Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
AEG ELECTROLUX LAVAMAT 74651 - Automata mosógép

Ha keres a használati utasítás: Automata mosógép AEG ELECTROLUX LAVAMAT 74651 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Automata mosógép AEG ELECTROLUX LAVAMAT 74651
Automata mosógép AEG ELECTROLUX LAVAMAT 74651 Automata mosógép AEG ELECTROLUX LAVAMAT 74651


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 519 KB (fájl formátuma: pdf)
LAVAMAT 74650 - 74651 - 74652 - 76651 - 76652

Gebruiksaanwijzing

Wasmachine


========1========

2

Geachte klant
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten. U zult gedurende de hele levensduur van het apparaat een perfecte combinatie ervaren van functioneel design en hoogwaardige technologie. De fabricage is gebaseerd op de hoogste kwaliteitseisen. Uw apparaat is ontworpen om u de beste prestaties te leveren terwijl alle aspecten met betrekking tot het milieu en energiebesparing gerespecteerd worden. Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en hem voor een optimaal gebruik in de buurt van de machine te bewaren. Vergeet ook niet hem aan de volgende gebruiker te geven. Wij wensen u veel plezier met uw A.E.G. Electrolux apparaat.

De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Veiligheidsinstructies. Adviezen en aanbevelingen Informatie betreffende de bescherming van het milieu


========2========

Inhoud

3

Inhoud
Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Beschrijving van het apparaat Wasmiddellade Bedieningspaneel Display Ingebruikneming Aanpassing aan persoonlijke wensen
Geluidssignaal Veiligheid voor kinderen

6 6-9 10 10 11 11 12 12
12 12

Dagelijks gebruik
Wasgoed in de machine doen Dosering van wasmiddelen Selectie van het gewenste programma Selectie van de centrifugesnelheid of van de Spoelstop-functie Toetsen van de programma-opties Selectie van de optie Voorwas Selectie van de optie Vlekken Selectie van de optie Behoedzaam Selectie van de optie TIDJ Display Selectie van de toets Start/Pauze Selectie van de toets Startuitstel Weergave programmaverloop Selectie van de Spoelen+ Wijziging van een optie of van een lopend programma

13
13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19


========3========

4

Inhoud

Onderbreken van een programma Annuleren van een programma Opening van de deur tijdens een lopend programma Einde programma

19 20 20 20

Wasprogramma's Programma-Informatie Dagelijks gebruik
Het wasgoed sorteren Temperaturen Voordat u het wasgoed in de trommel plaatst Maximale beladingen Gewicht van wasgoed Vlekkenbehandeling Keuze van het wasmiddel Dosering van wasmiddelen en additieven Hardheidsgraden van het water Wasmiddelen en additieven Wasverzachter

21-23 24 25
25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29

Onderhoud en reiniging
Ontkalking van het apparaat Na elke was Buitenkant De wasmiddellade Behuizing van de wasmiddellade De pomp Het filter van de toevoerleiding Voorzorgsmaatregelen tegen vorst Machine legen in geval van nood

30
30 30 30 30 31 31 32 33 33


========4========

Inhoud

5

Als zich een storing voordoet Technische kenmerken Verbruikswaarden Installatie
Uitpakken Plaatsing en waterpas zetten Aansluiting op de waterleiding Voorziening waterstop Waterafvoeren Elektrische aansluiting

34-37 38 39 40
40 42 42 43 43 44

Milieu
Afdanken van het apparaat Weggooien van het oude apparaat Ecologische adviezen

45
45 45 45

Garantie/serviceafdeling Klantenservice

46 50


========5========

6

Belangrijke waarschuwingen

Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen
Voordat u de machine in bedrijf stelt
De veiligheid van onze AEG Electrolux apparaten is in overeenstemming met de technische normen en de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u aan de volgende veiligheidsvoorschriften te herinneren. Lees deze helemaal door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Om redenen van veiligheid en met het oog op het garanderen van een correct gebruik van het apparaat, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Het zelfde geldt voor de aanbevelingen en waarschuwingen die hierin staan, voordat u de machine installeert en in gebruik neemt. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsmaatregelen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij uw machine. Indien het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing erbij zit. Dan is de nieuwe gebruiker op de hoogte van de werking en de waarschuwingen die hierin staan. Controleer, voordat u het apparaat installeert, of er tijdens het transport geen schade is ontstaan. Installeer nooit een beschadigde machine. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat gekocht heeft als het beschadigd blijkt te zijn. Indien uw apparaat in de wintermaanden wordt afgeleverd, als de temperatuur onder 0C ligt, laat de wasmachine dan gedurende 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur staan, voordat u hem in gebruik neemt.

Algemene veiligheid
Het is verboden om de technische kenmerken te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat. De deur kan tijdens de wasprogramma's een hele hoge temperatuur krijgen. Raak hem niet aan ! Zorg er voor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Om dit te voorkomen, de binnenkant van de trommel controleren vr elk gebruik van het apparaat. Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en


========6========

Belangrijke waarschuwingen

7

wasmiddel. Als u de machine te vol laadt, kan het wasgoed beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden. Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, daar deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen. Gebruik uw wasmachine niet om artikelen te wassen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen. Trek, na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine, altijd de stekker uit het stopcontact en draai de watertoevoerkraan dicht. Probeer nooit zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice van uw leverancier. Vraag altijd om door de Fabrikant goedgekeurde vervangingsonderdelen.

Installatie
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met uw leverancier. Het apparaat moet worden uitgepakt voordat u het in gebruik kunt nemen. Onvolledige verwijdering van de transportveiligheidsvoorzieningen kan schade aan het apparaat en aan ernaast aanwezig meubilair veroorzaken (raadpleeg het betreffende hoofdstuk). Het apparaat moet tijdens het uitpakken uitgeschakeld zijn. Controleer, na installatie van het apparaat, of dit niet op de wateraanvoer- of afvoerslang of op de voedingskabel staat. Als de machine op een vloer met tapijt wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelvoetjes te worden aangepast om de lucht goed te kunnen laten circuleren. Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen. Als het apparaat op een plaats genstalleerd is waar het kan gaan vriezen, lees dan zorgvuldig het hoofdstuk beveiliging tegen vorst. Vertrouw de noodzakelijke werkzaamheden voor de wateraansluiting alleen toe aan een erkende loodgieter.


========7========

8

Belangrijke waarschuwingen

Als de elektrische aansluiting een wijziging aan de installatie in uw woning vereist, doe dan een beroep op een erkend elektricien.

Gebruik
Uw machine is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik hem niet voor commercile of industrile doelen maar alleen waarvoor hij ontworpen is. Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. Doe niet teveel wasgoed in de trommel. Zie het betreffende hoofdstuk in deze gebruiksaanwijzing. Voordat u gaat wassen, dient u er voor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugel-BH's mogen NIET machinaal worden gewassen. Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met benzine, alcohol, of trichloorethyleen, enz. mogen niet in de wasmachine gewassen worden. Als dergelijke vlekkenverwijderaars gebruikt zijn voordat de kledingstukken in de machine gewassen worden, moet u wachten tot het product is vervlogen voordat u ze in de machine stopt. De stekker mag nooit aan de voedingskabel uit het stopcontact getrokken worden, maar altijd aan de stekker zelf. Gebruik de wasmachine nooit als de voedingskabel, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel zodanig beschadigd zijn dat de binnenkant van de machine toegankelijk is.

Veiligheid van kinderen
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of personen wiens lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of het gebrek aan ervaring en kennis het gebruik zonder risico van het apparaat zonder toezicht verhinderen of zonder instructie van een verantwoordelijke persoon die er voor kan zorgen dat ze het apparaat zonder gevaar kunnen gebruiken. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze het apparaat aanraken en ermee gaan spelen.


