Download manual for the product
SIEMENS HB23AB520 - Oven

If you are looking for the instruction manual: Oven SIEMENS HB23AB520 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Oven SIEMENS HB23AB520
Oven SIEMENS HB23AB520 Oven SIEMENS HB23AB520


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 3214 KB (file format: pdf)
Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla
přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby.
Obdržíte důležité informace ohledně bezpečnosti. Poznáte jednotlivé části Vašeho nového sporáku. A ukážeme Vám krok za krokem, jak jej nastavit. Je to zcela jednoduché.
V tabulkách naleznete pro často používané pokrmy hodnoty nastavení a výšky zasunutí. Všechno testováno v našem kuchařském studiu.
A pokud se vyskytne závada – zde naleznete informace, jak můžete sami odstranit malé závady.
Podrobný obsah Vám pomůže se rychle zorientovat.
A nyní dobrou chuť.
Návod k použití
HB 23AB520
Q4ACZM0173
1

========1========

Obsah
Bezpečnostní upozornění ................................................................................................... 4
Před montáží ........................................................................................................................... 4
Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti ........................................................................................... 4
Příčiny škod ............................................................................................................................. 6
Ovládací panel ........................................................................................................................ 7
Vaše nová pečicí trouba ..................................................................................................... 7
Tlačítka a displej ...................................................................................................................... 8
Volič funkcí .............................................................................................................................. 8
Volič teploty ............................................................................................................................. 9
Pečicí prostor ........................................................................................................................... 9
Příslušenství .......................................................................................................................... 10
Před prvním použitím ........................................................................................................ 13
Nastavení hodin .................................................................................................................... 13
První zahřátí trouby ............................................................................................................... 13
Čištění příslušenství .............................................................................................................. 13
Nastavení trouby ............................................................................................................... 14
Druh ohřevu a teplota ............................................................................................................ 14
Rychloohřev ........................................................................................................................... 15
Nastavení časových funkcí .............................................................................................. 16
Budík ..................................................................................................................................... 16
Doba ...................................................................................................................................... 17
Konečná doba ....................................................................................................................... 19
Hodiny ................................................................................................................................... 21
Dětská pojistka .................................................................................................................. 22
Změna základního nastavení ............................................................................................ 23
Péče a čištění ..................................................................................................................... 24
Čisticí prostředky ................................................................................................................... 24
Vyvěšení a zavěšení závěsných roštů .................................................................................. 26
Vyvěšení a zavěšení dvířek trouby ........................................................................................ 27
Demontáž a montáž skleněných tabulí dvířek ....................................................................... 29
2


========2========

Obsah
Co dělat v případě závady ................................................................................................ 30
Tabulka závad ....................................................................................................................... 30
Výměna žárovky trouby na stropě trouby .............................................................................. 31
Skleněný kryt ......................................................................................................................... 31
Servisní služba .................................................................................................................. 32
Šetření energií ....................................................................................................................... 33
Tipy pro úsporu energie a ochranu životního prostředí ................................................ 33
Ekologická likvidace .............................................................................................................. 33
Testovali jsme pro Vás v našem kuchyňském studiu .................................................... 34
Koláče a pečivo ..................................................................................................................... 34
Tipy pro pečení ...................................................................................................................... 40
Maso, drůbež, ryby ............................................................................................................ 41
Upozornění k nádobí ............................................................................................................. 41
Drůbež ................................................................................................................................... 45
Ryba ...................................................................................................................................... 46
Tipy pro pečení a grilování .................................................................................................... 46
Nákypy, gratinování, toasty ................................................................................................... 47
Hotové produkty .................................................................................................................... 48
Zvláštní pokrmy ..................................................................................................................... 50
Rozmrazování ....................................................................................................................... 50
Sušení ................................................................................................................................... 51
Zavařování ............................................................................................................................. 51
Akrylamid v potravinách ...................................................................................................... 53
Zkušební pokrmy ................................................................................................................... 54
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.
Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-spotrebice.cz.
3

========3========

� Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Tento návod k použití a návod pro montáž dobře uschovejte. Pokud dáte přístroj někomu jinému, přiložte tento návod.
Před montáží
Škody během přepravy
Po vybalení přístroj zkontrolujte. V případě škody vzniklé během přepravy nesmíte přístroj zapojit.
Elektrické zapojení
Přístroj může zapojit jen autorizovaný odborník. V případě škod vzniklých v důsledku chybného zapojení nemáte nárok na záruku.
Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti
Tento přístroj je určen jen pro soukromé domácnosti. Používejte tento přístroj výhradně pro přípravu jídel.
Dospělí a děti nesmí přístroj obsluhovat bez dozoru, pokud nejsou tělesně nebo duševně v pořádku nebo pokud jim chybí znalosti a zkušenosti.
Nikdy nenechávejte děti hrát si s přístrojem.
Horký pečicí prostor
Nebezpečí popálení!
Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch pečicího prostoru a topných prvků. Opatrně otvírejte dvířka přístroje. Může unikat horká pára.
Pozor na malé děti.
4


========4========

Nebezpečí požáru!
Nikdy neuchovávejte v pečicím prostoru hořlavé předměty. Nikdy neotvírejte dvířka přístroje, pokud vznikne v přístroji kouř. Přístroj vypněte. Vytáhněte zástrčku, resp. vypněte pojistku ve skříni s pojistkami.
Nebezpečí zkratu!
Nikdy neskřípněte připojovací kabel elektrických přístrojů mezi horká dvířka přístroje. Izolace kabelu se může roztavit.
Nebezpečí opaření!
Nikdy nelijte vodu do horkého pečicího prostoru. Vznikne horká vodní pára.
Nebezpečí popálení!
Nikdy nepřipravujte pokrmy s velkým množstvím vysokoprocentních alkoholických nápojů. Alkoholické výpary by se mohly v pečicím prostoru vznítit. Používejte jen malá množství vysokoprocentních nápojů a otvírejte dvířka přístroje opatrně.
Horké příslušenství a nádobí
Nebezpečí popálení!
Nikdy nevyndávejte horké příslušenství nebo nádobí z pečicího prostoru bez chňapek
Neodborné opravy
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy může provádět jen námi školený technik servisní služby. Pokud je přístroj vadný, vytáhněte zástrčku, resp. vypněte pojistku ve skříni s pojistkami. Zavolejte servisní službu
5

========5========

Příčiny škod
Příslušenství, fólie, pečicí papír nebo nádobí na dně pečicího prostoru
Nepokládejte žádné příslušenství na dno pečicího prostoru. Nevykládejte dno pečicího prostoru fólií, jedno jakého druhu, nebo pečicím papírem. Nestavte nádobí na dno pečicího prostoru, pokud je teplota nastavena na více jak 50 ºC.
Dojde k hromadění tepla. Doby pečení neodpovídají a bude poškozen smalt.
Voda v horkém pečicím prostoru
Nikdy nelijte vodu do horkého pečicího prostoru. Vznikne vodní pára. V důsledku změny teplot může dojít ke škodám na smaltu.
Vlhké potraviny
Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v zavřeném pečicím prostoru. Dojde k poškození smaltu.
Ovocná šťáva
Pečicí plech v případě hodně šťavnatých ovocných koláčů neobkládejte příliš mnoho. Ovocná šťáva, která kape z pečícího plechu, zanechá skvrny, které nepůjdou odstranit. Pokud možno používejte hlubší univerzální pánev.
Vychladnutí s otevřenými dvířky přístroje
Nechejte pečicí prostor vychladnout jen uzavřený. I když jsou dvířka přístroje otevřena jen trochu, mohou být časem poškozeny sousedící přední části nábytku.
Hodně znečištěné těsnění trouby
Pokud je těsnění trouby hodně znečištěné, nezavírají se dvířka od trouby během provozu správně. Mohou být poškozeny sousedící přední části nábytku. Udržujte těsnění trouby vždy čisté.
Dvířka od trouby jako sedátko nebo odkládací plocha
Nestoupejte nebo nesedejte na otevřená dvířka od trouby. Neodkládejte nádobí nebo příslušenství na dvířka od trouby.
Přeprava přístroje
Nenoste přístroj za madlo dvířek. Madlo dvířek neunese hmotnost přístroje a mohlo by se zlomit.
6


