Download manual for the product
ELECTROLUX ENB38607X - Fridge/ Refrigerator

If you are looking for the instruction manual: Fridge/ Refrigerator ELECTROLUX ENB38607X - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Hűtőszekrény ELECTROLUX ENB38607X
Hűtőszekrény ELECTROLUX ENB38607X Hűtőszekrény ELECTROLUX ENB38607X


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 710 KB (file format: pdf)
instrukcja obsługi manual de instructiuni de folosire
PL
RO
chłodziarko zamrażarka
combina frigorifica
ENB 38607X

========1========

We were thinking of you when we made this product

========2========

PL
electrolux 3
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety
i wygodę użytkowania. Powodzenia!

========3========

4 electrolux
PL
Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona wiele cennych wskazówek i rad dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji zakupionej przez Państwa chłodziarki.
Poniższe symbole pozwolą Państwu znaleźć potrzebne informacje:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przestrzeganie informacji i ostrzeżeń oznaczonych tym symbolem sprzyja bezpieczeństwu urządzenia i użytkownika.
Praktyczne wskazówki
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Porady
Tym symbolem są oznaczone praktyczne rady związane z żywnością i sposobami jej przechowywania.
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

========4========

PL
electrolux 5
Spis trSpis treśeścici
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................................7
Wskazówki ogólne .................................................................................7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dzieci .............................................8
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji .........................................8
Wskazówki bezpieczeństwa - czynnik chłodniczy izobutan............................8 Wskazówki dla użytkownika......................................................................9
Podstawowe informacje ..........................................................................9
Eksploatacja .........................................................................................9
Panel sterowania...............................................................................9
Wyswietlacz .....................................................................................9
Włączenie urządzenia po razpierwszy .................................................10
Wyłączanie urządzenia(wersja ogólna) ................................................10
Menu Funkcji..................................................................................10
Wybierz/Wyłącz/Włączposzczególne komory. ..........................................11
Wybór temperatury ..........................................................................11
Wyłączanie jednej komory.................................................................11
Funkcja Temperatury Otoczenia .........................................................11
Eksploatacja komory chłodziarki.............................................................12
Regulacja temperatury .....................................................................12
Funkcja "Holiday" (Wakacje) "H".........................................................12
Funkcja "Shopping" (Zakupy).............................................................12
Funkcja "Eco mode" (Tryb Oszczędny)................................................13
Funkcja szybkiego chłodzenia napojów "DrinksExpress " .......................13
Eksploatacja urządzenia chłodziarki....................................................13
Wskazówki dotyczące przechowywania żywności .................................14
Czas przechowywania produktów, temperatura.....................................14
Urządzenie do schładzania napojów DrinksExpress ..............................15
Jak schładzać napoje? .....................................................................15
Urządzenie DrinksExpress w trybie oczekiwania ...................................16
Czyszczenie urządzenia....................................................................16
Urządzenie DrinksExpress w trybie oczekiwania ...................................16
Eksploatacja przedziału zamrażarki .........................................................17
Przechowywanie zamrożonej żywności................................................17
Regulacja temperatury......................................................................17
Alarm przekroczenia temperatury .......................................................18
Akustyczna sygnalizacja otwartych drzwi .............................................18
Mrożenie świeżej żywności................................................................18
Przygotowanie kostek lodu................................................................19
Kilka użytecznych informacji i porad ........................................................19
Wskazówki i porady..............................................................................20
Tak można zaoszczędzić energii ........................................................20
Urządzenie i środowisko naturalne .....................................................20
Konserwacja .......................................................................................21
Odmrażanie....................................................................................21
Regularne mycie .............................................................................22

========5========

6 electrolux
PL
Przerwy w użytkowaniu chłodziarki.....................................................22
Usuwanie usterek.................................................................................23
Wymiana żarówki.............................................................................23
Co zrobić, jeżeli urządzenie nie działa .....................................................24 Wskazówki dla instalatora.......................................................................27
Dane techniczne..................................................................................27
Instalacja urządzenia.............................................................................27
Transport i rozpakowanie ..................................................................27
Czyszczenie ...................................................................................27
Ustawienie .....................................................................................28
Zmiana kierunku otwierania drzwi.......................................................29
Podłączenie do zasilania elektrycznego ..............................................31 Tabela czasu przechowywania żywności (1) ............................................32 Tabela czasu przechowywania żywności (2) ............................................33 Gwarancja i serwis .................................................................................33
Serwis i części zamienne..................................................................33

========6========

DE
PL
electrolux 7
WsWskkazóazówki dotwki dotyyczące bezpieczczące bezpieczeńseństwtwaa
Wskazówki ogólne Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili skorzystać lub przekazać w przypadku sprzedaży urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności w warunkach gospodarstwa domowego. Używanie w innych celach może spowodować uszkodzenie i/lub cofnięcie gwarancji.
Wszelkie naprawy (także reperacja lub wymiana przewodu zasilającego) mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowanych zakładów serwisowych. Czynności naprawcze wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować sytuacje niebezpieczne dla użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie odłącza się od zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie wtyczki przewodu z gniazdka (nie ciągnąć za przewód). Należy to zrobić zawsze przed myciem lub konserwacją urządzenia.
Przewodu zasilającego nie należy przedłużać.
Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest zgnieciony lub uszkodzony przez tylną ściankę chłodziarki/zamrażarki.
- Zniszczony przewód zasilający może ulec przegrzaniu i zapaleniu. Nie stawiać ciężkich przedmiotów lub chłodziarki/zamrażarki na przewodzie zasilającym. - Istnieje ryzyko zwarcia i pożaru. Nie ciągnąć za przewód zasilający wyjmując go z gniazdka, zwłaszcza
podczas wysuwania chłodziarki/zamrażarki z wnęki. -Zniszczenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie elektryczne.
- Zniszczony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez uprawnionego technika z autoryzowanego serwisu. Nie wkładać wtyczki przewodu zasilającego do obluzowanego gniazdka.
- Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli blok oświetleniowy nie jest przykryty odpowiednią osłonką. Do czyszczenia, odmrażania i wyjmowania mrożonek nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie. Należy zachować ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu płynów, aby nie zalały one czujnika temperatury i bloku oświetleniowego.
Nie należy spożywać lodów lub kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażania.
Raz rozmrożone artykuły żywnościowe nie nadają się do ponownego zamrożenia. Należy je spożyć tak szybko, jak to możliwe. Mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta produktu.
Nie należy przyspieszać procesu odmrażania za pomocą urządzeń elektrycznych lub środków chemicznych.
Nie należy wstawiać do wnętrza urządzenia naczyń z gorącymi potrawami.
W urządzeniu nie należy

========7========

8 electrolux
PL
przechowywać łatwopalnych cieczy lub gazów, gdyż mogą one eksplodować. W komorze zamrażania nie wolno przechowywać napojów gazowanych, napojów i owoców w butelkach. Otwór odpływowy należy regularnie sprawdzać i czyścić. Jeżeli otwór nie będzie czyszczony, będzie się w nim gromadziła woda, co może spowodować uszkodzenie.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa dzieci Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę elementami opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia się ! Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem lub jego elementami sterującymi.
Przy usuwaniu zużytego urządzenia z gospodarstwa domowego należy odciąć przewód zasilający i zdjąć drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci wewnątrz urządzenia lub porażeniu elektrycznemu.
Wskazówki
bezpieczeństwa
dotyczące instalacji Urządzenie musi stać tyłem do ściany tak, aby nagrzewające się elementy (np. sprężarka)nie dotykały jej. Podczas przesuwania urządzenia należy zwrócić uwagę, czy wtyczka przewodu zasilającego została wyjęta z gniazdka.
Zwrócić uwagę, czy urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym. Urządzenie musi mieć zapewnioną prawidłową wentylację, aby nie dopuścić do przegrzania. Postępować
DE
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji.
Wskazówki
bezpieczeństwa -
czynnik chłodniczy
izobutan
Uwaga:
Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy
- izobutan (R600A), który w większych
stężeniach jest łatwopalny i może
wybuchnąć.
Otwory wentylacyjne urządzenia nie
mogą być zakryte lub
zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń
lub środków do przyspieszania
odmrażania urządzenia, z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Nie dopuścić do uszkodzenia układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń
elektrycznych, za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać ze względu na bezpieczeństwo użytkownika i urządzenia. W przypadku ich nieprzestrzegania producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i ich konsekwencje.

========8========

DE
PL
electrolux 9
WsWskkazóazówki dla użytkwki dla użytkoownikwnikaa
Podstawowe informacje
Oficjalna nazwa urządzenia to "częściowo bezszronowa kombinacja chłodziarko-zamrażarki z jedną sprężarką, z zamrażarką umieszczoną pod spodem". Urządzenie obok tradycyjnych funkcji dysponuje także zaopatrzoną w osobne drzwi, zupełnie oddzieloną od drugiej części urządzenia zamrażarką. Odpowiednio do tego urządzenie nadaje się do przechowywania żywności w stanie zchłodzonym lub zamrożonym, do domowego zamrażania towarów w ilości podanej w instrukcji obsługi, oraz do przygotowania lodu.
Urządzenie w przedziałach granic temperatury odpowiadającym różnorodnym klasom klimatycznym spełnia przepisy normy.
Litera oznaczająca klasę klimatyczną znajduje się na tabliczce znamionowej Eksploatacja
Panel sterowania
A - Przycisk WŁ/WYŁ
B - Przycisk regulacji temperatury C - Wskaźnik temperatury i funkcji D - Przycisk funkcji
E - Przycisk zatwierdzający
WYŚWIETLACZ
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
oznacza pracę wskazywanej komory
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
wskazuje temperaturę wewnątrz danej komoryPulsowanie wskazania odnosi się do pracydanej komory
Alarm przekroczenia temperatury
oraz wskaźnik akustycznego
sygnalizowania otwartych drzwi (jeżeli przewidziano dla urządzenia)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
wskazuje temperaturę otoczenia
Wskaźnik dodatniej lub ujemnej
temperatury
Wskaźnik temperatury
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Child Lock" (Blokada dziecięca)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie regulatora czasowego
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Shopping" (Zakupy)
Funkcji "DrinksExpress"
(Schładzanie)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Fast Freeze" (Szybkie Mrożenie)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Eco Mode" (Tryb Oszczędny

========9========

10 electrolux
PL
Włączenie urządzenia po raz pierwszy
Jeżeli po podłączeniu urządzenia
dogniazdka zasilania nie zaświeci się
wyświetlacz, należy włączyć
urządzenie przyciskiem (A). Po
uruchomieniu, urządzenie przechodzi
w tryb alarmowy. Wskazanie
temperatury pulsuje i słychać sygnał
akustyczny.
Aby wyłączyć ten sygnał, należy wcisnąć
przycisk (E) (zobacz też "Alarm
przekroczenia temperatury"),
ikonka nie przestanie pulsować, a na
wyświetlaczu pojawi się najwyższa
wartość temperatury.
W celu zapewnienia optymalnych
warunków przechowywania żywności,
należy wybrać funkcję "Eco Mode"
(Tryb Oszczędny), w której ustawienia
temperatury są następujące: +5°C w komorze chłodziarki
-18°C w komorze zamrażarki.
Przed umieszczeniem żywności w komorze zamrażarki, należy odczekać, aż temperatura wewnątrz osiągnie -18°C.
Aby ustawić inną temperaturę, należy skorzystać z instrukcji w rozdziale "Regulacja temperatury".
Ważne!
Jeżeli drzwiczki pozostaną uchylone przez kilka minut, wewnętrzne oświetlenie zostanie elektronicznie wyłączone. W takim przypadku, wystarczy zamknąć i otworzyć drzwi aby ustawić ponownie działanie oświetlenia.
DE
Wyłączanie urządzenia (wersja ogólna)
Wyłączenie urządzenia następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (A) przez dłużej niż sekundę. Następnie, na wyświetlaczu pojawi się odliczanie temperatury w kolejności -3 -2 -1. Po wyłączeniu urządzenia, wyświetlacz wskaże temperaturę otoczenia i pojawi się na nim odpowiednia ikonka.
Menu Funkcji
Wejście do menu funkcji następuje po poprzez naciśnięcie przycisku (D). Zatwierdzenie każdej funkcji następuje po naciśnięciu przycisku (E). Jeżeli nie dokona się zatwierdzenia, po kilku sekundach menu zostanie zastąpione zwykłymi wskazaniami wyświetlacza. Dostępne funkcje to:
Wybierz/Wyłącz/Włącz komorę chłodziarki
Wybierz/Wyłącz/Włącz komorę zamrażarki
Temperatura Otoczenia Funkcja "Child Lock" (Blokada Dziecięca)
Funkcja "Shopping" (Zakupy) Funkcja "Eco Mode" (Tryb Oszczędny)
Funkcja "Fast Freeze" (Szybkie Mrożenie)
Funkcja "DrinksExpress" (Schładzanie) (lub
funkcja regulatora czasowego)

========10========

DE
PL
electrolux 11
Wybierz/Wyłącz/Włącz poszczególne komory.
Funkcja Temperatury Otoczenia
Wybór temperatury
Regulacji temperatury można dokonać poprzez naciśnięcie przycisku (D) w celu wybrania komory, a następnie ustawienie pożądanej temperatury za pomocą przycisku (B).
Po naciśnięciu tego przycisku, na wyświetlaczu pulsuje wartość bieżącej temperatury. Naciśnięcie przycisku (E) powoduje zatwierdzenie wybranej temperatury.
Następnie, na kilka sekund włączy się sygnał akustyczny i przez chwilę pojawi się wskazanie wybranej temperatury, po czym wyświetlacz zacznie ponownie wskazywać temperaturę wewnątrz komory.
Nowa temparatura zostanie osiągnięta po upływie 24 godzin.
Ustawienie temperatury jest zapisywane, zatem nie ma konieczności ponownego nastawiania jej po dłuższym okresie przerwy w pracy urządzenia.
W celu uruchomienia funkcji temperatury otoczenia, należy nacisnąć przycisk (D) (jeśli to konieczne - kilkakrotnie), aż pojawi się odpowiednia ikonka . Wówczas wybrana temperatura jest temperaturą otoczenia.
Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a ikonka pozostanie podświetlona. Wyłączenia tej funkcji można dokonać w dowolnym momencie naciskając przycisk (D), aż zacznie pulsować odpowiednia ikonka, a następnie zatwierdzając przyciskiem (E)
Uwaga!
W czasie stabilizacji temperatury przy pierwszym uruchomieniu, podawana na wskaźniku wartość temperatury może nie być zgodna z ustawioną. Możliwe jest wówczas, że wskazywana temperatura różni się od ustawionej.
Wyłączanie jednej komory
Aby wyłączyć komorę, należy najpierw wybrać komorę naciskając przycisk (D), a następnie nacisnąć przycisk (A). Po tych czynnościach nastąpi odliczanie temperatury.