========8========

Belangrijke waarschuwingen

9

De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen verstikkingsgevaar ! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Zorg er voor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Daarom is de machine uitgerust met een speciale voorziening. Om deze functie te activeren dient u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts te draaien tot de groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig een muntstuk. Om deze functie uit te schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, dient u de knop naar links te draaien tot de groef verticaal staat.


========9========

10

Beschrijving van het apparaat

Beschrijving van het apparaat
Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel.

1 2 3

Wasmiddellade Bedieningspaneel Deurhandgreep

4 5 6

Typeplaatje Afvoerpomp Schroefvoeten (in hoogte verstelbaar)

Wasmiddellade

Waspoeder voor programma's met voorwas Waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas Vloeibare toevoegingen: wasverzachter, stijfsel... Vlekkenverwijderaar voor programma's met de optie VLEKKEN


========10========

Bedieningspaneel

11

Bedieningspaneel
ECO
KORT INTENSIEF INTENSIF UIT ARRET

LOOPTIJD TEMPS RESTANT

STARTUITSTEL DEPART DIFFERE

95

KATOEN BLANC/COULEURS

20 MIN - 3KG
DEKENS COUETTE CENTRIFUG. ESSORAGE POMPEN VIDANGE SPOELEN RINCAGES WOL/ZIJDE LAINE/SOIE

60 40-60 MIX 40 30 60 40
SYNTHETICA SYNTH.

1400 900 700 500
OVERDOSERING SURDOSAGE SPOELEN RINCAGE
BEHOEDZAAM TIJD SENSIBLES TEMPS

CENTRIFUG. VOORWAS VLEKKEN ESSORAGE PRELAVAGE TACHES

START/PAUZE DEPART/PAUSE

30

FIJNE WAS/LINGE DELICATS

30 40

40

30
STRIJKVRIJ PLUS REPASSAGE FACILE PLUS

1
1 2 3 4 5 Programmakeuzeknop Toets CENTRIFUGEREN Toets VOORWAS Toets VLEKKEN Toets BEHOEDZAAM

2

3
6 7 8 9
10

4

5

6 7

8

9 10

Toets TIJD Display Toets START/PAUZE Toets STARTUITSTEL Indicatie programmaverloop

Display

1 Symbol veiligheid van kinderen 2 Zie hoofdstuk Display 3 Symbol Startuitstel

4 5

Symbolen programma verloop Symbol Deur


========11========

12

Gebruik

Ingebruikneming
Zorg ervoor dat de elektrische en wateraansluitingen voldoen aan de installatieinstructies. Verwijder het blokje van polystyreen en evt. andere materialen uit de trommel. Giet 2 liter water in de wasmiddellade in het vakje voor het hoofdwasmiddel , om de "spaarklep" te activeren. Voer dan een wasgang zonder wasgoed uit op 95C, om eventuele fabricagerestanten in de trommel en de kuip te verwijderen. Giet een 1/2 maatbeker wasmiddel in de wasmiddellade en start de machine.

Aanpassing aan persoonlijke wensen
Geluidssignaal
De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te horen zal zijn: aan het eind van een cyclus in het geval van problemen met de werking Zet het apparaat onder spanning door gelijktijdig gedurende ongeveer 6 seconden de toetsen VOORWAS en VLEKKEN in te drukken, het geluidssignaal is uitgeschakeld (Het signaal blijft alleen werken in het geval van een alarm). Om het signaal weer in te schakelen, dezelfde handeling herhalen.

Veiligheid van kinderen
Met deze optie kunt u het onbedoeld starten van een programma of de wijziging van een lopend programma voorkomen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is. Er zijn twee soorten vergrendelingen: als de optie wordt ingeschakeld voordat de toets START/PAUZE is ingedrukt, kan de machine niet gestart worden. als de optie wordt ingeschakeld nadat de toets START/PAUZE is ingedrukt, kan geen enkele optie of programma gewijzigd worden. De cyclus wordt afgemaakt en u moet de optie uitschakelen om een nieuwe cyclus te starten. Om de kinderbeveiliging in te schakelen moet u het apparaat onder spanning zetten en vervolgens tegelijkertijd op de toetsen VLEKKEN en BEHOEDZAAM drukken, totdat het symbool op het display verschijnt. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen, dezelfde handeling herhalen.


========12========

Gebruik

13

Dagelijks gebruik
Wij adviseren u regelmatig op hoge temperatuur (90 of 95C, afhankelijk van het model) te wassen, met het oog op de hygiene (bacterin, geurtjes, ...).

Wasgoed in de machine doen
1. Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit. 2. Druk de deur goed dicht. De vergrendeling moet hoorbaar zijn. Belangrijk! Laat geen wasgoed tussen de deur en de rubberpakking terecht komen.

Dosering van wasmiddelen
Uw wasmachine is zodanig ontworpen om het verbruik van water en wasmiddelen te beperken, beperk dus de door de wasmiddelfabrikanten aanbevolen doses. 1. Trek de wasmiddellade tot de aanslag naar buiten. Doseer het waspoeder, giet het in het vakje voor de hoofdwas en, als u een VOORWAS wilt doen, giet het wasmiddel dan in het vakje . Voor de programma's met de optie VLEKKEN giet u de vlekkenverwijderaar in het vakje . Als u een andere soort wasmiddel gebruikt, raadpleeg dan de paragraaf wasmiddelen en additieven van de wasgids. 2. Giet, eventueel, de wasverzachter in het vakje (overschrijd het MAX niveau niet). Doe de wasmiddellade zachtjes dicht.


========13========

14

Gebruik

Selectie van het gewenste programma
U vindt het voor het soort wasgoed geschikte programma in de programmatabel (zie paragraaf Programmatabel). ECO Draai de programmakeuzeknop op het 95 60 gewenste programma. De programmaregelaar 20 MIN - 3KG 40-60 MIX bepaalt de manier van wassen (bijvoorbeeld 40 waterpeil, beweging van de trommel, aantal 30 spoelgangen) afhankelijk van de aard en mate 60 van vervuiling van het wasgoed, evenals de 40 temperatuur van het waswater. 30 40 30 30 40 Het controlelampje van de toets START/PAUZE begint te knipperen en op het display verschijnt de tijdsduur van het gekozen programma. De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Zet de knop op UIT om het programma opnieuw te starten/de machine uit te schakelen. Aan het einde van het programma, moet de keuzeknop op de stand UIT gezet worden om het apparaat uit te schakelen. Belangrijk! Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet terwijl er een cyclus loopt, knippert het gele controlelampje van de toets START/PAUZE drie keer en verschijnt de tekst Err op het display om aan te geven dat er een keuzefout is gemaakt. De wasmachine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.
UIT ARRET KATOEN BLANC/COULEURS KORT INTENSIEF INTENSIF DEKENS COUETTE CENTRIFUG. ESSORAGE POMPEN VIDANGE SPOELEN RINCAGES SYNTHETICA SYNTH. WOL/ZIJDE LAINE/SOIE FIJNE WAS/LINGE DELICATS STRIJKVRIJ PLUS REPASSAGE FACILE PLUS

Selectier de centrifugesnelheid of de functie Spoelstop
Druk herhaaldelijk op de toets CENTRIFUGREN om de centrifugesnelheid te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed wordt gecentrifugeerd op een snelheid die afwijkt van de door de wasmachine voorgestelde snelheid. De maximumsnelheden zijn 1600 tpm (Lavamat 76651-76652) of 1400 tpm (Lavamat 74650-74651-74652) afhankelijk van het model. Voor de compatibiliteit van deze opties met het wasprogramma de tabel Wasprogramma's raadplegen. Spoelstop : als u deze optie kiest zal de machine het water na de laatste spoelgang niet afvoeren, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Als het programma is afgelopen, knipperen 0, het controlelampje DEUR gaat, het controlelampje van de toets START/PAUZE is uit en de deur is geblokkeerd om aan te geven dat het water moet worden afgevoerd. Om het water af te voeren: de programmakeuzeknop op UIT draaien selecteer POMPEN of CENTRIFUGEREN programma verlaag het centrifugetoerental, indien nodig, door de betreffende toets in te drukken


========14========

Gebruik

15

druk op de toets START/PAUZE aan het einde van het programma knippert 0 op het display. Het controlelampje DEUR gaat uit en de deur kan geopend worden.