========6========

Vaše nová pečicí trouba
Zde poznáte Vaši novou troubu. Vysvětlíme Vám ovládací pole a jednotlivé ovládací prvky. Obdržíte informace k pečicímu prostoru a k příslušenství.
Ovládací panel
Zde vidíte přehled ovládacího panelu.
Nikdy se nezobrazí na displeji všechny symboly současně. Podle typu přístroje jsou možné odchylky v podrobnostech.
Tlačítka a displej
Volič funkce
Volič teploty
Voliče
Ovládací knoflíky jsou zapuštěny. Pro zasunutí a vysunutí stiskněte ovládací knoflík v nulové poloze.
7

========7========

Tlačítka a displej
Pomocí tlačítek nastavujete různé dodatečné funkce. Nastavené hodnoty můžete vyčíst na displeji.
Tlačítko Použití

Časové funkce
- Minus + Plus

Rychloohřev
Dětská pojistka
Výběr budík �, doba přípravy �, konečný čas � a hodiny �.
Snížení nastavených hodnot.
Zvýšení nastavených hodnot.
Zahřát troubu zvlášť rychle.
Zablokování a odblokování ovládacího pole.
Jaká časová funkce se nachází na displeji v popředí, vidíte na šipce  před příslušným symbolem. Výjimka: U hodin svítí symbol � jen tehdy, pokud je nastavujete.
Volič funkcí
Voličem funkce nastavíte druh ohřevu.
Poloha Použití
 Trouba je vypnuta.
� 3D Horký vzduch* Pro koláče a pečivo na jedné až třech úrovních. Větrák
rozděluje ohřev kruhového topného tělesa v zadní stěně
rovnoměrně do pečicího prostoru.
� Horní /spodní ohřev
Pro koláče, nákypy a libové pečeně, např. hovězí nebo
zvěřina, na jedné úrovni.
Teplo přichází rovnoměrně odshora a odspodu.
� Cirkulační infragril Pečení masa, drůbeže a celých ryb.
Topné těleso grilu a ventilátor se střídavě zapíná a vypíná.
Ventilátor víří horký vzduch okolo pokrmu.
� Vario-velkoplošný gril Grilování steaků, párků, toastů a kousků ryb.
Celá plocha pod topným tělesem grilu je horká.
� Spodní ohřev Zavařování a dopékání nebo hnědnutí.
Teplo přichází odspodu.
� Osvětlení trouby Zapnutí osvětlení trouby.
* Druh topení, kterým byla určena třída efektivnosti podle EN50304
Pokud nastavujete, zapne se světlo trouby v pečicím prostoru.
8


========8========

Volič teploty
Voličem teploty nastavujete teplotu nebo stupeň grilování.
Poloha Význam

Nulová poloha Trouba nehřeje.
50-270 Rozsah teplot Teplota v pečicím prostoru v ºC. •, ••, ••• Stupně grilování
Stupně grilování pro gril, velká plocha �.
• = stupeň 1, slabý
•• = stupeň 2, prostřední
••• = stupeň 3, silný
Pokud trouba hřeje, svítí kontrolka nad voličem teploty. V topných přestávkách mezi zahříváním zhasne.
Pečicí prostor
V pečicím prostoru se nachází světlo trouby. Chladicí ventilátor chrání troubu před přehřátím.
Osvětlení trouby
Během provozu svítí světlo trouby v pečicím prostoru. Polohou na � voličem funkce můžete zapnout světlo bez ohřevu.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká nad dvířky. Pozor! Větrací otvor nezakrývejte. Trouba by se jinak přehřála
Aby po provozu pečicí prostor rychleji vychladl, chladicí ventilátor ještě po určitou dobu dobíhá.
9

========9========

Příslušenství
Příslušenství můžete zasunout do trouby do 5 různých výšek.
Příslušenství můžete ze dvou třetin vytáhnout, aniž se překlopí. Tak je možné pokrmy snadno vyjmout.
Pokud bude příslušenství horké, může se zdeformovat. Jakmile opět vychladne, zdeformování zmizí a nemá žádný vliv na funkci.
Příslušenství můžete dokoupit u autorizovaného servisu, v odborném obchodu nebo na internetu nebo u vašeho odborného prodejce. Uveďte prosím číslo HZ.
Kombinovaný rošt
Pro nádobí, koláčové formy, pečení, grilované kousky a hluboce zmrazené potraviny.
Zasuňte rošt zakřivením � směrem dolů.
Univerzální pánev
Pro šťavnaté koláče, pečivo, hluboce chlazené pokrmy a velké pečeně.
Může být použita také jako nádoba na zachycení tuku, pokud grilujete přímo na roštu.
Univerzální pánev zasuňte do trouby zkosením ke dvířkům trouby.
10


========10========

Zvláštní příslušenství
Zvláštní příslušenství můžete koupit autorizovaného servisu nebo u Vašeho odborného prodejce.
Rozsáhlou nabídku k Vaší troubě naleznete v našich prospektech nebo na internetu.
Disponibilita, jakož i možnost objednání online zvláštního příslušenství je v každé zemi jiná. Prosím podívejte se do prodejních podkladů.
Rošt HZ 334000
Univerzální pánev HZ 332000
Smaltovaný pečicí plech HZ 331000
Vkládací rošt HZ 324000
Pro nádobí, kuchyňské formy, pečení, kousky na grilování a hluboce chlazené pokrmy.
Pro šťavnaté koláče, pečivo, hluboce chlazené pokrmy a velké pečeně. Může být použita také jako nádoba pro zachycení tuku, pokud grilujete přímo na roštu. Pro koláče a placičky.
Grilovací plech HZ 325000
Skleněná pánev HZ 336000
Smaltovaný pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ 331010
Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ 332010
Plech na pizzu HZ 317000
Pečicí kámen HZ 327000
Profipánev s vkládacím roštem HZ 333000
Pro pečení. Postavte rošt vždy do univerzální pánve. Bude zachycen odkapávající tuk a šťáva z masa. Pro grilování místo roštu nebo jako ochrana proti stříkání, aby se trouba tolik neznečistila. Grilovací plech používejte jen v univerzální pánvi.
Grilování na grilovacím plechu: Používejte jen na výškách zasunutí 1, 2 a 3.
Grilovací plech jako ochrana proti stříkání: Zasuňte univerzální pánev s grilovacím plechem pod rošt. Hluboký pečicí plech ze skla. Hodí se také velice dobře jako nádobí pro servírování.
Koláče a placičky se uvolní snadněji od pečicího plechu. Zasuňte pečicí plech zkosením směrem ke dvířkům trouby.
Koláče a placičky se uvolní snadněji od pečicího plechu. Zasuňte pečicí plech zkosením směrem ke dvířkům trouby.
Ideální pro pizzu, hluboce chlazené produkty nebo velké kulaté koláče. Plech na pizzu můžete použít namísto univerzální pánve. Postavte plech na rošt a řiďte se podle údajů v tabulkách.
Pečicí kámen se hodí hlavně pro přípravu vlastního chleba, housek a pizzy, které mají mít křupavý spodek. Pečicí kámen se musí vždy předehřát na doporučenou teplotu.
Vhodná zejména pro přípravu velkých množství.
11

