Pobierz podręcznik dla modelu
BOSCH TDA 5680 - Żelazko

Jeśli szukasz instrukcji: Żelazko BOSCH TDA 5680 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Vasaló BOSCH TDA 5680
Vasaló BOSCH TDA 5680


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 2816 KB (format pliku: pdf)
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA56 fra Bosch Dette strygejern er fremstillet efter økologiske kriterier, der har med holdbar udvikling at gøre, og dets livscyklus er blevet analyseret - fra materialevalg til dets senere genanvendelse eller genbrug - ligesom mulighederne for forbedring er blevet evalueret ud fra et teknisk, økonomisk eller miljømæssigt synspunkt.
Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fare for elektrisk stød eller brand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere, at den passer til 16 A eller mere og har et jordstik.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald eller styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0,27 Ω. Om nødvendigt kan brugeren spørge det offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved grænsefadepunktet.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden, med mindre de har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overfade. Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge for, at dennes overfade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker. Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i forbindelse med påfyldning af vand.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.) Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalifceret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt til at gå fra det i en periode.
Tanken fyldes op Fig. 2
Stil dampregulatoren på og træk stikket ud! Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er ikke omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”.
Strygning uden damp Stil dampregulatoren på .
Fig. 3
Strygning med damp
Stil tem peraturregulatoren på og - efter opvarmningen - dampregulatoren på eller . Temperaturregulator på position “••”: Stil dampregulatoren på .
Temperaturregulator på position “•••” eller “max”: Stil dampregulatoren på .
Fig. 4
Spray
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Fig. 5
Dampstråler
Temperatur: maks. Tryk fere gange på tasten mindst 5 sekunder.
Fig. 6 , med pauser på
Lodret damp Fig. 6 Stil temperaturen på “max”. Hæng strygetøjet på en bøjle. Før strygejernet lodret i en afstand på 10 cm og tryk fere gange på tasten , i pauser på mindst 5 sekunder.
Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt bæres. Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.
Når strygningen er færdig
Stil dampregulatoren fere gange fra til og tilbage igen (selvrens). Tømning af vandbeholderen: Hold spidsen på strygejernet nedad og ryst jernet let. Stil strygejernet på enden, ikke på strygesålen (Fig. 7). Vikle ikke ledningen for stramt op!
Rengøring
Er strygejernet en smule snavset, trækkes stikket ud og sålen afkøles. Tør kun hus og sål af med en fugtig klud.
Smelter syntetisk stof på den rustfrie strygesål, fordi indstillingen er for høj, slukkes for dampen og stofresterne tørres straks af sålen med en tyk, sammenfoldet, tør bomuldsklud (maks. trin). For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande.Anvend aldrig skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.
Beholderen må aldrig afkalkes eller behandles med rense- eller opløsningsmiddel: Strygejernet ville i dette tilfælde dryppe under dampning!
Før ibrugtagning første gang
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra bundpladen
Fyld strygejernets beholder med almindeligt postevand og stil temperaturregulatoren på “max”.
Tislut strygejernet. Når strygejernet har nået den ønskede temperatur (lyset på bagsiden af vandtanken slukkes), stilles dampregulatoren på og tasten trykkes ned gentagne gange, hvorved vandet fordamper.
Ved brug af strygejernet for første gang kan der eventuelt dannes en lettere røg og lugt, hvilket dog forsvinder i løbet af et par minutter.
Ekstrafunktioner (Afhængigt af model)
Brug Fig. 1 Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i strygejernet stiger og falder.
Når strygejernet er varmt, kan der stryges, også selv om strygejernet opvarmer. Sortér strygetøjet efter de internationale plejemærker og start med at stryge ved den laveste temperatur “•”:

Syntetisk
Silke – Uld •••••
Bomuld – Linned
Flerdelt afkalkningssystem Fig. 8 Afhængigt af model er denne serie udstyret med afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3). 1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet “self- clean” mekanismen for kedelstensafejringer.
2. Calc’nclean
Funktionen “calc’nclean” hjælper med at fjerne kalkpartikler fra dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor.
1. Tag stikket til strygejernet ud af stikkontakten, indstil
dampregulatoren på , og fyld vandbeholderen med vand. 2. Indstil temperaturvælgeren på “max”, og slut strygejernet til. 3. Efter den nødvendige opvarmningsperiode, går kontrollyset
ud. Tag derefter stikket til strygejernet ud af stikkontakten. 4. Hold strygejernet hen over vasken. Tryk på knappen “clean”,
og ryst forsigtigt strygejernet. Der kommer kogende vand og
damp ud med kalk eller andre afejringer.
5. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal du slippe
knappen, sætte stikket fra strygejernet i stikkontakten og lade
strygejernet opvarme, indtil den resterende mængde vand er
fordampet.
6. Gentag denne procedure, hvis strygejernet stadig indeholder
urenheder.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der opbygges naturligt med tiden
For ekstra afkalkning, varm strygejernet op og på tryk dampskuds knappen fere gange hurtigt efter hinanden. Vent derefter til vandet er væk fra sålen
no
“Secure” Automatisk sikkerhedsafbrydelse
Fig. 9 (Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion “Secure” slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi. Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion inaktiv i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå den indstillede temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det lidt. Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet hviler på bundpladen, kan apparatet dryppe gennem bundpladen. Anbring dampregulatoren i positionen “0”, tøm vandbeholderen, og varm strygejernet op igen, indtil det resterende vand er fordampet.
Takk for at du valgte et TDA56 dampstrykejern fra Bosch Dette strykejernet er designet i henhold til økologiske kriterier, forbundet med den stadige utdviklingen, analysert i hele dens livssyklus, fra material valg til den siste nedbrytning eller resirkulering - evaluering av forbedrings muligheter, fra den tekniske, økonomiske og miljøvennlige side av saken Dette apparatet er produsert utelukkende for bruk i hjemmet og er følgelig ikke egnet til industrielt bruk. Les bruksanvisnigen nøye og ta vare på den for senere konsultasjoner.
Dråbebeskyttelse
(Afhængigt af model)
Hvis den indstillede temperatur er for lav, slukkes automatisk for dampen for undgå at der opstår dråber. Der høres evt. et klik.
Tekstilbeskyttende sål til bundplade / tæppe
Fig. 10 (afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem.
Brug af beskyttelsen overfødiggør også brug af en klud til at forhindre skinnen på mørke materialer.
Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af stoffet for at se, om det er velegnet.
Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet, skal du sætte spidsen af strygejernet ind i enden af tekstilbeskyttelsen og trykke den bageste del af beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når du vil aftage tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i enden og fjerne strygejernet.
Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves gennem kundeservice eller specialiserede forretninger:
Tilbehør (eftersalg) 464851
Bestillingsnummer i specialforretninger
TDZ1510
Tips til at hjælpe dig med at spare energi Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at minimere energiforbruget:
• Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
temperatur.
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten på
tøjet.
• Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, hvor
du skal følge instruktionerne i vejledningen.
• Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet
sprøjtefunktionen, når det er muligt.
• Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor
du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra
tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring
af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren til
programmet 'strygefri’.
• Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen helt
fra.
• Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret placering
med damp aktiveret genererer spildt damp.
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fare for elektrisk støt eller brann!
Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til informasjonen som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er synlig skadet.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at den er egnet til 16 A eller mer og at den har et støpsel med jordforbindelse.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som transiente spenningsfall eller fuktuasjoner forekommer, anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en impedans på maksimum 0,27 Ω.
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.
Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overfate. Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overfaten støtten står på er stabil.
Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har synlige skader eller lekker vann. Det må kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før den kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske. Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann. Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold (regn, sol, frost, osv.)
Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra i ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av kvalifsert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter. Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Før første gangs bruk
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra strykesålen.
FyII tanken på strykejernet med vann fra springen og sett temperaturreguleringen på “max”. Tilkople så apparatet. Når strykejernet har fått riktig temperatur (indikatorlampen på enden av vanntanken slår seg av), lar du vannet fordampe ved å innstille dampreguleringen på og å trykke fere ganger på knappen . Ved første gangs bruk av strykejernet kan det forekomme røyk- eller luktutvikling, men denne vil stoppe etter noen få minutter.
Bruk bilde 1 Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp. Sorter plaggene etter merkelappene og start med lavest temperatur “•”:
Bortskaffelse
Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugs-pladserne er placeret kan kommunen kontaktes.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2002/96/EG - der omhandler
kasserede, elektriske og elektroniske apparater
(kasseret, elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.

Syntetisk stoff
Silke – Ull •••••
Bomull – Lin
Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
Påfylling av tanken bilde 2
Sett dampreguleringen på og trekk ut støpselet! Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge apparatet. Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil oppheve garantien.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert vann i forholdet 1:2.
Droppstopp
(Beroende på modell)
Om den temperatur du ställt in är för låg kommer ångan automatiskt att stängas av för att undvika dropp. Ibland hörs då ett klickljud.
Stryksöverdrag metal/stryksöverdrag flt för ömtåliga plagg
Bild 10 (enligt modell)
Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med en maximal temperatur utan att skada dem.
Användningen av skyddet gör att man inte behöver använda en trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka kläder.
För att fästa tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen av strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen av skyddet uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att frigöra tygskyddet, dra ner klämman på baksidan och ta bort strykjärnet.
Sulskyddet i textil fnns att köpa som en tjänst efter försäljningen av strykjärnet samt i specialbutiker.
Reservdelsnummer
(kundservice)
464851
Namn på reservdel
(fackhandel)
TDZ1510
Tips för att spara energi
Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
• Börja med att stryka de tyger som kräver lägst
stryktemperatur.
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen med
skötselråd på respektive plagg.
• Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur enligt
anvisningarna i denna handbok.
• Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om möjligt
sprejfunktionen i stället.
• Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner
inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare än från
strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning, använd
programmet för ”stryktorrt”.
• Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av ångfunktionen
helt.
• Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner när
ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto, ellei heitä valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on asetettu tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Se tulee tarkistuttaa valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun nesteeseen. Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön täyttöä varten.
Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastonmuutoksille (vesisade, auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen. Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen ilman valvontaa.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Poista silityspohjasta kaikki merkit ja suojat.
Täytä silitysraudan vesisäiliö vesijohtovedellä ja aseta lämpötilan säädin asentoon “max”. Kytke rauta verkkovirtaan. Kun silitysraudan lämpötila on oikea (vesisäiliön etupuolella oleva merkkivalo, liikkuva), anna veden höyrystyä asettamalla lämpötilan säädin asentoon ja painamalla useamman kerran painiketta. Silitysraudan ensimmäisellä käyttökerralla saattaa ilmetä savuamista tai hajuja, jotka häviävät lyhyen ajan kulutua.
Eventuellt gammalt strykjärn
Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket var du kan lämna gamla hushållsprodukter.
Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktivet
2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling och återvinning av använda apparater och de tillämpas inom EU.
Käyttö Kuva 1 Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, valo sammuu heti, kun säädetty lämpötila on saavutettu.
Kun silitysrauta en lämmennyt, sillä voi silittää edelleen kuumenemisvaiheen aikana. Lajittele pyykki hoito-ohjemerkintöjen mukaan ja aloita silittäminen alhaisimmalla lämpötilalla “•”:

Keinokuidut
Silkki – Villa •••••
Puuvilla – Pellava
Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.
f
Vesisäiliön täyttö Kuva 2
Aseta höyrynsääd¡n asentoon ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys vaurioittaa laitetta. Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
Kiitämme teitä Bosch TDA56-höyrysilitysraudan valitsemisesta
Kuva 3
Tämä silitysrauta on suunniteltu ekologisia kriteerejä noudattaen. Nämä kriteerit liittyvät kestävään kehitykseen. Suunnittelun aikana on analysoitu laitteen koko elinkaari -materiaalien valinnasta laitteen uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen- ja srvioitu parannusmahdollisuudet tekniseltä, taloudelliselta ja ympäristölliseltä kannalta.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei ammattikäyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti!
Silitys ilman höyryä Aseta höyrynsäädin asentoon
.
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku- tai palovaara!
Tämä laite tulee kytkeä ja sitä tulee käyttää sen tyyppikilven antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii 16 A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä varustettu pistoke. Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi on 0,27 Ω.
Silitys höyryllä Kuva 4 Aseta lämpötilan säädin asentoon ja - lämpenemisen jälkeen -höyrynsäädin asentoon tai .
Lämpötilan säädin asennossa “••”: aseta höyrynsäädin asentoon
.
Lämpötilan säädin asennossa “•••” tai ”max“: aseta lämpötilasäädin asentoon .
Sumutin
Älä käytä sumutinta silkkiin.
Kuva 5
Höyryruiske
Lämpötila: max
Paina useamman kerran painiketta sekuntia painallusten välillä.
Kuva 6
ja odota vähintään 5
Pystysuora höyry Kuva 6 Valitse lämpötilaksi “max”. Ripusta vaate vaatepuulle. Pitele silitysrautaa pystyasennossa ja höyrytä vaatetta noin 10 cm päästä
��

����
������
� � �
����


����
������

����
� ��
����������

� ��
����
����
����

� � �
����
���������������
��
����
����
�����
004 TDA56..10/10 da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
Fyll aldri over merket for “max” vannivå.
Stryking uten damp Sett dampreguleringen på
bilde 3
.
Dampstøt bilde 4 Sett temperaturreguleringen på og sett dampreguleringen på
eller etter at den er oppvarmet.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “••”: dampreguleringen settes på .
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “•••” eller på “max”; dampreguleringen settes på .
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist posisjon, eller det står fatt på strykesålen eller på siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
Spray
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
bilde 5
Dryppebeskyttelse
(Avhengig av modell)
Dersom det er innstilt en for lav temperatur, blir dampen automatisk slått av for å unngå at apparatet drypper. Det kan da eventuelt høres et klikk.
Stryking med dampstøt bilde 6 Temperatur: max
Trykk tasten fere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
Vertikal damp bilde 6 Sett temperaturen på “max”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk tasten fere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
Dampen må aldri rettes direkte mot klær mens noen har dem på.
Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.
Såletrekk metal/såletrekk flt som beskytter ømfntlige tekstiler
bilde 10 (avhengig av modell)
Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømfntlige tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur.
Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede mellom strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at mørke stoffer blir blanke.
Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av plagget først for å kontrollere resultatet.
Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved å sette tuppen på jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke den bakre delen av beskyttelsen opp til du hører et klikk. Stoffbeskyttelsen løsnes ved å trekke ned klemmen bak og ta av jernet.
Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra kundeservicen eller fra en spesialbutikk:
Etter hver strykeomgang
Sett dampreguleringen fra til og tilbake fere ganger (selvrens). Tømming av tanken: Hold strykejerned med spissen nedover og rist lett på det.
For oppbevaring settes det opp på bakkant, ikke la det stå på sålen (bilde 7).
Ikke vikle kabelen opp for stramt.
Rengjøring
Ved lett smuss trekkes støpselet ut og sålen avkjøles først. Tørk kun fuktig av sålen og jernet utvendig.
Dersom syntetisk stoff smelter når stålsålen er for høyt innstilt, må dampen slås av og restene tørkes av straks med et tykt sammenlagt stykke av bomullstøy. Sett jernet på trinn max Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri skuresvampereller kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Tanken må aldri avkalkes eller behandles med rengjørings- hhv. løsemiddel:
Kode for tilbehør (Kundeservice)
464851
Navn på tilbehør (Spesialbutikker)
TDZ1510
Ekstra funksjoner
(Avhengig av modell)
Multippelt avkalkingssystem bilde. 8 Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3). 1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. Calc’n clean
“calc’n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca hver 2. uke, hvis vannet i området er veldig hardt.
1. Trekk støpslet ut av stikkontakten, still dampregulatoren i
posisjonen og fyll vanntanken med vann.
2. Still temperaturen i “max” posisjon og trekk støpslet ut av
stikkontakten.
3. Etter den nødvendige oppvarmingsperioden, vil
temperaturindikatoren slukke. Deretter kan du trekke ut
kontanten til strykejernet fra støpselet.
4. Hold strykejernet over en vask. Trykk på “clean”-knappen og
rist forsiktig på strykejernet. Kokende vann og damp vil komme
ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall.
5. Når strykejernet slutter å dryppe, kan du slippe knappen, koble
til strykejernet og varme det opp igjen, til det resterende vannet
har fordampet.
6. Gjenta prosessen hvis strykejernet fortsatt inneholde
urenheter.
3. anti-calc
“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.
Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
• Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste
stryketemperaturen.
Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på plagget. • Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å følge
instruksjonene i denne håndboken.
• Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk sprayfunksjonen
i stedet hvis det er mulig.
• Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige, og
reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene
i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker plaggene dine
i tørketrommel før du stryker dem, still tørketrommelen inn på
"stryketørt"-programmet.
• Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren
helt.
• Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis det står
horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke damp.
Skrofng
For aktuelle veiledninger angående skroting bør du ta kontakt med forhandleren eller med kommunen på stedet der du bor.
Dette apparatet er merket i overensstemmelse med
EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende brukte elektriske
og elektroniske apparater (waste electrical and
electronic equipment–WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og resirkulering av brukte apparater i hele EU.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA56 från Bosch
“Secure” auto shut-off-funksjon bilde. 9 (Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten og sparer energi.
Det här strykjärnet har formgivits i enlighet med de ekologiska kriterier som ställts upp för en hållbar utveckling. Hela strykjärnets livscykel analyseras -från val av material till återanvändning eller återvinning- för att utvärdera möjligheterna till förbättringar från en teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.
Detta är en hushållsprodukt och alltså inte avsedd för kontinuerlig användning i storhushåll. Läs noga igenom bruksanvisningen. Spara den!
painamalla useamman kerran painiketta , odota vähintään viisi sekuntia painallusten välillä.
Älä koskaan kohdista höyrysuutinta päällä oleviin vaatteisiin.
Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.
Aina silittämisen jälkeen
Aseta höyrynsäädin monta kertaa asennosta asentoon ja takaisin (itsepuhdistustoiminto).
Tyhjennä vesisäiliö; pidä silitysrautaa kärki alaspäin ja ravista kevyesti. Säilytä rautaa aina pystyasennossa (kuva 7). Älä kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!
Suoja estää myös kirkkaiden jälkien syntymisen tummiin materiaaleihin.
Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä olevaan osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin varmistetaan. Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan kärki tekstiilisuojan päähän ja painamalla suojan takaosaa ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Tekstiilisuoja voidaan irrottaa vetämällä takana olevaa kiinnitintä alaspäin ja irrottamalla silitysrauta suojasta.
Kangassuojus on mahdollista hankkia asiakaspalvelusta tai erikoiskaupoista.
Puhdistus
Jos silitysrauta en vain vähän likainen, irrota pistoke pistorasiasta ja anna raudan pohjan jäähtyä.
Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä. Jos lämpötila on säädetty liian korkeaksi ja synteettinen materiaali sulaa kiinni teräspohjaan, kytke höyry pois päältä ja ja poista silittämisestä jääneet jäljet heti hankaamalla paksulla, taitetulla ja kuivalla puuvillaliinalla maksimi lämpötilalla.
Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, jotta pohja pysyy sileänä. Älä käytä pohjan puhdistukseen hankaustyynyä tai kemikaaleja.
Älä poista vesisäiliöstä kalkkia tai käsittele säiliötä puhdistuskemikaaleilla tai liuotteilla: silitysraudasta alkaa tällöin vuotaa vettä silitettäessä höyryllä!
Lisävarusteen tuotekoodi
(asiakaspalvelu)
464851
Lisävarusteen nimi (erikoisliikkeet)
TDZ1510
Lisätoiminnot (Mallista riippuen)
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä Kuva 8 Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3) kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean” -järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. Calc’nclean
“calc’nclean”-toiminto auttaa poistamaan saostumia höyrysäiliöstä. Käytä tätä toimintoa noin 2 viikon välein, jos alueesi vesi on erityisen kovaa.
1. Irrota silitysrauta pääpistorasiasta, aseta höyrynsäädin
-asentoon ja täytä vesisäiliö vedellä.
2. Aseta lämpötilanvalitsin “max”-asentoon ja kytke silitysrauta
pistorasiaan.
3. Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu. Irrota
silitysrauta sitten pistorasiasta.
4. Pidä silitysrautaa pesualtaan yllä. Paina “clean”-nappulaa ja
ravistele silitysrautaa varovasti. Ulos tulee kiehuvaa vettä ja
höyryä, jotka tuovat mukanaan mahdolliset saostumat. 5. Kun silitysrauta ei enää valuta vettä, vapauta nappula, kytke
silitysrauta pistorasiaan ja kuumenna sitä taas, kunnes loppu
vedestä on höyrystynyt.
6. Toista menettely, jos silitysraudassa on edelleen
epäpuhtauksia.
Ohjeita energian säästämiseen
Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
• Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
silityslämpötilan.
Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen
merkistä.
• Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan noudattaen
tämän käyttöoppaan ohjeita.
• Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos mahdollista,
käytä sen sijaan suihketoimintoa.
• Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä kosteita
niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää höyryasetusta.
Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn silitysraudan sijaan. Jos
kuivaat vaatekappaleet kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta
kuivuri ohjelmaan ‘silityskuivaus’.
• Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn säädin
kokonaan pois päältä.
• Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei käytetä.
Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryn säädin on
päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.
Hävittämisohjeita
Lähempiä tietoja keräyspisteistä saat myyjäliikkeestä ja kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.
Tämä laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY vaatimukset ja
omaa vastaavan merkin WEEE.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch- verkkosivulta.
3. anti-calc
“anti-calc” -patruuna on suunniteltu vähentämään höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopat ruuna ei kuitenkaan voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä kalkkia.
pl
Automaattinen sammutustoiminto Kuva 9 (Mallista riippuen)
Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään ilman valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää sen energian kulutusta.
Laitteen päällekytkennän jälkeen kyseinen toiminto ei aktivoidu 2 minuuttiin, sillä tämän aikana silitysrauta saavuttaa asetetun lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla sitä hiukan.
Kun automaattinen sammutustoiminto aktivoituu silitysraudan nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta voi tulla vettä. Aseta höyrysäädin asentoon “0”, tyhjennä vesisäiliö ja kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle jäävä vesi on haihtunut.
Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDA56 marki Bosch
Żelazko to zostało skonstruowane z zachowaniem zasad ochrony środowiska i zr—wnoważonego rozwoju, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy całego jego cyklu życiowego od wyboru materiał—w aż do recyklingu, a także możliwości ulepszeń aspekt—w technicznych, fnansowych i środowiskowych.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie domowym, a nie do użytku zarobkowego.
Instrukcję użytkowania przechowywać starannie!
Tippalukko
(Mallista riippuen)
Jos olet säätänyt liian alhaisen lämpötilan höyry kytkeytyy automaattisesti pois päältä veden tippumisen estämiseksi. Poiskytkeytymisen saattaa kuulla selvästi.
Tekstiiliä suojaava silityspohjan suoja / peite
Kuva 10 (mallista riippuen)
Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun niitä silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla.
Ostrzeżenia ogólne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru! Urządzenie musi być podłączone i używane zgodnie z informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej. Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady uszkodzenia. To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że jest on odpowiedni do natężenia 16 A i lub wyższego oraz, że wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0,27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami ruchowymi,
� ���
� ���
TDA 56.. Sensixx B4
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
pl Instrukcja obsługi
ru Инструкции по эксплуатации uk Інструкція з використання hu Használati utasítások ro Instructioni de folosire аr ليغشتلا تاداشرإ
M-2
Allmänna varningsmeddelanden angående säkerhet
Fara för elektrisk stöt eller brand!
Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den är anpassad för 16 A eller mer och att kontakten är jordad. För att undvika att fenomen som att transient spänning sjunker eller att belysningen fuktuerar vid dåliga strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en maximal impedans på 0,27 Ω. Vid behov, kan användaren fråga det allmänna strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller instruktioner. Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag. Om apparaten ställs på ett stöd måste stödets underlag vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga skador fnns eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska. Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
Spray
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Bild 5
Ångpuff Bild 6 Ställ in temperaturen på “max”.
Tryck upprepade gånger på knappen med 5 sekunder mellan varje tryck.
Vertikal ånga Bild 6 Ställ in temperatur “max”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget. Tryck upprepade gånger på knappen , med minst 5 sekunder mellan varje tryck.
Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som någon har på sig. Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.
När du använt färdigt strykjärnet
Ställ in ångreglaget från till och tillbaka på 0.
Gör detta upprepade gånger (självrengöringsfunktion). Töm sedan tanken genom att hålla strykjärnet med spetsen nedåt över ett kärl och lätt skaka det. Förvara strykjärnet på högkant, inte liggande se (Bild 7).
Linda inte ihop sladden för hårt!
Rengöring
Lätt nedsmutsat strykjärn: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt strykjärnet svalna. Torka sedan av strykjärnets utsida och sula med en fuktig duk.
Strykjärnet var för varmt så att syntetmaterial smält och fastnat på sulan: Stäng av ångfunktionen, ställ in max-läge och torka genast bort smutsresterna med en tjock, ihopvikt torr bomullshandduk. För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt med metallföremål. Använd aldrig skursvamp eller kemikalier när du rengör stryksulan.
Häll aldrig rengörings- eller lösningsmedel i tanken för att avkalka strykjärnet eftersom detta då gör att strykjärnet droppar när du använder ånga!
Före första användningen
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan. FyII strykjärnets tank med kranvatten och ställ därefter in termostaten på läge “max”. Sätt stickkontakten i vägguttaget. Vänta tills strykjärnet uppnått önskad temperatur (indikator på sidan av vattentanken släcks när strykjärnet kyls ned). Ställ nu in ångreglaget på läge och låt vattnet förånga genom att upprepade gånger trycka på knappen
Första gången strykjärnet används kan det utsöndra rök och lukter som upphör efter ett par minuter.
Ytterligare funktioner (Beroende på modell)
Strykning Bild 1 Sätt stickkontakten i vägguttaget. Kontrollampan tänds. Ställ in önskad temperatur med termostaten.
Den släcks när inställd temperatur uppnåtts.
Har strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka när det åter värms upp. Sortera tvätten i enlighet med skötselråden. Börja alltid med de plagg som ska strykas i den lägsta temperaturen “•”:

Syntet
Silke – Ull •••••
Bomull – Linne
FyIla på vatten Bild 2
Ställ ángreglaget pá och dra ut stickkontakten ur
vágguttaget!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare, luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket “max”.
Avkalkning i fera steg Bild 8 Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning i fera steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. Calc’n clean
Funktionen ”calc’n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar från ångkammaren. Använd den här funktionen ungefär varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.
1. Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ ångreglaget i
läget och fyll vattentanken med vatten.
2. Ställ temperaturväljaren i läget ”max” och sätt i strykjärnets
elsladd.
3. Efter den nödvändiga uppvärmningsperioden släcks
kontrollampan. Dra sedan ut strykjärnets elsladd.
4. Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck på knappen ”clean” och
skaka försiktigt strykjärnet. Kokande vatten och ånga kommer
ut, tillsammans med kalk eller avlagringar som kan ha funnits
där.
5. När strykjärnet upphör att droppa släpper du knappen, sätter
i strykjärnets elsladd och värmer upp det igen tills resterande
vatten har förångats.
6. Upprepa processen om strykjärnet fortfarande innehåller
föroreningar.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” är utformad för att minska kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte avlägsna all kalk som bildas.
Strykning utan ånga Ställ ångreglaget på .
Bild 3
Strykning med ånga
Ställ termostatvredet på och ställ ångreglaget på efter det att strykjärnet blivit varmt.
När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på När termostatvredet står på “•••” eller “max”. Ställ ångreglaget på .
Bild 4 eller
.
“Secure” Automatisk säkerhetsavstängning
Bild 9 (Beroende på modell)
Funktionen “Secure» för automatisk avstängning kopplar ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerheten och energiförbrukningen.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid att nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte fyttas efter 8 minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer att börja blinka.
zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu. Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda. W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło zostać ponownie użyte.
Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody pozostałej w zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym płynie. Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez wykwalifkowanego pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy odłączyć je od prądu.
Pionowy wyrzut pary rysunek 6 Regulator temperatury nastawić na “max”.
Odzież przeznaczoną do prasowania powiesić na wieszaku. ˚elazko prowadzić pionowo w odległoŚci 10 cm i naciskać wielokrotnie przycisk z przerwami co najmniej 5 sekund. Nigdy nie należy kierować strumienia pary na garderobę znajdującą się na ciele.
Nigdy nie należy kierować strumienia pary na inne osoby lub zwierzęta.
Po każdym użyciu
Regulator natężenia przepływu pary przestawić kilkakrotnie z na i z powrotem (samoczyszczenie). Opróżnić zbiornik: żelazko skierować szpicem na dół i lekko potrząsać.
Przechowywać w pozycji pionowej, a nie na stopie (rysunek 7). Elektrycznego przewodu zasilającego nie zawijać zbyt mocno!
Przed pierwszym użyciem urządzenia
Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały zabezpieczające.
Zbiornik żelazka napełnić wodą z sieci wodociągowej i regulator temperatury nastawić na “maks.”. Podłączyć żelazko do sieci elektrycznej. JeŚli żelazko osiągnie nastawioną temperaturę (kontrolka monitorująca umieszczona na tylniej części zbiornika na wodę gaśnie), regulator pary nastawić na i całkowicie odparować wodę, naciskając wielokrotnie przycisk . Podczas pierwszego uruchomie z żelazka może wydobywać się dym i zapach, który znika po kilku minutach.
Czyszczenie
Jeżeli żelazko jest lekko zanieczyszczone, wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i zaczekać, aż ostygnie.
Stopę żelazka i obudowę wytrzeć wilgotną Ścierką.
Natomiast jeżeli w czasie prasowania, na skutek nastawienia zbyt wysokiej temperatury, stopi się materiał syntetyczny i przylgnie do stopy, wyłączyć dopływ pary i przy nastawieniu na maks. Stopione resztki zetrzeć natychmiast suchą Ścierką bawełnianą poskładaną wielokrotnie.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie należy stawiać w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów. Do czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, ani innych środków chemicznych.
Ze zbiornika nie usuwać kamienia za pomocą Środków rozpuszczających kamień. Nie czyŚcić zbiornika Środkami czyszczącymi ani rozpuszczalnikiem: przy prasowaniu parą, z żelazka będzie potem kapać woda!
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać “Profesjonalnego Sprzętu Parowego”.
Funkcje dodatkowe (Zależnie od modelu)
Obsługa rysunek 1 Lampka kontrolna świeci się podczas podgrzewania i gaŚnie, gdy żelazko osiągnie nastawioną temperaturę. Jeżeli żelazko już raz się rozgrzało, można dalej prasować podczas podgrzewania. Bieliznę przeznaczoną do prasowania posortować według oznaczeń na naszywkach i rozpocząć prasowanie od najniższej temperatury “•”:

Syntetyczne
Jedwab - wełna
•••••
Bawełna - len
Napełnianie zbiornika rysunek 2
Regulator nat’żenia przepływu pary nastawić na i
wyjąć wtyczk’ z gniazdka sieciowego!
Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy, może uszkodzić urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych, klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1. Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej oznaczenia “max”.
Prasowanie bez użycia pary Regulator natężenia przepływu pary nastawić na
rysunek 3 .
Złożony system usuwania kamienia rysunek 8 Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w system usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3. 1. self-clean
Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
2. Funkcja odkamieniania “Calc’nclean”
Funkcja “calc’nclean” pomaga w usuwaniu drobinek kamienia z komory parowej. Jeżeli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda, używaj tej funkcji raz na około 2 tygodnie.
1. Wyjmij kabel zasilający żelazka z kontaktu, ustaw regulator
pary w pozycji i napełnij wodą zbiornik wody.
2. Ustaw pokrętło wyboru temperatury w pozycji “max” i podłącz
żelazko do sieci.
3. Po upłynięciu czasu potrzebnego do rozgrzania żelazka
lampka kontrolna zgaśnie. Następnie wyjmij kabel zasilający
z kontaktu.
4. Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Naciśnij przycisk “clean”
i delikatnie potrząśnij żelazkiem. Wrząca woda i para będą
wydobywały się na zewnątrz, wypłukując kamień lub inne
znajdujące się wewnątrz osady.
5. Kiedy z żelazka przestanie kapać, zwolnij przycisk, włącz
żelazko do sieci i pozostaw je rozgrzane aż do momentu
wyparowania całej wody.
6. Powtórz tę procedurę, jeżeli w żelazku nadal znajdują się
zanieczyszczenia.
3. anti-calc
Wkład “anti-calc” ma na celu zredukowanie ilosci gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas prasowania parą, pomagając przedłużyć czas eksploatacji żelazka. Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu kamienia nie jest w stanie usunąć całości naturalnie wytwarzanego z czasem kamienia.
Prasowanie z użyciem pary rysunek 4 Regulator temperatury ustawić w pozycji a po zagrzaniu żelazka regulator natężenia przepływu pary na lub .
Regulator temperatury ustawić w pozycji “••”, a regulator natężenia przepływu pary na .
Regulator temperatury ustawić w pozycji “•••” lub “max”, a regulator natężenia przepływu pary na .
Spryskiwanie rysunek 5 Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas prasowania jedwabiu.
Funkcja “Secure” automatycznie
wyłączająca urządzenie rysunek 9 (Zależnie od modelu)
Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty funkcja ta będzie niedostępna, aby urządzenie mogło osiągnąć żądaną temperaturę.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim poruszyć.
Wyrzut pary rysunek 6 Regulator temperatury nastawić na "max".
Przycisk naciskać wielokrotnie z przerwami co najmniej 5 sekund.
Ochrona przed kapaniem
(Zależnie od modelu)
Jeżeli żelazko nastawiono na zbyt niska temperaturę następuje automatyczne wyłączenie pary, aby zapobiec kapaniu wody. Może być przy tym słyszalny lekki trzask (klik).

========1========

��

����
������
� � �
����


����
������

����
� ��
����������

� ��
����
����

���

� � �
����
���������������
��
����
����
�����
uk
Дякуємо за придбання паровоя праски моделі TDA56 марки Bosch.
Дана праска створена з урахуванням критеріяв охорони на-- вколишнього середовища, спрямованих на забезпечення ра-- ціонального розвитку суспільства. Під час яя створення було проведено аналіз повного життєвого циклу пристрою: від вибору сировини до утилізація або повторного використання праски, та оцінку можливостей вдосконалення пристрою з технічноя, економічноя та екологічноя точки зору. Даний пристрій розраховано виключно на побутове використання, тому його не можна використовувати для виробничих потреб. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатація пристрою та збережіть яя у надійному місці!
Будь-які пошкодження, викликані використанням вищезазначених домішок, не розповсюджуються на умови гарантійного обслуговування.
Не використовуйте водяний конденсат з сушильних машин, кондиціонерів та інших подібних пристрояв. Дана праска розрахована на використання звичайноя води з крану. Щоб функція виходу пари добре працювала протягом довшого часу, змішайте воду з крану з дистильованою водою у відношенні 1:1. Якщо вода у вашому регіоні дуже жорстка, змішайте воду з крана та дистильовану воду у відношенні 1:2.
Ніколи не наповнюйте резервуар вище позначки рівня води «max».
Прасування без пари Установіть регулятор пари на позначку
Мал. 3
.
Загальні застереження щодо безпеки
Існує небезпека враження електричним струмом та
пожежі!
Слід підключати та використовувати пристрій тільки в електромережі, що відповідає параметрам, зазначеним у табличці з його характеристиками.
Не підключайте пристрій до електромережі, якщо на кабелі чи на самому пристроя існують видимі пошкодження.
Дану праску слід підключати тільки до розетки з заземленням. Якщо використання подовжувача конче необхідне, перевірте, щоб він був розрахований на 16 чи більше амперів та мав заземлення.
Тримайте пристрій у недоступних для дітей місцях.
Даний пристрій не можна використовувати особам з фізичними, сенсорними та розумовими обмеженнями або браком досвіду та знань та дітям, якщо вони не отримали інструкцій щодо його використання та не знаходяться під наглядом відповідальноя особи.
Слідкуйте, щоб діти не гралися з електропристроєм.
Праску слід використовувати та зберігати на стійкій поверхні. Якщо ви ставите праску на підставку, перевірте, щоб поверхня, на якій знаходиться підставка, була стійкою.
Не користуйтеся праскою, якщо вона падала на підлогу, якщо на ній є видимі пошкодження або вона протікає. Слід, щоб перед подальшим використанням яя оглянули спеціалісти сервісного центру.
Відключіть пристрій від електромережі перед тим, як наповнити його водою або вилити залишки води після використання праски.
Ніколи не занурюйте праску у воду або в інші рідини.
Не тримайте пристрій під краном, щоб набрати в нього води. Не залишайте пристрій просто неба (під дощем, на сонці, на морозі, тощо).
Не відключайте пристрій від розетки смикаючи за кабель. Відключайте пристрій від електромережі щоразу після використання та якщо виникла підозра, що він пошкоджений. Щоб уникнути можливоя небезпеки, ремонт та будь-які полагодження пристрою, наприклад, заміна кабеля живлення, мають проводитися лише кваліфікованим персоналом авторизованого сервіс-центру.
Якщо ви лишаєте праску без нагляду, відключіть яя від,електромережі.
Прасування з парою Мал. 4 Установіть регулятор температури в одне з положень, позначених символом пари, та після попереднього нагрівання поверніть регулятор пари на чи .
Якщо регулятор температури встановлений на позначку «••», поверніть регулятор пари у положення .
Якщо регулятор температури встановлений на позначку «•••» чи «max», поверніть регулятор пари у положення .
Спрей Мал. 5 Не користуйтеся спреєм під час прасування шовкових тканин.
Паровий удар Мал. 6 Встановіть регулятор температури на позначку «max». Натискуйте на кнопку з інтервалом принаймні 5 секунд.
Вертикальна пара Мал. 6 Встановіть регулятор температури на позначку «max». Повісьте одяг на плічка.
Поверніть праску вертикально, наблизьте яя до одягу на відстань 10 см (4 дюйми) та натискуйте на кнопку з інтервалом принаймні 5 секунд.
Не обробляйте парою надягнутий одяг!
Після прасування
Кілька разів переключіть регулятор пари з позначки на та назад (здійснюється самоочищення). Спорожніть резервуар праски: поверніть пристрій носом донизу та легенько потрусіть його. Зберігайте праску у вертикальному положенні з опорою на яя задню частину, а не на підставці (Мал. 7).
Перед першим використанням
Зніміть з підошви всі етикетки та захисну упаковку. Наповніть резервуар праски водою з крану та поверніть регулятор температури на позначку «max». Підключіть пристрій до електромережі. Коли парова праска розігріється до заданоя температури (kонтрольна лампочка, що знаходиться на задній частині резервуара для води, перестає світитись ), увімкніть утворення пари, встановивши регулятор пари на позначку та кілька разів натиснувши на кнопку .
Під час першого використання праски з нея може йти дим та неприємний запах, до того ж, з підошви праски можуть сипатися порошинки. Це нормально та припиниться за кілька хвилин.
Очищення
Якщо праска забруднена несильно, відключіть яя від електромережі та дайте підошві охолонути. Витріть корпус праски та підошву вологою ганчіркою.
Якщо через прасування з надто високою температурою на підошві з неіржавкоя сталі розплавилася синтетична тканина, вимкніть пару та негайно відшкребіть забруднення сухою бавовняною тканиною, згорненою товстим шаром.
Щоб підошва лишалася гладенькою, слід уникати яя тертя металевими предметами та ударів ними. Ніколи не використовуйте для очищення підошви праски жорстку металеву губку чи хімічні речовини.
Ніколи не видаляйте з резервуара накип та не обробляйте його миючими засобами чи розчинниками. Це призводить до протікання води під час використання пари!
Додаткові функція (Залежно від моделі)
Користування праскою Мал. 1 Індикатор на задній частині резервуару праски ВМИКАЄТЬСЯ під час яя нагрівання та ВИМИКАЄТЬСЯ, як тільки досягнено задану температуру. Якщо температура розігрітоя праски знижується, можна продовжувати прасування, поки вона знову нагрівається до заданоя температури.
Розберіть білизну відповідно до вказаних на етикетках символів про догляд за нею та починайте прасування з найнижчоя температури «•».

