Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos
BROTHER MFC-990CW - Drucker

Wenn Sie nach der Bedienungsanleitung suchen: Drucker BROTHER MFC-990CW - sind Sie richtig. Auf dieser Seite können Sie es kostenlos herunterladen. Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Anweisungen.

Die Datei ist in wenigen Sekunden die Verbindung Geschwindigkeit Ihres Computers.
Wir glauben, dass unsere website Ihnen helfen und wir werden uns freuen, wenn Sie uns besuchen in der Zukunft.
PDF Laden Sie Handbuch Drucker BROTHER MFC-990CW
Drucker BROTHER MFC-990CW Drucker BROTHER MFC-990CW


AnzeigenIst dieses Handbuch hilfreich?
Klicken Sie bitte hier:

Datei-Größe: 4712 KB (anleitung Dateiformat: pdf)
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MFC-790CW MFC-990CW

Versie B DUT


========1========

Als u de klantenservice moet bellen
A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-790CW en MFC-990CW (omcirkel uw modelnummer) Serienummer: 1 Aankoopdatum: Plaats van aankoop:
1

Het serienummer staat op de achterkant van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding samen met uw kassabon als aankoopbewijs in geval van diefstal of brand of voor service die onder de garantie valt.

Registreer uw product online op

http://www.brother.com/registration/
Door uw product bij Brother te registreren, wordt u geregistreerd als de originele eigenaar van het product. Uw registratie bij Brother: kan eventueel als bevestiging van de aankoopdatum van uw product dienen, mocht u uw kassabon verliezen; en kan eventueel een verzekeringsclaim van u ondersteunen, in geval het product verloren gaat en dit gedekt is door de verzekering.

2008 Brother Industries, Ltd.


========2========

Informatie over goedkeuring en mededeling aangaande samenstelling en publicatie
DEZE APPARATUUR IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN VAN DE PASSENDE CONNECTOR.

INFORMATIE OVER GOEDKEURING
Brother wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan dat waarin het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in een ander land.

Samenstelling en publicatie
Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding verwerkt. De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

i


========3========

EG-conformiteitsverklaring onder de richtlijn R & TTE

ii


========4========

EG-conformiteitsverklaring onder de richtlijn R & TTE
Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Fabriek Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China Verklaren hierbij dat: Productomschrijving Modelnaam : Faxmachine : MFC-790CW, MFC-990CW

voldoen aan de voorschriften van de richtlijn R & TTE (1999/5/EG), en we verklaren dat ze aan de volgende standaards voldoen: Toegepaste standaarden: Geharmonieerd : Veiligheid EMC EN60950-1: 2001 +A11: 2004 EN55022: 2006 Klasse B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005 EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1 *EN301 406 V1.5.1 *EN301 489-6 V1.2.1 *alleen van toepassing op model MFC-990CW. Jaar waarin het CE-keurmerk voor het eerst werd toegekend: 2008 Uitgegeven door Datum Plaats : Brother Industries, Ltd. : 14 mei 2008 : Nagoya, Japan

Radio

iii


========5========

Inhoudsopgave
Paragraaf I
1

Algemeen
2

Algemene informatie

Gebruik van de documentatie................................................................................2 Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden..................2 Toegang krijgen tot de Softwarehandleiding en de Netwerkhandleiding...............2 Documentatie bekijken ....................................................................................2 Brother-support oproepen (voor Windows) .........................................................5 Overzicht van het bedieningspaneel......................................................................6 Indicaties op het LCD-scherm .........................................................................8 Normale handelingen ......................................................................................9

2

Papier en documenten laden

10

Papier en andere afdrukmedia laden...................................................................10 Enveloppen en briefkaarten laden.................................................................12 Fotopapier laden............................................................................................14 Kleine afdrukken uit de machine verwijderen ................................................15 Afdrukgebied .................................................................................................16 Acceptabel papier en andere afdrukmedia ..........................................................17 Aanbevolen afdrukmedia...............................................................................17 Omgaan met en gebruik van afdrukmedia ....................................................18 De juiste afdrukmedia selecteren ..................................................................19 Documenten laden...............................................................................................21 De ADF gebruiken .........................................................................................21 De glasplaat gebruiken ..................................................................................21 Scangebied....................................................................................................22

3

Algemene instellingen

23

Energiebesparende stand....................................................................................23 De machine in de energiebesparende stand zetten ......................................23 De machine uit de energiebesparende stand halen ......................................24 Energiebesparende stand instellen ...............................................................24 Tijdklokstand........................................................................................................26 Papierinstellingen ................................................................................................26 Papiersoort ....................................................................................................26 Papierformaat ................................................................................................27 Instellingen volume ..............................................................................................27 Belvolume......................................................................................................27 Volume waarschuwingstoon ..........................................................................28 Luidsprekervolume ........................................................................................28 Automatische zomer-/ wintertijd...........................................................................29 Slaapstand...........................................................................................................29

iv


========6========

LCD-scherm.........................................................................................................30 LCD-contrast .................................................................................................30 De helderheid van de achtergrondverlichting instellen.................................. 30 De lichtdimtimer voor de achtergrondverlichting instellen ............................31

4

Beveiligingsfuncties

32

Geheugenbeveiliging ...........................................................................................32 Het wachtwoord van de geheugenbeveiliging instellen en wijzigen ..............32 De geheugenbeveiliging in-/uitschakelen ......................................................33

Paragraaf II
5

Fax
36

Een fax verzenden

Faxmodus activeren ............................................................................................ 36 Faxen verzenden vanaf de ADF ...................................................................36 Faxen verzenden via de glasplaat.................................................................37 Documenten van het formaat Letter faxen via de glasplaat ..........................37 Een fax in kleur verzenden ............................................................................38 Een voorbeeld bekijken van een uitgaande fax.............................................38 Een actieve fax annuleren .............................................................................38 Rondsturen (alleen monochroom) .......................................................................39 Een fax tijdens rondsturen annuleren............................................................40 Aanvullende verzendopties..................................................................................40 Faxen met meer instellingen verzenden........................................................40 Contrast .........................................................................................................41 Faxresolutie wijzigen ..................................................................................... 41 Tweevoudige werking (alleen monochroom).................................................42 Direct verzenden ...........................................................................................42 Internationale modus ..................................................................................... 42 Uitgesteld faxen (alleen monochroom)..........................................................42 Uitgestelde groepsverzending (alleen monochroom) ....................................43 Taken in de wachtrij controleren en annuleren..............................................43 Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen............................43 Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen..............................44 Een fax handmatig verzenden.......................................................................44 Een fax aan het einde van het gesprek verzenden .......................................44 De melding 'Geheugen vol'............................................................................44