========11========

12 electrolux
PL
Funkcja "Shopping" (Zakupy)
Jeżeli istnieje konieczność przechowania większej ilości produktów spożywczych o wyższej temperaturze, Eksploatacja komory chłodziarki
Regulacja temperatury Temperaturę dla tej komory można regulować w zakresie od +2°C do +8°C. W normalnych warunkach pracy, wyświetlacz podaje temperaturę wewnątrz komory chłodziarki.
Uwaga!
Różnica między temperaturą podawaną na wyświetlaczu a temperaturą ustawioną jest zjawiskiem normalnym. W szczególności, gdy:
- niedawno dokonano zmiany ustawień - drzwiczki urządzenia pozostały otwarte przez dłuższy czas - w komorze umieszczono żywność o wyższej temperaturze.
Funkcja "Holiday" (Wakacje) "H"
Funkcja "Holiday" (Wakacje) umożliwia ustawienie temperatury na + 15°C. Funkcja ta pozwala na pracę zamkniętej i pustej chłodziarki przez dłuższy okres, na przykład podczas wakacji letnich, nie dopuszczając do powstawania nieprzyjemnego zapachu.
1. Aby włączyć funkcję "Holiday" (Wakacje), należy postępować w taki sam sposób, jak przy ustawianiu temperatury. Wskazaną temperaturę można zwiększyć o maksymalnie + 8 °C w jednostopniowych odstępach. Zwiększenie temperatury o + 2 °C
DE
będzie oznaczone literą "H". Aby zatwierdzić, nacisnąć przycisk (E). Od tej chwili zostaje uruchomiona funkcja "Holiday" w urządzeniu i działa ono w trybie oszczędzania energi.
Uwaga!
Podczas działania funkcji "Holiday", przedział chłodziarki musi być pusty.
Funkcja "Shopping" (Zakupy)í
Jeżeli istnieje konieczność przechowania większej ilości produktów spożywczych o wyższej temperaturze, na przykład po dokonaniu codziennych zakupów, zaleca się uruchomienie funkcji "Shopping" (Zakupy), w celu szybkiego schłodzenia produktów nie doprowadzając do podwyższenia temperatury reszty żywności przechowywanej wewnątrz urządzenia.
Uruchomienie funkcji "Shopping" (Zakupy) następuje po wybraniu przyciskiem (D) (w razie konieczności należy nacisnąć przycisk kilkakrotnie) odpowiedniej ikonki
Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a ikonka pozostanie podświetlona. Funkcja "Shopping" (Zakupy) wyłącza się automatycznie po około sześciu godzinach.
Wyłączenia tej funkcji można dokonać w dowolnym momencie naciskając przycisk (D), aż zacznie pulsować odpowiednia ikonka, a następnie zatwierdzając przyciskiem (E).

========12========

Funkcja "Eco mode" (Tryb Oszczędny)
Uruchomienie funkcji "Eco Mode" (Tryb Oszczędny) następuje po wybraniu przyciskiem (D) (w razie konieczności należy nacisnąć przycisk kilkakrotnie) odpowiedniej ikonki .
Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a ikonka pozostanie podświetlona. W tym trybie pracy, wybrane temperatury ustawiane są automatycznie (+ 5°C oraz - 18°C) dla optymalnych warunków przechowywania żywności. W dowolnym momencie można dokonać wyłączenia tej funkcji poprzez dokonanie zmiany temperatury w jednej z komór.
PL
electrolux 13
Eksploatacja urządzenia chłodziarki
Dla prawidłowego chłodzenia
potrzebne jest wykształcenie odpowiedniej wentylacji w urządzeniu chłodziarki. Dlatego nie należy zasłaniać szczeliny za tylnym brzegiem półki papierem, tacami itp.
Nie wolno wkładać do
chłodziarki ciepłych produktów żywnościowych, najpierw należy schłodzić je do temperatury pokojowej. Dzięki temu uniknąć można zbędnego powstawania szronu.
Produkty żywnościowe mogą
przejmować zapachy jedne drugich. Dlatego bezwzględnie należy umieścić je w zamkniętych naczyniach, lub zapakować w celofan, folię aluminiową, papier śniadaniowy, lub folię plastikową, zanim zostaną one umieszczone w chłodziarce. W tym przypadku produkty żywnościowe zachowają pierwotną wilgotność, np. warzywa nie wyschną nawet po upływie wielu dni.

========13========

14 electrolux
PL
Wskazówki dotyczące Czas przechowywania przechowywania żywności produktów, temperatura Produkty żywnościowe należy
Przedstawione na ostatnich stronach rozmieszczać zgodnie z podanymi
instrukcji tabele zawierają informacje o poniżej wskazówkami:
czasie przechowywania świeżej 1. Dania gotowe, potrawy w żywności i mrożonek.
naczyniach, świeże
mięso, napoje, wędliny
Czasu przechowywania nie można 2. Mleko i nabiał
dokładnie określić z góry, gdyż jest to 3. Owoce, warzywa, sałatki
uzależnione od stopnia świeżości 4. Ser, masło
produktu oraz jego wcześniejszego 5. Jaja
przechowywania. Dlatego podane przez 6. Jogurty, śmietana
nas wartości mają charakter wyłącznie 7. Małe butelki z napojami
orientacyjny.
Należy zwracać uwagę, aby czas między
kupnem mrożonek, a włożeniem ich do
komory zamrażania był jak najkrótszy
(rozmrożona żywność nie nadaje się do
powtórnego zamrożenia).
Jeżeli nie zamierzacie Państwo wkładać
do komory zamrażania właśnie
kupionych mrożonek, można je zostawić
w chłodziarce na 1 dzień (nadają się do
natychmiastowego spożycia po
rozmrożeniu).

========14========

PL
electrolux 15
Urządzenie do schładzania napojów DrinksExpress
Jak schładzać napoje? (Patrz rysunki w rozdziale "Główne części urządzenia").
Urządzenie DrinksExpress umożliwia szybkie schładzanie napojów, w różnego rodzaju opakowaniach, szybciej niż w chłodziarce czy zamrażarce. Może ono pomieścić napoje w opakowaniach od 330 ml do 2 l.
Jeśli urządzenie jest właściwie używane, zamarznięcie butelek jest wykluczone.
Główne części urządzenia 1 - Panel sterujący
2 - Przycisk załączenia i wyboru 3 - Taca
4 - Drzwiczki
Urządzenie DrinksExpress
Otworzyć drzwiczki urządzenia DrinksExpress i umieścić w środku na tacy pojemnik z napojem.
Zamknąć drzwiczki.
Przytrzymać przycisk załączenia i wyboru przez 1 s, aby włączyć urządzenie. Aby rozpocząć schładzanie należy wybrać typ napoju na wyświetlaczu urządzenia za pomocą przycisku załączenia i wyboru.
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku dioda LED na wyświetlaczu urządzenia DrinksExpress zaświeci się przy pierwszym typie pojemnika (Typ A). Jeśli w ciągu 3 s zostanie ponownie naciśnięty ten klawisz wybór zmieni się na pojemnik typu B.
Kontynuując naciskanie przycisku można przechodzić do następnych typów pojemników aż po ostatniego (Typ F). Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia. Po wybraniu typu pojemnika zgodnie z powyższymi instrukcjami należy zaczekać (dioda LED miga) - po 3 sekundach urządzenie rozpocznie automatycznie schładzanie.
Na zewnętrznym wyświetlaczu umieszczonym nad chłodziarką zostanie natychmiast wyświetlona ikona (ikona w kształcie butelki, jak pokazano na rysunku poniżej).
Panel sterujący urządzenia DrinksExpress

========15========

16 electrolux
PL
Czyszczenie urządzenia
Włączenie ikony funkcji DrinksExpress na
wyświetlaczu
Po zakończeniu cyklu schładzania rozlegnie się sygnał dźwiękowy a ikona w kształcie butelki na wyświetlaczu będzie migać.
Sygnał dźwiękowy będzie powtarzany, co 10 sekund przez okres 30 minut, po czym urządzenie DrinksExpress zostanie automatycznie wyłączone. Sygnał dźwiękowy tak jak i urządzenie, DrinksExpress można wyłączyć naciskając przycisk załączenia i wyboru.
Urządzenie DrinksExpress można łatwo czyścić, ponieważ ma wewnątrz płaskie powierzchnie, które można łatwo przetrzeć zwilżoną szmatką.
Wysuwana taca u dołu gromadzi rozchlapane napoje lub wodę powstałą w wyniku kondensacji. Tacę można wyciągnąć w celu oczyszczenia nawet gorącą wodą (jednak nie jest zalecane umieszczanie jej w zmywarce do naczyń).
Pojemność urządzenia DrinksExpress:
W urządzeniu można schładzać maksymalnie:
8 puszek 0,33 l lub 0,5 l
4 butelki plastykowe 0,5 l
2 butelki wina 0,75 l
1 karton Tetrapack 2 l
1 plastykową butelkę 1,5 lub nawet butelkę typu Magnum
Urządzenie DrinksExpress w trybie oczekiwania
W trybie oczekiwania ta komora chłodnicza może być używana jako uzupełnienie komory znajdującej się w chłodziarce a przeznaczonej do przechowywania świeżej żywności lub napojów.
Temperatura we wnętrzu urządzenia DrinksExpress, kiedy nie jest używane, jest taka jak w umieszczonym obok pojemniku na owoce i warzywa.

========16========

DE
Eksploatacja przedziału zamrażarki
Zamrażarka oznaczona jest symbolem który oznacza, że jest ona przeznaczona do mrożenia świeżej żywności oraz do długotrwałego przechowywania żywności w stanie zamrożonym oraz żywności głęboko mrożonej.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym rozruchu lub po pewnym okresie wyłączenia urządzenia, przed umieszczeniem żywności w komorze należy je uruchomić na 12 godziny. Aby urządzenie pracowało z najlepszą wydajnością, należy:
jeżeli ma być przechowywana większa ilości produktów żywnościowych - wyjąć wszystkie szuflady oraz kosze ze środka i umieścić żywność na półkach chłodziarki.
Przestrzegać dopuszczalnego limitu obciążenia podanego z boku w górnej części urządzenia (tam, gdzie to ma zastosowanie).
Regulacja temperatury
Temperaturę można regulować w zakresie od -15°C do -24°C.
Zaleca się ustawienie temperatury wewnętrznej na około -18°C. Gwarantuje to optymalne zamrożenie oraz konserwację przechowywanej żywności.
Uwaga!
Podczas stabilizacji temperatury przy pierwszym rozruchu, wyświetlana wartość temperatury może być niezgodna z ustawioną. W tym czasie istnieje możliwość, że wartości wyświetlanej i ustawionej temperatury różnią się.
PL
electrolux 17
Uwaga!
Różnica między temperaturą podawaną na wyświetlaczu a temperaturą ustawioną jest zjawiskiem normalnym. W szczególności, gdy:
- niedawno dokonano zmiany ustawień - drzwiczki urządzenia pozostały przez dłuższy czas otwarte
- w komorze umieszczono żywność o wyższej temperaturze
Różnica temperatury rzędu 5°C wewnątrz komory jest zjawiskiem normalnym.
W normalnych warunkach pracy, wyświetlacz podaje najwyższą temperaturę wewnątrz komory.
Ważne
Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na przykład awarią zasilania, i gdy urządzenie było wyłączone przez czas dłuższy niż podany w tabeli danych technicznych w sekcji "czas przywracania normalnej pracy urządzenia" , należy szybko skonsumować rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać ją obróbce cieplnej, po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).

========17========

18 electrolux
PL
Alarm przekroczenia temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki (spowodowany na przykład awarią zasilania) jest sygnalizowany poprzez:
- pulsowanie wskazania temperatury; - pulsowanie kontrolki komory zamrażarki
;
- pulsowanie ikonki ;
- sygnał akustyczny.
Po przywróceniu normalnych warunków pracy:
- wyłącza się sygnał akustyczny; - dalej miga wskazanie temperatury; Po naciśnięciu klawisza (E) w celu wyłączenia alarmu, najwyższa temperatura, jaka panuje w komorze pojawi się na wskaźniku przez kilka sekund. Następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu i wskaże temperaturę w wybranej komorze. W czasie alarmu, sygnał dźwiękowy można wyłączyć naciskając przycisk (E).
Akustyczna sygnalizacja otwartych drzwi
Alarm akustyczny uruchamia się, gdy drzwiczki urządzenia pozostaną otwarte przez około 5 minut.
Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany poprzez:
- pulsowanie symbol odpowiedniej komory
- sygnał akustyczny.
Sygnał akustyczny można wyłączyć naciskając przycisk (E).
Gdy zostaną przywrócone normalne warunki (poprzez zamknięcie drzwi): - alarm akustyczny wyłączy się
DE
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania żywności nabywanej jako mrożonki oraz głęboko zamrożonej, a także do mrożenia świeżej żywności.
Dane dot. maksymalnej ilości żywności zamrażanej w ciągu 24 godzin podano na tabliczce z numerem seryjnym. W celu zamrożenia żywności w ilości podanej na tabliczce z numerem seryjnym, należy umieścić ją tak, aby znajdowała się w bezpośredniej styczności z powierzchnią chłodzącą (wyjąć szufladę lub kosz).
Zastosowanie szuflad oraz koszy do mrożenia żywności powoduje nieznaczne zmniejszenie maksymalnej ilości produktów żywnościowych, które mogą być mrożone.
Produkty do zamrożenia należy umieścić w komorze gdyż jest to miejsce o najniższej temperaturze.
Aby rozpocząć zamrażanie świeżej żywności, należy uruchomić funkcję "Fast Freeze" (Szybkie Mrożenie). Naciskać przycisk (D) (kilkakrotne w razie konieczności), aż pojawi się odpowiednia ikonka . Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu będzie widoczna animacja z liniami.
Produkty należy umieścić w zamrażarce po 24-godzinnym okresie chłodzenia wstępnego.
Proces mrożenia trwa 24 godziny. W tym czasie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.

