Download manual for the product
ELECTROLUX ENB38607X - Fridge/ Refrigerator

If you are looking for the instruction manual: Fridge/ Refrigerator ELECTROLUX ENB38607X - you have come to the right place. On this page you can download it for free. For details about manual, see the info below.

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.
We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.
PDF Download manual Fridge/ Refrigerator ELECTROLUX ENB38607X
Fridge/ Refrigerator ELECTROLUX ENB38607X Fridge/ Refrigerator ELECTROLUX ENB38607X


Sponsored linksThis manual is helpful?
Please click here:

File size: 710 KB (file format: pdf)
instrukcja obsługi manual de instructiuni de folosire
PL
RO
chłodziarko zamrażarka
combina frigorifica
ENB 38607X

========1========

We were thinking of you when we made this product

========2========

PL
electrolux 3
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety
i wygodę użytkowania. Powodzenia!

========3========

4 electrolux
PL
Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona wiele cennych wskazówek i rad dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji zakupionej przez Państwa chłodziarki.
Poniższe symbole pozwolą Państwu znaleźć potrzebne informacje:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przestrzeganie informacji i ostrzeżeń oznaczonych tym symbolem sprzyja bezpieczeństwu urządzenia i użytkownika.
Praktyczne wskazówki
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Porady
Tym symbolem są oznaczone praktyczne rady związane z żywnością i sposobami jej przechowywania.
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

========4========

PL
electrolux 5
Spis trSpis treśeścici
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................................7
Wskazówki ogólne .................................................................................7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dzieci .............................................8
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji .........................................8
Wskazówki bezpieczeństwa - czynnik chłodniczy izobutan............................8 Wskazówki dla użytkownika......................................................................9
Podstawowe informacje ..........................................................................9
Eksploatacja .........................................................................................9
Panel sterowania...............................................................................9
Wyswietlacz .....................................................................................9
Włączenie urządzenia po razpierwszy .................................................10
Wyłączanie urządzenia(wersja ogólna) ................................................10
Menu Funkcji..................................................................................10
Wybierz/Wyłącz/Włączposzczególne komory. ..........................................11
Wybór temperatury ..........................................................................11
Wyłączanie jednej komory.................................................................11
Funkcja Temperatury Otoczenia .........................................................11
Eksploatacja komory chłodziarki.............................................................12
Regulacja temperatury .....................................................................12
Funkcja "Holiday" (Wakacje) "H".........................................................12
Funkcja "Shopping" (Zakupy).............................................................12
Funkcja "Eco mode" (Tryb Oszczędny)................................................13
Funkcja szybkiego chłodzenia napojów "DrinksExpress " .......................13
Eksploatacja urządzenia chłodziarki....................................................13
Wskazówki dotyczące przechowywania żywności .................................14
Czas przechowywania produktów, temperatura.....................................14
Urządzenie do schładzania napojów DrinksExpress ..............................15
Jak schładzać napoje? .....................................................................15
Urządzenie DrinksExpress w trybie oczekiwania ...................................16
Czyszczenie urządzenia....................................................................16
Urządzenie DrinksExpress w trybie oczekiwania ...................................16
Eksploatacja przedziału zamrażarki .........................................................17
Przechowywanie zamrożonej żywności................................................17
Regulacja temperatury......................................................................17
Alarm przekroczenia temperatury .......................................................18
Akustyczna sygnalizacja otwartych drzwi .............................................18
Mrożenie świeżej żywności................................................................18
Przygotowanie kostek lodu................................................................19
Kilka użytecznych informacji i porad ........................................................19
Wskazówki i porady..............................................................................20
Tak można zaoszczędzić energii ........................................................20
Urządzenie i środowisko naturalne .....................................................20
Konserwacja .......................................................................................21
Odmrażanie....................................................................................21
Regularne mycie .............................................................................22

========5========

6 electrolux
PL
Przerwy w użytkowaniu chłodziarki.....................................................22
Usuwanie usterek.................................................................................23
Wymiana żarówki.............................................................................23
Co zrobić, jeżeli urządzenie nie działa .....................................................24 Wskazówki dla instalatora.......................................................................27
Dane techniczne..................................................................................27
Instalacja urządzenia.............................................................................27
Transport i rozpakowanie ..................................................................27
Czyszczenie ...................................................................................27
Ustawienie .....................................................................................28
Zmiana kierunku otwierania drzwi.......................................................29
Podłączenie do zasilania elektrycznego ..............................................31 Tabela czasu przechowywania żywności (1) ............................................32 Tabela czasu przechowywania żywności (2) ............................................33 Gwarancja i serwis .................................................................................33
Serwis i części zamienne..................................................................33

========6========

DE
PL
electrolux 7
WsWskkazóazówki dotwki dotyyczące bezpieczczące bezpieczeńseństwtwaa
Wskazówki ogólne Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili skorzystać lub przekazać w przypadku sprzedaży urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności w warunkach gospodarstwa domowego. Używanie w innych celach może spowodować uszkodzenie i/lub cofnięcie gwarancji.
Wszelkie naprawy (także reperacja lub wymiana przewodu zasilającego) mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowanych zakładów serwisowych. Czynności naprawcze wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować sytuacje niebezpieczne dla użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie odłącza się od zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie wtyczki przewodu z gniazdka (nie ciągnąć za przewód). Należy to zrobić zawsze przed myciem lub konserwacją urządzenia.
Przewodu zasilającego nie należy przedłużać.
Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest zgnieciony lub uszkodzony przez tylną ściankę chłodziarki/zamrażarki.
- Zniszczony przewód zasilający może ulec przegrzaniu i zapaleniu. Nie stawiać ciężkich przedmiotów lub chłodziarki/zamrażarki na przewodzie zasilającym. - Istnieje ryzyko zwarcia i pożaru. Nie ciągnąć za przewód zasilający wyjmując go z gniazdka, zwłaszcza
podczas wysuwania chłodziarki/zamrażarki z wnęki. -Zniszczenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie elektryczne.
- Zniszczony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez uprawnionego technika z autoryzowanego serwisu. Nie wkładać wtyczki przewodu zasilającego do obluzowanego gniazdka.
- Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli blok oświetleniowy nie jest przykryty odpowiednią osłonką. Do czyszczenia, odmrażania i wyjmowania mrożonek nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie. Należy zachować ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu płynów, aby nie zalały one czujnika temperatury i bloku oświetleniowego.
Nie należy spożywać lodów lub kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażania.
Raz rozmrożone artykuły żywnościowe nie nadają się do ponownego zamrożenia. Należy je spożyć tak szybko, jak to możliwe. Mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta produktu.
Nie należy przyspieszać procesu odmrażania za pomocą urządzeń elektrycznych lub środków chemicznych.
Nie należy wstawiać do wnętrza urządzenia naczyń z gorącymi potrawami.
W urządzeniu nie należy

========7========

8 electrolux
PL
przechowywać łatwopalnych cieczy lub gazów, gdyż mogą one eksplodować. W komorze zamrażania nie wolno przechowywać napojów gazowanych, napojów i owoców w butelkach. Otwór odpływowy należy regularnie sprawdzać i czyścić. Jeżeli otwór nie będzie czyszczony, będzie się w nim gromadziła woda, co może spowodować uszkodzenie.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa dzieci Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę elementami opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia się ! Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem lub jego elementami sterującymi.
Przy usuwaniu zużytego urządzenia z gospodarstwa domowego należy odciąć przewód zasilający i zdjąć drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci wewnątrz urządzenia lub porażeniu elektrycznemu.
Wskazówki
bezpieczeństwa
dotyczące instalacji Urządzenie musi stać tyłem do ściany tak, aby nagrzewające się elementy (np. sprężarka)nie dotykały jej. Podczas przesuwania urządzenia należy zwrócić uwagę, czy wtyczka przewodu zasilającego została wyjęta z gniazdka.
Zwrócić uwagę, czy urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym. Urządzenie musi mieć zapewnioną prawidłową wentylację, aby nie dopuścić do przegrzania. Postępować
DE
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji.
Wskazówki
bezpieczeństwa -
czynnik chłodniczy
izobutan
Uwaga:
Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy
- izobutan (R600A), który w większych
stężeniach jest łatwopalny i może
wybuchnąć.
Otwory wentylacyjne urządzenia nie
mogą być zakryte lub
zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń
lub środków do przyspieszania
odmrażania urządzenia, z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Nie dopuścić do uszkodzenia układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń
elektrycznych, za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać ze względu na bezpieczeństwo użytkownika i urządzenia. W przypadku ich nieprzestrzegania producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i ich konsekwencje.