v


========7========

6

Een fax ontvangen

45

Ontvangststanden................................................................................................45 De ontvangststand kiezen ...................................................................................45 Ontvangststanden gebruiken...............................................................................47 Alleen Fax......................................................................................................47 Fax/Telefoon..................................................................................................47 Handmatig .....................................................................................................47 Antwoordapparaat .........................................................................................47 Instellingen ontvangststand .................................................................................48 Belvertraging .................................................................................................48 F/T-beltijd (alleen in Fax/Telefoon-stand) ......................................................48 Fax waarnemen.............................................................................................49 Geheugenontvangst (alleen monochroom) .........................................................50 Fax doorzenden.............................................................................................50 Fax opslaan ...................................................................................................51 PC-Fax ontvangen.........................................................................................51 Geheugenontvangstfuncties uitschakelen .....................................................53 Schakelen tussen geheugenontvangstfuncties .............................................53 Faxvoorbeeld (alleen monochroom) ....................................................................54 Een voorbeeld bekijken van een ontvangen fax ............................................54 Faxvoorbeeld uitschakelen ............................................................................56 Aanvullende ontvangsthandelingen.....................................................................56 Een verkleinde afdruk van een inkomend document maken .........................56 Een fax aan het einde van het gesprek ontvangen (alleen bij MFC-790CW) ............................................................................57 Ontvangst zonder papier ...............................................................................57 Een fax afdrukken vanuit het geheugen ........................................................57 Afstandsbediening ...............................................................................................58 Een code voor toegang op afstand instellen .................................................58 Uw code voor toegang op afstand gebruiken ................................................58 Opdrachten voor afstandsbediening..............................................................59 Faxberichten ophalen ....................................................................................61 Het nummer voor Fax doorzenden wijzigen ..................................................61

vi


========8========

7

Telefoontoestellen en externe apparaten

62

Werking als telefoon ............................................................................................ 62 Een telefoongesprek voeren..........................................................................62 Oproepen beantwoorden via de luidspreker..................................................62 Dempen .........................................................................................................62 Toon of puls................................................................................................... 63 Fax/Telefoon-stand .......................................................................................63 Fax/Telefoon-stand in de energiebesparende stand .....................................63 Telefoondiensten .................................................................................................64 Nummerweergave (Beller ID) ........................................................................64 Het type telefoonlijn instellen.........................................................................65 Een extern antwoordapparaat aansluiten ............................................................66 Aansluitingen .................................................................................................66 Een uitgaand bericht opnemen op een extern antwoordapparaat.................67 Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)............................................................67 Externe en tweede toestellen ..............................................................................68 Een extern of tweede toestel aansluiten........................................................68 Werken met een tweede toestel ....................................................................68 Een draadloze externe telefoon gebruiken (alleen bij MFC-790CW) ............68 Codes voor afstandsbediening gebruiken .....................................................69

8

Nummers kiezen en opslaan

70

Nummers kiezen..................................................................................................70 Handmatig kiezen..........................................................................................70 Snelkiezen .....................................................................................................70 Faxnummer opnieuw kiezen..........................................................................70 Overzicht van uitgaande oproepen................................................................71 Overzicht beller-ID.........................................................................................71 Nummers opslaan................................................................................................72 Een pauze opslaan........................................................................................72 Snelkiesnummers opslaan ............................................................................72 Snelkiesnummers opslaan op basis van uitgaande oproepen ......................73 Snelkiesnummers opslaan op basis van het overzicht van beller-ID's ..........74 Snelkiesnamen of -nummers wijzigen ...........................................................74 Groepen voor rondsturen instellen ................................................................75 Snelkiesnummers combineren ......................................................................77

vii


========9========

9

Digitaal antwoordapparaat

78

De stand Antwoordapparaat voor het interne antwoordapparaat ........................78 Het antwoordapparaat instellen .....................................................................78 Uitgaand bericht ............................................................................................78 Uitgaand bericht Fax/Tel (Bericht) .................................................................79 De stand Antwoordapparaat activeren ..........................................................79 Uw berichten beheren..........................................................................................80 Berichtenindicator ..........................................................................................80 Gesproken berichten afspelen.......................................................................80 Ontvangen berichten wissen .........................................................................80 Aanvullende functies van het antwoordapparaat.................................................81 De maximumtijd voor inkomende berichten instellen ....................................81 Bespaarstand instellen ..................................................................................81 Luidspreker voor inkomende berichten .........................................................82 Een gesprek opnemen (alleen bij MFC-790CW) ...........................................82

10

Rapporten afdrukken

83

Faxrapporten .......................................................................................................83 Verzendrapport..............................................................................................83 Faxjournaal (activiteitenrapport) ....................................................................83 Rapporten ............................................................................................................84 Een rapport afdrukken ...................................................................................85

11

Pollen

86

Pollen - overzicht .................................................................................................86 Ontvangstpolling ..................................................................................................86 Ontvangstpolling instellen..............................................................................86 Ontvangstpolling met beveiligingscode instellen ...........................................86 Uitgestelde ontvangstpolling instellen ...........................................................87 Opeenvolgend pollen (alleen monochroom)..................................................87 Opeenvolgende pollingtaak annuleren ..........................................................88 Verzendpolling (alleen monochroom) ..................................................................88 Verzendpolling instellen.................................................................................88 Verzendpolling instellen met een beveiligingscode .......................................89

viii


========10========

Paragraaf III Kopiren
12 Kopiren 92
Kopiren ..............................................................................................................92 Kopieermodus activeren................................................................................92 En kopie maken...........................................................................................92 Meerdere kopien maken..............................................................................92 Kopiren stoppen ..........................................................................................92 Kopieerinstellingen ..............................................................................................93 De kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen ......................................................93 De gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen ......................................94 N op 1 kopien of een poster maken (Pagina layout) ...................................95 Kopien sorteren via de ADF ........................................................................96 Helderheid en contrast instellen ....................................................................96 Papieropties................................................................................................... 97 Boek kopie.....................................................................................................97 Watermerk kopie ...........................................................................................98 Uw favoriete instellingen opgeven.................................................................99 De melding `Geheugen vol'................................................................................100

Paragraaf IV Direct foto's printen
13 Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation 102

