialenosť môže byť zväčšená na 595 mm, ak chcete dosiahnuť optimálne vetranie. Rúra na pečenie s vystuženými dvierkami musí byť zabudovaná tak, aby plechy na pečenie mohli byť jednoducho vybraté z rúry.
Montáž rúry na pečenie do rohu – Obrázok 3
Ak chcete zabudovať spotrebič do rohu, vezmite do úvahy údaje o rozmeroch zobrazenia . Odporúča sa, aby ste zohľadnili pre údaj o rozmeroch na obrázku  šírku prednej strany a úchytky.
Vstavanie rúry na pečenie do kuchynskej linky – Obrázok 4  Pri rúre na pečenie s vystuženými dvierkami musia byť dvere po montáži odstránené.
 Zasuňte spotrebič do vytvorenej priehlbeniny v linke. Dbajte na to, aby sa sieťová šnúra nepoškodila o ostré hrany rúry na pečenie, aby sa nedotýkala horúcich častí spotrebiča a neprechádzal cez spodný diel rúry.
 Vsaďte rúru do linky a upevnite dodanými skrutkami (4x25).
 Ak ste nainštalovali kuchynskú linku podľa nami udaných rozmerov, mal by zostať voľný priestor na hornej časti spotrebiča. Nezakrývajte túto medzeru drevenou lištou, aby bolo zabezpečené správne vetranie.  Medzi spotrebičom a priľahlým kuchynským nábytkom (vedľa rúry na pečenie) musí byť dodržaná vzdialenosť najmenej 5 mm.
Demontáž
Odpojte spotrebič od siete.
Uvoľnite skrutky, pomocou ktorých je rúra na pečenie pripevnená k nábytku. Zľahka rúru nadvihnite a úplne ju vytiahnite z nábytku.
6

========128========

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode
Vážený zákazník,
Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.
Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.
Záručné podmienky
• na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim • pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
• ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
• za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
• záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
• ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
• záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:
• je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
• údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
• výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
• výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
• bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
• závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva • sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

========129========

Rozšírená záruka nad rámec zákona
Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia AquaStop, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.
Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

========130========

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK
010 01 Žilina
960 01 Zvolen Hviezdoslavová 34 ST
91
034 72 Ružomberok Liptovská Lužná 496 E servis elektro spotrebičov
979 01
971 01 Prievidza V
080 05 Prešov Švábska 6695/57A BARAN servis - Baran Luboš
058 01 Poprad T
920 01 Piešťany Žilinská 47
949 01 Nitra
071 01 Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 ELEKTROSER
040 01 Košice Komenského 14 Ing. Ľubor Kolesár Kubis
945 01 Komárno Mesačná 20 LASER Komárno spol. s r
omášov 1 Mája 19
900 44 T
841 02 Bratislava T
81
085 01 Bardejov Partizánska 46 Peter Špík
PSČ Mesto Adresa prevádzky Servisné stredisko
1 08 Trenčín Mateja Bela 37 Jozef Rožník
1 07 Bratislava Kazanská 56 Martin Ščasný
Rimavská Sobota
Komenského 38 M-SER
Malohontská 2594 N.B.ELEKTROCENTRUM
Spojovacia 7 EXPRES servis
.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter
ovárenská ul.č.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.o.
rhová 38
Domoss
V
TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o. www.technoservis.sk technoservis@nextra.sk 02/64463643 0907778406
servis domácich spotrebičov
iva elektroservis, s. r.o.
AFEXPRESS-ELEKTROSERVIS
VIS Mareš Jaroslav
Technika a.s.
VIS VALTIM
Anna Elmanová
.o.
www.peterpavlicek-elektroservis.sk
www
www
www.tatrachlad.sk tatrachlad@tatrachlad.sk 052/7722023 0903906828
www.vivaservis.sk servis@vivaservis.sk 02/45958855 09057221
www.m-servis.sk mservis@zoznam.sk 041/5640627
www.domoss.sk servis@domoss.sk
www.laser-kn.sk servis@laser-kn.sk
.baranservis.sk baranservis@stonline.sk 051/7721439 0903904572
.bshservis.sk rozník@bshservis.sk
W
eb
stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
elpra@speednet.sk
n
pavlicek.elektroservis@stonline.sk 046/5485778 0905264822
expresservis@naex.sk 037/6524597 0903524108
valiska.lubomir@stonline.sk 056/6423290 0903855309
kubisservis@mail.t-com.sk 055/6221477 0905894769
gaggenau@orangemail.sk 02/45958855 0918996988
spikservis@gates.sk
belektrocentrum@stonline.sk 047/5811877 0905664258
E-mail
045/5400798 0905259983
044/4396413 0905577817
033/7744810 033/7742417
035/7702688 0915222454
054/4746227 0905400019
T
elefón 1 Telefón 2
0903702458
11

========131========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
TXT Text SIEMENS HB23AB520
Type Oven
Name SIEMENS HB23AB520
Model HB 23 AB 520
File size 3214 KB
Number of pages 131 pages
file format pdf
Language Sütő SIEMENS HB23AB520 Česky - Czech Česky - Czech, Sütő SIEMENS HB23AB520 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,