========8========

DE
PL
electrolux 9
WsWskkazóazówki dla użytkwki dla użytkoownikwnikaa
Podstawowe informacje
Oficjalna nazwa urządzenia to "częściowo bezszronowa kombinacja chłodziarko-zamrażarki z jedną sprężarką, z zamrażarką umieszczoną pod spodem". Urządzenie obok tradycyjnych funkcji dysponuje także zaopatrzoną w osobne drzwi, zupełnie oddzieloną od drugiej części urządzenia zamrażarką. Odpowiednio do tego urządzenie nadaje się do przechowywania żywności w stanie zchłodzonym lub zamrożonym, do domowego zamrażania towarów w ilości podanej w instrukcji obsługi, oraz do przygotowania lodu.
Urządzenie w przedziałach granic temperatury odpowiadającym różnorodnym klasom klimatycznym spełnia przepisy normy.
Litera oznaczająca klasę klimatyczną znajduje się na tabliczce znamionowej Eksploatacja
Panel sterowania
A - Przycisk WŁ/WYŁ
B - Przycisk regulacji temperatury C - Wskaźnik temperatury i funkcji D - Przycisk funkcji
E - Przycisk zatwierdzający
WYŚWIETLACZ
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
oznacza pracę wskazywanej komory
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
wskazuje temperaturę wewnątrz danej komoryPulsowanie wskazania odnosi się do pracydanej komory
Alarm przekroczenia temperatury
oraz wskaźnik akustycznego
sygnalizowania otwartych drzwi (jeżeli przewidziano dla urządzenia)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
wskazuje temperaturę otoczenia
Wskaźnik dodatniej lub ujemnej
temperatury
Wskaźnik temperatury
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Child Lock" (Blokada dziecięca)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie regulatora czasowego
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Shopping" (Zakupy)
Funkcji "DrinksExpress"
(Schładzanie)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Fast Freeze" (Szybkie Mrożenie)
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji "Eco Mode" (Tryb Oszczędny

========9========

10 electrolux
PL
Włączenie urządzenia po raz pierwszy
Jeżeli po podłączeniu urządzenia
dogniazdka zasilania nie zaświeci się
wyświetlacz, należy włączyć
urządzenie przyciskiem (A). Po
uruchomieniu, urządzenie przechodzi
w tryb alarmowy. Wskazanie
temperatury pulsuje i słychać sygnał
akustyczny.
Aby wyłączyć ten sygnał, należy wcisnąć
przycisk (E) (zobacz też "Alarm
przekroczenia temperatury"),
ikonka nie przestanie pulsować, a na
wyświetlaczu pojawi się najwyższa
wartość temperatury.
W celu zapewnienia optymalnych
warunków przechowywania żywności,
należy wybrać funkcję "Eco Mode"
(Tryb Oszczędny), w której ustawienia
temperatury są następujące: +5°C w komorze chłodziarki
-18°C w komorze zamrażarki.
Przed umieszczeniem żywności w komorze zamrażarki, należy odczekać, aż temperatura wewnątrz osiągnie -18°C.
Aby ustawić inną temperaturę, należy skorzystać z instrukcji w rozdziale "Regulacja temperatury".
Ważne!
Jeżeli drzwiczki pozostaną uchylone przez kilka minut, wewnętrzne oświetlenie zostanie elektronicznie wyłączone. W takim przypadku, wystarczy zamknąć i otworzyć drzwi aby ustawić ponownie działanie oświetlenia.
DE
Wyłączanie urządzenia (wersja ogólna)
Wyłączenie urządzenia następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (A) przez dłużej niż sekundę. Następnie, na wyświetlaczu pojawi się odliczanie temperatury w kolejności -3 -2 -1. Po wyłączeniu urządzenia, wyświetlacz wskaże temperaturę otoczenia i pojawi się na nim odpowiednia ikonka.
Menu Funkcji
Wejście do menu funkcji następuje po poprzez naciśnięcie przycisku (D). Zatwierdzenie każdej funkcji następuje po naciśnięciu przycisku (E). Jeżeli nie dokona się zatwierdzenia, po kilku sekundach menu zostanie zastąpione zwykłymi wskazaniami wyświetlacza. Dostępne funkcje to:
Wybierz/Wyłącz/Włącz komorę chłodziarki
Wybierz/Wyłącz/Włącz komorę zamrażarki
Temperatura Otoczenia Funkcja "Child Lock" (Blokada Dziecięca)
Funkcja "Shopping" (Zakupy) Funkcja "Eco Mode" (Tryb Oszczędny)
Funkcja "Fast Freeze" (Szybkie Mrożenie)
Funkcja "DrinksExpress" (Schładzanie) (lub
funkcja regulatora czasowego)

========10========

DE
PL
electrolux 11
Wybierz/Wyłącz/Włącz poszczególne komory.
Funkcja Temperatury Otoczenia
Wybór temperatury
Regulacji temperatury można dokonać poprzez naciśnięcie przycisku (D) w celu wybrania komory, a następnie ustawienie pożądanej temperatury za pomocą przycisku (B).
Po naciśnięciu tego przycisku, na wyświetlaczu pulsuje wartość bieżącej temperatury. Naciśnięcie przycisku (E) powoduje zatwierdzenie wybranej temperatury.
Następnie, na kilka sekund włączy się sygnał akustyczny i przez chwilę pojawi się wskazanie wybranej temperatury, po czym wyświetlacz zacznie ponownie wskazywać temperaturę wewnątrz komory.
Nowa temparatura zostanie osiągnięta po upływie 24 godzin.
Ustawienie temperatury jest zapisywane, zatem nie ma konieczności ponownego nastawiania jej po dłuższym okresie przerwy w pracy urządzenia.
W celu uruchomienia funkcji temperatury otoczenia, należy nacisnąć przycisk (D) (jeśli to konieczne - kilkakrotnie), aż pojawi się odpowiednia ikonka . Wówczas wybrana temperatura jest temperaturą otoczenia.
Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a ikonka pozostanie podświetlona. Wyłączenia tej funkcji można dokonać w dowolnym momencie naciskając przycisk (D), aż zacznie pulsować odpowiednia ikonka, a następnie zatwierdzając przyciskiem (E)
Uwaga!
W czasie stabilizacji temperatury przy pierwszym uruchomieniu, podawana na wskaźniku wartość temperatury może nie być zgodna z ustawioną. Możliwe jest wówczas, że wskazywana temperatura różni się od ustawionej.
Wyłączanie jednej komory
Aby wyłączyć komorę, należy najpierw wybrać komorę naciskając przycisk (D), a następnie nacisnąć przycisk (A). Po tych czynnościach nastąpi odliczanie temperatury.