========11========

Víko pro profipánev HZ 333001 Skleněný pekáč HZ 915001
Víko činí z profipánve profesionálního pomocníka pro pečení.
Skleněný pekáč je vhodný pro dušené pokrmy a nákypy, které připravujete v troubě.
Zejména vhodný je pro programovací nebo pečicí automatiku.
Kovový pekáč HZ 26000
Univerzální pekáč HZ 390800
2 násobný teleskopický výsuv HZ 338250 3 násobný teleskopický výsuv HZ 338352 3 násobný plně teleskopický výsuv HZ 338356 Zboží servisní služby
Utěrky pro nerezový povrch Zboží č. 311134
Gel pro čištění trouby, grilu Zboží č. 463582 Utěrka z mikrovlákna s voštinovou strukturou Zboží č. 460770
Pekáč je určen pro pečicí zónu sklokeramické varné desky. Je vhodný pro senzorovou automatiku, ale také pro pečicí automatiku.
Pekáč je zvenku smaltovaný a uvnitř nepřilnavě povrstven.
Pro zvlášť velké porce nebo mnoho porcí. Pekáč je zvenku ze šedého smaltu se skleněnou pokličkou vhodnou do trouby. Skleněná poklička se může použít jako forma pro gratinování.
Pomocí výsuvných kolejniček ve výšce 2 a 3 můžete příslušenství dále vytáhnout, aniž by se převrátilo. Pomocí výsuvných kolejniček ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství dále vytáhnout, aniž by se převrátilo. Pomocí výsuvných kolejniček ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství zcela vytáhnout, aniž by se převrátilo Pro Vaše domácí spotřebiče můžete u autorizovaného servisu, v odborném obchodu dokoupit vhodné prostředky pro péči a čištění nebo ostatní příslušenství. Uveďte vždy příslušné číslo výrobku.
Brání usazování nečistoty. Díky impregnaci speciálním olejem budou povrchy nerezových spotřebičů optimálně ošetřeny.
Pro čištění pečicího prostrou. Gel je bez zápachu.
Pojistka dveří Zboží č. 612594
Zvlášť vhodná pro čištění choulostivých povrchů, jako např. sklo, sklokeramika, nerez nebo hliník. Utěrka z mikrovlákna odstraňuje v jednom pracovním úkonu zbytky vody a mastnou špínu.
Aby děti nemohly troubu otevřít. Podle dvířek přístroje se pojistka našroubuje různě. Dbejte přílohového listu, který je přiložen k pojistce dveří.
12


========12========

Před prvním použitím
Zde se dozvíte, co musíte udělat, než buďte s Vaší troubou poprvé připravovat pokrmy. Přečtěte si předtím kapitolu bezpečnostní upozornění.
Nastavení hodin
Po připojení svítí na displeji symbol � a tři nuly. Nastavte hodiny.
1. Stiskněte tlačítko �.
Na displeji se objeví čas 12:00. 2. Tlačítkem + nebo – nastavte hodiny.
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat.
První zahřátí trouby
Aby se odstranila vůně novoty, zahřívejte prázdnou, uzavřenou troubu. Ideální pro to je hodina při � horním/ spodním teple a teplota 240 ºC.
Dávejte pozor na to, aby v pečicím prostoru nebyly žádné zbytky obalu.
1. Voličem funkce nastavte � spodní/horní ohřev. 2. Voličem teploty nastavte teplotu na 240 ºC.
Po hodině troubu vypněte. K tomuto otočte volič funkce do nulové polohy.
Čištění příslušenství
Než budete používat příslušenství, řádně jej vyčistěte v mycí lázni a měkkým hadříkem.
13

========13========

Nastavení trouby
Máte různé možnosti, jak můžete Vaši troubu nastavit. Zde Vám vysvětlíme, jak nastavit Vámi požadovaný druh ohřevu a teplotu nebo stupeň pro grilování.
Pro Váš pokrm můžete na troubě nastavit dobu a konečný čas. K tomu se prosím podívejte do kapitoly Nastavení časových funkcí.
Druh ohřevu a teplota
Příklad na obrázku: horní/spodní ohřev při 190 ºC.
1. Nastavte voličem funkce druh ohřevu.
2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň pro grilování.
Trouba začne hřát.
14


========14========

Vypnutí trouby
Otočte voličem funkce do nulové polohy.
Změna nastavení
Druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování můžete kdykoliv změnit příslušným voličem.
Rychloohřev
Pomocí rychloohřevu dosáhne Vaše trouba nastavené teploty zvlášť rychle.
Rychloohřev používejte při nastavených teplotách více jak 100 ºC. Vhodné jsou druhy ohřevu:
 3D horký vzduch �  Horní/spodní ohřev �
Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, dávejte pokrm do pečicího prostoru teprve tehdy, pokud je je rychloohřev dokončen.
1. Nastavte druh ohřevu a teplotu. 2. Krátce stiskněte tlačítko �.
Na displeji svítí symbol �. Trouba začne hřát.
Rychloohřev je dokončen
Zazní signál. Na displeji zhasne symbol �. Dejte Váš pokrm do trouby.
Přerušení rychloohřevu
Stiskněte krátce tlačítko �. Na displeji zhasne symbol �.
15

========15========

Nastavení časových funkcí
Vaše trouba má různé časové funkce. Pomocí tlačítka � � vyvoláte menu a pohybujete se mezi různými funkcemi. Po dobu nastavování svítí všechny časové symboly. Šipka  Vám ukazuje, u jaké časové funkce se nacházíte. Právě nastavenou časovou funkci můžete přímo změnit tlačítkem + nebo -, pokud je před časovým symbolem šipka .
Budík
Budík můžete používat jako minutky. Běží nezávisle na pečicím prostoru. Budík má vlastní signál. Tak slyšíte, zda budík nebo určitá doba uběhla.
1. Stiskněte jednou tlačítko �.
Na displeji svítí časové symboly, šipka  se nachází
před �.
2. Pomocí tlačítka + nebo – budík nastavte.
Nastavená hodnota tlačítka + = 10 minut
Nastavená hodnota tlačítka - = 5 minut
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat. Budík se spustí. Na displeji svítí symbol � a nastavená doba budíku viditelně ubíhá. Ostatní časové symboly zhasnou.
Nastavený čas budíku uběhl
Zazní signál. Na displeji se zobrazí 0:00. Pomocí tlačítka � budík vypněte.
Změna času budíku
Pomocí tlačítka + nebo – změňte čas budíku. Po pár minutách bude změna převzata.
Smazání času budíku
Pomocí tlačítka – vraťte nastavenou dobu budíku až na nulu. Po pár minutách bude změna převzata. Budík je vypnut.
16


========16========

Vyvolání časového nastavení
Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí příslušné symboly na displeji. Budík běží v popředí. Před symbolem � je šipka  a čas budíku viditelně ubíhá.
Pro vyvolání budíku �, doby přípravy �, konečné doby � nebo hodin �, stiskněte tlačítko � tak dlouho, dokud se nenachází šipka  před příslušným symbolem. Hodnota k tomuto se objeví na několik sekund na displeji.
Doba přípravy
Na troubě můžete nastavit dobu pečení Vašeho pokrmu. Jakmile doba uběhne, trouba se automaticky vypne. Tak nemusíte přerušovat jinou práci, abyste troubu vypnuli. Doba pečení nebude nechtěně překročena.
Příklad na obrázku: doba 45 minut.
1. Nastavte voličem funkce druh ohřevu.
2. Nastavte voličem teploty teplotu nebo stupeň grilování 3. Stiskněte dvakrát tlačítko �.
Na displeji se zobrazí 0:00. Časové symboly svítí, šipka
 se nachází před �.
17

