Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos
SAMSUNG SGH-I520V - Telefon/ Handy

Wenn Sie nach der Bedienungsanleitung suchen: Telefon/ Handy SAMSUNG SGH-I520V - sind Sie richtig. Auf dieser Seite können Sie es kostenlos herunterladen. Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Anweisungen.

Die Datei ist in wenigen Sekunden die Verbindung Geschwindigkeit Ihres Computers.
Wir glauben, dass unsere website Ihnen helfen und wir werden uns freuen, wenn Sie uns besuchen in der Zukunft.
PDF Laden Sie Handbuch Telefon/ Handy SAMSUNG SGH-I520V
Telefon/ Handy SAMSUNG SGH-I520V Telefon/ Handy SAMSUNG SGH-I520V


AnzeigenIst dieses Handbuch hilfreich?
Klicken Sie bitte hier:

Datei-Größe: 1281 KB (anleitung Dateiformat: pdf)
Gebruiksaanwijzing

SGH-i520V

Designed for Vodafone live!


========1========

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de genstalleerde software of uw serviceprovider. * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft. * Drukfouten voorbehouden. * Bluetooth QD ID: B012404

Dit product bevat software in licentie van Symbian Ltd. 1998-2007. Symbian en Symbian OS zijn handelsmerken van Symbian Ltd.

JavaTM en alle op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. 2


========2========

Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie ................................. 6 HOOFDSTUK 1: Aan de slag Uitpakken ................................................................ 9 De telefoon leren kennen ......................................... 10 De USIM-/SIM-kaart plaatsen ................................... 13 De batterij plaatsen................................................. 15 De batterij opladen.................................................. 16 De telefoon aan- en uitzetten.................................... 17 Een optionele geheugenkaart gebruiken ..................... 18 HOOFDSTUK 2: Algemene informatie Symbolen met betrekking tot acties........................... 21 Menuvenster .......................................................... 23 Bewerkingen die bij alle toepassingen hetzelfde zijn..... 25 Toetsblokkering ingeschakeld ................................... 28 Tekst ingeven ......................................................... 28 PC Studio gebruiken ................................................ 32 HOOFDSTUK 3: Telefoneren Een oproep plaatsen ................................................ Een oproep beantwoorden ........................................ Beschikbare opties tijdens een gesprek ...................... Oproepenlijsten bekijken.......................................... HOOFDSTUK 4: Contacten en Agenda Contacten .............................................................. 42 Agenda .................................................................. 48
3

33 36 37 39


========3========

Inhoud

HOOFDSTUK 5: Amusement Camera ................................................................. Muziekspeler .......................................................... RealPlayer.............................................................. Games................................................................... Galerij ................................................................... Mobile TV............................................................... Flash-speler ........................................................... HOOFDSTUK 6: Berichtendiensten Berichten ............................................................... 74 Voicemail ..............................................................100 Vodafone Messenger...............................................101 HOOFDSTUK 7: Extra programma's Notities.................................................................108 Calculator .............................................................109 Omrekenen ...........................................................110 Dictafoon ..............................................................112 Quickoffice ............................................................113 Adobe PDF ............................................................115 Voice Signal ..........................................................117 Klok .....................................................................121 GPS .....................................................................124 Plaatsen................................................................126 HOOFDSTUK 8: Internet Web .....................................................................129 live! .....................................................................136 HOOFDSTUK 9: Instellingen Profielen ...............................................................137 Thema's................................................................139
4

53 59 62 66 66 71 73


========4========

Inhoud

Configuratie ..........................................................140 HOOFDSTUK 10: Beheertoepassingen Bestandsbeheer .....................................................158 Toepassingsbeheer.................................................160 Apparaatbeheer .....................................................162 Beheer voor activeringssleutels ................................164 Geheugenkaartmanager..........................................165 HOOFDSTUK 11: Connectiviteit Bluetooth ..............................................................168 USB .....................................................................171 Synchronisatie op afstand .......................................172 Verbindingsbeheer .................................................174 APPENDIX A:

Problemen oplossen
Algemene problemen..............................................176 Problemen met telefoneren .....................................178 Problemen met de stroomvoorziening en met opladen.180 Problemen met toepassingen ...................................182

APPENDIX B:

Informatie over gezondheid en veiligheid
Informatie over SAR-certificering .............................186 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen ..187 Verkeersveiligheid ..................................................189 Gebruiksomstandigheden ........................................189 Elektronische apparaten..........................................190 Omgevingen met potentieel explosiegevaar ...............192 Noodoproepen .......................................................193 Andere belangrijke veiligheidsinformatie ...................194 Zorg en onderhoud.................................................195

5


========5========

Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Schakel de telefoon uit wanneer u gaat tanken.
Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicalin.

Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen
De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Let op speciale voorschriften
Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.
6


========6========

Waterbestendigheid
De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen
Toets het alarmnummer in en druk op de toets .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn. LET OP: De telefoon zou kunnen ontploffen als de batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type. Volg bij het verwijderen van oude batterijen de richtlijnen van de fabrikant. Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

7


========7========

Deskundige technische service
Laat de installatie of het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel. Het niet opvolgen van deze richtlijn kan de garantie van het apparaat nietig maken. Zie "Informatie over gezondheid en veiligheid" op pagina 186 voor meer informatie over veiligheid. Opmerkingen: Tijdens het gebruik van uw telefoon is het mogelijk dat gegevens verloren gaan of beschadigd raken vanwege defecten in het systeem of fouten in het gebruik. Maak reservekopien van belangrijke gegevens op externe opslagapparaten. Verwijder de batterij niet tijdens het opslaan van gegevens. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens verloren gaan of beschadigd raken. Zeer hoge of lage temperaturen kunnen fouten in de schermweergave of een defect in het systeem veroorzaken. De telefoon functioneert het best onder normale temperatuursomstandigheden.

8


========8========

1

Aan de slag
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Smartphone. In dit hoofdstuk vindt u informatie over het instellen van de telefoon, het opladen van de batterijen en de verschillende onderdelen van de telefoon.

Uitpakken
In de doos vindt u de volgende items: Telefoon Batterij Reisadapter Datakabel voor pc Headset Snelstartgids PC Studio-cd1 Gebruiksaanwijzing op cd

Uw Samsung-dealer kan ook de volgende accessoires leveren voor de telefoon: Standaardbatterij/ batterij met lange levensduur Datakabel voor pc Reisadapter Telefoonhouder voor de auto Stijlvolle handsfree carkit Opmerking: de onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en per provider verschillen. Headset PC Studio-cd Polslus Geheugenkaart

1. De PC Studio-cd bevat PC Studio, aanvullende software en andere toepassingen.

9


========9========

Aan de slag

De telefoon leren kennen
Vooraanzicht

Interne cameralens

Oortelefoon

Display

Volumetoetsen Linkerfunctietoets Muziekspeler Menutoegangstoets Spreektoets Multifunctioneel aansluitpunt

Navigatietoetsen (Omhoog/Omlaag/ Links/Rechts) Rechterfunctietoets Wistoets Bevestigingstoets EINDE-toets Alfanumerieke toetsen Toetsen voor speciale functies

Microfoon

10


========10========

Aan de slag

Achteraanzicht

Externe cameralens

Spiegel

Toets aan/uit Sleuf voor geheugenkaart Camera-/ Deblokkeringstoets

Luidspreker

Batterij

Batterijvergrendeling

Toets

Beschrijving Houd deze toets ingedrukt om de telefoon aan of uit te zetten. Druk hierop om het Snelmenu te openen. Druk hierop om de opdracht uit te voeren die boven de toetsen op het scherm wordt weergegeven. Druk hierop om het hoofdscherm te openen, waarop een lijst met beschikbare functies en toepassingen wordt weergegeven. Houd deze toets ingedrukt om een venster te openen waarin alle toepassingen worden weergegeven die op dat moment worden uitgevoerd.

