Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos
BROTHER MFC-580 - Drucker

Wenn Sie nach der Bedienungsanleitung suchen: Drucker BROTHER MFC-580 - sind Sie richtig. Auf dieser Seite können Sie es kostenlos herunterladen. Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Anweisungen.

Die Datei ist in wenigen Sekunden die Verbindung Geschwindigkeit Ihres Computers.
Wir glauben, dass unsere website Ihnen helfen und wir werden uns freuen, wenn Sie uns besuchen in der Zukunft.
PDF Laden Sie Handbuch Drucker BROTHER MFC-580
Drucker BROTHER MFC-580 Drucker BROTHER MFC-580


AnzeigenIst dieses Handbuch hilfreich?
Klicken Sie bitte hier:

Datei-Größe: 2730 KB (anleitung Dateiformat: pdf)
MFC-580
GEBRUIKERSHANDLEIDING


========1========

DIT TOESTEL IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN VAN EEN PASSENDE CONNECTOR.

INFORMATIE OVER GOEDKEURING
Brother wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan dat waarin het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in een ander land.

i


========2========

ii


========3========

EC Conformiteitsverklaring onder de richtlijn R & TTE
Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Fabriek Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama, Kawasan Perindustrian Tebrau II, Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia Verklaren hierbij dat: Omschrijving van product Type Modelnaam : Faxmachines : Groep 3 : MFC-580

Voldoen aan de bepalingen in richtlijn R & TTE (1999/5/EC) en wij verklaren te voldoen aan de volgende normen: Veiligheid : EN60950:2000 EMC : EN55022:1998 Klasse B EN55024:1998 EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998 EN61000-3-3:1995

Jaar waarin CE-certificatie voor het eerst was toegekend: 2001 Uitgegeven door Datum Plaats : Brother Industries, Ltd. : 15 juni 2001 : Nagoya, Japan

iii


========4========

Over deze handleiding
Gefeliciteerd met de aanschaf van een Multifunctionele Centrale (MFC) van Brother. Dit apparaat is zo ontwikkeld, dat het eenvoudig te bedienen is. Op het LCD-scherm verschijnen prompts die u helpen bij het instellen en gebruiken van de diverse functies. Neemt u echter een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle functies van het apparaat.

Het apparaat is tevens voorzien van een Reports-toets. Druk op Reports en 1 om een overzicht af te drukken van de meest elementaire stappen en functies.

Informatie opzoeken
De titels van alle hoofdstukken en subhoofdstukken staan in de inhoudsopgave. Informatie over specifieke kenmerken of functies kan worden opgezocht in de index achter in deze handleiding. In deze handleiding zult u verder nog symbolen tegenkomen die u attenderen op belangrijke informatie, verwijzingen en waarschuwingen. Hier en daar zijn ook LCD-schermen afgebeeld, zodat duidelijk wordt gellustreerd op welke toetsen u moet drukken.

In deze handleiding gebruikte symbolen
Opmerking of extra informatie.

Als u de aanbevelingen niet opvolgt, kan de machine worden beschadigd of zal zij niet naar behoren werken.

Waarschuwingen vestigen uw aandacht op maatregelen die u moet treffen om te voorkomen dat u zich verwondt.

iv


========5========

Gebruikersvriendelijk programmeren
We hebben in uw faxmachine een functie voor programmeren op het scherm ingebouwd. Programmeren op het scherm is uiterst eenvoudig en helpt u alle functies van dit apparaat optimaal te benutten. (Zie Over deze handleiding, pagina iv.) Tijdens het programmeren van uw faxmachine verschijnen op het LCD-scherm stap voor stap meldingen die u door de programmeringsprocedure leiden. U volgt gewoon de instructies op het LCD-scherm; ze helpen u de juiste functiemenu's, programmeringsopties en instellingen te selecteren. U kunt instellingen echter sneller maken door te drukken op de toets Menu/Set en het betreffende menunummer met behulp van de kiestoetsen in te voeren. Aan het begin van deze handleiding staat een complete lijst van de beschikbare functies, opties en instellingen. (Zie Programmeerstand & Functieselectietabel , pagina 10.)

Wisselend LCD-scherm
Het LCD-scherm wisselt soms tussen de huidige geselecteerde optie en een help-bericht waarin beknopte aanwijzingen staan over hoe u verder moet gaan. Het LCDscherm dat u het vaakst zult zien staat rechts afgebeeld. Het laat zien dat wanneer u een document in de papierinvoer plaatst, u ofwel een nummer kunt intoetsen om het als fax te verzenden of de toets Mono Copy of Colour Copy kunt indrukken om een kopie van het document te maken.

FAX: NR. & START KOPIE:NO.& COPY

v


========6========

Inhoudsopgave
Over deze handleiding Gebruikersvriendelijk programmeren
Inhoudsopgave ................................................................................ vi

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING
Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing
Tips voor de Voorbereiding en Beknopte Gebruiksaanwijzing....... 3 Overzicht van het bedieningspaneel ................................................ 8 Programmeerstand & Functieselectietabel .................................... 10

NORMAAL GEBRUIK
Hoofdstuk 1 Installatie
Eerste instellingen.......................................................................... 16 Aangepaste instellingen ................................................................. 18 Nummers opslaan om snel te kiezen.............................................. 20

Hoofdstuk 2

Een fax verzenden
Het scannen afstellen ..................................................................... 21 Een nummer kiezen........................................................................ 22 Verzenden ...................................................................................... 23

Hoofdstuk 3

Faxen ontvangen
Ontvangststand: instellingen.......................................................... 25 Faxen ontvangen ............................................................................ 27

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Gebruik als telefoon
Telefoongesprekken voeren via een externe telefoon.................... 29

Rapporten afdrukken
Het verzendrapport en het journaal instellen ................................. 31 De toets Rapport ............................................................................ 32

vi


========7========

GEAVANCEERD GEBRUIK
Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Geavanceerd verzenden
Geavanceerd gebruik......................................................................33

Geavanceerd ontvangen
Werken met een extern of een tweede toestel ................................38

Pollen
Ontvang Pollen...............................................................................40 Verzend Pollen (Niet beschikbaar voor kleurenfax) ......................42

Hoofdstuk 9

Opties voor afstandsbediening (Niet beschikbaar voor kleurenfax)
Fax Opslaan instellen .....................................................................43 Fax Doorzenden .............................................................................43 Opvragen Op Afstand.....................................................................44

KOPIREN
Hoofdstuk 10 Kopiren
Basisbewerkingen...........................................................................47 Tijdelijke kopieerinstellingen.........................................................48 De standaardinstelling van kopiren veranderen............................52 Wettelijke beperkingen ..................................................................53

PRINTER/SCANNER
Hoofdstuk 11 De machine als een printer gebruiken
Functies ..........................................................................................54 Printerdrivers ..................................................................................54 De juiste soort papier kiezen ..........................................................54 Multifunctionele papierinvoer........................................................55 Gelijktijdig afdrukken en faxen......................................................55 Functies in het printermenu............................................................55 Afdrukkwaliteit verbeteren ............................................................55

Hoofdstuk 12 Instellingen van de printerdriver (alleen bij gebruik van Windows)
Brothers printerdriver voor de MFC-580 gebruiken ......................56 Het tabblad Papier ..........................................................................56 Het tabblad Kwaliteit/Kleur ...........................................................59 Het tabblad Geavanceerd ...............................................................63 Het tabblad Ondersteuning.............................................................66

vii


========8========

Hoofdstuk 13 Het Brother Control Center voor Windows gebruiken (alleen bij gebruik van Windows)
Brother Control Center .................................................................. 67 De scantoets gebruiken met een Windows-pc ............................... 68 Kenmerken van Brother Control Center ........................................ 70 Naar bestand scannen..................................................................... 73 Naar E-mail Scannen ..................................................................... 74 Naar een tekstverwerker scannen................................................... 76 De knop Gebruikersinstellingen .................................................... 77 Kopiren......................................................................................... 78 Fax verzenden ................................................................................ 79

Hoofdstuk 14 ScanSoftTM PaperPort voor Brother en ScanSoftTM TextBridge gebruiken
Een document scannen................................................................... 83

Hoofdstuk 15 PC-FAX instellen en gebruiken (alleen bij gebruik van Windows)
Inleiding ......................................................................................... 88 MFC Setup Op Afstand ................................................................. 88 Faxen via de pc (alleen bij gebruik van Windows) ..................... 89