========11========

12 electrolux
PL
Funkcja "Shopping" (Zakupy)
Jeżeli istnieje konieczność przechowania większej ilości produktów spożywczych o wyższej temperaturze, Eksploatacja komory chłodziarki
Regulacja temperatury Temperaturę dla tej komory można regulować w zakresie od +2°C do +8°C. W normalnych warunkach pracy, wyświetlacz podaje temperaturę wewnątrz komory chłodziarki.
Uwaga!
Różnica między temperaturą podawaną na wyświetlaczu a temperaturą ustawioną jest zjawiskiem normalnym. W szczególności, gdy:
- niedawno dokonano zmiany ustawień - drzwiczki urządzenia pozostały otwarte przez dłuższy czas - w komorze umieszczono żywność o wyższej temperaturze.
Funkcja "Holiday" (Wakacje) "H"
Funkcja "Holiday" (Wakacje) umożliwia ustawienie temperatury na + 15°C. Funkcja ta pozwala na pracę zamkniętej i pustej chłodziarki przez dłuższy okres, na przykład podczas wakacji letnich, nie dopuszczając do powstawania nieprzyjemnego zapachu.
1. Aby włączyć funkcję "Holiday" (Wakacje), należy postępować w taki sam sposób, jak przy ustawianiu temperatury. Wskazaną temperaturę można zwiększyć o maksymalnie + 8 °C w jednostopniowych odstępach. Zwiększenie temperatury o + 2 °C
DE
będzie oznaczone literą "H". Aby zatwierdzić, nacisnąć przycisk (E). Od tej chwili zostaje uruchomiona funkcja "Holiday" w urządzeniu i działa ono w trybie oszczędzania energi.
Uwaga!
Podczas działania funkcji "Holiday", przedział chłodziarki musi być pusty.
Funkcja "Shopping" (Zakupy)í
Jeżeli istnieje konieczność przechowania większej ilości produktów spożywczych o wyższej temperaturze, na przykład po dokonaniu codziennych zakupów, zaleca się uruchomienie funkcji "Shopping" (Zakupy), w celu szybkiego schłodzenia produktów nie doprowadzając do podwyższenia temperatury reszty żywności przechowywanej wewnątrz urządzenia.
Uruchomienie funkcji "Shopping" (Zakupy) następuje po wybraniu przyciskiem (D) (w razie konieczności należy nacisnąć przycisk kilkakrotnie) odpowiedniej ikonki
Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a ikonka pozostanie podświetlona. Funkcja "Shopping" (Zakupy) wyłącza się automatycznie po około sześciu godzinach.
Wyłączenia tej funkcji można dokonać w dowolnym momencie naciskając przycisk (D), aż zacznie pulsować odpowiednia ikonka, a następnie zatwierdzając przyciskiem (E).

========12========

Funkcja "Eco mode" (Tryb Oszczędny)
Uruchomienie funkcji "Eco Mode" (Tryb Oszczędny) następuje po wybraniu przyciskiem (D) (w razie konieczności należy nacisnąć przycisk kilkakrotnie) odpowiedniej ikonki .
Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a ikonka pozostanie podświetlona. W tym trybie pracy, wybrane temperatury ustawiane są automatycznie (+ 5°C oraz - 18°C) dla optymalnych warunków przechowywania żywności. W dowolnym momencie można dokonać wyłączenia tej funkcji poprzez dokonanie zmiany temperatury w jednej z komór.
PL
electrolux 13
Eksploatacja urządzenia chłodziarki
Dla prawidłowego chłodzenia
potrzebne jest wykształcenie odpowiedniej wentylacji w urządzeniu chłodziarki. Dlatego nie należy zasłaniać szczeliny za tylnym brzegiem półki papierem, tacami itp.
Nie wolno wkładać do
chłodziarki ciepłych produktów żywnościowych, najpierw należy schłodzić je do temperatury pokojowej. Dzięki temu uniknąć można zbędnego powstawania szronu.
Produkty żywnościowe mogą
przejmować zapachy jedne drugich. Dlatego bezwzględnie należy umieścić je w zamkniętych naczyniach, lub zapakować w celofan, folię aluminiową, papier śniadaniowy, lub folię plastikową, zanim zostaną one umieszczone w chłodziarce. W tym przypadku produkty żywnościowe zachowają pierwotną wilgotność, np. warzywa nie wyschną nawet po upływie wielu dni.

========13========

14 electrolux
PL
Wskazówki dotyczące Czas przechowywania przechowywania żywności produktów, temperatura Produkty żywnościowe należy
Przedstawione na ostatnich stronach rozmieszczać zgodnie z podanymi
instrukcji tabele zawierają informacje o poniżej wskazówkami:
czasie przechowywania świeżej 1. Dania gotowe, potrawy w żywności i mrożonek.
naczyniach, świeże
mięso, napoje, wędliny
Czasu przechowywania nie można 2. Mleko i nabiał
dokładnie określić z góry, gdyż jest to 3. Owoce, warzywa, sałatki
uzależnione od stopnia świeżości 4. Ser, masło
produktu oraz jego wcześniejszego 5. Jaja
przechowywania. Dlatego podane przez 6. Jogurty, śmietana
nas wartości mają charakter wyłącznie 7. Małe butelki z napojami
orientacyjny.
Należy zwracać uwagę, aby czas między
kupnem mrożonek, a włożeniem ich do
komory zamrażania był jak najkrótszy
(rozmrożona żywność nie nadaje się do
powtórnego zamrożenia).
Jeżeli nie zamierzacie Państwo wkładać
do komory zamrażania właśnie
kupionych mrożonek, można je zostawić
w chłodziarce na 1 dzień (nadają się do
natychmiastowego spożycia po
rozmrożeniu).

========14========

PL
electrolux 15
Urządzenie do schładzania napojów DrinksExpress
Jak schładzać napoje? (Patrz rysunki w rozdziale "Główne części urządzenia").
Urządzenie DrinksExpress umożliwia szybkie schładzanie napojów, w różnego rodzaju opakowaniach, szybciej niż w chłodziarce czy zamrażarce. Może ono pomieścić napoje w opakowaniach od 330 ml do 2 l.
Jeśli urządzenie jest właściwie używane, zamarznięcie butelek jest wykluczone.
Główne części urządzenia 1 - Panel sterujący
2 - Przycisk załączenia i wyboru 3 - Taca
4 - Drzwiczki
Urządzenie DrinksExpress
Otworzyć drzwiczki urządzenia DrinksExpress i umieścić w środku na tacy pojemnik z napojem.
Zamknąć drzwiczki.
Przytrzymać przycisk załączenia i wyboru przez 1 s, aby włączyć urządzenie. Aby rozpocząć schładzanie należy wybrać typ napoju na wyświetlaczu urządzenia za pomocą przycisku załączenia i wyboru.
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku dioda LED na wyświetlaczu urządzenia DrinksExpress zaświeci się przy pierwszym typie pojemnika (Typ A). Jeśli w ciągu 3 s zostanie ponownie naciśnięty ten klawisz wybór zmieni się na pojemnik typu B.
Kontynuując naciskanie przycisku można przechodzić do następnych typów pojemników aż po ostatniego (Typ F). Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia. Po wybraniu typu pojemnika zgodnie z powyższymi instrukcjami należy zaczekać (dioda LED miga) - po 3 sekundach urządzenie rozpocznie automatycznie schładzanie.
Na zewnętrznym wyświetlaczu umieszczonym nad chłodziarką zostanie natychmiast wyświetlona ikona (ikona w kształcie butelki, jak pokazano na rysunku poniżej).
Panel sterujący urządzenia DrinksExpress