Werken met PhotoCapture CenterTM.................................................................102 Afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation zonder een pc ...102 Scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation zonder een pc te gebruiken ........................................................................................102 PhotoCapture CenterTM vanaf uw computer gebruiken...............................102 Een geheugenkaart of USB-flashstation gebruiken.....................................102 Mapstructuur van geheugenkaarten of USB-flashstations ..........................103 Aan de slag........................................................................................................ 104 De modus PhotoCapture activeren .............................................................105 Afbeeldingen afdrukken .....................................................................................105 Foto's bekijken.............................................................................................105 Print index (miniaturen) ...............................................................................106 Foto's afdrukken .......................................................................................... 107 Foto-effecten ...............................................................................................107 Afdrukken in DPOF-formaat ........................................................................109

ix


========11========

PhotoCapture CenterTM-afdrukinstellingen ........................................................110 Afdruksnelheid en -kwaliteit.........................................................................111 Papieropties.................................................................................................111 Helderheid, contrast en kleur instellen ........................................................112 Bijsnijden (crop) ...........................................................................................114 Afdrukken zonder rand ................................................................................114 Datum afdrukken .........................................................................................114 Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen..........................115 Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen............................115 Scannen naar geheugenkaarten of USB-flashstations......................................115 De scanmodus activeren .............................................................................115 Scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation .......................116 De bestandsnaam wijzigen..........................................................................117 Een nieuwe standaardinstelling opgeven ....................................................117 Fabrieksinstellingen herstellen ....................................................................117 Uitleg bij de foutmeldingen ................................................................................118

14

Foto's afdrukken vanaf een camera

119

Foto's direct afdrukken vanaf een PictBridge-camera .......................................119 Vereisten voor PictBridge ............................................................................119 Uw digitale camera instellen ........................................................................119 Foto's afdrukken ..........................................................................................120 Afdrukken in DPOF-formaat ........................................................................121 Foto's direct afdrukken vanaf een digitale camera (zonder PictBridge).............121 Foto's afdrukken ..........................................................................................122 Uitleg bij de foutmeldingen ................................................................................122

15

Draadloos foto's afdrukken (Alleen bij MFC-990CW)

123

Foto's afdrukken met de draadloze technologie van Bluetooth .......................123 Vereisten voor het gebruik van de draadloze technologie van Bluetooth ........................................................................................123 Uw machine instellen.........................................................................................124 De draadloze technologie van Bluetooth inschakelen...............................124 Wachtwoord.................................................................................................124 Communicatiemodus ...................................................................................125 Apparaatadres .............................................................................................125 Apparaatnaam .............................................................................................125 Afdrukinstellingen ..............................................................................................126 Afdrukkwaliteit .............................................................................................126 Papiersoort ..................................................................................................126 Papierformaat ..............................................................................................126 Zonder rand .................................................................................................126 Datum afdrukken .........................................................................................127 Alle instellingen terugzetten op de fabriekinstellingen .................................127 Uitleg bij de foutmeldingen ................................................................................127

x


========12========

Paragraaf V Software
16 Software- en netwerkfuncties 130

Paragraaf VI Appendices
A Veiligheid en wetgeving 132
Een geschikte plaats kiezen ..............................................................................132 Veilig gebruik van de machine...........................................................................133 Belangrijke veiligheidsinstructies.................................................................137 BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid ....................................................138 LAN-verbinding............................................................................................138 Radiostoring ................................................................................................139 EU-richtlijn 2002/96/EG en EN50419 ..........................................................139 EU-richtlijn 2006/66/EG - De batterij verwijderen of vervangen .................. 139 Naleving van de bepalingen van het ENERGY STAR-programma ........... 139 Wettelijke beperkingen voor kopiren................................................................140 Handelsmerken..................................................................................................141

B

Problemen oplossen en routineonderhoud

142

Problemen oplossen .........................................................................................142 Als u problemen met uw machine heeft ......................................................142 Kiestoondetectie .......................................................................................... 149 Storing op de telefoonlijn .............................................................................149 Foutmeldingen ...................................................................................................150 Foutanimatie................................................................................................155 Faxberichten of het faxjournaal overbrengen .............................................. 155 Vastgelopen document................................................................................157 Papier vastgelopen in de machine ..............................................................158 Routineonderhoud .............................................................................................160 De inktcartridges vervangen........................................................................160 De buitenkant van de machine schoonmaken.............................................162 De glasplaat reinigen glas ...........................................................................163 De geleiderol van de machine reinigen .......................................................164 De invoerrol voor papier reinigen ................................................................164 De printkop reinigen ....................................................................................165 De afdrukkwaliteit controleren .....................................................................165 De uitlijning controleren ...............................................................................166 Het inktvolume controleren..........................................................................167 De hoorn en de steun van de hoorn uitbouwen en inbouwen (alleen bij MFC-790CW) ..........................................................................167 Informatie over de machine ...............................................................................168 Het serienummer controleren ......................................................................168 De machine inpakken en vervoeren ..................................................................169

xi


========13========

C

Menu en functies

172

Programmeren op het scherm ...........................................................................172 Menutabel....................................................................................................172 Opslag in geheugen ....................................................................................172 Modus- en menutoetsen gebruiken ...................................................................172 Menutabel....................................................................................................173 Tekst invoeren .............................................................................................193

D

Specificaties

194

Algemeen...........................................................................................................194 Afdrukmedia.......................................................................................................196 Fax.....................................................................................................................197 Digitaal antwoordapparaat.................................................................................199 Digitale draadloze telefoon (alleen bij MFC-990CW).........................................200 Draadloze telefoon (BCL-D70) ....................................................................200 Batterij .........................................................................................................200 Kopiren ............................................................................................................201 PhotoCapture CenterTM .....................................................................................202 PictBridge ..........................................................................................................203 Draadloze technologie van Bluetooth (alleen bij MFC-990CW) ......................204 Scanner .............................................................................................................205 Printer ................................................................................................................206 Interfaces ...........................................................................................................207 Vereisten voor de computer...............................................................................208 Verbruiksartikelen ..............................................................................................209 Netwerk (LAN) ...................................................................................................210 Het draadloze netwerk configureren met n druk op de knop ...................211

E F

Verklarende woordenlijst Index

212 216

xii


========14========

Paragraaf I

Algemeen
Algemene informatie Papier en documenten laden Algemene instellingen Beveiligingsfuncties

I

2 10 23 32


========15========

1

Algemene informatie
Toegang krijgen tot de Softwarehandleiding en de Netwerkhandleiding
Deze gebruikershandleiding bevat niet alle informatie over de machine, zoals het gebruik van de geavanceerde functies van de printer, de scanner, PC-Fax en het netwerk. Raadpleeg de Softwarehandleiding en de Netwerkhandleiding op de cd-rom voor gedetailleerde informatie hierover.