11


========11========

Aan de slag

Toets

Beschrijving Druk hierop om door een lijst te bladeren. Druk hierop om de cursor in een tekstinvoerveld te verplaatsen. Druk hierop om uw keuze te bevestigen. Druk hierop om een spraakoproep te plaatsen of te beantwoorden. Druk hierop om de oproepenlijsten te bekijken. Houd deze toets ingedrukt om tekens in een tekstveld te wissen. Druk hierop om de inhoud in toepassingen te wissen of aanvullende toepassingen te verwijderen. Druk hierop om een gesprek te beindigen of een toepassing af te sluiten. Druk hierop om getallen of tekens in te geven. Houd ingedrukt in de standby-stand om verbinding te maken met uw voicemailserver. Houd ingedrukt in de standby-stand voor toegang tot Spraaksignaal. Druk hierop om een internationaal toegangsnummer in te geven of pauzes bij het ingeven van een telefoonnummer. Houd deze toets ingedrukt om in een tekstinvoerveld een lijst met symbolen weer te geven.

12


========12========

Aan de slag

Toets

Beschrijving Druk hierop om de tekstinvoerstand of het hoofdlettergebruik te wijzigen in een tekstinvoerveld. Houd deze toets ingedrukt om Stil profiel in of uit te schakelen. Druk hierop om het toetstoonvolume aan te passen in de standby-stand. Druk op de knop om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen. Houd deze toets ingedrukt om de Muziekspeler, RealPlayer of Radio DJ te starten. Houd deze toets ingedrukt om de camera aan te zetten. Druk op deze toets in de camerastand om een foto nemen of een video-opname te maken. Druk op deze toets om de blokkering van de toetsen op te heffen terwijl de telefoon gesloten is.

De USIM-/SIM-kaart plaatsen
Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een USIM-/SIM-kaart. Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals uw PIN-code, eventuele extra diensten en nog veel meer. Houd alle USIM-/SIM-kaarten buiten het bereik van kinderen. De USIM-/SIM-kaart en de contactpunten hierop zijn zeer gevoelig voor beschadiging of verbuiging. Behandel de kaart dus zeer voorzichtig.

13


========13========

Aan de slag

Let er bij het installeren van de USIM-/SIM-kaart op dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de batterij verwijdert.

De USIM-/SIM-kaart plaatsen
1. Verwijder zo nodig de batterij. Zie pagina 15. 2. Plaats de USIM-/SIM-kaart in de kaarthouder, zoals afgebeeld.

De USIM-/SIM-kaart uit de telefoon halen
Haal de kaart uit de houder, zoals is afgebeeld.

14


========14========

Aan de slag

De batterij plaatsen
De telefoon werkt op een oplaadbare Li-Ion-batterij. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en adapters. Uw Samsungdealer kan u hierover meer informatie geven. Opmerking: laad de batterij volledig op voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt. Zie pagina 16.

De batterij plaatsen
Plaats de batterij achterop de telefoon en druk tot u de batterij hoort vastklikken.

Controleer of de batterij goed vastzit voordat u de telefoon aanzet.

De batterij uit de telefoon halen
1. Zet de telefoon zo nodig uit door ingedrukt te houden totdat er via een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon is uitgeschakeld.

15


========15========

Aan de slag

2. Druk op de batterijvergrendeling en haal de batterij uit de telefoon.

De batterij opladen
Opmerking: u kunt de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor duurt het opladen echter wel langer. 1. Sluit de reisadapter aan op het aansluitpunt op de telefoon.

2. Steek de stekker van de reisadapter in een gewoon stopcontact.

16


========16========

Aan de slag

3. Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de adapter uit het stopcontact en vervolgens uit de telefoon.

De telefoon aan- en uitzetten
1. Houd ingedrukt totdat er via een afbeelding wordt weergegeven dat de telefoon is ingeschakeld. 2. Als u wordt gevraagd om uw PIN-code, geeft u de PIN-code in die bij uw USIM-/SIM-kaart werd verstrekt en drukt u op de functietoets OK. 3. Als u wordt gevraagd om een blokkeringscode, geeft u deze in en drukt u op de functietoets OK. De standaardblokkeringscode is 00000000. Zie pagina 144 als u de blokkeringscode wilt wijzigen. Als u de eerste keer uw telefoon aanzet, begint het eerste installatieproces. 4. Selecteer uw land. 5. Selecteer uw stad. 6. Geef de huidige datum in en druk op de functietoets OK.

17


========17========

Aan de slag

7. Geef de huidige tijd in en druk op de functietoets OK. De telefoon zoekt uw netwerk. Zodra dit is gevonden, verschijnt het standby-scherm op het display. U kunt nu zelf bellen of oproepen beantwoorden. Opmerking: als u de taal op het display wilt wijzigen, selecteert u de optie Taal in Instellingen Instell. Algemeen Persoonlijk. Zie pagina 142 voor meer informatie. 8. Als u de telefoon wilt uitzetten, houdt u ingedrukt totdat er via een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon is uitgeschakeld. Opmerking: als u hebt geannuleerd voordat u het instellen van de regio en de tijd hebt voltooid, begint de instellingsprocedure de volgende keer dat u de telefoon aanzet opnieuw.

Een optionele geheugenkaart gebruiken
Op een geheugenkaart kunt u multimediabestanden opslaan, zoals videoclips, muziek- en geluidsbestanden, foto's en berichtgegevens, en reservekopien maken van gegevens in het geheugen van uw telefoon. Uw telefoon is compatibel met een microSD-kaart. Belangrijk: gebruik alleen compatibele geheugenkaarten in de telefoon. Bij het gebruik van incompatibele geheugenkaarten, zoals SD-kaarten (Secure Digital), kunnen de kaart, de telefoon en de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen beschadigd raken.

18


========18========

Aan de slag

Een geheugenkaart plaatsen
1. Plaats de kaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven. 2. Duw de kaart aan totdat deze vastklikt. U hoort een piepje.

3. Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

Een geheugenkaart uit de telefoon halen
1. Druk op en selecteer Geheugenkrt verw.

2. Druk ter bevestiging op de functietoets Ja. 3. Open het klepje voor de geheugenkaart en duw op de kaart om deze los te klikken. Schuif de kaart vervolgens uit de sleuf.

19


========19========

Aan de slag

4. Druk op de functietoets OK. WAARSCHUWING Als u de geheugenkaart verwijdert zonder bovenstaande procedure te volgen, loopt u het risico uw gegevens en de geheugenkaart te beschadigen. Als u de telefoon opnieuw moet opstarten tijdens het installeren van een toepassing op de geheugenkaart, moet u de kaart pas uit de telefoon halen als het opstarten is voltooid. Anders kunnen de toepassingsbestanden verloren gaan.

20


========20========

2

Algemene informatie
Uw telefoon biedt allerlei functies die van pas komen in het dagelijkse gebruik en bij gebruik voor uw amusement. In dit hoofdstuk krijgt u algemene informatie over het gebruik van deze functies.

Symbolen met betrekking tot acties
Een of meer van de volgende symbolen worden weergegeven wanneer de telefoon in de standby-stand staat: Symbool Betekenis Toont de status van het ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal. : GSM/GPRS-netwerk : WCDMA-netwerk : HSDPA-netwerk

Geeft aan dat het alarm actief is. Geeft aan dat er een nieuw bericht is ontvangen. : Bericht : Voicemail : E-mail Wordt weergegeven wanneer uw telefoon een bericht tracht te verzenden.

21


========21========

Algemene informatie

Symbool

Betekenis Wordt weergegeven als de functie Doorschakelen is geactiveerd. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, verschijnt het desbetreffende nummer in het symbool. Geeft de momenteel geselecteerde lijn aan. Wordt weergegeven wanneer u een oproep hebt gemist. Wordt weergegeven als Bluetooth is geactiveerd. Wordt weergegeven als er een hoofdtelefoon op het apparaat is aangesloten. Wordt weergegeven wanneer uw telefoon via USB op een pc is aangesloten. Wordt weergegeven als u zich binnen het thuisnetwerk bevindt, mits u zich bij een dergelijke service hebt aangemeld. Wordt weergegeven als het toetsenbord is vergrendeld. Wordt weergegeven wanneer er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst. Geeft de batterijstatus aan.