Toets van de programma-opties
Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden. Deze functies moeten geselecteerd worden nadat u het gewenste programma gekozen heeft en voordat u op de toets START/PAUZE drukt. Als deze toetsen worden ingedrukt, gaan de corresponderende controlelampjes branden. Als zij opnieuw worden ingedrukt, gaan de controlelampjes uit. Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert een gentegreerd geel controlelampje van de toets START/PAUZE 3 keer. Belangrijk! Raadpleeg, voor de compatibiliteit tussen de wasprogramma's en de opties, hoofdstuk Wasprogramma's.

Selectier de optie Voorwas
Selecteer deze optie als u wilt dat uw was wordt voorgewassen op 30C voor de hoofdwas. De voorwas eindigt met een korte centrifugefase voor de programma's KATOEN en SYNTHETICA, voor het programma FIJNE WAS, wordt alleen het water weggepompt.

Selectie van de optie Vlekken
Voor de behandeling, met een vlekkenverwijderaar, van ernstig vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken (verlengde hoofdwas met extra stimulering van het product tijdens het wassen). Deze functie kan niet gecombineerd worden met wastemperaturen onder de 40C. Belangrijk! Als u een programma wilt uitvoeren met de optie VLEKKEN, giet dan de vlekkenverwijderaar in het vakje .

Selectie van de optie BEHOEDZAAM
Als u deze optie selecteert, wordt de intensiteit van het wassen verminderd. De machine voegt een spoelgang toe in de programma's KATOEN, 40-60 MIX en SYNTHETICA. Deze functie kan niet gecombineerd worden met de optie Spoelen+. De optie BEHOEDZAAM wordt aanbevolen voor kwetsbare kleuren.


========15========

16

Gebruik

Selectie van de optie TIJD
De wasmachine stelt standaard de cyclus Normaal vervuild wasgoed voor. De cyclus kan verkort worden met behulp van de toets EXTRA KORT. Deze optie kan alleen geselecteerd worden voor de programma's KATOEN, SYNTHETICA en FIJNE WAS. Door eenmaal op deze toets te drukken, gaat het bijbehorende controlelampje branden en kunt u de duur van de wascyclus voor licht vervuilde of dagelijkse was verkorten. Op het display wordt de verkorte wastijd weergegeven. Te gebruiken voor licht vervuilde of dagelijkse was. De maximale belading met wasgoed bedraagt 7 kg voor katoen en 3,5 kg voor synthetische stoffen en fijne was. Door tweemaal op deze toets te drukken, blijft het bijbehorende controlelampje branden en kunt u de duur van de wascyclus voor licht vervuilde was verkorten. Op het display wordt de verkorte tijd weergegeven. Te gebruiken voor kleding die slechts kort gedragen is. De maximale belading met wasgoed bedraagt 3,5 kg voor katoen en 2 kg voor synthetische stoffen en fijne was.

Display
Het display toont de volgende informatie:

Duur van het gekozen programma
Nadat u een programma gekozen heeft, wordt de tijdsduur in uren en minuten weergegeven (bijvoorbeeld 2.05). Nadat u op de toets START/PAUZE heeft gedrukt, wordt de duur automatisch berekend op basis van de aanbevolen maximale belading voor elk type textiel. Na de start van het programma, wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt.

Uitgestelde start
De geselecteerde uitgestelde start (max. 20 uur) ingesteld met behulp van de bijbehorende toets, verschijnt gedurende ongeveer 3 seconden, vervolgens wordt de duur van het voorgaande programma weergegeven. Het symbool van de bijbehorende fase wordt weergegeven. Het aftellen wordt weergegeven op het display (uur na uur, vervolgens 90 minuten, en minuut na minuut vanaf 60 min).


========16========

Gebruik

17

Verkeerde optiekeuze
Als een gekozen optie niet gecombineerd kan worden met het geselecteerde wasprogramma wordt de tekst Err gedurende ongeveer 2 seconden weergegeven en begint het gele controlelampje van de toets START/PAUZE te knipperen.

Alarmcodes
Als de werking van de wasmachine problemen oplevert kunnen er alarmcodes worden aangegeven, bijvoorbeeld E20 (zie paragraaf Als zich een storing voordoet)

Einde programma
Aan het einde van een programma, wordt er een knipperende nul (0) weergegeven op het display, het symbod Deur verdwijnt en de deur kan geopend worden.

Selectie van de toets START/PAUZE
Om het geselecteerde programma te starten, op de toets START/PAUZE drukken; het bijbehorende rode controlelampje stopt met knipperen en blijft continu branden. Het symbod Hoofdwas brandt om aan te geven dat het apparaat begint te werken. Het symbod Deur brandt om aan te geven dat de machine gestart is en dat de wasmachinedeur vergrendeld is. Het symbod Deur geeft aan of de wasmachinedeur wel of niet geopend kan worden: Het symbod Deur aan: de wasmachinedeur kan niet geopend worden. Het apparaat is in werking. Het symbod Deur uit: de wasmachinedeur kan geopend worden. Het wasprogramma is afgelopen. Om een lopend programma te onderbreken, op de toets START/PAUZE drukken: het rode controlelampje begint te knipperen. Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken, nogmaals op de toets START/PAUZE drukken.


========17========

18

Gebruik

Als u een uitgestelde start geselecteerd heeft, begint de machine af te tellen. Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert het gele controlelampje van de toets START/PAUZE 3 maal terwijl de tekst Err gedurende ongeveer 2 seconden wordt weergegeven.

Selectie van de toets Startuitstel
Voordat u het programma start, als u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL, om het gewenste uitstel te selecteren. Het bijbehorende symbool wordt op het display weergegeven. Het geselecteerde uitstel (max. 20 uur) wordt gedurende ongeveer 3 seconden weergegeven op het display, vervolgens verschijnt de duur van het programma weer. U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de toets START/PAUZE indrukt. U kunt te allen tijde de Uitgestelde Start wijzigen of annuleren, voordat u op de toets START/PAUZE drukt. Als het, gedurende de tijd van de uitgestelde start, nodig is om wasgoed toe te voegen, zet de wasmachine dan eerst op pauze door op de toets START/PAUZE te drukken. Het symbod Deur, voordat u de wasmachinedeur opent. Nadat u de deur weer gesloten heeft, nogmaals op de toets START/PAUZE drukken. De start van het wasprogramma kan met deze toets worden uitgesteld met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en daarna met stappen van een uur tot een maximum van 20 uur. De uitgestelde start kiezen. Selecteer het programma en de gewenste opties. Selecteer het Startuitstel. Druk op de toets START/PAUZE: de wasmachine begint af te tellen. Het programma start na afloop van het ingestelde uitstel. Annulering van van het Startuitstel nadat de toets START/PAUZE is ingedrukt: Druk op de toets START/PAUZE Druk eenmaal op de toets Startuitstel totdat het symbool 0' wordt weergegeven. Druk nogmaals op de toets START/PAUZE. De functie Startuitstel kan niet geselecteerd worden in combinatie met het programma PUMPEN.