Hoofdstuk 16 De Brother MFC gebruiken met een New Power Macintosh G3, G4 of iMacTM/iBookTM
Een Apple Macintosh G3, G4 of iMacTM met USB en Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 instellen ............................... 100 De Brother printerdriver gebruiken met uw Apple Macintosh ..................................................................... 100 Faxen via de Macintosh ............................................................... 102 De Brother TWAIN-scannerdriver gebruiken met uw Apple Macintosh .................................................................................. 106

ONDERHOUD
Hoofdstuk 17 Problemen oplossen en Onderhoud
Foutmeldingen ............................................................................. 112 Document en papier vastgelopen ................................................. 114 Problemen met de werking van de machine ................................ 118 Afdrukkwaliteit verbeteren .......................................................... 123 De machine inpakken en vervoeren............................................. 126 Regelmatig onderhoud ................................................................. 129

viii


========9========

BELANGRIJKE INFORMATIE
Hoofdstuk 18 Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies ................................................133 BELANGRIJK-Voor uw veiligheid.............................................134

APPENDIX
Hoofdstuk 19 Specificaties
Faxspecificaties ............................................................................135 Printerspecificaties .......................................................................136 Samenstelling en publicatie..........................................................138 Handelsmerken.............................................................................138 Papier............................................................................................139 Tekst invoeren ..............................................................................142 Verklarende woordenlijst .............................................................143 Index.............................................................................................147

ix


========10========

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing
Eenvoudige stappen voor de voorbereiding en de ingebruikneming van de machine
Volg deze eenvoudige stappen voor de voorbereiding en de ingebruikneming van de machine. Raadpleeg voordat u deze stappen uitvoert echter eerst de belangrijke veiligheidsinformatie (pagina 133), de tips bij de voorbereiding en de beknopte gebruiksaanwijzing (pagina 3). Raadpleeg NORMAAL GEBRUIK (pagina 16) en GEAVANCEERD GEBRUIK (pagina 33) voor nadere informatie.

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

1 2

De installatiehandleiding lezen Het document plaatsen

Volg Brother's instructies in de installatiehandleiding voor het instellen van de machine. I De documenten moeten tussen 9 en 21.6 cm breed zijn en tussen 12.7 en 35.6 cm. Uw faxmachine scant slechts een breedte van maximaal 20.8 cm, ongeacht de werkelijke breedte van het papier. I Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenzijde eerst in de automatische documenteninvoer. I Stel de papiergeleiders af op de breedte van uw document.
Documenten met bedrukte zijde naar beneden in autom. doc.invoer Papiergeleiders

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

1


========11========

I De automatische documenteninvoer (ADF) kan maximaal 20 vel papier bevatten, die een voor een in de machine worden ingevoerd. Gebruik in de automatische documenteninvoer alleen normaal papier (75 g/m2). I Schud de stapel papier altijd goed los voor u hem in de documenteninvoer plaatst, en plaats de pagina's zo in de automatische documenteninvoer, dat ze elkaar lichtjes overlappen.

Ca. 1,3 cm

Gebruik NOOIT documenten die zijn omgekruld, verkreukeld, gevouwen of gescheurd, en ook geen documenten met nietjes, paperclips, lijm, correctievloeistof of plakband. Gebruik ook NOOIT karton, krantenpapier of stof. Zorg dat in inkt geschreven documenten helemaal droog zijn.

3
1

Een fax in zwart-wit verzenden
Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Voer het gewenste faxnummer in. Druk op Mono Fax Start.

2 3

4
1

Een kopie maken
Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Druk op Mono Copy of Colour Copy.

2

Als u het kopiren wilt stoppen, drukt u op Stop/Exit. Druk nogmaals op Stop/Exit om het originele document vrij te geven. (Zie Kopiren, pagina 47.)

2


========12========

5
1

Meerdere kopien maken
Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Voer met behulp van de kiestoetsen in hoeveel kopien u wilt maken (maximaal 99). Druk bijvoorbeeld op 3, 8 als u 38 kopien wilt maken. Druk op Mono Copy.

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

2

3

Als u in kleur kopieert, is het niet mogelijk om meerdere exemplaren te kopiren.

Tips voor de Voorbereiding en Beknopte Gebruiksaanwijzing
Een geschikte plaats kiezen
Zet het apparaat op een plat, stabiel oppervlak, bijvoorbeeld een bureau. Kies een trillingsvrije plaats. Plaats het apparaat in de buurt van een telefoonaansluiting en een standaard geaard stopcontact. Kies een plaats waar de temperatuur tussen 10C en 35C is. Zet de machine niet op een plaats waar men er tegen kan stoten. Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingstoestellen, radiatoren, airconditioners, water, chemicalin of koelkasten. Zorg dat de machine niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige warmte, vocht of stof. Sluit de machine niet aan op een stopcontact dat is voorzien van een wandschakelaar of een automatische timer; bij een stroomonderbreking kunnen de gegevens in het geheugen van de machine namelijk verloren gaan. Sluit de machine niet aan op een stopcontact dat op dezelfde stroomkring zit als grote apparaten of andere apparatuur die de stroomtoevoer kan verstoren. Vermijd bronnen die storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of de basisstations van draadloze telefoons.

Zorg dat de machine niet wordt blootgesteld aan sterk licht zoals direct zonlicht.

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

3


========13========

De inktcartridges plaatsen
Als u inkt in uw ogen krijgt, was ze dan onmiddellijk uit met water en roep zonodig de hulp van een arts in.Verwijder GEEN inktcartridges als ze niet vervangen hoeven te worden. Als u dit doet kan de hoeveelheid inkt verminderen en weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de cartridge is. Schud de inktcartridges NIET. Als u dit doet kan de inkt weglopen als u de afdichtingstape verwijdert. Als u inktvlekken op uw lichaam of kleding krijgt, was deze dan onmiddellijk af met zeep of een wasmiddel. Vul de inktcartridges NIET. Als opnieuw gevulde cartridges en incompatibele inkt wordt gebruikt kan dit de printkop in deze machine beschadigen en een beschadiging van die aard wordt niet gedekt door de garantie. De garantie is niet geldig bij problemen die zijn veroorzaakt door gebruik van inkt of inktcartridges van andere merken. Wij raden u aan om alleen originele verbruiksartikelen van Brother te gebruiken.

I Als u een inktcartridge op de verkeerde plaats installeert, dient u de printkoppen diverse keren te reinigen nadat u de cartridge op de juiste plaats hebt gezet en voordat u gaat afdrukken, anders worden de kleuren gemengd. I Zodra een inktcartridge geopend is, moet hij in de machine genstalleerd worden en binnen zes maanden na de installatie worden opgebruikt. Gebruik ongeopende inktcartridges voor de vervaldatum die op de doos staat vermeld. I Als de melding XXXX INKT LEEG op het LCD-scherm verschijnt nadat u de inktcartridges hebt genstalleerd, controleer dan of de inktcartridges op de juiste wijze zijn genstalleerd.

Het netsnoer aansluiten
Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker. Aangezien de machine via het netsnoer wordt geaard, kunt u uzelf tegen mogelijke elektrische gevaren beschermen door tijdens het aansluiten op een telefoonlijn de stroom van het apparaat aan te laten staan. Wanneer het apparaat moet worden verplaatst, beschermt u uzelf door eerst de telefoonlijn af te sluiten en pas daarna de stekker uit het stopcontact te halen.

4


========14========

Opslag in geheugen
Alle instellingen in de menu's zijn permanent opgeslagen en blijven bij een eventuele stroomstoring bewaard, behalve de instellingen die alleen voor de volgende fax gelden (bijvoorbeeld contrast, internationaal).

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

Meerdere lijnen aansluiten (PABX)
De meeste kantoren maken gebruik van een eigen telefooncentrale (Private Automatic Branch Exchange = automatische telefooncentrale of PBX). Het is echter verstandig om voor uw faxmachine een afzonderlijke lijn te gebruiken. De machine kan dan continu in de ontvangststand (ALLEEN FAX) blijven staan, zodat zij dag en nacht faxberichten kan ontvangen.

Aansluiting op een centrale

1 2

Het wordt niet gegarandeerd dat het apparaat onder alle omstandigheden naar behoren met PBX's zal kunnen werken. Bij problemen dient u zich in eerste instantie te wenden tot het bedrijf dat uw PBX verzorgt. Als alle inkomende telefoontjes door een telefonist(e) worden beantwoord, is het raadzaam de stand voor beantwoorden op HANDMATIG in te stellen. Alle inkomende telefoontjes worden dan in eerste instantie als telefoongesprekken beschouwd.