========17========

4. Tlačítkem + nebo – nastavte dobu.
Přednastavená hodnota tlačítka + = 30 minut
Přednastavená hodnota tlačítka - = 10 minut
Po několika sekundách se trouba zapne. Na displeji běží viditelně doba a svítí symbol �. Ostatní časové symboly zhasnou.
Doba uběhla
Zazní signál. Trouba přestane hřát. Na displeji se zobrazí 0:00.
Stiskněte tlačítko �. Tlačítkem + nebo – můžete dobu nastavit znovu.
Nebo stiskněte dvakrát tlačítko � a volič funkce otočte do nulové polohy. Trouba je vypnutá.
Změna doby
Tlačítkem + nebo – změňte dobu. Po pár sekundách bude změna převzata. Pokud je budík nastaven, stiskněte předtím tlačítko �.
Smazání doby
Tlačítkem – vraťte dobu až na 0:00:
Po pár sekundách bude změna převzata. Doba je smazána. Pokud je nastaven budík, stiskněte předtím tlačítko �.
18


========18========

Vyvolání časových nastavení
Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí příslušné symboly na displeji. Před symbolem časové funkce je šipka .
Pro vyvolání budíku �, doby přípravy �, konečné doby � nebo hodin �, stiskněte tlačítko � tak dlouho, dokud se nenachází šipka  před příslušným symbolem. Hodnota se objeví na několik sekund na displeji.
Čas ukončení přípravy
Můžete posunout čas, ve který má být Váš pokrm hotov. Trouba se zapíná automaticky a je v požadovaný čas hotová.
Můžete např. dát ráno Váš pokrm do pečicího prostoru a nastavit tak, aby byl v poledne hotov.
Dávejte pozor na to, aby pokrmy nestály příliš dlouho v pečicím prostoru a nezkazily se.
Příklad na obrázku: Je 10:30 hod., doba je 45 minut a trouba má být hotová v 12:30
1. Nastavte volič funkce.
2. Nastavte volič teploty.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko �.
4. Nastavte tlačítkem + nebo – dobu.
5. Stiskněte tlačítko �.
Šipka  se nachází před �. Zobrazí se čas, kdy má
být pokrm hotov.
19

========19========

6. Tlačítkem + nebo – posuňte konečný čas na pozdější
dobu.
Po několika sekundách převezme trouba nastavení a zapne se do vyčkávací pozice. Na displeji se zobrazí čas, kdy bude pokrm hotov, a před symbolem � se nachází šipka . Symbol � a � zhasnou.
Doba uběhla
Zazní signál. Trouba přestane hřát. Na displeji se zobrazí 0:00.
Stiskněte tlačítko �. Tlačítkem + nebo – můžete dobu nastavit znovu.
Nebo stiskněte dvakrát tlačítko � a volič funkce otočte do nulové polohy. Trouba je vypnutá.
Změna času ukončení přípravy
Tlačítkem + nebo - změňte konečný čas. Po pár sekundách bude změna převzata. Pokud je budík nastaven, stiskněte předtím dvakrát tlačítko �.
Čas ukončení přípravy neměňte, když čas právě běží. Doba pečení by nesouhlasila.
Smazání času ukončení přípravy
Tlačítkem – nastavte konečný čas na aktuální čas. Po pár sekundách bude změna převzata. Trouba se zapne. Pokud je budík nastaven, stiskněte předním dvakrát tlačítko �.
20


========20========

Vyvolání časových nastavení
Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí příslušné symboly na displeji. Před symbolem časové funkce je šipka .
Pro vyvolání budíku �, doby přípravy �, konečné doby přípravy � nebo hodin �, stiskněte tlačítko � tak dlouho, dokud se nenachází šipka  před příslušným symbolem. Hodnota k tomuto se objeví na několik sekund na displeji.
Hodiny
Po připojení nebo po výpadku proudu svítí na displeji symbol � a tři nuly. Nastavte čas.
1. Stiskněte tlačítko �.
Na displeji se objeví čas 12:00. 2. Nastavte čas tlačítkem + nebo -.
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat.
Změna času
Nesmí být nastavená žádná jiná časová funkce.
1. Stiskněte čtyřikrát tlačítko �.
Na displeji svítí časové symboly, šipka  se nachází
před �.
2. Pomocí tlačítka + nebo – změňte čas.
Vypnutí času
Po pár sekundách bude nastavený čas převzat.
Čas můžete vypnout. Tak je viditelný jen tehdy, pokud je trouba v provozu. K tomu viz kapitolu Změna základního nastavení.
21

========21========

Dětská pojistka
Aby děti nemohly troubu neúmyslně zapnout, má dětskou pojistku.
Trouba nereaguje na žádná nastavení. Budík a hodiny můžete nastavit i při zapnuté dětské pojistce.
Pokud je nastaven druh ohřevu a teplota nebo stupeň grilování, přeruší dětská pojistka ohřev.
Zapnutí dětské pojistky
Nesmí být nastavena žádná doba nebo konečný čas. Stiskněte tlačítko � cca čtyři sekundy.
Na displeji se objeví symbol �. Dětská pojistka je zapnuta.
Vypnutí dětské pojistky
Stiskněte tlačítko � cca čtyři sekundy.
Na displeji zhasne symbol �. Dětská pojistka je vypnuta.
22


========22========

Změna základního nastavení
Vaše trouba má různá základní nastavení. Tato nastavení můžete přizpůsobit Vašim vlastním
zvyklostem.
Základní nastavení c1 Zobrazení času
c2 Doba trvání signálu po uplynutí doby nebo budíku.
c3 Okamžik, dokud nebude nastavení převzato.
* Nastavení ze závodu
Výběr 1 vždy
Výběr 2 jen při provozu cca 2 min.*
Výběr 3 -
cca 10 sek.
cca 5 min.
cca 2 sek.
cca 5 sek.*
cca 10 sek.
Nesmí být nastavena žádná jiná časová funkce.
1. Stiskněte tlačítko � na cca 4 sekundy.
Na displeji se zobrazí aktuální základní nastavení k
zobrazení času, např. c1 pro výběr 1.
2. Tlačítkem + nebo – změňte základní nastavení. 3. Potvrďte tlačítkem �.
Na displeji se zobrazí další základní nastavení. Pomocí
tlačítka � můžete projít všechny úrovně a změnit
tlačítkem + nebo -.
4. Nakonec stiskněte tlačítko � na cca 4 sekundy.
Všechna základní nastavení jsou převzata.
Vaše základní nastavení můžete kdykoliv zase změnit.
23

========23========

Péče a čištění
Při pečlivé péči a čištění zůstane Vaše trouba dlouho pěkná a funkční. Jak se správně starat a čistit Vaši troubu, Vám vysvětlíme zde.
Upozornění
Drobné barevné rozdíly na přední straně trouby vznikají v důsledku různých materiálů, jako sklo, umělá hmota nebo kov.
Stíny na tabulce ve dvířkách, které vypadají jako šmouhy, jsou světelné efekty světla trouby.
Smalt se vypaluje při velice vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a nemá žádný vliv na funkčnost.
Hrany tenkých plechů nelze zcela opatřit smaltem. Mohou být proto drsné. Ochrana proti korozi není tímto ovlivněna.
Čisticí prostředky
Aby nedošlo k poškození různých povrchů nesprávným čisticím prostředkem, dbejte údajů v tabulce.
Nepoužívejte
 žádné ostré ani drhnoucí čisticí prostředky,  žádné tvrdé drhnoucí polštářky nebo čisticí houbičky,  žádné vysokotlaké čističe nebo parní čističe.
Nové houbičky před použitím důkladně propláchněte.
24