22


========22========

Algemene informatie

Menuvenster
Vanuit het menuvenster hebt u toegang tot alle toepassingen van de telefoon. Druk op om het menuscherm te openen.

Toepassingen of mappen openen
Blader met de navigatietoetsen naar een toepassing of een map en druk op om deze te openen.

Toepassingen sluiten
Druk op . Druk op de functietoets Afsluiten. Druk op Opties Afsluiten, of Druk zo vaak als nodig is op de functietoets Terug om terug te gaan naar de standby-stand. Alle nog niet opgeslagen gegevens worden automatisch opgeslagen.

Toepassingen ordenen
Op het menuvenster kunt u toepassingen of mappen ordenen zoals gewenst en kunt u toepassingen naar andere mappen verplaatsen. U kunt als volgt de locatie van een toepassing op het menuscherm wijzigen: 1. Blader op het menuscherm naar de toepassing die u wilt verplaatsen. 2. Selecteer Opties Verplaatsen. Naast de geselecteerde toepassing wordt een vinkje geplaatst.

23


========23========

Algemene informatie

3. Verplaats de selectie naar de gewenste locatie en druk op de functietoets OK. U verplaatst als volgt een toepassing naar een andere map: 1. Blader op het menuscherm naar de toepassing die u wilt verplaatsen. 2. Selecteer Opties Verplaats naar map. 3. Selecteer een map. 4. Druk op de functietoets Verplaatsen. Opmerking: u kunt een nieuwe map toevoegen door Opties Nieuwe map te selecteren.

Schakelen tussen toepassingen
Uw telefoon ondersteunt multitasking. Dit betekent dat er meerdere toepassingen tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Als u naar een andere toepassing schakelt zonder de toepassing waar u mee bezig was, te sluiten, maakt dat de eerste toepassing inactief, maar wordt deze niet afgesloten. Als u meerdere toepassingen hebt geopend en van de ene toepassing naar de andere wilt overschakelen, houdt u ingedrukt. Het venster voor het schakelen tussen toepassingen wordt geopend, zodat u kunt zien welke toepassingen momenteel worden uitgevoerd. Blader naar een toepassing en druk op de functietoets Selecteer om ernaar over te schakelen of druk op om de toepassing te sluiten.

24


========24========

Algemene informatie

Toepassingen toevoegen
U kunt toepassingen aan het menuvenster toevoegen door de betreffende installatiebestanden draadloos vanaf het web te downloaden. Als u een toepassing wilt downloaden, selecteert u Opties Toepassingen downldn in het menuvenster. U kunt een favoriet selecteren als website voor het downloaden of u kunt het URL-adres van de website ingeven. Als u de website hebt geopend, zoekt u de toepassing op en volgt u de instructies op het scherm. U kunt ook toepassingen naar uw pc downloaden en ze op de telefoon installeren met het hulpprogramma PC Studio. Dit programma bevindt zich op de meegeleverde cd-rom.

Bewerkingen die bij alle toepassingen hetzelfde zijn
Item toevoegen
In een willekeurige toepassing selecteert u Opties en vervolgens een optie voor het maken van een nieuw item, zoals Bericht maken, Nieuw contact, Nieuw item of Nieuwe notitie. De opties voor het maken van een item verschillen per toepassing. Zie "Tekst ingeven" op pagina 28 voor informatie over het ingeven van letters en cijfers.

Items openen
Als u een item in een lijst met bestanden of mappen wilt openen, bladert u naar het item en drukt u op of selecteert u Opties Openen.
25


========25========

Algemene informatie

Items bewerken
Als u een item wilt bewerken, moet u het wellicht eerst openen om het te bekijken. Selecteer vervolgens Opties Bewerken en wijzig de inhoud van het item.

De naam van items wijzigen
Als u een bestand of map een nieuwe naam wilt geven, bladert u naar het bestand of de map en selecteert u Opties Naam wijzigen.

Items verwijderen of wissen
Blader naar het item en druk op Opties Verwijderen of druk op . Als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, moet u ze eerst markeren. Zie het volgende gedeelte, Items markeren.

Items markeren
U kunt items in een lijst op verschillende manieren selecteren: Als u n item per keer wilt selecteren, bladert u naar het item en selecteert u Opties Markeringen aan/uit Markeren. Naast het item wordt een vinkje geplaatst. Als u alle items in de lijst wilt selecteren, selecteert u Opties Markeringen aan/uit Alle markeren. Als u een item niet langer wilt markeren, bladert u naar het item en selecteert u Opties Markeringen aan/uit Markering opheffen. Als u alle markeringen ongedaan wilt maken, selecteert u Opties Markeringen aan/uit Alle mark. opheffen.

26


========26========

Algemene informatie

Items verzenden
U kunt items zoals contactgegevens, foto's, geluiden en agenda-items via een van de berichtenservices of via een Bluetooth-verbinding verzenden. 1. Open een item en selecteer Opties Zenden of Visitekaartje verz. 2. Selecteer een methode. De beschikbare opties zijn Via SMS, Via multimedia, Via e-mail en Via Bluetooth. Zie pagina 75 als u het item in een SMS wilt verzenden. Zie pagina 76 als u het item in een MMS-bericht wilt verzenden. Zie pagina 80 als u het item in een e-mail wilt verzenden. Zie pagina 171 als u het item via Bluetooth wilt verzenden.

Items ordenen
U kunt items zoals foto's, geluiden en berichten in mappen ordenen.

Mappen maken
1. Selecteer Opties Nieuwe map. 2. Geef een mapnaam in en druk op de functietoets OK.

Items naar een toepassingsmap verplaatsen
1. Blader naar een item en selecteer Opties Verplaats naar map (wordt alleen weergegeven als er mappen beschikbaar zijn). 2. Selecteer een submap indien nodig.
27


========27========

Algemene informatie

3. Blader naar de locatie waar u het item naartoe wilt verplaatsen en druk op de functietoets Verplaatsen.

Toetsblokkering ingeschakeld
Als u de telefoon sluit, wordt het gebruik van de toetsen geblokkeerd, zodat er niets gebeurt als toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Als u de blokkering wilt opheffen, drukt u op op . en vervolgens

Opmerking: u kunt de telefoon zo instellen dat de huidige bewerking doorgaat wanneer u de telefoon sluit door de instelling van Klep naar beneden te wijzigen in Instellingen Instell. Telefoon Oproep.

Tekst ingeven
U kunt op twee verschillende manieren tekst ingeven: u kunt de traditionele tekstinvoermethode gebruiken waarbij een toets herhaaldelijk wordt ingedrukt tot het gewenste teken wordt weergegeven, of de voorspellende methode waarbij de ingebouwde woordenlijst wordt gebruikt.

De tekstinvoerstand wijzigen
U kunt de tekstinvoerstand wijzigen door op zoals volgt: te drukken,

Als u de traditionele tekstinvoermethode wilt selecteren, drukt u op totdat u het symbool Abc ziet. U kunt ook op drukken en Tekstvoorspelling Uit selecteren.
28


========28========

Algemene informatie

Als u de voorspellende tekstinvoermethode wilt selecteren, drukt u op totdat u het symbool Abc ziet. U kunt ook op drukken en Tekstvoorspell. activeren selecteren. Als u de Nummermodus wilt selecteren, drukt u op tot het symbool 123 wordt weergegeven. U kunt ook op drukken en Cijferstand selecteren. Als u de Symboolmodus wilt selecteren, houdt u drukken en Meer symbolen ingedrukt. U kunt ook op selecteren.

De traditionele tekstinvoermethode gebruiken
1. Druk op een cijfertoets tot het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens op een cijfertoets beschikbaar dan op de toets kan worden weergegeven. 2. Geef alle letters op deze manier in. Opmerking: als de volgende letter op dezelfde toets voorkomt als de huidige letter, wacht u tot de cursor weer verschijnt of drukt u op de toets Rechts om de time-outpauze te beindigen en voegt u de volgende letter in.