========18========

Wyłączenia tej funkcji można dokonać w dowolnym momencie naciskając przycisk (D), aż zacznie pulsować odpowiednia ikonka, a następnie zatwierdzając przyciskiem (E).
Przygotowanie kostek lodu Napełnić wodą pojemnik na kostki lodu, który znajduje się na wyposażeniu urządzenia i wstawić do komory zamrażania. Zwilżenie spodniej strony pojemnika oraz ustawienie pokrętła termostatu w najwyższej pozycji skróci czas przygotowania. Po zamrożeniu kostek należy przywrócić poprzednie ustawienie termostatu.
Gotowe kostki lodu można wyjąć z pojemnika pod bieżącą wodą lub np. uderzając w pojemnik. Jeżeli pojemnik przymarznie do ścianek komory nie należy go usuwać za pomocą ostrych przedmiotów (noża), gdyż można uszkodzić urządzenie.
Kilka użytecznych
informacji i porad Warto zwrócić uwagę na ustawialne półki, gdyż znacznie zwiększają one wykorzystanie komory zamrażania żywności. Ustawianie półek jest możliwe również, kiedy drzwi są otwarte pod kątem 90°.
Po otwarciu i zamknięciu drzwi zamrażalnika wewnątrz urządzenia z powodu niskiej temperatury zwiększy się próżnia. Należy poczekać 2-3 minuty po zamknięciu drzwi jeżeli chcemy otworzyć je ponownie aż do wyrównania ciśnienia wewnętrznego. Przy używaniu zamrażalnika należy pilnować, aby pokrętło kontroli temperatury było ustawione w takim położeniu, żeby temperatura wewnątrz nigdy nie podniosła się ponad -18 °C.
PL
electrolux 19
Jest wskazane, aby upewniać się co do nienagannego działania urządzenia codziennie, po to żeby w porę zauważyć ewentualną awarię i zapobiec zepsuciu zamrażanej żywności.
Odgłosy w trakcie normalnej ekspolatacji.
Pstrykanie: Kiedy sterowanie
elektroniczne włącza i wyłącza
sprężarkę, to słychać odgłos
pstrykania.
Kiedy płyn chłodzący jest
przepompowywany przez tylne zwoje
do płyty chłodzącej/parownika, to
słychać słabe bulgotanie, albo
odgłosy wrzenia.
Pluskanie: Kiedy włączy się sprężarka
i rozpocznie się krążenie ośrodka
chłodzącego w rurkach, to
towarzyszy mu zjawisko dźwiękowe
pulsowania (brzęczenia, szumu,
kapania, cieknięcia). Dźwięk ten może
być słyszalny także jeszcze przez
krótki czs po wyłączeniu sprężarki.
Parownik lodówki (element chłodzący
w dolnej części lodówki) może
powodować skraplanie się wody na
jej ściance. Temperatura tego
elementu zmienia się podczas jego
pracy, a jednocześnie nieznacznie
zmieniają się również jego rozmiary.
Te zmiany mogą powodować
trzaskający szum, który jest
naturalnym, nieszkodliwym
zjawiskiem.
Można skontrolować temperaturę żywności przechowywanej w lodówce. W tym celu należy ustawić gałkę termostatu w pozycji środkowej, umieścić szklankę wody w centralnym punkcie komory chłodzącej i włożyć termometr mierzący z dokładnością do ±1 °C. Jeżeli po upływie 6 godzin zmierzona temperatura jest zbliżona do pokazywanej przez wyświetlacz, to działanie urządzenia jest prawidłowe.

========19========

20 electrolux
PL
Pomiar musi być wykonany przy niezmiennych, ustalonych warunkach (bez zmieniania zawartości lodówki). Jezeli temperatura zamrazalnika jest mierzona przy uzyciu termometru, to warto umiescic go pomiedzy produktami, poniewaz odzwierciedli to rzeczywista temperature zamrazanych produktów. Mierzona w ten sposób wartość w przypadku termometru o odpowiedniej dokładności powinna wynosić tyle samo, lub trochę mniej, niż temperatura wskazywana przez wyświetlacz.
Wskazówki i porady W tym rozdziale znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki dotyczące eksploatacji urządzenia w sposób energooszczędny i przyjazny środowisku.
Tak można zaoszczędzić energię:
Należy unikać umieszczania urządzenia w słonecznym miejscu, lub blisko źródeł ciepła.
Uważać na odpowiednią wentylację sprężarki i skraplacza, aby nie tamować przepływu powietrza. Pakować żywność do szczelnie zamykanych naczyń, folii, aby uniknąć tworzenia się niepotrzebnego szronu. Unikać długotrwałego i niepotrzebnego otwierania drzwi. Ciepłe dania wkładać do urządzenia tylko po schłodzeniu do temperatury pokojowej.
Skraplacz należy utrzymywać w czystości.
Urządzenie i środowisko
naturalne
Urządzenie, jego materiały izolacyjne oraz układ chłodniczy nie zawierają gazów, które mogą ujemnie wpływać na warstwę ozonową. Zużyte urządzenia nie mogą być wyrzucane i składowane wraz z innymi odpadami przemysłowymi. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzącego z tyłu urządzenia. Informacji o punktach zbiórki można zasięgnąć u władz lokalnych. Materiały użyte do produkcji i oznaczone symbolem nadają się do powtórnego
przetworzenia.

========20========

DE
Konserwacja
Odmrażanie
Ściśle związane z działaniem urządzenia jest to, że część wilgoci zawartej w przestrzeni chłodzenia krystalizuje się w formie warstwy szronu, lub lodu. Gruba warstwa szronu, lub lodu ma właściwości izolujące, w ten sposób obniża efektywność chłodzenia, co przejawia się wzrostem temperatury przestrzeni chłodzenia i zwiększeniem zużycia energii.
W tym typie urządzenia odmrażanie płyty chłodzącej chłodziarki odbywa się zupełnie automatycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji zewnętrznej. Termostat regularnie przerywa pracę sprężarki na dłuższy lub krótszy okres czasu - przerywając także chłodzenie. Wtedy na skutek wewnętrznego obciążenia termicznego urządzenia temperatura płyty chłodzącej wzrasta ponad 0 °C, a więc ma miejsce proces odmrażania. Kiedy temperatura powierzchniowa płyty chłodzącej osiągnie +3 ÷ +4 °C, to termostat na nowo uruchamia system.
Topniejący szron spływa z kanału zbiorczego, poprzez tylny otwór odpływowy na tacę odparowania zamontowaną nad sprężarką i odparowuje w wyniku wydzielanego przez nią ciepła.
Zwracamy uwagę na to, żeby
regularnie sprawdzać i czyścić otwór odpływowy wody powstałej w procesie odmrażania, gdyż w przypadku jego zatkania zbierająca się odmrożona woda dostając się do izolacji urządzenia spowoduje jego przedwczesną awarię.
Otwór kanału odpływowego odmrożonej wody należy czyścić dołączoną do urządzenia i widoczną na rysunku przetyczką. Przetyczkę należy przechowywać w otworze.
PL
electrolux 21
Najbardziej znamiennym przykładem zatkania otworu kanału odpływowego odmrożonej wody jest to, kiedy wkładamy do urządzenia produkty zawinięte w papier, tak że papier dotyka tylnej ścianki urządzenia i zamarza na niej. Jeżeli wtedy wyjmiemy produkty, to papier się porwie i dostając się do kanału może spowodować jego zatkanie.
Dlatego prosimy - właśnie ze względu na powyższe - o postępowanie z należytą ostrożnością przy umieszczaniu w urządzeniu produktów zapakowanych w papier.
W przypadku szczególnego
obciążenia, np. podczas upałów, może się zdarzyć, że chłodziarka przejściowo pracuje stale. W tym czasie funkcja automatycznego odmrażania nie działa.
Nie jest zjawiskiem nienormalnym, jeżeli po zakończeniu cyklu odmrażania na tylnej ściance chłodziarki pozostaną małe obszary lodu lub szronu. W tym typie urządzenia odmrażanie zamrażarki jest zupełnie automatyczne.

========21========

22 electrolux
PL
DE
Regularne czyszczenie Urządzenie należy czyścić regularnie.
W trakcie czyszczenia urządzenia nie należy używać środków do prania, do szorowania, mocno perfumowanych środków czyszczących, politury woskowej, lub produktów zawierających środki odkażające, czy alkohol!
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła prądu elektrycznego.
Czyszczenie wewnętrzne
Część wewnętrzną i akcesoria należy czyścić ciepłą wodą z sodą oczyszczaną (5 ml na 0,5 l wody).
Wszystko należy dokładnie opłukać i wysuszyć.
Czyszczenie profilu uszczelniającego drzwi należy wykonywać czystą wodą. Czyszczenie zewnętrzne
Zewnętrzne części urządzenia należy myć ciepłą wodą z sodą oczyszczaną (5 ml na 0,5 l wody).
Raz, dwa razy do roku jest wskazane usunąć kurz i warstwę brudu zbierającą się na tylnej ściance urządzenia, na skraplaczu, oraz wyczyścić tacę odparowania znajdującą się na sprężarce.
Po czyszczeniu należy umieścić urządzenie pod napięciem.
Przerwy w użytkowaniu chłodziarki
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy: Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Wyjąć wszystkie produkty spożywcze. Odmrozić i wyczyścić wnętrze urządzenia według podanych wcześniej wskazówek.
Zostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

========22========

PL
electrolux 23
Usuwanie usterek
Wymiana żarówki
Jeżeli przepaliła się żarówka oświetlenia wewnętrznego, to jej wymiany możecie dokonać Państwo sami, zgodnie z poniższym:
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Nacisnąć znajdujący się zgodnie z rysunkiem z tyłu języczek (1), po czym zdjąć osłonę (2) w kierunku strzałki. Teraz można wymienić żarówkę. (Typ żarówki: T25 230-240 V, 25 W, gwint E14)
Po wymianie żarówki założyć osłonę i podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego. Brak oświetlenia nie wpływa na pracę urządzenia.

========23========

24 electrolux
PL
DE
Co zrobić, jeżeli urządzenie nie działa
Podczas eksploatacji urządzenia mogą zdarzyć się drobne usterki, które można usunąć we własnym zakresie, bez konieczności wzywania technika z autoryzowanego serwisu. W podanej poniżej tabeli znajdują się przykłady takich usterek.
Zwracamy Państwa uwagę na to, że dźwięki dobiegające ze sprężarki oraz układu chłodzącego świadczą o normalnej pracy urządzenia i nie są objawem usterki.
Urządzenie nie pracuje w sposób ciągły, więc zdarzające się przerwy w pracy sprężarki nie świadczą o braku dopływu prądu. Dlatego też przed dotykaniem, czy też czyszczeniem elementów elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania elektrycznego.

========24========

DE
PL
electrolux 25
Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie W chłodziarce Termostat jest źle ustawiony. Ustawić termostat na wyższąpozycję.
jest zbyt wysokatemperatura.
Do chłodziarki włożono ciepłeprodukty lub niewłaściwie je
Przełożyć produkty.
ułożono.
Drzwi są niedomknięte lub Sprawdzić, czy uszczelka jestuszczelka przylega
uszkodzona i czysta.niedokładnie.
Sprawdzić, czy możnadomknąć drzwi.
Ustawić termostat na wyższąpozycję.
W zamrażarce
Termostat jest źle ustawiony.
jest zbyt wysoka
Drzwi są niedomknięte lub
temperatura.
uszczelka przyleganiedokładnie.
Sprawdzić, czy uszczelka jestuszkodzona i czysta.
Włożono zbyt dużą ilość
Sprawdzić, czy można
produktów do zamrożenia.
domknąć drzwi.
Odczekać kilka godzin isprawdzić temperaturę
ponownie.
Przełożyć produkty tak, abypowietrze mogło przepływać
między nimi swobodnie. Po tylnej ściancechłodziarki
Produkty przeznaczone dozamrożenia ułożono zbyt
Oczyścić otwór odpływowy. ścieka woda.
blisko siebie. Przełożyć produkty tak, aby
Jest to zjawisko normalne
nie dotykały tylnej ścianki. W chłodziarcepojawia się duża
spowodowane automatycznymodmrażaniem.
Włożyć rurkę odpływowa dopojemnika na skropliny. ilość wody.
Ujście wody jest zatkane.
Woda wypływa zurządzenia na
Produkty dotykają tylnejścianki urządzenia.
podłogę.
Woda pochodząca zodmrażania nie spływa do
pojemnika na skropliny (nadsprężarką).
Zgromadziła sięduża ilość szronu i lodu.
Produkty są niewłaściwie
Zmienić opakowania żywności. opakowane. Sprawdzić szczelnośćzamykania się drzwi; Drzwi są niedomknięte.
sprawdzić, czy uszczelka jestnieuszkodzona i czysta. Źle ustawiony termostat.
Ustawić termostat na wyższątemperaturę.

========25========

26 electrolux
PL
DE
Usterka
Sprężarkapracuje bez przerwy.
Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Źle ustawiony termostat. Ustawić termostat na wyższątemperaturę.
Drzwi są niedomknięte.
Sprawdzić szczelność Włożono zbyt dużą ilość
zamykania się drzwi; produktów do zamrożenia.
sprawdzić, czy uszczelka jestnieuszkodzona i czysta. Włożono zbyt ciepłe produkty.
Odczekać kilka godzin isprawdzić temperaturę Zbyt wysoka temperaturaotoczenia.
ponownie.
Wkładać produkty max. otemperaturze pokojowej.
Spróbować obniżyćtemperaturę pomieszczenia, w
którym stoi urządzenie.
Urządzeniewcale nie działa. Nie działa anichłodzenie, ani oświetlenie.
Urządzeniepracuje bardzo głośno.
Wtyczka przewoduzasilającego jest niewłaściwie Włożyć prawidłowo wtyczkę włożona do gniazdka.
przewodu zasilającego dogniazdka.
Spalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik. Termostat nie jest ustawiony. Uruchomić urządzeniezgodnie ze wskazówkami Brak napięcia w gniazdku.
zawartymi w rozdziale„Ustawienie”.
Podłączyć do gniazdka inneurządzenie. Jeżeli nie będzie
działało należy wezwaćtechnika elektryka.
Sprawdzić, czy urządzenie stoistabilnie (wszystkie cztery Urządzenie jest źle ustawione.
nóżki dotykać podłogi).
Jeżeli opisane czynności nie przyniosą pożądanego efektu należy wezwać technika z autoryzowanego punktu serwisowego.