Cинтетичні матеріали
Шовк-вовнa
•••••
Бавовнa-льон
Наповнення резервуару водою Мал. 2
Встановіть регулятор пари на позначку та вимкніть
праску з розетки!
Використовуйте лише чисту воду з крана без будь-яких домішок. Додавання будь-яких рідин, наприклад, ароматизаторів, призводить до пошкодження пристрою.
Багатоступенева система захисту від накипу
Мал. 8 Багатоступенева система захисту від накипу Залежно від моделі, дана серія оздоблена системою видалення накипу «AntiCalc» (= компоненти 1 + 2 + 3)
1. self-clean
Щоразу, як ви використовуєте регулятор пари, система самоочищення self-clean очищає механізм від накипу. 2. Calc’nclean
Функція видалення накипу “calc’nclean” допомагає видалити частки накипу з резервуару для води. Якщо вода в Вашому регіоні дуже жорстка, використовуйте цю функцію приблизно кожні 2 тижні.
1. відключить праску від електромережі, встановіть
парорегулятор в положення та наповніть резервуар
для води водою.
2. встановіть регулятор температури в положення “max” та
ввімкніть праску до мережі.
3. після процесу нагрівання, індикатор вимкнеться. Тепер
знову відключить праску.
4. тримайте праску над раковиною. Натисніть кнопку “clean”
та лагідно потрясіть праску. Накип та його залишки вийдуть
з гарячою водою та паром.
5. як тільки праска перестане крапати, відпустить кнопку,
ввімкніть праску та знову розігрійте праску доки залишки
води не випарують.
6. якщо в прасці ще є накип або інші сторонні частки, повторіть
процес.
ro
Vă mulţumim pentru achiziţionarea ferului de călcat cu aburi TDA56 de la Bosch
Acest fer de cãlcat a fost proiectat conform unor criterii ecologice în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilã, analizându-se întregul ciclu de viaţã – de la alegerea materialelor la reutilizarea sau reciclarea sa ulterioarã, şi evaluându-se posibilitãţile de îmbunãtãţire din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic.
Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic, nu industrial. Pãstrati instructiunile de utilizare într-un loc sigur!
Utilizaţi doar apă curată de la robinet, fără alte adaosuri. Adăugarea altor lichide, cum ar f parfum/balsam, va deteriora aparatul electrocasnic.
Orice deteriorare cauzată de utilizarea produselor menţionate mai sus, va anula garanţia.
Nu utilizaţi apă condensată de la uscătoare de rufe, aparate de aer condiţionat sau similare. Acest aparat a fost conceput să utilizeze apă obişnuită de la robinet.
Pentru prelungirea funcţionării optime cu abur, combinaţi apa de la robinet cu apă distilată în proporţie de 1:1. Dacă apa de la robinet din zona în care vă afaţi este foarte dură, amestecaţi apa de la robinet cu apă distilată în proporţie de 1:2.
Nu umpleţi peste marcajul de nivel “max” pentru apă.
Instrucţiuni generale de siguranţă
Pericol de electrocutare sau incendiu!
Acest aparat trebuie conectat şi utilizat în conformitate cu specifcaţiile de pe plăcuţa de identifcare.
Nu conectaţi niciodată aparatul la reţeaua de alimentare atunci când cablul sau aparatul prezintă semne vizibile de deteriorare. Acest aparat trebuie să fe conectat la o priză cu împământare. Dacă este absolut necesar să utilizaţi un cablu prelungitor, asiguraţi-vă că acesta are o capacitate de cel puţin 16 A şi este conectat la o priză cu împământare.
Pentru a evita ca în circumstanţe nefavorabile ale reţelei să se producă fenomene precum căderi temporare de tensiune sau fuctuaţii de curent, se recomandă ca ferul de călcat să fe conectat la un sistem de alimentare cu energie de impedanţă maximă 0,27 Ω.
Dacă este necesar, utilizatorul poate întreba compania furnizoare de energie electrică despre impedanţa sistemului
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.
Acest aparat nu este conceput pentru a f utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fzice, senzoriale sau mentale, fără experienţă şi cunoştinţe, decât în cazul în care sunt supravegheaţi sau instruiţi.
Copiii trebuie să fe supravegheaţi pentru a preveni jocul cu aparatul electrocasnic.
Aparatul trebuie utilizat şi amplasat pe o suprafaţă stabilă. Atunci când este amplasat într-un suport, asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este depozitat suportul este stabilă.
Fierul de călcat nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri de apă. Aparatul trebuie verifcat de o unitate service abilitată înainte de a putea f utilizat din nou.
Scoateţi ştecărul din priză înainte să umpleţi aparatul cu apă sau înainte să goliţi apa rămasă după utilizare.
Nu introduceţi ferul de călcat în apă sau în orice alt lichid. Nu poziţionaţi aparatul sub robinet pentru a îl umple cu apă. Nu expuneţi aparatul la condiţii meteorologice (ploaie, soare, îngheţ etc.)
Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablu.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare după fecare utilizare sau dacă suspectaţi existenţa unui defect.
Pentru a evita situaţii periculoase, orice lucrare sau reparaţie necesară la aparat, de ex. înlocuirea unui cablu de alimentare deteriorat, trebuie efectuată exclusiv de personal califcat dintr-o unitate service abilitată.
Atunci când trebuie să lăsaţi aparatul nesupravegheat, scoateţi-l din priza de alimentare.
Cãlcarea fãrã abur Puneti butonul pentru abur la pozitia
Fig. 3
.
Cãlcarea cu abur Fig. 4 Puneti termostatul la pozitia si dupã încãlzire, puneti butonul pentru abur la sau . Puneti termostatul la pozitia “••”: butonul pentru abur la .
Puneti termostatul la pozitia la pozitia “•••” sau max: s butonul pentru abur la .
Pulverizare
Nu utilizaţi funcţia Pulverizare pentru mătase.
Fig. 5
Jetul de abur
Puneti termostatul la pozitia “max“. Apãsati butonul repetat la intervale de cel putin 5 secunde.
Fig. 6 în mod
Călcarea verticală cu abur Fig. 6 Puneti termostatul la pozitia “max“. Puneti aericolul de îmbrãcãminte pe un umeras. Folositi ferul în pozitie verticalã la o distantã de 10 cm si apãsati butonul în mod repetat cu pauze de cel putin 5 secunde.
Nu îndreptaţi niciodată jetul de aburi către hainele purtate în momentul respectiv.
Nu îndreptaţi niciodată jetul către oameni sau animale.
Dupã cãlcare
Puneti butonul pentru abur de la la si înapoi, de câteva ori (auto-curãtare). Goliti rezervorul: tineti ferul cu vârful în jos si scuturati-l usor. Depozitati-l în pozitie verticalã pe cãlcâi, nu pe talpã (fg. 7). Nu înfãsurati cablul electric prea strâns!
Curãtare
Dacã ferul este numai usor pãtat, scoateti-l din prizã si lãsati talpa sã se rãceascã. Stergeti carcasa si talpa numai cu o cârpã umedã. Dacã, din cauza temperaturii prea ridicate, un material sintetic se topeste pe talpa inox a ferului, întrerupeti aburul si curãtati resturile imediat cu o cârpã uscatã din bumbac, împãturitã de mai multe ori.
Pentru a mentine talpa netedã trebuie sã evitati contactul dur cu obiecte metalice. Nu utilizati niciodatã un burete abraziv, sau chimicale pentru a curãta talpa.
Nu detartrati sau tratati rezervorul cu detergenti sau diluanti: în caz contrar, se va scurge apã din fer!
Functii suplimentare (În funcţie de model)
Înainte de prima utilizare
Îndepărtaţi orice etichetă sau înveliş de protecţie de pe talpă.
Umpleti rezervorul ferului de cãlcat cu apã de la robinet si puneti termostatul la pozitia "max”.
Introduceti în prizã aparatul. Atunci când ferul de cãlcat cu abur atinge temperatura doritã (indicatorul luminos plasat in lateral in partea din spate a rezervorului de apa se stinge), lãsati apa sã formeze abur punând butonul p entru abur la pozitia si apãsând butonul în mod repetat .
La prima folosire ferul de cãlcat poate produce vapori si mirosuri aparte, care dispar dupã câteva minute.
Modul de utilizare Fig. 1 Lampa de control va sta aprinsã atâta timp cât ferul se încãlzeste si se va stinge atunci când ajunge la temperatura aleasã. Dacã temperatura ferului scade, puteti continua sã cãlcati în timp ce ferul se încãlzeste din nou pânã la temperatura setatã. Sortati rufele pe baza simbolurilor de pe etichetele de întretinere ale materialelor si porniti de la temperatura cea mai scãzutã “•” •
Fibre sintetice
Mătase – Lână
•••••
Bumbac – In
Adãugati apã în rezervor Fig. 2
Setaţi regulatorul de abur la poziţia şi deconectaţi
ferul de călcat de la reţeaua de alimentare!
Sistemul de decalcifere multiplă Fig. 8 În funcţie de model, această gamă este echipată cu sistemul de decalcifere “AntiCalc” (=componentă 1 + 2 + 3).
1. self-clean
De fecare dată când utilizaţi regulatorul de abur, sistemul “self- clean” curăţă mecanismul de depuneri de calcar.
2. Calc’nclean
Funcţia “calc’nclean” ajută la îndepărtarea particulelor de calcar din compartimentul pentru aburi. Folosiţi această funcţie aproximativ o dată la 2 săptămâni, dacă apa din regiunea dvs. este foarte dură.
1. Scoateţi ferul de călcat din priza reţelei de alimentare, setaţi
regulatorul de abur la poziţia şi umpleţi rezervorul cu apă. 2. Setaţi selectorul de temperatură la poziţia “max” şi conectaţi
ferul de călcat la priză.
3. După perioada de încălzire necesară, lampa indicatoare se
stinge. Apoi, scoateţi ferul de călcat din priză.
4. Ţineţi ferul de călcat deasupra chiuvetei. Apăsaţi butonul
“clean” şi scuturaţi uşor ferul. Apa clocotită şi aburii vor ieşi,
purtând zgura sau depunerile care pot exista aici.
5. Atunci când ferul de călcat nu mai picură, eliberaţi butonul,
conectaţi ferul de călcat la priză şi încălziţi din nou până când
apa rămasă s-a evaporat.
6. Repetaţi procesul dacă ferul de călcat mai conţine impurităţi. 3. anti-calc
Cartuşul “anti-calc” a fost proiectat să reducă acumularea de calcar produsă în timpul călcatului cu abur, ajutând la prelungirea duratei de viaţă a aparatului dumneavoastră. Totuşi cartuşul anti-calcar
Chroniąca tkaniny nakładka / osłona na stopę żelazka
rysunek 10 (w zależności od modelu)
Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.
Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie konieczność prasowania przez warstwę materiału zabezpieczającego ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.
Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego fragmentu po wewnętrznej stronie garderoby, w celu sprawdzenia, czy nakładka odpowiednio spełnia swoje zadanie.
Aby zamocować nakładkę na żelazko należy umieścić czubek żelazka w końcówce nakładki i nacisnąć jej tylną część, popychając do góry, aż da się słyszeć kliknięcie. Aby zdjąć nakładkę, należy popchnąć w dół znajdujący się z tyłu zacisk i wysunąć żelazko.
Ochraniacz można nabyć w punkcie serwisu lub sklepach specjalistycznych.
Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а не для применения в промышленности. Пожалуйста, сохраните инструкцию по применению.
Kod produktu (punkty obsługi posprzedażnej)
464851
Nazwa produktu (sklepy z akcesoriami specjalistycznymi)
TDZ1510
Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię Generowanie pary powoduje największe zużycie energii podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia zużywanej energii należy postępować zgodnie z poniższymi radami:
• Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają
najniższej temperatury prasowania.
Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
prasowania.
• Dostosować ilość pary do wybranej temperatury prasowania,
stosując się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji
obsługi.
• Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to
konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z funkcji
rozpylacza zamiast pary.
• Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i stopniowo
obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie wydzielać
się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób, które przed
prasowaniem używają suszarki elektrycznej, zaleca się
zaprogramować suszarkę na funkcję 'iron dry'.
• Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć
regulator pary w żelazku.
• W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej.
Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym
regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie
pary.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005 r. “O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Общие меры предосторожности
Существует опасность удара электротоком и
пожара!
Подключение и использование прибора должны проводиться в строгом соответствии с данными, указанными на табличке с техническими характеристиками прибора.
Не подключайте прибор к электросети в случае наличия видимых повреждений сетевого шнура или самого прибора.
Данный утюг можно подключать только к розеткам с заземлением; при использовании удлинителя убедитесь в том, что он выдерживает (16 A) и имеет заземление.
Во избежание временного падения напряжения или мерцания осветительных приборов при неблагоприятных условиях работы сети, рекомендуется подключать утюг к электросети с максимальным сопротивлением 0,27 Ω.
При необходимости пользователь может получить информацию о сопротивлении в точке соединения, обратившись в энергоснабжающую компанию.
Держите утюг в местах недоступных для детей.
Данный прибор не должен использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, а также детьми, за исключением случаев, когда они получили надлежащие инструкции по использованию прибора от ответственного лица.
Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности.
При установке утюга на подставку, например гладильной доски, убедитесь в том, что поверхность, на которой установлена подставка, устойчива.
Не пользуйтесь утюгом после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или при утечке воды. Перед дальнейшим использованием прибора его необходимо проверить в авторизованном сервисном центре.
Перед тем, как наполнить утюг водой или вылить воду, оставшуюся после использования прибора, выньте вилку из розетки.
Не погружайте утюг в воду или в какие-либо другие жидкости. Не помещайте утюг под водопроводный кран, чтобы заполнить емкость для воды.
Не оставляйте прибор под открытым небом (опасность дождя, воздействия солнечного света, заморозков и т.д.).
Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур.
Отключайте прибор от электросети каждый раз после использования и в случае обнаружения повреждений. С целью избежания опасных ситуаций любой ремонт электроприборов, например, замена сетевого шнура, должен проводиться исключительно квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
Не оставляйте включенный в розетку утюг без присмотра.
Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej frmy Bosch.
Перед первым пользованием утюгом Снимите с подошвы утюга всю защитную упаковку и наклейки.
Наполните резервуар утюга водопроводной водой и установите регулятор температуры в положение “max”. Подключите утюг к сети. Как только утюг нагреется до установленной температуры (kонтрольная лампа, расположенная сзади резервуара с водой, выключается), переведите регулятор подачи пара в положение
и, нажимая на кнопку дайте воде испариться.
Во время первого использования утюга может появляться дым и запах, которые исчезнут через несколько минут.
ru
Пользование утюгом Рисунок 1 При нагревании утюга горит контрольная лампа: как только достигается установленная температура, лампа гаснет. Если утюг уже горячий, то продолжать глажение можно и при его нагревании. Отсортируйте белье в соответствии с ярлычками по уходу и начинайте с самой низкой температуры “•”.