Overige bewerkingen bij de traditionele tekstinvoermethode
Als u het hoofdlettergebruik wilt wijzigen, ABC (hoofdletters), Abc (beginhoofdletter) en abc (kleine letters), drukt u op . Druk op om een teken te verwijderen. Houd de toets ingedrukt om meerdere tekens te wissen. Druk op om symbolen in te geven. Als u snel een cijfer wilt ingeven, houdt u de desbetreffende cijfertoets ingedrukt.
29


========29========

Algemene informatie

Druk op

om een spatie in te voegen.

De voorspellende tekstinvoermethode gebruiken
1. Geef het gewenste woord in door op de toetsen tot en met te drukken. Druk voor elke letter de toets slechts n keer in. Het woord verandert telkens wanneer u op een toets drukt. Opmerking: omdat het woord steeds verandert, kunt u het beste het resultaat pas controleren als u het hele woord hebt ingegeven. 2. Wanneer u het ingeven van het woord hebt voltooid, controleert u of het woord juist is. Als het woord juist is, gaat u naar de volgende stap. Als het woord niet juist is, drukt u op om n voor n de andere woorden te bekijken die in de woordenlijst zijn gevonden. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, drukt u op de functietoets Spellen, geeft u het woord in via de traditionele tekstinvoermethode en drukt u op de functietoets OK. 3. Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op of op de toets Rechts zodat het woord wordt voltooid.

Overige bewerkingen bij de voorspellende tekstinvoermethode
Als u het hoofdlettergebruik wilt wijzigen, ABC (hoofdletters), Abc (beginhoofdletter) en abc (kleine letters), drukt u op . Druk op om een teken te verwijderen. Houd de toets ingedrukt om meerdere tekens te wissen.
30


========30========

Algemene informatie

Als u een cijfer wilt ingeven, houdt u de desbetreffende cijfertoets ingedrukt. Druk op en vervolgens op interpunctietekens in te geven. om de gewenste

Tip: de T9-modus probeert te raden welk vaak gebruikte interpunctieteken (. , ? ! ') wordt bedoeld. De volgorde en beschikbaarheid van interpunctietekens verschillen per taal. Als u de woorden die in de woordenlijst zijn gevonden n voor n wilt bekijken, drukt u op zodra een woord actief is (onderstreept).

Tekst kopiren en plakken
1. Druk op en selecteer Kopiren.

2. Druk op de linker- of rechternavigatietoets om de cursor naar de gewenste positie te verplaatsen. 3. Druk op de functietoets Starten. 4. Druk op de linker- of rechternavigatietoets om de gewenste tekst te markeren. 5. Druk op de functietoets Kopiren. 6. Verplaats de cursor naar de gewenste positie. 7. Druk op voegen. en selecteer Plakken om de tekst in te

31


========31========

Algemene informatie

PC Studio gebruiken
PC Studio, dat zich op de PC Studio-cd-rom bevindt, is een programma voor PIM (Personal Information Management) en Sync Manager voor Windows. Met dit programma kunt u uw contacten en agenda beheren, uw gegevens synchroniseren tussen de telefoon en uw pc en gebruik maken van de bestandenlijst op de telefoon. Zie de helpinformatie bij PC Studio voor meer informatie over het gebruik van dit programma. Opmerkingen: U moet de USB-modus van uw telefoon instellen op PC Studio. Zie pagina 171. PC Studio biedt geen volledige ondersteuning voor Bluetoothdongles via de IVT protocol-stack. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van PC Studio samen met de Bluetooth-software op uw pc, kunt u informeren bij de website van de Bluetoothdongle of de fabrikant van de pc of er updates beschikbaar zijn.

PC Studio installeren
1. Plaats de cd-rom met PC Studio in het cd-romstation van uw compatibele computer. 2. Klik op Install Samsung PC Studio. 3. Selecteer de gewenste taal en volg de instructies op het scherm van de installatiewizard. Opmerking: het USB-stuurprogramma wordt automatisch genstalleerd tijdens de installatie van PC Studio.

32


========32========

3

Telefoneren
U kunt met uw telefoon normale gesprekken voeren maar ook oproepen voor videoconferenties tot stand brengen of beantwoorden. In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de verschillende functies met betrekking tot telefoneren.

Een oproep plaatsen
1. Gebruik in de standby-stand het toetsenbord om het netnummer en abonneenummer in te geven. Druk op om een verkeerd cijfer te wissen. Als u internationaal wilt bellen, drukt u tweemaal op voor de internationale toegangscode, +, (dit teken staat voor de internationale toegangscode) en geeft u vervolgens het landnummer, netnummer zonder de 0 en het abonneenummer in. Opmerking: de gesprekken die hier internationaal worden genoemd kunnen in sommige gevallen worden gevoerd tussen verschillende gebieden in hetzelfde land. 2. Druk op om het nummer te bellen. Als u een videooproep wilt plaatsen, selecteert u Opties Bellen Video-oproep. Opmerkingen: Tijdens een gesprek worden de toetsen automatisch geblokkeerd om te voorkomen dat u onbedoelde bewerkingen start. Als u een toets wilt gebruiken, moet u de blokkering opheffen door op te drukken. Druk op / om het volume van de oortelefoon te regelen tijdens een gesprek.

33


========33========

Telefoneren

3. Druk op of op de functietoets Eind opr. om het gesprek te beindigen. Opmerking: als u op drukt, wordt het gesprek altijd beindigd, zelfs als een andere toepassing actief is en wordt weergegeven.

Toegang tot kiesopties
Als u een nummer hebt ingevoerd, drukt u op de functietoets Opties. U hebt toegang tot de volgende opties: Bellen: hiermee plaatst u een spraakoproep of videooproep. Zenden: hiermee kunt u een SMS-bericht of MMS-bericht naar het betreffende abonneenummer verzenden. Opslaan in Contacten: hiermee slaat u het nummer op in de lijst met contacten. Zie pagina 42 voor meer informatie.

Een nummer kiezen uit de lijst met contacten
1. Druk op en selecteer Contacten om uw lijst met contacten te openen. 2. Selecteer de gewenste naam. Opmerking: u kunt de eerste letters van de naam ingeven in het zoekveld onder aan het scherm. Contacten die overeenkomen worden weergegeven. 3. Blader indien nodig naar het gewenste nummer. 4. Druk op of selecteer Opties Bellen het gewenste type oproep.

34


========34========

Telefoneren

Kiezen via namen
Zodra u een nummer in Contacten hebt opgeslagen, kunt u een oproep plaatsen door de naam te noemen die aan het nummer is toegewezen. Zie "Voice Signal" op pagina 117 voor meer informatie.

Snelkiezen
Zodra u een nummer in Contacten hebt opgeslagen, kunt u de meestgebruikte nummers toewijzen aan de snelkiestoetsen tot en met en deze nummers vervolgens snel en gemakkelijk kiezen door middel van een enkele toetsaanslag. Zie "Nummers voor snelkiezen toewijzen" op pagina 45.

Kiezen met gebruik van een pauze
Wanneer u belt naar een geautomatiseerd systeem, zoals bij een bank, moet u vaak een wachtwoord of een rekeningnummer ingeven. In plaats van de cijfers elke keer handmatig in te geven, kunt u de benodigde DTMF-tonen ingeven, gescheiden door pauzes tussen de cijfers. Opmerking: DTMF-tonen zijn de tonen die u hoort als u de cijfertoetsen indrukt. Met DTMF-tonen kunt u communiceren met geautomatiseerde telefoonsystemen, bijvoorbeeld voicemailservers of telebankiersystemen. 1. Geef het gewenste telefoonnummer in, zoals het nummer van uw bank. 2. Druk telkens op om een pauze in te voegen.

U kunt twee soorten pauzes invoegen: P: voegt een pauze van ongeveer twee seconden in tussen de cijfers. De cijfers die volgen op "p" worden automatisch verzonden.
35


========35========

Telefoneren

w: voegt een handmatige pauze in tussen cijfers. Als u cijfers wilt verzenden na "w," moet u op de functietoets Zenden drukken. 3. Geef het nummer in dat na de pauze moet worden verzonden, zoals uw rekeningnummer, PIN-code, enz. 4. Herhaal de stappen 2 en 3 om meer pauzes en nummers toe te voegen, indien nodig. 5. Druk op om het nummer te bellen.

6. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wacht u op een aanwijzing van het systeem en drukt u op bij elke aanwijzing, indien van toepassing. De DTMF-tonen worden verzonden.

Een oproep beantwoorden
1. U beantwoordt een inkomende oproep door de telefoon te openen, indien nodig, en op te drukken of Opties Aannemen te selecteren. Druk op om de oproep te weigeren. Degene die belt, hoort dan een ingesprektoon. Als u de beltoon wilt uitschakelen, drukt u op de functietoets Stil. Opmerking: als Stil profiel is geactiveerd (zie pagina 137), wordt Weigeren weergegeven in plaats van Stil, zodat u de oproep kunt weigeren. Afhankelijk van de instelling van de Volumetoets zijkant, houdt u / ingedrukt om de beltoon uit te schakelen of de oproep te weigeren. Zie pagina 149.

36


========36========

Telefoneren

Opmerking: tijdens een gesprek worden de toetsen automatisch geblokkeerd om te voorkomen dat u onbedoelde bewerkingen start. Als u een toets wilt gebruiken, moet u de blokkering opheffen door op te drukken. 2. Als u het gesprek wilt beindigen, drukt u op functietoets Eind opr. of op de

Opmerking: zie "Profielen" op pagina 137 als u de beltoon wilt aanpassen aan verschillende omstandigheden en situaties, bijvoorbeeld als u wilt dat de telefoon geen geluid maakt.

Beschikbare opties tijdens een gesprek
Terwijl u in gesprek bent, hebt u toegang tot de volgende opties als u op de functietoets Opties drukt: Opmerking: welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de status van uw oproep, bijvoorbeeld als u een tweede gesprek geeft of een gesprek in de wacht hebt. Luidspreker insch./Telefoon insch.: hiermee schakelt u tussen de luidsprekermodus en de normale modus. Wisselen: hiermee kunt u heen en weer schakelen van het huidige gesprek naar het gesprek in de wacht. Actieve opr. beind: hiermee wordt het huidige gesprek beindigd. Alle oproep. beind: hiermee worden alle huidige gesprekken en het gesprek in de wacht beindigd. Standby: hiermee wordt het huidige gesprek in de wacht gezet.
37


========37========

Telefoneren

Oproep activeren: hiermee wordt het gesprek dat in de wacht stond, weer geactiveerd. Dempen: hiermee wordt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitgeschakeld zodat uw gesprekspartner u niet kan horen. Dempen opheffen: hiermee wordt de microfoon van de telefoon weer ingeschakeld. Nieuwe oproep: hiermee brengt u een nieuwe oproep tot stand. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het huidige gesprek in de wacht gezet. Multiparty: hiermee brengt u een telefonische vergadering tot stand. U kunt met maximaal 5 deelnemers tegelijk praten. Priv: hiermee kunt u (tijdens een telefonische vergadering) een privgesprek houden met n deelnemer uit de telefonische vergadering. Selecteer een persoon in de lijst met deelnemers die wordt weergegeven en druk op de functietoets Priv. Deelnemer verw: hiermee kunt u (tijdens een telefonische vergadering) de verbinding met n deelnemer uit de telefonische vergadering verbreken. Selecteer een persoon in de lijst met deelnemers die wordt weergegeven en druk op de functietoets Verwijd. Doorverbinden: hiermee verbindt u een inkomende oproep of een gesprek in de wacht met een actieve oproep en verbreekt u uw eigen verbinding met beide oproepen. Actief standby openen: hiermee wordt tijdens een gesprek de weergave teruggezet naar het standby-scherm. MMS verzenden: hiermee kunt u een MMS-bericht verzenden. DTMF verzenden: hiermee kunt u DTMF-tonen voor nummers verzenden, zoals bij wachtwoorden of bankrekeningnummers. U kunt de nummers controleren en corrigeren voordat ze worden verzonden.
38


========38========

Telefoneren

Fluisterstand: hiermee kunt u de fluisterstand in- of uitschakelen. Met de fluisterstand wordt de gevoeligheid van de microfoon automatisch verhoogd, zodat degene aan de andere kant van de lijn u zelfs kan horen als u fluistert. Naar video-oproep: hiermee schakelt u het huidige gesprek over naar de video-oproep.

Oproepenlijsten bekijken
In het menu Oproepen kunt u bekijken welke telefoongesprekken zijn gevoerd en de gespreksduur en de verbindingen voor datapackets controleren die door de telefoon zijn geregistreerd. Druk op om het menu te openen en selecteer vervolgens Oproepen.

Laatste oproepen
De telefoon registreert alle telefoonnummers van gemiste, ontvangen en gebelde oproepen. De telefoon registreert alleen gemiste en ontvangen nummers als het netwerk deze functies ondersteunt.

De oproepenlijsten voor gebelde, ontvangen en gemiste oproepen bekijken
1. Selecteer Recente opr. in het hoofdscherm Oproepen. 2. Selecteer een type oproepenlijst. 3. Selecteer een oproepenlijst om de detailgegevens te bekijken. Opmerking: u krijgt snel toegang tot de gekozen nummers als u in de standby-stand op drukt.
39


========39========

Telefoneren

Recente oproepenlijsten wissen
Als u alle recente oproepenlijsten wilt wissen, selecteert u Opties Wis recente oproep. Als u de oproepenlijsten van het geselecteerde type oproep wilt wissen, opent u het type oproep waarvan u de inhoud wilt wissen en selecteert u Opties Lijst wissen. Als u een afzonderlijke oproepenlijst wilt wissen, opent u het type oproepenlijst, bladert u naar de oproepenlijst en drukt u op of selecteert u Opties Verwijderen.

Gespreksduur
Selecteer Gespreksduur in het hoofdscherm Oproepen om de duur van de laatste oproep, de gebelde of ontvangen oproepen en het totaal van alle oproepen te bekijken. Opmerking: de werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkfuncties, het afronden bij het factureren, enz. U kunt de tellers weer op nul zetten door naar het gewenste type timer te bladeren en Opties Tellers op nul te selecteren. Hiervoor moet u de blokkeringscode ingeven. De standaardblokkeringscode is 00000000.

Packet-data
U kunt controleren hoeveel gegevens, in bytes, van en naar uw telefoon zijn verzonden. Selecteer Packet-data in het hoofdscherm Oproepen. Op het scherm ziet u de totalen voor alle verzonden en ontvangen gegevens, in die volgorde. U kunt de tellers weer op nul zetten door Opties Tellers op nul te selecteren. Hiervoor moet u de blokkeringscode ingeven. De standaardblokkeringscode is 00000000.
40


========40========

Telefoneren

Communicatielogboek
U kunt de naam of het telefoonnummer van de verzender of ontvanger van elke communicatie controleren. Druk op de toets Rechts in het hoofdscherm Oproepen en selecteer een oproepenlijst om de details te bekijken. Opmerking: sub-items, zoals een SMS-bericht dat in delen is verzonden en verbindingen voor datapackets, staan in de lijst vermeld als n communicatie-item.

Communicatielogboeken wissen
Als u alle inhoud van het logboek permanent wilt wissen, selecteert u Opties Logboek wissen.

Duur logboek instellen
Selecteer in de lijst met logboeken Opties Instellingen Duur vermelding log. Selecteer de gewenste duur. Items in het logboek blijven een opgegeven aantal dagen in het geheugen van de telefoon staan. Daarna worden ze automatisch gewist om geheugen vrij te maken. Als u Geen logboek selecteert, worden er geen items in het logboek opgeslagen.

41


========41========

4

Contacten en Agenda
Contacten
In Contacten kunt u de contactgegevens van iemand, bijvoorbeeld een naam, telefoonnummers en adressen, opslaan en beheren met behulp van een contactkaart. Druk op om het menu te openen en selecteer vervolgens Contacten.

Een contactkaart maken
U kunt contactkaarten maken en deze al dan niet opslaan in het geheugen van de telefoon of op de USIM-/SIM-kaart.

