Download manual for the product
EUROM PARTY-TENT HEATER 1000 - Central heating

If you are looking for the instruction manual: Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000
Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000 Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 377 KB (file format: pdf)
Instructieboekje / Instruction booklet Bedienungsanleitung / Instruktionsbog

Partytent-heater
1000 / 1500


========1========

2


========2========

3

NL

DANK
Hartelijk dank dat u voor deze EUROM partytentheater hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Om het beste uit uw partytentheater te halen adviseren wij u deze instructies voor het eerste gebruik nauwkeurig door te lezen. Besteed speciale aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen. Wij raden u tevens aan dit boekje te bewaren om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.


========3========

4

BELANGRIJK!
De installatie van uw partytentheater dient volledig te voldoen aan alle lokale voorschriften, eisen en regels aangaande elektriciteit. Wanneer u daar niet zeker van bent, laat de installatie dan door een erkend elektricien controleren. Dit apparaat dient te worden aangesloten op een goed werkend, onbeschadigd geaard stopcontact van 220-240V/50Hz/eenfase. De installatie dient te zijn voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar. De stekker moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn wanneer het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening. Lees dit instructieboekje nauwkeurig en volg de aanwijzingen op. Controleer, voor u het apparaat aansluit, altijd of: het voltage waar u op wilt aansluiten overeenkomt met dat, wat op het typeplaatje vermeld staat. stopcontact en stekker op elkaar passen. het stopcontact geaard is. het apparaat stevig hangt, op de juiste hoogte en met voldoende vrije ruimte om zich heen (zie verderop in dit boekje). de elektrokabel onmiddellijk bij de heater vandaan is geleid, zodat hij niet heet kan worden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
De partytentheater dient uitsluitend te worden gebruikt op de wijze waarop- en voor het doel waarvoor hij is ontworpen: het in opgehangen staat verwarmen van partytenten, veranda's en vergelijkbare overdekte buitenplaatsen in de privsfeer. Gebruik hem dus niet voor andere doeleinden zoals het drogen van kleding of ander textiel, of andere materialen/producten/mensen of dieren. De partytentheater is niet bedoeld voor commercieel gebruik en dient niet te worden gebruikt op bouwplaatsen of in kassen, stallen enz.


========4========

5

De carbon verwarmingslampen zijn erg breekbaar; hanteer de partytentheater dus met zorg. Voorkom stoten, vallen enz. Die partytentheater moet volgens de voorschriften verderop in dit boekje genstalleerd worden. De partytentheater verspreidt een zeer intense hitte. Stel daarom geen mensen (i.h.b. geen oudere mensen of kleine kinderen) bloot aan de directe straling. Dat geldt ook voor dieren. De partytentheater mag nooit worden genstalleerd of gebruikt in de nabijheid van brandbare voorwerpen. Denk daarbij in het bijzonder ook aan gordijnen, meubels, tentzeilen enz. Hij dient niet te dicht bij een stopcontact te hangen en ook niet in een vochtige omgeving zoals een wasruimte, bij een zwembad enz. Gebruik de infraroodstraler niet in ruimtes waar zich ook lichtontvlambare of explosieve stoffen bevinden. Om het risico van elektrische schok of brand te verminderen mag de partytentheater niet worden gebruikt met een timer of een andere voorziening die het apparaat automatisch in- en uitschakelt. Tijdens het gebruik dient er altijd toezicht te zijn. Dek de partytentheater nooit af! Hang er ook niets overheen! Zorg ervoor dat de elektrokabel onmiddellijk zonder bochten naar boven wordt weggeleid. Als de kabel hete delen van de heater raakt of anderszins in het stralingsgebied ervan komt kan hij smelten. Dat levert serieus brandgevaar op! Leid de elektrokabel niet achter planken langs of onder kleden door en zorg ervoor dat er niet op getrapt of over gestruikeld kan worden. Voorkom dat de kabel in contact komt met hete delen van de infraroodstraler. Voorkom het gebruik van een verlengsnoer. Is dat onvermijdelijk, kies dan een zo kort mogelijk snoer met een vermogen van minimaal 10A en 1500W (type 1000) dan wel 10A en 2000W (type 1500) Als er een kabelhaspel wordt gebruikt dient u deze helemaal af te rollen.


========5========

6Zorg ervoor dat de partytentheater nooit in water of wat voor vloeistof dan ook kan vallen en dompel hem er ook niet in. Raak het apparaat nooit met natte handen aan. Steek nooit vingers, potloden of enig ander voorwerp door het rooster de heater in. Het rooster wordt zeer heet tijdens het gebruik en mag pas worden aangeraakt wanneer de heater volledig is afgekoeld. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat. Zorg dat elke bediener het instructieboekje heeft doorgelezen. Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat. Schakel de partytentheater uit en neem de stekker uit het stopcontact - na elk gebruik of wanneer u de lokatie verlaat - voordat u hem verplaatst of schoonmaakt - bij storing of onderhoud Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, beschadiging vertoont of niet goed werkt. Schakel het apparaat onmiddellijk uit, neem de stekker uit het stopcontact en wend u dan tot uw leverancier of een erkend elektricien. Vraag bij reparatie om originele onderdelen. Demonteer of repareer het apparaat, de kabel of de stekker nooit zelf. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren. Handelen, anders dan in dit instructieboekje staat beschreven, doet de aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant als ook de garantie vervallen.


========6========

7

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

1 elektrokabel 2 ophangketting 3 ophangoog heater 4 decoratiekapje 5 afdekkap 6 reflexiescherm

7 carbonlamp(en) 8 rooster 9 controlebox 10 indicatielampjes 11 - trekkoord

INSTALLATIE

1: extra bevestigingsketting met 2 karabijnhaken 2: standaard ophangketting met aan uiteinde karabijnhaak


========7========

8

De partytentheater dient zodanig te worden opgehangen dat er boven het decoratiekapje minimaal 40 cm. vrije ruimte is tot een zoldering, tentzeil o.i.d. De lengte van de ophangketting is 40 cm. Verder dient er aan de zijkanten minimaal 50 cm. ruimte te zijn tot wanden, tentzeilen en wat voor voorwerpen dan ook, en de onderzijde van de controlebox dient zich minstens 1.80 meter boven de grond te bevinden. De partytentheater mag dus nooit worden opgehangen aan een haak in een muur, waar hij dan schuin tegenaan hangt! Er zijn twee manieren van ophangen mogelijk: 1. Aan een zoldering 2. Aan een frame (van een tent o.i.d.) 1. Ophangen aan een zoldering De Partytentheater dient aan een betonnen zoldering te worden opgehangen. Hang hem niet aan een plafond van hout, gips of wat voor ander materiaal dan ook! Daar zijn het bevestigingsmateriaal en de brandveiligheidsmaatregelen niet op berekend. Zoek een plaats in de zoldering die aan alle eisen voldoet; Boor een gat met een doorsnee van 8mm en voldoende diepte; Sla de meegeleverde keilboutmet-ophangoog in het gat; borg hem door het oog met de klok mee te draaien en controleer of het ophangoog stevig vastgeschroefd zit in de keilbout, of boutmet-oog onwrikbaar vast zit en of het geheel in staat is minimaal 10 kg. te dragen. Hang de Partytent-heater met de karabijnhaak aan het ophangoog, zodat de Partytentheater 40 cm. van het plafond verwijderd blijft. Controleer of de karabijnhaak goed sluit.


========8========

9

2. Ophangen aan een frame (van een tent o.i.d.) Zorg voor een bevestigingspunt waarvanaf de Partytent-heater vrij naar beneden kan hangen en dat stevig genoeg is om de heater probleemloos te dragen. Bevestig hem zodanig onwrikbaar dat hij niet kan zakken, glijden, schuiven of anders in beweging kan komen. Zoek een plaats in het frame die aan alle eisen voldoet; Gebruik de extra bevestigingsketting met aan elke kant een karabijnhaak voor de bevestiging: - Haak de extra ketting met de ene karabijnhaak aan de uiterste schakel van de ophangketting die aan de Partytentheater zit; - Sla de bevestigingsketting enkele malen om het frame; - Haak daarna ook de tweede karabijnhaak aan dezelfde uiterste schakel van de ophangketting; zo blijft de partytentheater 40 cm. verwijderd van het frame. Controleer of de karabijnhaken goed sluiten en of de partytentheater onwrikbaar hangt. Hij mag niet kunnen schuiven, zakken, glijden o.i.d.! Pas op! Het bovenste decoratiekapje van de partytentheater moet minimaal 40 cm. verwijderd blijven van tentzeil, overkapping of wat dan ook! Voor beide mogelijkheden geldt vervolgens: Leid de elektrokabel langs de ophangketting en zet hem op meerdere plaatsen vast met een trekbandje. Het eerste trekbandje bevestigt u aan de derde schakel, i.v.m. het warm worden van de eerste schakels. Let erop dat de kabel weliswaar strak langs de ketting loopt, maar deze niet optrekt zodat de lamp aan de


========9========

10

elektrokabel hangt! Leid de elektrokabel vervolgens weg van de (heetwordende) partytentheater naar een stopcontact. Uw Partytent-heater is nu klaar voor gebruik.

INGEBRUIKNAME
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer vooraf of dit stopcontact de waarde afgeeft die vermeld staan op het typeplaatje van de Partytentheater: 220-240V / 50Hz. Partytent 1000: Trek nmaal aan het trekkoord. De lamp zal gaan branden en de partytentheater verspreidt nu 1000W warmte. Door nogmaals aan het koordje te trekken schakelt u de partytentheater weer uit. Deze standen herhalen zich wanneer u aan het koordje blijft trekken. Partytent 1500: Trek nmaal aan het trekkoord. De kleinere, laagste lamp zal gaan branden en het corresponderende indicatielampje licht op. De partytentheater verspreidt nu 600W warmte. Door nogmaals aan het trekkoord te trekken zal ook de grotere, hoogste lamp gaan branden. Beide indicatielampjes branden nu en de heater verspreidt 1500W warmte. Door voor de derde keer aan het koordje te trekken schakelt u de partytentheater weer uit. De lampjes doven. Deze drie standen herhalen zich wanneer u aan het koordje blijft trekken. Voor beide types geldt: De partytentheater is niet voorzien van een thermostaat en zal warmte blijven verspreiden zolang hij ingeschakeld staat. Verlies een brandende partytentheater nooit uit het oog! Wanneer u de werking wilt beindigen en de lamp(en) hebt gedoofd, neem dan vervolgens de stekker uit het stopcontact.


========10========

11

ONDERHOUD EN REINIGING
Schakel voor onderhoud / reiniging het apparaat eerst uit, neem de stekker uit het stopcontact en geef het tijd om af te koelen. Maak de buitenzijde van de partytentheater schoon met een zachte, evt. lichtvochtige doek en zonodig een beetje mild reinigingsmiddel. Gebruik nooit agressieve of schurende middelen en zorg ervoor dat er nooit water het apparaat binnendringt! Het reinigen van reflectorscherm of carbonlampen is bij normaal gebruik niet nodig. Evt. kunt u met een stofzuiger vuil door het rooster heen naar buiten proberen te zuigen. Is dat niet voldoende, schakel dan uw servicedienst in. Maak het apparaat nooit zelf open!

TECHNISCHE GEGEVENS
Partytentheater Verwarmingselementen Aantal elementen Verwarmingscapaciteit Verbruik max. Aansluitspanning Beschermingsfactor Bediening Afmetingen Gewicht 1000 Carbon 1 1000 Watt 1000 Watt 220-240V / 50Hz IP24 Handmatig 42,5x42,5x22,5 cm. 2 kg. 1500 Carbon 2 600 / 1500 Watt 1500 Watt 220-240V / 50Hz IP24 Handmatig 51x51x33 cm. 2,5 kg.


========11========

12

VERWIJDERING
Uw infraroodstraler is geen normaal huishoudelijk afval. Breng hem, wanneer u hem t.z.t. afdankt, naar een daarvoor door uw gemeente aangewezen inzamelpunt.

CE-VERKLARING
Hierbij verklaart Euromac bv., Genemuiden-NL dat het product Partytentheater, merk EUROM, type 1000 c.q. 1500 voldoet aan de LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en in overeenstemming is met de onderstaande normen:
EN 60335-2-30:2009 EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 +A14:2010 EN 62233:2008 EN55014-1: 2006/+A1:2009 EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008 EN61000-3-2: 2006/+A1: 2009/+A2: 2009 EN61000-3-3: 2008 EN62233: 2008

Genemuiden, 25-11-2011 W.J. Bakker, alg.dir,


========12========

13

EN

Thank you
Many thanks for choosing this EUROM party-tent heater: You have made a very good choice! We hope that you will be completely satisfied with the product. In order to get the very best from your party-tent heater, we advise you to read these instructions carefully before using for the first time. Pay particular attention to the safety warnings. We also recommend you keep this booklet somewhere safe so that you can consult it in the future.


========13========

14

Important!
Your party-tent heater must be installed fully and fulfil all the relevant electricity regulations, requirements and rules. If you are in any doubt, have the device installed by a qualified electrician. This equipment must be connected to a fully functional, undamaged, single-phase, earthed electrical socket which provides 220240V/50Hz current. The installation must be equipped with a 30 mA earth leakage circuit breaker. The plug must always be accessible when the device is connected to an electricity supply. Read this instruction leaflet carefully and follow the instructions. Before connecting the device, always check that: the voltage to which you wish to connect the device corresponds the voltage indicated on the specification plate. the socket and plug correspond to one another. the socket is earthed. the device is hanging securely, at the right height and with sufficient free space around it (see later in the booklet). the electrical cable is located away from the vicinity of the heater so as to avoid it getting too hot.

SAFETY WARNINGS
The party-tent heater must only be used in the manner for which it has been designed: as a hanging heater for party-tents, verandas and similar covered outdoor areas in a private setting. Never use it for other purposes such as drying clothing or textiles or other materials/products/people or animals. The party-tent heater is not intended to be used in commercial situations and must not be used at building sites or in greenhouses, stables etc. The carbon heating lamps are fragile so handle the party-tent heater with care. Avoid bumping the device, letting it fall etc.
========14========

15

This party-tent heater must be installed according to the guidelines outlined later in this booklet. The party-tent heater emits a very intense heat. Do not expose people (particularly old people or children) to direct heat. This also applies to animals. The party-tent heater should never be installed or used in the vicinity of flammable objects. This may include curtains, furniture, tent canvases etc. It may not be located too close to a socket and should not be used in a damp area such as a bath/shower room, by a swimming pool etc. Never use the infrared heater in spaces which house explosive or flammable items. In order to reduce the risk of electrical shock or fire, the partytent heater should never be used with a timer or another device that switches the device on or off automatically. Never leave the device unsupervised during use. Never cover the party-tent heater! Never hang anything over it! Ensure that the electrical cable is laid without any kinks. If the cable comes into contact with parts of the heater or falls within the range of the radiation, it could melt. This poses a serious fire risk! Never lay the electrical cable behind shelves or under clothing and ensure that it cannot become trapped or cause a stumbling risk. Prevent the cable coming into contact with the hot elements of the infrared heater. Try to avoid the use of an extension cable. If this cannot be avoided, then choose a lead that is as short as possible with power of at least 10A and 1500W (type 1000) or 10A and 2000W (type 1500). The cable must be completely uncoiled if a cable-winding device is used.


========15========

16Ensure that the party-tent heater never falls into water or any other fluid and never submerse it. Never touch the device with wet hands. Never stick your fingers, pencils or any other object into the party-tent heater grille. The grille gets very hot during use and can only be touched when the heater has cooled down fully. Make sure there is close supervision if this device is used when there are children, incapacitated persons or pets present. Do not allow children to play with the device. This device is not suitable to be operated by children or those with physical, sensory or mental disabilities or by anyone who does not have knowledge about or experience with the device. Ensure that every user has ready the instruction booklet. Keep children and pets out of the vicinity of the device. Switch the party-tent heater off and remove the plug from the socket - after every use of if you are leaving the location - before moving or cleaning the device - if it breaks down or needs maintenance Do not use the device if it has been subject to a fall, has been damaged or is not working properly. Switch the device off immediately, remove the plug from the socket and consult your supplier or a qualified electrician. Please request original parts if the device needs to be repaired. Never dismantle or repair the device, cable or plug yourself. The device does not contain any parts that you can replace or repair yourself. The supplier, importer and manufacturer will not be held liable if you take any actions, other than those outlined in this booklet; the guarantee will also become null and void in this event.


========16========

17

IMPORTANT COMPONENTS

1 electrical cable 2 hanging chain 3 hanging eye for heater 4 decorative cover 5 protective cover 6 reflective screen

7 carbon lamp(s) 8 grille 9 control box 10 indicator lights 11 pull-cord

INSTALLATION

1: extra attachment chain with 2 karabiner hooks 2: standard attachment chain with a karabiner hook at the end


========17========

18

The party-tent heater must be hung so that there is 40 cm of free space between the decorative cover and any ceiling, tent canvas etc. The hanging chain measures 40 cm. Additionally, at least 50 cm of space must be left at the sides, between the device and any side walls, tent canvas and other objects. There must also be at least 1.80 m between the ground and the underside of the control box. The party-tent heater can never be hung on a hook in the wall as it could hang at a slant! There are two methods of hanging: 1. On the ceiling 2. On a frame (e.g. a tent frame) 1. Hanging on the ceiling The party-tent heater must be hung on a concrete ceiling. Never hang it on a ceiling made of wood, plaster or any other material! The attachment materials and fire safety measures are not suitable for this type of installation. Seek a location in the ceiling that fulfils all of the requirements; Drill a sufficiently deep hole with a diameter of 8 mm; Knock the key-bolt with hanging eye into the hole; secure it by turning clockwise and check that the hanging eye is screwed into the key-bolt properly or that the bolt and eye is firmly attached. Ensure that the attachment kit can bear the weight of at least 10 kg. Hang the party-tent heater on the hanging eye with the karabiner hook so that the party-tent heater is 40 cm from the ceiling. Check that the karabiner hook is correctly closed.


========18========

19

2. Hanging on a frame (e.g. a tent frame) Make sure that the party-tent heater can hang freely from the attachment point you have selected and that it is sufficiently sturdy to bear the weight of the heater. Secure it properly so that it cannot sag, slide or move in any other way. Seek a location in the frame that fulfils all of the requirements; Use the extra attachment chain with a karabiner hook at each end to secure effectively: - Hook the extra chain to the end link on the hanging chain that is attached to the party-tent heater, using the karabiner hook; - Wind the attachment chain around the frame once; - Then attach the second karabiner hook to the same link in the hanging chain; this will ensure that the party-tent heater remains 40 cm from the frame. Check that the karabiner hook is closed properly and that the party-tent heater is securely attached. It should not slide, sag or move at all! Take care! The party-tent heater's upper decorative cover must be positioned at least 40 cm from the tent canvas, cover or any other item! The following applies to both methods: Run the electrical cable along the hanging chain and secure at multiple points with a tie-wrap. The first tie-wrap must be secured to the third link as the first few links become hot. Make sure that the cable is tight along the chain but do not hang the device on the cable! Run the electrical cable from


========19========

20

the (hot) party-tent heater to a socket. Your party-tent heater is now ready for use.

Operating
Insert the plug into the socket. Check beforehand whether this socket meets the requirements indicated on the party-tent heater's specification plate , i.e. 220-240V / 50Hz. Partytent 1000: Pull on the pull-cord once. The lamp will come on and the partytent heater will emit 1000W of heat. Pulling on the pull-cord again will switch the party-tent heater off. These settings will be repeated if you continue to pull the cord. Partytent 1500: Pull on the pull-cord once. The smaller, lower lamp will go on and the corresponding indicator light will come on. The party-tent heater will emit 600W of heat. Pulling on the cord again will switch on the larger, higher lamp. Both indicator lights will now come on and the heater will emit 1500W of heat. Pulling on the pull-cord for a third time will switch the party-tent heater off. The lights will go out. These three settings will be repeated if you continue to pull the cord. The following applies to both types: The party-tent heater is not equipped with a thermostat and will continue to emit heat for as long as it is switched on. Never leave a functioning party-tent heater unsupervised! Remove the plug from the socket once the lights have gone off if you wish to turn the device off. . .


========20========

21

MAINTENANCE AND CLEANING
Switch the device off, remove the plug from the socket and leave to cool before performing maintenance or cleaning. Clean the exterior of the party-tent heater with a soft, damp cloth and, if necessary, a little cleaning agent. Never use aggressive or abrasive products and ensure that water never penetrates the device itself! You will not usually need to clean the reflective screen or the carbon lamps. If necessary, you could use a vacuum cleaner to suck dirt through the grille. If this is inadequate, engage a professional. Never open up the device yourself!

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Party-tent heater Heating elements Number of elements Heating capacity Consumption max. Connected power Protection factor Operation Dimensions Weight 1000 Carbon 1 1000 Watt 1000 Watt 220-240V / 50Hz IP24 Manual 42.5x42.5x22.5 cm. 2 kg. 1500 Carbon 2 600 / 1500 Watt 1500 Watt 220-240V / 50Hz IP24 Manual 51x51x33 cm. 2.5 kg.


========21========

22

DISPOSAL
Your infrared heater is not ordinary household waste. When you wish to dispose of it, please take the device to a municipal collection point for this type of item.

CE STATEMENT
Euromac bv., Genemuiden-NL hereby states that the Party-tent heater, brand EUROM, type 1000 or 1500 fulfils LVD directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC and fulfils the following norms:
EN 60335-2-30:2009 EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 +A14:2010 EN 62233:2008 EN55014-1: 2006/+A1:2009 EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008 EN61000-3-2: 2006/+A1: 2009/+A2: 2009 EN61000-3-3: 2008 EN62233: 2008

Genemuiden, 25-11-2011 W.J. Bakker, Gen. Dir.


========22========

23

DE

DANK
Vielen Dank, dass Sie sich fr diese EUROM Partytent-heater entschieden haben. Sie haben damit eine gute Auswahl getroffen! Wir hoffen, dass das Gert zu Ihrer vollen Zufriedenheit arbeiten wird. Um Ihre Partytent-heater optimal nutzen zu knnen, empfehlen wir, vor dem ersten Einsatz diese Anleitung aufmerksam durchzugehen. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen ferner, diese Anleitung aufzubewahren, um spter darin nachschlagen zu knnen.


========23========

24

WICHTIG!
Die Installation Ihrer Partytent-heater muss allen rtlichen Vorschriften, Anforderungen und Regeln bezglich elektrischer Anschlsse und Gerte gengen. Sind Sie darber nicht hinreichend unterrichtet, dann lassen Sie die Installation von einem anerkannten Elektriker prfen. Dieses Gert ist an eine ordentlich funktionierende, unbeschdigte, geerdete Steckdose mit 220-240 V / 50 Hz / einphasig anzuschlieen. Die Installation muss mit einem 30-mAErdschluschalter gesichert sein. Der Stecker muss, wenn das Gert an die Stromversorgung angeschlossen ist, jederzeit leicht erreichbar sein. Lesen Sie diese Anleitung genau durch und halten Sie sich an die Anweisungen. Prfen Sie vor dem Anschluss des Gerts stets, ob: die Spannung der zu verwendenden Steckdose mit der auf dem Typenschild der Heizung bereinstimmt Steckdose und Stecker zueinander passen die Steckdose geerdet ist das Gert fest aufgehngt ist, auf der richtigen Hhe und mit gengend Freiraum ringsherum (siehe weiter unten) das Stromkabel von der Heizung wegfhrt, so dass es nicht hei werden kann.

SICHERHEITSHINWEISE


Die Partytent-heater ist nur fr den vorgesehenen Zweck auf die vorgesehene Art und Weise zu nutzen: nmlich in aufgehngter Position zum Beheizen von Partyzelten, Veranden und vergleichbaren berdachten Orten im Freien in privater Umgebung. Nutzen Sie sie also nicht fr andere Zwecke wie das Trocknen von Kleidung oder anderen Textilien oder das Erwrmen von anderen Materialien, Produkten, Menschen oder Tieren. Die Partytent-heater ist nicht fr kommerzielle Zwecke bestimmt und darf nicht auf Baustellen, in Gewchshusern, Stllen usw. verwendet werden.


========24========

25


Die Karbon-Heizstrahler sind sehr fragil gehen Sie also sehr sorgfltig mit der Partytent-heater um. Vermeiden Sie Ste, Strze u. dgl. Diese Partytent-heater ist gem den Vorschriften weiter unten zu installieren. Die Partytent-heater gibt eine sehr intensive Hitze ab. Setzen Sie also keine Menschen (insbesondere ltere Leute und kleine Kinder) der direkten Strahlung aus. Dies gilt auch fr Tiere. Die Partytent-heater darf nicht in der Nhe brennbarer Gegenstnde installiert oder verwendet werden. Denken Sie dabei insbesondere an Gardinen, Mbel, Zeltplanen usw. Sie darf nicht zu nahe an einer Steckdose hngen und auch nicht in feuchten Umgebungen wie Waschkchen, Schwimmbdern usw. Verwenden Sie den Infrarotstrahler nicht in Rumen, in denen sich leicht entzndliche oder explosive Stoffe befinden. Um das Risiko eines elektrischen Schocks und eines Feuers zu verringern, darf die Partytent-heater nicht mit einem Timer oder einer anderen Vorkehrung betrieben werden, die das Gert automatisch ein- und ausschaltet. Whrend des Betriebs muss das Gert stets beaufsichtigt werden. Decken Sie die Partytent-heater nie ab! Hngen Sie auch nichts darber! Sorgen Sie dafr, dass das Stromkabel ohne Knicke nach oben weggefhrt wird. Wenn das Kabel die heien Teile der Heizung berhrt oder anderweitig in das Strahlungsgebiet kommt, kann es schmelzen. Dies ergibt eine groe Feuergefahr! Fhren Sie das Stromkabel nicht hinter Brettern entlang oder unter Teppichen hindurch und sorgen Sie dafr, dass man nicht darauf treten oder darber stolpern kann. Verhindern Sie, dass das Kabel mit den heien Teilen des Infrarotstrahlers in Kontakt kommt. Vermeiden Sie die Nutzung eines Verlngerungskabels. Ist dies unvermeidlich, dann nehmen Sie ein mglichst kurzes Kabel mit mindestens 10 A und 2000 W (Typ 1500). Wird eine Kabeltrommel verwendet, dann ist diese vollstndig abzurollen.


========25========

26

Sorgen Sie dafr, dass die Partytent-heater nie ins Wasser oder andere Flssigkeiten fallen kann und tauchen Sie sie auch nicht ein. Berhren Sie das Gert nie mit feuchten Hnden. Stecken Sie keine Finger, Stifte oder andere Gegenstnde in das Gitter der Heizung. Das Gitter wird whrend des Betriebs sehr hei und darf erst dann berhrt werden, wenn die Heizung vollstndig abgekhlt ist. Sorgen Sie fr gute Aufsicht, wenn das Gert im Beisein von Kindern, Behinderten oder Tieren betrieben wird. Kinder drfen mit dem Gert nicht spielen. Das Gert darf nicht von Kindern, Behinderten oder Personen ohne Sachverstand bedient werden. Sorgen Sie dafr, dass jeder Benutzer diese Anleitung durchgelesen hat. Halten Sie Kinder und Tiere von dem Gert fern. Schalten Sie die Partytent-heater aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose: - nach jeder Nutzung oder wenn Sie den Ort verlassen - bevor Sie sie umhngen oder reinigen - bei Strungen und Wartungsarbeiten. Nutzen Sie das Gert nicht, wenn es heruntergefallen ist oder wenn das Kabel oder das Gert Beschdigungen aufweisen. Schalten Sie das Gert unverzglich aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder einen anerkannten Elektriker. Ersuchen Sie bei der Reparatur stets um Originalteile. Demontieren oder reparieren Sie das Gert, das Kabel oder den Stecker nie selbst. Das Gert enthlt keine Teile, die Sie selbst ersetzen oder reparieren knnen. Nicht in dieser Anleitung beschriebene Handlungen bewirken den Verfall der Haftung von Lieferant, Importeur und Hersteller sowie der Garantie.


========26========

27

WICHTIGSTE TEILE

1 Stromkabel 2 Aufhngekette 3 Aufhngese Heizung 4 Dekorationshaube 5 Abdeckhaube 6 Reflexionsschirm

7 Karbonlampe/n 8 Gitter 9 Steuerbox 10 Kontrolleuchten 11 Zugband

INSTALLATION

1: extra Befestigungskette mit 2 Karabinerhaken 2: Standard-Aufhngekette mit Karabinerhaken


========27========

28

Die Partytent-heater ist so aufzuhngen, dass ber der Dekorationshaube mindestens 40 cm Freiraum bis zur Decke, Zeltplane oder dergleichen sind. Die Aufhngekette ist 40 cm lang. Ferner muss an den Seiten mindestens 50 cm Freiraum bis zu Wnden, Zeltplanen und allen anderen Gegenstnden sein. Die Unterseite der Steuerbox muss mindestens 180 cm ber dem Boden sein. Die Partytent-heater darf folglich nie an einem Haken in der Wand aufgehngt werden, weil sie dann schrg hngen wrde. Zwei Aufhngearten sind mglich: 1. An der Decke 2. An einem Rahmen (eines Zelts oder dergleichen). 1. Aufhngung an der Decke Die Partytent-heater ist an eine Beton-Decke zu hngen. Also nicht an eine Decke aus Holz, Gips oder anderen Materialien! Dafr sind die Befestigungsmaterialien und Brandschutzvorkehrungen nicht berechnet. Suchen Sie eine Stelle an der Decke, die allen Anforderungen gengt. Bohren Sie ein 8 mm groes, hinreichend tiefes Loch. Schlagen Sie den mitgelieferten Keilbolzen mit Aufhngese in das Loch. Sichern Sie ihn, indem Sie die se im Uhrzeigersinn drehen. Prfen Sie, ob die Aufhngese in dem Keilbolzen ordentlich festgeschraubt ist, ob der Bolzen mit se starr festsitzt und ob das Ganze mindestens 10 kg zu tragen vermag. Hngen Sie die Partytent-heater mit dem Karabinerhaken an die Aufhngese, so dass die Partytent-heater 40 cm Abstand von der Decke hat. Prfen Sie, ob der Karabinerhaken ordentlich schliet.


========28========

29

2. Aufhngung an einem Rahmen (eines Zelts o. dgl.) Sorgen Sie fr eine Befestigungsstelle, wo die Partytent-heater frei herabhngen kann und die solide genug ist, um die Partytent-heater problemlos zu halten. Befestigen Sie sie so starr, dass sie weder absinken, rutschen, verschieben noch anderweitig in Bewegung kommen kann. Suchen Sie eine Stelle im Rahmen, die allen Anforderungen gengt. Verwenden Sie fr die Befestigung die extra Befestigungskette mit beidseitig angebrachten Karabinerhaken: - Haken Sie die extra Kette mit dem einen Karabinerhaken an das letzte Glied der Aufhngekette an der Partytent-heater. - Wickeln Sie die Befestigungskette mehrmals um den Rahmen. - Haken Sie danach auch den zweiten Karabinerhaken an dasselbe letzte Glied der Aufhngekette: so bleibt die Partytent-heater 40 cm vom Rahmen entfernt. Prfen Sie, ob die Karabinerhaken ordentlich schlieen und ob die Partytent-heater starr festhngt. Sie darf sich nicht verschieben, absinken, rutschen o. dgl.! Achtung: Die Oberkante der Dekorationshaube der Partytentheater muss mindestens 40 cm von Zeltplane, berdachung oder sonstigem entfernt bleiben! Fr beide Mglichkeiten gilt daraufhin: Fhren Sie das Stromkabel an der Aufhngekette entlang und befestigen Sie es an mehreren Stellen mit einem Zugband. Das erste Zugband befestigen Sie am dritten Glied, da die ersten Glieder


========29========

30

warm werden. Das Kabel soll zwar straff an der Kette entlang gefhrt werden, darf diese jedoch nicht hochziehen, so dass die Lampe am Stromkabel hngt! Leiten Sie das Stromkabel dann weg von der (hei werdenden) Partytent-heater zu einer Steckdose. Ihre Partytent-heater ist jetzt einsatzbereit.

INBETRIEBNAHME
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Prfen Sie vorher, ob

diese Steckdose die auf dem Typenschild der Partytent-heater angegebene Spannung abgibt: 220-240 V / 50 Hz. Partyzelt 1000: Ziehen Sie einmal am Zugband. Die Lampe leuchtet auf und die Partytent-heater verstrmt nun eine Wrme von 1000 W. Ziehen Sie nochmals am Zugband, um die Partytent-heater wieder auszuschalten. Wiederholtes Ziehen am Zugband wiederholt diese Stellungen. Partyzelt 1500: Ziehen Sie einmal am Zugband. Die kleinere, untere Lampe sowie die korrespondierende Kontrolleuchte leuchten auf. Die Partytent-heater verstrmt nun eine Wrme von 600 W. Nochmaliges Ziehen am Zugband lsst auch die grere, obere Lampe leuchten. Beide Kontrolleuchten leuchten jetzt und die Heizung verstrmt eine Wrme von 1500 W. Ziehen Sie ein drittes Mal am Zugband, um die Partytent-heater wieder auszuschalten. Die Lampen erlschen. Wiederholtes Ziehen am Zugband wiederholt diese drei Stellungen. Fr beide Typen gilt: Die Partytent-heater hat keinen Thermostat, verstrmt also so lange Wrme, wie sie angeschaltet ist. Verlieren Sie eine brennende Partytent-heater nicht aus den Augen!


========30========

31

Wenn Sie sie ausschalten wollen und die Lampe/n gelscht haben, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

WARTUNG UND REINIGUNG
Schalten Sie vor der Wartung oder Reinigung das Gert aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gert abkhlen. Reinigen Sie die Auenseite der Partytent-heater mit einem weichen, evtl. leicht angefeuchteten Tuch und erforderlichenfalls mit einem Schuss eines milden Reinigungsmittels. Verwenden Sie nie aggressive oder scheuernde Mittel und sorgen Sie dafr, dass kein Wasser in das Gert dringt! Bei normaler Nutzung mssen Reflexionsschirm und Karbonlampen nicht gereinigt werden. Eventuell knnen Sie versuchen, mit einem Staubsauger Schmutz durch das Gitter hindurch herauszusaugen. Gengt dies nicht, dann schalten Sie Ihren Servicedienst ein. ffnen Sie das Gert nie selbst!

TECHNISCHE DATEN
Partytent-heater Heizelemente Anzahl Elemente Heizleistung Verbrauch max. Anschluspannung Schutzfaktor Bedienung Abmessungen Gewicht 1000 Karbon 1 1000 Watt 1000 Watt 220-240V / 50 Hz IP24 manuell
42,5 x 42,5 x 22,5 cm

1500 Karbon 2 600 / 1500 Watt 1500 Watt 220-240V / 50 Hz IP24 manuell 51 x 51 x 33 cm 2,5 kg

2 kg


========31========

32

ENTSORGUNG
Ihr Infrarotstrahler ist kein normaler Haushaltsmll. Bringen Sie ihn, nachdem er den Geist aufgegeben hat, zu einer von Ihrer Stadt dafr angewiesenen Sammelstelle.

CE-ERKLRUNG
Hiermit erklrt Euromac bv., Genemuiden-NL, dass das Produkt Partytent-heater, Marke EUROM, Typ 1000 bzw. 1500, der LVDRichtlinie 2006/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie folgenden Normen gengt:
EN 60335-2-30:2009 EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 +A14:2010 EN 62233:2008 EN55014-1: 2006/+A1:2009 EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008 EN61000-3-2: 2006/+A1: 2009/+A2: 2009 EN61000-3-3: 2008 EN62233: 2008

Genemuiden, den 25.11.2011 W.J. Bakker, Generaldirektor


========32========

33

DA

TAK
Tusind tak fordi du har valgt denne EUROM Partytent-heater. Du har dermed foretaget et godt valg! Vi hber, at den vil leve op til dine forventninger. For at f mest muligt ud af din Partytent-heater, anbefaler vi at du lser disse instruktioner njagtigt igennem inden brug frste gang. Lg isr mrke til sikkerhedsanvisningerne. Vi anbefaler ydermere at bevare denne bog, for ogs fremover at kunne bruge den som vejledning.


========33========

34

VIGTIGT!
Installationen af din Partytent-heater br fuldt ud overholde alle lokale vedtgter, krav og regler for elektricitet. Hvis du ikke kender kender dem fuldt ud, lad da en certificeret elektriker kontrollere installationen. Dette apparat br tilsluttes en velfungerende, ubeskadiget 220240V/50Hz/enkelt-fase- stikkontakt med jordforbindelse. Installationen br vre udstyret med et 30 mA fejlstrmsrel. Det er vigtigt at stikket altid er nemt at komme til, nr apparatet er sluttet til strmforsyningen. Ls denne instruktionsbog omhyggeligt og flg anvisningerne. Kontroller altid, fr du tilslutter apparatet, om: Strmstyrken, som du vil tilslutte, svarer til den, som angives p mrkepladen. At stikkontakten og stikket passer sammen. At stikkontakten er jordforbundet. At apparatet er hngt solidt op, i den rigtige hjde og med tilstrkkeligt frirum omkring sig (se andetsteds i denne bog). Strmkablet omgende ledes vk fra varmeren, s det ikke kan blive varmt.

SIKKERHEDSADVARSLER
Partytent-heateren br udelukkende anvendes p den mde og til det forml, som den er designet til: Ophngt at opvarme festtelte, verandaer og lignende overdkkede udendrs arealer. Undlad derfor at bruge den til andre forml - som fx trring af tj eller andre tekstiler, eller andre materialer/produkter/mennesker eller dyr. Partytent-heateren er ikke tiltnkt kommerciel brug og br ikke bruges p byggepladser eller i bure, stalle osv. Kulstofvarmelamperne er yderst skrbelige, og skal derfor hndteres forsigtigt. Undg std, fald osv.
========34========

35Partytent-heateren skal installeres i henhold til instruktionerne i denne bog. Partytent-heateren spreder en yderst intens varme. Undlad derfor at udstte mennesker (i srdeleshed ikke ldre mennesker eller sm brn) for direkte strling. Dette glder ogs for dyr. Partytent-heateren m aldrig installeres eller bruges i nrheden af brndbare genstande. Vr i denne forbindelse isr opmrksom p gardiner, mbler, teltdug osv. Apparatet br ikke hnge for tt p en stikkontakt, og heller ikke i fugtige omgivelser - som fx vaskerum eller svmmehaller. Undlad brug af varmeren i rum hvor, der ogs opbevares let brndbare eller eksplosive materialer. For at reducere risikoen for elektrisk std eller brand m Partytent-heateren ikke bruges med en timer eller andetudstyr, der automatisk kan sl apparatet til eller fra. Under brug br der altid holdes opsyn. Overdk aldrig Partytent-heateren! Hng aldrig noget over apparatet! Srg for at strmkablet uden bugter ledes direkte opad og vk fra apparatet. Hvis kablet rrer varme dele af varmeren eller p anden mde befinder sig i apparatets strleomrde, kan det smelte. Det resulterer i alvorlig brandfare! Fr ikke strmkablet bag planker eller under tekstiler og srg for, at det ikke kan trdes p eller snubles over. Undg at kablet kommer i kontakt med varme dele af varmeren. Undlad brug af forlngerkabel. Hvis det er uundgeligt, vlg da s kort et kabel som muligt med mindst 10A og1500W (type 1000) eller 10A og 2000W (type 1500). Hvis et kabelhjul benyttes, br kablet rulles helt ud. Srg for at Partytent-heateren aldrig kan falde i vand eller nogen anden vske - og snk den heller aldrig heri. Rr aldrig ved apparatet med vde hnder.


========35========

36Stik aldrig fingre, blyanter eller noget andet objekt ind igennem gitteret p varmeren. Gitteret bliver virkelig varmt under brug, og m kun berres nr varmeren er klet helt af. Srg for omhyggeligt tilsyn nr apparatet anvendes i nrheden af brn, handicappede eller husdyr. Tillad ikke at brn leger med apparatet. Dette apparat er ikke egnet til betjening af brn eller personer med fysiske handicap, sensoriske eller mentale handicap, eller af personer uden kendskab til eller erfaring med apparatet. Srg for at alle, som betjener apparatet, har lst instruktionsbogen. Hold brn og dyr p afstand af apparatet. Sl Partytent-heateren fra og trk stikket ud af stikkontakten - efter hver brug eller nr du forlader stedet - fr du flytter det eller gr det rent - ved fejl eller vedligeholdelse Brug ikke apparatet hvis det er faldet p jorden, viser tegn p beskadigelse eller ikke fungerer optimalt. Sl omgende apparatet fra, tag stikket ud af stikkontakten og henvend dem da til din leverandr eller en certificeret elektriker. Anmod ved reparation om originale reservedele. Afmonter eller reparer aldrig selv apparatet, strmkablet eller stikket. Apparatet indholder ingen dele, som du selv kan skifte ud eller reparere. Hvis apparatet behandles anderledes end beskrevet i instruktionsbogen, bortfalder bde garantien og leverandrens, importrens og fabrikantens ansvar.


========36========

37

VIGTIGSTE KOMPONENTER

1 strmkabel 2 kde til ophngning 3 je til ophngning 4 pynteskrm 5 afdkningsskrm 6 reflektorskrm

7 kulstoflampe(r) 8 gitter 9 kontrolboks 10 indikationslamper 11 - trk-kabel

INSTALLATION

1: Ekstra kde til ophngning med 2 karabinhager 2: Standardkde til ophngning med en karabinhage for enden


========37========

38

Partytent-heateren skal hnges sdan op, at der mindst er 40 cm frirum over pynteskrmen og loftet, teltseglet el.lign. Kden til ophngning er 40 cm. Der br ydermere mindst vre 50 cm frirum til vgge, teltdug og alle andre genstande, og undersiden af kontrolboksen, skal hnge mindst 1,80 meter over jorden. Partytent-heateren m dermed ikke hnges op p en krog p en mur, som han i s fald ville hnge skvt imod! Der er to mulige ophngningsmetoder: 1. I et loft 2. I et stilads (p et telt el.lign.) 1. Ophngning i et loft Partytent-heateren br hnges op i et betonloft. Hng ikke apparatet op i et loft af tr, gips eller noget andet materiale! Det er hverken ophngningsmaterialerne eller forholdsreglerne for brandsikring ikke beregnede til. Find et punkt i loftet, som lever op til samtlige krav; Bor et hul med en diameter p 8mm og passende dybde; Sl den medflgende forankring med je til ophngning ind i hullet, ls den ved at dreje jet med uret og kontroller om det sidder solidt fast is forankringen, og at hele forankringen med jet sidder solidt fast og kan bre mindst 10 kg. Hng Partytent-heateren med karabinhagen i jet til ophngning, s Partytent-heateren hnger 40 cm fra loftet. Kontroller om karabinhagen lukker ordentligt. 2. I et stilads (p et telt el.lign.) Find et sted at hnge Partytent-heateren, hvor den kan hnge frit, og som er solidt nok til at bre varmeren uden problemer. Hng


========38========

39

varmeren sdan op, at den hverken kan falde ned, glide, stde imod eller p anden mde komme i bevgelse. Find et punkt p stativet, som lever op til samtlige krav; Brug den ekstra kde til ophngning med en karabinhage i hver ende til ophngningen: - St ekstrakden fast i de sidste led af kden til ophngning, som sidder fast p Partytent-heateren, med den ene karabinhage; - Vikl fstningskden et par gange om stativet; - St derefter ogs den anden karabinhage i det samme sidste led i ophngningskden; dermed forbliver Partytent-heateren 40 cm. fra stativet. Kontroller om karabinhagerne lukker ordentligt og om Partytentheateren hnger solidt. Den m ikke kunne stde imod, falde ned, glide el.lign.! Pas p! Den verste pynteskrm p Partytent-heateren skal hnge mindst 40 cm fra teltdug eller enhver anden form for loft! For begge muligheder glder flgende: Fr strmkablet langs kden til ophngning og st det fast flere steder med en strip. Den frste strip br fstnes til det tredje led da de frste led vil blive varme. Vr opmrksom p, at kablet lber stramt langs kden, men ikke s stramt at lampen hnger i strmkablet! Fr efterflgende strmkablet vk fra den Partytentheater (som vil blive varm) til en stikkontakt. Din Partytent-heater er nu klar til brug.


========39========

40

IGANGSTTELSE
St stikket i stikkontakten. Kontroller p forhnd om denne stikkontakt angiver samme vrdi, som Partytent-heaterens mrkeplade: 220-240V / 50Hz. Festtelt 1000: Trk n gang i trksnoren. Lampen tndes og Partytentheateren spreder nu 1000W varme. Ved igen at trkke i trksnoren slukkes Partytent-heateren. Disse indstillinger gentages, hvis du bliver ved med at trkke i snoren. Festtelt 1500: Trk n gang i trksnoren. De mindre, underste lamper tndes og den tilsvarende indikationslampe tndes. Partytent-heateren spreder nu 600W varme. Ved igen at trkke i trksnoren tndes ogs den strre verste lampe. Begge indikationslamper brnder nu og varmeren spreder 1500W varme. Ved for tredje gang at trkke i trksnoren slukkes Partytentheateren. Lamperne gr ud. Disse tre indstillinger gentages hvis du bliver ved med at trkke i snoren. For begge typer glder: Partytent-heateren er ikke udstyret med en termostat, og vil konstant sprede varme, s lnge den er tndt. Hold til enhver tid opsyn med en tndt Partytent-heater! Hvis du nsker at afslutte brugen af lampen/lamperne og har slukket for den/dem, trk da efterflgende stikket ud af stikkontakten.


========40========

41

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGRRING
Sluk frst for apparatet ved vedligeholdelse / rengring, fjern efterflgende stikket fra stikkontakten og giv apparatet tid til at kle af. Gr ydersiden af Partytent-heateren rent med en bld, evt. fugtig klud, og hvis det er ndvendigt et mildt rengringsmiddel. Anvend aldrig agressive eller slibende midler og srg for at, der aldrig trnger vand ind i apparatet! Rengring af reflektorskrmen eller kulstofskrmen er ved normal brug ikke ndvendig. Du kunne evt. forsge at suge skidt ud igennem gitteret med en stvsuger. Hvis dette ikke er nok, tag da kontakt til din serviceudbyder. ben aldrig selv apparatet!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Partytent-heater Varmeelementer Antal elementer Opvarmningskapacitet Maks. forbrug Spnding Beskyttelsesniveau Betjening Ml Vgt 1000 Kulstof 1 1000 Watt 1000 Watt 220-240V / 50Hz IP24 Manuel 42,5x42,5x22,5 cm. 2 kg. 1500 Kulstof 2 600 / 1500 Watt 1500 Watt 220-240V / 50Hz IP24 Manuel 51x51x33 cm. 2,5 kg.


========41========

42

BORTSKAFFELSE
Din varmer er ikke almindeligt husholdningsaffald. Nr du vlger at kassere den, skal den bringes til et af din kommune anvist indsamlingssted.

CE-CERTIFICERING
Hermed erklrer Euromac bv., Genemuiden-NL at produktet Partytent-heater, af mrket EUROM, type 1000 og/eller 1500 lever op til LVDs retningslinjer 2006/95/EC og til EMC-retningslinjerne 2004/108/EG og er i overensstemmelse med nedenstende normer:
EN 60335-2-30:2009 EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 +A14:2010 EN 62233:2008 EN55014-1: 2006/+A1:2009 EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008 EN61000-3-2: 2006/+A1: 2009/+A2: 2009 EN61000-3-3: 2008 EN62233: 2008

Genemuiden, 25-11-2011 W.J. Bakker, adm.direktr,


========42========

43


========43========

44

EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
e-mail: [email protected] www.euromac.nl


========44========


========45========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Central heating
Name EUROM PARTY-TENT HEATER 1000
Model PARTY-TENT HEATER 1000
File size 377 KB
Number of pages 44 pages
file format pdf
Language Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000 Dansk - Danish Dansk - Danish, Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000 Deutsch - German Deutsch - German,
Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000 English English, Central heating EUROM PARTY-TENT HEATER 1000 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,