1

Gebruik van de documentatie
Dank u voor de aanschaf van een Brothermachine! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal benutten van uw machine.

1

1

Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden
De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt. Vet Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van de machine of op het computerscherm. Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst u naar een verwant onderwerp. Het lettertype Courier New verwijst naar meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van de machine.

1

Documentatie bekijken
Documentatie bekijken (voor Windows)
Als u de documentatie wilt bekijken, klikt u op het menu start, wijst u vanuit de programmagroep Brother, MFC-XXXX aan (waarbij XXXX uw modelnaam is) en selecteert u vervolgens Gebruikershandleidingen in HTMLformaat. Als u de software niet heeft genstalleerd, kunt u de documentatie vinden door onderstaande instructies op te volgen:

1

Cursief

1

Courier New

Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om te vermijden dat u letsel oploopt. Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om te voorkomen dat de machine of andere voorwerpen worden beschadigd. Het pictogram Elektrisch gevaar waarschuwt u voor mogelijke elektrische schokken. Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt. Het pictogram Onjuiste configuratie waarschuwt u voor apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.
2

a b

Zet uw pc aan. Plaats de Brother cd-rom in uw cd-rom-station. Als het scherm met de modelnaam verschijnt, klikt u op de naam van uw model.


========16========

Algemene informatie

c

Als het scherm met de taal verschijnt, klikt u op de gewenste taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.

Instructies voor het scannen opzoeken
Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden: Softwarehandleiding Scannen (voor Windows 2000 Professional/ Windows XP en Windows Vista) ControlCenter3 (voor Windows 2000 Professional/ Windows XP en Windows Vista)

1

1

Opmerking
Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows Verkenner gebruiken om het programma start.exe uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother-cd-rom.

Netwerkscannen ScanSoftTM PaperPortTM 11SE met OCRprocedurehandleidingen U kunt de volledige procedurehandleidingen voor ScanSoftTM PaperPortTM 11SE met OCR weergeven via het menu Help in de toepassing ScanSoftTM PaperPortTM 11SE.

d e

Klik op Documentatie. Klik op de documentatie die u wilt lezen. HTML-documenten : Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding in HTML-formaat. Dit formaat wordt aanbevolen voor het lezen van documentatie op de computer. PDF-documenten: Gebruikershandleiding voor gebruik als zelfstandig apparaat, Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding in PDF-formaat. Dit formaat wordt aanbevolen voor het afdrukken van de handleidingen. Klik op de koppeling om naar het Brother Solutions Center te gaan, waar u de PDF-documenten kunt weergeven of downloaden. (Hiervoor heeft u internettoegang en PDF Reader-software nodig.)

Instructies voor netwerkinstellingen opzoeken
Uw machine kan worden aangesloten op een draadloos of bekabeld netwerk. U kunt belangrijke instructies voor instellingen opzoeken in de installatiehandleiding. Als uw draadloze toegangspunt ondersteuning biedt voor SecureEasySetupTM, Wi-Fi Protected SetupTM of AOSSTM, volgt u de stappen in de installatiehandleiding. Zie de netwerkhandleiding voor meer informatie over netwerkhandleiding.

1

3


========17========

Hoofdstuk 1

Documentatie bekijken (voor Macintosh)

1

Instructies voor het scannen opzoeken
Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden: Softwarehandleiding Scannen (voor Mac OS X 10.2.4 of recenter) ControlCenter2 (voor Mac OS X 10.2.4 of recenter) Netwerkscannen (voor Mac OS X 10.2.4 of recenter) Presto! PageManager Gebruikershandleiding

1

a

Zet uw Macintosh aan. Plaats de Brother-cd-rom in het cd-rom-station. Het volgende venster wordt weergegeven.

b c d

Dubbelklik op het pictogram Documentation. Dubbelklik op uw taalmap. Dubbelklik op top.html om de Softwarehandleiding en de Netwerkhandleiding weer te geven in HTML-formaat.

U kunt de volledige gebruikershandleiding voor Presto! PageManager weergeven via het menu Help in de toepassing Presto! PageManager.

Instructies voor netwerkinstellingen opzoeken
Uw machine kan worden aangesloten op een draadloos of bekabeld netwerk. U kunt belangrijke instructies voor instellingen opzoeken in de installatiehandleiding. Als uw draadloze toegangspunt ondersteuning biedt voor SecureEasySetupTM, Wi-Fi Protected SetupTM of AOSSTM, volgt u de stappen in de installatiehandleiding. Zie de netwerkhandleiding voor meer informatie over netwerkhandleiding.

1

e

Klik op de documentatie die u wilt lezen: Softwarehandleiding Netwerkhandleiding

4


========18========

Algemene informatie

Brother-support oproepen (voor Windows)
Alle nodig hulpbronnen, bijvoorbeeld websupport (Brother Solutions Center), staan tot uw beschikking. Klik op Brother-support in het hoofdmenu. Het volgende scherm wordt weergegeven:

1
1

Om onze website (http://www.brother.com) te openen, klikt u op Brother-startpagina. Voor het laatste nieuws en informatie over productondersteuning (http://solutions.brother.com) klikt u op Brother Solutions Center. Als u onze website voor originele Brotherverbruiksartikelen (http://www.brother.com/original/) wilt bezoeken, klikt u op Informatie over supplies. Als u het Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) voor GRATIS fotoprojecten en afdrukbare downloads wilt openen, klikt u op Brother CreativeCenter. Om terug te gaan naar het hoofdmenu klikt u op Terug. Wanneer u klaar bent, klikt u op Afsluiten.

5


========19========

Hoofdstuk 1

Overzicht van het bedieningspaneel
MFC-790CW

1

1

1

2

4

5

27.01.2009

Geh.

Ant

06:1 06:11
Nwe fax Faxvoor 01 beeld Geschiedenis 01 01 MENU Snelkies

3
MFC-990CW
1

1

2

4

5

27.01.2009

Geh.