Een contactkaart maken in het geheugen van de telefoon
1. Selecteer in de lijst met contacten Opties Nieuw contact. Een lege contactkaart wordt geopend. 2. Vul de gewenste velden in. 3. Als u een afbeelding van de beller aan de contactkaart wilt toevoegen, selecteert u Opties Miniatuur toevoeg. en selecteert u vervolgens een afbeelding. 4. Als u gegevensvelden wilt toevoegen, selecteert u Opties Detail toevoegen een type detailgegevens en geeft u vervolgens de betreffende gegevens in. U kunt een veld verwijderen door Opties Detail verwijderen te selecteren. Als u de veldnaam wilt wijzigen, selecteert u Opties Label bewerken. 5. Druk op de functietoets Gereed om de contactkaart op te slaan.
42


========42========

Contacten en Agenda

Een contactkaart maken op de USIM-/SIM-kaart
1. Selecteer in de lijst met contacten Opties SIM-contacten SIM-telefoonlijst. Als u een contactkaart wilt maken die u bij de vastenummermodus kunt gebruiken, selecteert u Nrs. vaste contacten. 2. Selecteer in de SIM-tel.lijst Opties Nieuw SIM-contact. 3. Geef in elk veld een naam en een telefoonnummer in. 4. Druk op de functietoets Gereed om de contactkaart op te slaan. Opmerking: zodra u nummers op de USIM-/SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u ze oproepen door hun locatienummers in te geven, die automatisch worden toegewezen in de volgorde waarin de nummers werden opgeslagen, en op te drukken. Als u bijvoorbeeld in de standby-stand op drukt en vervolgens op , wordt het eerste nummer weergegeven dat is opgeslagen op de USIM-/SIM-kaart.

Uw eigen nummer registreren
U kunt uw eigen telefoonnummer en naam op de USIM-/SIMkaart registreren. 1. Selecteer in de lijst met contacten Opties SIMcontacten SIM-telefoonlijst. 2. Selecteer Opties Mijn nummers. 3. Selecteer de gewenste locatie. 4. Geef een naam en telefoonnummer in. 5. Druk op de functietoets Gereed om het nummer op te slaan.
43


========43========

Contacten en Agenda

Een contactkaart kopiren
Als u contactkaarten van de USIM-/SIM-kaart wilt kopiren naar het geheugen van de telefoon, selecteert u Opties SIM-contacten SIM-telefoonlijst. Blader naar het contact dat u wilt kopiren en selecteer Opties Kopieer naar Contacten. Als u contactkaarten van de USIM-/SIM-kaart wilt kopiren naar het geheugen van de telefoon, selecteert u Opties Kopieer naar SIM. Als u contactkaarten van of naar een geheugenkaart wilt kopiren, bladert u naar het gewenste contact en selecteert u Opties Kopiren Naar geheugenkaart of Van geheugenkaart.

Opties bij het bekijken van contacten
Als u de detailgegevens van een contactkaart wilt bekijken, selecteert u de kaart in de lijst met contacten. De contactgegevensweergave geeft alle gegevens op de contactkaart weer. Als u een afbeelding aan de contactkaart hebt toegevoegd, wordt deze miniatuur linksboven op het scherm weergegeven. Het naamveld wordt altijd weergegeven in de contactgegevensweergave, maar andere velden worden alleen weergegeven als ze gegevens bevatten.

Contactgegevens wijzigen
1. Selecteer de contactkaart die u wilt wijzigen in de lijst met contacten. 2. Selecteer Opties Bewerken. 3. Geef de nieuwe gegevens van het contact in. 4. Druk op de functietoets Gereed om de wijzigingen op te slaan.
44


========44========

Contacten en Agenda

Standaardnummers en -adressen toewijzen
Als iemand over meerdere telefoonnummers of e-mailadressen beschikt, kunt u een standaardnummer en -adres definiren. 1. Open een contactkaart en selecteer Opties Standaardnummers. 2. Blader naar een optie voor standaardnummers die u wilt instellen en druk op de functietoets Toewijz. 3. Selecteer een van de nummers die op de geselecteerde contactkaart zijn opgeslagen. 4. Druk op de functietoets Terug. Het nummer krijgt een standaardnummer voor het geselecteerde type toegewezen. Als u bijvoorbeeld een nummer hebt geselecteerd voor Nummer video-opr., wordt dit het standaardnummer voor video-oproepen. Wanneer u terugkeert naar de contactgegevensweergave, ziet u dat het standaardnummer is onderstreept. In de lijst met contacten krijgt het standaardnummer een symbool waarmee het type wordt aangeduid.

Nummers voor snelkiezen toewijzen
Snelkiezen is een manier om vaakgebelde nummers snel te kunnen kiezen. U kunt acht telefoonnummers toewijzen aan de sneltoetsen tot en met . De toets 1 is gereserveerd voor de voicemailserver. U wijst als volgt een nummer toe aan een toets: 1. Open de contactkaart. 2. Blader naar het gewenste telefoonnummer en selecteer Opties Snelkeuze toewijz. 3. Blader naar een toets en druk op de functietoets Toewijz.
45


========45========

Contacten en Agenda

4. Als snelkiezen nog niet wordt geactiveerd, drukt u op de functietoets Ja. Wanneer u terugkeert naar de contactkaartweergave, ziet u rechts van het nummer het symbool voor snelkiezen . U kiest als volgt een nummer met behulp van snelkiezen: Zorg ervoor dat de instelling Snelkiezen is geactiveerd (zie pagina 149) en houd in de standby-stand de cijfertoets ingedrukt die aan het gewenste nummer is toegewezen.

Een beltoon aan een contactkaart toevoegen
U kunt een bepaalde beltoon instellen voor elke contactkaart en groep. Wanneer iemand u belt wiens contactgegevens in de lijst met contacten zijn opgeslagen, hoort u de gekozen beltoon. 1. Open een contactkaart. 2. Selecteer Opties Beltoon. 3. Selecteer de gewenste beltoon voor het contact of de groep. Opmerking: bij een individueel contact wordt altijd de beltoon gebruikt die het laatst is ingesteld. Als u eerst de beltoon voor een groep wijzigt en vervolgens de beltoon van een persoon die tot die groep behoort, wordt, de eerstvolgende keer dat deze persoon u belt, de beltoon van de persoon gebruikt.

Contacten synchroniseren met andere apparaten
U kunt contactgegevens synchroniseren tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten die het standaardsynchronisatieprofiel gebruiken. Druk in de lijst met contacten op de functietoets Opties en selecteer Synchronisatie Starten.
46


========46========

Contacten en Agenda

Contactkaarten per groep beheren
U kunt contactgroepen maken die u bijvoorbeeld kunt gebruiken als distributielijsten voor het verzenden van SMSberichten en e-mailberichten.

Een contactgroep maken
1. Druk in de lijst met contacten op de toets Rechts om de groepslijst te openen. 2. Selecteer Opties Nieuwe groep. 3. Geef een naam in voor de groep en druk op de functietoets OK. 4. Selecteer de groep die u zojuist hebt gemaakt en selecteer Opties Leden toevoegen. 5. Selecteer de contacten die u wilt toevoegen en druk op de functietoets OK. 6. Druk op de functietoets Terug om terug te gaan naar de groepslijst.

Contactgroepen bewerken
Blader in de groepslijst naar een groep en doe het volgende: Als u de groepsnaam wilt wijzigen, selecteert u Opties Naam wijzigen. Als u een beltoon aan de groep wilt toewijzen, selecteert u Opties Beltoon. Als u leden uit de groep wilt verwijderen, opent u de groepslijst en selecteert u Opties Verwijder uit groep. Als u de groep wilt verwijderen, selecteert u Opties Verwijderen.

47


========47========

Contacten en Agenda

Agenda
Met de Agenda kunt u uw afspraken, vergaderingen, verjaardagen, gedenkdagen en andere gelegenheden bijhouden. U kunt ook een alarm instellen in de Agenda om u te herinneren aan toekomstige afspraken. Druk op om het menu te openen en selecteer vervolgens Agenda Agenda.

Agenda-items maken
1. Blader op de maandkalender naar de gewenste datum. 2. Selecteer Opties Nieuw item en selecteer: Vergadering, om u te herinneren aan een afspraak op een specifieke datum en tijd. Memo, om op die dag een algemene memo te schrijven. Verjaardag, om u te herinneren aan verjaardagen of andere speciale datums. Gedenkdagen worden elk jaar herhaald. Taak, om een taak op te schrijven. 3. Vul de velden in. In het veld Synchronisatie kunt u opgeven hoe de telefoon moet reageren op het item tijdens synchronisatie met een pc. Als u Priv selecteert, is na de synchronisatie het specifieke agenda-item alleen voor u zichtbaar. Als u Openbaar selecteert, is het agenda-item voor iedereen zichtbaar die toegang heeft tot uw online Agenda. Als u Geen selecteert, wordt het agenda-item niet naar uw pc gekopieerd wanneer u uw agenda synchroniseert. 4. Druk op de functietoets Gereed om het item op te slaan.

48


========48========

Contacten en Agenda

Agenda weergeven
U kunt de agenda bekijken in de maand-, week- of dagweergave.

Maandweergave
Wanneer u de agenda opent, ziet u uw afspraken in de maandweergave. U kunt de standaardweergave wijzigen. Zie pagina 52. Als u een andere weergave bekijkt, drukt u herhaaldelijk op of selecteert u Opties Maandweergave. In de maandweergave is de datum van vandaag onderstreept en worden datums die een agenda-item bevatten, rechtsonder gemarkeerd door middel van symbolen. Als u wilt overschakelen naar de dagweergave, selecteert u de datum die u wilt openen. Selecteer Opties Ga naar datum als u naar een bepaalde datum wilt gaan. Geef de datum in en druk op de functietoets OK. Tip: als u op drukt in de maand- of weekweergave, wordt de datum van vandaag gemarkeerd.

Weekweergave
Als u wilt overschakelen naar de weekweergave, drukt u herhaaldelijk op of selecteert u Opties Weekweergave. In de weekweergave is de datum van vandaag onderstreept. Als u een item wilt bekijken of bewerken, selecteert u de cel die het item bevat zodat u overschakelt naar de dagweergave en selecteert u het gewenste item. De volgende symbolen voor agenda-items zijn beschikbaar in de weekweergave.

49


========49========

Contacten en Agenda

Geen symbool: Vergadering In de weekweergave worden de synchronisatiesymbolen weergegeven in verschillende kleuren: groen voor Priv, grijs voor Openbaar en roze voor Geen. : Memo : Verjaardag : Taak

Dagweergave
Selecteer in de maand- of weekweergave de datum die u in de dagweergave wilt zien. In de dagweergave worden de agenda-items voor de geselecteerde dag weergegeven. De afspraken zijn gegroepeerd op hun begintijd. Dagnotities en verjaardagen staan boven aan de lijst.

Agenda-items bewerken
1. Selecteer een agenda-item in de dagweergave. 2. Bewerk de velden van het item. Als u een beschrijving wilt toevoegen aan een item voor een vergadering, selecteert u Opties Beschrijving toevgn. U kunt een nieuwe beschrijving toevoegen of een van de bestaande beschrijvingen selecteren. 3. Druk op de functietoets Gereed.

50


========50========

Contacten en Agenda

Een alarm voor een agenda stoppen
De duur van het alarm is 1 minuut. Als het alarm afgaat, drukt u op de functieknop Stop om het alarm te stoppen of de functietoets Stil om het geluid van het alarm uit te schakelen. Als u op de functietoets Stil drukt, verschijnt de functietoets Sluimer. Druk op de toets om het alarm te stoppen en na een opgegeven tijd opnieuw af te laten gaan.

Agenda-items verwijderen
Wanneer u agenda-items verwijdert, beschikt u over opties om specifieke items te verwijderen.

En item verwijderen
1. Selecteer een agenda-item in de dagweergave. 2. Selecteer Opties Verwijderen. 3. Wanneer u een herhalend item verwijdert, kiest u een van volgende opties: Alle vermeldingen: alle items worden verwijderd. Alleen dit item: alleen het momenteel geselecteerde item wordt verwijderd.

Alle agenda-items verwijderen
1. Selecteer in de maandweergave Opties Item verwijderen. 2. Selecteer een van de volgende opties: Items voor: hiermee worden alle items verwijderd die zijn opgeslagen voor de datums vr een opgegeven datum.

51


========51========

Contacten en Agenda

Alle items: hiermee worden alle items verwijderd die in de agenda zijn opgeslagen. 3. Geef de gewenste datum op en druk op de functietoets OK of druk op de functietoets Ja om het verwijderen te bevestigen.

Agenda-instellingen wijzigen
Selecteer in een willekeurige weergave Opties Instellingen voor toegang tot de volgende opties: Agenda-alarmtoon: hier kunt u een aangepaste alarmtoon selecteren. Opmerking: het volume voor de alarmtoon in de agenda is afhankelijk van de huidige profielinstelling. Sluimertijd alarm: hiermee kunt u een sluimertijd instellen voor alarms in de agenda. Standaardweergave: hiermee kunt u de weergave selecteren die wordt weergegeven wanneer u de agenda voor het eerst opent. Week begint met: hiermee kunt u de dag wijzigen waarmee de weekweergave begint. Titel weekweergave: hiermee kunt de titel van de weekweergave wijzigen in het weeknummer of de datum.

52


========52========

5

Amusement
In dit hoofdstuk krijgt u informatie over toepassingen waarmee u multimedia-bestanden kunt afspelen.

Camera
U kunt foto's nemen van mensen of gebeurtenissen of videoclips met geluid opnemen terwijl u op pad bent. Belangrijk: Maak geen foto's of video-opnamen van personen zonder hun toestemming. Maak geen foto's of video-opnamen op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan. Maak geen foto's of video-opnamen op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

De camera gebruiken
De camera maakt JPEG-foto's. JPEG is een gestandaardiseerde gecomprimeerde indeling voor afbeeldingen. JPEG-bestanden kunnen worden weergegeven in de meeste viewers, programma's voor bewerking van afbeeldingen en in webbrowsers. U kunt deze bestanden herkennen aan de bestandsnaamextensie JPG.

Een foto nemen
1. Houd in de standby-stand ingedrukt. U kunt ook op drukken en vervolgens Camera selecteren. De camera wordt ingeschakeld en het scherm van de telefoon fungeert als zoeker in de breedbeeldmodus.

53


========53========

Amusement

2. Zoek het gewenste beeld door de telefoon te bewegen en daarmee de cameralens op het onderwerp te richten. 3. Breng de gewenste wijzigingen aan. Met de volgende toetsen kunt u de camera-instellingen wijzigen: Toetsen Links/Rechts: hiermee kunt u in- of uitzoomen. Toets Omlaag: hiermee schakelt u over naar het voorbeeldscherm van de camcorder. : hiermee schakelt u heen en weer tussen de Reeksmodus ( ) en de normale modus. : hiermee wijzigt u de belichtingsmodus. ( : Auto, : Nacht) : hiermee wordt het geheugen gewijzigd waar de foto wordt opgeslagen. ( : Geheugen van de telefoon, : Geheugenkaart) : hiermee kunt u de helderheid regelen. : hiermee kunt u de witbalans wijzigen. : hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen. : hiermee stelt u de vertraging in voordat een foto wordt genomen. : hiermee wordt de map Afbeeldingen in Galerij geopend. : hiermee kunt u de camera-instellingen wijzigen. Zie pagina 57 voor meer informatie. : hiermee kunt u de symbolen op het voorbeeldscherm van de camera weergeven of verbergen. 4. Wanneer het beeld dat u wilt vastleggen op het scherm verschijnt, drukt u op of . Beweeg de telefoon niet voordat de camera de foto heeft opgeslagen.