========15========

16 electrolux
PL
Czyszczenie urządzenia
Włączenie ikony funkcji DrinksExpress na
wyświetlaczu
Po zakończeniu cyklu schładzania rozlegnie się sygnał dźwiękowy a ikona w kształcie butelki na wyświetlaczu będzie migać.
Sygnał dźwiękowy będzie powtarzany, co 10 sekund przez okres 30 minut, po czym urządzenie DrinksExpress zostanie automatycznie wyłączone. Sygnał dźwiękowy tak jak i urządzenie, DrinksExpress można wyłączyć naciskając przycisk załączenia i wyboru.
Urządzenie DrinksExpress można łatwo czyścić, ponieważ ma wewnątrz płaskie powierzchnie, które można łatwo przetrzeć zwilżoną szmatką.
Wysuwana taca u dołu gromadzi rozchlapane napoje lub wodę powstałą w wyniku kondensacji. Tacę można wyciągnąć w celu oczyszczenia nawet gorącą wodą (jednak nie jest zalecane umieszczanie jej w zmywarce do naczyń).
Pojemność urządzenia DrinksExpress:
W urządzeniu można schładzać maksymalnie:
8 puszek 0,33 l lub 0,5 l
4 butelki plastykowe 0,5 l
2 butelki wina 0,75 l
1 karton Tetrapack 2 l
1 plastykową butelkę 1,5 lub nawet butelkę typu Magnum
Urządzenie DrinksExpress w trybie oczekiwania
W trybie oczekiwania ta komora chłodnicza może być używana jako uzupełnienie komory znajdującej się w chłodziarce a przeznaczonej do przechowywania świeżej żywności lub napojów.
Temperatura we wnętrzu urządzenia DrinksExpress, kiedy nie jest używane, jest taka jak w umieszczonym obok pojemniku na owoce i warzywa.

========16========

DE
Eksploatacja przedziału zamrażarki
Zamrażarka oznaczona jest symbolem który oznacza, że jest ona przeznaczona do mrożenia świeżej żywności oraz do długotrwałego przechowywania żywności w stanie zamrożonym oraz żywności głęboko mrożonej.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym rozruchu lub po pewnym okresie wyłączenia urządzenia, przed umieszczeniem żywności w komorze należy je uruchomić na 12 godziny. Aby urządzenie pracowało z najlepszą wydajnością, należy:
jeżeli ma być przechowywana większa ilości produktów żywnościowych - wyjąć wszystkie szuflady oraz kosze ze środka i umieścić żywność na półkach chłodziarki.
Przestrzegać dopuszczalnego limitu obciążenia podanego z boku w górnej części urządzenia (tam, gdzie to ma zastosowanie).
Regulacja temperatury
Temperaturę można regulować w zakresie od -15°C do -24°C.
Zaleca się ustawienie temperatury wewnętrznej na około -18°C. Gwarantuje to optymalne zamrożenie oraz konserwację przechowywanej żywności.
Uwaga!
Podczas stabilizacji temperatury przy pierwszym rozruchu, wyświetlana wartość temperatury może być niezgodna z ustawioną. W tym czasie istnieje możliwość, że wartości wyświetlanej i ustawionej temperatury różnią się.
PL
electrolux 17
Uwaga!
Różnica między temperaturą podawaną na wyświetlaczu a temperaturą ustawioną jest zjawiskiem normalnym. W szczególności, gdy:
- niedawno dokonano zmiany ustawień - drzwiczki urządzenia pozostały przez dłuższy czas otwarte
- w komorze umieszczono żywność o wyższej temperaturze
Różnica temperatury rzędu 5°C wewnątrz komory jest zjawiskiem normalnym.
W normalnych warunkach pracy, wyświetlacz podaje najwyższą temperaturę wewnątrz komory.
Ważne
Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na przykład awarią zasilania, i gdy urządzenie było wyłączone przez czas dłuższy niż podany w tabeli danych technicznych w sekcji "czas przywracania normalnej pracy urządzenia" , należy szybko skonsumować rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać ją obróbce cieplnej, po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).

========17========

18 electrolux
PL
Alarm przekroczenia temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki (spowodowany na przykład awarią zasilania) jest sygnalizowany poprzez:
- pulsowanie wskazania temperatury; - pulsowanie kontrolki komory zamrażarki
;
- pulsowanie ikonki ;
- sygnał akustyczny.
Po przywróceniu normalnych warunków pracy:
- wyłącza się sygnał akustyczny; - dalej miga wskazanie temperatury; Po naciśnięciu klawisza (E) w celu wyłączenia alarmu, najwyższa temperatura, jaka panuje w komorze pojawi się na wskaźniku przez kilka sekund. Następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu i wskaże temperaturę w wybranej komorze. W czasie alarmu, sygnał dźwiękowy można wyłączyć naciskając przycisk (E).
Akustyczna sygnalizacja otwartych drzwi
Alarm akustyczny uruchamia się, gdy drzwiczki urządzenia pozostaną otwarte przez około 5 minut.
Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany poprzez:
- pulsowanie symbol odpowiedniej komory
- sygnał akustyczny.
Sygnał akustyczny można wyłączyć naciskając przycisk (E).
Gdy zostaną przywrócone normalne warunki (poprzez zamknięcie drzwi): - alarm akustyczny wyłączy się
DE
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania żywności nabywanej jako mrożonki oraz głęboko zamrożonej, a także do mrożenia świeżej żywności.
Dane dot. maksymalnej ilości żywności zamrażanej w ciągu 24 godzin podano na tabliczce z numerem seryjnym. W celu zamrożenia żywności w ilości podanej na tabliczce z numerem seryjnym, należy umieścić ją tak, aby znajdowała się w bezpośredniej styczności z powierzchnią chłodzącą (wyjąć szufladę lub kosz).
Zastosowanie szuflad oraz koszy do mrożenia żywności powoduje nieznaczne zmniejszenie maksymalnej ilości produktów żywnościowych, które mogą być mrożone.
Produkty do zamrożenia należy umieścić w komorze gdyż jest to miejsce o najniższej temperaturze.
Aby rozpocząć zamrażanie świeżej żywności, należy uruchomić funkcję "Fast Freeze" (Szybkie Mrożenie). Naciskać przycisk (D) (kilkakrotne w razie konieczności), aż pojawi się odpowiednia ikonka . Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając w ciągu kilku sekund przycisk (E). Słychać będzie sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu będzie widoczna animacja z liniami.
Produkty należy umieścić w zamrażarce po 24-godzinnym okresie chłodzenia wstępnego.
Proces mrożenia trwa 24 godziny. W tym czasie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.