========18========

Gebruik

19

Weergeve programma verloop
Op het display wordt de wasfases weergegeven. Door op de toets START/PAUZE te drukken, worden de varschillende wasfases weergegeven op het display. Wascyclus Spoelen Pompen Centrifugeren Als het controlelampje OVERDOSERING branden het einde van de cyclus: te veel wasmiddel gebruikt. Het controlelampje SPOELEN+ is aan tijdens spoelenfase.

Selectie van de Spoelen+ (extra spoelen)
De machine is ontworpen om weinig water te gebruiken. Voor mensen die overgevoelig zijn, kan het soms nodig zijn om het wasgoed met meer water te spoelen (extra spoelen). Voor de compatibiliteit van deze optie met de wasprogramma's de tabel Wasprogramma's raadplegen. Als u deze optie permanent in wilt inschakelen voor alle wascycli, druk dan tegelijkertijd gedurende 6 seconden op de toetsen CENTRIFUG. en VOORWAS: het controlelampje Spoelen+ gaat branden op het display van de programmaverloop. Deze functie blijft permanent actief. Als u de functie wilt annuleren, druk dan nogmaals op de toetsen CENTRIFUG. en VOORWAS totdat het symbool uit gaat.

Wijziging van een optie of van een lopend programma
Het is mogelijk alle opties van een lopend programma te wijzigen voordat de machine deze uitvoert. Voordat u een wijziging aan kan brengen, moet u de machine op pauze zetten door op de toets START/PAUZE te drukken. Als het programma al bezig is, kan het alleen gewijzigd worden door het opnieuw te starten. Draai de programmakeuzeknop op UIT en vervolgens op het nieuwe programma. Start het nieuwe programma door nogmaals op de toets START/PAUZE te drukken. Het water in de kuip zal niet worden weggepompt.

Een programma onderbreken
Druk op de toets START/PAUZE om het lopende programma te onderbreken; het bijbehorende controlelampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten.


========19========

20

Gebruik

Annuleren van een programma
Om een lopend programma te annuleren, de programmakeuzeknop op UIT draaien. U kunt nu een nieuw programma selecteren.

Opening van de deur tijdens een lopend programma
Zet eerst de machine op Pauze, door op de toets START/PAUZE te drukken. Als het symbod Deur verdwijnt, kan de wasmachinedeur geopend worden. Als het symbod Deur niet verdwijnt, betekent dit dat de machine al in opwarmingsfase verkeert, dat het waterpeil de onderste rand van de wasmachinedeur heeft overschreden of dat de trommel draait: In dat geval kan de deur niet worden geopend. Als het niet mogelijk is om de deur te openen, maar dit toch echt noodzakelijk is, trek dan de stekker van de wasmachine uit het stopcontact en draai de programmakeuzeknop op UIT. De deur kan na ongeveer 3 minuten worden geopend (let op het waterpeil en de temperatuur!). Om het programma verder te laten gaan, moet het opnieuw gestart worden.

Einde programma
De machine stopt automatisch. Het controlelampje van de toets START/PAUZE gaat uit, de weergave 0 knippert en er klinkt gedurende 2 minuten een geluidssignaal. Als u de optie Spoelstop hebt geselecteerd, gaat het symbod Deur branden en blijft de deur vergrendeld om aan te geven dat het water moet worden afgevoerd voordat de deur geopend kan worden. Om het water af te voeren, de paragraaf over het deel Spoelstop raadplegen. Aan het einde van de cyclus de programmakeuzeknop op de stand UIT zetten om de wasmachine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Trek altijd de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Laat de deur open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.


========20========

Wasprogramma's

21

Wasprogramma's
Programma/ Temperatuur Soort wasgoed Wit: bijvoorbeeld, lakens, tafellakens, huishoudlinnen, overhemden, bloesjes, ondergoed. Opties Centrifug./Spoelstop Voorwas - Vlekken Behoedzaam - TIJDSpoelen+ Beschrijving van het programma Was op tussen 95C en 60 3 spoelgangen Lang centrifugeren op maximale centrifugetoerental Was op tussen 60C en 30C 3 spoelgangen Lang centrifugeren op maximale centrifugetoerental Was op tussen 60C en 30C 3 spoelgangen Kort centrifugeren

KATOEN 95-60

KATOEN 60-40 - 30 40-60 MIX

Bonte was van katoen of linnen, overhemden, lingerie, badstof. Synthetische of gemengde stoffen, ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, bloesjes.

Centrifug./Spoelstop Voorwas - Vlekken(*) Behoedzaam - TIJD(**)Spoelen+

SYNTHETICA 60-40-30

Centrifug./Spoelstop Voorwas - Vlekken(*) Behoedzaam - TIJDSpoelen+

Synthetische of gemengde stoffen, STRIJKVRIJ PLUS ondergoed, gekleurde kledingstukken, 40 krimpvrije overhemden, bloesjes. FIJNE WAS 40 - 30 Tere weefsels, bijvoorbeeld gordijnen. Speciaal programma voor wollen kledingstukken met het label zuiver wol, krimpvrij, wasbaar in de machine.

Centrifug./Spoelstop Voorwas - Spoelen+

Was op tussen 40C 4 spoelgangen Kort centrifugeren

Centrifug./Spoelstop Voorwas - Vlekken(*) TIJD- Spoelen+

Was op minder dan 40C en 30C 3 spoelgangen Kort centrifugeren Was op tussen 30C en Koud 3 spoelgangen Kort centrifugeren

WOL/ZIJDE (HANDWAS) 30 Koud

Centrifug./Spoelstop


========21========

22

Wasprogramma's

Wasprogramma's
Programma/ Temperatuur Soort wasgoed Aparte spoelgang voor kledingstukken die met de hand gewassen zijn. Om het laatste spoelwater af te voeren bij programma's met Spoelstop. Afzonderlijk centrifugeren voor katoen. Korte wascyclus voor dekbedden. Centrifug. Opties Beschrijving van het programma 3 spoelgangen Kort centrifugeren

SPOELEN

Centrifug./Spoelstop/ Spoelen+

POMPEN

Waterafvoer

CENTRIFUGEREN

Water afvoeren en lang centrifugeren Was op 40C 3 spoelgangen Kort centrifugeren op 700 tpm Was op 30C 2 spoelgangen Kort centrifugeren op 900 tpm (L7465074651-74652) Kort centrifugeren op 1200 tpm (L7665176652) Was op tussen 60C 2 spoelgangen Kort centrifugeren op 900 tpm (L7465074651-74652) Kort centrifugeren op 1200 tpm (L7665176652)

DEKENS 40

Centrifug.

20MIN - 3KG 30

Voor licht vervuild textiel, behalve wol.

Centrifug.

Te gebruiken voor licht vervuild of slechts KORT INTENSIEF eenmaal gedragen 60 wasgoed van katoen of linnen of gemengd.

Centrifug./Spoelstop Spoelen+

(*) Niet mogelijk in combinatie met wastemperaturen onder de 40C. (**) Niet mogelijk in combinatie met 40C-60C MIX.