Ant

06:1 06:11
Nwe fax Faxvoor 01 beeld Geschiedenis 01 01 MENU Snelkies

3
Opmerking
In de meeste illustraties in deze gebruikershandleiding wordt de MFC-790CW weergegeven.
1 Spaarstand Met deze toets zet u de machine in de energiebesparende stand. Toetsen antwoordapparaat: BEANTWOORDER Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in of uit. Knippert ook wanneer u nieuwe berichten hebt. Afspelen/Opnemen (MFC-790CW) Gesproken berichten in het geheugen afspelen. Hiermee kunt u ook uw telefoongesprekken opnemen. Afspelen (MFC-990CW) Gesproken berichten in het geheugen afspelen. Wissen/Wacht (MFC-790CW) Gesproken berichten wissen. Hiermee zet u ook het huidige telefoongesprek in de wacht. Wissen (MFC-990CW) Gesproken berichten wissen.

2

6


========20========

Algemene informatie

5

6

8

1

27.01.2009

Geh.

Ant

06:1 06:11
Nwe fax Faxvoor 01 beeld Geschiedenis 01 01 MENU Snelkies

7
5

9
8

6

27.01.2009

Geh.

Ant

06:1 06:11
Nwe fax Faxvoor 01 beeld Geschiedenis 01 01 MENU Snelkies

7
3 Fax- en telefoontoetsen: Luidspreker Hiermee kunt u een gesprek voeren zonder de hoorn op te nemen. Intern Met deze toets krijgt u toegang tot een uitgaande lijn of zet u een gesprek over naar een ander toestel wanneer dit is aangesloten op een PBX.

9

Wacht/Intercom (alleen bij MFC-990CW) Hiermee zet u het huidige telefoongesprek in de wacht. U kunt deze toets ook indrukken om een gesprek via de intercom te voeren of een inkomend gesprek over te zetten naar de draadloze telefoon. Herkies (MFC-790CW) Met deze toets kunt u de 30 laatst gekozen nummers opnieuw bellen.

7


========21========

Hoofdstuk 1

Pauze (MFC-790CW) Hiermee voegt u een pauze in wanneer u nummers kiest. Met deze functie schakelt u tijdens sommige handelingen het touchscreen in. Herkies/Pauze (MFC-990CW) Met deze toets kunt u de 30 laatst gekozen nummers opnieuw bellen. U kunt hem ook gebruiken voor het invoegen van een pauze wanneer u snelkiesnummers programmeert. 4 Kiestoetsen Gebruik deze toetsen om telefoon- en faxnummers te kiezen. Deze toetsen worden tevens gebruikt als toetsenbord om informatie in de machine in te voeren. Met deze functie schakelt u tijdens sommige handelingen het touchscreen in. Met de toets # kunt u tijdens een oproep de kies-modus tijdelijk veranderen van puls naar toon. LCD (liquid crystal display) Dit is een touchscreen-lcd-scherm. U krijgt toegang tot de menu's en de opties door op de toetsen op het scherm te drukken. U kunt de helling van het scherm instellen door dit op te tillen. Modustoetsen: Fax Voor het faxen van documenten. Scan Geeft toegang tot scanmodus. Kopie Voor het kopiren van documenten. Photo Capture Geeft toegang tot de modus PhotoCapture CenterTM. Microfoon U kunt door de microfoon spreken wanneer u een gesprek voert via Luidspreker. Stop/Eindigen Met een druk op deze toets wordt een bewerking gestopt of een menu verlaten. Starttoetsen: Kleur Start Met deze toets start u het faxen, of maakt u kopien in kleur. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of mono, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software). Mono Start Met deze toets start u het faxen, of maakt u monochrome kopien. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of mono, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software).

Indicaties op het LCD-scherm
Op het LCD-scherm wordt de huidige status van de machine weergegeven wanneer deze niet wordt gebruikt.

1

12
27.01.2009

1
Geh.

2 3
Ant

06:11
Nwe fax Faxvoor 01 beeld Geschiedenis 01 01 MENU Snelkies

4 5

11
1

10 9 8 7 6

5

Draadloze status Een indicator met vier niveaus geeft de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk weer wanneer u gebruik maakt van een draadloze verbinding.

6

0 2

Max.

Geheugenstatus Hiermee wordt het beschikbare geheugen in de machine aangegeven. Huidige ontvangststand Hiermee wordt de huidige ontvangstmodus aangegeven. Fax (Alleen Fax) F/T (Fax/Telefoon) Hnd (Handmatig) Ant (Berichten controle) Inktindicator Toont u de beschikbare hoeveelheid inkt. Hiermee hebt u ook toegang tot het menu Inkt. Snelkiezen Hiermee zoekt u het nummer op dat u wilt bellen/faxen. MENU Hiermee hebt u toegang tot het hoofdmenu.

3

7

8

4

9

5

6

8


========22========

Algemene informatie

7

Faxen in geheugen Hiermee wordt aangegeven hoeveel ontvangen faxen zich in het geheugen bevinden. Faxvoorbeeld Hiermee kunt u ontvangen faxen vooraf bekijken. Nieuwe fax(en) Als Faxvoorbeeld ingesteld is op Aan kunt u zien hoeveel nieuwe faxen u ontvangen hebt.

Normale handelingen
U bedient het touchscreen door met uw vingers op MENU te drukken of op de keuzetoets op het LCD-scherm. Druk op a b of d c om alle schermmenu's of opties in een instelling te bekijken en te openen of er doorheen te bladeren. In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een instelling in de machine wijzigt. In dit voorbeeld wordt de instelling van de slaapstand gewijzigd van 30 Min. in 10 Min.

1

1

8

9

10 Gesproken berichten in het geheugen van de machine Hiermee wordt aangegeven hoeveel ontvangen gesproken berichten zich in het geheugen bevinden. 11 Geschiedenis Hiermee kunt u een lijst met uitgaande gesprekken en de ID-geschiedenis van de beller bekijken. U kunt hiermee ook het nummer bellen of faxen dat u uit de lijsten hebt gekozen. 12 Waarschuwingspictogram Wordt weergegeven wanneer er een storing is of wanneer er onderhoud moet worden gepleegd; druk op het waarschuwingspictogram om de melding te bekijken en druk dan op om terug te keren naar het scherm Gereed.

a b

Druk op MENU. Druk op a of b om Standaardinst. weer te geven.

MENU Standaardinst. Fax Netwerk

c d

Druk op Standaardinst. Druk op a of b om Slaapstand weer te geven.

Standaardinst. LCD instell. Slaapstand 30 Min.

e f

Druk op Slaapstand. Druk op 10 Min.

