Download manual for the product
ARISTON AML 105 - Washer-dryer

If you are looking for the instruction manual: Washer-dryer ARISTON AML 105 - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Washer-dryer ARISTON AML 105
Washer-dryer ARISTON AML 105 Washer-dryer ARISTON AML 105


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 221 KB (file format: pdf)
AML 105AML 105AML 105AML 105AML 105
Pračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkou
Návod k instalaci a použití

========1========

AML 105AML 105AML 105AML 105AML 105
Pračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkou
Návod k instalaci a použití
Vážený zákazníku,Vážený zákazníku,Vážený zákazníku,Vážený zákazníku,Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONIděkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONIděkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONIděkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONIděkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.Elettrodomestici, spa.Elettrodomestici, spa.Elettrodomestici, spa.Elettrodomestici, spa.
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodo- mestici, spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.
Dodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případěDodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případěDodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případěDodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případěDodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obalyDoporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obalyDoporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obalyDoporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obalyDoporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.k výrobku.k výrobku.k výrobku.k výrobku.
Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.
Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku,Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku,Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku,Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku,Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohotovychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohotovychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohotovychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohotovychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvkydůvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvkydůvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvkydůvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvkydůvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujemea příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujemea příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujemea příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujemea příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme
za pochopení.za pochopení.za pochopení.za pochopení.za pochopení.
Aby byla zajištěna řádná ÚČINNOST a BEZPEČNOST tohoto zařízení,
doporučujeme Vám:
•Kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem.
•Vždy používat originální náhradní díly.
CZCZCZCZCZ
2

========2========

Návod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluze
Pračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkouPračka se sušičkou
ObsahObsahObsahObsahObsah
Instalace, 4-5Instalace, 4-5Instalace, 4-5Instalace, 4-5Instalace, 4-5 Vybalení a vyrovnání, 4 Připojení elektřiny a vody, 4-5 První prací cyklus, 5 Technické údaje, 5
Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7Popis pračky, 6-7 Ovládací panel, 6 Indikátory, 7
Zahájení obsluhy a programy, 8Zahájení obsluhy a programy, 8Zahájení obsluhy a programy, 8Zahájení obsluhy a programy, 8Zahájení obsluhy a programy, 8 Stručně: jak spustit program, 8 Tabulka s programy, 8
AML 105AML 105AML 105AML 105AML 105
Uživatelská nastavení, 9Uživatelská nastavení, 9Uživatelská nastavení, 9Uživatelská nastavení, 9Uživatelská nastavení, 9 Nastavení teploty, 9
Nastavení rychlosti odstřeďování, 9 Funkce, 9
Prací prostředky a prádlo, 10Prací prostředky a prádlo, 10Prací prostředky a prádlo, 10Prací prostředky a prádlo, 10Prací prostředky a prádlo, 10 Dávkovač pracího prostředku, 10 Příprava prádla, 10
Speciální prádlo, 10
Kašmírová platina, 10
Opatření a rady, 11Opatření a rady, 11Opatření a rady, 11Opatření a rady, 11Opatření a rady, 11
Obecné bezpečnostní opatření, 11
Likvidace pračky, 11
Úspora energie a respektování životního prostředí, 11
Péče a údržba, 12Péče a údržba, 12Péče a údržba, 12Péče a údržba, 12Péče a údržba, 12
Odpojení přívodu vody a elektřiny, 12 Čištění pračky, 12
Čištění dávkovače pracího prostředku, 12 Péče o dvířka a buben pračky, 12 Čištění čerpadla, 12
Kontrola trubky pro přívod vody, 12
Odstranění problémů, 13Odstranění problémů, 13Odstranění problémů, 13Odstranění problémů, 13Odstranění problémů, 13
Servis, 14Servis, 14Servis, 14Servis, 14Servis, 14
Než se obrátíte na servisní středisko, 14
3
CZCZCZCZCZ

========3========

InstalaceInstalaceInstalaceInstalaceInstalace
!!! Uschovejte si tento návod k obsluze na bezpečné místo!!
pro budoucí použití. Pokud budete pračku prodávat nebo přesunovat, ujistěte se, že návod k obsluze je k pračce přiložen, aby informoval nového vlastníka pračky o tom, jak pračku používat.
!!! Pečlivě si tento návod k obsluze přečtěte: obsahuje důležité!!
informace o instalaci, používání a bezpečnosti.
Vybalení a vyrovnáníVybalení a vyrovnáníVybalení a vyrovnáníVybalení a vyrovnáníVybalení a vyrovnání VybaleníVybaleníVybaleníVybaleníVybalení
1. Pračku se sušičkou vybalte.
2. Zkontrolujte, zda během transportu nedošlo k poškození
pračky se sušičkou. Pokud je pračka poškozená,
neinstalujte ji a obraťte se na Vašeho prodejce.
3. Odstraňte 3 ochranné
šrouby a pryžovou
podložku s příslušnou
rozpěrkou umístěné na
zadním panelu pračky (viz
obrázek).
4. Utěsněte otvory po šroubech plastovými zástrčkami, které
jsou součástí dodávaného příslušenství.
5. Pomocí zástrčky, která je součástí dodávaného
příslušenství, utěsněte tři otvory po zástrčkách umístěné
ve spodní pravé části zadního panelu pračky. 6. Všechny součásti si pečlivě uschovejte: budete je opět
potřebovat, pokud budete muset pračku přemístit na jiné
místo.
!!! Balící materiál neslouží dětem na hraní.!!
VyrovnáníVyrovnáníVyrovnáníVyrovnáníVyrovnání
1. Pračku umístěte na rovnou stabilní podlahu. Neopírejte ji
o stěny, nábytek nebo jiné předměty.
2. Pokud není podlaha
perfektně rovná,
kompenzujte
jakékoliv nerovnosti
utáhnutím nebo
uvolněním nastavitelných
podpěr na přední části
pračky (viz obrázek);
úhel náklonu měřený
vzhledem k pracovní
ploše, nesmí přesáhnout
2°.
CZCZCZCZCZ
Pokud pračku správně vyrovnáte, zajistíte její stabilitu a vyhnete se tak jakýmkoliv vibracím, hluku nebo posunování během provozu. Pokud pračku umístíte na připevněný nebo volně položený koberec, nastavte podpěry tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pod pračkou pro větrání.
Připojení elektřiny a vodyPřipojení elektřiny a vodyPřipojení elektřiny a vodyPřipojení elektřiny a vodyPřipojení elektřiny a vody
Připojení hadice pro přívod vodyPřipojení hadice pro přívod vodyPřipojení hadice pro přívod vodyPřipojení hadice pro přívod vodyPřipojení hadice pro přívod vody
A
1. Na konec přívodní hadice
nasaďte těsnění A a druhý
konec hadice přišroubujte
ke kohoutku pro přívod
studené vody pomocí ľ
plynového závitu (viz
obrázek). Před
provedením připojení
vodu odtočte, dokud
nebude téct čistá.
2. Druhý konec hadice pro
přívod vody připojte
k pračce – přišroubujte ji
ke vstupu studené vody
do pračky, který je
umístěn na horním
pravém okraji zadního
panelu pračky (viz
obrázek).
3. Ujistěte se, že v hadice není zapletená nebo zkřivená.
!!! Tlak vody v kohoutku musí odpovídat rozmezí hodnot!!
uvedených v tabulce technických údajů (na následující straně).
! ! ! Pokud není hadice pro přívod vody dostatečně dlouhá,! !
obraťte se na obchodníka nebo na autorizovaného opraváře.
4

========4========

Připojení hadice pro odvod vodyPřipojení hadice pro odvod vodyPřipojení hadice pro odvod vodyPřipojení hadice pro odvod vodyPřipojení hadice pro odvod vody
Hadici pro odvod vody připojte k odtokovému kanálu nebo odvodu vody ve stěně umístěném ve výšce 65 až 100cm nad úrovní podlahy.
65 - 100 cm
Hadici neohýbejte. Nebo ji položte přes okraj bazénu, dřezu nebo vany a připevněte ji k vodovodnímu kohoutku (viz obrázek). Volný konec hadice by neměl být umístěn pod hladinou vody.
!!! Nedoporučujeme Vám používat prodlužovací hadice; po je!!
to absolutně nezbytné, prodlužovací hadice musí mít stejný průměr jako hadice originální a nesmí být delší než 150 cm.
Elektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojení
Před zapojením pračky do el. sítě se ujistěte, že: 』 Zásuvka je uzemněná a její parametry odpovídají platným
normám;
』 Zásuvka může být zatížena maximálním příkonem pračky
uvedeným v tabulce technických údajů (vpravo); 』 Napájení odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce
technických údajů (vpravo);
』 Vidlice síťového přívodu může být do zásuvky zasunuta.
Pokud ne, musíte vidlici síťového přívodu nebo zásuvku
vyměnit.
!!! Pračka by neměla být umístěna ve venkovním prostředí!!
ani na místě, které je zakryto přístřeškem. Může být totiž velice nebezpečné vystavit pračku působení deště nebo bouřky.
!!! Při umístění pračky zajistěte, aby zásuvka ve zdi byla!!
snadno přístupná.
!!! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozdvojky.!!
!!! Síťový přívod nesmí být nijak zkřiven nebo nebezpečně!!
stisknut.
!!! Síťový přívod může být vyměněn pouze autorizovaným!!
servisním pracovníkem.
5
Varování ! Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti, pokud tato pravidla nebudou respektována.
První prací cyklusPrvní prací cyklusPrvní prací cyklusPrvní prací cyklusPrvní prací cyklus
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Jakmile byla pračka nainstalována, spusťte před zahájením jejího používání prací cyklus s přidáním pracího prostředku a bez prádla. Prací cyklus nastavte na 90°C a bez předpírky.
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Technické údajeTechnické údajeTechnické údajeTechnické údajeTechnické údaje
ModelModelModelModelModel
AML 105
RozměryRozměryRozměry 59,5 cm RozměryRozměry šířka
85 cm výška
53,5 cm hloubka
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
KapacitaKapacitaKapacitaKapacitaKapacita
Kapacita 1 – 5 kg pro program praní Kapacita 1 – 4 kg pro program sušení
Elektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojení
Napětí 220/230 V, 50 Hz Maximální příkon 1850 W
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Připojení na přívod vodyPřipojení na přívod vodyPřipojení na přívod vodyPřipojení na přívod vodyPřipojení na přívod vody Max. tlak 1 MPa (10 barů)
Min. tlak 0,05 Mpa (0,5 barů)
Kapacita bubnu 46 litrů
Rychlost ždímáníRychlost ždímáníRychlost ždímání Až Rychlost ždímáníRychlost ždímání 1000 ot./min
Kontrola programůKontrola programůKontrola programůKontrola programůKontrola programů podle direktivy IEC456podle direktivy IEC456podle direktivy IEC456podle direktivy IEC456podle direktivy IEC456
Praní: Praní: Praní: Praní: Praní: Program 3; teplota 60°C; hmotnost prádla 5 kg. Sušení: Sušení: Sušení: Sušení: Sušení: první cyklus sušení provést s prádlem o hmotnosti 1 kg a zvolit dobu sušení 40 minut.Druhý cyklus sušení provést s prádlem o hmotnosti 4 kg a knoflíkem SUŠENÍ nastaveným v poloze .
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Tento spotřebič splňuje požadavky následujících předpisů Evropského společenství:
- 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage – bezpečnostní předpisy) a následným změnám
- 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility – odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následným změnám.
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
problémů
problémů
problémů
problémů
problémů
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
CZCZCZCZCZ

========5========

Popis pračkyPopis pračkyPopis pračkyPopis pračkyPopis pračky
Ovládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panel
Dávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředku
Dávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředku: pro přidání pracího prostředku a aviváže (viz strana 10)
Tlačítko programu:Tlačítko programu:Tlačítko programu: Tlačítko programu:Tlačítko programu:zobrazit přímo schéma programů, které lze zvolit: vytáhnutím šedé páčky schéma otevřete.
INIDKÁTORYINIDKÁTORYINIDKÁTORY: INIDKÁTORYINIDKÁTORY zjištění, který prací cyklus právě probíhá. Pokud byla nastavena funkce opožděného startu, na displeji se zobrazí čas zbývající do zahájení programu (viz strana 7)
Knoflík SUŠENÍ: SUŠENÍ: SUŠENÍ: SUŠENÍ: SUŠENÍ: nastavení požadovaného cyklu sušení (viz strana 9).
FUNKČNÍ FUNKČNÍ FUNKČNÍ tlačítka: volba dostFUNKČNÍ FUNKČNÍ upných funkcí. Tlačítko odpovídající zvolené funkci zůstane zapnuté.
Knoflík NASTAVENÍ TEPLOTY: NASTAVENÍ TEPLOTY: NASTAVENÍ TEPLOTY: NASTAVENÍ TEPLOTY: NASTAVENÍ TEPLOTY: pro nastavení teploty nebo praní ve studené vodě (viz strana 9).
CZCZCZCZCZ
FUNKCEFUNKCEFUNKCEFUNKCEFUNKCE Tlačítka
IndikátoryIndikátoryIndikátoryIndikátoryIndikátory
Tlačítko
ZAPNUTÍ-VYPNUTÍZAPNUTÍ-VYPNUTÍZAPNUTÍ-VYPNUTÍZAPNUTÍ-VYPNUTÍZAPNUTÍ-VYPNUTÍ
ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/
ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEKZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEKZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEKZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEKZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK
Indikátor
Knoflík SUŠENÍSUŠENÍSUŠENÍSUŠENÍSUŠENÍ
Knoflík
VOLBY PROGRAMŮVOLBY PROGRAMŮVOLBY PROGRAMŮVOLBY PROGRAMŮVOLBY PROGRAMŮ
Tlačítko
START/RESETSTART/RESETSTART/RESETSTART/RESETSTART/RESET
Knoflík
NASTAVENÍ TEPLOTYNASTAVENÍ TEPLOTYNASTAVENÍ TEPLOTYNASTAVENÍ TEPLOTYNASTAVENÍ TEPLOTY
Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: zapnutí a vypnutí pračky.
Tlačítko START/RESET: START/RESET: START/RESET: START/RESET: START/RESET: spuštění programů nebo zrušení jakéhokoliv nesprávného nastavení.
Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK: indikace, zda je pračka zapnutá a zda lze dvířka pračky otevřít (viz strana 7).
Knoflík VOLBY PROGRAMŮ: VOLBY PROGRAMŮ: VOLBY PROGRAMŮ: VOLBY PROGRAMŮ: VOLBY PROGRAMŮ: volba pracích programů. Zatahovací ovládací knoflík: stiskněte střed knoflíku a knoflík se vysune. Knoflík zůstane během pracího cyklu zapnutý.
6

========6========

IndikátoryIndikátoryIndikátoryIndikátoryIndikátory
INDIKÁTORY Vám sdělují důležité informace. Mohou Vás informovat o následujícím:
Nastavení opožděného zahájení praníNastavení opožděného zahájení praníNastavení opožděného zahájení praníNastavení opožděného zahájení praníNastavení opožděného zahájení praní
Funkce opožděného zahájení praní (viz strana 9) je aktivována. Jakmile se prací program spustí, indikátor odpovídající opožděnému zahájení praní začne blikat:
V průběhu odpočítávání času před zahájením praní se na displeji zobrazuje doba zbývající do zahájení praní. Odpovídající indikátor bude blikat:
Jakmile uplyne nastavená doba před zahájením praní, blikající indikátor zhasne a nastavený prací program se zahájí.
Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK
Probíhající prací fáze:Probíhající prací fáze:Probíhající prací fáze:Probíhající prací fáze:Probíhající prací fáze:
Během pracího cyklu se indikátory postupně rozsvěcují a informují Vás tak, jaký prací cyklus právě probíhá:
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace

Předpírka / Praní

Máchání

Ždímání
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky

Sušení
Poznámka:
- během vypouštění vody se rozsvítí indikátor odpovídající cyklu ždímání.
- jakmile je cyklus sušení ukončen, světelný indikátor odpovídající fázi začne blikat, čímž oznamuje, že knoflík SUŠENÍ musí být nastaven zpět do polohy 000.00
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Funkční tlačítkaFunkční tlačítkaFunkční tlačítkaFunkční tlačítkaFunkční tlačítka
FUNKČNÍ TLAČÍTKA fungují na stejném principu jako INDIKÁTORY. Jakmile je zvolena nějaká funkce, rozsvítí se příslušné tlačítko.
Pokud zvolená funkce není v souladu s nastaveným programem, tlačítko začne blikat a tato funkce nebude provedena.
Pokud nastavíte funkci, která není v souladu s předchozí nastavenou funkcí, pouze naposledy zvolená funkce nebude provedena.
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
problémů
problémů
problémů
problémů
problémů
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Pokud je tento indikátor zapnutý, dvířka pračky jsou zablokována, čímž jsou chráněna před náhodným otevřením; aby se zabránilo možné škodě, počkejte, než tento indikátor začne blikat, a až poté dvířka pračky otevřete.
!!! Rychlé blikání indikátoru ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK a současně blikání alespoň jednoho!!
z dalších indikátorů znamená, že se vyskytla nějaká nestandardní situace. Obraťte se na technický servis.
7
CZCZCZCZCZ

========7========

Zahájení obsluhy a programyZahájení obsluhy a programyZahájení obsluhy a programyZahájení obsluhy a programyZahájení obsluhy a programy
Stručně: jak spustit programStručně: jak spustit programStručně: jak spustit programStručně: jak spustit programStručně: jak spustit program
1. Stiskem tlačítka pračku zapněte. Všechny indikátory
se na několik sekund rozsvítí a indikátor ZAPNUTÍ-
VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK začne blikat. 2. Vložte prádlo do pračky a zavřete dvířka.
3. Nastavte knoflík VOLBY PROGRAMŮ na požadovaný
program.
4. Nastavte teplotu praní (viz strana 9).
5. Nastavte rychlost sušení (viz strana 9).....
Tabulka s programyTabulka s programyTabulka s programyTabulka s programyTabulka s programy
Druh prádla a stupeň znečištěníDruh prádla a stupeň znečištěníDruh prádla a stupeň znečištěníDruh prádla a stupeň znečištěníDruh prádla a stupeň znečištění
ProgramyProgramyProgramyProgramyProgramy
TeplotaTeplotaTeplotaTeplotaTeplota
Prací prášekPrací prášekPrací prášekPrací prášekPrací prášek
Předpírka
BavlnaBavlnaBavlnaBavlnaBavlna
Extrémně zašpiněné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy apod.) Extrémně zašpiněné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy apod.) Silně zašpiněné bílé a stálobarevné prádlo
Jemně zašpiněné bílé a jemné barevné prádlo (košile, svetry apod.)
11111
90°C

22222
90°C
33333
60°C
44444
40°C
Sušení bavlněných oděvů
Umělá vláknaUmělá vláknaUmělá vláknaUmělá vláknaUmělá vlákna
Silně zašpiněné stálobarevné prádlo (plínky apod.)
Stálobarevné prádlo (všechny typy nepříliš zašpiněných oděvů) Silně zašpiněné stálobarevné prádlo (plínky apod.)
Jemné barevné prádlo (všechny typy nepříliš zašpiněných oděvů) Jemné barevné prádlo (všechny typy nepříliš zašpiněných oděvů)
55555
60°C
55555
40°C
66666
50°C
77777
40°C
88888
30°C
Sušení prádla ze syntetických vláken
Jemné prádloJemné prádloJemné prádloJemné prádloJemné prádlo
Vlna
99999
40°C
Velice choulostivé prádlo (záclony, hedvábí, viskóza apod.)
1010101010
30°C
Sušení jemného prádla
Neúplné programyNeúplné programyNeúplné programyNeúplné programyNeúplné programy
Jemné máchání
Jemné ždímání
Vypouštění vody
PoznámkyPoznámkyPoznámkyPoznámkyPoznámky
6. Přidejte prací prášek a aviváž (viz strana 10). 7. Stiskem tlačítka START/RESET spusťte prací program.
Chcete-li praní zrušit, stiskněte tlačítko START/RESET a
držte je po dobu alespoň 2 sekund stisknuté. 8. Jakmile je prací program ukončen, indikátor ZAPNUTÍ-
VYPNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK začne blikat, čímž Vám
oznamuje, že můžete otevřít dvířka pračky. Vyjměte
prádlo a ponechejte dvířka pračky otevřená, aby se buben
vysušil. Stiskem tlačítka pračku vypněte.
AvivážAvivážAvivážAvivážAviváž
Praní
DélkaDélkaDélkaDélkaDélka cyklucyklucyklucyklucyklu (minuty)(minuty)(minuty)(minuty)(minuty)
Popis pracího cykluPopis pracího cykluPopis pracího cykluPopis pracího cykluPopis pracího cyklu


137
Předpírka, prací cyklus, máchání, průběžné a závěrečné ždímání


120


105


72
Prací cyklus, máchání, průběžné a závěrečné ždímání
Prací cyklus, máchání, průběžné a závěrečné ždímání
Prací cyklus, máchání, průběžné a závěrečné ždímání


77


62


73


58
Prací cyklus, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné ždímání Prací cyklus, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné ždímání Prací cyklus, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné ždímání Prací cyklus, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné ždímání


30
Prací cyklus, máchání, šetrné ždímání


50
Prací cyklus, máchání, šetrné ždímání


45
Prací cyklus, máchání, ochrana před zmačkáním nebo vypuštění vody

Máchání, ochrana před zmačkáním nebo vypuštění vody
Vypouštění vody a jemné ždímání.
Vypouštění vody.
Funkce ochrany před zmačkáním: viz strana 20. Informace uvedená v tabulce je pouze informativní.
Speciální programSpeciální programSpeciální programSpeciální programSpeciální program
Program Daily 30 (program 8 pro oděvy z umělých vláken) je určen pro praní málo zašpiněných oděvů v krátkém čase: trvá pouze 30 minut a dovoluje Vám tak uspořit nejen čas, ale i el. energii. Při nastavení tohoto programu (8 při 30°C) můžete společně prát různé druhy prádla (kromě vlněného a hedvábného prádla), maximální hmotnost prádla v jedné várce je 3 kg.
Doporučujeme Vám použít tekutý prací prášek.
CZCZCZCZCZ
8

========8========

Uživatelská nastaveníUživatelská nastaveníUživatelská nastaveníUživatelská nastaveníUživatelská nastavení
Nastavení teploty Nastavení teploty Nastavení teploty Nastavení teploty Nastavení teploty
Otáčením knoflíku NASTAVENÍ TEPLOTY nastavíte teplotu vody při praní (viz tabulka programů na straně 8). Teplota může být snížena nebo můžete dokonce zvolit praní ve vlažné vodě ( ).
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Údaje uvedené v této tabulce
Nastavení cyklu sušení Nastavení cyklu sušení Nastavení cyklu sušení Nastavení cyklu sušení Nastavení cyklu sušení
Tabulka doby sušeníTabulka doby sušeníTabulka doby sušeníTabulka doby sušeníTabulka doby sušení jsou pouze orientační. Otočením knoflíku SUŠENÍ nastavte požadovaný typ sušení. Máte TypTypTypTypTyp Typ várky prádlaTyp várky prádlaTyp várky prádlaTyp várky prádlaTyp várky prádla Max.Max.Max.Max.Max.
k dispozici dvě volby:
vláknavláknavláknavláknavlákna hmotnosthmotnosthmotnosthmotnosthmotnost
várkyvárkyvárkyvárkyvárky ExtraExtraExtraExtraExtra DoDoDoDoDo KKKKK AAA – sušení s nastavením doby sušení: od 40 do 150 minut.AA
(kg)(kg)(kg)(kg)(kg) suchésuchésuchésuchésuché skříněskříněskříněskříněskříně žehlenížehlenížehlenížehlenížehlení B –B –B – sušení v závislosti na tom, jak má být usušené prádlo vlhké:B –B –
Bavlna, Oděvy různých rozměrů 4 130 120 110 K žehlení : prádlo je mírně vlhké, snadné žehlení.
plátno
Do skříně : prádlo je suché natolik, že jej můžete uložit do skříně.
Bavlna Froté ručníky 4 130 120 110 Extra suché : prádlo je velmi suché – tento režim doporučujeme
používat při sušení ručníků a županů
Trikot, Trička, košile 2,5 90 80 70
bavlna
Na konci sušení následuje fáze ochlazení prádla.
Akryl Pyžamo, ponožky atd.
1 65 60
60 Pokud je várka prádla k praní a sušení výjimečně větší než
maximální možné množství prádla v jedné várce (viz tabulka),
Nylon Kombiné, punčochy atd.
1 65 60 60 proveďte program praní a po jeho ukončení prádlo rozdělte a
část prádla vložte do bubnu pro další sušení. Nyní postupujte podle pokynů platných v případě, že provádíte pouze sušenípouze sušenípouze sušení.pouze sušenípouze sušení Stejný postup poté proveďte u zbývajícího prádla.
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Pouze sušeníPouze sušeníPouze sušeníPouze sušeníPouze sušení
Knoflík VOLBY PROGRAMŮ otočte do polohy pro nastavení sušení SUŠENÍ zvolte požadovaný druh sušení.
v závislosti na typu vlákna. Poté pomocí knoflíku
Důležité: Důležité: Důležité: - Důležité: Důležité: Cyklus ždímání je během sušení proveden tehdy, pokud jste nastavili program pro bavlněné prádlo a úroveň usušení prádla (Extra suché , Do skříně , K žehlení ).
- Cyklus sušení vlněných oděvů by měl být výlučně proveden ve formě sušení s nastavením doby sušení (150 – 100 – 60 – 40 minut). Pro várku prádla o hmotnosti 1 kg doporučujeme nastavit 60 minut sušení.
Pokud jste omylem zvolili jednu ze tří úrovní (Extra suché , Do skříně , K žehlení ), zařízení provede cyklus sušení, který bude trvat po MAXMAXMAX dobu (150 minut).MAXMAX
- Pokud chcete sušit várku bavlněného prádla o hmotnosti menší než 1 kg, nastavte program sušení pro oděvy ze syntetických vláken.
FunkceFunkceFunkceFunkceFunkce
Chcete-li aktivovat funkci:
1. stiskněte tlačítko příslušné funkce podle níže uvedené tabulky;
2. funkce je aktivní, když je příslušné tlačítko osvětleno.
Poznámka: Pokud tlačítko rychle bliká, znamená to, že příslušnou funkci nelze zvolit u právě nastaveného programu. FunkceFunkceFunkceFunkceFunkce EfektEfektEfektEfektEfekt PoznámkyPoznámkyPoznámkyPoznámkyPoznámky
Možné použít uMožné použít uMožné použít uMožné použít uMožné použít u
programů:programů:programů:programů:programů:
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
problémů
problémů
problémů
problémů
problémů

Opakovaně tiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí odpovídající indikátor
Opozdí zahájení opožděného zahájení praní. Pokud tlačítko stisknete pětkrát, tato funkce bude
VšechnyVšechnyVšechnyVšechnyVšechny OpožděnéOpožděnéOpožděnéOpožděnéOpožděné
praní až o 9 hodin. deaktivována.Poznámka: Jakmile jste stiskli tlačítko Start/Restart, doba
zahájení pranízahájení pranízahájení pranízahájení pranízahájení praní
zpoždění může být pouze snížena.
Umožňuje

bezvadné praní,
prádlo je viditelně
Tuto funkci nelze použít ve spojení s funkcí Rychlé praní.
1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6,
77777
DůkladnéDůkladnéDůkladnéDůkladnéDůkladné bělejší než při praní
pranípranípranípranípraní Třídy A.
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Rychlé praníRychlé praníRychlé praníRychlé praníRychlé praní

Sníží dobu praní o
30%
Tuto funkci nelze použít ve spojení s funkcí Důkladné praní.
1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6, 77777
1000 - 5001000 - 5001000 - 5001000 - 5001000 - 500
Snížení rychlosti odstřeďování.
VšechnyVšechnyVšechnyVšechnyVšechny programy kroměprogramy kroměprogramy kroměprogramy kroměprogramy kromě 10 a vypouštění10 a vypouštění10 a vypouštění10 a vypouštění10 a vypouštění vody.vody.vody.vody.vody.
9
CZCZCZCZCZ

========9========

Prací prostředky a prádloPrací prostředky a prádloPrací prostředky a prádloPrací prostředky a prádloPrací prostředky a prádlo
Dávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředkuDávkovač pracího prostředku
Dobré výsledky praní také závisí na správném dávkování pracího prostředku: pokud do praní přidáte příliš velké množství pracího prostředku, praní nebude účinnější. Naopak se může prací prostředek hromadit uvnitř pračky a také dochází k většímu znečištění životního prostředí.
1
Otevřete dávkovač pracího prostředku a vlijte do něj aviváž a nasypte prací prostředek následujícím způsobem:
2
3
Oddíl 1: prací prostředek pro předpírku (prášek)Oddíl 1: prací prostředek pro předpírku (prášek)Oddíl 1: prací prostředek pro předpírku (prášek)Oddíl 1: prací prostředek pro předpírku (prášek)Oddíl 1: prací prostředek pro předpírku (prášek) Před nasypáním prostředku se ujistěte, že byl vyjmut extra oddíl 4.
Oddíl 2: prací prostředek pro vlastní praní (prášek neboOddíl 2: prací prostředek pro vlastní praní (prášek neboOddíl 2: prací prostředek pro vlastní praní (prášek neboOddíl 2: prací prostředek pro vlastní praní (prášek neboOddíl 2: prací prostředek pro vlastní praní (prášek nebo tekutý prací prostředek)tekutý prací prostředek)tekutý prací prostředek)tekutý prací prostředek)tekutý prací prostředek)
Tekutý prací prostředek by měl být do oddílu přidán krátce před zahájením mycího cyklu.
Oddíl 3: další prostředky (aviváž atd.)Oddíl 3: další prostředky (aviváž atd.)Oddíl 3: další prostředky (aviváž atd.)Oddíl 3: další prostředky (aviváž atd.)Oddíl 3: další prostředky (aviváž atd.)
Aviváž by neměla přesáhnout mřížku.
Extra oddíl 4: bělící prostředekExtra oddíl 4: bělící prostředekExtra oddíl 4: bělící prostředekExtra oddíl 4: bělící prostředekExtra oddíl 4: bělící prostředek
!!! Nepoužívejte prostředek na ruční praní, protože by mohl!!
vytvářet příliš mnoho pěny.
Příprava prádlaPříprava prádlaPříprava prádlaPříprava prádlaPříprava prádla
』 Prádlo rozdělte podle:
- Typu vlákna/symbolu na štítku.
- Barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
』 Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte, zda knoflíky pevně drží.
』 Nepřekračujte limity pro hmotnost jedné várky prádla uvedené níže:
Odolné prádlo: max 5 kg
Syntetické oděvy: max 2,5 kg
Choulostivé prádlo: max 2 kg
Vlna: max 1 kg
Kolik jednotlivé kusy prádla váží ?Kolik jednotlivé kusy prádla váží ?Kolik jednotlivé kusy prádla váží ?Kolik jednotlivé kusy prádla váží ?Kolik jednotlivé kusy prádla váží ?
1 prostěradlo 400 – 500 g 1 povlak na polštář 150 – 200 g 1 ubrus 400 – 500 g 1 župan 900 – 1200 g 1 ručník 150 – 250 g
CZCZCZCZCZ
Speciální prádloSpeciální prádloSpeciální prádloSpeciální prádloSpeciální prádlo
Záclony:Záclony:Záclony: Záclony:Záclony: záclony složte a vložte je do povlaku na polštář nebo do síťového pytle. Perte je odděleně. Nepřekračujte polovinu jedné várky prádla. Použijte program 10, který automaticky neobsahuje cyklus ždímání.
Prošívané kabáty a větrovky: Prošívané kabáty a větrovky: Prošívané kabáty a větrovky: Prošívané kabáty a větrovky: Prošívané kabáty a větrovky: pokud jsou naplněny husím nebo kachním peřím, můžete je prát v pračce. Oděvy otočte naruby a vložte do pračky max. 2-3 kg. Zopakujte cyklus máchání jednou nebo dvakrát a poté použijte cyklus jemného ždímání.
Sportovní boty: Sportovní boty: Sportovní boty: Sportovní boty: Sportovní boty: odstraňte všechno bláto. Můžete je prát společně s džínami a jinými odolnými oděvy, ale ne s bílým prádlem.
Vlna: Vlna: Vlna: Vlna: Vlna: abyste docílili co nejlepších výsledků, použijte speciální prací prostředek. Dbejte na to, abyste nepřekročili max. doporučenou hmotnost jedné várky, což je 1 kg.
Woolmark Platinum CareWoolmark Platinum CareWoolmark Platinum CareWoolmark Platinum CareWoolmark Platinum Care
Tak jemné jako praní v ruce.Tak jemné jako praní v ruce.Tak jemné jako praní v ruce.Tak jemné jako praní v ruce.Tak jemné jako praní v ruce.
Ariston vytváří nový standard vyššího výkonu, který
je schválen společností Woolmark v podobě
prestižního označení Woolmark Platinum Care.
Hledejte na pračce se sušičkou logo Woolmark Platinum Care, které Vám zajišťuje, že pračka bezpečně a účinně vypere vlněné oděvy určené pouze k „ručnímu praní (hand wash)“ (M.00221):
Pro všechny oděvy označené k „ručnímu praní“
nastavte program 9 a použijte odpovídající prací
prostředek.
Ochrana před zmačkánímOchrana před zmačkánímOchrana před zmačkánímOchrana před zmačkánímOchrana před zmačkáním
Tato funkce přeruší program praní - prádlo je ponecháno ve vodě a poté je voda vypuštěna. Tento režim je možné použít u programů 5 – 6 – 7 – 10 a cyklu Jemného máchání. Chcete-li cyklus praní ukončit, stiskněte tlačítko START/RESET. Chcete-li spustit samotný program vypouštění vody, nastavte knoflík do odpovídající polohy označené symbolem a stiskněte tlačítko START/RESET.
10

========10========

Opatření a radyOpatření a radyOpatření a radyOpatření a radyOpatření a rady
!!! Pračka byla zkonstruována a vyrobena v souladu s platnými!!
mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace slouží pro Vaši bezpečnost a proto by jim měla být věnována patřičná pozornost.
Obecné bezpečnostní opatřeníObecné bezpečnostní opatřeníObecné bezpečnostní opatřeníObecné bezpečnostní opatřeníObecné bezpečnostní opatření
』 Toto zařízení je navrženo pro neprofesionální použití, použití v domácnostech. Jeho funkce nesmí být nijak měněny.
』 Tato pračka se sušičkou by měla být obsluhována pouze dospělými osobami a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
』 Nikdy se pračky se sušičkou nedotýkejte, pokud jste naboso nebo pokud máte vlhké nebo mokré ruce nebo nohy.
』 Netahejte za kabel síťového přívodu, chcete-li vytáhnout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Uchopte samotnou vidlici a vytáhněte ji.
』 Neotevírejte dávkovač pracího prostředku, pokud je pračka se sušičkou v provozu.
』 Nenamáčejte ruce do odtékající vody, protože může být velmi horká.
』 Nikdy netahejte za dvířka pračky silou: mohlo by dojít k poškození mechanismu zablokování dvířek, který byl vytvořen proto, aby nedošlo k jejich náhodnému otevření.
』 Pokud pračka se sušičkou nesprávně pracuje, za žádných okolností se nedotýkejte vnitřních částí pračky se sušičkou ve snaze pračku se sušičkou opravit.
』 V žádném případě nedovolte dětem, aby se pohybovaly v bezprostřední blízkosti pračky se sušičkou během doby, kdy je v provozu.
』 Během pracího cyklu jsou obvykle dvířka pračky se sušičkou zahřátá na vysokou teplotu.
』 Pokud musí být pračka se sušičkou přemístěna jinam, přesunujte ji s pomocí dvou nebo tří osob s nejvyšší pečlivostí. Nepokoušejte se ji přesunovat sami, protože je velice těžká.
』 Než vložíte prádlo do pračky se sušičkou ujistěte se, že je buben prázdný.
』 Během sušení mohou být dvířka pračky se sušičkou zahřátá na vysokou teplotu.
』 Zařízení nepoužívejte k sušení oděvů, které byly vyprány s přídavkem hořlavých látek (např. trichlóretylén).
』 Zařízení nepoužívejte k sušení pěnové pryže nebo podobných elastomerů.
』 Ujistěte se, že během sušení je vodovodní kohoutek otevřený.
11
』 Tato pračka se sušičkou může být použita pouze pro sušení oděvů, které byly předtím vyprány ve vodě.
Likvidace pračkyLikvidace pračkyLikvidace pračkyLikvidace pračkyLikvidace pračky
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
』 Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní předpisy, aby mohl být materiál recyklován.
』 Likvidace starého zařízení: než pračku vyhodíte, odřízněte síťový přívod a odstraňte její dvířka.
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Úspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životníhoÚspora energie a respektování životního prostředíprostředíprostředíprostředíprostředí
Technologie chránící životnímu prostředíTechnologie chránící životnímu prostředíTechnologie chránící životnímu prostředíTechnologie chránící životnímu prostředíTechnologie chránící životnímu prostředí
Pokud dvířky pračky vidíte, že k praní je použito velice malé množství vody, je to díky nejnovější Ariston technologii. Vaše pračka se sušičkou potřebuje méně než poloviční množství vody, aby dosáhla vynikajících pracích účinků: to je cíl, kterým bylo dosaženo respektování životního prostředí.
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Úspora pracího prášku, vody, energie a časuÚspora pracího prášku, vody, energie a časuÚspora pracího prášku, vody, energie a časuÚspora pracího prášku, vody, energie a časuÚspora pracího prášku, vody, energie a času 』 Do pračky by měla být vždy dávána plná várka prádla. Jedině tak nebude docházet k plýtvání zdrojů. Vyprání jedné plné várky prádla namísto dvou polovičních Vám umožní uspořit až 50% energie.
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
』 Cyklus předpírky je nutné použít pouze tehdy, pokud je prádlo extrémně znečištěné. Pokud toto pravidlo budete dodržovat, ušetříte prací prášek, čas, vodu a 5-15% ener gie.
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
』 Pokud skvrny před zahájením praní ošetříte odstraňovačem skvrn nebo prádlo namočíte do vody, nebudete muset prát při vysoké teplotě. Prací program při nastavení 60°C namísto 90°C nebo program při 40°C namísto 60°C ušetří až 50% energie.
』 Používejte správné množství pracího prostředku v závislosti na tvrdosti vody, stupni znečištění prádla a množství prádla v jedné várce. Ušetříte tak nejen peníze, ale i životní prostředí: aby se prací prášky biologicky nerozkládaly, obsahují přísady, které mění přirozenou rovnováhu životního prostředí. Také se snažte používat co nejméně aviváž.
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
』 Pokud budete pračku se sušičkou používat od večera do rána, pomůžete snížit zatížení el. systému během špičky. Funkce opožděného zahájení praní (viz strana 9) Vám pomůže odpovídajícím způsobem přizpůsobit čas praní.
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
problémů
problémů
problémů
problémů
problémů
』 Pokud má být prádlo vysušeno v sušičce, zvolte vysokou rychlost ždímání. Prádlo tak bude obsahovat málo vody a Vy ušetříte čas a energii při sušení.
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
CZCZCZCZCZ

========11========

Péče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržba
Odpojení přívodu vody a elektřinyOdpojení přívodu vody a elektřinyOdpojení přívodu vody a elektřinyOdpojení přívodu vody a elektřinyOdpojení přívodu vody a elektřiny
』 Po každém praní uzavřete kohout pro přívod vody. Tím omezíte opotřebení vodního systému pračky a také zabráníte případnému vytečení vody.
』 Během čištění a během provádění jakékoliv údržby pračku odpojte od zdroje el. energie.
Čištění pračkyČištění pračkyČištění pračkyČištění pračkyČištění pračky
Vnější a pryžové části pračky mohou být čištěny měkkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s přídavkem mycího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.
Čištění dávkovače pracího prostředkuČištění dávkovače pracího prostředkuČištění dávkovače pracího prostředkuČištění dávkovače pracího prostředkuČištění dávkovače pracího prostředku
1
Nadzdvihněte dávkovač pracího prostředku a vysuňte jej (viz obrázek).
Umyjte jej pod tekoucí vodou; tuto činnost byste měli pravidelně opakovat.
2
Péče o dvířka a buben pračkyPéče o dvířka a buben pračkyPéče o dvířka a buben pračkyPéče o dvířka a buben pračkyPéče o dvířka a buben pračky
』 Dvířka pračky nechávejte vždy otevřená, aby nedocházelo k vytváření nepříjemného zápachu.
CZCZCZCZCZ
Čištění čerpadlaČištění čerpadlaČištění čerpadlaČištění čerpadlaČištění čerpadla
Pračka se sušičkou je vybavena samočistícím čerpadlem, který nevyžaduje provádění žádné údržby. Někdy mohou do záchytné komory čerpadla spadnou malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky). Tato komora slouží k ochraně čerpadla a nachází se v dolní části pračky.
!!! Ujistěte se, že praní bylo dokončeno a vytáhněte vidlici!!
síťového přívodu ze zásuvky.
Otevření záchytné komory:
1.Pomocí šroubováku otevřete kryt na spodním okraji přední části pračky se sušičkou (viz obrázek);
2.Odšroubujte uzávěr otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek): z otvoru může vytéct nepatrné množství vody. Toto je normální;
3.Pečlivě vyčistěte vnitřek komory.
4.Opět našroubujte kryt;
5.Připevněte kryt. Než na něj zatlačíte ujistěte se, že úchytky jsou na správném místě.
Kontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vodyKontrola hadice pro přívod vody
Kontrolujte hadici pro přívod vody alespoň jednou ročně. Pokud je jakkoliv poškozená, ihned ji vyměňte: během praní je tlak vody vysoký a porušená hadice by mohla snadno prasknout.
!!! Nikdy nepoužívejte hadici, která není nová.!!
12

========12========

Odstranění problémůOdstranění problémůOdstranění problémůOdstranění problémůOdstranění problémů
Vaše pračka se sušičkou může přestat fungovat. Než se obrátíte na servisní středisko (viz strana 14) ujistěte se, že problém nelze snadno vyřešit. Projděte si následující seznam.
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
Instalace
ProblémProblémProblémProblémProblém
Možná příčina/řešeníMožná příčina/řešeníMožná příčina/řešeníMožná příčina/řešeníMožná příčina/řešení
Pračka se sušičkou nezahájila praníPračka se sušičkou nezahájila praníPračka se sušičkou nezahájila praníPračka se sušičkou nezahájila praníPračka se sušičkou nezahájila praní
』 Zařízení není zapojeno do el. sítě nebo je zapojeno nedostatečně, takže je přívod el. energie nemožný.
』 Došlo k výpadku napájení.
Prací program nebyl zahájenPrací program nebyl zahájenPrací program nebyl zahájenPrací program nebyl zahájenPrací program nebyl zahájen
』 Dvířka pračky nejsou správně dovřená.
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
Popis pračky
』 Tlačítko nebylo stisknuto.
』 Tlačítko START/RESET nebylo stisknuto.
』 Přívod vody není zapnut.
』 Bylo nastaveno opožděné zahájení praní (pomocí časovače, viz strana 9).
Do pračky se sušičkou není přiváděnaDo pračky se sušičkou není přiváděnaDo pračky se sušičkou není přiváděnaDo pračky se sušičkou není přiváděnaDo pračky se sušičkou není přiváděna vodavodavodavodavoda
』 Hadice pro přívod vody není připojena k vodovodnímu kohoutku. 』 Hadice je zlomená.
』 Vodovodní kohoutek není otevřen.
』 Odstávka vody.
』 Nedostatečný tlak vody.
』 Nebylo stisknuto tlačítko START/RESET.
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Pračka se sušičkou nepřetržitěPračka se sušičkou nepřetržitěPračka se sušičkou nepřetržitěPračka se sušičkou nepřetržitěPračka se sušičkou nepřetržitě napouští a vypouští vodunapouští a vypouští vodunapouští a vypouští vodunapouští a vypouští vodunapouští a vypouští vodu
』 Hadice pro odvod vody není připevněna ve výšce 65 až 100 cm od podlahy (viz strana 5).
』 Volný konec hadice je pod hladinou odtékající vody (viz strana 5).
』 Systém odvodu vody není vybaven odvzdušňovacím potrubím.
Pokud i po těchto kontrolách problém trvá, vypněte přívod vody ve vodovodním kohoutku, pračku vypněte a obraťte se na servisní středisko. Pokud se Váš byt nachází v horních patrech budovy, může zde být problém s odvodem vody způsobující to, že pračka neustále napouští a vypouští vodu. Abyste tuto nepříjemnost odstranili, lze v obchodě zakoupit speciální ventily proti zablokování odvodu vody.
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Prací prostředek
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Opatření a rady
Pračka se sušičkou neždímá neboPračka se sušičkou neždímá neboPračka se sušičkou neždímá neboPračka se sušičkou neždímá neboPračka se sušičkou neždímá nebo 』 Zvolený program neobsahuje fázi odpouštění vody: některé programy vyžadují neodpouští voduneodpouští voduneodpouští vodu neodpouští voduneodpouští vodu ruční aktivaci odpouštění vody (viz strana 8)
』 Je aktivována funkce snadného žehlení: chcete-li program dokončit, stiskněte
tlačítko START/RESET (viz strana 9).
』 Hadice pro odvod vody je zkřivená (viz strana 5).
』 Odpadní kanál je zablokovaný.
Během ždímání pračka se sušičkouBěhem ždímání pračka se sušičkouBěhem ždímání pračka se sušičkouBěhem ždímání pračka se sušičkouBěhem ždímání pračka se sušičkou silně vibrujesilně vibrujesilně vibrujesilně vibrujesilně vibruje
』 Během instalace nebyl buben správně odblokován (viz strana 4). 』 Pračka není vyvážená (viz strana 4).
』 Pračka je vtěsnaná mezi nábytek a stěnu (viz strana 4).
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Péče a údržba
Pračka se sušičkou tečePračka se sušičkou tečePračka se sušičkou tečePračka se sušičkou tečePračka se sušičkou teče
』 Hadice pro přívod vody není správně našroubovaná na vodovodní kohoutek (viz strana 4).
』 Dávkovač pracího prostředku je zablokován (je nutné jeho vyčištění - viz strana 12). 』 Hadice pro odvod vody není řádně zabezpečena (viz strana 5).
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
Odstranění
problémů
problémů
problémů
problémů
problémů
Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/Indikátor ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ ZABLOKÁNÍ DVÍŘEK PRAČKY rychleZABLOKÁNÍ DVÍŘEK PRAČKY rychleZABLOKÁNÍ DVÍŘEK PRAČKY rychleZABLOKÁNÍ DVÍŘEK PRAČKY rychleZABLOKÁNÍ DVÍŘEK PRAČKY rychle bliká současně alespoň s jedním bliká současně alespoň s jedním bliká současně alespoň s jedním bliká současně alespoň s jedním bliká současně alespoň s jedním dalším indikátoremdalším indikátoremdalším indikátoremdalším indikátoremdalším indikátorem
』 Kontaktujte servisní středisko, protože se došlo k nějaké nestandardní situaci.
Příliš pěnyPříliš pěnyPříliš pěnyPříliš pěnyPříliš pěny
』 Prací prostředek není určen pro praní v pračce (měl by mít označení „pro pračky“ nebo „pro ruční praní a praní v pračce“ apod.)
』 Použili jste příliš velké množství pracího prášku.
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Pračka se sušičkou prádlo neusušíPračka se sušičkou prádlo neusušíPračka se sušičkou prádlo neusušíPračka se sušičkou prádlo neusušíPračka se sušičkou prádlo neusuší
』 Zařízení není zapojeno do el. sítě. Nebo je zapojeno, ale nedostatečně.
』 Došlo k výpadku napájení.
』 Dveře pračky nejsou správně zavřeny.
』 Byl nastaven cyklus opožděného zahájení činnosti (pomocí časovače, viz strana 19). 』 Knoflík SUŠENÍ je nastaven v poloze 000.00
13
CZCZCZCZCZ

========13========

ServisServisServisServisServis
Než se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní středisko
』 Zjistěte, zda můžete problém vyřešit sami (viz strana 13);
』 Program restartujte a zjistěte, zda došlo k vyřešení problému;
』 Pokud se tak nestalo, obraťte se na autorizované servisní středisko. Telefonní číslo je uvedeno na záručním listě.
!!! Vždy vyžadujte asistenci autorizovaného servisního pracovníka.!!
Operátorovi oznamte:Operátorovi oznamte:Operátorovi oznamte:Operátorovi oznamte:Operátorovi oznamte:
』 Druh problému;
』 Typ zařízení (Mod);
』 Výrobní číslo (S/N).
Potřebné údaje naleznete na typovém štítku umístěném na zadním panelu pračky.
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
CZCZCZCZCZ
14

========14========

15
CZCZCZCZCZ

========15========

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz
Garantem servisu pro Českou republiku je firma AP servis AR s.r.o.,AP servis AR s.r.o.,AP servis AR s.r.o.,AP servis AR s.r.o.,AP servis AR s.r.o.,
tel.: 271 742 067
Merloni Merloni Merloni Merloni Merloni Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika
www.Merloni.com
Merloni Merloni Merloni Merloni Merloni Elettrodomestici spa
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy
04/2004 - 1950***** CZ

========16========For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Washer-dryer
Name ARISTON AML 105
Model AML 105
File size 221 KB
Number of pages 16 pages
file format pdf
Language Washer-dryer ARISTON AML 105 Česky - Czech Česky - Czech,