========22========

Wasprogramma's

23

Wasprogramma's
Programma/ Temperatuur Soort wasgoed Wit en bont katoen Economy, licht of normaal vervuilde kledingstukken, overhemden, bloesjes, ondergoed. Om een lopend programma te annuleren en om de machine uit te schakelen. Opties Beschrijving van het programma Was op 60C 2 spoelgangen Centrifug./Spoelstop Voorwas - Vlekken Lang centrifugeren op Behoedzaam - Spoelen+ maximale centrifugetoerental

ECO 60

UIT/ARRET

Soort wasgoed/Programma
KATOEN

Max. belading 7 kg 3,5 kg 1,5 kg 2 kg 2 kg 2 kg 3 kg 5 kg 7 kg

SYNTHETICA, FIJNE WAS STRIJKVRIJ PLUS WOL ZIJDE DEKENS 20 MIN-3KG KORT INTENSIEF ECO


========23========

24

Programma-informatie

Programma-informatie
40-60 MIX
Programma voor witte of bonte was die geschikt is voor wassen op verschillende temperaturen. Dit programma kan gebruikt worden voor wasgoed dat, volgens het onderhoudsetiket, over het algemeen zowel op 40C als op 60C gewassen kan worden en dat apart gewassen moet worden. Zodoende wordt de capaciteit van de trommel beter gebruikt en kan er energie bespaard worden. U krijgt het wasresultaat van een normaal programma op 60 C. Als u dit programma selecteert wordt het wasgoed behoedzaam gewassen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te voorkomen. Op deze manier kunt u gemakkelijker strijken. De machine zal een extra spoelgang uitvoeren.

Strijkvrij Plus

Wol/Zijde (Handwas Dekens

)

Wasprogramma's voor in de machine wasbare wol en wollen kledingstukken die met de hand gewassen kunnen worden, evenals tere weefsels die voorzien zijn van het handwas .
Wascyclus voor een enkel dekbed. Speciaal programma op 30 C, met een duur van ongeveer 20 minuten, ideaal om wasgoed op te frissen: bijv. een sportjasje dat slechts eenmaal gedragen of licht vervuild is of om nieuwe kledingstukken te wassen. Snel wasprogramma om te gebruiken voor licht vervuild wasgoed, kleurecht katoen en gemengde stoffen. Dit programma is alleen bedoeld voor licht of normaal vervuilde artikelen van katoen. De temperatuur wordt verlaagd en de wasduur wordt verlengd. Met deze functie kunt u een goede wasefficintie bereiken door energie te besparen. Met dit programma, kunt u met de hand gewassen kledingstukken spoelen en centrifugeren. De machine voert 3 spoelgangen uit, gevolgd door een laatste kort centrifugefase. De centrifugesnelheid kan verminderd worden door op de toets CENTRIFUGEREN te drukken. Om het laatste spoelwater af te voeren bij programma's met Spoelstop. Draai de programmakeuzeknop op UIT, selecteer vervolgens het programma Waterafvoer en druk op de toets START/PAUZE. Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de hand gewassen zijn en na de programma's met de optie Spoelstop .Voordat u dit programma selecteert, moet de keuzeknop op UIT gedraaid zijn. U kunt de snelheid kiezen door op de toets te drukken die hoort bij het soort textiel dat gecentrifugeerd moet worden.

20MIN - 3KG

Kort Intensief

Eco

Spoelen

Pompen

Centrifugeren


========24========

Dagelijks gebruik

25

Dagelijks gebruik
Het wasgoed sorteren
Wij adviseren u het wasgoed te sorteren: aan de ene kant het wasgoed dat tegen energiek wassen en centrifugeren kan; aan de andere kant, fijne was die met enige voorzichtigheid behandeld dient te worden; voor gemengde ladingen, wasgoed dat uit artikelen van verschillende textielsoorten bestaat, een programma en een temperatuur kiezen die geschikt is voor de meest tere weefsels. Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant.

Temperaturen
95 of 90 voor linnen, normaal vervuild wit katoen (bijvoorbeeld theedoeken, handdoeken, tafelkleden, lakens ...) voor normaal vervuilde kleurechte kleding (bijv. overhemden, nachthemden, pyjama's....) van linnen, katoen of synthetische weefsels en voor licht vervuild wit katoen (bijv. ondergoed). voor tere weefsels (bijv. vitrage), gemengde was inclusief synthetische weefsels en wollen kledingstukken met het label zuiver wol, wasbaar in de machine, krimpvrij

60/50

40-30-KOUD

Voordat u het wasgoed in de trommel doet
Was witte en bonte was apart. Wit kan in de was zijn witheid verliezen. Nieuwe, gekleurde kledingstukken kunnen, als ze voor het eerst gewassen worden, hun kleur verliezen en afgeven op ander wasgoed. Was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart. Verwijder kleine metalen voorwerpen (spijkers, spelden, paperclips) die in binnenzakken en broekzakken kunnen zitten. Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceinturen of lange riemen vast. Verwijder hardnekkige vlekken vr het wassen. Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.


========25========

26

Dagelijks gebruik

Behandel gordijnen met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net. Verwijder loszittende knopen, spelden en nietjes.

Maximale belading
De hoeveelheid wasgoed die in de trommel wordt geladen mag de maximumcapaciteit van de machine niet overschrijden. Deze capaciteit is afhankelijk van de textielsoort (zie Wasprogramma's). Niet alle textielsoorten hebben evenveel ruimte nodig en ze hebben evenmin hetzelfde vermogen om water op te nemen. Algemene regels : Katoen, linnen: trommel vol maar niet volgepropt; Synthetica (kreukherstellend): trommel niet meer dan half vol; Fijne was en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld. Indien u wast bij een maximale belading maakt u efficint gebruik van water en energie. Als de kleding sterk vervuild is of als deze veel water opneemt, laad de trommel dan minder vol. Vul de trommel, bij een gemengde was, aan de hand van de meest kwetsbare vezels.

Gewicht van wasgoed
De volgende gewichten zijn zuiver indicatief:
badjas servet dekbedovertrek laken kussensloop tafelkleed badstof handdoek theedoek nachthemd damesslip herenwerkoverhemd herenoverhemd herenpyjama bloes herenslip 1200 gram 100 gram 700 gram 500 gram 200 gram 250 gram 200 gram 100 gram 200 gram 100 gram 600 gram 200 gram 500 gram 100 gram 100 gram


========26========

Dagelijks gebruik

27

Vlekken verwijderen
De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen. Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal middel inweken. Inzepen, wrijven en uitspoelen. Verf op oliebasis: dep de vlek met een oplosmiddel nadat u het kledingstuk op een schone doek gelegd hebt; herhaal de handeling enkele keren. Opgedroogde vetvlekken: Leg het kledingstuk op een schone doek en dep de vlek met terpentine. Roest: gebruik een roestverwijderingsproduct en volg de aanwijzingen van de fabrikant zorgvuldig op. Controleer, bij oude roestvlekken, of het textiel bestand is tegen het product. Schimmelvlekken: behandel de vlekken met bleekmiddel (alleen witte en kleurechte weefsels). Gras: licht inzepen en de vlek behandelen met bleekmiddel (alleen witte en kleurechte weefsels). Balpeninkt en lijm: dep de vlek met aceton (*) nadat u het kledingstuk op een schone doek gelegd hebt. Lippenstift: dep de vlek met aceton zoals hierboven, en behandel de vlekken met gedenaturaliseerde alcohol. Behandel eventueel achtergebleven vlekken op witte artikelen met bleekmiddel. Rode wijn: laten weken in water met een reinigingsproduct. Uitspoelen en behandelen met behulp van azijnzuur of citroenzuur, daarna uitspoelen. Behandel eventueel achtergebleven sporen met bleekmiddel. Inkt: behandel de stof, afhankelijk van het soort inkt, met aceton (*) en daarna met azijnzuur; Behandel eventueel achtergebleven sporen op witte stoffen met bleekmiddel, daarna uitspoelen. Teervlekken: leg wat verse boter op de vlek, laat het even rusten, dep hem vervolgens met terpentine.
(*) gebruik geen aceton op kunstzijde.

Keuze van het wasmiddel
Wasmiddelfabrikanten geven de hoeveelheid te gebruiken wasmiddel voor de hoeveelheid wasgoed aan op de verpakking. Houd u aan de aanbevolen doses en aanbevelingen op de verpakking. Wij ontraden u tegelijkertijd verschillende soorten wasmiddelen te gebruiken, uw wasgoed kan dan beschadigd raken.