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

5


========15========

Aansluiting van een extern antwoordapparaat (ANTW.APP.)
Volgorde van aansluiting
Als u een extern antwoordapparaat aansluit op dezelfde lijn als de machine, worden alle gesprekken beantwoord door het antwoordapparaat. De machine "luistert" naar faxtonen. Als er faxtonen klinken, neemt de machine het gesprek over en wordt de fax ontvangen. Als er geen faxtonen klinken, laat de machine het gesprek over aan het antwoordapparaat en kan er op normale wijze een bericht worden ingesproken. Het antwoordapparaat moet elk gesprek binnen vier keer bellen beantwoorden. U wordt echter aangeraden om het apparaat in te stellen op twee keer bellen. De machine kan de faxtonen pas opvangen als het antwoordapparaat het gesprek heeft beantwoord, en met vier keer bellen blijven er slechts 8 10 seconden over voor de aansluitbevestiging. Volg de procedure voor het opnemen van een uitgaand bericht in deze handleiding nauwkeurig. Het wordt afgeraden om op uw externe antwoordapparaat de instelling voor "toll-saver" (bespaarstand voor telefoonkosten) te gebruiken wanneer het meer dan 4 keer overgaat.

Het is belangrijk dat het antwoordapparaat via de EXT-ingang op de machine wordt aangesloten. Lijnverdubbelaars op de lijnaansluiting kunnen problemen veroorzaken met het beantwoorden, en worden daarom afgeraden.

Aansluitingen

1

Een extern antwoordapparaat moet als volgt op uw faxmachine worden aangesloten.

ANTW.APP.

ANTW.APP.

2 3 4 5

Stel uw antwoordapparaat zo in, dat na n of twee keer overgaan wordt opgenomen. (De instelling voor de belvertraging van de machine is niet van toepassing). Neem een uitgaand bericht op uw antwoordapparaat op (zie volgende pagina). Activeer het antwoordapparaat. Stel de ontvangststand in op ANT:ANTWOORDAPP.. (Zie De ontvangststand kiezen en wijzigen, pagina 26.)

6


========16========

Uitgaand bericht van antwoordapparaat
Timing is van essentieel belang wanneer u een uitgaand bericht opneemt. Het bericht bepaalt de wijze waarop de handmatige en automatische faxontvangst verloopt.

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

1 2 3

U wordt aangeraden een bericht van niet meer dan 20 seconden te gebruiken. Neem eerst vijf seconden stilte op (dit geeft uw faxmachine de gelegenheid om eerst de kiestoon te horen, zodat de ontvangst sneller verloopt).

U wordt aangeraden om aan het einde van het uitgaande bericht de code voor activeren op afstand te vermelden, zodat men ook handmatig faxberichten kan sturen. Bijvoorbeeld: "Na de toon kunt u een bericht inspreken of op 51 drukken om een fax te sturen". Houd er rekening mee dat sommige handmatig verzonden faxen niet automatisch kunnen worden ontvangen. Dit komt omdat de verzendende faxmachine dan geen faxtonen doorgeeft. Daarom is het raadzaam altijd uw code voor activeren op afstand te vermelden.

Een extern of tweede toestel aansluiten
U kunt desgewenst een apart telefoontoestel op de machine aansluiten, zoals hieronder staat afgebeeld.

Extern toestel

Tweede toestel

Wanneer dit externe toestel in gebruik is, staat op het LCD-scherm de melding TELEFOON.

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

7


========17========

Overzicht van het bedieningspaneel
1 2 3 4 5 6 7 8

13

12

11

10

9

1 Scan to
Met deze toets kunt u het volgende origineel in uw computer scannen en selecteren in welke toepassing het wordt ingelezen: een tekstverwerker, een grafische toepassing of een e-mailtoepassing.

4 Reports
Deze toets geeft u toegang tot het menu Rapporten, waar u kunt selecteren welk rapport wordt afgedrukt: Help, Kieslijst, Journaal, Verzendrapport, Systeeminstellingen en Bestelformulier.

5 Liquid Crystal Display (LCD)
Op het LCD-scherm verschijnen prompts die u helpen bij het instellen en gebruiken van de diverse functies.

2 Ink
Gebruik deze toets om de printkoppen te reinigen en een inktcartridge te vervangen.

3 Kleurenkopieertoetsen:
(alleen voor de volgende kopie) Options U kunt de kopieerinstellingen veranderen. Quality Met deze toets kunt u de kwaliteit van de kopie veranderen. Colour Copy Maakt een kopie in full colour. Mono Copy Maakt een kopie in zwart-wit.

6 Kiestoetsen
Met deze toetsen worden telefoon- en faxnummers gekozen. Deze toetsen worden tevens gebruikt om informatie in de machine in te voeren.

7 Stop/Exit
Met een druk op deze toets wordt een faxtransmissie gestopt, een bewerking geannuleerd of de programmeerstand afgesloten.

8


========18========

8 Navigatietoetsen:
Menu/Set Met deze toets krijgt u toegang tot de menu's en de programmeerstand, en kunt u instellingen opslaan. of Druk op deze toets om vooruit of achteruit door de menuopties te bladeren. U kunt deze toets tevens gebruiken om op alfabetische volgorde te bladeren door de namen die bij de nummers in het geheugen zijn opgeslagen.

B Search/Speed Dial
Hiermee kunt u opgeslagen nummers kiezen door op de toets # te drukken, en vervolgens met de kiestoetsen een tweecijferig nummer in te voeren. U kunt hiermee ook nummers opzoeken die in het kiesgeheugen zijn opgeslagen.

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

C Redial/Pause
Met een druk op deze toets wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen. Deze toets wordt tevens gebruikt voor het invoegen van een pauze in automatisch te kiezen nummers.

of
Druk op deze toets om door de menu's en opties te bladeren. Druk op deze toets om het volume van de bel of de luidspreker af te stellen.

9 Starttoetsen:
Colour Fax Start Begint met het sturen van fax in kleur. Mono Fax Start Begint met het sturen van een fax in zwart-wit."

0 Fax Resolution
(alleen voor de volgende fax) Met deze toets kunt u de resolutie van een te verzenden fax instellen.

A Tel/R
Als u in de stand F/T het dubbele belsignaal hoort en u het telefoontje op een extern toestel hebt aangenomen, kunt u na een druk op deze toets met de persoon aan de andere kant van de lijn spreken. Deze toets wordt tevens gebruikt om toegang te krijgen tot een buitenlijn en/of om de telefoniste op te roepen of om een telefoontje over te zetten naar een ander toestel dat ook op de PBX is aangesloten.

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

9


========19========

Programmeerstand & Functieselectietabel
- Menu openen - Naar volgende menuniveau - Optie accepteren - Door huidige menuniveau bladeren - Terug naar vorige menuniveau - Verder naar volgende menuniveau - Menu afsluiten U opent de programmeerstand door te drukken op Menu/Set. Als u de programmeerstand hebt geopend, geeft het LCDKIES & SET scherm in eerste instantie het volgende weer: Druk op 1 voor het algemene instelmenu 1.STAND.INSTELL. --of-- 2.FAX Druk op 2 voor het faxmenu 3.KOPIE --of-- 4.TEST AFDRUK Druk op 3 voor het kopieermenu --of-- Druk op 4 voor Printer --of-- Druk op of om sneller door de menuniveaus te bladeren en accepteer een optie door te drukken op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm wordt weergegeven. Het LCDscherm geeft dan het volgende menuniveau weer. Druk op of om naar de volgende menuselectie te gaan en druk vervolgens op Menu/Set. Nadat u een optie hebt geaccepteerd, wordt op het LCD-scherm de melding GEACCEPTEERD weergegeven.

Gebruik om achteruit door de menu's te bladeren als u per ongeluk te ver bent gegaan, of als dit toetsaanslagen bespaart.
U kunt de machine tevens programmeren door op Menu/Set te drukken en vervolgens de nummers van het gewenste menu in te drukken. Als u bijvoorbeeld FAX RESOLUTIE wilt instellen op FIJN, drukt u Menu/Set, 2, 2, 2 en of om de optie FIJN te selecteren, waarna u op Menu/Set drukt.

10


========20========

Om een menu te openen drukt u op Om een menu af te sluiten drukt u op

Menu/Set.

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

Stop/Exit.

Hoofdmenu

Submenu

Menuopties

Opties

Omschrijving

Pagina

om te accepteren

1. STAND. INSTELL.

1. PAPIER SOORT --

NORMAAL INKJET GLOSSY (4-KLEUR/ 3-KLEUR) TRANSP.