Синтетика
Шелк и шерсть
•••••
Хлопок и лен
Благодарим вас за приобретение парового утюга TDA56 марки Bosch.
Этот утюг был разработан согласно экологическим критериям, отвечающие устойчиваемому развитию, анализивесь его жизненный цикл – начиная с выбора материалов и до последующей реутилизации или переработки - , рассматривая возможности улучшения с технической, экономической и экологической точек зрения.
Наполнение резервуара утюга Рисунок 2
Установите регулятор подачи пара на и извлеките
вилку из розетки!
Используйте только чистую водопроводную воду без каких-либо добавок. Добавление любых других жидкостей, например, отдушек, может привести к повреждению прибора.
Любое повреждение, вызванное использованием указанных выше средств, приводит к прекращению действия гарантии.
3. anti-calc
Система захисту від накипу anti-calс створена для зменшення утворення накипу під час прасування з парою, що призводить до подовження терміну служби праски. Однак майте на увазі, що система anti-calс не може видалити весь накип, що протягом часу природно утворюється під час використання праски.
придбали пристрій. Для будь-якоя претензія на умовах гарантія слід надати відповідний чек або фактуру покупки.
Умови можуть бути змінені без попередження.
Даний посібник можна завантажити з украяськоя веб- сторінки Bosch.
Функція автоматичного вимикання Secure
Мал. 9 (У деяких моделях)
Функція автоматичного вимикання Secure вимикає праску, коли нею не користуються, що підвищує безпеку пристрою та сприяє заощадженню електроенергія.
Перші 2 хвилини після підключення праски дана функція не працює, що дозволяє пристрою розігрітися до заданоя температури.
Після закінчення цього часу, якщо праска нерухомо стоять вертикально протягом 8 хвилин або нерухомо стоять на підошві чи лежить на боку протягом 30 секунд, система запобіжників автоматично вимикає пристрій та починає блимати індикатор. Щоб знов увімкнути праску, достатньо трохи ворухнути нею.
hu
Система «Крапля-стоп» (У деяких моделях)
Якщо праска працює на надто низькій температурі, подання пари автоматично вимикається, щоб уникнути витікання води з підошви.
При цьому може почутися клацання.
Köszönjük, hogy a Bosch TDA56 típusú gőzölős vasalóját választotta!
A vasalót a környezetvédelmi előírások fgyelembevételével tervezték, a fenntartandó fejlesztés függvényében, elemezve a teljes élettartamát –az anyag kiválasztásától a későbbi feldolgozásáig vagy újrahasznosításáig– felmérvén a javítási lehetőségeket műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontból.
Ezen készülék nem szolgáltatásra, hanem háztartásban történő alkalmazásra készült. A használati utasítást gondosan őrizze meg!
Насадка/ подкладка для глажения
деликатных тканей(в зависимости от модели) Мал. 10 Насадка и подкладка для деликатных тканей используются для безопасного глажения деликатных тканей на максимальной температуре с использованием пара.
Применение насадки или подкладки для деликатных тканей также снимает необходимость в использовании традиционной тряпочки для предотвращения возникновения лоска на темных тканях.
Рекомендуется сначала прогладить небольшой участок ткани с изнанки, чтобы проверить результат.
Чтобы надеть на утюг насадку для глажения деликатных тканей, поместите нос утюга в конец насадки и подтолкните заднюю часть насадки вверх до щелчка. Чтобы снять насадку для глажения деликатных тканей, потяните крепление в задней части насадки вниз и вытащите утюг.
Насадку для делікатних тканин можна придбати у нашому сервіс-центрі або у спеціалізованих магазинах.
Код додаткового
обладнання
464851
Назва обладнання
TDZ1510
Поради щодо заощадження енергія
Більше всього енергія витрачається на утворення пари. Щоб заощадити
електроенергію, дотримуйтесь таких порад:
• Починайте прасування з білизни, що потребує найнижчого
температурного режиму.
Рекомендовану температуру прасування можна подивитися
на ярликах речей.
• Регулюйте вихід пари відповідно до обраного температурного
режиму, згідно з рекомендаціями даних інструкцій. • Користуйтеся парою лише у разі потреби. Натомість, якщо
можна, використовуйте функцію спрея.
• Намагайтеся прасувати білизну, доки вона ще волога,
встановлюючи парорегулятор на меншу позначку. Таким чином
пара утворюватиметься в середині тканини, а не в прасці. Якщо
ви користуєтесь сушильною машиною, обирайте програму «під
праску».
• Якщо білизна достатньо волога, парорегулятор можна взагалі
вимкнути.
• Під час пауз у процесі прасування ставте праску вертикально.
Якщо праска з увімкненим
Általános biztonsági fgyelmeztetések
Elektromos áramütés vagy tűz veszélye!
A készüléket az adattáblán feltüntetett adatoknak megfelelően kell áramforráshoz csatlakoztatni és használni.
Tilos a készüléket áramforráshoz csatlakoztatni, ha a kábel vagy maga a készülék láthatóan sérült.
A készüléket földelt csatlakozó aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha mindenképpen hosszabbító kábelt kell használnia, akkor győződjön meg arról, hogy a kábel terhelhetősége legalább 16 A, és földelt aljzattal van ellátva.
A nem megfelelő állapotú hálózat következtében kialakuló jelenségek – mint például a feszültség- vagy fényingadozás – elkerülésére ajánlott, hogy a vasalót maximum 0,27 Ω. Szükség esetén kérjen tájékoztatást a lakossági energiaszolgáltatótól az ellenállási értékekkel kapcsolatban. Tartsa a készüléket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
A készüléket csökkent fzikai, érzékszervi vagy mentális képességű, tapasztalatlan vagy a készülék használatában nem járatos személyek (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatják, ha biztosított felügyeletük, vagy megkapták a szükséges útmutatásokat.
A készülék nem játékszer - ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a közelében.
A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.
Ha tartóra helyezi a készüléket, akkor győződjön meg arról, hogy stabil a felület, amelyen a tartó áll.
Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette, és sérülésre utaló nyomok láthatók rajta, vagy ha víz szivárog belőle. Vizsgáltassa meg a kijelölt műszaki szervizközpontban, mielőtt ismét használná.
Húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból, mielőtt vizet töltene a készülékbe, vagy mielőtt a használat végén kiöntené belőle a maradék vizet.
Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a vasalót. Tilos a készüléket vízcsap alá tartva vízzel feltölteni.
Óvja a készüléket az időjárás hatásaitól (eső, nap, fagy stb.). Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból. Használat után, vagy ha gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, mindig húzza ki a csatlakozódugót.
A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a hibás tápkábel cseréje, kizárólag a kijelölt műszaki szervizközpont képesített munkatársai végezhetnek.
Ha felügyelet nélkül hagyja a vasalót, húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból.
Утилізація
Будь-ласка, зверніться до свого постачальника або до місцевоя адміністрація за інформацією щодо існуючих способів утилізація.
Даний пристрій позначений символом, згідно з
Європейською Директивою 2002/96/CE про
використані електричні та електронні пристроя
(Відходи від електричних та електронних пристрояв
- WEEE).
Дана директива встановлює загальні норми повернення та утилізація використаних електричних та електронних пристрояв, що діють на територія всього Європейського Союзу.
Az első használat előtt elvégzendő tennivalók Távolítson el minden címkét vagy védőfóliát a vasaló talpáról
A vasaló tartályát töltse fel desztillált vízzel, és a hőfokszabályozót állítsa „max“ állásba. Csatlakoztassa a készüléket. Ha a vasaló elérte a kívánt hőmérsékletet (a visszajelző lámpa a víztartály hátsó részén található), a gőzszabályozó -es állásba állításával, valamint a nyomógomb ismételt megnyomásával gőzölje el a vízet. Az első használat során a vasaló bizonyos gőzöket és szagokat bocsáthat ki, melyek azonban néhány perc múlva eltınnek.
Гарантія
Умови гарантійного обслуговування для даного пристрою встановлюються нашим представником у краяні його продажу. Докладніше про ці умови можна дізнатися у магазині, де ви
A készülék használata 1. ábra Az üzemjelző lámpa a felfıtés alatt végig világít, csak akkor alszik el, ha a vasaló elérte a beállított hőmérsékletet. Ha a vasaló egyszer már felmelegedett, akkor a felfıtés közben tovább lehet vasalni. A vasalandó ruhákat a vasalási jelzéseknek megfelelően válogassa szét, és a legalacsonyabb hőmérsékleten kezdje a vasalást „•“