========18========

Wyłączenia tej funkcji można dokonać w dowolnym momencie naciskając przycisk (D), aż zacznie pulsować odpowiednia ikonka, a następnie zatwierdzając przyciskiem (E).
Przygotowanie kostek lodu Napełnić wodą pojemnik na kostki lodu, który znajduje się na wyposażeniu urządzenia i wstawić do komory zamrażania. Zwilżenie spodniej strony pojemnika oraz ustawienie pokrętła termostatu w najwyższej pozycji skróci czas przygotowania. Po zamrożeniu kostek należy przywrócić poprzednie ustawienie termostatu.
Gotowe kostki lodu można wyjąć z pojemnika pod bieżącą wodą lub np. uderzając w pojemnik. Jeżeli pojemnik przymarznie do ścianek komory nie należy go usuwać za pomocą ostrych przedmiotów (noża), gdyż można uszkodzić urządzenie.
Kilka użytecznych
informacji i porad Warto zwrócić uwagę na ustawialne półki, gdyż znacznie zwiększają one wykorzystanie komory zamrażania żywności. Ustawianie półek jest możliwe również, kiedy drzwi są otwarte pod kątem 90°.
Po otwarciu i zamknięciu drzwi zamrażalnika wewnątrz urządzenia z powodu niskiej temperatury zwiększy się próżnia. Należy poczekać 2-3 minuty po zamknięciu drzwi jeżeli chcemy otworzyć je ponownie aż do wyrównania ciśnienia wewnętrznego. Przy używaniu zamrażalnika należy pilnować, aby pokrętło kontroli temperatury było ustawione w takim położeniu, żeby temperatura wewnątrz nigdy nie podniosła się ponad -18 °C.
PL
electrolux 19
Jest wskazane, aby upewniać się co do nienagannego działania urządzenia codziennie, po to żeby w porę zauważyć ewentualną awarię i zapobiec zepsuciu zamrażanej żywności.
Odgłosy w trakcie normalnej ekspolatacji.
Pstrykanie: Kiedy sterowanie
elektroniczne włącza i wyłącza
sprężarkę, to słychać odgłos
pstrykania.
Kiedy płyn chłodzący jest
przepompowywany przez tylne zwoje
do płyty chłodzącej/parownika, to
słychać słabe bulgotanie, albo
odgłosy wrzenia.
Pluskanie: Kiedy włączy się sprężarka
i rozpocznie się krążenie ośrodka
chłodzącego w rurkach, to
towarzyszy mu zjawisko dźwiękowe
pulsowania (brzęczenia, szumu,
kapania, cieknięcia). Dźwięk ten może
być słyszalny także jeszcze przez
krótki czs po wyłączeniu sprężarki.
Parownik lodówki (element chłodzący
w dolnej części lodówki) może
powodować skraplanie się wody na
jej ściance. Temperatura tego
elementu zmienia się podczas jego
pracy, a jednocześnie nieznacznie
zmieniają się również jego rozmiary.
Te zmiany mogą powodować
trzaskający szum, który jest
naturalnym, nieszkodliwym
zjawiskiem.
Można skontrolować temperaturę żywności przechowywanej w lodówce. W tym celu należy ustawić gałkę termostatu w pozycji środkowej, umieścić szklankę wody w centralnym punkcie komory chłodzącej i włożyć termometr mierzący z dokładnością do ±1 °C. Jeżeli po upływie 6 godzin zmierzona temperatura jest zbliżona do pokazywanej przez wyświetlacz, to działanie urządzenia jest prawidłowe.

========19========

20 electrolux
PL
Pomiar musi być wykonany przy niezmiennych, ustalonych warunkach (bez zmieniania zawartości lodówki). Jezeli temperatura zamrazalnika jest mierzona przy uzyciu termometru, to warto umiescic go pomiedzy produktami, poniewaz odzwierciedli to rzeczywista temperature zamrazanych produktów. Mierzona w ten sposób wartość w przypadku termometru o odpowiedniej dokładności powinna wynosić tyle samo, lub trochę mniej, niż temperatura wskazywana przez wyświetlacz.
Wskazówki i porady W tym rozdziale znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki dotyczące eksploatacji urządzenia w sposób energooszczędny i przyjazny środowisku.
Tak można zaoszczędzić energię:
Należy unikać umieszczania urządzenia w słonecznym miejscu, lub blisko źródeł ciepła.
Uważać na odpowiednią wentylację sprężarki i skraplacza, aby nie tamować przepływu powietrza. Pakować żywność do szczelnie zamykanych naczyń, folii, aby uniknąć tworzenia się niepotrzebnego szronu. Unikać długotrwałego i niepotrzebnego otwierania drzwi. Ciepłe dania wkładać do urządzenia tylko po schłodzeniu do temperatury pokojowej.
Skraplacz należy utrzymywać w czystości.
Urządzenie i środowisko
naturalne
Urządzenie, jego materiały izolacyjne oraz układ chłodniczy nie zawierają gazów, które mogą ujemnie wpływać na warstwę ozonową. Zużyte urządzenia nie mogą być wyrzucane i składowane wraz z innymi odpadami przemysłowymi. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzącego z tyłu urządzenia. Informacji o punktach zbiórki można zasięgnąć u władz lokalnych. Materiały użyte do produkcji i oznaczone symbolem nadają się do powtórnego
przetworzenia.

========20========

DE
Konserwacja
Odmrażanie
Ściśle związane z działaniem urządzenia jest to, że część wilgoci zawartej w przestrzeni chłodzenia krystalizuje się w formie warstwy szronu, lub lodu. Gruba warstwa szronu, lub lodu ma właściwości izolujące, w ten sposób obniża efektywność chłodzenia, co przejawia się wzrostem temperatury przestrzeni chłodzenia i zwiększeniem zużycia energii.
W tym typie urządzenia odmrażanie płyty chłodzącej chłodziarki odbywa się zupełnie automatycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji zewnętrznej. Termostat regularnie przerywa pracę sprężarki na dłuższy lub krótszy okres czasu - przerywając także chłodzenie. Wtedy na skutek wewnętrznego obciążenia termicznego urządzenia temperatura płyty chłodzącej wzrasta ponad 0 °C, a więc ma miejsce proces odmrażania. Kiedy temperatura powierzchniowa płyty chłodzącej osiągnie +3 ÷ +4 °C, to termostat na nowo uruchamia system.
Topniejący szron spływa z kanału zbiorczego, poprzez tylny otwór odpływowy na tacę odparowania zamontowaną nad sprężarką i odparowuje w wyniku wydzielanego przez nią ciepła.
Zwracamy uwagę na to, żeby
regularnie sprawdzać i czyścić otwór odpływowy wody powstałej w procesie odmrażania, gdyż w przypadku jego zatkania zbierająca się odmrożona woda dostając się do izolacji urządzenia spowoduje jego przedwczesną awarię.
Otwór kanału odpływowego odmrożonej wody należy czyścić dołączoną do urządzenia i widoczną na rysunku przetyczką. Przetyczkę należy przechowywać w otworze.
PL
electrolux 21
Najbardziej znamiennym przykładem zatkania otworu kanału odpływowego odmrożonej wody jest to, kiedy wkładamy do urządzenia produkty zawinięte w papier, tak że papier dotyka tylnej ścianki urządzenia i zamarza na niej. Jeżeli wtedy wyjmiemy produkty, to papier się porwie i dostając się do kanału może spowodować jego zatkanie.
Dlatego prosimy - właśnie ze względu na powyższe - o postępowanie z należytą ostrożnością przy umieszczaniu w urządzeniu produktów zapakowanych w papier.
W przypadku szczególnego
obciążenia, np. podczas upałów, może się zdarzyć, że chłodziarka przejściowo pracuje stale. W tym czasie funkcja automatycznego odmrażania nie działa.
Nie jest zjawiskiem nienormalnym, jeżeli po zakończeniu cyklu odmrażania na tylnej ściance chłodziarki pozostaną małe obszary lodu lub szronu. W tym typie urządzenia odmrażanie zamrażarki jest zupełnie automatyczne.