========27========

28

Dagelijks gebruik

Dosering van wasmiddelen en additieven
Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water. Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden. Gebruik minder wasmiddel als: als u een kleine lading wast, het wasgoed licht vervuild is, er veel schuimvorming is tijdens het wassen. Als het water zacht is, kunt u de doses enigszins verminderen. Als het water kalkhoudend is, (het gebruik van een ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen) of als het wasgoed niet erg vuil is of weinig vlekken heeft, kunt u de dosis iets groter maken. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf of bij elke andere competente instantie.

Hardheidsgraden van het water
Graden graad 1 2 3 4 Kenmerk zacht gemiddeld dure erg hard Duits dH 0-7 8-14 15-21 > 21 Frans T.H. 0-15 16-25 26-37 > 37

Opmerking: gebruik alleen lichtschuimende wasmiddelen, die in de handel verkrijgbaar zijn, die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in wasmachines. Gebruik specifieke producten voor het wassen van wol.

Wasmiddelen en additieven
Wij ontraden u tegelijkertijd verschillende soorten wasmiddelen te gebruiken, uw wasgoed kan dan beschadigd raken. Waspoeder kan zonder beperkingen gebruikt worden. Vloeibare wasmiddelen dienen niet gebruikt te worden als de voorwas is geselecteerd. Voor alle cycli zonder voorwas, kunnen deze in een wasbol gegoten worden die


========28========

Dagelijks gebruik

29

direct in de trommel gelegd wordt, of in het wasmiddelvakje, in beide gevallen is het noodzakelijk de wascyclus onmiddellijk te starten. Als u uw wasgoed vervolgens in een wasdroger droogt, vergeet dan niet de wasbol te verwijderen. Vloeibare wasmiddelen worden met name aanbevolen voor lagere temperaturen, d.w.z. 30C en 40C, terwijl voor hogere temperaturen, van 60C tot 90C waspoeder wordt aangeraden. Wasmiddelen in tabletvorm of in doses moeten in het vakje hoofdwas van de wasmiddellade van uw wasmachine geplaatst worden. Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje met het teken worden gegoten voordat het wasprogramma gestart wordt. Houd u, bij de behandeling van vlekken vr het begin van de wascyclus, aan de door de fabrikant van het product aanbevolen doses en aanwijzingen. Als u wasmiddel gebruikt voor de behandeling van vlekken, moet u de wascyclus onmiddellijk starten.

Wasverzachter
Giet een wasverzachter in vloeibare vorm in het vakje van de wasmiddellade dat hiervoor bedoeld is. Houd u aan de op de fles aangegeven dosering, afhankelijk van de eigenschap van de gebruikte wasverzachter, normaal of geconcentreerd. Overschrijd de maximale doses niet.


========29========

30

Onderhoud en reiniging

Onderhoud en reiniging
U moet het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.

Ontkalking van het apparaat
Over het algemeen is het niet nodig de machine te ontkalken, als het wasmiddel goed gedoseerd wordt. Als er kalkaanslag is, gebruik dan een speciaal niet corrosief product, dat speciaal ontwikkeld is voor wasmachines, dat normaal in de handel verkrijgbaar is. Houd u aan de aangegeven dosering die op de verpakking is vermeld.

Na elke wasbeurt
Laat de deur na ieder gebruik op een kier staan. Dit helpt om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in de kuip te voorkomen.
Normaal onderhoud

Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten. Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren. Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren : Moet de trommel leeg zijn. Dient u het heetste wasprogramma voor katoen te selecteren. Dient u een normale hoeveel wasmiddel te gebruiken, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen.

Buitenkant
Schoonmaken met zeepsop. Zorgvuldig afspoelen en afdrogen. Gebruik nooit schuurmiddelen of caustische middelen.

De Wasmiddellade
De wasmiddellade moet regelmatig schoongemaakt worden. 1. Trek de wasmiddellade met een ruk naar buiten. 2. Verwijder het bovenste element van het wasverzachtervakje.


========30========

Onderhoud en reiniging

31

3. Maak alle onderdelen schoon onder stromend water. 4. Druk het element voor de wasverzachter vast tot de aanslag zodat het goed vastzit.

Behuizing van de wasmiddellade
Trek de wasmiddellade uit zijn behuizing. Gebruik een kleine borstel om de resten wasmiddel te verwijderen die zich vastgezet hebben aan de binnenkant van de behuizing. Spoel de wasmiddellade goed af voordat u hem weer op zijn plaats zet.

De pomp
De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als de wasmachine het water niet goed afvoert of niet centrifugeert de wasmachine tijdens het water afvoeren een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren. Ga als volgt te werk : 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld. 3. Open het pompdeurtje. 4. Zet een opvangbak op de grond om eventueel gemorst water op te vangen. 5. Trek de noodafvoerslang naar buiten, plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop.


========31========

32

Onderhoud en reiniging

6. Als er geen water meer naar buiten komt, het deksel van de pomp losschroeven en verwijderen. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen. 7. Verwijder eventuele voorwerpen uit het schoepenrad van de pomp, door dit rond te draaien.

8. Controleer of het mogelijk is het schoepenrad dat helemaal achter op het pomplichaam zit te draaien. (het is normaal dat het schoepenrad van de pomp onregelmatig draait). Als het onmogelijk blijkt het schoepenrad te draaien, neem dan contact op met de klantenservice. 9. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats. 10.Schroef het pompdeksel weer helemaal vast. 11.Sluit het pompdeurtje. Belangrijk! Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het geselecteerde programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus ; wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en tot u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald. Wanneer u het deksel weer vastschroeft dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te verhinderen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.

Het filter van de watertoevoerslang
Als het water erg hard is of sporen van kalkaanslag bevat, of als u merkt dat het langer duurt voordat de machine met water gevuld is,


========32========

Onderhoud en reiniging

33

kan het filter verstopt zijn. Daarom is het goed om het zo nu en dan schoon te maken. Draai de waterkraan dicht. Schroef de watertoevoerslang los. Maak het filter met een harde, ruwe borstel schoon. Draai de waterslang weer goed vast.

Voorzorgsmaatregelen tegen vorst
Als de machine wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0C, dient u enkele voorzorgsmaatregelen te treffen: 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Draai de waterkraan dicht. 3. Schroef de toevoerslang van het leidingwater los. 4. Plaats het uiteinde van de kleine noodafvoerslang en dat van de watertoevoerslang in een opvangbak op de grond en laat het water er uitstromen. 5. Schroef de watertoevoerslang weer aan de kraan en zet de noodafvoerslang weer op zijn plaats, na eerst de stop te hebben teruggeplaatst. Op die manier is het water dat nog in de leidingen zat afgetapt, waardoor ijsvorming en daarmee beschadiging van het apparaat voorkomen wordt. 6. Als u de machine opnieuw op wilt starten, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0C ligt

Machine legen in geval van nood
Als de machine niet leeg wil lopen, ga dan als volgt te werk om het water af te voeren: 1. trek de stekker uit het stopcontact; 2. draai de waterkraan dicht; 3. wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld. 4. open het pompdeurtje; 5. zet een opvangbak op de vloer, maak de kleine noodafvoerslang los, hang deze in de bak. Trek de stop eruit. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Plaats als de opvangbak vol is de stop terug op de slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt; 6. reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven; 7. zet de kleine noodafvoerslang terug op zijn plaats, nadat u de dop er weer opgezet hebt; 8. schroef het pompdeksel vast en sluit het deurtje.