Identificeert het soort papier in de multifunctionele papierinvoer.

16

2. DATUM/TIJD
-- --

Voer de datum en de tijd in. Deze gegevens komen op het LCDscherm en op de faxberichten te staan. Voer de naam en het faxnummer in die op elke faxpagina moeten worden afgedrukt. Hiermee stelt u het volume van de bel af. Hiermee stelt u het volume van de waarschuwingstoon af. Activeer deze functie als de machine is aangesloten op een PABX (Private Automatic Branch Exchange). Zet de klok van de machine een uur vooruit/terug voor de zomertijd/wintertijd. Met deze functie schakelt u de stroombespaarstand in en uit.

16

3. STATIONS ID

--

--

17

4. VOLUME

1. BELVOLUME

UIT HOOG LAAG UIT HOOG LAAG AAN UIT

18

2. WAARSCH. TOON 5. PBX --

18

18

6. WIJZIG KLOK

--

--

19

7. BESPAARSTAND --

AAN UIT

19

8. Niet van toepassing voor dit model 9. TAAL KEUZE

--

--

--

--

--

NEDERLANDS FRANS ENGELS

Hiermee kunt u de meldingen op het LCDscherm in een andere taal weergeven.

19

* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

11


========21========

Om een menu te openen drukt u op Om een menu af te sluiten drukt u op

Menu/Set. Stop/Exit.

Hoofdmenu

Submenu

Menuopties

Opties

Omschrijving

Pagina

om te accepteren

2. FAX

1. ONTVANGST MENU

1. BEL VERTRAGING

0210

Aantal keren dat de bel van de machine in de stand Fax/Tel of Fax overgaat voordat wordt opgenomen. Kies de stand die het beste aan uw behoeften voldoet. Stelt de tijd in voor dubbel bellen in de stand Fax/Tel (F/T) Modus. Ontvang faxberichten zonder de Mono Fax Start toets in te drukken. Voer de code voor het activeren in om de machine vanaf een andere plaats te activeren of desactiveren. Met deze functie wordt een afdruk verkleind, zodat hij op 1 pagina past. Als u deze functie activeert en het papier in de faxmachine op is, worden de faxberichten automatisch in het geheugen opgeslagen. Met deze functie kunt u een andere faxmachine bellen en daar een faxbericht opvragen (pollen). Met deze functie kunt u de helderheid bijstellen van een faxbericht dat u gaat verzenden. Hiermee wijzigt u de standaardinstelling van de faxresolutie.

26

2. ONTVANGSTMODUS

ALLEEN FAX FAX/TEL ANT:ANTWOORDAPP. HANDMATIG 70 40 30 20 AAN UIT

26

3. F/T BELTIJD

26

4. FAX WAARNEMEN

27

5. CODE OP AFST.

AAN ( 51, #51) UIT

39

6. AUTO REDUCTIE

AAN UIT

27

7. GEH. ONTVANGST

AAN UIT

28

8. ONTVANG POLLEN

STAND. BEVEILIG TIJDKLOK

40

2. VERZEND MENU

1. CONTRAST

AUTO LICHT DONKER STAND. FIJN S.FIJN FOTO

21

2. FAX RESOLUTIE

21

* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.

12


========22========

Om een menu te openen drukt u op Om een menu af te sluiten drukt u op

Menu/Set.

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

Stop/Exit.

Hoofdmenu

Submenu

Menuopties

Opties

Omschrijving

Pagina

om te accepteren

2. FAX (vervolg)

2. VERZEND MENU (vervolg)

3. TIJDKLOK --

Met deze functie kunt u uw apparaat instellen om de documenten op een later tijdstip te verzenden. Met deze functie verzendt u alle uitgestelde faxen tegelijkertijd in n transmissie naar hetzelfde faxnummer. Als het geheugen vol is, kunt u faxberichten direct (real time) verzenden. Hiermee stelt u Verzend Pollen in, zodat iemand op uw machine een fax kan opvragen. Hebt u problemen met internationale verzending, zet dan de internationale stand AAN.

33

4. VERZAMELEN

AAN UIT

33

5. DIRECT VERZ.

ALLEEN DEZE FAX UIT AAN STAND. BEVEILIG

24

6. VERZEND POLLEN

42

7. INTERNATIONAAL

AAN UIT

33

3. KIESGEHEUGEN

1. SNELKIES 2. GROEPS INSTEL.

--

Snelkiesnummers in het geheugen opslaan. Hiermee stelt u een groepsnummer in dat wordt gebruikt voor het groepsverzenden. Hier stelt u in wanneer het verzendrapport en het journaal worden afgedrukt.

20

--

35

4. RAPPORT INST.

1. VERZ. RAPPORT

AAN AAN+BEELD UIT UIT+BEELD UIT 7/4/2 dagen 24/12/6/3/1 uur

31

2. JOURNAAL PER.

31

* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

13


========23========

Om een menu te openen drukt u op Om een menu af te sluiten drukt u op

Menu/Set. Stop/Exit.

Hoofdmenu

Submenu

Menuopties

Opties

Omschrijving

Pagina

om te accepteren

2. FAX (vervolg)

5. AFSTAND OPTIES

1. FAX DOORZEND

AAN UIT

Hiermee stelt u de machine in op het naar een ander nummer doorsturen van faxen. Inkomende faxen in het geheugen opslaan, zodat ze vanaf een ander toestel kunnen worden opgevraagd en naar een ander toestel kunnen worden doorgezonden. Hiermee stelt u de code in die moet worden ingevoerd om uw faxberichten vanaf een andere locatie op te vragen. Met deze functie wordt een afdruk gemaakt van de in het geheugen opgeslagen faxberichten. Controleren welke taken er in het geheugen zitten, of een wachtende taak annuleren (bijv. een uitgestelde fax (tijdklok) of een pollingtaak). Zet de meeste functies op slot, behalve faxontvangst.

43

2. FAX OPSLAAN

AAN UIT

43

3. AFST. BEDIENING

159

44

4. PRINT DOCUMENT --

28

6. REST. OPDRACHT. -- --

35

0. DIVERSEN

1. TX SLOT --

36

* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.

14


========24========

Om een menu te openen drukt u op Om een menu af te sluiten drukt u op

Menu/Set.

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

Stop/Exit.

Hoofdmenu

Submenu

Menuopties

Opties

Omschrijving

Pagina

om te accepteren

3. KOPIE

1. KWALITEIT -- 2. KLEUREN AANP. 1. ROOD

NORM SNEL FIJN R: R: R: R: R: G: G: G: G: G: B: B: B: B: B: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Hiermee stelt u de kwaliteit van de kopie af. Hiermee stelt u de hoeveelheid Rood in kopien af.

52

52

2. GROEN

Hiermee stelt u de hoeveelheid Groen in kopien af.

52

3. BLAUW

Hiermee stelt u de hoeveelheid Blauw in kopien af.

52

3. CONTRAST --

Stelt het contrast af. 53

4. TEST AFDRUK -- -- --

U kunt een testpagina afdrukken om de afdrukkwaliteit te controleren en om de verticale uitlijning af te stellen.

123

* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.

Voorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

15


========25========

1
1 2

Installatie

Eerste instellingen
Papiersoort instellen
Voor de beste resultaten moet u dezelfde papiersoort selecteren die u gebruikt. Druk op Menu/Set, 1, 1. Druk op of om NORMAAL, INKJET,

1.PAPIER SOORT

GLOSSY of TRANSP. (TRANSPARANTEN) te selecteren, en druk vervolgens op Menu/Set.

3

Als u GLOSSY hebt gekozen, drukt u op of om GLOSSY:4-KLEUR of GLOSSY:3-KLEUR, en drukt u vervolgens op Menu/Set.

De afdrukkwaliteit van zwarte inkt varieert afhankelijk van het soort glanzend papier dat u gebruikt. Er wordt zwarte inkt gebruikt als u GLOSSY:4-KLEUR selecteert. Als het glanzend papier dat u gebruikt de zwarte inkt afstoot, selecteert u GLOSSY:3-KLEUR, wat zwarte inkt simuleert door de drie inktkleuren te combineren.

4

Druk op Stop/Exit.

Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van de machine uitgeworpen. Als u transparanten gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk van de uitvoerlade te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of omkrullen.

Datum en tijd instellen
De machine geeft de datum en de tijd weer, en deze gegevens worden afgedrukt op elke fax die u verzendt. Als de stroom uitvalt, zal de machine de datum en de tijd enkele uren lang bijhouden. Alle andere instellingen blijven bewaard.