Slaapstand 1 Min 3 Min. 10 Min. 2 Min. 5 Min.

g

Druk op Stop/Eindigen.

9


========23========

2

Papier en documenten laden
c
2

2

Papier en andere afdrukmedia laden
Opmerking
Om op 10 15 cm of Foto L-papier af te drukken, gebruikt u de fotopapierlade. (Zie Fotopapier laden op pagina 14.)

a

Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en vervolgens de papiergeleider voor de lengte (2) met beide handen voorzichtig in en stel deze geleiders af op het papierformaat. Zorg dat de driehoekjes (3) op de papiergeleiders voor de breedte (1) en op de papiergeleider voor de lengte (2) naar de markering voor het gebruikte papierformaat wijzen.

Als de papiersteunklep open is, deze sluiten en vervolgens de papierlade volledig uit de machine trekken.

1

3 2

b
1

Breng de uitvoerlade (1) omhoog.

3

10


========24========

Papier en documenten laden

Opmerking
Wanneer u papier van Legal-formaat gebruikt, drukt u op de universele ontgrendeling (1) terwijl u de voorzijde van de papierlade naar buiten trekt.

e

Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukzijde omlaag en de bovenste rand eerst. Controleer of het papier vlak in de lade ligt.

2

1

Opmerking

d

Blader de stapel papier goed door, om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de invoer.

f

Pas de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig met beide handen aan het papier aan. Zorg dat de papiergeleiders aan de zijkant de randen van het papier aanraken.

1
Opmerking
Draag er steeds zorg voor dat het papier niet omkrult.

11


========25========

Hoofdstuk 2

g

Sluit de uitvoerlade.

Enveloppen en briefkaarten laden
Informatie over enveloppen
Gebruik enveloppen met een gewicht tussen 80 en 95 g/m2. Voor sommige enveloppen is het nodig de marge in te stellen in de toepassing. Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u een groot aantal enveloppen afdrukt.

2

2

h

Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

VOORZICHTIG
Gebruik NOOIT de volgende soorten enveloppen, aangezien deze problemen veroorzaken bij de papierinvoer: Zakachtige enveloppen. Enveloppen met relif (met verhoogd opschrift). Enveloppen met sluithaken of nietjes. Enveloppen die aan de binnenkant zijn voorbedrukt.

i

Trek, terwijl u de papierlade vasthoudt, de papiersteun (1) naar buiten tot u een klik hoort en vouw de papiersteunklep (2) uit.

Lijm

Dubbele omslag

2

Het kan zijn dat u af en toe problemen ondervindt bij de papierinvoer vanwege de dikte, het formaat en de vorm van de omslag van de enveloppen die u gebruikt.

1

Opmerking
Gebruik de papiersteunklep niet voor Legal-papier.

12


========26========

Papier en documenten laden

Enveloppen en briefkaarten laden

2

b

a

Druk de hoeken en zijkanten van de enveloppen of briefkaarten zo plat mogelijk voordat u deze plaatst.

Opmerking
Plaats de enveloppen of briefkaarten n voor n in de papierlade als er verschillende enveloppen of briefkaarten tegelijk naar binnen worden getrokken.

Leg enveloppen of briefkaarten in de papierlade met de adreszijde naar beneden en de invoerkant (bovenkant van de enveloppen) eerst. Druk met beide handen de papiergeleiders voor de breedte (1) en de papiergeleider voor de lengte (2) in en stel de geleiders af op het formaat van de enveloppen of briefkaarten.

2

1

2

13


========27========

Hoofdstuk 2

Als u problemen heeft bij het afdrukken op enveloppen, volg dan de volgende suggesties op:

Fotopapier laden
2

2

a b

Zorg ervoor dat de omslag zich aan de zijkant of aan de achterkant van de envelop bevindt tijdens het afdrukken. Stel de maat en marge in bij uw toepassing.

Gebruik de fotopapierlade aan de bovenzijde van de uitvoerlade om af te drukken op het papierformaat Foto (10 15 cm) en Foto L. Als u de fotopapierlade gebruikt, hoeft u het papier in de lader eronder niet te verwijderen.

a

Knijp de blauwe ontgrendelingsknop van de fotolade (1) met uw rechterwijsvinger en uw duim samen en duw de fotolade naar voren tot deze in de afdrukstand voor foto's klikt (2).

1

2 3

3 Foto papier lade

b

Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en vervolgens de papiergeleider voor de lengte (2) in en stel deze geleiders af op het papierformaat.

1

2
14


========28========

Papier en documenten laden

c

Plaats het fotopapier in de fotopapierlade en stel voorzichtig de papiergeleiders voor de breedte in op het papier. Zorg dat de papiergeleiders aan de zijkant de randen van het papier aanraken.

Kleine afdrukken uit de machine verwijderen
Wanneer de machine kleine stukjes papier uitwerpt op de uitvoerpapierlade, kunt u deze misschien niet bereiken. Zorg dat het afdrukken is voltooid, en trek vervolgens de lade volledig uit de machine.

2

2

Opmerking
Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de invoer. Draag er steeds zorg voor dat het papier niet omkrult of kreukelt.

d

Wanneer u uw foto's afgedrukt hebt, zet u de fotopapierlade weer terug in de normale stand. Knijp de blauwe ontgrendelingsknop van de fotolade (1) met uw rechterwijsvinger en uw duim samen en trek de fotolade naar achteren tot u een klik hoort (2).

1

2

15


========29========

Hoofdstuk 2

Afdrukgebied
Hoe groot het afdrukgebied is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de onbedrukbare gedeelten op losse vellen papier en enveloppen. De machine kan afdrukken in de grijze gedeelten van losse vellen papier, wanneer de afdrukfunctie Zonder rand beschikbaar en ingeschakeld is. (Zie Afdrukken voor Windows of Afdrukken en faxen voor Macintosh in de softwarehandleiding op de cd-rom.) Losse vellen Enveloppen

2

3 1

4 1

3

4

2
Bovenkant (1) Losse vellen Enveloppen 3 mm 12 mm Onderkant (2) 3 mm 24 mm Links (3) 3 mm 3 mm

2
Rechts (4) 3 mm 3 mm

Opmerking
De functie Zonder rand is niet beschikbaar voor enveloppen.

16


========30========

Papier en documenten laden

Acceptabel papier en andere afdrukmedia
De afdrukkwaliteit kan worden benvloed door het soort papier dat u in de machine gebruikt. Om de beste afdrukkwaliteit te krijgen voor de instellingen die u heeft gekozen, moet u de papiersoort altijd instellen op het type papier dat u plaatst. U kunt normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, transparanten en enveloppen gebruiken. Wij raden u aan om verschillende soorten papier te testen, alvorens een grote hoeveelheid aan te schaffen. Gebruik voor optimale resultaten Brother-papier. Wanneer u afdrukt op inkjetpapier (gecoat papier), transparanten en fotopapier, moeten op het tabblad Normaal van de printerdriver of voor de instelling Papiersoort in het menu altijd de juiste afdrukmedia zijn geselecteerd. (Zie Papiersoort op pagina 26.) Als u wilt afdrukken op fotopapier van Brother, dient u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade te plaatsen. U vindt dit extra vel in de verpakking van het papier. Als u transparanten of fotopapier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of verstopt raken. Raak het afgedrukte oppervlak van het papier niet aan vlak na het afdrukken; de inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.

Aanbevolen afdrukmedia
2

2

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen raden wij u aan Brother-papier te gebruiken. (Zie onderstaande tabel.) Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voor u grote hoeveelheden papier koopt. Wij adviseren `3M Transparency Film' te gebruiken wanneer u op transparanten afdrukt.

2

Brother-papier
Papiersoort A4 Normaal A4 Glanzend Foto A4 Inkjet (Mat) 10 15 cm Glanzend Foto Item BP60PA BP71GA4 BP60MA BP71GP

17


========31========

Hoofdstuk 2

Omgaan met en gebruik van afdrukmedia
Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en verwijderd van vocht, direct zonlicht en warmte. Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van het fotopapier niet aanraakt. Plaats fotopapier met de glimmende zijde naar beneden toe. Raak de voor- of achterkant van transparanten niet aan, daar deze gemakkelijk water en transpiratie absorberen, wat afbreuk doet aan de afdrukkwaliteit. Transparanten die voor laserprinters en -kopieerapparaten ontworpen zijn, kunnen het volgende document bevlekken. Gebruik alleen transparanten die worden aanbevolen voor inkjetprinters. Dubbelzijdig afdrukken is alleen mogelijk bij PC-printen. Zie Afdrukken voor Windows in de softwarehandleiding op de cd-rom.

Onjuiste configuratie
2

Gebruik de volgende soorten papier NIET: papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft

1

1
1 2 mm of meer

hoogglanzend of erg gestructureerd papier papier dat niet netjes kan worden gestapeld Breedlopend papier

Papiercapaciteit in de uitvoerpapierlade
Maximaal 50 vel A4-papier van 80 g/m2 . Om vlekken te voorkomen moeten transparanten of fotopapier vel voor vel uit de uitvoerlade worden genomen.

2

18


========32========

Papier en documenten laden

De juiste afdrukmedia selecteren
Type en formaat papier voor elke functie
Papiersoort Papierformaat Gebruik Faxen Losse vellen Letter A4 Legal Executive JIS B5 A5 A6 Kaarten Foto Foto L Foto 2L Indexkaart Briefkaart 1 Briefkaart 2 (Dubbel) Enveloppen C5-Envelop DL-Envelop COM-10 Monarch JE4-Envelop Transparanten Letter A4 215,9 279,4 mm 210 297 mm 215,9 355,6 mm 184 267 mm 182 257 mm 148 210 mm 105 148 mm 10 15 cm 89 127 mm 13 18 cm 127 203 mm 100 148 mm 148 200 mm 162 229 mm 110 220 mm 105 241 mm 98 191 mm 105 235 mm 215,9 279,4 mm 210 297 mm Ja Ja Ja Kopiren Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Photo Capture Ja Ja Ja Ja Printer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2

2

2

19


========33========

Hoofdstuk 2

Gewicht, dikte en capaciteit papier
Papiersoort Normaal papier Losse vellen Inkjetpapier Glanzend papier Fotokaart Kaarten Indexkaart Briefkaart Enveloppen Transparanten
1 2 3

2

Gewicht 64 tot 120 g/m2 64 tot 200 g/m2 Max. 220 g/m2 Max. 220 g/m2 Max. 120 g/m2 Max. 200 g/m2 75 tot 95 g/m2

Dikte 0,08 tot 0,15 mm 0,08 tot 0,25 mm Max. 0,25 mm Max. 0,25 mm Max. 0,15 mm Max. 0,25 mm Max. 0,52 mm

Aantal vellen 100 1 20 20 2 3 20 2 3 30 30 10 10

Maximaal 100 vel van 80 g/m 2 papier. Gebruik de fotopapierlade voor het papierformaat Foto 10 15 cm en Foto L. (Zie Fotopapier laden op pagina 14.) BP71-papier (260 g/m2) is speciaal bedoeld voor inkjetmachines van Brother.

20


========34========

Papier en documenten laden

Documenten laden
U kunt een fax verzenden, kopiren en scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer) en vanaf de glasplaat.

a
2

Vouw de ADF-documentsteunklep (1) uit. Blader de stapel goed door. Stel de papiergeleiders in op de breedte van uw documenten. Plaats uw documenten met de bedrukte zijde omlaag en de bovenrand eerst in de ADF totdat u voelt dat ze de papierinvoerrol raken.

b c
2

2

De ADF gebruiken
De ADF heeft een capaciteit van maximaal 15 vellen en voert het papier vel voor vel in. Gebruik standaardpapier van het type 80 g/m2 en waaier de stapel altijd los alvorens het papier in de ADF te plaatsen.

d

Aanbevolen omgeving
Temperatuur: Vochtigheid: Papier: 20 C tot 30 C 50% tot 70% 80 g/m2

2

1

VOORZICHTIG
2

Ondersteunde documentformaten
Lengte: Breedte: Gewicht: 148 tot 355,6 mm 148 tot 215,9 mm 64 tot 90 g/m2

LAAT GEEN dikke documenten achter op de glasplaat. Als u dat doet, kan de ADF vastlopen.

De glasplaat gebruiken
2

2

Documenten laden

VOORZICHTIG
Trek NIET aan het document terwijl het doorschuift. GEBRUIK GEEN omgekruld, verkreukeld, gevouwen, gescheurd of geniet papier, en ook geen papier met paperclips, lijm of plakband. Gebruik GEEN karton, krantenpapier of stof.

U kunt de glasplaat gebruiken om vel voor vel te faxen, kopiren of scannen, of bijvoorbeeld bladzijden uit een boek.