========26========

DE
PL
electrolux 27
WsWskkazóazówki dla inswki dla insttalatalatororaa
Dane techniczne
Model ENB 38607 X Pojemność brutto (l) Chłodziarka: 291
Zamrażarka: 91
Pojemność netto (l) Chłodziarka: 285
Zamrażarka: 78
Szerokość (mm) 595 Wysokość (mm) 2010 Głębokość (mm) 632 Zużycie energii (kWh/24 h) 1,026
(kWh/rok) 374 Klasa energetyczna, wg normy UE A Wydajność zamrażania (kg/24 h) 10 Max. czas przechowywania w razie awarii (h) 18 Nominalne natężenie prądu (A) 0,6 Poziom szumu Lc (dB) 42 Waga (kg) 74 Liczba sprężarek 1
Instalacja urządzenia Transport i rozpakowanie
Urządzenie jest dostarczane w
oryginalnym opakowaniu. Należy je przewozić w pozycji pionowej. Po każdorazowym przewożeniu urządzenia należy odczekać z podłączeniem do zasilania elektrycznego przynajmniej 2 godziny. Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone (zachować opakowanie) . Jeżeli sprzęt posiada usterki należy je zgłosić w miejscu zakupu.
Czyszczenie
Usunąć wszystkie taśmy klejące i inne elementy, które zabezpieczają niektóre części wyposażenia przed przesunięciem.
Urządzenie przemyć w środku letnią wodą i łagodnym ręcznym płynem do zmywania naczyń. Należy używać miękkiej szmatki.
Po oczyszczeniu urządzenie wytrzeć w środku do sucha.

========27========

28 electrolux
PL
Ustawienie
Temperatura otoczenia ma wpływ na zużycie energii i prawidłową pracę chłodziarki.
Przy wybieraniu miejsca ustawienia należy wziąć pod uwagę że, urządzenie należy używać w zakresach temperatur podanych w poniższej tabeli, odpowiadających klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia
SN +10 ... +32 °C
N +16 ... +32 °C
ST +18 ... +38 °C
Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej dolnej wartości, temperatura wewnątrz urządzenia może się podnieść powyżej przepisanej temperatury. Jeżeli temperatura otoczenia podniesie się ponad podaną maksymalną wartość, to spowoduje to wydłużenie czasu pracy sprężarki, usterki automatycznego odmrażania, wzrost temperatury wewnątrz urządzenia, lub wzrost zużycia energii elektrycznej.
Na tylne górne rogi urządzenia należy zamontować podkładki znajdujące się w woreczku z akcesoriami.
Należy poluzować śruby, umieścić podkładki pod śruby i ponownie dociągnąć śruby.
DE
Przy ustawieniu urządzenia należy uważać, aby było prawidłowo wypoziomowanie. Można to osiągnąć za pomocą 2 szt. nóżek nastawnych w przedniej dolnej części urządzenia. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach nasłonecznionych, lub bezpośrednio w pobliżu grzejnika, czy kuchenki. Jeżeli rozkład pomieszczenia wymaga jednak tego, aby urządzenie ustawić w pobliżu kuchenki, to należy wziąć pod uwagę następujące minimalne odległości:
Jeżeli odległość od gazowej lub
elektrycznej kuchenki wynosi 3 cm,
lub mniej, to pomiędzy urządzenia
należy wstawić niepalną płytę
izolacyjną o grubości 0,5÷1 cm.
Odległość od pieca olejowego, lub
węglowego niech wynosi 30 cm,
gdyż oddaje on więcej ciepła. Wykształcenie urządzenia jest takie, że można je używać dosunięte bezpośrednio do ściany.
Podczas ustawiania chłodziarki
należy zachować minimalne odległości zgodnie z rysunkiem: A: ustawienie pod szafką wiszącą B: wolnostojąco

========28========

DE
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Jeżeli miejsce ustawienia urządzenia
lubwygoda jego obsługi tego
wymagają, można zmienić kierunek
otwierania drzwi.Urządzenia
dostarczane są z drzwiami
otwieranymi w prawą stronę. Należy wykonać kolejne czynności
zgodnie z poniższymi objaśnieniami
oraz ilustracjami:
Zalecamy poprosić o pomoc drugą
osobę, która będzie podtrzymywała
drzwi urządzenia.
rysunek 1
PL
electrolux 29
Odłączyć urządzenie od zasilania. Otworzyć drzwi chłodziarki, zdemontować górną listwę drzwi (j) przez odkręcenie dwóch śrub (a); następnie zamknąć drzwi; uwaga na magnes (k) (rysunek 2).
rysunek 2
Przełożyć osłonę (g) na drugą stronę listwy wykończeniowej (j) (rysunek 2). Wykręcić śrubę (c) i zdjąć osłonę (b), następnie podtrzymując drzwi chłodziarki wykręcić dwie śruby (c) i zdemontować górny prawy zawias (d); powyższe elementy włożyć do pustego worka foliowego.
Drzwi chłodziarki lekko unieść, zdjąć i odłożyć w bezpieczne miejsce. Wykręcić śrubę (m), wyjąć blokadę drzwi (h) i zamontować ją odwrotnie
rysunek 3

========29========

30 electrolux
PL
po drugiej stronie (rysunek 2).
Podtrzymując drzwi zamrażarki
odkręcić środkowy zawias (a) od
korpusu urządzenia. Proszę
zachować plastikową podkładkę (b),
znajdującą się pod zawiasem
(rysunek 3).
Drzwi zamrażarki lekko unieść, zdjąć i
odłożyć w bezpieczne miejsce.
Wyjąć zaślepki (t, z) z obu drzwi
(rysunek 5).
Zdemontować samozamykacze (u, v)
przez wykręcenie śrub (s) (rysunek
3).
Przykręcić oba samozamykacze (u, v)
używając śrub (s) jednak zamieniając
je miejscami: samozamykacz z drzwi
chłodziarki przykręcić do drzwi
zamrażarki i na odwrót.
Zaślepki (t, z) włożyć po prawej
stronie w obu drzwiach (rysunek 5).
Zaślepkę dolnego zawiasu (e) wyjąć
przy pomocy śrubokręta (rysunek 4).
rysunek 4
Odkręcić oś dolnego zawiasu (f), a następnie wkręcić ją po lewej stronie. Nie zapomnieć o podkładce (h) (rysunek 4).
Zaślepkę dolnego zawiasu (e) włożyć
DE
po prawej stronie.
Wyjąć/wykręcić trzy zaślepki (k, n) znajdujące się po lewej stronie obudowy i przełożyć do zwolnionych otworów po środkowym zawiasie (rysunek 3).
Oś środkowego zawiasu (m) włożyć w lewy otwór drzwi zamrażarki (rysunek 3).
Otworzyć drzwi zamrażarki i umocować środkowy zawias z lewej strony przy pomocy dwóch śrub (c) . Nie zapomnieć także o plastikowej podkładce (b) pod zawias. Pionowe krawędzie drzwi muszą przebiegać równolegle do krawędzi bocznych urządzenia.
rysunek 5
Osłonę (e) wyjąć z worka plastikowego i zamontować przy pomocy śruby (c).
Górny lewy zawias (f) włożyć w lewy otwór chłodziarki, a następnie drzwi chłodziarki obsadzic na osi środkowego zawiasu i przymocować górny zawias dwiema śrubami (c) (rysunek 1).
Otworzyć drzwi chłodziarki, górną listwę (j) zamontować przy pomocy

========30========

DE
dwóch śrub (a); zwrócić przy tym
uwagę, by magnes (k) był na swoim
miejscu, następnie zamknąć drzwi
(rysunek 2).
Ustawić urządzenie w miejscu
przeznaczenia, wypoziomować i
podłączyć do zasilania.
Jeżeli nie chcecie Państwo sami
dokonać tej zamiany, to proszę się
zwrócić do najbliższego punktu
serwisowego naszych produktów.
Nasi technicy za opłatą dokonają dla
Państwa tej zamiany.
PL
electrolux 31
Podłączenie do zasilania elektrycznego
Parametry: napięcie zasilania 220- 230 V AC ( ), częstotliwość 50 Hz;~
Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
Urządzenie spełnia wymagania norm E.E.C.:
73/23 EEC z 19.02.73 (o niskich napięciach) wraz z późniejszymi zmianami
89/336 EEC z 03.05.89 (kompatybilność elektromagnetyczna) z późniejszymi zmianami.

========31========

32 electrolux
PL
DE
TTabela czasu prabela czasu przzechoechowywwywania żywnośania żywności (1)ci (1) Czas i metoda przechowywania świeżej żywności w chłodziarce
Artykuł żywnościowy Czas przechowywania w dniach Sposób pakowania
123 4 5 67
Świeże mięso XXx x x Ściśle przylegająca folia Gotowane mięso XXX x x x Przykryte talerzem
Pieczone mięso XXX x x Przykryte talerzem
Świeże, mielone mięso X Przykryte talerzem
Pieczone mięso mielone XXx x Przykryte talerzem
Wędliny, kiełbasy XXx x Folia, celofan, papier pergaminowy Świeże ryby X x x Ściśle przylegająca folia Gotowane ryby XXx x Przykryte talerzem
Smażone ryby XXx x x Przykryte talerzem
Ryby z puszki X x x Przykryte talerzem
Świeży kurczak XXX x x x Ściśle przylegająca folia Pieczony kurczak XXX x x x Przykryty talerzem
Świeża kura XXx x x Ściśle przylegająca folia Gotowana kura XXx x x Przykryta talerzem
Świeża kaczka, gęś XXX x x x Przykryta talerzem
Pieczona kaczka, gęś XXX Xx x x Przykryta talerzem
Masło w zamkniętym opakowaniu XXx x x x x Opakowanie oryginalne Masło w otwartym opakowaniu XXX XXX X Opakowanie oryginalne Mleko w plastikowej torbie XXX x x x Opakowanie oryginalne Śmietana XXX Xx x x Plastikowy kubełek
Ser żółty (twardy) XXX XXX X Ściśle przylegająca folia Ser żółty (miękki) XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Twaróg XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Jaja XXX XXX X
Szpinak, szczaw XXx x Ściśle przylegająca folia Zielony groszek, fasolka XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Grzyby XXx x x Ściśle przylegająca folia Marchew, pietruszka itp. XXX XXX X Ściśle przylegająca folia Strąk papryki XXx x x Ściśle przylegająca folia Pomidory XXX XXX X Ściśle przylegająca folia Kapusta XXX XXx x Ściśle przylegająca folia Truskawki, maliny itp. XXX x x Ściśle przylegająca folia Inne owoce XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Otwarte puszki z owocami XXX x x Przykryte talerzem
Ciasta z kremem XXx x Przykryte talerzem
Uwaga:
X zwyczajowy czas przechowywania
x możliwy czas przechowywania (dotyczy tylko świeżych produktów)

========32========

DE
PL
electrolux 33
TTabela czasu prabela czasu przzechoechowywwywania żywnośania żywności (2)ci (2)
Czas i metoda przechowywania mrożonek
Produkt Komora świeżej żywności **** - komora zamrażania
+2 - +7 °C -18 °C Warzywa:
Zielony groszek, fasolka, zestawy warzywne, kukurydza itp. 1 dzień 12 miesięcy Gotowane potrawy warzywne 1 dzień 12 miesięcy Gotowane potrawy mięsne 1 dzień 16 miesięcy Potrawy z ziemniaków i makaronu 1 dzień 12 miesięcy Zupy 1 dzień 6 miesięcy Owoce 1 dzień 12 miesięcy Mięso:
Kurczak, gęś, kaczka, 5 miesięcyfilety, tuńczyk 1 dzień 6 miesięcy Słodycze, lody 1 dzień 3 tygodnie
GwGwararancancja i serja i serwiswis Warunki gwarancji znajdują się na karcie Model gwarancyjnej, którą otrzymali Państwo
przy zakupie.
Product no Bezzasadne wezwania serwisu w czasie
Serial no trwania gwarancji będą traktowane jako
Data zakupu wizyty odpłatne.
Serwis i części zamienne W przypadku konieczności wezwania technika należy zgłosić usterkę w autoryzowanym zakładzie serwisowym, najbliższym miejsca Państwa zamieszkania. Informacji o telefonie i adresie serwisu można zasięgnąć w jednostkach handlowych lub centrali firmy Electrolux.
Przy zgłoszeniu należy podać model i numer seryjny sprzętu. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia, w jego dolnej części. Zalecamy zanotowanie tych danych w instrukcji:

========33========

34 electrolux
PL
DE
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, .e zakupione urz1dzenie jest wolne
od wad fizy-cznych zobowiązując sie jednoczesnie - w razie
ujawnienia takich wad w okresie gwaran-cyjnym i w zakresie okreolonym
niniejszym dokumentem - do ich usunieeia w sposób uzale.niony od
właociwooci wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czeoci zamiennych
od produ-centa termin naprawy mo.e zostaa wydłu.ony do 30 dni. 4. Okres gwarancji dla u.ytkownika wynosi 24 miesi1ce od daty zakupu. 5. Sprzet przeznaczony jest do u.ywania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodar-stwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzen powstałych na skutek u.ywania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
– uszkodzen mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzen spowodowanych działaniem siły zewnetrznej np. przepiecia w
sieci elek-trycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające autoryzacji
Electro-lux Poland,
– czeoci z natury łatwo zu.ywalnych takich jak: .arówki, bezpieczniki, filtry,
pokretła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzetu na nowy jezeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal wystepują w nim wady. Przez
naprawe rozumie sie wykonanie czynnooci o charakterze specjalistycznym
właociwym dla usuniecia wady. Pojecie na-prawy nie obejmuje: instalacji,
instrukta.u, konserwacji sprzetu, poprawy poł1czen me-chanicznych lub
elektrycznych.
8. Wymiany sprzetu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeoli jest to niemo.liwe placówka sprzeda.y detalicznej, w której sprzet
został zakupiony. Sprzet zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez
uszkodzen mechanicznych. Niespełnie-nie tych warunków mo.e
spowodowaa nie uznanie gwarancji.
9. Monta. sprzetu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elek-trycznej mo.e bya wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnie-nia pod rygorem utraty gwarancji.

========34========

DE
PL
electrolux 35
10. Electrolux Poland nie ponosi .adnej odpowiedzialnooci za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaociwego zainstalowania sprzetu lub napraw
wykonanych przez osoby nieu-powanione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powy.sza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupującego wynikających z tytułu niezgodnooci towaru z umową. 13. Niniejsza gwarancja obowi1zuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzeda.y, potwierdzoną
pieczecią i pod-pisem sprzedawcypráva
Uwaga: uszkodzenie lub usuniecie tabliczki znamionowej z urządzenia mo.e spowodowaa nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux.p
lwww.electrolux.pl

========35========

36 electrolux
PL
DE
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objete gwarancj1 firmy Electrolux w ka.dym z krajów wymienionych na koncu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub okreolony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właociciela urządzenia z jednego z poni.szych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją waznooa z nastepującymi zastrze.eniami:-
•Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Date zakupu nale.y potwierdzia przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawce urządzenia.
•Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czeoci) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
•Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiocie na pierwszego kupującego i nie mo.na jej przekazaa na innego u.ytkownika.
•Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. U.ytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
•Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania. Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w .aden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com

========36========

DE
PL
electrolux 37
"

"O

16,
,
poc

c

29, LT-09108 Vilnius
ø
kkvn. 2 , 0508 Oslo
llandsgade 2, 7000 Fredericia
ø
www.electrolux.com
æ
+7 095 937 7837 129090 Moc
a +34 902 11 63 88 Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
ñ

Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark +45 70 11 74 00 Sj
Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti +37 2 66 50 030 Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Espa
France www.electrolux.fr
Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland +353 1 40 90 753 Long Mile Road Dublin 12
Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija +37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva +370 5 2780609 Verki
Luxembourg +35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge +47 81 5 30 222 Risl
Österreich +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal +35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija +38 61 24 25 731 Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi +35 8 26 22 33 00 Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Pocc========37========

38 electrolux
PL
DE

========38========

RO
electrolux 39
BBiinnee aaşşii vveenniitt îînn lluummeeaa EElleeccttrroolluuxx
Vã mulşumim cã aşi ales un produs de primã clasã de la Electrolux, pe care îl veşi folosi cu multã plãcere în viitor. Dorinşa firmei Electrolux este de a vã oferi o mare varietate de produse de calitate, care vã vor face viaşa mai confortabilã. Puteşi gãsi câteva exemple pe coperta acestui manual. Vã rugãm sã vã faceşi timp câteva minute pentru a studia acest manual, astfel încât sã vã bucuraşi de avantajele noii dvs. maşini. Promitem cã vã va face viaşa mai uşoarã. Succes!

========39========

40 electrolux
RO
Inainte de instalarea si folosirea aparatului cititi atent acest manual de instructiuni de folosire. Contine masuri de siguranta, informatii si idei. Daca aparatul este folosit conform acestor instructiuni, va functiona corect si va va aduce cele mai mari satisfactii.
Simbolurile de mai jos va ajuta sa gasiti mai usor ceea ce va intereseaza:
Masuri de siguranta
Atentionarile si informatiile la acest simbol va vor servi pentru siguranta dumneavoastra si a aparatului.
Sugestii, informatii utile
Informatii privind mediul
Idei
La acest simbol puteti gasi idei referitor la modul de pastrare a alimentelor.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.
Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat

========40========

RO
electrolux 41
CuprinsCuprins
Informatii importante de siguranta.........................................................43
Masuri generale de siguranta................................................................43
Precautii pentru siguranta copiilor .........................................................44
Precautii de siguranta pentru instalare....................................................44
Precautii de siguranta pentru izobutane..................................................44 Instructiuni pentru utilizator...................................................................45
Informaţii generale .........................................................................45
Utilizarea ...........................................................................................45
Panoul de comandă .......................................................................45
Afişaj............................................................................................45
Prima aprindere..................................................................................46
Stingerea(versiune generală)............................................................46
Meniul cu funcţiile .......................................................................46
Selectarea /Stingerea /Aprinderea fiecărui compartiment .........................47
Selectarea temperaturii ...................................................................47
Stingerea unui singur compartiment ..................................................47
Funcţia Temperatura Camerei...........................................................47
Funcţia "Blocare pentru copii" ..........................................................47
Utilizarea compartimentului frigider ........................................................48
Reglarea temperaturii .....................................................................48
Funcţia Vacanţă "H"........................................................................48
Funcţia "Cumpărături".....................................................................48
Funcţia "Mod Eco" .........................................................................48
Modul de utilizare al frigiderului.............................................................49
Modul cumpărături .........................................................................49
Pastrarea alimentelor in frigider ........................................................49
Timpul si temperatura de pastrarea alimentelor ...................................49
Aparatul DrinksExpress ...................................................................50
Cum se răcesc băuturile?................................................................50
Aparatul DrinksExpress în modul stand-by ..........................................51
Curăţarea aparatului........................................................................51
Utilizarea compartimentului congelator ...................................................52
Conservarea alimentelor congelate ...................................................52
Reglarea temperaturii .....................................................................52
Alarmă temperatură excesivă ...........................................................53
Congelarea alimentelor proaspete ....................................................53
Modul de preparare a cuburilor de gheata ..............................................54
Unele informaţii utile şi sfaturi...........................................................54
Sugestii si idei....................................................................................55
Cum se poate economisi energie .....................................................55
Aparatul si mediul inconjurator .........................................................55

========41========

42 electrolux
RO
Intretinere..........................................................................................55
Dezghetarea .................................................................................55
Curatarea periodica........................................................................56
Cind frigiderul nu este folosit............................................................57
Defecte ........................................................................................57
Modul de inlocuire a becului ............................................................57
Daca ceva nu functioneaza...................................................................58 Instructiuni pentru instalator..................................................................61
Date tehnice ......................................................................................61
Instalarea aparatului ............................................................................60
Transportul, dezambalarea...............................................................61
Curatarea......................................................................................61
Asezarea ......................................................................................61
Modificarea sensulu de deschidere ..................................................63
Conexiunea electrica......................................................................66 Harta cu timpii de pastrare a alimentelor (1) ..........................................67 Harta cu timpii de pastrare a alimentelor (2)..........................................68

========42========

RO
electrolux 43
InfInformatii imormatii imporporttantante de sigure de sigurantantaa
Masuri generale de
siguranta
Pastrati aceste instructiuni , care trebuie sa ramana impreuna cu aparatul la mutare sau la schimbarea proprietarului.
Acest aparat este proiectat pentru pastrarea alimentelor, numai pentru uz casnic in conformitate cu aceste instructiuni.
Lucrarile de service si reparatii, inclusiv repararea si schimbarea cablului electric, trebuie executate de companii specializate, care sunt calificate sa execute reparatii si sunt autorizate de fabricant. Accesoriile furnizate de acestia trebuie utilizate numai pentru reparatii. In caz contrar, aparatul poate fi deteriorat sau pot fi provocate alte deteriorari sau chiar raniri.
Aparatul este scos din circuitul electric numai atunci cand stecherul este scos din priza. Inainte de a efectua operatiile de curatare sau intretinere scoateti-l intotdeauna din priza (nu trageti de cablu). Daca accesul la priza este dificil, scoateti aparatul din functiune oprind curentul.
Cablul de alimentare electrica nu trebuie prelungit.
Asigurati-va ca, in nici un caz, cablul de alimentare electrica nu este strivit sau deteriorat de
Nu scoateti cablul electric din priza tragand de firul electric in sine, ci de stecher, mai ales cand frigiderul/congelatorul este scos din nisa sau locul unde e plasat. - Deteriorarile cablul electric pot cauza un scurtcircuit, foc sau soc electric. -Daca cordonul electric este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de un agent de service certificat sau de personal de service specializat. Daca priza elctrica unde se doreste conectarea cablului electric este larga sau are anumite probleme, nu introduceti cablul electric in ea.
- Exista riscul unui soc electric sau foc.
Nu trebuie sa puneti aparatul in functiune fara capacul lampii de la sistemul de iluminare interioara. La curatare, dezghetare, scoaterea alimentelor congelate sau a tavii pentru gheata nu utilizati obiecte ascutite sau dure, deoarece pot provoca deteriorari ale aparatului.
Aveti grija sa nu permiteti contactul lichidelor cu butonul de control al temperaturii si cu cutia sistemului de iluminare.
Gheata si inghetata pot produce imbolnaviri daca sunt mancate imediat dupa scoaterea din compartimentul pentru alimente congelate. Dupa dezghetare, alimentele congelate
spatele
nu trebuie recongelate, ci trebuie
folosite cat mai curand posibil.
frigiderului/congelatorului. - Un cablu electric deteriorat se poate supraincalzi si lua foc.
Nu plasati articole grele sau frigiderul/congelatorul peste cablul electric.
- Exista riscul unui scurtcircuit sau foc.
Pastrati alimentele congelate preambalate conform instructiunilor fabricantului.
Nu trebuie sa accelerati dezghetarea cu nici un fel de aparat de incalzire sau substante chimice.

========43========

44 electrolux
RO
Nu asezati recipiente fierbinti pe partile din plastic.
Nu pastrati gaze sau lichide inflamabile in aparat, deoarece pot exploda. Nu pastrati bauturile carbogazoase, bauturile sau fructele imbuteliate in sticle in compartimentul pentru alimente congelate.
Verificati si curatati evacuarea apei rezultate din topirea ghetii care este eliminata la dezghetarea periodica. Daca orificiul este obturat, apa rezultate din topirea ghetii acumulata poate provoca deteriorari.
Precautii pentru
siguranta copiilor Nu permiteti copiilor sa se joace cu ambalajul aparatului. Foliile din plastic pot cauza sufocarea.
Numai adultii trebuie sa opereze cu aparatul. Nu permiteti copiilor sa se joace cu partile de control sau cu aparatul.
Daca renuntati la aparat, scoateti-l din priza, taiati cablul de alimentare (cit mai aproape de aparat posibil) si demontati usa astfel incit copii care se joaca sa nu sufere socuri electrice sau sa se inchida in interiorul aparatului.
Precautii de siguranta
pentru instalare Asezati aparatul cu spatele la perete, pentru a evita atingerea partilor fierbinti (compresor, condensator) prevenind astfel arsurile.
Cind mutati aparatul aveti grija ca acesta sa nu fie in priza.
Cind pozitionati aparatul aveti grija ca acesta sa nu stea pe cablul de alimentare.
In jurul aparatului trebuie sa fie o circulatie de aer corespunzatoare, lipsa acesteia ducind la supraincalziri. Pentru a obtine o ventilare suficienta, urmati instructiunile referitoare la instalare.
Precautii de siguranta
pentru izobutane Agentul frigorific cu care este incarcat aparatul este izobutanul (R 600a) care este inflamabil si explozibil daca se raspindeste pe o suprafata mai mare. Nu trebuie sa folositi aparate electrocasnice (ex: mixere, congelatoare de inghetata) care au motoare electrice, in interiorul sau in apropierea deschiderii aparatului. Nu trebuie sa folositi aparate de incalzit (ex: uscatoare de par pentru a grabi dezghetarea), sau alte surse de aprindere in interiorul sau in apropierea deschiderii aparatului. Pentru eventualitatea in care ar exista scurgeri de agent frigorific, camera in care functioneaza aparatul trebuie sa fie bine aerisita.
Pentru siguranta vietii si a proprietatii dumneavoastra respectati precautiile din aceste instructiuni de folosire, producatorul nefiind responsabil pentru vatamarile si defectiunile aparute in urma nerespectarii lor.

========44========

RO
electrolux 45
InsInstrtructiuni pentructiuni pentru utilizatu utilizatoror
Informaţii generale
Descrierea oficială a echipamentului este: "combină frigorifică cu un compresor, cu dezgheţare automată parţială, cu congelatorul în partea de jos." Pe lângă caracteristicile uzuale, echipamentul are un congelator care este separat complet de cealaltă componentă. Prin urmare, echipamentul este potrivit pentru depozitarea alimentelor reci sau congelate, congelarea casnică a cantităţii de alimente specificate în manualul de utilizare şi fabricarea gheţii.
Echipamentul este capabil să satisfacă necesităţile standard între limitele de temperatură a diferitelor clase climatice. Literele de simbolizare a clasei climatice sunt indicate pe plăcuţa de date.
Utilizarea
Panoul de comandă
A - Butonul aparatului ON/OFF
(Aprins/Stins)
B - Buton pentru reglarea
temperaturii
C - Afişaj pentru temperatură şi
pentru funcţii
D - Buton pentru funcţii E - Buton de confirmare
Afişaj
dacă e aprins, compartimentul indicat e pornit;
dacă e aprins, temperatura indicată e
cea a compartimentului respectiv dacă clipeşte intermitent, operaţiile corespund compartimentului respectiv
Indicator de alarmă pentru
temperatură excesivă şi de Alarmă
acustică pentru uşă deschisă (dacă există în dotare)
Dacă e aprins, temperatura indicată e
temperatura camerei
Indicator pentru temperatură pozitivă
sau negativă
Afişajul pentru temperatură
Dacă e aprins, funcţia "blocare pentru copii" e activată
Dacă e aprins, funcţia timer e activată Dacă e aprins, funcţia "Cumpărături" e activată
Dacă e aprins, funcţia "DrinksExpress" e activată Dacă e aprins, funcţia "Congelare rapidă" e activată
Dacă e aprins, funcţia "Mod Eco" e activată

========45========

46 electrolux
RO
Prima aprindere
După ce aţi introdus ştecherul în priză, dacă afişajul nu se luminează, apăsaţi pe tasta (A), aprinderea aparatului. Imediat după pornire, aparatul e în starea de "alarmă", temperatura clipeşte intermitent şi se va auzi o sonerie.
Apăsaţi pe tasta (E), iar soneria se va stinge (vezi şi secţiunea despre "Alarmă temperatură excesivă"), simbolul încă mai clipeşte intermitent, iar pe afişajul va apărea temperatura cea mai ridicată la care s-a ajuns.
Pentru o conservare corectă a alimentelor alegeţi funcţia "modul Eco", care garantează reglarea următoarelor temperaturi:
+5°C în frigider
-18°C în congelator
Aşteptaţi până când temperatura din
interiorul compartimentului ajunge la -
18°C, înainte de a introduce
alimentele în compartimentul
congelator.
Pentru a selecta o temperatură diferită
vezi "Reglarea temperaturii".
Important
Dacă uşa rămâne deschisă câteva minute, lumina din interior se va închide electronic; după aceasta, funcţia de iluminare se va reseta prin închiderea şi deschiderea uşii.
Stingerea(versiune generală)
Aparatul se stinge apăsând pe tasta (A) mai mult de 1 secundă. După aceasta, va fi afişată o numărătoare inversă a temperaturii de la -3 -2 -1. Când aparatul e stins, e afişată temperatura camerei, iar simbolul corespunzător e aprins.
Meniul cu funcţiile
Activând tasta D, meniul cu funcţiile e activat. Fiecare funcţie poate fi confirmată apăsând pe tasta E. Dacă nu există o confirmare după câteva secunde, afişajul va ieşi din modul Meniu şi va reveni la starea normală. Sunt indicate următoarele funcţii
Selectare/Stingere/Aprindere compartiment frigider Selectare/Stingere/Aprindere compartiment congelator
Temperatura camerei Funcţia "Blocare pentru copii" Funcţia "Cumpărături" Funcţia "Mod Eco" Funcţia "Congelare rapidă" Funcţia "DrinksExpress"

========46========

Selectarea /Stingerea /Aprinderea fiecărui compartiment
Selectarea temperaturii Temperatura poate fi reglată apăsând pe tasta (D) pentru a selecta compartimentul şi apoi pe tasta (B) pentru a regla temperatura dorită.
Apăsând pe tasta (B) reglarea curentă a temperaturii clipeşte intermitent pe afişaj. Pentru a confirma alegerea temperaturii, apăsaţi pe tasta (E).
Veţi auzi soneria timp de câteva secunde, iar pe afişaj apare temperatura nou selectată, timp de câteva secunde, apoi va apărea din nou temperatura din interiorul compartimentului.
Temperatura nou selectată va fi atinsă peste 24 ore.
După o lungă perioadă de utilizare, nu e necesar să reglaţi din nou temperatura, deoarece rămâne în memorie.
Atenţie!
În timpul perioadei de stabilizare după prima aprindere, temperatura afişată poate să nu corespundă cu temperatura reglată. În acest timp e posibil ca temperatura afişată să fie diferită de temperatura setată.
Stingerea unui singur
compartiment
Pentru a stinge un singur compartiment apăsaţi pe tasta (D) până când e selectat compartimentul, apoi apăsaţi pe tasta (A), va urma numărătoarea inversă.
RO
electrolux 47
Funcţia Temperatura Camerei
Funcţia Temperatura camerei se activează apăsând pe tasta D (de mai multe ori, dacă e nevoie), până când apare simbolul corespunzător .
Cu această setare, temperatura selectată e temperatura camerei.
Trebuie să confirmaţi alegerea apăsând pe tasta E într-un interval de câteva secunde. Veţi auzi soneria, iar simbolul rămâne aprins.
E posibil să dezactivaţi funcţia oricând, apăsând pe tasta D, până când simbolul corespunzător clipeşte intermitent, apoi pe tasta E.
Funcţia "Blocare pentru copii"
Funcţia "Blocare pentru copii" se activează apăsând pe tasta D (de mai multe ori, dacă e nevoie), până când apare simbolul corespunzător . Trebuie să confirmaţi alegerea apăsând pe tasta E într-un interval de câteva secunde. Veţi auzi soneria, iar simbolul rămâne aprins.
Cu această setare, orice activare prin intermediul tastelor nu produce nici o modificare, cât timp această funcţie e activată.
E posibil să dezactivaţi funcţia oricând, apăsând pe tasta D, până când simbolul corespunzător clipeşte intermitent, apoi pe tasta E.

========47========

48 electrolux
RO
Utilizarea compartimentului frigider
Reglarea temperaturii
Temperatura acestui compartiment poate fi reglată între +2°C şi +8°C. În timpul funcţionării normale pe afişaj apare temperatura din interiorul frigiderului.
Atenţie!
Diferenţa dintre temperatura afişată şi temperatura reglată e normală. În special când:- s-a selectat de curând o nouă setare - uşa a fost lăsată deschisă mult timp - în compartiment au fost introduse alimente calde.
Funcţia Vacanţă "H"
Funcţia Vacanţă reglează temperatura la + 15°C.
Această funcţie vă permite să ţineţi frigiderul închis şi gol pe durata unei vacanţe lungi (de ex. vacanţa de vară) fără să se formeze mirosuri neplăcute. 1. Pentru a activa funcţia Vacanţă procedaţi la fel ca pentru modificarea temperaturii selectate. Indicatorul pentru temperatură poate modifica temperatura afişată cu până la + 8°C, câte 1° pe rând + 2°C, care va fi urmată de litera "H". Apăsaţi pe tasta E pentru a confirma. Acum frigiderul e în modul "Vacanţă", care e un mod cu consum redus de energie.
Atenţie!
Compartimentul frigider trebuie să fie gol când e activată funcţia Vacanţă.
Funcţia "Cumpărături"
Dacă e nevoie să introduceţi o cantitate mare de alimente calde, de exemplu după ce aţi făcut cumpărături, vă recomandăm să activaţi funcţia "Cumpărături" pentru a răci produsele mai rapid şi pentru a evita încălzirea alimentelor care se află deja în frigider. Funcţia "Cumpărături" se activează apăsând pe tasta D (de mai multe ori, dacă e nevoie), până când apare simbolul corespunzător
Trebuie să confirmaţi alegerea apăsând pe tasta E într-un interval de câteva secunde. Veţi auzi soneria, iar simbolul rămâne aprins.
Funcţia "Cumpărături" se va dezactiva automat după aproximativ 6 ore. E posibil să dezactivaţi funcţia oricând, apăsând pe tasta D, până când simbolul corespunzător clipeşte intermitent, apoi pe tasta E.
Funcţia "Mod Eco"
Funcţia "Mod Eco" se activează apăsând pe tasta D (de mai multe ori, dacă e nevoie), până când apare simbolul corespunzător .
Trebuie să confirmaţi alegerea apăsând pe tasta E într-un interval de câteva secunde. Veţi auzi soneria, iar simbolul rămâne aprins.
Cu această setare, temperaturile alese sunt reglate automat (+ 5°C şi - 18°C), realizându-se condiţiile optime pentru depozitarea alimentelor. E posibil să dezactivaţi funcţia oricând, modificând temperatura selectată într-unul dintre compartimente.

========48========

Modul de utilizare al frigiderului
Pentru a se obţine o răcire
adecvată, este necesară circularea aerului în interiorul frigiderului. De aceea, nu acoperiţi spaţiul din spatele grilajelor cu hârtie, tăvi sau alte obiecte.
Nu introduceţi alimente calde în
frigider, ci lăsaţi-le mai întâi să se răcească la temperatura camerei. În acest mod, evitaţi formarea nedorită de gheaţă în interior.
Alimentele pot să preia
mirosurile, de aceea recomandăm să le depozitaţi în frigider în recipiente închise, sau ambalate în celofan, folie din aluminiu, hârtie cerată sau folie din material plastic. Astfel, se păstrează şi umiditatea iniţială a alimentelor, iar legumele depozitate nu se usucă nici chiar după mai multe zile.
Modul cumpărături
Înainte de a pune o cantitate mare de alimente în frigider (de exemplu când veniţi de la cumpărături), apăsaţi butonul de selectare a funcţiei o dată sau de mai multe ori, după cum este necesar pentru a intra în modul de cumpărare (simbolul pentru modul cumpărături este afişat pe ecran). Ca rezultat, echipamentul va seta cea mai scăzută temperatură posibilă pentru a răci o cantitate mare cât de repede este posibil.
Puteţi părăsi modul de cumpărături prin apăsarea din nou a butonului de selectare a funcţiei. Dacă nu părăsiţi modul de cumpărături în acest mod, frigiderul va reveni automat la modul normal.
RO
electrolux 49
Pastrarea alimentelor in frigider La introducerea diferitelor tipuri de alimente, luati in considerare schema din figura:
1. Dulciuri, alimente gata preparate,
alimente aflate in vase, carne
proaspata, bauturi
2. Lapte, produse lactate, alimente
aflate in vase
3. Fructe, legume, salate
4. Branza, unt
5. Oua
6. Iaurt, smantana
7. Sticle mici, sucuri
Timpul si temperatura de pastrare a alimentelor
Tabelul timpilor de pastrare de la sfarsitul manualului de instructiuni furnizeaza informatii asupra timpului de pastrare. Timpul de pastrare nu poate fi determinat exact in avans, deoarece depinde de prospetimea si modul de utilizare al alimentelor racite. De aceea, timpul de pastrare inscris este doar informativ.
Daca nu doriti sa utilizati alimentele congelate in profunzime imediat dupa cumparare, acestea pot fi pastrate aprox. 1 zi (pana la dezghetare) in frigider.

========49========

50 electrolux
RO
Aparatul DrinksExpress Aparatul DrinksExpress răceşte o varietate de băuturi ambalate mai rapid decât frigiderul sau congelatorul. Capacitatea este suficient de mare pentru băuturi de la 33 cl până la 2 l. Dacă aparatul este folosit corect, riscul de îngheţare a băuturilor este nul.
Cum se răcesc băuturile? (Vezi imaginile din capitolul "Componentele principale ale aparatului")
Componentele principale ale aparatului 1 - Interfaţa cu utilizatorul (UI) 2 - Buton de comandă şi selectare
On/Off (Pornit/Oprit) 3 - Tavă
4 - Uşă
Aparatul DrinksExpress
Se deschide uşa aparatului DrinksExpress şi se aşeză vasul în interior, pe tavă.
Se închide uşa.
Se apasă timp de o secundă pe butonul de comandă pentru a PORNI sistemul /aparatul.
Se selectează tipul de băutură şi se iniţiază răcirea de la butonul de comandă de pe interfaţa cu utilizatorul (IU) a aparatului.
Dacă se apasă butonul o dată, se iluminează LED-ul de pe afişajul DrinksExpress, indicând primul tip de băutură (Tip A).
Dacă se apasă încă o dată pe buton, în interval de 3 sec de la prima apăsare, se preselectează Tipul B. Prin apăsări succesive ale butonului se poate trece de la un tip de băutură la altul (Tipurile A-F). O nouă apăsare poate opri unitatea. După selectarea tipului de băutură, conform instrucţiunilor anterioare, se lasă unitatea (cu LED-ul clipind intermitent), iar după 3 secunde aparatul va iniţia automat răcirea.
Se va observa imediat, pe afişajul extern de deasupra unităţii frigorifice, activarea unei pictograme (în formă de sticlă, conform figurii de mai jos)
Interfaţa cu utilizatorul DrinksExpress

========50========

RO
electrolux 51
folosit, este la acelaşi nivel cu cea din lada pentru legume.
Curăţarea aparatului
Activarea pictogramelor pentru funcţia DrinksExpress de pe afişajul superior
După încheierea ciclului de răcire, aparatul emite un semnal acustic de avertizare în timp ce pictograma reprezentând o sticlă clipeşte pe afişajul extern.
Semnalul acustic se repetă la interval de 10 secunde timp de 30 de minute după ce unitatea DrinksExpress se opreşte automat. Semnalul acustic poate fi oprit manual, iar unitatea DrinksExpress poate fi oprită prin apăsarea butonului de comandă.
Aparatul DrinksExpress este uşor de curăţat, deoarece are o suprafaţă plată în interior, care se poate curăţa cu o cârpă umedă.
Dedesubt există o tavă care colectează eventualele reziduuri de la băuturi vărsate sau apă de condens: aceasta poate fi scoasă din aparat pentru a se curăţa chiar şi cu apă fierbinte, însă nu se recomandă spălarea în maşina de spălat vase).
Capacitatea unităţii DrinksExpress:
În unitatea DrinksExpress se pot răci maximum:
8 cutii de 0,33 cl sau de 0,5 cl 4 sticle PET de 0,5 cl
2 sticle de vine de 0,75 l
o cutie Tetrapak de 2 l
o sticlă PET de 1,5 l sau chiar o sticlă Magnum
Aparatul DrinksExpress în modul stand-by
În modul stand-by, acest compartiment este o zonă refrigerată care poate fi folosită ca extensie a unui compartiment pentru depozitarea alimentelor sau a băuturilor.
Temperatura în interiorul aparatului DrinksExpress, atunci când nu este

========51========

52 electrolux
RO
Utilizarea compartimentului congelator
Congelatorul e marcat cu simbolul
care înseamnă că este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete şi pentru conservarea pe termen lung a alimentelor congelate.
Conservarea alimentelor congelate
La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, înainte de a introduce alimentele în congelator, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de cel puţin 12 ore. Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la acest aparat, procedaţi astfel: dacă trebuie conservate cantităţi mari de alimente, scoateţi toate sertarele şi coşurile din aparat şi puneţi alimentele pe grătarele de răcire.
Aveţi grijă să nu depăşiţi limita de încărcare indicată pe latura secţiunii superioare (unde e cazul).
Reglarea temperaturii
Temperatura poate fi reglată între -15°C şi -24°C.
Vă recomandăm să reglaţi o temperatură internă de aproximativ -18°C, care garantează congelarea şi conservarea corespunzătoare a alimentelor îngheţate.
Atenţie!
În timpul perioadei de stabilizare după prima aprindere, temperatura afişată poate să nu corespundă cu temperatura reglată. În acest timp e posibil ca temperatura afişată să fie diferită de temperatura setată.
Atenţie!
Diferenţa dintre temperatura afişată şi temperatura reglată e normală. În special când:
- s-a selectat de curând o nouă setare - uşa a fost lăsată deschisă mult timp - în compartiment au fost introduse alimente calde
Diferenţele de până la 5°C în interiorul compartimentului sunt normale. În timpul funcţionării normale pe afişaj apare temperatura cea mai ridicată din interiorul compartimentului.
Important
În cazul decongelării accidentale, de exemplu din cauza unei întreruperi a curentului, dacă curentul a fost întrerupt mai mult timp decât valoarea indicată în tabelul cu caracteristicile tehnice din secţiunea "perioada de atingere a stabilităţii", alimentele decongelate trebuie consumate rapid sau trebuie gătite imediat şi apoi recongelate (după ce s-au răcit).