========24========

Oblast Přední část trouby
Ušlechtilá ocel
Sklo
Tabulka dveří
Pečicí prostor
Čisticí prostředek
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem a osušte měkkou utěrkou.
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem a osušte měkkou utěrkou. Vápenné skvrny, tuk škrob, bílek okamžitě odstraňte. Pod takovýmito skvrnami se může vytvářet koroze. U servisní služby nebo v odborném obchodu můžete obdržet zvláštní prostředky na nerez, které se hodí pro teplé povrchy. Naneste malou vrstvu prostředku měkkým hadříkem.
Čištění skla:
Otřete měkkým hadříkem.
Nepoužívejte škrabku na sklo.
Čištění skla:
Otřete měkkým hadříkem.
Nepoužívejte škrabku na sklo.
Horký mycí roztok nebo octová voda:
Očistěte hadříkem.
Skleněný kryt světla trouby
Těsnění Nesundavat! Závěsné rošty
Příslušenství
V případě silného znečištění použijte jemnou nerezovou drátěnku nebo čistič pro trouby. Používejte jen ve studeném pečicím prostoru.
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem.
Horký mycí roztok:
Očistěte hadříkem. Nedrhněte.
Horký mycí roztok:
Namočte a očistěte hadříkem nebo kartáčem. Horký mycí roztok:
Namočte a očistěte hadříkem nebo kartáčem.
25

========25========

Vyvěšení a zavěšení závěsných roštů
Pro čištění můžete závěsné rošty vyjmout. Trouba musí být vychladlá.
Vyvěšení závěsných roštů
1. Nadzvedněte rošt zepředu směrem nahoru 2. a vyvěste (obrázek A).
3. Poté táhněte celý rošt směrem dopředu a vyjměte
(obrázek B).


Očistěte rošt mycím prostředkem a houbičkou. Při silném znečištění použijte kartáč.
Zavěšení závěsného roštu
1. Mřížku nejprve zastrčte do zadní dírky, trochu tlačte
dozadu (obrázek A)
2. a pak zavěste do přední dírky (obrázek B).


Rošt se rozměrově hodí vpravo a vlevo. Vyklenutí musí být vždy dole.
26


========26========

Vyvěšení a zavěšení dvířek trouby
Pro čištění a pro vyndání tabulky dvířek můžete dvířka trouby vyvěsit.
Závěsy dvířek trouby mají na každé straně blokovací páčku. Pokud je blokovací páčka zaskočená (obrázek A), jsou dvířka trouby zajištěna. Nelze je vyvěsit.
Pokud je blokovací páčka vyklopená, aby bylo možné dvířka trouby vyvěsit (obrázek B), jsou závěsy jištěny. Nemohou zapadnout.Nebezpečí zranění! Pokud nejsou závěsy jištěny, zaskočí
velkou silou.
Dávejte pozor na to, aby blokovací páčky byly vždy
zcela zaklopeny, resp. při vyvěšení dvířek trouby zcela
vyklopeny.
Vyvěšení dvířek
1. Zcela otevřete dvířka trouby.
2. Vyklopte obě blokovací páčky vlevo a vpravo (obrázek
A).
3. Zavřete dvířka trouby až na doraz. Uchopte oběma
rukama vlevo a vpravo. Ještě trochu zavřete a
vytáhněte (obrázek B).


27

========27========

Zavěšení dvířek
Zavěste dvířka trouby v opačném pořadí.
1. Při zavěšování dvířek trouby dávejte pozor na to, aby
byly oba závěsy zavedeny rovně do otvoru (obrázek A). 2. Zářez na závěsu musí zaskočit na obou stranách
(obrázek B).


3. Opět zaklopte obě blokovací páčky (obrázek C). Zavřete dvířka trouby.


Nebezpečí zranění! Pokud dvířka trouby neúmyslně
vypadnou nebo závěs zaskočí, nesahejte do závěsu.
Zavolejte servisní službu.
28


========28========

Demontáž a montáž skleněných tabulí dvířek
Pro lepší čištění můžete skleněné tabule na dvířkách trouby vymontovat.
1. Vyvěste dvířka trouby a madlem dolů položte na hadr. 2. Odšroubujte kryt dole na dvířkách trouby. K tomuto
vyšroubujte šrouby vlevo a vpravo (obrázek A). 3. Skleněné tabule nadzvedněte a vytáhněte (obrázek B).


Očistěte čističem na sklo a měkkým hadříkem.
Nepoužívejte žádné ostré nebo drhnoucí prostředky a škrabku na sklo. Mohlo by dojít k poškození skla.
4. Zasuňte skleněné tabule šikmo dozadu. Hladká plocha
musí být zvenku.
5. Nasaďte kryt a zašroubujte.
6. Zavěste dvířka trouby.
Troubu používejte teprve poté, pokud budou skleněné tabule řádně namontovány.
29

========29========

Co dělat v případě závady
Závada, která se vyskytne, je často způsobena nějakou maličkostí. Než zavoláte servis, zkuste prosím za pomoci tabulky závadu sami odstranit.
Tabulka závad
Pokud se pokrm nepodaří správně, podívejte se prosím do kapitoly Testovali jsme pro Vás v našem kuchyňském studiu. Zde naleznete mnoho tipů a upozornění ohledně
vaření.
Závada Trouba nefunguje
Možná příčina Pojistka je vadná.
Výpadek proudu.
Na displeji svítí � a nuly.
Trouba nehřeje.
Výpadek proudu.
Na kontaktech je prach.
Chybová hlášení
Náprava/Upozornění
Podívejte se do pojistkové skříně, je-li pojistka v pořádku.
Zkontrolujte, zda svítí kuchyňské světlo nebo fungují ostatní spotřebiče. Hodiny znovu nastavte.
Otočte ovládacími knoflíky několikrát tam a zpátky.
Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení , stiskněte tlačítko �. Hlášení zmizí. Nastavená časová funkce bude smazána. Pokud chybové hlášení opět nezmizí, zavolejte servisní službu.
U následujících chybových hlášení můžete sami zjednat
nápravu.
Chybové hlášení E011
Možná příčina
Tlačítko bylo stisknuto
příliš dlouho nebo je zakryto
Náprava/Upozornění
Jednotlivě stiskněte všechna tlačítka Zkontrolujte, jestli se nějaké tlačítko nezaseklo, není zakryté nebo znečištěné.

úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smí provádět
jen technik autorizovaného servisu vyškolený výrobcem.
30


========30========

Výměna žárovky trouby na stropě trouby
Pokud se osvětlení trouby rozbilo, musí se vyměnit. Náhradní žárovky odolné vůči teplotám, 40 wattů, obdržíte u servisní služby nebo v odborném obchodu.
Používejte jen žárovky uvedeného typu.