========33========

34

Als zich een storing voordoet

Als zich een storing voordoet
Wij raden u met klem aan de volgende controles van uw apparaat ui te voeren voordat u contact opneemt met de klantenservice. Het is mogelijk dat het een eenvoudig probleem is dat u zelf op kunt lossen Tijdens de werking kan het gele controlelampje van de toets START/PAUZE gaan knipperen; een van de volgende foutcodes wordt weergegeven op het display en gedurende 20 seconden klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat er een storing is. E10 : probleem van wateraanvoer E20 : probleem van waterafvoer E40 : deur open. EF0 : probleem van waterlekkage. Als het probleem eenmaal is opgelost, op de toets START/PAUZE drukken om het programma opnieuw te starten. Als het probleem, na alle controles, nog steeds niet opgelost is, neem dan contact op met de klatenservice van uw leverancier.

Storing

Mogelijke oorzaak/Oplossing De deur is niet goed gesloten. E40. Doe de deur goed dicht. Het apparaat is niet goed aangesloten. Sluit het apparaat aan. De machine is niet goed aangesloten. Controleer de elektrische installatie in uw woning. De hoofdzekering is doorgebrand. Vervang de zekering. De keuzeknop staat niet goed en de toets START/PAUZE is niet ingedrukt. Draai de aan keuzeknop en druk nogmaals op de toets START/PAUZE. De uitgestelde start is geselecteerd. Als het wasgoed onmiddellijk moet worden gewassen, annuleer dan de uitgestelde start.

De wasmachine start niet:


========34========

Als zich een storing voordoet

35

Storing

Mogelijke oorzaak/Oplossing De watertoevoerkraan is dicht. E10 Draai de watertoevoerkraan open. De watertoevoerslang is plat gedrukt of geknikt. E10 Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. Het filter van de watertoevoerslang is verstopt. E10 Maak het filter van de watertoevoerslang schoon. De deur is niet goed gesloten. E40 Doe de deur goed dicht.

De machine wordt niet gevuld met water:

Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer weg:

Het uiteinde van de afvoerslang zit te laag. Raadpleeg de paragraaf van het deel Waterafvoer.
De afvoerslang is plat gedrukt of geknikt. E20 Controleer de aansluiting van de afvoerslang.

De wasmachine voert het water niet af en/of centrifugeert niet:

De afvoerpomp is verstopt. E20 Maak de afvoerpomp schoon. De optie Spoelstop is geselecteerd. Schakel de optie Spoelstop uit. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. Verdeel het wasgoed opnieuw.

Er ligt water rond de wasmachine:

U heeft te veel wasmiddel gebruikt of een wasmiddel dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine (te veel schuimvorming). Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander, geschikter wasmiddel. Controleer of er lekkages zijn bij de koppelstukken van de slangen. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is. Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. De afvoerslang is beschadigd. Vervang de slang, indien nodig. De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken van de pomp niet op zijn plaats gezet. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats.


========35========

36

Als zich een storing voordoet

Storing

Mogelijke oorzaak/Oplossing Er is te weinig wasmiddel gebruikt of een wasmiddel dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine. Verhoog de dosering van het wasmiddel of gebruik een ander, geschikter wasmiddel. Hardnekkige vlekken zijn niet behandeld vr het wassen. Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen U heeft geen geschikt programma of geschikte temperatuur geselecteerd. Controleer of u de juiste temperatuur en het juiste programma geselecteerd heeft. Er zit te veel wasgoed in de trommel. Stop wat minder wasgoed in de trommel. Het programma is niet afgelopen. Wacht tot de wascyclus is afgelopen. De vergrendelingsvoorziening van de deur is niet uitgeschakeld. Wacht tot het controlelampje DEUR verdwenen is. Er staat water in de trommel. Selecteer het programma Waterafvoer of centrifugeren om het water af te voeren. U heeft de beveiligingsvoorzieningen voor het transport en de verpakking niet verwijderd. Controleer of het apparaat goed genstalleerd is. U heeft de voetjes niet afgesteld. Controleer of het apparaat waterpas staat. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. Verdeel het wasgoed opnieuw. Er zit weinig wasgoed in de trommel. Laad het wasgoed op de juiste wijze in de trommel.

Onbevredigende wasresultaten:

De deur gaat niet open:

De machine staat te schudden of maakt lawaai:

De binnenverlichting werkt niet:

Neem contact op met de Klantenservice.


========36========

Als zich een storing voordoet

37

Storing

Mogelijke oorzaak/Oplossing De elektronische voorziening voor onbalans is ingeschakeld omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld. Om het wasgoed beter de verdelen draait de trommel in beide richtingen. Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de onbalans verdwijnt. Daarna gaat de machine door met het normale centrifugeren. Als na 10 minuten het wasgoed nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het programma centrifugeren.

Centrifugeren begint traag of de machine centrifugeert niet:

De machine maakt een ongebruikelijk geluid:

De machine is uitgerust met een motor die, in vergelijking met traditionele motoren, een ongebruikelijk geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren, alsmede voor een betere stabiliteit van het apparaat.

Er is geen water zichtbaar in de trommel:

Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken minder water dan de oude, zonder dat dit van invloed is op de prestatie van de machine. Het systeem ter voorkoming van waterschade is geactiveerd. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en bel de klantenservice van uw leverancier.

Op het display wordt de alarmcode EFO weergegeven:

Als het niet mogelijk is om de storing op te lossen of op te sporen, neem dan contact op met de klantenservice. Als u contact opneemt met een klantenservice, vermeld dan het model, het serienummer, het productnummer en de datum van aanschaf van het apparaat.
Mod. .......... Prod. No. ...........
P0042 BD

Mo Pro d. ..... d. No ..... . ..... .....

Se r. No . ..... ....

Ser. No. .........

.


========37========

38

Technische gegevens

Technische gegevens
Afmetingen Breedte Hoogte Diepte (inclusief deur) 60 cm 85 cm 63 cm

Aansluitspanning - totale vermogen - zekering

Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat Minimum Maximum Katoen 0,05 MPa 0,80 MPa 7 kg 1400 rpm (Lavamat 7465074651-74652) 1600 rpm (Lavamat 766176652)

Druk van het toevoerwater

Maximale belading

Centrifugesnelheid

Maximaal


========38========

Verbruikswaarden

39

Verbruikswaarden
Programma Waterverbruik (in liter) Energieverbruik(in kWh) Programmaduur (in minuten)

Katoen 95 Katoen 60 40 - 60 MIX 40 Katoen 40 Synthetica 60 Strijkvrij Plus 40 Fijne was 40 Wol/Zijde 30 Spoelen Pompen Centrifugeren Dekens 40 20MIN-3KG 30 Kort Intensief 60 (*) Eco 60

65 62 49 62 57 63 63 61 59 75 39 50 49

2.15 1.4 1.35 0.75 1.0 0.45 0.6 0.25 0.05 0.35 0.18 1.05 1.19 Raadpleeg voor de duur van de programma's, het display op het bedieningspaneel.

De verbruiksgegevens op deze kaart zijn zuiver indicatief, ze kunnen variren afhankelijk van de hoeveelheid en soort wasgoed, de temperatuur van het aangevoerde water en van de omgevingstemperatuur. Ze hebben betrekking op de hoogste temperatuur voor elk wasprogramma. (*) Het programma ECO met een belading van 7 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig de EEG 92/75 richtlijnen.


========39========

40

Installatie

Installatie
Uitpakken
Voordat u de machine in gebruik neemt moet u absoluut de veiligheidsvoorzieningen en de verpakking verwijderen die ten behoeve van het transport zijn aangebracht. Bewaar deze onderdelen; ze moeten weer gemonteerd worden in geval van een toekomstig transport van de machine. 1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft, de machine voorzichtig op zijn achterkant leggen om de basis van piepschuim van de onderkant te kunnen verwijderen.
HEC0008

2. Zet het apparaat weer overeind en verwijder de bevestiging van de elektrische voedingskabel en de afvoerslang van hun beugel op de achterkant van het apparaat.