========21========

22 electrolux
PL
DE
Regularne czyszczenie Urządzenie należy czyścić regularnie.
W trakcie czyszczenia urządzenia nie należy używać środków do prania, do szorowania, mocno perfumowanych środków czyszczących, politury woskowej, lub produktów zawierających środki odkażające, czy alkohol!
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła prądu elektrycznego.
Czyszczenie wewnętrzne
Część wewnętrzną i akcesoria należy czyścić ciepłą wodą z sodą oczyszczaną (5 ml na 0,5 l wody).
Wszystko należy dokładnie opłukać i wysuszyć.
Czyszczenie profilu uszczelniającego drzwi należy wykonywać czystą wodą. Czyszczenie zewnętrzne
Zewnętrzne części urządzenia należy myć ciepłą wodą z sodą oczyszczaną (5 ml na 0,5 l wody).
Raz, dwa razy do roku jest wskazane usunąć kurz i warstwę brudu zbierającą się na tylnej ściance urządzenia, na skraplaczu, oraz wyczyścić tacę odparowania znajdującą się na sprężarce.
Po czyszczeniu należy umieścić urządzenie pod napięciem.
Przerwy w użytkowaniu chłodziarki
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy: Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Wyjąć wszystkie produkty spożywcze. Odmrozić i wyczyścić wnętrze urządzenia według podanych wcześniej wskazówek.
Zostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

========22========

PL
electrolux 23
Usuwanie usterek
Wymiana żarówki
Jeżeli przepaliła się żarówka oświetlenia wewnętrznego, to jej wymiany możecie dokonać Państwo sami, zgodnie z poniższym:
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Nacisnąć znajdujący się zgodnie z rysunkiem z tyłu języczek (1), po czym zdjąć osłonę (2) w kierunku strzałki. Teraz można wymienić żarówkę. (Typ żarówki: T25 230-240 V, 25 W, gwint E14)
Po wymianie żarówki założyć osłonę i podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego. Brak oświetlenia nie wpływa na pracę urządzenia.

========23========

24 electrolux
PL
DE
Co zrobić, jeżeli urządzenie nie działa
Podczas eksploatacji urządzenia mogą zdarzyć się drobne usterki, które można usunąć we własnym zakresie, bez konieczności wzywania technika z autoryzowanego serwisu. W podanej poniżej tabeli znajdują się przykłady takich usterek.
Zwracamy Państwa uwagę na to, że dźwięki dobiegające ze sprężarki oraz układu chłodzącego świadczą o normalnej pracy urządzenia i nie są objawem usterki.
Urządzenie nie pracuje w sposób ciągły, więc zdarzające się przerwy w pracy sprężarki nie świadczą o braku dopływu prądu. Dlatego też przed dotykaniem, czy też czyszczeniem elementów elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania elektrycznego.

========24========

DE
PL
electrolux 25
Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie W chłodziarce Termostat jest źle ustawiony. Ustawić termostat na wyższąpozycję.
jest zbyt wysokatemperatura.
Do chłodziarki włożono ciepłeprodukty lub niewłaściwie je
Przełożyć produkty.
ułożono.
Drzwi są niedomknięte lub Sprawdzić, czy uszczelka jestuszczelka przylega
uszkodzona i czysta.niedokładnie.
Sprawdzić, czy możnadomknąć drzwi.
Ustawić termostat na wyższąpozycję.
W zamrażarce
Termostat jest źle ustawiony.
jest zbyt wysoka
Drzwi są niedomknięte lub
temperatura.
uszczelka przyleganiedokładnie.
Sprawdzić, czy uszczelka jestuszkodzona i czysta.
Włożono zbyt dużą ilość
Sprawdzić, czy można
produktów do zamrożenia.
domknąć drzwi.
Odczekać kilka godzin isprawdzić temperaturę
ponownie.
Przełożyć produkty tak, abypowietrze mogło przepływać
między nimi swobodnie. Po tylnej ściancechłodziarki
Produkty przeznaczone dozamrożenia ułożono zbyt
Oczyścić otwór odpływowy. ścieka woda.
blisko siebie. Przełożyć produkty tak, aby
Jest to zjawisko normalne
nie dotykały tylnej ścianki. W chłodziarcepojawia się duża
spowodowane automatycznymodmrażaniem.
Włożyć rurkę odpływowa dopojemnika na skropliny. ilość wody.
Ujście wody jest zatkane.
Woda wypływa zurządzenia na
Produkty dotykają tylnejścianki urządzenia.
podłogę.
Woda pochodząca zodmrażania nie spływa do
pojemnika na skropliny (nadsprężarką).
Zgromadziła sięduża ilość szronu i lodu.
Produkty są niewłaściwie
Zmienić opakowania żywności. opakowane. Sprawdzić szczelnośćzamykania się drzwi; Drzwi są niedomknięte.
sprawdzić, czy uszczelka jestnieuszkodzona i czysta. Źle ustawiony termostat.
Ustawić termostat na wyższątemperaturę.

========25========

26 electrolux
PL
DE
Usterka
Sprężarkapracuje bez przerwy.
Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Źle ustawiony termostat. Ustawić termostat na wyższątemperaturę.
Drzwi są niedomknięte.
Sprawdzić szczelność Włożono zbyt dużą ilość
zamykania się drzwi; produktów do zamrożenia.
sprawdzić, czy uszczelka jestnieuszkodzona i czysta. Włożono zbyt ciepłe produkty.
Odczekać kilka godzin isprawdzić temperaturę Zbyt wysoka temperaturaotoczenia.
ponownie.
Wkładać produkty max. otemperaturze pokojowej.
Spróbować obniżyćtemperaturę pomieszczenia, w
którym stoi urządzenie.
Urządzeniewcale nie działa. Nie działa anichłodzenie, ani oświetlenie.
Urządzeniepracuje bardzo głośno.
Wtyczka przewoduzasilającego jest niewłaściwie Włożyć prawidłowo wtyczkę włożona do gniazdka.
przewodu zasilającego dogniazdka.
Spalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik. Termostat nie jest ustawiony. Uruchomić urządzeniezgodnie ze wskazówkami Brak napięcia w gniazdku.
zawartymi w rozdziale„Ustawienie”.
Podłączyć do gniazdka inneurządzenie. Jeżeli nie będzie
działało należy wezwaćtechnika elektryka.
Sprawdzić, czy urządzenie stoistabilnie (wszystkie cztery Urządzenie jest źle ustawione.
nóżki dotykać podłogi).
Jeżeli opisane czynności nie przyniosą pożądanego efektu należy wezwać technika z autoryzowanego punktu serwisowego.

========26========

DE
PL
electrolux 27
WsWskkazóazówki dla inswki dla insttalatalatororaa
Dane techniczne
Model ENB 38607 X Pojemność brutto (l) Chłodziarka: 291
Zamrażarka: 91
Pojemność netto (l) Chłodziarka: 285
Zamrażarka: 78
Szerokość (mm) 595 Wysokość (mm) 2010 Głębokość (mm) 632 Zużycie energii (kWh/24 h) 1,026
(kWh/rok) 374 Klasa energetyczna, wg normy UE A Wydajność zamrażania (kg/24 h) 10 Max. czas przechowywania w razie awarii (h) 18 Nominalne natężenie prądu (A) 0,6 Poziom szumu Lc (dB) 42 Waga (kg) 74 Liczba sprężarek 1
Instalacja urządzenia Transport i rozpakowanie
Urządzenie jest dostarczane w
oryginalnym opakowaniu. Należy je przewozić w pozycji pionowej. Po każdorazowym przewożeniu urządzenia należy odczekać z podłączeniem do zasilania elektrycznego przynajmniej 2 godziny. Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone (zachować opakowanie) . Jeżeli sprzęt posiada usterki należy je zgłosić w miejscu zakupu.
Czyszczenie
Usunąć wszystkie taśmy klejące i inne elementy, które zabezpieczają niektóre części wyposażenia przed przesunięciem.
Urządzenie przemyć w środku letnią wodą i łagodnym ręcznym płynem do zmywania naczyń. Należy używać miękkiej szmatki.
Po oczyszczeniu urządzenie wytrzeć w środku do sucha.

========27========

28 electrolux
PL
Ustawienie
Temperatura otoczenia ma wpływ na zużycie energii i prawidłową pracę chłodziarki.
Przy wybieraniu miejsca ustawienia należy wziąć pod uwagę że, urządzenie należy używać w zakresach temperatur podanych w poniższej tabeli, odpowiadających klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia
SN +10 ... +32 °C
N +16 ... +32 °C
ST +18 ... +38 °C
Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej dolnej wartości, temperatura wewnątrz urządzenia może się podnieść powyżej przepisanej temperatury. Jeżeli temperatura otoczenia podniesie się ponad podaną maksymalną wartość, to spowoduje to wydłużenie czasu pracy sprężarki, usterki automatycznego odmrażania, wzrost temperatury wewnątrz urządzenia, lub wzrost zużycia energii elektrycznej.
Na tylne górne rogi urządzenia należy zamontować podkładki znajdujące się w woreczku z akcesoriami.
Należy poluzować śruby, umieścić podkładki pod śruby i ponownie dociągnąć śruby.
DE
Przy ustawieniu urządzenia należy uważać, aby było prawidłowo wypoziomowanie. Można to osiągnąć za pomocą 2 szt. nóżek nastawnych w przedniej dolnej części urządzenia. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach nasłonecznionych, lub bezpośrednio w pobliżu grzejnika, czy kuchenki. Jeżeli rozkład pomieszczenia wymaga jednak tego, aby urządzenie ustawić w pobliżu kuchenki, to należy wziąć pod uwagę następujące minimalne odległości:
Jeżeli odległość od gazowej lub
elektrycznej kuchenki wynosi 3 cm,
lub mniej, to pomiędzy urządzenia
należy wstawić niepalną płytę
izolacyjną o grubości 0,5÷1 cm.
Odległość od pieca olejowego, lub
węglowego niech wynosi 30 cm,
gdyż oddaje on więcej ciepła. Wykształcenie urządzenia jest takie, że można je używać dosunięte bezpośrednio do ściany.
Podczas ustawiania chłodziarki
należy zachować minimalne odległości zgodnie z rysunkiem: A: ustawienie pod szafką wiszącą B: wolnostojąco

========28========

DE
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Jeżeli miejsce ustawienia urządzenia
lubwygoda jego obsługi tego
wymagają, można zmienić kierunek
otwierania drzwi.Urządzenia
dostarczane są z drzwiami
otwieranymi w prawą stronę. Należy wykonać kolejne czynności
zgodnie z poniższymi objaśnieniami
oraz ilustracjami:
Zalecamy poprosić o pomoc drugą
osobę, która będzie podtrzymywała
drzwi urządzenia.
rysunek 1
PL
electrolux 29
Odłączyć urządzenie od zasilania. Otworzyć drzwi chłodziarki, zdemontować górną listwę drzwi (j) przez odkręcenie dwóch śrub (a); następnie zamknąć drzwi; uwaga na magnes (k) (rysunek 2).
rysunek 2
Przełożyć osłonę (g) na drugą stronę listwy wykończeniowej (j) (rysunek 2). Wykręcić śrubę (c) i zdjąć osłonę (b), następnie podtrzymując drzwi chłodziarki wykręcić dwie śruby (c) i zdemontować górny prawy zawias (d); powyższe elementy włożyć do pustego worka foliowego.
Drzwi chłodziarki lekko unieść, zdjąć i odłożyć w bezpieczne miejsce. Wykręcić śrubę (m), wyjąć blokadę drzwi (h) i zamontować ją odwrotnie
rysunek 3

========29========

30 electrolux
PL
po drugiej stronie (rysunek 2).
Podtrzymując drzwi zamrażarki
odkręcić środkowy zawias (a) od
korpusu urządzenia. Proszę
zachować plastikową podkładkę (b),
znajdującą się pod zawiasem
(rysunek 3).
Drzwi zamrażarki lekko unieść, zdjąć i
odłożyć w bezpieczne miejsce.
Wyjąć zaślepki (t, z) z obu drzwi
(rysunek 5).
Zdemontować samozamykacze (u, v)
przez wykręcenie śrub (s) (rysunek
3).
Przykręcić oba samozamykacze (u, v)
używając śrub (s) jednak zamieniając
je miejscami: samozamykacz z drzwi
chłodziarki przykręcić do drzwi
zamrażarki i na odwrót.
Zaślepki (t, z) włożyć po prawej
stronie w obu drzwiach (rysunek 5).
Zaślepkę dolnego zawiasu (e) wyjąć
przy pomocy śrubokręta (rysunek 4).
rysunek 4
Odkręcić oś dolnego zawiasu (f), a następnie wkręcić ją po lewej stronie. Nie zapomnieć o podkładce (h) (rysunek 4).
Zaślepkę dolnego zawiasu (e) włożyć
DE
po prawej stronie.
Wyjąć/wykręcić trzy zaślepki (k, n) znajdujące się po lewej stronie obudowy i przełożyć do zwolnionych otworów po środkowym zawiasie (rysunek 3).
Oś środkowego zawiasu (m) włożyć w lewy otwór drzwi zamrażarki (rysunek 3).
Otworzyć drzwi zamrażarki i umocować środkowy zawias z lewej strony przy pomocy dwóch śrub (c) . Nie zapomnieć także o plastikowej podkładce (b) pod zawias. Pionowe krawędzie drzwi muszą przebiegać równolegle do krawędzi bocznych urządzenia.
rysunek 5
Osłonę (e) wyjąć z worka plastikowego i zamontować przy pomocy śruby (c).
Górny lewy zawias (f) włożyć w lewy otwór chłodziarki, a następnie drzwi chłodziarki obsadzic na osi środkowego zawiasu i przymocować górny zawias dwiema śrubami (c) (rysunek 1).
Otworzyć drzwi chłodziarki, górną listwę (j) zamontować przy pomocy

========30========

DE
dwóch śrub (a); zwrócić przy tym
uwagę, by magnes (k) był na swoim
miejscu, następnie zamknąć drzwi
(rysunek 2).
Ustawić urządzenie w miejscu
przeznaczenia, wypoziomować i
podłączyć do zasilania.
Jeżeli nie chcecie Państwo sami
dokonać tej zamiany, to proszę się
zwrócić do najbliższego punktu
serwisowego naszych produktów.
Nasi technicy za opłatą dokonają dla
Państwa tej zamiany.
PL
electrolux 31
Podłączenie do zasilania elektrycznego
Parametry: napięcie zasilania 220- 230 V AC ( ), częstotliwość 50 Hz;~
Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
Urządzenie spełnia wymagania norm E.E.C.:
73/23 EEC z 19.02.73 (o niskich napięciach) wraz z późniejszymi zmianami
89/336 EEC z 03.05.89 (kompatybilność elektromagnetyczna) z późniejszymi zmianami.

========31========

32 electrolux
PL
DE
TTabela czasu prabela czasu przzechoechowywwywania żywnośania żywności (1)ci (1) Czas i metoda przechowywania świeżej żywności w chłodziarce
Artykuł żywnościowy Czas przechowywania w dniach Sposób pakowania
123 4 5 67
Świeże mięso XXx x x Ściśle przylegająca folia Gotowane mięso XXX x x x Przykryte talerzem
Pieczone mięso XXX x x Przykryte talerzem
Świeże, mielone mięso X Przykryte talerzem
Pieczone mięso mielone XXx x Przykryte talerzem
Wędliny, kiełbasy XXx x Folia, celofan, papier pergaminowy Świeże ryby X x x Ściśle przylegająca folia Gotowane ryby XXx x Przykryte talerzem
Smażone ryby XXx x x Przykryte talerzem
Ryby z puszki X x x Przykryte talerzem
Świeży kurczak XXX x x x Ściśle przylegająca folia Pieczony kurczak XXX x x x Przykryty talerzem
Świeża kura XXx x x Ściśle przylegająca folia Gotowana kura XXx x x Przykryta talerzem
Świeża kaczka, gęś XXX x x x Przykryta talerzem
Pieczona kaczka, gęś XXX Xx x x Przykryta talerzem
Masło w zamkniętym opakowaniu XXx x x x x Opakowanie oryginalne Masło w otwartym opakowaniu XXX XXX X Opakowanie oryginalne Mleko w plastikowej torbie XXX x x x Opakowanie oryginalne Śmietana XXX Xx x x Plastikowy kubełek
Ser żółty (twardy) XXX XXX X Ściśle przylegająca folia Ser żółty (miękki) XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Twaróg XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Jaja XXX XXX X
Szpinak, szczaw XXx x Ściśle przylegająca folia Zielony groszek, fasolka XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Grzyby XXx x x Ściśle przylegająca folia Marchew, pietruszka itp. XXX XXX X Ściśle przylegająca folia Strąk papryki XXx x x Ściśle przylegająca folia Pomidory XXX XXX X Ściśle przylegająca folia Kapusta XXX XXx x Ściśle przylegająca folia Truskawki, maliny itp. XXX x x Ściśle przylegająca folia Inne owoce XXX Xx x x Ściśle przylegająca folia Otwarte puszki z owocami XXX x x Przykryte talerzem
Ciasta z kremem XXx x Przykryte talerzem
Uwaga:
X zwyczajowy czas przechowywania
x możliwy czas przechowywania (dotyczy tylko świeżych produktów)

========32========

DE
PL
electrolux 33
TTabela czasu prabela czasu przzechoechowywwywania żywnośania żywności (2)ci (2)
Czas i metoda przechowywania mrożonek
Produkt Komora świeżej żywności **** - komora zamrażania
+2 - +7 °C -18 °C Warzywa:
Zielony groszek, fasolka, zestawy warzywne, kukurydza itp. 1 dzień 12 miesięcy Gotowane potrawy warzywne 1 dzień 12 miesięcy Gotowane potrawy mięsne 1 dzień 16 miesięcy Potrawy z ziemniaków i makaronu 1 dzień 12 miesięcy Zupy 1 dzień 6 miesięcy Owoce 1 dzień 12 miesięcy Mięso:
Kurczak, gęś, kaczka, 5 miesięcyfilety, tuńczyk 1 dzień 6 miesięcy Słodycze, lody 1 dzień 3 tygodnie
GwGwararancancja i serja i serwiswis Warunki gwarancji znajdują się na karcie Model gwarancyjnej, którą otrzymali Państwo
przy zakupie.
Product no Bezzasadne wezwania serwisu w czasie
Serial no trwania gwarancji będą traktowane jako
Data zakupu wizyty odpłatne.
Serwis i części zamienne W przypadku konieczności wezwania technika należy zgłosić usterkę w autoryzowanym zakładzie serwisowym, najbliższym miejsca Państwa zamieszkania. Informacji o telefonie i adresie serwisu można zasięgnąć w jednostkach handlowych lub centrali firmy Electrolux.
Przy zgłoszeniu należy podać model i numer seryjny sprzętu. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia, w jego dolnej części. Zalecamy zanotowanie tych danych w instrukcji:

========33========

34 electrolux
PL
DE
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, .e zakupione urz1dzenie jest wolne
od wad fizy-cznych zobowiązując sie jednoczesnie - w razie
ujawnienia takich wad w okresie gwaran-cyjnym i w zakresie okreolonym
niniejszym dokumentem - do ich usunieeia w sposób uzale.niony od
właociwooci wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czeoci zamiennych
od produ-centa termin naprawy mo.e zostaa wydłu.ony do 30 dni. 4. Okres gwarancji dla u.ytkownika wynosi 24 miesi1ce od daty zakupu. 5. Sprzet przeznaczony jest do u.ywania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodar-stwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzen powstałych na skutek u.ywania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
– uszkodzen mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzen spowodowanych działaniem siły zewnetrznej np. przepiecia w
sieci elek-trycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające autoryzacji
Electro-lux Poland,
– czeoci z natury łatwo zu.ywalnych takich jak: .arówki, bezpieczniki, filtry,
pokretła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzetu na nowy jezeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal wystepują w nim wady. Przez
naprawe rozumie sie wykonanie czynnooci o charakterze specjalistycznym
właociwym dla usuniecia wady. Pojecie na-prawy nie obejmuje: instalacji,
instrukta.u, konserwacji sprzetu, poprawy poł1czen me-chanicznych lub
elektrycznych.
8. Wymiany sprzetu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeoli jest to niemo.liwe placówka sprzeda.y detalicznej, w której sprzet
został zakupiony. Sprzet zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez
uszkodzen mechanicznych. Niespełnie-nie tych warunków mo.e
spowodowaa nie uznanie gwarancji.
9. Monta. sprzetu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elek-trycznej mo.e bya wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnie-nia pod rygorem utraty gwarancji.

========34========

DE
PL
electrolux 35
10. Electrolux Poland nie ponosi .adnej odpowiedzialnooci za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaociwego zainstalowania sprzetu lub napraw
wykonanych przez osoby nieu-powanione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powy.sza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupującego wynikających z tytułu niezgodnooci towaru z umową. 13. Niniejsza gwarancja obowi1zuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzeda.y, potwierdzoną
pieczecią i pod-pisem sprzedawcypráva
Uwaga: uszkodzenie lub usuniecie tabliczki znamionowej z urządzenia mo.e spowodowaa nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: [email protected]
lwww.electrolux.pl

========35========

36 electrolux
PL
DE
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objete gwarancj1 firmy Electrolux w ka.dym z krajów wymienionych na koncu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub okreolony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właociciela urządzenia z jednego z poni.szych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją waznooa z nastepującymi zastrze.eniami:-
•Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Date zakupu nale.y potwierdzia przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawce urządzenia.
•Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czeoci) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
•Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiocie na pierwszego kupującego i nie mo.na jej przekazaa na innego u.ytkownika.
•Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. U.ytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
•Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania. Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w .aden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com

========36========

DE
PL
electrolux 37
"

"O

16,
,
poc

c

29, LT-09108 Vilnius
ø
kkvn. 2 , 0508 Oslo
llandsgade 2, 7000 Fredericia
ø
www.electrolux.com
æ
+7 095 937 7837 129090 Moc
a +34 902 11 63 88 Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
ñ

Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark +45 70 11 74 00 Sj
Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti +37 2 66 50 030 Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Espa
France www.electrolux.fr
Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland +353 1 40 90 753 Long Mile Road Dublin 12
Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija +37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva +370 5 2780609 Verki
Luxembourg +35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge +47 81 5 30 222 Risl
Österreich +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal +35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija +38 61 24 25 731 Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi +35 8 26 22 33 00 Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Pocc========37========

38 electrolux
PL
DE

========38========

RO
electrolux 39
BBiinnee aaşşii vveenniitt îînn lluummeeaa EElleeccttrroolluuxx
Vã mulşumim cã aşi ales un produs de primã clasã de la Electrolux, pe care îl veşi folosi cu multã plãcere în viitor. Dorinşa firmei Electrolux este de a vã oferi o mare varietate de produse de calitate, care vã vor face viaşa mai confortabilã. Puteşi gãsi câteva exemple pe coperta acestui manual. Vã rugãm sã vã faceşi timp câteva minute pentru a studia acest manual, astfel încât sã vã bucuraşi de avantajele noii dvs. maşini. Promitem cã vã va face viaşa mai uşoarã. Succes!

========39========

40 electrolux
RO
Inainte de in

For more information, please download the file of manual.

Sponsored links
Preview instructions for use
Type Fridge/ Refrigerator
Name ELECTROLUX ENB38607X
Model ENB 38607 X
File size 710 KB
Number of pages 72 pages
file format pdf
Language Fridge/ Refrigerator ELECTROLUX ENB38607X Polski - Polish Polski - Polish,