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Vypněte pojistku v pojistkové skříni.
2. Do studené trouby položte utěrku, aby se zamezilo
škodám.
3. Skleněný kryt vyšroubujete otáčením doleva.
4. Žárovku nahraďte stejným typem žárovky. 5. Opět našroubujte skleněný kryt. 6. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku.
Skleněný kryt
Poškozený skleněný kryt se musí vyměnit.
Vhodný skleněný kryt obdržíte u servisní služby. Udejte E-číslo a číslo FD Vašeho přístroje.
31

========31========

Servisní služba
Potřebuje-li Váš spotřebič opravu, je tu pro Vás naše servisní služba. Adresa a telefonní číslo nejbližšího střediska servisní služby jsou uvedeny v telefonním seznamu. Uvedená centra servisní služby Vám rádi sdělí kontakt na středisko servisní služby ve Vaší blízkosti.
Číslo E a číslo FD
Servisní službě vždy uveďte číslo výrobku (čís. E) a číslo výroby (čís. FD) Vašeho spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly naleznete vpravo, na boční straně dvířek trouby. Abyste v případě poruchy nemuseli dlouho hledat, můžete si zde poznamenat údaje Vašeho spotřebiče a telefonní číslo servisní služby.
E číslo Telefon �
FD číslo
32


========32========

Tipy pro úsporu energie a ochranu životního prostředí
Zde se dozvíte tipy, jak můžete při pečení šetřit energii a jak Váš přístroj správně ekologicky zlikvidovat.
Šetření energií
Předehřívejte troubu jen tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované pečicí formy. Přijímají ohřev zvlášť dobře.
Otvírejte dvířka trouby při pečení co nejméně.
Více koláčů pečte nejlépe postupně. Trouba je ještě teplá. Tím se zkrátí doba pečení druhého koláče. Můžete také zasunout 2 formy vedle sebe.
V případě delšího pečení můžete troubu 10 minut před koncem doby pečení vypnout a využít zbytkové ohřev pro dokončení pečení.
Ekologická likvidace
Zlikvidujte obal ekologicky.

Tento přístroj je označen podle směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických přístrojích (waste electrical and electronic equipment WEEE).
Směrnice určuje rámec pro vrácení a recyklaci starých přístrojů v rámci EU.
33

========33========

Testovali jsme pro Vás v našem kuchyňském studiu
Zde naleznete výběr pokrmů a k tomu optimální nastavení. Ukážeme Vám, jaký druh ohřevu a teplota je nejvhodnější pro Váš pokrm. Obdržíte údaje ohledně vhodného příslušenství a do jaké výšky se má zasunout. Získáte tipy k nádobí a k přípravě.
Upozornění
Údaje v tabulce platí vždy pro zasunutí do studeného a prázdného pečicího prostoru. Předehřívejte jen tehdy, pokud je to uvedeno v tabulkách.
Před použitím odstraňte z pečicího prostoru veškeré příslušenství, které nepotřebujete.
Vyložte příslušenství pečicím papírem teprve po předehřátí.
Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a povaze potravin.
Používejte dodané příslušenství.
Dodatečné příslušenství obdržíte jako zvláštní příslušenství v odborném obchodu nebo u servisní služby.
Používejte vždy chňapku, pokud vyndáváte horké příslušenství nebo nádobí z pečicího prostoru.
Koláče a pečivo
Upozornění
S horním/spodním � ohřevem se pečení koláče nejvíce povede.
Pokud pečete za pomoci 3D horkého vzduchu �, dbejte následující:
Koláče ve formách, výška zasunutí 2
Koláče na plechu, výška zasunutí 3.
34


========34========

Pečení na více úrovních
Používejte 3D horkých vzduch. Pečení na 2 úrovních:
Univerzální pánev ve výšce zasunutí 3 Pečicí plech ve výšce zasunutí 1.
Pečení na 3 úrovních:
Pečicí plech ve výšce zasunutí 5 Univerzální pánev ve výšce zasunutí 3 Pečicí plech ve výšce zasunutí 1.
Současně zasunuté plechy nemusí být hotovy současně.
V tabulkách naleznete četné návrhy pro Vaše pokrmy.
Pokud pečete se 3 formami současně, postavte je na rošty, jak je znázorněno na obrázku.
Pečicí formy
Nejvhodnější jsou tmavé pečicí formy z kovu. U světlých pečicích forem z tenkostěnného kovu nebo skleněných forem se prodlužuje doba pečení a koláč se neupeče rovnoměrně.
Pokud chcete používat silikonové formy, řiďte se podle údajů a receptů výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Množství těsta a údaje v receptu se mohou lišit.
Tabulky
V tabulkách naleznete pro různé koláče a pečivo vhodný druh topení.
Teplota a doba pečení závisí na množství a jakosti těsta. Proto jsou v tabulkách uvedeny rozsahy. Zkuste to nejprve s nižší hodnotou. Nižší teplota způsobuje rovnoměrné upečení. Pokud to je zapotřebí, nastavte ji příště vyšší.
35

========35========

Doby pečení se zkrátí o 5 až 10 minut, pokud použijete
předehřívání.
Dodatečné informace naleznete pod tipy k pečení v připojení k tabulce.
Koláč ve formách
Nádobí
Třený koláč, jednoduchý
Věnec/forma
3 formy
Třený koláč, jemný
Věnec/forma
Dortový korpus z třeného Forma na ovocný koláč těsta
Ovocný koláč jemný, Dortová forma/forma na třené těsto bábovku
Piškotový korpus, 2 vejce Forma na ovocný koláč předehřátí
Piškotový dort, 6 vajec Tmavá dortová forma předehřátí
Korpus z křehkého těsta Tmavá dortová forma s okrajem
Ovocný nebo tvarohový Tmavá dortová forma koláč s korpusem z
křehkého těsta*
Švýcarský koláč Plech na pizzu
Bábovka
Forma na bábovku
Pizza, tenké dno, málo oblohy, předehřátí Pikantní koláč
Plech na pizzu
Tmavá dortová forma
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2
160 - 180
3+1
� �
Doba pečení v minutách 50 - 60
140 - 160
60 - 80
2

150 - 170
65 - 75
3

160 - 180
20 - 30
2

160 - 180
50 - 60
2

160 - 180
20 - 30
2

160 - 180
40 - 50
1

170 - 190
25 - 35
1

170 - 190
70 - 90
1

220 - 240
35 - 45
2

150 - 170
60 - 70
1

250 - 270
10 - 15
1

180 - 200
45 - 55
*Nechejte koláč vychladnout cca 20 min ve vypnutém, zavřeném přístroji.
36


========36========

Koláč na plechu
Nádobí
Třené těsto se suchou oblohou
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Třené těsto se šťavnatou Univerzální pánev oblohou
(ovoce)
Univerzální pánev +
Pečicí plech Kynuté těsto se suchou Univerzální pánev oblohou
Univerzální pánev +
Pečicí plech
Kynuté těsto se šťavnatou oblohou (ovoce)
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí plech
Křehké těsto se suchou oblohou
Křehké těsto se šťavnatou oblohou (ovoce)
Švýcarský koláč
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Piškotová roláda předehřátí
Univerzální pánev
Kynutý cop z 500 g mouky
Štola z 500 g mouky
Univerzální pánev
Univerzální pánev
Štola z 1 kg mouky
Univerzální pánev
Závin, sladký
Univerzální pánev
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

170 - 190
Doba pečení v minutách 20 - 30
3+1

150 - 170
35 - 45
2

180 - 200
25 - 35
3+1

140 - 160
40 - 50
3

170 - 180
25 - 35
3+1

150 - 170
35 - 45
3

160 - 180
40 - 50
3+1

150 - 170
50 - 60
2

170 - 190
20 - 30
2

170 - 190
60 - 70
1

210 - 230
40 - 50
2

170 - 190
15 - 20
2

170 - 190
25 - 35
3

160 - 180
60 - 70
3

140 - 160
90 - 100
2

190 - 210
55 - 65
37

========37========

Koláč na plechu
Nádobí
Pizza
Univerzální pánev
Flammkuchen, předehřátí
Univerzální pánev + Pečicí plech Univerzální pánev
Malé pečivo
Nádobí
Placičky
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
Makrónky
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
Bezé
Univerzální pánev
Mufinky
Rošt s plechem na mufinky
2 rošty s plechy na mufinky
Pečivo z páleného těsta
Univerzální pánev
Pečivo z listového těsta
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Univerzální pánev + 2 pečicí plechy
38