1 2 3 4 5 6

Druk op Menu/Set, 1, 2. Toets de twee cijfers van het jaartal in en druk op Menu/Set. "02" wordt in deze machine geregistreerd als 2002. Voer twee cijfers voor de maand in en druk op Menu/Set. Voer twee cijfers voor de dag in en druk op Menu/Set. Voer de tijd in 24-uurs formaat in en druk op Menu/Set. Druk op Stop/Exit.

16

Hoofdstuk 1


========26========

De stations-ID instellen
U kunt uw naam en faxnummer op alle faxpagina's die u verstuurt laten afdrukken. Het is uiterst belangrijk dat de fax- en telefoonnummers in internationaal standaardformaat worden ingevoerd, m.a.w. precies in onderstaande volgorde: - Het + (plus) teken (druk op het teken). - Uw landnummer (bijv. 31 voor Nederland of 32 voor Belgi). - Uw netnummer zonder de eerste 0 (in Spanje is dit een "9"). - Een spatie. - Uw abonneenummer, eventueel met spaties voor de duidelijkheid. Als uw faxmachine bijvoorbeeld in Nederland is genstalleerd, wordt gebruikt voor zowel faxberichten als telefoongesprekken en uw nationale telefoonnummer 020 444 5555 is, dan moet uw stationsidentificatie als volgt worden ingesteld: +31 20 444 5555.

NORMAAL GEBRUIK

1 2 3 4 5

Druk op Menu/Set, 1, 3. Voer uw faxnummer in (maximaal 20 cijfers) en druk op Menu/Set. Raadpleeg het schema voor het invoeren van tekst en voer met de kiestoetsen uw naam in (maximaal 20 tekens). Als u een spatie wilt invoeren, drukt u tweemaal op . Druk op Menu/Set. Druk op Stop/Exit.

I Zie Tekst invoeren, pagina 142. I Als u geen faxnummer invoert, kan er ook geen verdere informatie worden ingevoerd. I Druk eenmaal op om een spatie tussen nummers in te voegen en druk tweemaal op deze toets om een spatie tussen letters in te voeren. I Als uw stations-ID reeds was ingevoerd, wordt u gevraagd of u deze identificatie wilt wijzigen (1) of dat u wilt afsluiten zonder wijzigingen aan te brengen (2).

Installatie

17


========27========

Aangepaste instellingen
Volume-instellingen
Volume van bel
U kunt selecteren hoe luid de bel van de machine overgaat. Het volume van de bel kan desgewenst zelfs worden uitgezet.

Druk op Stop/Exit. --of-- U kunt het volume van de bel van de faxmachine instellen wanneer de machine inactief is. De bel kan desgewenst zelfs worden uitgeschakeld (UIT). Druk op of om het volume af te stellen. Telkens wanneer u op een van deze toetsen drukt, gaat de bel even over, zodat u hoort hoe luid de bel met de huidige instelling klinkt. Op het LCDscherm wordt de door u geselecteerde instelling getoond. Telkens wanneer u op een van deze toetsen drukt, wordt het volume van de bel verder afgesteld. De nieuwe instelling blijft van kracht totdat u haar wijzigt.

1 2 3 4

Druk op Menu/Set, 1, 4, 1. Druk op of om UIT, LAAG, of HOOG te selecteren.

Druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.

Volume van waarschuwingstoon
Het volume kan worden ingesteld op LAAG, HOOG of UIT. De fabrieksinstelling is LAAG. Als het volume is ingesteld op LAAG of HOOG, hoort u een geluidssignaal telkens wanneer u een toets indrukt, een vergissing maakt en aan het einde van faxtransmissies.

1 2 3 4

Druk op Menu/Set, 1, 4, 2. Druk op of om de gewenste instelling te selecteren.

Druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat. Druk op Stop/Exit.

PBX en DOORVERBINDEN
Uw faxmachine is in eerste instantie zo ingesteld, dat zij kan worden aangesloten op openbare telefoonlijnen (PSTN). De meeste kantoren gebruiken echter een centrale (PBX). Deze faxmachine kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De Recall-functie van uw faxmachine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall) en privcentrales gebruiken TBR doorgaans om toegang te geven tot een buitenlijn of om een telefoontje over te zetten naar een ander toestel. U activeert deze functie met de toets Tel/R.

PBX instellen
Als uw faxmachine is aangesloten op een centrale, moet PBX:AAN worden geselecteerd. Is dit niet het geval, dan moet deze functie uitstaan (UIT).

1 2
18

Druk op Menu/Set, 1, 5. Druk op of om AAN of UIT te selecteren, en druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
Hoofdstuk 1


========28========

3

Druk op Stop/Exit.

U kunt een druk op de toets Tel/R programmeren als onderdeel van een nummer dat is opgeslagen als een snelkiesnummer. Hiertoe drukt u tijdens het programmeren van een dergelijk nummer (functiemenu 2-3-1) eerst op Tel/R (op het scherm verschijnt een "!" ), waarna u het telefoonnummer invoert. U hoeft dan niet meer op Tel/R te drukken als een snelkiesnummer gebruik maakt van een buitenlijn. (Zie Nummers opslaan om snel te kiezen, pagina 20.) Als PBX echter is uitgeschakeld (UIT), kunt u geen snelkiesnummers gebruiken waarin een druk op Tel/R is geprogrammeerd.

NORMAAL GEBRUIK

Zomertijd/wintertijd instellen
Met deze functie zet u de klok snel een uur vooruit of een uur terug.

1 2 3

Druk op Menu/Set, 1, 6. Het LCD-scherm geeft het volgende weer. Druk op of om zomertijd of wintertijd te selecteren, en druk op Menu/Set.

IN ZOMERTIJD? 1.WIJZIG 2.STOP

Druk op 1 om over te schakelen van wintertijd naar zomertijd, of andersom-- of--Druk op 2 om af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen.

Stroombespaarstand
Als u de stroombespaarstand activeert, wordt energie bespaard doordat de CPU binnen in de machine wordt uitgeschakeld. Als de machine inactief is en u deze stand activeert ( AAN), schakelt ze automatisch over naar de energiebesparende stroombespaarstand. In deze stand kunt u de functie Fax Waarnemen echter niet gebruiken, en kan de machine evenmin vanaf een andere locatie worden geactiveerd. Bovendien zal de machine ook geen datum en tijd meer weergeven.

1 2 3 4

Druk op Menu/Set, 1, 7. Druk op of om AAN of UIT te selecteren.

Druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat. Druk op Stop/Exit.

De taal voor de meldingen op het LCD-scherm instellen
De meldingen op het LCD-scherm kunnen worden weergegeven in het Nederlands, Frans of Engels. De standaardtaal is Nederlands.

1 2 3 4

Druk op Menu/Set, 1, 9. Op het LCD-scherm verschijnen afwisselend onderstaande meldingen:Druk op of om NEDERLANDS, FRANS of ENGELS te selecteren.

TAAL:NEDERLANDS KIES & SET

Druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat. Druk op Stop/Exit.

Installatie

19


========29========

Nummers opslaan om snel te kiezen
U kunt de machine op verschillende manieren laten snelkiezen: met snelkiesnummers en met groepen voor het groepsverzenden van faxberichten. (Zie Groepsverzenden (Niet beschikbaar voor kleurenfax), pagina 34.) De nummers die in het geheugen zijn opgeslagen gaan niet verloren als de stroom uitvalt.

Snelkiesnummers opslaan
U kunt snelkiesnummers opslaan, die dan met een druk op slechts vijf toetsen of met de zoekfunctie gekozen kunnen worden. Er zijn 40 snelkieslocaties. (Zie Snelkiezen, pagina 22.)

1 2 3 4 5

Druk op Menu/Set, 2, 3, 1. U wordt gevraagd een locatie in te voeren. Voer met behulp van de kiestoetsen (01-40) een tweecijferige locatie in, en druk vervolgens op Menu/Set. Op het scherm wordt het ingevoerde cijfer weergegeven en u wordt gevraagd om het nummer in te voeren dat u wilt opslaan. Voer het nummer in (maximaal 20 cijfers), en druk op Menu/Set. U wordt nu gevraagd een naam bij het nummer op te slaan. Gebruik de normale kiestoetsen om de naam in te voeren (maximaal 15 tekens). (Zie Tekst invoeren, pagina 142.)--of--Ga naar stap 5 om het nummer zonder een naam op te slaan.

Druk op Menu/Set. Ga terug naar stap 2 om nog een snelkiesnummer op te slaan--of--druk op Stop/Exit. Als u een snelkiesnummer kiest, wordt op het LCD-scherm de naam weergegeven die u bij dat nummer hebt opgeslagen. Als u geen naam hebt opgeslagen, wordt het nummer dat u hebt opgeslagen weergegeven.

Snelkiesnummers wijzigen
Als u probeert een snelkiesnummer op te slaan op een locatie waar reeds een nummer staat, verschijnt de naam van het opgeslagen nummer op het LCD-scherm en wordt u gevraagd of u deze wilt wijzigen of de handeling wilt afsluiten.

1 2 3 4

Druk op Menu/Set, 2, 3, 1. U wordt gevraagd een locatie in te voeren. Voer met behulp van de kiestoetsen (01-40) een tweecijferige locatie in, en druk vervolgens op Menu/Set. Druk op 1 als u het opgeslagen nummer wilt wijzigen, of op 2 als u de handeling wilt afsluiten zonder een wijziging te maken. Voer het nieuwe nummer in. N Als u het nummer wilt wissen, drukt u op Stop/Exit als de cursor helemaal links van de cijfers staat. N Als u n van de cijfers wilt veranderen, gaat u met de navigatietoetsen of naar het te wijzigen cijfer en voert u het nieuwe cijfer in--of--druk op Stop/Exit om alle tekens boven en rechts van de cursor te wissen. Volg de instructies onder "Snelkiesnummers opslaan".

5

U kunt een lijst afdrukken van alle nummers die u hebt opgeslagen. (Zie De toets Rapport, pagina 32.)

20

Hoofdstuk 1


========30========

2

Een fax verzenden
Het scannen afstellen
Contrast
Als uw document erg licht of donker is, wilt u het contrast wellicht aanpassen. Gebruik LICHT voor het verzenden van een erg licht document. Gebruik DONKER voor een erg donker document. Dit is een tijdelijke instelling die alleen voor het huidige document geldt. Nadat de fax is verzonden wordt het contrast automatisch teruggesteld op AUTO (geschikt voor de meeste documenten).

NORMAAL GEBRUIK

1 2 3 4 5 6

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Druk op Menu/Set, 2, 2, 1. Gebruik of om AUTO, LICHT of DONKER te selecteren.

Druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat. Druk op 2 als u klaar bent met instellen en ga naar stap 6--of--druk op 1 als u nog andere instellingen wilt maken. Het scherm toont opnieuw het menu STANDINST. VERZEND MENU. Voer een faxnummer in en druk op Mono Fax Start om een fax te versturen.

Faxresolutie
Als er een document in de documenteninvoer zit, kunt u de toets Fax Resolution gebruiken om de instelling tijdelijk te wijzigen. Druk herhaaldelijk op Fax Resolution totdat op het LCD-scherm de gewenste instelling wordt weergegeven. --of-- Wijzig de standaardinstelling.

1 2 3

Druk op Menu/Set, 2, 2, 2. Druk op of om de gewenste resolutie te selecteren, en druk vervolgens op Menu/Set.

Druk op Stop/Exit. STAND.: FIJN: S.FIJN: FOTO: Geschikt voor de meeste getypte documenten (geen lichte tinten). Is een ideale instelling voor documenten met een klein lettertype. De transmissiesnelheid is langzamer dan bij de standaardresolutie. Geschikt voor kleine lettertjes of artwork. De transmissiesnelheid is langzamer dan bij de fijne resolutie (alleen zwart-wit). Een ideale instelling voor documenten met wisselende grijstinten, zoals foto's. De transmissiesnelheid is tamelijk langzaam (alleen zwart-wit).

Een fax verzenden

21


========31========

Een nummer kiezen
Snelkiezen

1 2 3

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Druk op Search/Speed Dial, en vervolgens op # gevolgd door de tweecijferige code van het gewenste snelkiesnummer. Druk op Mono Fax Start.

Telefoonindex
U kunt zoeken naar namen die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. (Zie Snelkiesnummers opslaan, pagina 20.)

1 2 3

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Druk op Search/Speed Dial. Als u wilt zoeken naar de naam waaronder een nummer is opgeslagen (in alfabetische volgorde zoeken), dan voert u de eerste letter van de naam in en drukt u vervolgens op of . --of-- Als u wilt zoeken naar snelkiesnummers (in numerieke volgorde zoeken), dan drukt u op of .

4

Druk op Mono Fax Start zodra de gewenste gegevens op het LCD-scherm worden weergegeven.

Combinatienummers
Lange nummers kunnen worden opgesplitst en in delen worden opgeslagen als snelkiesnummers. Vervolgens kunt u twee of meer van deze gedeeltelijke nummers combineren, en aanvullen met nummers die met de hand worden ingevoerd. Deze nummers kunnen in elke gewenste combinatie worden gebruikt. Zodra u op Mono Fax Start drukt, worden de nummers in de door u bepaalde volgorde gekozen. Bijvoorbeeld: U kunt "555" opslaan onder snelkieslocatie #01 en "7000" onder snelkieslocatie #02. Als u nu op Search/Speed Dial, #, 0, 1, Search/Speed Dial, #, 0, 2 en Mono Fax Start drukt, wordt het nummer "555 7000" gekozen. Als u dit nummer tijdelijk wilt wijzigen, kunt u een deel van het nummer vervangen door een met de hand ingevoerd nummer. Als u dus op Search/Speed Dial, #, 0, 1 drukt en met de kiestoetsen 7001 invoert, wordt het nummer "555 7001" gekozen. Het gebruik van toegangscodes is uiterst eenvoudig. Soms is het voordeliger om een ander telefoonbedrijf te gebruiken voor uw internationale gesprekken; ook kunnen de tarieven variren naar gelang bestemming en tijd van de dag. Om de lagere tarieven te kunnen gebruiken, kunt u toegangscodes of nummers van internationale diensten opslaan als snelkiesnummers.

Faxnummers met de hand of automatisch opnieuw kiezen
Als u een fax handmatig wilt verzenden en het nummer in gesprek is, kunt u op Redial/Pause en vervolgens op Mono Fax Start drukken om het nummer nogmaals te kiezen. Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, kunt u tijd besparen door op Redial/Pause en vervolgens op Mono Fax Start te drukken. Als u een fax automatisch wilt verzenden en het nummer in gesprek is, zal de machine het nummer met tussenpozen van 3 minuten automatisch maximaal 4 keer opnieuw proberen.

22

Hoofdstuk 2


========32========

Pauze
Druk op Redial/Pause om een pauze in te voegen tussen de cijfers die worden gekozen.

Als de machine is aangesloten op een centrale, moet u vr de fax- en telefoonnummers wellicht een extra cijfer (bijv. " 9" ) en een pauze invoegen om toegang te krijgen tot een buitenlijn. Als u op Redial/Pause drukt, verschijnt op het LCD-scherm een streepje "-" . Als u in een nummer een pauze opslaat, wordt in het betreffende nummer een pauze van 3.5 seconde ingevoegd.
NORMAAL GEBRUIK

Verzenden
Automatisch verzenden
Dit is de makkelijkste manier. BELANGRIJK: bij het automatisch verzenden mag de hoorn van het externe toestel niet worden opgenomen.

1 2 3

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Voer het gewenste faxnummer in. U kunt hiervoor de snelkiestoetsen gebruiken, of u kunt het nummer zoeken of met de hand invoeren. Druk op Mono Fax Start.

Handmatig verzenden (met een extern toestel)
Als u documenten handmatig gaat verzenden, hoort u de kiestoon, de beltonen en de faxontvangsttonen. Pas wanneer u deze laatste tonen hoort, kunt u de fax verzenden.

1 2 3 4 5

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Neem de hoorn van de haak en wacht totdat u de kiestoon hoort. Voer het gewenste faxnummer in. (Zie Een nummer kiezen, pagina 22.) Zodra u de faxtonen hoort, drukt u op Mono Fax Start. Plaats de hoorn op de haak van het externe toestel om op te hangen.

Als u een document handmatig verzendt, gebruikt u geen geheugen.

Kleurenfax verzenden
Met uw Multifunctionele Centrale kunt u een kleurenfax verzenden.

1 2 3

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Voer het faxnummer in met gebruik van de kiestoetsen, Zoeken/Snelkiezen. Druk op Colour Fax Start.

Als u een kleurenfax verstuurt, stuurt de machine de fax zonder het origineel in het geheugen te scannen.

Een fax verzenden

23


========33========

Tweevoudige werking (niet beschikbaar voor kleurenfax)
U kunt tot 50 berichten in het faxgeheugen scannen, zelfs terwijl de machine een andere fax ontvangt of vanuit het geheugen verzendt. Voor elke fax die u scant kunt u de instellingen tijdelijk wijzigen, behalve de instellingen voor de Tijdklok en voor het Pollen. Als u een melding GEHEUGEN VOL krijgt tijdens het scannen van de eerste pagina van een fax, drukt u op Stop/Exit om de handeling te annuleren. Als u een melding GEHEUGEN VOL krijgt tijdens het scannen van een van de volgende pagina's van het document, dan kunt u op Mono Fax Start drukken om de reeds gescande pagina's te verzenden, of op Stop/Exit drukken om de handeling te annuleren.

1 2 3

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Voer het gewenste faxnummer in. Druk op Mono Fax Start. De machine begint het document te scannen. Het LCD-scherm toont het jobnummer (#XXX) van de fax, en hoeveel geheugen nog beschikbaar is. Als de machine begint te kiezen, kunt u onmiddellijk stap 1 t/m 3 herhalen voor de volgende fax.

I Uw machine werkt gewoonlijk in Dubbele Toegang modus. Wanneer u echter een kleurenfax verstuurt, dan gaat de machine altijd de fax verzenden zonder het origineel in het geheugen te scannen (real-time verzenden). I Het aantal pagina's die u in het geheugen kunt scannen is afhankelijk van de gegevens die zij bevatten.

Direct (ofwel real-time) verzenden
Wanneer u een fax verstuurt zal de machine de documenten in het geheugen scannen voordat ze verstuurd worden. De machine zal, zodra de telefoonlijn vrij is, het nummer kiezen en de fax verzenden. Wanneer het geheugen vol raakt, zal de machine het document direct (ofwel in real-time) verzenden (zelfs wanneer DIRECT VERZ. op UIT is ingesteld). Soms wilt u een belangrijk document onmiddellijk verzenden, zonder te wachten totdat het vanuit het geheugen wordt verzonden. U kunt DIRECT VERZ. dan op AAN instellen.

1 2 3 4 5 6 7

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer. Druk op Menu/Set, 2, 2, 5. Om de standaardinstelling te wijzigen, drukt u op of om AAN (of UIT) te selecteren waarna u op Menu/Set drukt. Ga naar stap 6--of--druk op of om ALLEEN DEZE FAX te selecteren als de instelling alleen voor de volgende fax geldt. Druk op Menu/Set. Als de instelling alleen geldt voor de volgende fax, drukt u op te selecteren en drukt u op Menu/Set. of om AAN (of UIT)

Druk op 1 als u nog andere instellingen wilt maken. Op het LCD-scherm wordt dan het VERZEND MENU weergegeven--of--druk op 2 als u verder geen instellingen meer wilt maken. U kunt dan doorgaan naar stap 7. Als u DIRECT VERZ. uitsluitend voor de volgende fax hebt geactiveerd, voert u het faxnummer in en drukt u vervolgens op Mono Fax Start.

Deze instelling heeft geen effect op kleurenfaxen. Kleurenfaxen worden altijd verzonden met gebruik van real-time verzenden.

24

Hoofdstuk 2


========34========

3

Faxen ontvangen
Ontvangststand: instellingen
De ontvangststand selecteren
Ontvangststand 1. ALLEEN FAX Wanneer moet u deze stand gebruiken Gebruik deze functie als u alleen faxberichten wilt ontvangen (geen telefoontjes). De machine moet op een aparte lijn zijn aangesloten. De machine beantwoordt elk telefoontje automatisch alsof het een faxbericht betreft. U kunt geen normale telefoontjes ontvangen, maar u kunt wel opbellen. (Deze stand wordt aangeraden als uw faxmachine op een aparte lijn is aangesloten.) Gebruik deze functie als u talrijke faxen verwacht en slechts weinig telefoontjes. De machine beantwoordt automatisch elke oproep. Is de oproep een fax, dan wordt die afgedrukt. Is de oproep geen fax, dan krijgt u het dubbele belsignaal van de F/T-stand, dat verschilt van het gewone belsignaal. U dient dan de hoorn van het externe toestel op te nemen en op Tel/R te drukken. Als u deze instelling kiest, moet u de belvertraging en de F/T-beltijd instellen (op de volgende bladzijden). Dit is de enige instelling die u kunt gebruiken met een extern antwoordapparaat. Uw antwoordapparaat beantwoordt alle inkomende telefoontjes. Zodra het antwoordapparaat de telefoon beantwoordt, luistert de machine of er faxtonen worden uitgezonden. Als ze deze faxtonen hoort, wordt het faxbericht afgedrukt.

NORMAAL GEBRUIK

2. FAX/TEL (F/T) (met een extern toestel)

3. ANT:ANTWOORDAPP. (met een extern antwoordapparaat)

Deze instelling werkt uitsluitend wanneer er een extern antwoordapparaat op uw faxmachine is aangesloten. De belvertraging en de F/T-beltijd werken in deze stand niet. 4. HANDMATIG (met een extern toestel) Gebruik deze functie als u veel telefoontjes ontvangt en slechts weinig faxen. U moet elk telefoontje zelf beantwoorden. Als u faxtonen hoort, moet u wachten totdat de machine het telefoontje automatisch overneemt, waarna u ophangt (zie Fax Waarnemen).

Faxen ontvangen

25


========35========

De ontvangststand kiezen en wijzigen

1 2 3

Druk op Menu/Set, 2, 1, 2. Druk op of om ALLEEN FAX, FAX/TEL, ANT:ANTWOORDAPP. of HANDMATIG te selecteren en druk vervolgens op Menu/Set. Druk op Stop/Exit. Het LCD-scherm toont weer de datum en de tijd, samen met de nieuwe instelling voor de ontvangststand.

ALLEEN FAX FAX/TEL ANT:ANTWOORDAPP. HANDMATIG

FAX : ALLEEN FAX F/T : FAX/TEL
09/06 15:25 FAX

ANT : EXTERN ANTWOORDAPPARAAT HND : HANDMATIG

Huidige ontvangststand

De belvertraging instellen (het aantal keren dat de bel overgaat)
De belvertraging bepaalt hoe vaak de telefoon in de stand ALLEEN FAX of FAX/TEL overgaat voordat de machine opneemt. (Zie Werken met een extern of een tweede toestel , pagina 38.)

1 2 3 4

Druk op Menu/Set, 2, 1, 1. Druk op 10). of om te selecteren hoe vaak de bel overgaat voordat wordt opgenomen (02-

Druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat. Druk op Stop/Exit.

De F/T-beltijd (Fax/Tel) instellen (alleen voor de stand Fax/Tel)
U kunt specificeren hoe lang de faxmachine met een dubbele bel moet overgaan om u te laten weten dat iemand u probeert te bellen. Deze dubbele bel hoort u pas na de belvertraging. U kunt het telefoontje echter wel aannemen op een tweede toestel dat op een afzonderlijk contact maar op dezelfde lijn is aangesloten. (Zie Werken met een extern of een tweede toestel , pagina 38.)

1 2

Druk op Menu/Set, 2, 1, 3. Druk op of om te selecteren hoe lang de bel van de machine moet overgaan om u op een normaal telefoongesprek te attenderen, en druk vervolgens op Menu/Set.

3 Druk op Stop/Exit. Als de faxmachine in de stand Fax/Tel staat en de telefoon gaat, zullen alle toestellen op deze lijn het aantal keren overgaan dat u in de belvertraging hebt geselecteerd. U kunt de machine laten opnemen en haar zelf laten bepalen of het een fax of een telefoongesprek is. Is de oproep een fax, dan wordt die afgedrukt. Is het een telefoongesprek, dan krijgt u het dubbele belsignaal van de F/T-stand dat net zo lang aanhoudt als u in de belvertraging hebt geselecteerd. Neem de hoorn van het externe toestel op en druk vervolgens op Tel/R.
Zelfs als de beller tijdens het dubbele belsignaal ophangt, zal dit signaal het aantal seconden aanhouden dat u hebt geselecteerd.

26

Hoofdstuk 3


========36========

Fax Waarnemen (met een extern of een tweede toestel)
Als u deze functie gebruikt, hoeft u niet op Mono Fax Start of 5 1 te drukken als u een faxoproep beantwoordt vanaf een extern of een tweede toestel. U houdt gewoon de hoorn in uw hand en wacht een paar seconden en legt de hoorn op de haak zodra op het LCD-scherm van uw faxmachine de melding ONTVANGST verschijnt, of zodra u via de hoorn van het andere toestel het tjirpende geluid hoort. Als u AAN selecteert, kan uw faxmachine faxen automatisch ontvangen, zelfs als u de hoorn van een tweede toestel of van een op de faxmachine aangesloten toestel van de haak neemt. Als u UIT selecteert, moet u de faxmachine zelf activeren door op Mono Fax Start te drukken, of door op een extern of tweede toestel op 5 1 te drukken. (De code voor het op afstand activeren moet dan via Menu/Set, 2, 1, 5 zijn ingesteld op AAN zodat de code 5 1 kan worden gebruikt.) (Zie Werken met een extern of een tweede toestel , pagina 38.) Als Fax Waarnemen vanwege een slechte verbinding niet werkt, moet u op het externe of tweede toestel de code voor activeren 5 1 invoeren.

NORMAAL GEBRUIK

1 2 3

Druk op Menu/Set, 2, 1, 4. Gebruik of om AAN (of UIT), te selecteren, en druk vervolgens op Menu/Set.

Druk op Stop/Exit.

Faxen ontvangen
Een verkleinde afdruk van een inkomend document maken (Automatische verkleining)
Als u AAN selecteert, zal de machine het inkomende document automatisch verkleinen tot het op een A4-vel past, ongeacht de grootte van het originele document.

1 2 3 4

Druk op Menu/Set, 2, 1, 6. Het LCD-scherm geeft het volgende weer. Gebruik of om AAN (of UIT) te selecteren.

6.AUTO REDUCTIE

Druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat. Druk op Stop/Exit.

Als op inkomende faxen de informatie in de linker- en rechtermarge niet zichtbaar is, moet u de automatische verkleining activeren. I Als u automatische verkleining gebruikt om het inkomende faxbericht op n pagina te kunnen afdrukken, mag het origineel niet langer zijn dan 35 cm. Is het origineel langer, dan worden de gegevens niet verkleind en wordt op een volgend vel verdergegaan. I Als u AUTO REDUCTIE op AAN instelt, zelfs wanneer de documentafmetingen gelijk zijn aan of kleiner dan het papier waarop wordt afgedrukt, dan worden de gegevens enigszins verkleind.

Faxen ontvangen

27


========37========

Ontvangen in het geheugen (Niet beschikbaar voor het ontvangen van kleurenfaxen)
Als het papier in de multifunctionele papierinvoer op raakt tijdens het ontvangen van een faxbericht, dan wordt op het LCD-scherm de melding "KIJK PAPIER NA" weergegeven en moet u meer papier in de multifunctionele papierinvoer plaatsen. (Zie pagina 2 van deze handleiding.) Als de GEH.ONTVANGST op AAN staat... dan gaat de faxmachine gewoon door met het ontvangen van de fax en worden de overige pagina's in het geheugen opgeslagen (als er genoeg geheugen beschikbaar is). Faxen die daarna worden ontvangen, worden tevens in het geheugen opgeslagen totdat het geheugen vol is, waarna verdere inkomende faxoproepen niet automatisch worden beantwoord. Als er nieuw papier in de multifunctionele papierinvoer is geplaatst en u op Mono Fax Start drukt, worden alle gegevens afgedrukt. Als de GEH.ONTVANGST op UIT staat... dan wordt verdergegaan met de ontvangst van het inkomende faxbericht en worden de overige pagina's in het geheugen opgeslagen (als er genoeg geheugen beschikbaar is). Verdere faxoproepen worden pas weer automatisch beantwoord nadat er nieuw papier in de multifunctionele papierinvoer is geplaatst. De laatste fax wordt afgedrukt als er nieuw papier is geplaatst en u op Mono Fax Start drukt.

1 2 3

Druk op Menu/Set, 2, 1, 7. Gebruik of om AAN (of UIT) te selecteren, en druk op Menu/Set zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat. Druk op Stop/Exit.

Een fax uit het geheugen afdrukken
Als de optie Fax Opslaan is geactiveerd, zodat u uw faxberichten vanaf een andere locatie kunt opvragen, kunnen de faxberichten die in het geheugen zijn opgeslagen toch nog op deze faxmachine worden afgedrukt. U moet dan echter wel bij de machine staan. (Zie Fax Opslaan instellen, pagina 43.)

1 2 3

Druk op Menu/Set, 2, 5, 4. Druk op Mono Fax Start. Nadat alle in het geheugen opgeslagen gegevens zijn afgedrukt, drukt u op Stop/Exit.

28

Hoofdstuk 3


========38========

4

Gebruik als telefoon
Telefoongesprekken voeren via een externe telefoon
Als u een extern toestel op de machine aansluit, kunt u de normale kiestoetsen en de snelkiestoetsen van de machine gebruiken om een telefoonnummer te kiezen.

NORMAAL GEBRUIK

U kunt ook combinatienummers of de pauzefunctie gebruiken. (Zie Combinatienummers, pagina 22 en Pauze, pagina 23.)

Met de hand kiezen
Om een nummer met de hand te kiezen, toetst u gewoon het telefoonnummer in.

1 2 3

Neem de hoorn van de externe telefoon op. Wacht totdat u de kiestoon hoort en gebruik vervolgens de normale kiestoetsen om het nummer te kiezen. Als u wilt ophangen legt u de hoorn weer neer.

Telefoonindex
U kunt zoeken naar namen die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. (Zie Snelkiesnummers opslaan, pagina 20.)

1 2 3

Neem de hoorn van de externe telefoon op. Druk op Search/Speed Dial. Als u wilt zoeken naar de naam waaronder een nummer is opgeslagen (in alfabetische volgorde zoeken), dan voert u met de kiestoetsen de eerste letter van de naam in en drukt u vervolgens op of . --of-- Als u wilt zoeken naar snelkiesnummers (in numerieke volgorde zoeken), dan drukt u op of .

4 5

Druk op Mono Fax Start om te bellen zodra de gewenste gegevens op het LCD-scherm worden weergegeven. Hang weer op als het gesprek is beindigd.

Gebruik als telefoon

29


========39========

Snelkiezen

1 2 3

Neem de hoorn van de externe telefoon op. Als u de kiestoon hoort, drukt u op Search/Speed Dial, gevolgd door # en de twee cijfers van het snelkiesnummer. (Zie Snelkiesnummers opslaan, pagina 20.) Als u wilt ophangen legt u de hoorn weer neer.

De stand Fax/Telefoon
Wanneer u n lijn gebruikt voor uw telefoongesprekken en uw faxtransmissies, zal de faxmachine in de stand Fax/Tel (F/T) zelf kunnen waarnemen of het inkomende telefoontje een gesprek of een faxbericht is. (Zie De ontvangststand selecteren, pagina 25.)

De toets Tel/R
Met deze toets kunt u een telefoongesprek overnemen wanneer u de hoorn van een extern toestel opneemt als u de dubbele bel van de stand Fax/Tel hoort.

30

Hoofdstuk 4


========40========

5

Rapporten afdrukken
Het verzendrapport en het journaal instellen
Voor twee rapporten moeten in de programmeerstand eerst een paar instellingen worden gemaakt: dit zijn het verzendrapport en het journaal. U opent de betreffende menu's als volgt: Druk op Menu/Set, 2, 4, 1. 1.VERZ. RAPPORT --of-- Druk op Menu/Set, 2, 4, 2. 2.JOURNAAL PER.

NORMAAL GEBRUIK

Het verzendrapport aanpassen
Het verzendrapport bewijst dat een faxbericht verzonden is. In dit rapport staan de naam en het nummer van de ontvangende partij, de datum en de tijd waarop het faxbericht was verzonden, en of de transmissie foutloos is verlopen. Als deze functie UIT staat, wordt het rapport alleen automatisch afgedrukt als er een fout is opgetreden tijdens de transmissie. Als het rapport een foutmelding vermeldt, verzendt u het document opnieuw. Als het rapport vermeldt dat u

Für weitere Informationen, laden Sie bitte die Bedienungsanleitung Datei.

Anzeigen
Kliken Sie hier für Vorschau Betriebsanleitung
Typ Drucker
Name BROTHER MFC-580
Model MFC- 580
Datei-Größe 2730 KB
Number of pages 162 pages
anleitung Dateiformat pdf
Sprache Drucker BROTHER MFC-580 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,