Szintetikus anyagok
Selyem – gyapjú
•••••
Pamut – vászon
nu poate îndepărta tot calcarul care se depune în mod natural de-a lungul timpului.
Funcţia de deconectare automată de siguranţă “Secure”
Fig. 9 (În funcţie de model)
Funcţia de deconectare automată “Secure” deconectează ferul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, sporind siguranţa şi economisind energie.
După conectarea aparatului la sursa de alimentare, această funcţie va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca aparatul să aibă timp să atingă temperatura setată.
După acest interval, dacă ferul de călcat nu este mişcat timp de 8 minute din poziţie verticală sau 30 de secunde din poziţie staţionară pe talpă sau pe o parte, atunci circuitul de siguranţă va deconecta automat aparatul şi ledul indicator va începe să lumineze intermitent.
Pentru a reconecta ferul de călcat, deplasaţi-l uşor.
Protectie împotriva scurgerilor
(În funcţie de model)
Dacã temperatura este reglatã prea jos, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate f semnalizat printr-un clic sonor.
Învelişul pentru talpa ferului/ pătura de protecţie a materialelor
Fig 10 (În funcţie de model)
Protecţia materialelor este utilizată la călcarea cu abur a hainelor delicate la temperatură maximă fără a le deteriora.
Utilizarea protecţiei elimină şi necesitatea unei cârpe pentru a împiedica materialele închise la culoare să capete luciu. Se recomandă să se calce mai întâi o secţiune mică din interiorul hainei, pentru a vedea dacă este adecvat.
Pentru a fxa învelişul de protecţie a materialelor pe fer, aşezaţi vârful ferului în capătul învelişului de protecţie şi apăsaţi partea posterioară a învelişului de protecţie în sus până auziţi un clic. Pentru a scoate învelişul de protecţie, trageţi în jos de clapeta din spate şi scoateţi ferul.
Puteţi achiziţiona talpa de proteţie textilă de la serviciul post- vânzare sau de la magazinele de specialitate.
anti-calc ماظن .3 يكلا ءانثأ بساورلا تاقبط ن وكت ليلقتل ةممصم " anti-calc" ةشوطرخ كلذ مغر نكلو .ةاوكملل يضارتفلا رمعلا ةلاطإ ىلع دعاسي ام وهو ،راخبلاب
ّ
نوكتت يتلا بساورلا عاونأ ضعب ةلازإ تابسرتلل ةداضلا ةشوطرخلل نكي ل
.نمزلا رورم عم يعيبط لكشب
ةيفاضإ تازيهت
)ليدول اعبت( 9 ةروص "Secure" يكيتاموتوأ لا فاقيلا ةفيظو
)ليدول اعبت( ىلع لمعت Secure" auto shut-off" ناملل يكيتاموتولا فاقيلا ةفيظو ديزي ام وهو ،مادختسا نود اهكرت دنع ةيئابرهكلا ةكبشلا نع ةاوكلا لصف
.ةقاطلا رفويو ناملا للخ ةفيظولا هذه ةيلاعف فاقيإ متي يئابرهكلا رايتلاب ةاوكلا ليصوت دعب ةرارلا ةجرد ىلإ لوصولل مزللا تقولا ةاوكملل حاتي ىتح يتقيقد لوأ
.ةطوبضلا يسأرلا عضولا يف يهو قئاقد 8 ةدل ةاوكلا كيرت متي مل اذإ ،ةرتفلا هذه دعب اهتدعاق ىلع اهزاكترا ةلاح يف ةيناث 30 ةدل اهكيرت متي مل اذإ وأ ميقتسلا ةكبشلا نع ةاوكلا لصفب ذئدنع ناملا ةرئاد موقت فوسف ،اهبناج ىلع وأ
.ضيمولا يف ةيداشرتسلا ةءاضلا أدبتو ايكيتاموتوأ ةيئابرهكلا
.قفرب اهكيرت ىوس كيلع ل ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةاوكلا ليصوت ةداعل
ةنامضلا طورش
)ليدول اعبت( انلثم فرط نم يبم وهام عم ةقفاوتم زاهلا اذهب ةصالا ةنامضلا طورش
.هيف عابي يذلا دلبلا يف ةيلمع تت يذلا دمتعلا عزولا نم اهيلع لوصلا نكي طورشلا هذه تايئزج يماضم تت ىوكش ةيأ يدقت دنع عيبلا ةروتاف ضرع بجي .هدنع ءارشلا
.ةنامضلا هذه ةصصختلا رجاتلا يليمكتلا قحللا مسا )عيبلا دعب ام( يليمكتلا قحللا دوك
يليمكتلا قحللا دوك )عيبلا دعب ام(
464851
قحللا مسا ةصصختلا رجاتلا
يليمكتلا
TDZ1510
Codul accesoriului 464851
Numele accesoriului TDZ1510
Indicatii pentru renuntarea la un aparat folosit Înainte sã aruncati un aparat uzat, trebuie sã-l dezafectati complet si sã vã debarasati de el în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Detalii referitoare la acestea puteti obtine de la distribuitorul dumneavoastrã, primãrie sau consiliul local.
Sfaturi pentru a economisi energia
Producerea aburilor implică cel mai mare consum de energie. Pentru a vă ajuta să reduceţi energia utilizată, urmaţi aceste sfaturi:
• Începeţi prin a călca materialele care necesită nivelul cel mai
mic al temperaturii de călcat.
Verifcaţi nivelul temperaturii de călcat recomandat pe eticheta
de pe articolul de îmbrăcăminte.
• Reglaţi aburii în funcţie de nivelul temperaturii de călcat selectat,
urmând instrucţiunile din acest manual.
• Utilizaţi aburi numai dacă este necesar. Dacă este posibil,
folosiţi funcţia de pulverizare în loc de cea de aburi. • Încercaţi să călcaţi materialele atunci când mai sunt încă
umede şi reduceţi producerea aburilor de către fer. Aburii vor f
generaţi în principal din materialul de călcat decât de către fer.
Dacă uscaţi materialele dumneavoastră cu ajutorul uscătorului
mecanic înainte de a le călca, setaţi uscătorul pe programul
‘uscare pentru călcat’.
• Dacă materialele sunt destul de umede, opriţi complet
regulatorul de aburi.
• În timpul pauzelor aşezaţi ferul de călcat în poziţie verticală.
Menţinerea lui în poziţie orizontală cu regulatorul de aburi pornit
implică o pierdere de aburi.
Recomandări privind îndepărtarea aparatelor uzate
Înainte de a îndepărta un aparat uzat, trebuie să-l dezafectaţi complet şi să dispuneţi de acesta în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Puteţi obţine detalii referitoare la acestea de la dealerul dumneavoastră, de la primărie sau consiliul local.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
Europeană 2002/96/CE cu privire la aparatele electrice
şi electronice uzate (deşeuri de echipamente electrice
şi electronice – WEEE).
Directiva reprezintă cadrul pentru returnarea şi reciclarea aparatelor uzate, conform normelor UE.
10 ةروصلا ةوسكلا / تاجوسنلا ةيامل ةدعاقلا ءاطغ)ليدولا بسح( ىلعأ ىلع راخبلاب ةقيقرلا تاجوسنلا يكل تاجوسنلا ةيامح ءاطغ مدختسي
.ررضلل اهضرعت عنل ةرارح ةجرد ىلع ناعل روهظ عنل شامق ةعطق عضول ةجالا نع اضيأ يقاولا ينغي امك
.ةنكادلا تاجوسنلا نم دكأتلل تاجوسنلا نم يلخادلا ءزلا يف ريغص ءزج يكب لوأ حصني
.ةبسانم اهنأ يقاو فرط لخاد ةاوكلا ةمدقم عض ،ةاوكلا ىلع تاجوسنلا يقاو بيكرتل يقاو كفل .هقلغنا توص عمست ىتح ىلعل يقاولا ةياهن ىلع طغضاو ،تاجوسنلا .ةاوكلا عفرب مقو لفسل يقاولا ةياهن يف دوجولا كبشلا كرح تاجوسنلا
لطاقة توفير على تساعدك إرشادات لطاقة خفض على وللمساعدة. لطاقة ن قدر أآبر تستهلك لبخار توليد عملية
:لتلية الرشادات اتبع لبخار توليد عملية خلل حد لدنى لمستخدمة
. للكي حرارة درجة قدر أقل تتطلب لتي لملبس بكي ابدأ
.لملبس تيكيت على بها لموصى لكي حرارة درجة راجع• لواردة الرشادات اتباع مع لمختارة لكي حرارة لدرجة تبعا لبخارا اضبط
.لدليل هذا في• إذا ذلك عن آبديل لرش وظيفة واستخدم. لضرورة عند إل لبخار تستخدم ل
.أمكن • لبخار درجة بخفض وقم رطبة تزل ل وهي لملبس بكي تقوم أن حاول تجفيفب قيامك حلة وفي. لمكواة من بدل لملبس من لبخار سيتولد وعندئذ. • لتجفيف ” برنامج على لمجفف فاضبط آيها، قبل لملبس مجفف في لملبس
.“للكي لمناسب
.تماما لبخار منظم عمل فأوقف آافية، بدرجة رطبة لملبس آانت إذا• فترك. لكي عن توقفك فترات خلل رأسي وضع في منتصبة لمكواة اجعل • لبخار توليد لى يؤدي مشغل لبخار منظم بينما أفقي وضع في لمكواة
.فائدة دون
ةيلابلا ةزهجلا نم صلختلا دحأ نم ةيلابلا ةزهجلا نم صلختلاب ةقلعتلا تامولعلا ىلع لوصلا مكنكي
.ةنيدلا ةرادإ ىدل وأ يصصختلا راجتلا ةيبورولا ةفصاولا عم قباطتت ةاوكلا هذهل ةزيملا تانايبلا ةينورتكللاو ةيئابرهكلا ةزهجلاب قلعتي اميف – EG/2002/96 waste electrical and electronic equipment( ةلمعتسلا
.)– WEEE اهريودت ةداعإو ةلمعتسلا ةزهجلا عاجرتسل ماعلا راطلا ددت تاميلعتلا
.يبورولا داتلا يف هب لومعم وه امك
Puteţi descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Bosch.
.Bosch ةكرشل ةيللا تنرتنلا عقاوم نم ليلدلا اذه ليمت كنكي
Не используйте водный конденсат из сушильных машин, кондиционеров или других подобных аппаратов. Ваш утюг сконструирован для использования с водопроводной водой. Для длительной бесперебойной работы функции пароувлажнения смешайте водпороводную воду с дистиллированной водой в пропорции 1:1. Если в Вашем регионе очень жесткая вода, смешайте водопроводную воду с дистиллированной водой в пропорции 1:2.
Заполняя резервуар водой, никогда не превышайте отметку максимального уровня наполнения “max”.
3. Картридж "anti-calc"
Картридж для защиты от накипи предназначен для сокращения образования накипи, происходящего в процессе глажения с пароувлажнением, и продления срока службы Вашего утюга. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что картридж для защиты от накипи не может полностью препятствовать естественному процессу ее образования.
Глажение без пара Установите регулятор подачи пара на
Рисунок 3
.
Глажение с паром Рисунок 4 Установите регулятор температуры на и – после нагрева утюга – переведите регулятор подачи пара в положение или . Если регулятор температуры находится в положении “••”, регулятор подачи пара должен быть установлен на . Если регулятор температуры находится в положении “•••” или “max”, регулятор подачи пара должен быть установлен на .
Распыление воды Рисунок 5 Не используйте распыление воды при глажении шелковых тканей.
Система автоматическогоотключения
Рисунок 9 (В зависимости от модели)
Функция автоматического отключения “Secure” отключает утюг, когда он долгое время не используется, что повышает безопасность данного прибора и способствует экономии электроэнергии.
При первичном подключении утюга система автоматического отключения активируется только спустя 2 минуты, для того чтобы дать прибору достич выбранной температуры.
По истечении этого времени, если утюг находится в вертикальном положении, на пятке, и не движется в течение 8 минут или находится в горизонтальном положении, на подошве или на боку, и не движется в течение 30 секунд, система безопасности автоматически отключает утюг, и световой индикатор начинает мигать.
Паровой удар Рисунок 6 Температура: максимальнодопустимая. Многократно нажимайте на кнопку , с интервалами минимум в 5 секунд.
Защита от каплепадения
(В зависимости от модели)
Если была установлена слишком низкая температура глажения, то, во избежание каплепадения, автоматически прекращается подача пара. При этом иногда можно услышать щелчок.
Вертикальная подача пара Рисунок 6 Установите регулятор температуры в положение “max”. Повесьте одежду на плечики. Держа утюг на расстоянии 10 см от одежды, перемещайте его по вертикали, многократно нажимайте на кнопку , с интервалами минимум в 5 секунд.