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

210 - 230
Doba pečení v minutách 25 - 35
3+1

180 - 200
40 - 50
2

250-270
10-15
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
3

140 - 160
Doba pečení v minutách 15 - 25
3+1

130 - 150
25 - 35
1+3+5

130 - 150
30 - 40
2

100 - 120
30 - 40
3+1

100 - 120
35 - 45
1+3+5

100 - 120
40 - 50
3

80 - 100
100 - 150
2

180 - 200
20 - 25
3+1

170 - 190
25 - 30
2

210 - 230
30 - 40
3

180 - 200
20 - 30
3+1

180 - 200
25 - 35
1+3+5

170 - 190
35 - 45

========38========

Koláč na plechu
Nádobí
Pečivo z kynutého těsta
Univerzální pánev
Univerzální pánev + pečicí
plech
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

180 - 200
Doba pečení v minutách 20 - 30
3+1

160 - 180
25 - 35
Chléb a housky
Při pečení chleba troubu předehřejte, pokud není uvedeno něco
jiného.
Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
Při pečení na 2 úrovních vkládejte univerzální pánev vždy nad pečicí plech.
Chléb a housky
Příslušenství
Kvasnicový chléb z 1,2 kg mouky
Univerzální pánev
Kváskový chléb z 1,2 kg Univerzální pánev mouky
Chlebová placka
Univerzální pánev
Housky, nepředehřívejte
Univerzální pánev
Housky z kynutého těsta, Univerzální pánev sladké
Univerzální pánev + pečicí
plech
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
2

270 200
Doba pečení v minutách 5 30 - 40
2

270 200
8 35 - 45
2

270
10 - 15
3

200 - 220
20 - 30
3

180 - 200
15 - 20
3+1

160 - 180
20 - 30
39

========39========

Tipy pro pečení
Chcete péct podle vlastního receptu
Řiďte se podle podobného pečiva v tabulkách o pečení.
Takto zjistíte, zda je třený koláč propečen.
Zapíchněte zhruba 10 minut před koncem doby pečení uvedené v receptu špejli do nejvyššího místa koláče. Pokud těsto nelepí na špejli, je koláč hotový.
Koláč spadne.
Používejte pro příště méně tekutiny nebo nastavte teplotu pečení o 10 stupňů nižší.
Dodržujte uvedené doby míchání v receptu.
Koláč uprostřed vykynul a po kraji je nižší.
Okraj formy nevymazávejte tukem. Po upečení uvolněte koláč opatrně nožem.
Koláč je nahoře příliš tmavý.
Vložte o úroveň níže, navolte nižší teplotu a pečte koláč o něco déle.
Koláč je příliš suchý.
Vpíchejte vidličkou malé dírky do hotového koláče. Pak pokapejte ovocnou šťávou nebo alkoholem.
Zvolte pro příště teplotu o 10 stupňů vyšší a zkraťte dobu pečení.
Chléb nebo koláč (např. tvarohový koláč) vypadá dobře, je ale uvnitř mokrý (spintig, protknut vodními proužky)
Používejte pro příště méně tekutiny a pečte při nižší teplotě o něco déle. U koláče se šťavnatou oblohou upečte nejprve korpus. Posypejte jej mandlemi nebo strouhankou a pak teprve obložte. Dodržujte prosím recepty a doby pečení.
Pečivo není rovnoměrně propečeno.
Zvolte nižší teplotu, pak bude pečivo rovnoměrněji propečené. Pečte choulostivé pečivo s horním/spodním � ohřevem na jedné úrovni. Také přesahující pečicí papír může ovlivnit cirkulaci vzduchu. Přiřízněte pečicí papír vždy podle plechu.
Ovocný koláč je zespodu příliš světlý.
Zasuňte koláč příště o jednu úroveň níže.
Ovocná šťáva přetéká.
Používejte pro příště, pokud je k dispozici, hlubší univerzální pánev
Malé pečivo z kynutého těsto se při pečení slepilo.
Okolo každého kousku pečiva by měla být vzdálenost zhruba 2 cm. Tak je dostatek místa, aby kousky pečiva nakynuly a mohly kolem dokola zhnědnout.
Pekli jste na více úrovních. Na horním
Používejte pro pečení na více úrovních vždy 3D horký vzduch �. plechu je pečivo tmavší než na
Současně zasunuté plechy nemusí být současně hotovy. spodním.
Při pečení šťavnatého koláče vzniká kondenzovaná voda.
Při pečení může vzniknout vodní pára. Uniká přes dvířka. Vodní pára se může srážet na ovládacím panelu nebo na sousedících předních částech nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda. Toto je podmíněno fyzikálně.
40


========40========

Maso, drůbež, ryby
Upozornění k nádobí
Můžete používat jakékoliv nádobí odolné proti teplu. Pro velké pečeně se hodí také univerzální pánev.
Nejvhodnější je nádobí ze skla. Víko by mělo být rozměrově shodné s pekáčem a jít dobře uzavřít.
Pokud používáte smaltovaný pekáč, přidejte o něco více tekutiny.
U nerezových pekáčů není zhnědnutí tak silné a maso může být o něco méně upečeno.
Prodlužte doby pečení.
Postavte nádobí vždy do středu roštu.
Údaje v tabulkách:
Nádobí bez pokličky = otevřené Nádobí s pokličkou =uzavřené
Horké skleněné nádobí odstavte na suchou podložku. Pokud je podložka mokrá nebo studená, mohlo by sklo prasknout.
Pokyny k pečení
Přidejte k netučnému masu trochu tekutiny. Dno nádoby má být cca z ½ cm pokryto. K dušené svíčkové dejte bohatě tekutiny. Dno nádoby má být pokryto zhruba 1-2 cm.
Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádobí. Pokud připravujete maso ve smaltovaném pekáči, je zapotřebí o něco více tekutiny než ve skleněném nádobí. Nerezové pekáče nejsou tak vhodné. Maso se peče pomaleji a nezhnědne tolik.
Používejte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.
41

========41========

Pokyny ke grilování
Grilujte vždy při zavřené troubě.
Předehřívejte při grilování cca 3 minuty, než zasunete pokrm určený ke grilování.
Položte kousky na grilování přímo na rošt. Jediný kousek na grilování bude nejlepší, pokud jej položíte do střední
oblasti roštu
Zasuňte případně univerzální pánev do výšky 1. Bude zachycena šťáva z masa a trouba zůstane čistější. Vezměte pokud možno stejně silné kousky na grilování. Tak zhnědnou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Steaky solte až po grilování.
Kousky na grilování otočte po 2/3 uvedené doby. Topné těleso grilu se stále zapíná a vypíná. To je v pořádku, jak často k tomu dojte, se řídí podle nastaveného stupně grilování.
Maso
V polovině času kousky masa obraťte.
Pokud je pečeně hotová, měla by zůstat ještě 10 minut ve vypnuté, uzavřené troubě.
Tak se může šťáva z masa lépe rozdělit.
Zabalte rostbíf po upečení do alobalu a nechejte jej 10 minut v troubě dojít.
Nařízněte u vepřové pečeně s kůží kůži křížem a položte pečeni nejprve kůží dolů do nádoby.
Maso
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Hovězí maso Hovězí dušené
1,0 kg
uzavřená
1,5 kg
2,0 kg
Hovězí vcelku, středně propečené Rostbíf, středně propečené Steaky 3 cm silné, středně propečené
1,0 kg
otevřená
1,5 kg
1,0 kg
otevřená
Rošt + univerzální pánev
42

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C Doba
pečení v
minutách
2
210 - 230
100
2
200 - 220
120
2
190 - 210
140
2
210 - 230
60
2
� � � � �
200 - 220
80
1