Ondersteunde documentformaten
Lengte: Breedte: Gewicht: Max. 297 mm Max. 215,9 mm Max. 2 kg

2

Laat de documenten volledig drogen.
21


========35========

Hoofdstuk 2

Een document laden Opmerking
Als u de glasplaat wilt gebruiken, moet de ADF leeg zijn.

2

Scangebied
De grootte van het scangebied is afhankelijk van de instellingen in de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de gedeelten die u niet op papier kunt scannen.

2

a b

Til het documentdeksel op. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant om het document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.

3 1

4

2
Gebruik Document Boven (1) Links (3) grootte Onder (2) Rechts (4) Faxen Letter A4 3 mm 3 mm 4 mm (Glasplaat) 3 mm (ADF) 1 mm Legal Kopiren 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm Alle 3 mm papierformaten

Scannen Alle 3 mm papierformaten

c

Sluit het documentdeksel.

VOORZICHTIG
Als u bezig bent een boek of een lijvig document te scannen, laat het deksel dan NIET dichtvallen en druk er niet op.

22


========36========

3

Algemene instellingen
De machine in de energiebesparende stand zetten

3

Energiebesparende stand
U kunt de machine in de energiebesparende stand zetten door op de toets Spaarstand te drukken. U kunt in de energiebesparende stand nog altijd telefoongesprekken ontvangen (alleen bij MFC-790CW). Voor verdere informatie over het ontvangen van faxen in de energiebesparende stand, raadpleegt u de tabel op pagina 25. De uitgestelde faxen die zijn ingesteld, worden verzonden. U kunt zelfs faxen ophalen met Afstandsbediening als u zich niet bij de machine bevindt. Voor andere opdrachten moet u de machine wel uit de energiebesparende stand halen.

3

3

a

Druk op de toets Spaarstand. Op het LCD-scherm wordt aangegeven dat u de telefoon niet kunt gebruiken als deze uitgeschakeld is. Druk op Ja. Het LCD-scherm geeft Afsluiten weer, blijft nog enkele seconden ingeschakeld en wordt dan uitgeschakeld.

3

Opmerking
Als u een extern telefoontoestel of antwoordapparaat heeft aangesloten, blijft dat steeds beschikbaar.

23


========37========

Hoofdstuk 3

De machine uit de energiebesparende stand halen

Energiebesparende stand instellen
3

3

a

Druk op de toets Spaarstand. Op het LCD-scherm worden de datum en de tijd weergegeven.

Opmerking
Zelfs als u de machine in de energiebesparende stand heeft gezet, zal de machine de printkop toch regelmatig reinigen om de afdrukkwaliteit te handhaven. Als u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald, is de machine volledig uitgeschakeld. U kunt de energiebesparende stand zo aanpassen dat er, behalve de automatische reiniging van de printkop, geen andere opdrachten beschikbaar blijven. (Zie Energiebesparende stand instellen op pagina 24.)

U kunt de toets Spaarstand van de machine aanpassen. De fabrieksinstelling is Faxontv:Aan. De machine kan ook faxberichten (of telefoongesprekken voor de MFC-790CW) ontvangen wanneer deze in de energiebesparende modus staat. Wanneer u wilt dat uw machine geen faxberichten (of telefoongesprekken voor de MFC-790CW) ontvangt, zet u deze instelling op Faxontv:Uit.

a b c d e f

Druk op MENU. Druk op a of b om Standaardinst. weer te geven. Druk op Standaardinst. Druk op a of b om P.Bewaar inst. weer te geven. Druk op P.Bewaar inst. Druk op Faxontv:Uit of Faxontv:Aan. (MFC-790CW) Ga naar stap h. (MFC-990CW) Als u Faxontv:Aan kiest, gaat u naar stap g. Als u Faxontv:Uit kiest, gaat u naar stap h.

g h

Druk op Beltoon:Aan. Stel het belvolume in op Laag, Half of Hoog. (Zie Belvolume op pagina 27.) Druk op Stop/Eindigen.

Opmerking
Als u Beltoon:Uit kiest, gaat de machine niet over wanneer u een oproep ontvangt.

24


========38========

Algemene instellingen

MFC-790CW
Aan/UitOntvangststand Beschikbare instellingen opdrachten Alleen Fax Fax ontvangen Fax waarnemen Aan Fax/Telefoon Uitgestelde fax (fabrieksinstelling) Handmatig 3 (Tijdklok) 4 Faxontv:
12

MFC-990CW
Aan/UitOntvangststand Beschikbare instellingen opdrachten Faxontv: Aan
12

(fabrieksinstelling)
4

Alleen Fax Fax ontvangen Fax waarnemen Handmatig 3 Uitgestelde fax (Tijdklok) 4 Fax doorzenden 4 Fax opslaan 4 Faxvoorbeeld 4 PC Fax ontvangen 4 Afstandsbediening 4 Ant Fax ontvangen Inkomend bericht opnemen Fax waarnemen Uitgestelde fax (Tijdklok) 4 Fax doorzenden 4 Fax opslaan 4 Faxvoorbeeld 4 PC Fax ontvangen 4 Afstandsbediening 4 Handmatig Fax waarnemen Uitgestelde fax Fax/Telefoon 5 (Tijdklok) 4

Fax doorzenden Fax opslaan 4 Faxvoorbeeld 4

3

PC Fax ontvangen 4 Afstandsbediening 4 Ant Fax ontvangen Inkomend bericht opnemen Fax waarnemen Uitgestelde fax (Tijdklok) 4 Fax doorzenden 4 Fax opslaan 4 Faxvoorbeeld 4 PC Fax ontvangen 4 Afstandsbediening 4 Handmatig Fax waarnemen Uitgestelde fax (Tijdklok) 4 Faxontv: Uit -- Behalve het reinigen van de printkop zijn er geen bewerkingen mogelijk. Faxontv: Uit

--

Behalve het reinigen van de printkop zijn er geen bewerkingen mogelijk.

1

U kunt geen fax ontvangen met Mono Start of Kleur Start. U kunt de telefoon opnemen door de hoorn op te pakken Wanneer een e

Für weitere Informationen, laden Sie bitte die Bedienungsanleitung Datei.

Anzeigen
Kliken Sie hier für Vorschau Betriebsanleitung
Typ Drucker
Name BROTHER MFC-990CW
Model MFC- 990 CW
Datei-Größe 4712 KB
Number of pages 235 pages
anleitung Dateiformat pdf
Sprache Drucker BROTHER MFC-990CW Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,