Никогда не используйте струю пара для обработки одежды, надетой на людей.
Никогда не направляйте пар на людей или животных.
После каждого глажения
Переведите регулятор подачи пара несколько раз из положения
в положение и назад (самоочистка). Опорожните резервуар: держа утюг острым концом вниз, слегка потрясите его. Храните утюг только в вертикальном положении, а не установленным на подошву (Рисунок 7). Не наматывайте сетевой шнур слишком туго!
Чистка
При наличии незначительных загрязнений извлеките вилку из розетки и дайте подошве утюга остыть. Затем протрите подошву и корпус утюга влажной салфеткой. Если при глажении синтетической ткани утюгом, нагретым до слишком высокой температуры, ткань расплавилась и прилипла к подошве утюга, то необходимо выключить подачу пара и немедленно удалить прилипшие остатки ткани с помощью хлопчатобумажной салфетки, сложенной в несколько раз.
Для того чтобы подошва была гладкой, избегайте контакта с металлическими предметами. Никогда не используйте очистители, и другие химические средства для чистки подошвы.
Резервуар утюга нельзя очищать от накипи или обрабатывать с помощью чистящих средств или растворителей! Иначе при глажении с использованием пара из утюга будет капать вода.
Насадка/ подкладка для
глажения деликатных тканей Рисунок 10 (в зависимости от модели)
Насадка и подкладка для деликатных тканей используются для безопасного глажения деликатных тканей на максимальной температуре с использованием пара.
Применение насадки или подкладки для деликатных тканей также снимает необходимость в использовании традиционной тряпочки для предотвращения возникновения лоска на темных тканях. Рекомендуется сначала производить пробное глаженье небольшого участка изнанки ткани, чтобы таким образом проверить, достигается ли желаемый результат глаженья. Для прикрепления текстильной защитной подошвы к утюгу вденьте носик утюга в кончик текстильной защитной подошвы и нажмите заднюю часть текстильной защитной подошвы до щелчка. Чтобы снять текстильную защитную подошву с утюга, потяните за заднюю скобу зажима и извлеките утюг.
Защитную текстильную подошву можно приобрести в службе постпродаж или в специализированных магазинах.
Код аксессуара
464851
Название аксессуара
TDZ1510
Дополнительные функции (В зависимости от модели)
Многокомпонентная система удаления накипи
Рисунок 8 В зависимости от модели, утюги этой серии оборудованы системой для удаления накипи “AntiCalc” (=компоненты 1 + 2 + 3).
1. Система самоочистки "self-clean"
Каждый раз при использовании парорегулятора система самоочистки “self-clean” очищает механизм от накипи. 2. Calc’nclean
Функция «calc’nclean» помогает удалить мелкие частицы накипи из камеры парообразования. Если вода в вашем регионе жёсткая, то эту функцию следует использовать приблизительно раз в две недели.
1. Вытащите вилку утюга из розетки, установите парорегулятор
в положение и залейте воду в резервуар для воды. 2. Установите регулятор температуры в положение «max» и
подключите утюг к электросети.
3. По истечении необходимого периода нагревания световой
индикатор гаснет. После этого отключите утюг от сети. 4. Держа утюг над раковиной, нажмите на кнопку «clean» и
осторожно встряхните утюг. Из подошвы польётся кипяток и
начнёт выходить пар, удаляя имеющиеся частички накипи
и отложений.
5. Когда из утюга перестанет капать вода, отпустите
кнопку, включите утюг в сеть и снова нагрейте его, чтобы
оставшаяся вода испарилась.
6. Если в утюге остались частицы накипи, повторите
процедуру ещё раз.
Советы по экономии электроэнергии Больше всего энергии расходуется на выработку пара. Чтобы сократить потребление энергии, придерживайтесь следующих рекомендаций:
• Начинайте глажение с белья, которое требует минимального
температурного режима глажения.
Рекомендуемую температуру глажения можно посмотреть на
ярлыке изделия.
• Регулируйте выход пара в зависимости от выбранного
температурного режима глажения, следуя инструкциям
данного руководства.
• Пользуйтесь паром только тогда, когда это необходимо. По
возможности, используйте вместо пара функцию распыления
воды.
• Старайтесь гладить слегка влажные изделия, поставив
парорегулятор на меньшую отметку. При этом пар будет
образовываться в самой ткани, а не в утюге. Если вы сушите
белье в сушильной машине, используйте программу «сушка
под утюг».
• Если белье достаточно влажное, отключите парорегулятор
совсем.
• Во время пауз в процессе глажения ставьте утюг вертикально.
Если поставить утюг с включенным парорегулятором
горизонтально, зря расходуется пар.
Утилизация отходов
Информацию о способах утилизации отходов Вы можете получить у продавца или в органах местного правления.
Данный прибор помечен в соответствии с
Европейской директивой 2002/96/CE, регулирующей
утилизацию электрического и электронного
оборудования.
Данная директива определяет основные требования к утилизации и переработке отходов от электрических и электронных приборов, действующие на всей территории Европейского Союза.
Данное руководство можно скачать с веб-страницы Bosch для Вашей страны.
A tartály feltöltése 2. ábra
Állítsa a gőzszabályozót -ra, és húzza ki a dugós
csatlakozót!
Csak tiszta csapvizet használjon, és ne keverje semmi mással. Más hozzáadott folyadékok, mint például a parfüm, károsíthatják a készüléket.
A fenti termékek használatával okozott károk érvénytelenítik a garanciát.
Kerülje a forgódobos szárítóból, légkondicionálóból vagy hasonlóból származó kondenzvíz használatát. A készülék szokványos csapvíz használatára lett kifejlesztve.
Az optimális gőzölés meghosszabbításához keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén nagyon kemény a csapvíz, akkor keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vizet. A készülékbe töltött víz szintje soha ne legyen magasabb a „max“ jelzésnél.
Ne lépje túl a „max“ jelzést!
forrásban lévő víz és gőz, valamint vele együtt vízkő és egyéb
lerakódások távoznak.
5. Amikor a vasalóból már nem csepeg víz, engedje el a gombot,
dugja be a vasaló csatlakozódugóját, és fűtse fel ismét a
vasalót, amíg el nem párolog a maradék víz.
6. Ha a vasalóban továbbra is szennyeződések találhatók,
ismételje meg a műveletet.
3. anti-calc
Az „anti-calc“ patron úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a gőzölős vasalás során képződő vízkőlerakódásokat, ezzel is növelve a vasaló hasznos élettartamát. Azonban a vízkőlerakódást gátló patron nem képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.
Vasalás gőz nélkül A gőzszabályozót állítsa
3. ábra
-ra.
Vasalás gőzzel 4. ábra Állítsa a hőfokszabályozót pozicióba, és - a felfıtés után - állítsa a gőzszabályozót -re vagy -re. Ha a hőfokszabályozó „••“ pozicióban van: állítsa a gőzszabalyozót -re.
Ha a hőfokszabályozó „•••“ pozicióban vagy "max“ -on van: állítsa a gőzszabályozót -re.
„Secure“ automatikus kikapcsolás funkció
9. ábra (Modelltől függően)
A „Secure“ automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja a felügyelet nélkül hagyott vasalót, ezzel is növeli a biztonságot és energiát takarít meg.
A készülék hálózatra történő csatlakoztatását követő két percben ez a funkció inaktív, így a készülék el tudja érni a kívánt hőmérsékletet.
Ezt követően ha az álló helyzetben lévő vasalót nyolc percig, a talpán vagy oldalán fekvő vasalót pedig 30 másodpercig nem mozgatják, akkor a biztonsági áramkör automatikusan lekapcsolja a készüléket, a jelzőfény pedig villogni kezd.
Amennyiben újra működtetni szeretné a vasalót, fnoman mozgassa meg.
Vízpermet
Ne használja a vízpermet funkciót selyem vasalásakor.
5. ábra
Gőzlövet 6. ábra Hőmérséklet: max
Nyomja meg többször a gombot úgy, hogy közben legalább 5 másodperc hosszú szüneteket tart.
Csöpögésgátló
(Modelltől függően)
Ha a beállított hőmérséklet túl alacsony, a csöpögés elkerülése érdekében a gőzölés automatikusan kikapcsol. Ilyenkor esetleg egy kattanás hallatszik.
Függőleges gőzőlés 6. ábra A hőmérsékletet állítsa „max“-ra
A ruhadarabokat akassza fel egy vállfára.
A vasalót függőlegesen 10 cm-es távolságban mozgatva, a billentyıt 5 másodperces szünetekkel többször nyomja Ie. Soha ne irányítsa a gőzsugarat a testén lévő ruhadarabokra.
Ne irányítsa a gőzt emberek vagy állatok felé.
Minden vasalás után
A gőzszabályozót állítsa többször -rol -re, és állítsa megint vissza (öntisztítás); a tartályt ürítse ki; a vasalot a hegyivel tartsa lefele és rázza meg könnyedén. Ne a talpon, hanem a hátsó részre felállítva tárolja (7. ábra).
Ne tekerje fel túl szorosan a csatlakozó vezetéket!
Textilvédő talpborítás / kendő 10.ábra (modelltől függően)
A textilvédő felszerelés lehetővé teszi a kényes anyagok gőzölős vasalását maximális hőmérsékleten, az anyag károsodása nélkül.
A textilvédelemnek köszönhetően a sötét színű ruhákon nem keletkeznek fényes foltok.
Először ajánlott az anyag belső részén egy kisebb területet vasalni, így ellenőrizhető, hogy az eredmény megfelelő-e.
A textilvédő vasalóra rögzítéséhez helyezze a vasaló orrát a textilvédő végéhez, majd nyomja felfelé a textilvédő hátoldalát, amíg egy kattanást nem hall. A textilvédő levételéhez nyomja le a textilvédő hátoldalán található rögzítőkapcsot, majd vegye le az elemet a vasalóról.
A ruhaanyag-védő vasalótalp-burkolatot beszerezheti a vevőszolgálattól vagy szaküzletekből:
Tisztítás
Enyhe szennyeződés esetén huzza ki a dugós csatlakozót, és hagyja a talpat kihılni.
A készülék külsejét és talpát csak nedves ruhával tisztítsa. Ha a túlzottan magasra állított hőmérséklet miatt szintetikus anyag olvadna rá a vasaló nemesacél talpára, állítsa le a gőzt, és a maradványokat azonnal dörzsölje le a max fokozaton egy vastagra hajtogatott pamutkendő segítségével.
Ahhoz, hogy a vasaló talpa sima maradjon, kerülje ennek durva találkozását fém tárgyakkal. Sose használjon csiszolópárnát, vagy vegyszert a vasalólap tisztítására.
A tartályt soha ne vízkőtelenítse és soha ne használjon tisztítószert ill. oldószert a tisztításhoz: Különben gőzöléskor a vasaló csöpögne!
Termék kódja (márkaszerviz)
464851
Termék neve (szaküzletek)
TDZ1510
Kiegészítő funkciók (Modelltől függően)

Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer 8. ábra A termékcsalád egyes modelljei „AntiCalc“ (= 1 + 2 + 3 komponens) vízkőmentesítő rendszerrel vannak felszerelve.
1. self-clean
A „self-clean“ rendszer a gőzszabályozó minden használatakor megtisztítja a mechanikát a vízkőlerakódásoktól.
2. Calc’nclean
A „calc‘nclean” funkció segít eltávolítani a vízkőrészecskéket a gőzrekeszből. Ha a lakóhelyén nagyon kemény a víz, használja ezt a funkciót nagyjából kéthetente.
1. Húzza ki a vasaló csatlakozódugóját a csatlakozó aljzatból,
állítsa a gőzszabályzót helyzetbe, és töltse fel a víztartályt
vízzel.
2. Állítsa a hőfokszabályozót „max” állásba, és dugja be a vasaló
csatlakozódugóját.
3. Miután a vasaló kellően felmelegedett, a jelzőlámpa kialszik.
Ekkor húzza ki a vasaló csatlakozódugóját.
4. Tartsa a vasalót a mosogató fölé. Nyomja meg a „clean”
gombot, és óvatosan rázza meg a vasalót. A vasalóból
Energiatakarékossági tanácsok
A legtöbb energiát a gőztermelés igényli. A felhasznált energiamennyiség csökkentése érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:
• A vasalást a legalacsonyabb vasalási hőmérsékletet igénylő
szövetekkel kezdje.
Ellenőrizze a ruhacímkén található ajánlott vasalási
hőmérsékletet.
• A gőzt a kiválasztott vasalási hőmérséklet szerint szabályozza,
a jelen útmutató utasításait követve.
• Csak szükséges esetben használjon gőzt. Ha lehetséges,
gőzölés helyett inkább a vízpermet funkciót használja. • Lehetőség szerint a szöveteket akkor vasalja, amikor még
nedvesek, és használjon alacsonyabb gőzszintet. Így a
gőzt nem a vasaló termeli, hanem maguk a szövetek. Ha a
ruhákat vasalás előtt szárítógépben szárítja, állítsa a gépet
"vasalószáraz" programra.
• Ha a ruhák eléggé nedvesek, állítsa a gőzszabályozót
kikapcsolt helyzetbe.
• Ha szünetet tart, a vasalót állítsa a sarkára, függőleges helyzetbe.
Vízszintes helyzetben és bekapcsolt gőzszabályozóval a vasaló
felesleges gőzt termel.
Ártalmatlanítás
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségek iránt kérjük, hogy a szakkereskedésnél vagy az önkormányzatnál érdeklődjön.
A készülék az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK számú
irányelvnek megfelelő feliratokkal van ellátva.
Az irányelv az EU egészére érvényes kereteket állapít meg a használt készülékek visszavételére és újrahasznosítására vonatkozóan.
A használati utasítás letölthető a Bosch helyi internetes oldaláról.
.يداعلا روبنصلا ءام مادختسا عم بسانتي اب ةممصم ةاوكلا . 1:1 ةبسنب رطقلا ءالاب روبنصلا ءام طلخا راخبلل ةيلاثلا ةفيظولا ةلاطل ءالاب روبنصلا ءام طلخاف ،كتماقإ ناكم يف ادج رسع روبنصلا ءام ناك اذإو
.1:2 ةبسنب رطقلا
"max" ءاملل ىصقلا ىوتسلا ةملع ىطختي اب اقلطم ءالا لت ل 3 لكش راخب نودب يكلا
. ةجردلا ىلع راخبلا مظنم طبضإ 4 لكش راخبلاب يكلا طبضإ -ةاوكلا نخست نأ دعبو - راخب“ ةملع ىلع راخبلا مظنم طبضإ
. وأ ةجرد ىلع راخبلا مظنم ىلع راخبلا مظنم طبضإو “••” عضو ىلع ةرارلا ةجرد مظنم طبضإ
. ةجرد ” max“ ىصقلا دلا ةملع ىلع وأ “•••” ةملعلا ىلع ةرارلا مظنم طبضإ
. ةجرد ىلع راخبلا مظنم طبضإو 5 لكش شاشر
.ريرلا نم ةعونصلا ةشمقلا عم خبلا ةفيظو مدختست ل 6 ةروصلا راخبلاب يكلا
.”max“ ةجردلا ىلع ةاوكلا ةرارح ةجرد طبضإ
.ناوث 5 لك ةعطقتم ةروصب تارم ةدع راخبلا تاثافن رز ىلع طغضإ 6 لكش يسأر راخب
.”max“ ةجرد ىصقأ ىلع ةاوكلا ةرارح ةجرد طبضإ سبللا ىلع ررتو يدومع عضو يف ةاوكلا لمتو ةعامش ىلع سبللا قلعت تارم ةدع راخبلا تاثافن رز ىلع طغضلا عم مس 10 يلاوحب ردقي دعب نع
. ناوث 5 لك ةعطقتم ةروصب
.اهئادترا ءانثأ سبلملا ىلإ ةرشابم راخبلا هيجوتب ادبأ مقت ل
.تاناويحلا وأ صاخشلا ىلإ راخبلا هيجوتب ادبا مقت ل
يكلا نم ءاهتنلا دعب رركيو ىرخأ ةرم لولا هعضوم ىلإ داعي مث ةجردلا ىلع راخبلا مظنم طبضي
.)يتاذ فيظنت( تارم ةدع كلذ وحن ةببدلا ةاوكلا سأر اهجوم ةلئام ةيوازب ةاوكلا لمحإ :نازلا غيرفت
.ليلق اهزه مث لفسأ
.حطسلا ىلع سيلو ةرخؤلا ىلع ةعوضوم ةاوكلا ظفحإ
”ةينهلا ريخبتلا تاطحم” زاهج فيظنت يف لامعتسلا بجي ل
)7 لكش (
.ةدشب ءابرهكلا ةلصو بحست ل
ةاوكلا فيظنت كرتأؤ ءابرهكلا ةلصو لصفإ ،اهب ةفيفخ خاسوأ قلعت ةلاح يف ةاوكلا فيظنتل ةلاح يف .ةللبم شامق ةعطقب ةدعاقلاو ةاوكلا مسج فظن مث دربت ىتح ةدعاقلا ةجرد عافترإ ببسب ةيندعلا ةدعاقلاب ةيعانص تاجوسنم نم ءازجأ قاصتلإ اروف ةقلاعلا خاسولا ةلازإو راخبلا تاثافن لمع لاطبإ بجيف ةاوكلا ةرارح ىصقأبو تارم ةدع ةيوطلاو ةكيمسلا ناتكلا شامق نم ةعطقب ةدعاقلا كحب
.ةاوكلا ةرارح ةجرد ادبأ لمعتست ل .ةيديدح داوب هلاصتإ بنت , ابطر ةاوكلا لعن ىلع ةظفاحملل
.ةاوكلا لعن فيظنتل ةيئايميك داوم ةيأ وأ لخ لو يديدح فيظنت كحم وأ ةيريلا بساورلا ةلازإ داوم مادختسإب نازلا فيظنت ايعطق عونم ءام تارطق طوقس ىلإ يدؤي فوس كلذ نل ليلاحم وأ ةيئايميك تافظنب
.راخبلاب يكلا ءانثأ ةاوكلا نم 8 ةروص ةبسرتلا تاقبطلا ةلازل ددعتلا ماظنلا
ar
" AntiCalc" ةبسرتلا تاقبطلا ةلازإ ماظنب ةلسلسلا هذه زيهت ت ،ليدوملل اعبت.)3
+ 2 + 1 ءزج=(
self-clean ماظن . 1 فيظنتب " self-clean " ماظن موقي ،راخبلا مظنم اهيف مدختست ةرم لك عم
.ةبسرتلا تاقبطلا نم ةيكيناكيلا ءازجلا
Calc’nclean . 2 بساورلا ةلازإ ةفيظو .راخبلا ةريجح نم بساورلا ةلازإ ىلع دعاست » Calc’nclean« ةفيظو يف ةياغلل ارسع ءالا ناك اذإ ابيرقت يعوبسأ لك ةفيظولا هذه مدختسا ً ً
.اهيف نكست يتلا ةقطنلا راخبلا يف مكحتلا حاتفم طبضاو ،يئابرهكلا سبقلا نم ةاوكلا سباق عزنا .1
.ءالاب نازلا لما مث عضولا ىلع مق مث ” max“ ىصقلا عضولا ىلع ةرارلا ةجرد يف مكحتلا حاتفم طبضا .2
.ءابرهكلاب ةاوكلا ليصوتب لصفا ، ذئدنع .ةيداشرتسلا ةبمللا ئفطنت ،يخستلل ةمزللا ةرتفلا ءاهتنا دعب
ٍ
.3
.ءابرهكلا نع ةاوكلا ةاوكلا زهب مقو ” clean“ فيظنتلا رز ىلع طغضا .ضوح قوف ةاوكلا كسمأ .4 نوكت دق يتلا تابسرتلاو ريلا هعم ادراط راخبو يلغم ءام جرخيس .قفرب
.ةاوكلا يف ةدوجوم ىرخأ ةرم سباقلا عض مث رزلا كرتا ،ةاوكلا نم تارطقلا لوزن فقوت دعب .5 ءالا رخبتي ىتح ىرخأ ةرم ةاوكلا يخستب مقو ،يئابرهكلا سبقلا يف
.يقبتلا
.ةاوكلا يف ةيقبتم بئاوش كانه تناك اذإ ةيلمعلا ررك .6
Bosch نم TDA56 راخبلا ةاوكمل كئارش ىلع كركشن لعملية ت تصميم هذه املكواة طبقا ملعايير بيئية منسجمة مع لتنية بعد ذلك- وتقييم املستدامة , حيث ت لعل على حتليل كال طور حياتها لتقنية والقتصادية ولبيئية. -بدءا بإختيار الواد تى إعادة إستعملها
إمكانيات لتحسني ن لزاوية .ةيراجتلاو ةيعانصلا ضارغلل سيلو يلزنلا مادختسلل ممص زاهلا اذه
.نمآ ناكم يف ليغشتلا تاميلعت ظفح ءاجرلا
ةماعلا ناملا تاداشرإ
!قيرلا وأ ةيئابرهكلا تامدصلا نم رطخ ةحول يف ةنودلا تامولعملل اقفو اهمادختساو ةاوكلا هذه ليصوت بجي
.اهب ةصالا ةينفلا تافصاولا لبلا ىلع تيأر اذإ ةيئابرهكلا ةكبشلا سباقب ةاوكلا ليصوتب اقلطم مقت ل
.رارضأ دوجو ىلع لدت تاملع اهسفن ةاوكلا وأ يئابرهكلا مادختسل ةحلم ةرورض كانه تناك اذإو .يضرأ سباقب ةاوكلا هذه ليصوت بجي سبقم هبو رثكأ وأ ريبمأ 10 هردق رايتل بسانم هنأ دكأتلا يغبنيف ،ليوطت لباك
.يضرلل ةلصو ىلع لمتشي ةءاضلا بذبذت وأ تقؤم لكشب دهلا طوبه لثم رهاوظلا ضعب ثودح بنجتل ةاوكلا ليصوتب ىصوي ،ءابرهكلا ردصل ةمئللا ريغ فورظلا ضعب لظ يف
.Ω 0,27 غلبت ىوصق ةقواعم يذ رايت ردصب نع يللا ءابرهكلا قفرم ىدل راسفتسلا مدختسملل نكي ةرورضلا دنع
.ليصوتلا عضوب ماظنلا ةقواعم
.لافطلا لوانتم نع اديعب ةاوكلا ظفحا )لافطلا كلذ يف اب( صاخشلا ل بق نم مدختست نل ةبسانم تسيل ةاوكلا هذه
َ ِ
نيذلا وأ ،ةيلقعلا وأ ةيسلا وأ ةيئايزيفلا تاردقلا يف ضاغخنا نم نوناعي نيذلا
.مههيجوت وأ مهيلع فارشلا متي مل ام ،ةيفاك ةفرعم وأ ةربخ مهيدل سيل
.ةاوكلاب اوثبعي نل مهنأ نم دكأتلل لافطلا ةبقارم بجي
.يتمو تباث حطس ىلع اهعضوو ةاوكلا مادختسا بجي لمالا هيلع فقي يذلا حطسلا نأ دكأت ،لماح يف ةاوكلا عضو ةلاح يف
.انيتم لدت تاملع اهيلع تيأر اذإ اهمادختسا زوجي ل هنإف ،ةاوكلا طوقس ةلاح يف زكرم ىدل اهصحف بجيو .اهنم ءالا برست ةلاح يف وأ ررضلل اهضرعت ىلع
.ىرخأ ةرم اهمادختسا لبق دمتعم ينف ةمدخ يقبتلا ءالا غيرفت لبق وأ ءالاب ةاوكلا ءلم لبق سبقلا نم سباقلا عزنا
.مادختسلا دعب
.رخآ لئاس يأ يف وأ ءالا يف اقلطم ةاوكلا رمغت ل
.ءالاب اهئلل روبنصلا لفسأ ةاوكلا عضو اقلطم زوجي ل ىلإ امو عيقصلا ،سمشلا ،رطلا( ةيولا فورظلل ةضرع ةاوكلا كرتت ل
)كلذ
.يئابرهكلا لبلا دش للخ نم سبقلا نم يئابرهكلا سباقلا عزن زوجي ل كشلا ةلاح يف وأ مادختسا لك دعب ةيئابرهكلا ةكبشلا نع ةاوكلا لصفا
.لطع دوجو يف حلصإ يأ وأ لمع يأ ءارجإ امئاد بجي ةرطلا فقاولا بنت ىلع اصرح يينفلا يديأ ىلع ،هفلت ةلاح يف ءابرهكلا لباك رييغت لثم ،ةاوكلا هجاتت دق
.دمتعم ينف ةمدخ زكرم ىدل يصصختلا .ةبقارم نود ةاوكلا كرتل تررطضا اذإ ةيئابرهكلا ةكبشلا نع ةاوكلا لصفا
ةرم لول زاهلا مادختسإ لبق
.ةاوكلا ةدعاق نم ةيامحلل ءاطغ يأ وأ ةقاطب ةيأ عزنا لي .يئابرهكلا كلسلا رذحب جرخأ مث ةتباث ةيضرأ ىلع ايقفأ راخبلا لجرم عض . “max” ةجرد ىصقأ ىلع ةرارلا ةجرد طبضتو روبنصلا ءاب ةاوكلا نازخ ةجردلا ىلإ ةاوكلا ةرارح ةجرد لصت امدنع .يئابرهكلا رايتلاب زاهلا لصوي مث
ةجردلا ىلع راخبلا مظنم طبضي )يئوضلا ةبقارلا رشؤم ئضي( ةبولطلا
.لماكلاب روبنصلا ءام رخبت متي ىتح رزلا ىلع طغضلا رركيو دعب فقوتت حئاور وأ ناخد اهنم ثعبني دق ةاوكملل لولا لامعتسلا ءانثأ
.قئاقد عضب رورم 1 ةروصلا زاهلا ليغشتو مادختسإ ةرارلا ةجرد غولب دنع ئفطنيو زاهلا يخست ءانثأ يئوضلا رشؤلا ءاضي نكي هنإف ىلعأ ةرارح ةجرد ديرت كنكلو ةنخاس ةاوكلا تناك اذإ .ةبولطلا ةجردل اقبط سبللا قيسنت بجي .يخستلا ةيلمع ءانثأ يكلا يف رارمتسلا ةجرد لقأ ىلإ جاتت يتلا سبللا يكب ءدبلا مث اهيلع ةحضولا يكلا ةرارح
.“•” ةرارح
ةيبيكرت طويخ •
فوص-ريرح
ناتك-نطق •••••
2 ةروصلا ءالاب نازلا لم بحسب يئابرهكلا رايتلا لصفأو ةملع ىلع راخبلا مظنم طبضإ
.رايتلا ةدعاق نم يئابرهكلا طبرلا ةليصو .هب ءيش يأ طلخ نود طقف روبنصلا نم فيظنلا ءالا مادختسا ىلع رصتقا
.ةاوكلاب اررض قحلت دق لثم روطعلاك ىرخأ لئاوس ةفاضإف .اقباس ةروكذملا تافاضلا مادختسا نع جتني ررض يأ ثودح ةلاح يف ايغل نامضلا دعي هذهف .هباش ام وأ ءاوهلا تافيكم وأ سبللا تاففجم نم فثكتلا ءالا مدختست ل

========2========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
TXT Text BOSCH TDA 5680
Typ Żelazko
Nazwa BOSCH TDA 5680
Model TDA 5680
Rozmiar pliku 2816 KB
Number of pages 2 pages
format pliku pdf
Język Vasaló BOSCH TDA 5680 Dansk - Danish Dansk - Danish, Vasaló BOSCH TDA 5680 Norsk - Norwegian Norsk - Norwegian,
Vasaló BOSCH TDA 5680 Suomi - Finnish Suomi - Finnish, Vasaló BOSCH TDA 5680 Русский - Russian Русский - Russian,
Vasaló BOSCH TDA 5680 Українська - Ukrainian Українська - Ukrainian, Vasaló BOSCH TDA 5680 Română - Romanian Română - Romanian,