54


========54========

Amusement

Wanneer u een foto hebt opgeslagen, drukt u op de functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken: Afbeeldingsmodus: hiermee schakelt u over naar de voorbeeldmodus van de camera. Videomodus: hiermee schakelt u over naar de voorbeeldmodus van de camcorder. Verwijderen: hiermee verwijdert u de foto. Zenden: hiermee kunt u de foto naar anderen verzenden. Afbeelding gebruiken: hiermee stelt u de foto in als achtergrond voor de standby-stand of als nummerweergave voor een contactkaart. Naam afbeeld. wijz.: hiermee kunt u de naam van de foto wijzigen. Ga naar Galerij: hiermee opent u de map Afbeeldingen in Galerij. Instellingen: hiermee kunt u de camera-instellingen wijzigen. Zie pagina 57. Afsluiten: hiermee schakelt u de camera uit. Opmerking: de resolutie van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto, maar de afbeelding behoudt dezelfde afmetingen. Als u de foto op een pc bekijkt, ziet u wellicht verschil in beeldkwaliteit.

Camcorder gebruiken
U kunt videoclips opnemen. Afhankelijk van de instelling voor de beeldkwaliteit hebben de opgenomen videoclips de indeling MP4 of H263.

55


========55========

Amusement

Een videoclip opnemen
1. Druk op de toets Omlaag in de zoeker van de camera. De zoeker van de camcorder wordt geactiveerd in de breedbeeldmodus. 2. Zoek het gewenste beeld door de telefoon te bewegen en daarmee de cameralens op het onderwerp te richten. 3. Breng de gewenste wijzigingen aan. Met de volgende toetsen kunt u de instellingen voor de camcorder wijzigen: Toetsen Links/Rechts: hiermee kunt u in- of uitzoomen. Toets Omhoog: hiermee schakelt u over naar de voorbeeldmodus van de camera. : hiermee schakelt u audio uit ( ) of in. : hiermee wordt het geheugen gewijzigd waar de videoclip wordt opgeslagen. ( : Geheugen van de telefoon, : Geheugenkaart) : hiermee kunt u de helderheid regelen. : hiermee kunt u de witbalans wijzigen. : hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen. : hiermee wordt de map Videoclips in Galerij geopend. : hiermee kunt u de camera-instellingen wijzigen. Zie pagina 57 voor meer informatie. : hiermee kunt u de symbolen op het voorbeeldscherm van de camera weergeven of verbergen.

56


========56========

Amusement

4. Druk op of om de opname te starten. De timer in het scherm geeft de verstreken tijd aan. Als u de opname op een willekeurig moment wilt onderbreken, drukt u op de functietoets Pauze of op . Druk op de functietoets Doorgaan of om verder te gaan met de opname. 5. Druk op de functietoets Stop om de opname te stoppen. Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, drukt u op de functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken: Afbeeldingsmodus: hiermee schakelt u over naar de voorbeeldmodus van de camera. Videomodus: hiermee schakelt u over naar de voorbeeldmodus van de camcorder. Afspelen: hiermee speelt u de videoclip af. Verwijderen: hiermee wist u de videoclip. Zenden: hiermee kunt u de videoclip naar anderen verzenden. Naam wijzigen: hiermee kunt u de naam van de videoclip wijzigen. Ga naar Galerij: hiermee wordt de map Videoclips in Galerij geopend. Instellingen: hiermee kunt u de camcorder-instellingen wijzigen. Zie het volgende gedeelte. Afsluiten: hiermee schakelt u de camcorder uit.

Camerainstellingen wijzigen
U kunt de standaardcamerainstellingen configureren. Deze instellingen worden vervolgens op alle foto's of videoclips toegepast.

57


========57========

Amusement

Selecteer in het scherm van de zoeker Opties Instellingen om de volgende opties te gebruiken: Afbeelding: hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het nemen van foto's instellen: Kwaliteit afbeelding: hiermee selecteert u de beeldkwaliteit. Hoe beter de beeldkwaliteit, hoe meer geheugen wordt gebruikt voor de afbeelding. Opgen. afb. tonen: hiermee stelt u in of de camera de afbeelding weergeeft voordat deze wordt opgeslagen of de foto automatisch opslaat. Afbeeldingsresolutie: hiermee selecteert u een instelling voor de beeldresolutie. Stand.naam afbeeld.: hiermee stelt u de standaardnaamindeling voor opgeslagen foto's in. Gebruikt geheugen: hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren voor het opslaan van foto's. Lichtmeting: hiermee selecteert u het lichtmeetsysteem van uw voorkeur. Lichtmeting biedt een betere belichtingsbalans in uw foto's. Als u Punt selecteert, wordt het licht in het midden van het kader gemeten. Gebruik Matrix voor algemene opnames. Video: hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het opnemen van een video instellen. Lengte: hiermee selecteert u de limiet voor de opnametijd. Als u Kort selecteert, neemt de telefoon een video op van maximaal 300 kB. Dit is de limiet voor het verzenden van een MMS-bericht. Als u Maximum selecteert, kan de telefoon maximaal 1 uur opnemen als er voldoende geheugen is. Videoresolutie: hiermee selecteert u een instelling voor de videoresolutie.

58


========58========

Amusement

Standaardvideonaam: hiermee stelt u de standaardnaamindeling voor opgeslagen videoclips in. Gebruikt geheugen: hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren voor het opslaan van videoclips.

Muziekspeler
Met de Muziekspeler kunt u muziekbestanden afspelen. U kunt MP3-bestanden draadloos downloaden van het web of bestanden van een pc overbrengen naar de telefoon met behulp van PC Studio of een geheugenkaart. Druk op en selecteer Muziekspeler. U kunt ook op drukken om het menu te openen en vervolgens Muziek Muziekspeler selecteren.

De muziekbibliotheek gebruiken
Bij de muziekspeler hoort een muziekbibliotheek waarin u de standaard afspeellijsten kunt vinden. In elke afspeellijst worden de muziekbestanden in het geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart gesorteerd op de desbetreffende categorie. 1. Selecteer in het scherm van de muziekspeler Opties Muziekbibliotheek. 2. Selecteer Opties Muziekbibl. bijwerken. 3. Selecteer de gewenste afspeellijst. 4. Selecteer Opties Afspelen om de muziek af te spelen.

59


========59========

Amusement

Muziekbestanden afspelen
Druk in het scherm van de muziekspeler op of eerste muziekbestand in de afspeellijst af te spelen. Terwijl een muziekbestand wordt afgespeeld, kunt u: het afspelen onderbreken of hervatten door op drukken. te om het

het volume regelen door op de toets Links of Rechts te drukken. U kunt ook op / of / drukken. naar het vorige of volgende bestand in de afspeellijst gaan door op de toets Omhoog of Omlaag of op / te drukken. Als u in een bestand vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u de toets Omhoog of Omlaag, of / ingedrukt. het afspelen stoppen door op te drukken.

Een afspeellijst maken
U kunt u eigen afspeellijst maken met daarop uw favoriete nummers. 1. Open de muziekbibliotheek en selecteer Afspeellijsten. 2. Selecteer Opties Nieuwe afspeellijst. 3. Geef een naam voor de lijst in en druk op de functietoets OK. 4. Open de afspeellijst die u hebt toegevoegd en selecteer Opties Tracks toevoegen. 5. Blader naar een muziekbestand en selecteer Opties Selecteren.

60


========60========

Amusement

6. Herhaal stap 4 en 5 als u meer muziekbestanden wilt toevoegen. U kunt een bestand verwijderen door Opties Verwijderen uit tracklst te selecteren. 7. Wanneer u daarmee klaar bent, selecteert u Opties Afspelen om het afspelen van de muziek te beginnen.

Opties voor de muziekspeler
Druk in het scherm van de muziekspeler op de functietoets Opties. U hebt toegang tot de volgende opties: Muziekbibliotheek: hiermee wordt de muziekbibliotheek geopend. 'Afspelen' openen: hier

Für weitere Informationen, laden Sie bitte die Bedienungsanleitung Datei.

Anzeigen
Kliken Sie hier für Vorschau Betriebsanleitung
Typ Telefon/ Handy
Name SAMSUNG SGH-I520V
Model SGH-I 520 V
Datei-Größe 1281 KB
Number of pages 198 pages
anleitung Dateiformat pdf
Sprache Telefon/ Handy SAMSUNG SGH-I520V Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,