========52========

Alarmă temperatură excesivă
O creştere a temperaturii în compartimentul congelator (de exemplu din cauza unei întreruperi a curentului) e indicată de:
- temperatura care clipeşte intermitent; -compartimentul congelator care clipeşte intermitent ;
- clipeşte intermitent simbolul ; - sună o sonerie.
Când se restabilesc condiţiile normale: - semnalul acustic încetează; - valoarea temperaturii continuă să clipească intermitent;
Când apăsaţi pe tasta "E" pentru a dezactiva alarma, pe afişaj apare cea mai ridicată temperatură la care s-a ajuns în compartiment timp de câteva secunde. După aceea revine la modul de funcţionare normal, indicând temperatura compartimentului selectat.
În timpul fazei de alarmă, soneria poate fi dezactivată apăsând pe tasta E.
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat pentru conservarea pe termen lung a alimentelor congelate comercial şi pentru congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată într-o perioadă de 24 de ore e indicată pe plăcuţa cu numărul de serie.
Pentru a congela cantitatea de alimente indicată pe plăcuţa cu numărul de serie, puneţi alimentele în contact direct cu suprafaţa de răcire (scoateţi sertarul sau coşul).
RO
electrolux 53
Dacă alimentele sunt congelate în interiorul sertarelor sau al coşurilor, cantitatea maximă e puţin mai mică. Puneţi alimentele ce urmează a fi congelate în compartimentul , deoarece aceasta e zona cea mai rece. Pentru a congela alimente proaspete, trebuie să activaţi funcţia de congelare rapidă. Apăsaţi pe tasta D (de mai multe ori, dacă e nevoie), până când apare simbolul corespunzător . Trebuie să confirmaţi alegerea apăsând pe tasta E într-un interval de câteva secunde. Veţi auzi soneria, iar pe afişaj va apărea o animaţie cu liniuţe.
După o perioadă de răcire preliminară de 24 de ore, puneţi alimentele în congelator.
Procesul de congelare durează 24 ore. În acest răstimp nu puneţi alte alimente în congelator.
Această funcţie se opreşte automat după 52 ore.
E posibil să dezactivaţi funcţia oricând, apăsând pe tasta D, până când simbolul corespunzător clipeşte intermitent, apoi pe tasta E.

========53========

54 electrolux
RO
Modul de preparare a cuburilor de gheata
Pentru a obtine cuburi de gheata, umpleti tava pentru cuburi de gheata furnizata si asezati-o in compartimentul pentru alimente congelate. Timpul de preparare poate fi scurtat prin umezirea fundului tavii si reglarea butonului de control al termostatului in pozitia maxima. Dupa ce terminati, nu uitati sa reglati din nou controlul termostatului in pozitia corespunzatoare.
Cuburile de gheata preparate pot fi scoase din tava sub jet de apa, apoi rasucind sau lovind tava. Daca tava pentru gheata ingheata in compartiment, evitati folosirea ustensilelor de metal sau a cutitelor pentru scoaterea ei, deoarece puteti deteriora sistemul de racire.
Unele informaţii utile şi sfaturi
Rafturile variabile merită atenţie, acestea mărind considerabil gradul de folosire a compartimentului pentru alimente proaspete. Rearanjarea rafturilor este de asemenea posibilă când uşa este deschisă la un unghi de 90°.
După deschiderea şi închiderea uşii congelatorului se va crea vacuum în interiorul aparatului datorită temperaturii scăzute. Aşteptaţi deci 2-3 minute după închiderea uşii - dacă doriţi să o deschideţi din nou - până când presiunea interioară se egalizează.
Aveţi grijă să folosiţi congelatorul la o poziţie a termostatului astfel încât temperatura din interior să nu poată să crească peste -18 °C.
Este practic să vă asiguraţi de
funcţionarea fără defecţiuni a aparatului zilnic astfel încât să remarcaţi din timp posibilele defectări şi să preveniţi deteriorarea alimentelor congelate.
Sunete la funcţionare normală:
Clic: Când comanda electrică
porneşte sau opreşte compresorul,
se aude un sunet de clic.
Puteţi auzi sunete slabe de
susurare sau fierbere când
refrigerentul este pompat prin
serpentină spre spate, la placa de
răcire/evaporator.
Susurare: Când compresorul este
pornit şi agentul de răcire începe
să curgă prin conducte, aceasta
poate fi urmată de un sunet
pulsatoriu (bâzâit grav, murmur,
picurare şi curgere). Acest sunet
poate fi auzit un timp chiar după ce
compresorul este oprit.
Evaporatorul frigiderului (această
parte răceşte secţiunea frigiderului)
este expandat în dulap.
Temperatura acestei părţi se
modifică în timpul lucrului, şi în
paralel se modifică uşor şi
dimensiunile sale. Aceste
schimbări pot provoca un zgomot
de crăpare, fiind un fenomen
natural, nedăunător.

========54========

Dacă doriţi să verificaţi temperatura alimentelor depozitate în frigider, puneţi butonul termostatului într-o poziţie medie, aşezaţi un pahar cu apă central în dulap, şi aşezaţi un termometru cu precizie de +/- 1 °C în el. Dacă după 6 ore termometrele indică o valoare similară cu cea de pe ecran, funcţionarea frigiderului este corectă. Măsurătoarea trebuie efectuată în condiţii stabile (fără modificarea încărcării).
Dacă temperatura din congelator este măsurată cu ajutorul unui termometru, aşezaţi-l între produse deoarece astfel va reflecta temperatura reală a produselor congelate. Valoarea măsurată în acest mod, dacă folosiţi un termometru cu precizia potrivită, va fi aceeaşi sau uşor mai mică decât cea indicată pe ecran.
Sugestii si idei
In acest capitol sint date sugestii si idei despre cum se poate obtine o economie de energie si de asemenea gasiti informatii referitoare la mediu.
Cum se poate economisi energie
Evitaţi amplasarea aparatului într-un loc expus radiaţiei solare sau în apropierea surselor de căldură. Asiguraţi o bună aerisire a condensatoarelor şi compresorului. De aceea, nu trebuie obstrucţionată circulaţia liberă a aerului.
Păstraţi alimentele în recipiente bine închise sau ambalate în folie, pentru a evita formarea brumei.
Evitaţi menţinerea deschisă a uşii pentru timp lung şi nu deschideţi uşa dacă nu este necesar.
RO
electrolux 55
Alimentele calde trebuie introduse în frigider numai după ce s-au răcit la temperatura camerei.
Condensatorul trebuie să fie menţinut întotdeauna în stare curată.
Aparatul si mediul
inconjurator
Acest aparat nu contine gaze care pot dauna stratului de ozon nici in circuitul de frig si nici in materialele izolatoare. Evitati vatamarea unitatii de racire, in special in spatele aparatului in apropierea schimbatorului de caldura. Materialele folosite pentru acest aparat marcate cu simbolul sint reciclabile.
Intretinere
Dezghetarea
Funcţionarea echipamentului este însoţită de condensarea unei părţi din umiditate în spaţiile de răcire şi îngheţare sub formă de brumă şi gheaţă. Straturile subţiri de brumă şi gheaţă au un efect izolator, care scade performanţele de răcire ducând la creşterea temperaturii în frigider şi în spaţiile de congelare, şi la creşterea consumului de energie.
În acest tip de echipament, dezgheţarea suprafeţelor de răcire este complet automată, fără nici o intervenţie externă. Sistemul de control al temperaturii va întrerupe funcţionarea motorului compresorului din când în când pentru perioade mai scurte sau mai lungi - în acest timp răcirea este oprită - şi datorită încălzirii interne a dulapului, temperatura suprafeţei de răcire va creşte peste 0 °C, având loc dezgheţarea. Când temperatura suprafeţei de răcire atinge +3 - +4 °C, controlul temperaturii reporneşte funcţionarea sistemului. Apa rezultată din topire este condusă din

========55========

56 electrolux
RO
canalul de colectare prin peretele din spate în tava de evaporare montată deasupra compresorului, şi se evaporă sub efectul căldurii compresorului.
Vă rugăm să aveţi grijă să verificaţi regulat şi să curăţaţi evacuarea apei rezultate prin topire, deoarece în caz că este blocată apa va curge în echipamentul de izolare şi va cauza o ieşire din funcţiune prematură.
Curăţaţi ieşirea canalului pentru apa din topire cu curăţătorul tubului ataşat la echipament ca în figură. Depozitaţi curăţătorul tubului în gaura de evacuare. Cazul cel mai tipic de blocare a găurii de evacuare este când se depozitează alimente împachetate în hârtie. Hârtia atinge peretele din spate al echipamentului şi îngheaţă pe acesta. Dacă scoateţi alimentele în acest moment, hârtia se va rupe, va ajunge în evacuare şi o va bloca.
Din motivul de mai sus, vă rugăm să aveţi grijă când aşezaţi alimente împachetate în hârtie în frigider.
În cazul creşterii sarcinii, cum ar fi
în zilele toride, se poate întâmpla ca frigiderul să funcţioneze constant. În acest timp dezgheţarea automată nu este funcţională.
Este normal ca după ciclul de dezgheţare să rămână bucăţi mici de gheaţă sau pojghiţe de brumă.
La acest tip de echipament dezgheţarea congelatorului este complet automată.
Curatarea periodica Curăţaţi echipamentul regulat.
Nu folosiţi detergenţi, agenţi de curăţare abrazivi sau cu miros puternic, agenţi de lustruire parafinoşi sau produse dezinfectante sau pe bază de alcool pentru a curăţa echipamentul.
Înainte de curăţare scoateţi din priză fişa de alimentare a echipamentului. Curăţarea interioară
Curăţaţi piesele interioare ale echipamentului şi accesoriile cu apă caldă şi bicarbonat de sodiu (5 ml la 0.5 litri de apă).
Clătiţi şi uscaţi totul temeinic. Curăţaţi garnitura uşii cu apă curată. Curăţarea exterioară
Curăţaţi piesele exterioare ale echipamentului cu apă caldă şi bicarbonat de sodiu (5 ml la 0.5 litri de apă).
Este recomandat să ştergeţi praful şi mizeria adunată în partea din spate a echipamentului şi de pe condensor o dată sau de două ori pe an, şi să curăţaţi tava de evaporare de deasupra compresorului.
După curăţare, reconectaţi echipamentul la sursa de alimentare.

========56========

RO
electrolux 57
Cind frigiderul nu este folosit In cazul in care frigiderul nu va fi folosit o perioada mai lunga de timp, urmati acesti pasi:
Deconectati aparatul.
Indepartati alimentele din frigider. Dezghetarea si curatarea este descrisa anterior.
Lasati usa deschisa pentru a evita producerea de mirosuri neplacute in interior.
Defecte
Modul de inlocuire a becului Dacă becul pentru iluminarea interioară s-a ars, este posibil să-l înlocuiţi personal, conform procedurii descrise mai jos:
Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică a aparatului.
Apăsaţi limba aflată în partea din spate (1), după cum este prezentat în figură, şi îndepărtaţi capacul în direcţia săgeţii (2); becul poate fi acum înlocuit (tipul: T25 230-240 V, 25 W, dulie E14). După înlocuirea becului, introduceţi la loc capacul, împingându-l până se fixează şi restabiliţi alimentarea cu energie electrică. Lipsa iluminării nu influenţează funcţionarea aparatului.

========57========

58 electrolux
RO
Daca ceva nu functioneaza In timpul functionarii aparatului pot apare mici defectiuni care insa sa nu necesite chemarea unui tehnician. In urmatoarea harta sint date informatii pentru a evita chemarea centrului de service daca nu este necesar.
Va atragem atentia ca functionarea aparatului atrage dupa sine anumite zgomote (produse de compresor si de circulatia agentului frigorific). Aceasta nu inseamna existenta unui defect ci o functionare normala.
Va atragem din nou atentia ca aparatul nu functioneaza continuu, deci oprirea compresorului nu inseamna lipsa de curent. De aceea nu trebuie sa atingeti partile electrice inainte de a deconecta aparatul de la retea.

========58========

SE
Problema
RO
electrolux 59
Solutie
Cauza posibila
Este prea cald in Controlul termostatului poate fi Reglati butonul termostatului la o
interiorul frigiderului
reglat incorect.
racire mai puternica. Asezati produsele in locul
Verificati daca usa se inchide
Produsele nu sunt destul de reci corespunzator.
sau sunt incorect asezate.
Usa nu se poate inchide etans bine si daca garnitura de sau nu este bine inchisa.
etansare este in buna stare si curata.
interiorul congelatorului
Este prea cald in
Controlul termostatului poate fi
reglat incorect. Reglati butonul termostatului la o
racire mai puternica.
bine si daca garnitura de
Usa nu se poate inchide etans Verificati daca usa se inchide sau nu este bine inchisa.
Au fost introduse produse in
etansare este in buna stare si cantitate mare pentru a fi
curata.
congelate.
Asteptati cateva ore, apoi
Produsele de congelat sunt
verificati din nou temperatura. asezate prea aproape unul de Asezati produsele astfel incat
altul.
aerul rece sa poata circula printre ele.
spate al frigiderului
Apa curge in
panoul din spate. compartiment
poate fi obturata.
Apa curge la panoul din
Este normal. In timpul dezghetarii
automate, cristalele se topesc pe
Curatati evacuarea.
Rearanjati produsele astfel incat
Apa curge pe podea
Evacuarea din compartiment
sa nu atinga direct panoul din
spate.
Produsele introduse pot
Plasati sistemul de evacuare a impiedica scurgerea apei in
apei de topire in tava de
evaporare.
colector.
Apa de topire nu curge in tava de evaporare aflata deasupra
compresorului.
si zapada
Este prea multa gheata
Produsele nu sunt ambalate
corect.
Ambalati produsele mai bine.
Usile nu sunt inchise corect sau
Verificati daca usile se inchid
bine si daca garniturile de
nu se inchid etans.
etansare sunt in buna stare si curate.
Butonul de control al
termostatului poate fi reglat
Reglati butonul termostatului intr-
o pozitie care duce la
gresit.
temperatura mai inalta.

========59========

60 electrolux
RO
RO
Reglati butonul termostatului intr-
functioneaza continuu
Compresorul Butonul de control al
termostatului este reglat o pozitie care duce la
incorect.
temperatura mai inalta.
Usile nu sunt inchise corect sau Verificati daca usile se inchid
nu se inchid etans.
bine si daca garniturile de etansare sunt in buna stare si
Au fost introduse produse in
curate.
cantitate mare pentru a fi Asteptati cateva ore si apoi
congelate.
verificati din nou temperatura.
Au fost introduse alimente prea Introduceti alimente cel mult la
calde.
temperatura camerei.
Aparatul se afla intr-un loc prea Incercati sa reduceti
cald
temperatura in incaperea in care se afla aparatul
funcţionează. Nu
introdus in priza.
Aparatul nu
Stecherul nu este corect
răcirea, nici iluminarea.
a ars.
funcţionează nici
Siguranta din tabloul principal s-
Introduceti stecherul corect. Inlocuiti siguranta.
Puneti aparatul in functiune conform instructiunilor din
Sistemul de control al capitolul „Punerea in functiune”. termostatului nu este in
Apelati la un electrician.
functiune.
Priza nu are curent (incercati sa
conectati alt aparat la priza) Aparatul este zgomotos Aparatul nu este instalat corect.
Solutie
Reglati butonul termostatului la o racire mai puternica.
In masura in care in care aceste sfaturi nu duc la nici un rezultat, chemati centrul de
service autorizat.

========60========

RO
RO
electrolux 61
InsInstrtructiuni pentructiuni pentru insu insttalatalatoror
Date tehnice
Model ENB 36807 X Capacitate brută (l) Frigider: 291
Congelator: 91
Capacitate netă (l) Frigider: 285
Congelator: 78
Lăţime (mm) 595 Înălţime (mm) 2010 Adancime (mm) 632 Consum de energie (kWh/24 h) 1,026
(kWh/an) 374 Clasa de energie, conform standardelor UE A Capacitatea de congelare (kg/24 h) 10
Intervalul maxim de timp de depozitare
în cazul unui defect de funcţionare (h) 18 Intensitatea nominală a curentului (A) 0,6 Nivelul de zgomot Lc (dB) 42 Greutate (kg) 74
Număr de compresoare
Instalarea aparatului
Transportul, dezambalarea
Se recomanda livrarea aparatului
in ambalajul original, in pozitie verticala avind in vedere atentionarile de pe ambalaj.
Dupa fiecare transport, aparatul nu trebuie conectat pentru aproximativ 2 ore.
Curătarea
Îndepărtaţi toate benzile adezive şi elementele care fixează accesoriile în interiorul aparatului.
Curăţaţi interiorul aparatului cu apă călduţă şi detergent pentru mâini inactiv chimic. Pentru aceasta, utilizaţi o cârpă moale.
După curăţare, uscaţi interiorul aparatului.
1
Asezarea
Temperatura ambiantă afectează consumul de energie şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului. Când amplasaţi echipamentul, vă rugăm să luaţi în considerare faptul că este recomandat ca acesta să funcţioneze între limitele de temperatură conform clasei climatice specificate pe plăcuţa de date, indicate în tabelul următor.
Clasa climaterică Temperatura ambiantă
SN +10 … +32 °C
N +16 … +32 °C
ST +18 … +38 °C În cazul în care temperatura ambiantă scade sub valoarea minimă, temperatura din spaţiul de răcire poate să crească peste temperatura prescrisă. Dacă temperatura ambiantă creşte peste valoarea maximă, acesta duce la o durată de funcţionare mai lungă a

========61========

62 electrolux
RO
compresorului, defecţiuni de funcţionare la dezgheţarea automată, o temperatură în interior mai Dacă temperatura ambiantă scade sub limita inferioară, temperatura spaţiului de răcire poate creşte peste temperatura cerută.
Dacă temperatura ambiantă creşte peste limita superioară specificată, aceasta poate duce la creşterea timpului de funcţionare a compresorului, la perturbarea dezgheţării, la creşterea temperaturii spaţiului de răcire sau creşterea consumului de energie.
Montaţi distanţierele găsite în punga cu accesorii în colţurile de sus din spatele echipamentului.
Slăbiţi şuruburile, aşezaţi distanţierele sub şuruburi, şi strângeţi şuruburile din nou.
SE
Când instalaţi echipamentul, aveţi grijă să-l aşezaţi în poziţie orizontală. Aceasta se poate realiza cu ajutorul celor două picioare reglabile de sub partea din faţă a echipamentului.
Nu instalaţi echipamentul în locuri unde să fie expus direct soarelui sau aproape de un cuptor sau o maşină de gătit. Dacă amenajarea încăperii vă obligă să instalaţi echipamentul aproape de o maşină de gătit sau un cuptor, vă rugăm să respectaţi următoarele distanţe minime:
Dacă sunt mai puţin de 3 cm faţă de o
maşină de gătit cu gaz sau electrică,
introduceţi o placă izolatoare ignifugă
subţire de 0.5 - 1 cm între cele două
părţi ale echipamentului.
În cazul cuptoarelor cu ulei sau
cărbuni distanţa va fi de 30 cm,
deoarece căldura emanată de
acestea este mai mare.
Designul permite ca echipamentul să poată fi împins spre perete până când se opreşte.

========62========

SE
RO
electrolux 63
Când instalaţi echipamentul, distanţele minime indicate în figură trebuie respectate.
A: instalarea sub un dulap fixat pe perete
B: instalarea fără ancorare
Deşurubaţi cele două şuruburi (c), demontaţi suportul uşii dreapta sus (d), deşurubaţi şi şurubul de la partea cealaltă (c), demontaţi paravanul (b) şi aşezaţi-l într-o pungă de plastic goală. Ridicaţi uşor uşa încăperii de răcire şi luaţi-o jos.
MODIFICAREA SENSULUI DE DESCHIDERE
În cazul în care locul de amplasare sau manevrarea o cer, poate fi modificat sensul de deschidere a uşii.
Aparatele sunt furnizate cu sensul de deschidere pe dreapta.
Realizaţi paşii conform imaginii şi explicaţiilor:
Vă recomandăm să solicitaţi ajutorul
altei persoane, care să poată ţine
sigur uşa aparatului.
Scoateţi aparatul din priză.
imaginea 2
Deşurubaţi şurubul (m), îndepărtaţi opritorul uşii (h) şi montaţi-l invers pe cealaltă parte (imaginea 2).
imaginea 1 Deschideţi uşa încăperii de răcire, demontaţi închiderea superioară (j) prin îndepărtarea celor 2 şuruburi (a), apoi închideţi uşa (imaginea 2). Aşezaţi paravanul (g) de pe o parte a închiderii superioare (2) pe cealaltă
imaginea 3

========63========

64 electrolux
RO
Demontaţi îndepărtând treptat suportul dublu al uşii (a, b, c) de pe corpul aparatului. Atenţie şi la îndepărtarea distanţierului din plastic (b) sub suportul uşii (imaginea 3). Ridicaţi uşor uşa încăperii de congelare şi luaţi-o jos.
Îndepărtaţi dopurile de la ambele uşi (t, z) (imaginea 5).
Ridicaţi inserţia grilajului inferior de acoperire (e) cu o şurubelniţă (imaginea 4).
Deşurubaţi bolţul inferior de susţinere la uşa încăperii de congelare (h, f) şi apoi înşurubaţi-l pe partea cealaltă. Nu uitaţi suportul (h) (imaginea 4). Fixaţi inserţia grijalului inferior de acoperire (e) pe partea cealaltă.
imaginea 4 Îndepărtaţi bolţurile de acoperire din stânga suportului dublu al uşii (3 bucăţi, n, k) şi aşezaţi-le pe partea cealaltă (imaginea 3).
Demontaţi elementele de blocare ale uşii (u, v) prin deşurubarea şurubului (s) (imaginea 3).
Întoarceţi elementele de blocare ale uşii (u, v), aşezaţi-le pe cealaltă parte ale celeilalte uşi şi fixaţi-le prin înşurubarea şurubului (s).
SE
Fixaţi iarăşi dopurile (t, z) pe partea cealaltă a uşilor.
Potriviţi bolţul suportului dublu al uşii (m) în orificiul stânga al uşii încăperii de congelare (imaginea 3). Aşezaţi uşa încăperii de congelare pe bolţul de jos susţinător al uşii (f) (imaginea 4).
Deschideţi uşile şi fixaţi suporturile duble ale uşii cu 2 şuruburi (c) pe partea stângă. Nu uitaţi şi de distanţierul de plastic sub uşă (b). Muchiile uşilor trebuie să meargă paralel cu marginea laterală a aparatului.
imaginea 5 Aşezaţi uşa încăperii de răcire pe bolţul susţinător al uşii.
Scoateţi suportul superior din stânga uşii (f) şi paravanul (c) din punga de plastic şi montaţi cu şuruburile (c) (imaginea 1).
Deschideţi uşa încăperii de răcire, montaţi închiderea superioară (j) cu 2 şuruburi (a); atenţie în acest caz la repunerea magnetului (k), apoi închideţi uşa (imaginea 2). Aşezaţi aparatul la locul său, fixaţi-l

========64========

RO
electrolux 65
orizontal şi conectaţi-l la reţeaua
electrică.
Dacă nu doriţi să realizaţi singuri aceste etape, vă rugăm adresaţi-vă celui mai apropiat service autorizat. Tehnicienii noştri realizează modificarea profesional contra cost.

========65========

66 electrolux
ROGB
Conexiunea electrica Acest frigider este proiectat sa functioneze la 230 V (curent alternativ) 50 Hz.
Stecherul trebuie pus intr-o priza cu contact de protectie. Daca nu exista acest contact, este recomandabil sa chemati instalatorul sa monteze o priza cu impamintare cit mai aproape de frigider.
Acest aparat este in
concordanta cu urmatoarele Directive E.E.C.:
73/23 EEC din 19.02.73 (Directiva
privind Joasa Tensiune) si
modificarile ulterioare,
89/336 EEC din 03.05.89
(Directiva privind Compatibilitatea
Electromagnetica) si modificarile
ulterioare.

========66========

RO
electrolux 67
HarHartta cu tima cu timpii de paspii de pastrtrarare a alimente a alimentelor (1)elor (1)
Timpi si metode de depozitare a alimentelor proaspete in frigider
Alimente Timp de depozitare in zile Metoda de ambalare
1234567
Carne cruda XXx x x folie
Carne gatita XXX x x x vas acoperit
Carne prajita XXX x x vas acoperit
Carne cruda tocata X vas acoperit
Carne prajita tocata XXx x vas acoperit
Cirnati XXx x folie, celofan, hirtie cerata Peste proaspat X x x folie
Peste gatit XXx x vas acoperit
Peste fript XXx x x vas acoperit
Peste conserva, deschisa Xx x vas acoperit
Pui proaspat XXX x x x folie
Pui fript XXX x x x vas acoperit
Gaina proaspata XXx x x x folie
Gaina fiarta XXx x x vas acoperit
Rata, gisca proaspata XXX x x folie
Rata, gisca gatita XXX Xx x x vas acoperit
Unt nedespachetat XXX XXXX ambalaj original Unt despachetat XXx x x x x ambalaj original Lapte in punga de plastic XXX x x ambalaj original Crema XXx x cutie plastic
Smintina XXX Xx x x cutie plastic
Brinza (tare) XXX XXXX folie aluminiu
Brinza (moale) XXX Xx x x folie
Lapte batut XXX Xx x x folie
Oua XXX XXXX
Spanac, macris XXx x folie
Mazare verde, fasole verde XXX Xx x x folie
Ciuperci XXx x x folie
Morcov, radacini XXX XXXX folie
Ardei XXx x x folie
Rosii XXX XXXX folie
Varza XXX XXx x folie
Fructe perisabile (capsuni, zmeura) XXX x x folie
Alte fructe XXX Xx x x folie
Fructe la conserva deschisa XXX x x vas acoperit
Prajituri umplute cu creama XXx x vas acoperit
X - timp de depozitare azual
x - timp posibil de depozitare (in functie de prospetimea produselor)

========67========

68 electrolux
RO
SE
HarHartta cu tima cu timpii de paspii de pastrtrarare a alimente a alimentelor (2)elor (2) Timpi de depozitare a alimentelor congelate si foarte congelate
In compartimentul In compartimentul
Alimente alimente proaspete alimente congelate
Legume:
mazare verde, fasole verde, legume ametecate,
+2...+7 °C -18 °C
dovlecel, porumb, etc. 1 zi 12 luni
Alimente gatite:
legume, garnituri, cu carne, etc. 1 zi 12 luni
Alimente gatite:
Muschi de vaca, carne de porc, sunca inabusita, etc. 1 zi 6 luni
Mincaruri din cartofi, paste:
Pireu de cartofi, galuste, clatite, catofi pai 1 zi 12 luni
Supe:
Supa de carne, supa de fasole, supa de mazare, etc. 1 zi 6 luni
Fructe:
visine, cirese, agrise, creme de fructe, pireu de
castane, etc. 1 zi 12 luni
Carne:
pui, rata, gisca, 1 zi 5 luni filee 1 zi 6 luni
Inghetata
GarGarantie si serantie si servicevice
Conditii de garantie
Service si piese de schimb Daca chemarea service-ului este inevitabila, anuntati defectul unui centru de service autorizat, cel mai aproape de locul de resedinta.
Cind anuntati defectul aparatul trebuie identificat conform datelor de pe tablita cu date tehnice.
Aceasta placuta este lipita pe perete in interiorul aparatului, linga cutia de legume in compartimentul de alimente proaspete in partea de jos, stinga. Toate
1 zi 3 saptamini
datele necesare pentru a anunta centrul de service pot fi gasite aici. (tip, model, numar de serie, etc). Notati aici datele de pe aceasta placuta:
Model Product No. Serial No. Date of purchase
Producatorul isi rezerva dreptul de a face orice fel de modificare in produse.

========68========

SE
RO
electrolux 69

========69========

70 electrolux
ROGB
K/E/NY129. (06.)
Printed by Océ-Hungária Kft.

========70========


========71========

www.electrolux.com www.electrolux.pl www.electrolux.ro
925 033 -238 -00- 200370882

========72========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
TXT Text ELECTROLUX ENB38607X
Type Fridge/ Refrigerator
Name ELECTROLUX ENB38607X
Model ENB 38607 X
File size 710 KB
Number of pages 72 pages
file format pdf
Language Hűtőszekrény ELECTROLUX ENB38607X Polski - Polish Polski - Polish,