HEC0001

3. Schroef, met de bijgeleverde sleutel de achterste centrale schroef A los en neem hem naar boven toe weg.

A

HEC00022


========40========

Installatie

41

4. Schroef de twee grote achterste schroeven B en de zes kleine schroevenC los en neem ze naar beneden toe weg.

C C B

D B

HEC0003

5. Trek de transportrail D naar buiten en zet de zes kleine schroeven C terug op hun plaats (zie afbeelding hier tegenover). Verwijder zorgvuldig de bijbehorende plastic bout E.

E C C

HEC0023

6. Open de vuldeur, neem de watertoevoerslang uit de trommel en verwijder het polystyreen blokje dat bevestigd is op de afdichting van de deur.

HEC0010

7. Maak het kleine gaatje aan de bovenkant en de twee grotere gaten dicht met de bijbehorende plastic doppen, die in het zakje zitten van de gebruiksaanwijzing. 8. Sluit de wateraanvoerslang aan op de wijze zoals beschreven in paragraaf Aansluiting op de waterleiding. Het verplaatsen van een onvolledig apparaat kan schade HEC0005 toebrengen aan de interne componenten en tot lekkages en storingen in de werking leiden. Bovendien kunnen misvormingen optreden als het ergens tegenaan stoot.


========41========

42

Installatie

Plaatsing en waterpas zetten
Installeer de machine op een vlakke harde vloer. Zorg ervoor dat de machine geen muren of andere keukenapparaten raakt. De kraan, de installatie voor de afvoer en het stopcontact moeten in de buurt van de slangen van de machine en de voedingskabel zitten. De machine mag niet genstalleerd worden op een vorstgevoelige plaats. HEC007 Plaats het apparaat op de gekozen plek en zet hem zorgvuldig waterpas, door aan de voor dit doel bedoelde stelpootjes te draaien. Controleer, indien nodig, of de machine goed staat met een waterpas. gebruik een sleutel om de stand, indien nodig, aan te passen. Automatisch stelvoetje: Het linker achtervoetje van uw wasmachine is ontworpen op de wijze van een veerpoot. Daarom neigt de machine ertoe, als het gewicht geconcentreerd wordt op de linker achterhoek, naar deze kant over te hellen. Het automatische regelpootje verleent een perfecte stabiliteit aan het apparaat, zelfs bij een verhoogde centrifugesnelheid. In principe hoeft het niet te worden afgesteld.

Wateraansluiting
Een waterslang is meegeleverd; deze is te vinden in de trommel van de machine. Gebruik voor de aansluiting nooit een eerder gebruikte slang. 1. Open de deur en haal de slang uit de trommel. 2. Sluit de watertoevoerslang aan op het apparaat. Sluit de toevoerslang nooit verticaal aan. Richt de slang naar een hoek in de richting (rechts of links) die het dichtst bij de waterkraan is.
HEC0006QL

3. Om de richting van de toevoerslang aan te passen de borgring op de achterkant van het apparaat losdraaien. Nadat u de toevoerslang gemonteerd heeft, de borgring weer goed vastdraaien om lekkages te voorkomen. 4. Schroef het koppelstuk van de toevoerslang op de watertoevoerkraan met schroefdraad (20x27). Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang. Goed vastdraaien om lekkages te voorkomen.


========42========

Installatie

43

De watertoevoerslang mag niet verlengd worden. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.

Waterstopvoorziening
De toevoerslang is uitgerust met een voorziening tegen waterschade. Als de binnenste slang door natuurlijke slijtage beschadigd zou raken, dan zal deze voorziening de watertoevoer naar het apparaat blokkeren. Deze storing A wordt aangegeven door het verschijnen van een rood vlak op het kleine display A. Draai in dit geval de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice. Corrigeer, 352 indien nodig, de positie van de toevoerslang op de achterkant van de machine door de borgring los te draaien. Draai de borgring weer goed vast, om lekkages te voorkomen. Als de aansluiting gemaakt wordt op een nieuwe leiding of op een leiding die lang niet gebruikt is, adviseren wij u een bepaalde hoeveelheid water weg te laten lopen voordat u de toevoerslang monteert. Op die manier voorkomt u dat zand of roest het filter dat in het apparaat zit verstopt.

Waterafvoer
Het uiteinde van de afvoerslang kan op twee verschillende manieren geplaatst worden : Over de rand van een gootsteen met behulp van een slanggeleider van kunststof, die bij de machine is geleverd. Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasmachine aan het leeglopen is. U kunt de slang met een stuk touw aan de kraan vastbinden of aan de wand bevestigen. In een afvoerpijp (of in een aftakking van de gootsteenafvoer). In een afvoerpijp op een hoogte waarvan de afstand tot de grond tussen de 60 cm en 90 cm moet zijn. Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn om eventuele overheveling te voorkomen. Bovendien mag de afvoerslang nergens een bocht maken. De slang moet op het niveau van de grond geplaatst worden, het gebogen uiteinde moet op de eerder aangegeven hoogte zitten. De afvoerslang mag niet geknikt zijn.


========43========

44

Installatie

P1118

De afvoerslang kan verlengd worden tot een maximum van 4 meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk is verkrijgbaar bij de Klantenservice bij u in de buurt. Het niet in acht nemen van deze regels kan leiden tot een abnormale werking van uw machine.

Elektrische aansluiting
Deze machine mag alleen worden aangesloten op 220-230 V monofase 50 Hz. Controleer of de elektrische installatie en de zekeringen geschikt zijn voor het maximaal opgenomen vermogen van de machine, houd rekening met andere aangesloten elektrische apparaten. Klasse van de zekeringen (1 per fase): 10 ampre. Het apparaat mag niet worden aangesloten met behulp van een verlengsnoer of een meervoudige stekker (brandgevaar). Gebruik een stopcontact voorzien van aardlekschakelaar, die verplicht conform de N.F.C..norm moet zijn genstalleerd. 15100. De elektrische voedingsleiding vanaf de meterkast mag niet minder zijn dan 2,5 mm per stroomgeleider. Sluit de machine aan op een stopcontact met randaarde. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door de klantenservice van uw leverancier. Zorg ervoor dat, nadat het apparaat genstalleerd is, de voedingskabel makkelijk toegankelijk is. Het vervangen van de elektrische voedingskabel van uw apparaat mag uitsluitend gedaan worden door de Klantenservice.


========44========

Milieu

45

Milieu
Afdanken van het apparaat
De materialen met het symbool kunnen gerecycled worden. >PE<=polyethyleen >PS<=polystyreen >PP<=polypropyleen Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.

Weggooien van het oude apparaat
Het symbool op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het naar een daarvoor bedoeld inzamelpunt worden gebracht (inzameling en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur). Door er voor te zorgen dat dit apparaat op de juiste wijze wordt afgedankt, beschermt u het milieu en onze veiligheid, omdat het in optimale omstandigheden tot afval zal worden verwerkt. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product, kunt u contact opnemen met de vuilnisophaaldienst in uw woonplaats of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Ecologische adviezen
Om water en energie te besparen en zodoende bij te dragen aan de bescherming van het milieu, raden wij u aan de volgende adviezen op te volgen: Normaal vervuild wasgoed hoeft niet te worden voorgewassen : daarmee bespaart u wasmiddel, water en tijd (ook het milieu wordt zo beschermd!). De wasmachine werkt economischer als de trommel volledig wordt gevuld, let er echter op hem niet te vol te proppen. Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd ; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen. Doseer wa

További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Automata mosógép
Név AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 74651
Model LAVAMAT 74651
Fájl mérete 519 KB
Number of pages 52 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Automata mosógép AEG ELECTROLUX LAVAMAT 74651 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,