220 - 240
60
5+1

3
15

========42========

Maso
Hmotnost Příslušenství a
Telecí maso Telecí pečeně
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Telecí koleno
1,5 kg
Vepřové maso Pečeně bez kůže (např. šíje)
1.0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Pečeně s kůží (např. plecko)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Vepřové plátky
500 g
Vepřová pečeně, libová
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Uzené maso s kostí
Steaky 2 cm silné
1,0 kg
Vepřové medailónky 3 cm silné
Výška
nádobí
Druh ohřevu
otevřená
2
2
2
otevřená
2
� � � �
otevřená
1
1
1
otevřená
1
� � � �
1
1
Rošt + univerzální pánev
3+1
� � �
otevřená

2
� �
uzavřená
2

Rošt + univerzální pánev
5+1

Rošt + univerzální pánev
5+1

Teplota v °C Doba
pečení v
minutách
190 - 210
110
180 - 200
130
170 - 190
150
210 - 230
140
190 - 210
120
180 - 200
150
170 - 190
170
190 - 210
130
180 - 200
160
170 - 190
190
220 - 230
30
200 - 220
120
190 - 210
140
180 - 200
160
200 - 220
70
3
20
3
10
43

========43========

Maso
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Jehněčí maso Jehněčí hřbet s kostí
Jehněčí kýta bez kosti, středně propečený Zvěřina Srnčí hřbet s kostí
Srnčí kýta bez kosti
Pečeně z divočáka Pečeně z jelena
1,5 kg
otevřená
1,5 kg
otevřená
1,5 kg
otevřená
1,5 kg
uzavřená
1,5 kg
uzavřená
1,5 kg
uzavřená
Králík
2 kg
uzavřená
Sekaná
z 500 g masa
otevřená
Párky
Rošt + univerzální pánev
44

Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C Doba
pečení v
minutách
2

190
60
1

150 - 170
120
2

200 - 220
50
2

210 - 230
100
2

180 - 200
140
2
� � �
180 - 200
130
2
220 - 240
60
1
180 - 200
80
4+1

3
15

========44========

Drůbež
Hmotnostní údaje v tabulce se vztahují na nenaplněnou drůbež připravenou pro pečení.
Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte univerzální pánev do výšky 1. Šťáva z masa bude zachycena a trouba zůstane čistější.
U kachny nebo husy napíchněte kůži pod křídly, pak může
tuk vytéci.
Položte celou drůbež nejprve prsíčky dolů na rošt. Po 2/3 uvedené doby otočte.
Kousky pečeně, krůtí roláda nebo krůtí prsa otočte po polovině uvedené doby.
Kousky drůbeže po 2/3 otočte.
Drůbež je zvlášť křupavě upečená, pokud ji před koncem doby pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou
Drůbež
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Kuře, celé
1,2 kg
Rošt
Slepice, celá
1,6 kg
Rošt
Kuře, půlené
á 500 g
Rošt
Části kuřete
á 150 g
Rošt
Části kuřete
á 300 g
Rošt
Kuřecí prsa
á 200 g
Rošt
Kachna, celá
2,0 kg
Rošt
Kachní prsa
á 300 g
Rošt
Husa, celá
3,5 4 kg
Rošt
Husí stehna
á 400 g
Rošt
Mladá krůta, celá
3,0 kg
Rošt
Krůtí roláda
1,5 kg
otevřená
Krůtí prsa
1,0 kg
uzavřená
Krůtí horní stehna
1,0 kg
Rošt
Výška
Druh ohřevu
2
Teplota v °C Doba
pečení v
minutách 230 - 250 60 - 70
2
200 - 220
80 - 90
2
220 - 240
40 - 50
3
210 - 230
30 - 40
3
220 - 240
35 - 45
2
3
30 - 40
2
190 - 210
100 - 110
3
240 - 260
30 - 40
2
170 - 190
120 - 140
3
80 - 90
2
� � � � � � � � � � � � � �
220 - 240
50 - 60
2
180 - 200
80 - 100
1
190 - 210
110 - 130
2
180 - 200
180 - 200
90 - 100
45

========45========

Ryba
Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte případně univerzální pánev do výšky 1. Dojde k zachycení tekutiny a trouba zůstane čistější.
Otočte kousky ryb po 2/3 doby grilování.
Celou rybu nemusíte otáčet.
Vsuňte celou rybu v poloze plavání, s hřbetní ploutví nahoru do trouby. Nakrojený brambor nebo malá nádoba vhodná do trouby v břichu ryby propůjčí stabilitu.
Při dušení rybích filet přidejte pár lžic tekutiny.
Ryba
Hmotnost Příslušenství a
nádobí
Výška
Druh ohřevu
Ryba, celá
á cca. 300 g 1,0 kg
Rošt
2

Teplota v °C Doba
pečení v
minutách 2 20 - 25
Rošt
2
210 - 230
45 - 55
1,5 kg
Rošt
2
180 - 200
60 - 70
2,0 kg
uzavřená
2
180 - 200
70 - 80
Rybí filet, tloušťka 3 cm
Rošt
3
� � � �
2
20 - 25
Rybí filety
uzavřená
2

210 - 230
20 - 30
Tipy pro pečení a grilování
Pro hmotnost pečeně nejsou v tabulce žádné údaje.
Zvolte údaje podle nejbližší nejnižší hmotnosti a prodlužte dobu.
Jak můžete zjistit, zda je pečeně hotová
Použijte teploměr na maso (k dostání v odborném obchodu) nebo udělejte „zkoušku lžičkou“. Tlačte lžící na pečeni. Zdá-li se být pevná, je hotová, pokud se poddá, potřebuje ještě chvilku času.
Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy spálená.
Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu.
Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je spálená.
Zvolte pro příště menší pečicí nádobu nebo přidejte více tekutiny.
46


========46========

Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodnatá.
Zvolte pro příště větší pečicí nádobu a použijte méně tekutiny.
Při polévání pečeně vzniká vodní pára.
To je podmíněno fyzikálně a normální. Větší část vodní páry vystupuje otvory pro výstup páry. Může se srážet na chladnější spínací přední části nebo na sousedních předních částech nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda.
Nákypy, gratinování, toasty
Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte případně univerzální pánev do výšky 1. Trouba zůstane čistější. Nádobí stavte vždy na rošt.
Stav dopečení nákypu závisí na velikostí nádobí a na výšce nákypu.
Údaje v tabulce jsou jen směrné hodnoty.
Nákypy
Příslušenství a nádobí
Výška
Druh ohřevu
Teplota v °C
Nákyp, sladký
Forma na nákypy
2

180 - 200
Doba pečení v minutách 50 - 60
Suflé
Forma na nákypy
2

170 - 190
35 - 45
Formičky na porce
2

190 - 210
25 - 30
Nudlový nákyp
Forma na nákypy
2

200 - 220
40 - 50
Lasagne
Forma na nákypy
2

180 - 200
40 - 50
Gratinované brambory, syrové přísady, max. 4 cm vysoká vrstva
1 forma na nákyp
2

160 - 180
60 - 80
2 formy na nákypy
1+3

150 - 170
60 - 80
Toasty zapečené, 12 kusů
Rošt
4

3
58
47

========47========

Hotové produkty
Dodržujte údaje výrobce na balení.
Pokud příslušenství vyložíte pečicím papírem, dávejte pozor na

For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Oven
Name SIEMENS HB23AB520
Model HB 23 AB 520
File size 3214 KB
Number of pages 131 pages
file format pdf
Language Oven SIEMENS HB23AB520 Česky - Czech Česky - Czech, Oven SIEMENS HB23AB520 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak,