Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
SONY ICD-B25 - Diktafon/ mikrofon

Ha keres a használati utasítás: Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B25 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B25
Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B25 Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B25


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 1029 KB (fájl formátuma: pdf)
3-237-275-11 (1)
IC Recorder IC diktafon
KezelÈsi ˙tmutatÛ ______________________ HU
ICD-B25
© 2002 Sony Corporation Printed in Czech Republic

HU_01-01.p65
1
11.3.2002, 11:15

========1========

2
HU
HU_02-09.p65
2
11.3.2002, 11:15

========2========

TartalomjegyzÈk
BevezetÈs
Hogyan működik az IC diktafon? ........................................................................... 4
Fontosabb jellemzők ................................................................................................. 5
Haszn·lat elıtt
1. lépés: Az elemek behelyezése .............................................................................. 6
2. lépés: Az óra beállítása......................................................................................... 8
Alapm˚veletek
Üzenetek felvétele ................................................................................................... 10
Üzenetek lejátszása ................................................................................................. 14
A kijelölt rész megismétlése - A-B ismétlés ......................................................... 18
Üzenetek törlése ...................................................................................................... 19
‹zenetek szerkesztÈse
Új felvételek hozzáadása ........................................................................................ 21
Üzenetek kettéválasztása/egyesítése - index funkció .......................................... 23
Üzenetek áthelyezése egy másik mappába - áthelyezési funkció ..................... 26
EgyÈb funkciÛk
A felvétel indítása a kívánt időpontban - időzített felvétel ................................ 27
Figyelmeztető hangjelzés üzenettel ...................................................................... 30
A véletlen működtetés megakadályozása - HOLD funkció............................... 33
A kijelzési üzemmód beállítása ............................................................................. 34
Menütérkép .............................................................................................................. 35
A készülék beállításainak megváltoztatása .......................................................... 36
Tov·bbi inform·ciÛk
Használati előírások ................................................................................................ 37
Hibaelhárítás ............................................................................................................ 38
A kezelőszervek neve és elhelyezkedése .............................................................. 42
Műszaki adatok ........................................................................................................ 45
Tárgymutató ............................................................................................................. 46
3
HU
HU_02-09.p65
3
11.3.2002, 11:15

========3========

BBevezetÈs
Hogyan m˚kˆdik az IC diktafon?
Ez az IC diktafon a beépített memóriáján köszönhetően hangos üzenetek felvételére és lejátszására képes.
z FelvÈtel kÈszÌtÈse
Felvételkor a készülék az új üzenetet automatikusan az előző üzenet végétől kezdve veszi fel.
Ellentétben a kazettás magnóval, nem kell aggódnia amiatt, hogy az új felvétellel véletlenül letörli a régit.
Mivel nincs szükség arra, hogy megkeresse az utolsó felvétel végét, az új üzenetet szükség esetén azonnal felveheti.
11:30, November
Tal·lkozÛ1.
Kov·cs ˙rral
holnap 14h-kor.
12:00, November 1.10:00, November 2.
FeltÈtlen¸l felhÌvni Marik·t.
¡tutal·s az ABC bankban.
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
9:00, November 4.
‹dvˆzlılapot
k¸ldeni SzabÛ
˙rnak.
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet 4. ¸zenet
z Lej·tsz·s
Ezzel az IC diktafonnal gyorsan megkeresheti a lejátszani kívánt üzenetet. Ugyanilyen könnyedén ellenőrizheti az utoljára felvett üzeneteket.
z TˆrlÈs
Egy egyszerű művelettel törölheti azokat az üzeneteket, melyekre már nincs szüksége. Egy-egy üzenet törlésekor a következő üzenet automatikusan eggyel előrébb ugrik, így az üzenetek között nem marad üres hely.
TˆrlÈs
elıtt
1.¸zenet 2.¸zenet 5. ¸zenet3.¸zenet 4. ¸zenet
3. ¸zenet tˆrlÈse
TˆrlÈs
ut·n
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
4. ¸zenet
A megmaradÛ ¸zenetek ˙jrasz·mozÛdnak.
4
HU
HU_02-09.p65
4
11.3.2002, 11:15

========4========

Fontosabb jellemzık
•Maxim·lis felvÈteli idı: 127 perc (SP)/339 perc (LP) A készülék alkalmas hosszú megbeszélések és előadások rögzítésére is.
Bevezetés
•÷sszesen ak·r 99 ¸zenet is t·rolhatÛ a ˆt mapp·ban
•Riaszt·s funkciÛ (30. oldal)
Az előre kiválasztott üzenetet adott napon és időben egy figyelmeztető hang kíséretében lejátszhatja.
•IdızÌtett felvÈteli funkciÛ (27. oldal)
Ezzel a funkcióval kívánt napon, a kívánt időpontban automatikus felvételt készíthet.
•Index funkciÛ (23. oldal)
Felvétel és lejátszás közben indexeket adhat üzeneteihez, így üzeneteit több részre bonthatja.
Az indexek törlésével lehetőség van üzenetek egyesítésére is.
•IsmÈtelt lej·tsz·s funkciÛ (16, 18. oldal)
A készülékkel egy adott üzenet, vagy a kiválasztott szakasz megismételhető.
•GyorskeresÈsi funkciÛ (17. oldal)
A kívánt pontot gyorsan megkeresheti (10 másodperc előre és 3 másodperc hátra) és elindíthatja a lejátszást.
•Lej·tsz·si sebessÈg mÛdosÌt·sa (16. oldal)
Visszahallgathatja üzeneteit gyorsan és lassan is. Ez a funkció hosszú felvételek - pl. egy megbeszélés - lejátszásakor lehet különösen előnyös.
•Tov·bbfejlesztett VOR (hanggal aktiv·lt felvÈtel) funkciÛ (13. oldal)
•Fel¸lÌr·s Ès tov·bbi felvÈtel funkciÛ (21. oldal)
Lehetősége van bármely felvétel adott pontjától új felvételt készíteni vagy beszúrni.
•K¸lsı mikrofon csatlakozÛaljzat (13. oldal)
5
HU
HU_02-09.p65
5
11.3.2002, 11:15

========5========

BHaszn·lat elıtt
1. lÈpÈs: Az elemek behelyezÈse 1 Nyissa ki az elemtartÛ rekeszt (cs˙sztassa oldalra Ès
hajtsa fel).
2
1
2 Helyezzen be kÈt AAA (LR03) tÌpus˙ elemet, ¸gyelve
a helyes polarit·sra, majd z·rja be az elemtartÛ
rekeszt.
2
1
Ha az elemtartó rekesz fedele véletlenül kiesik a helyéről, az ábrán látható módon illessze azt vissza.
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg. A dátum és az idő beállítását lásd a "2. lépés: Az óra beállítása" című fejezet 2-4. lépésében, a 8-9. oldalon.
6
HU
HU_02-09.p65
6
11.3.2002, 11:15

========6========

Az elemek cserÈje
A kijelzőn látható elemállapot jelző az elem kapacitását mutatja az alábbi módon: Ha a jelzés villog, cserélje ki az elemeket.
Ha a jelzés villog, az elemek kimerültek, és a készülék ki fog kapcsolni.
Az elemek Èlettartama*
Folyamatos használat mellett kb. 7,5 óra (SP)/15 óra (LP) felvétel, illetve 6 óra (SP)/8 óra (LP) lejátszás lehetséges.
Használat előtt
* Sony LR03 (SG) alkáli elemekkel
* A beépített hangszóró használatával, kb. 4-es hangerőn (VOL) hallgatva.
Az elemek élettartama a készülék használatától függően rövidebb is lehet.
MegjegyzÈsek
•A készülékben ne használjon mangán elemet.
•Az elemek cseréjét 3 percen belül végezze el, máskülönben az órabeállítási kijelzés jelenhet meg, vagy a készülék nem megfelelő dátumot és időt fog mutatni. Ilyenkor a dátumot és az időt újból be kell állítani.
A felvett üzenetek nem törlődnek.
•Mindig egyszerre cserélje ki mindkét elemet új elemekre.
•A szárazelemet tilos feltölteni.
•Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, az elem szivárgásának és az ennek következtében fellépő korrózió elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.
MegjegyzÈs az "ACCESS" ¸zenethez
Amikor behelyezi az elemeket, az "ACCESS" felirat megjelenhet a kijelzőn. Amíg ez az üzenet látható, ne vegye ki az elemeket.
Ha a készüléknek túlságosan sok adatot kell feldolgoznia, az "ACCESS" üzenet jelenhet meg hosszabb ideig. Ez nem hibajelenség. A készülék további működtetése előtt várja meg, amíg a fenti üzenet eltűnik.
7
HU
HU_02-09.p65
7
11.3.2002, 11:15

========7========

2. lÈpÈs: Az Ûra be·llÌt·sa
A figyelmeztető hangjelzés funkció, illetve a helyes dátum és időpont rögzítéséhez
be kell állítania az órát.
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg. Ilyen esetben a 2. lépésnél kell
kezdeni a beállítási műveletet.
NxPLAY/STOP
MENU
./>
1 Nyomja meg a MENU gombot
2
a men¸ ¸zemmÛdba lÈpÈshez.
Az Ûra be·llÌt·s kijelzÈs megjelenÌtÈse.
1 Nyomja meg a .
gombot egyszer a
"SET DATE" kijelzÈs
megjelenÌtÈsÈhez.
2 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
Az évszám villog.
3 ¡llÌtsa be a d·tumot.
2 Nyomja meg
1 A . Ès >
gombokkal ·llÌtsa
be az Èvsz·mot.
8
HU
HU_02-09.p65
8
a NxPLAY/STOP gombot. A kijelzőn a hónap villog.
3 ¡llÌtsa be a hÛnapot,
a napot ebben a
sorrendben, majd
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A kijelzőn az óra számjegye villog.
11.3.2002, 11:15

========8========

4 ¡llÌtsa be az idıt.
1 A . Ès >
gombokkal
·llÌtsa be az
Ûr·t.
2 Nyomja meg
a NxPLAY/STOP
gombot.
A kijelzőn a perc
villog.
3 ¡llÌtsa be
a percet.
Használat előtt
5 A pontos idı szign·l felhangz·sakor
nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
A kijelzőn az "SET DATE" felirat jelenik meg.
6 Nyomja meg a MENU gombot
a men¸ ¸zemmÛdbÛl tˆrtÈnı kilÈpÈshez.
1 Hasznos tudnivalÛ
Ezen a készüléken nincs üzemi kapcsoló. A kijelzés állandóan látható.
9
HU
HU_02-09.p65
9
11.3.2002, 11:15

========9========

BAlapm˚veletek
‹zenetek felvÈtele
Mind az öt mappában (A, B, C, D vagy E) legfeljebb 99 felvételt tárolhat. Mivel felvételkor a készülék az új üzenetet automatikusan az előző üzenet végétől kezdve veszi fel, nincs szükség arra, hogy megkeresse az utolsó felvétel végét.
pl. 1. ¸zenet 2. ¸zenet ⁄jonnan felvett ¸zenet
MegjegyzÈs
‹res hely
Hosszú felvételek előtt ellenőrizze az elemek kapacitását (7. oldal), és ha szükséges
tegyen a készülékbe újakat.
1
Válassza ki a mappát.
A FOLDER gombbal v·lassza ki a kÌv·nt mapp·t.
Kiv·lasztott mappa
2
Kezdje el a felvételt.
1 Nyomja meg
a zREC/STOP
gombot.
H·tralÈvı memÛriakapacit·s
Az aktu·lis ¸zenet sorsz·ma
2 BeszÈljen
a beÈpÌtett
mikrofonba. OPR jelzı
(felvétel közben vörösen világít)
Felvétel közben nem kell a zREC/STOP gombot nyomva tartania.
10
HU
Idısz·ml·lÛ*
* A DISPLAY gombbal kiválasztott kijelzés látható (34. oldal).
HU_10-20.p65
10

11.3.2002, 11:15

========10========

3
Állítsa le a felvételt.
Nyomja meg a zREC/STOP gombot ˙jra.
A készülék az aktuális felvétel elején megáll.
xSTOP
Alapműveletek
Ha a felvétel leállítása után nem választ ki egy másik mappát, a készülék a következő üzenetet ugyanabba a mappába veszi fel.
A felvÈtel meg·llÌt·sa
A felvételt a zREC/STOP gomb helyett a xSTOP gombbal is megállíthatja.
A felvÈtel sz¸neteltetÈse (pillanat ·llj)
FunkciÛ Teendı
Felvétel szüneteltetése* Nyomja meg a XPAUSE
gombot.Felvételi pillanat állj
üzemmódban az OPR jelző
pirosan villog, míg a kijelzőn
a "PAUSE" üzenet villog.
A felvétel folytatása Nyomja meg a XPAUSE vagy a zREC/
STOP gombot.A felvétel az adott ponttól
folytatódik.(A felvétel pillanat állj
üzemmódban történő megállításához nyomja
meg a xSTOP gombot.)
* 1 óra a pillanat állj üzemmód aktiválása után a készülék automatikusan stop üzemmódba kerül.
FolytatÛdik
11
HU
HU_10-20.p65
11
11.3.2002, 11:15

========11========

‹zenetek felvÈtele (folytat·s)Recording Messages (continued)
A mikrofon ÈrzÈkenysÈgÈnek be·llÌt·sa
Lásd a 36. oldalon.
Maxim·lis felvÈteli idı
Az ICD-B25 készülékkel SP üzemmódban összesen legfeljebb 127 percnyi üzenet rögzíthető, míg LP üzemmódban 339 perc. Ha SP és LP üzemmódban is készített felvételt, a maximális felvételi idő 127 és 339 perc között lesz.
A készülék gyárilag az SP üzemmódra van állítva. Az üzemmód
megváltoztatásához lapozzon a 41. oldalra. A hátralévő memóriakapacitás megjelenítéséhez válassza ki a memóriakapacitás kijelzés üzemmódot. Lásd a 34. oldalon.
A h·tralÈvı memÛriakapacit·s kijelzÈse Felvétel közben a memóriakapacitás jelző fokozatosan csökken.
villog
Amikor a hátralévő idő 5 perc alá csökken, a memóriakapacitás jelző villogni kezd. Ha a hátralévő felvételi idő 1 perc alá csökken, a kiválasztott kijelzési mód (34. oldal) villogni kezd és a kijelzőn a "REMAIN" üzenet olvasható. Amikor a memória megtelik, a felvétel automatikusan megáll, a kijelzőn a "FULL" üzenet villog és figyelmeztető hang hallható. A felvétel folytatásához töröljön néhány üzenetet (19. oldal).
12
HU

HU_10-20.p65
12
11.3.2002, 11:15

========12========

Változatos felvételi üzemmódok
A felvÈtel hangra tˆrtÈnı automatikus indÌt·sa - Korszer˚ VOR funkciÛ
Ha a VOR (hangra aktiválódó rögzítés) funkció be van kapcsolva, a felvétel automatikusan elkezdődik, ha a készülék hangot érzékel, és automatikusan megáll, ha nincs hang.
MegjegyzÈs
A VOR funkció működését a környezet hangjai is befolyásolják. Ennek megfelelően a SENS funkcióval válassza ki a mikrofon érzékenységét: HI (magas) vagy LO (alacsony). Ha a mikrofon érzékenységének megváltoztatása után sem elégedett a felvétellel, vagy fontos felvételt készít, válassza ki a VOR funkció OFF beállítását.
Alapműveletek
FelvÈtelek kÈszÌtÈse k¸lsı mikrofonnal vagy m·s berendezÈsrıl
Csatlakoztassa a mikrofont vagy a külső berendezést a diktafon MIC (PLUG IN POWER) aljzatához.
Ha a készülékhez külső mikrofont csatlakoztat, a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha a készülékhez áramellátást igénylő mikrofontípust csatlakoztat, a diktafon automatikusan biztosítja az áramellátást.
A felvÈtel besz˙r·sa
Ha lejátszás közben szeretne egy új felvételt beszúrni, vagy egy újat felvenni a régi helyére, lapozzon a 21. és 22. oldalra.
13
HU
HU_10-20.p65
13
11.3.2002, 11:15

========13========

‹zenetek lej·tsz·saPlaying Back Messages
Ha egy korábban felvett üzenetet játszik le, kezdje a műveletet az 1. lépéssel. Ha a legutóbb felvett üzenetet szeretné lejátszani, az alábbi műveletet a 3. lépéssel kell kezdeni.
1
Válassza ki a mappát.
Kiv·lasztott mappa
A FOLDER gombbal v·lassza ki a kÌv·nt mapp·t.
2
Válassza ki az üzenet sorszámát.
A . Ès > gombbal keresse meg a meghallgatni kÌv·nt ¸zenet sorsz·m·t. .: kisebb sorsz·mok keresÈse.
>: nagyobb sorsz·mok keresÈse.
A
kiv·lasztott ¸zenet sorsz·ma Sz·ml·lÛ*
* A DISPLAY gombbal kiválasztott kijelzés látható (34. oldal).
14
HU

HU_10-20.p65
14
11.3.2002, 11:15

========14========

3
Indítsa el a lejátszást.
1 Nyomja meg
a NxPLAY/STOP
gombot.
Sz·ml·lÛ (vagy az Èppen kiv·lasztott kijelzı ¸zemmÛd)
EAR aljzat
OPR jelzı (lejátszás közben zölden világít)
2 A VOL
szab·lyzÛval
·llÌtsa be a
hangerıt.
Alapműveletek
Egy-egy üzenet lejátszása után a készülék állj üzemmódba kapcsol a következő
üzenet elején.
Az aktuális mappa utolsó üzenetének lejátszása után a készülék állj üzemmódba
kapcsol az utolsó üzenet elején.
‹zenetek meghallgat·sa f¸lhallgatÛval
Csatlakoztasson a készülék EAR aljzatához fülhallgatót vagy fejhallgatót (nem tartozék). A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha a készülékhez fejhallgatót csatlakoztat, csak mono hangot fog hallani.
A lej·tsz·s meg·llÌt·sa
FunkciÛ Teendı
Leállítás az aktuális Nyomja meg a xSTOP gombot. üzenet elején
Leállítás az aktuális pozícióban Nyomja meg a NxPLAY/STOP (pillanat állj funkció) gombot.
(pillanat állj funkció)*. A lejátszás folytatásához nyomja meg újból a NxPLAY/STOP gombot.
* A lejátszást a NxPLAY/STOP gomb helyett a XPAUSE gomb megnyomásával is szüneteltetheti. Az OPR jelző zölden villog. Egy órával a pillanat állj üzemmód aktiválása után a készülék automatikusan stop üzemmódba kerül az aktuális pozíciónál.
A mappa ˆsszes ¸zenetÈnek lej·tsz·sa - folyamatos
lej·tsz·s Lásd a 36. oldalon.
HU_10-20.p65
15
FolytatÛdik
15
HU
11.3.2002, 11:36

========15========

‹zenetek lej·tsz·sa (folytat·s)Playing Back Messages (continued)
EgyÈb m˚veletek
FunkciÛ Teendı
Visszaugrás az aktuális Nyomja meg a . gombot egyszer.*** üzenet elejére**
Ugrás a következő üzenetre** Nyomja meg a > gombot egyszer.*** Ugrás a következő/előző üzenetek Nyomja meg a . vagy a > gombot valamelyikére többször.***(Állj üzemmódban a gombot
nyomva tartva folyamatosan lépkedhet
az üzenetek között.)
Gyorsított vagy lassított lejátszás Állítsa a PLAY SPEED kapcsolót FAST
vagy SLOW állásba. A készülék 30%-kal
gyorsabban vagy 15%-kal lassabban játssza
le az üzeneteket.
Lejátszás normál sebességgel Állítsa a PLAY SPEED kapcsolót
NORMAL állásba.
** Ha az üzenetet a könyvjelző funkcióval megjelölte, a készülék a könyvjelzőnél megáll. *** Ezek a funkciók akkor működnek, ha az EASY-S kapcsolót OFF állásba kapcsolta. Az EASY-S kapcsoló ON beállításánál lehetséges műveletekről a 17. oldalon olvashat.
Változatos lejátszási módok
‹zenetek ismÈtelt lej·tsz·sa - IsmÈtlÈs
Lejátszás közben tartsa nyomva a NxPLAY/STOP gombot legalább 1 másodpercig.
A kijelzőn a " " jelzés jelenik meg, és a készülék az aktuális üzenetet ismétli folyamatosan.
Normál lejátszásra a NxPLAY/STOP gombbal kapcsolhat vissza. A lejátszás megállításához nyomja meg a xSTOP gombot.
Belehallgat·s az ¸zenetek elejÈbe - P·szt·z·s
Állj üzemmódban tartsa nyomva a NxPLAY/STOP gombot legalább egy másodpercig.
A kijelzőn a "SCAN" felirat olvasható, és az aktuális mappában található üzenetek első 5 másodpercét lejátssza a készülék.
Ha megtalálta a keresett üzenetet, nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A készülék a teljes üzenetet lejátssza.
16
HU

HU_10-20.p65
16
11.3.2002, 11:15

========16========

KeresÈs elıre/h·tra lej·tsz·s kˆzben
Előre kereséshez lejátszás közben tartsa nyomva a > gombot, majd a keresett rész elérésekor engedje el.
Hátra kereséshez lejátszás közben tartsa nyomva a . gombot, majd a keresett rész elérésekor engedje el.
A készülék először lassan keres (4 másodpercig), ami hasznos, ha csak egy szót szeretne előre/visszalépni.
Ha ezután is nyomva tartja a . vagy a > gombot, a készülék gyorsabban keres.
Az üzenetek között a készülék 2 másodpercig megáll.
Előre/hátrakeresés közben a beállított kijelző-üzemmódtól függetlenül a kijelzőn a számláló látható (34. oldal).
Pillanat állj üzemmódban is kereshet előre és hátra. A készülék visszakapcsol pillanat állj üzemmódba annál a résznél, ahol a . vagy a > gombot elengedi.
Alapműveletek
1 Hasznos tudnivalÛ
Ha a gyorskereséssel az utolsó üzenet végére ér, a kijelzőn az "END" felirat villog 5 másodpercig, és az OPR jelző zölden világít. (Nem hallható a hang.) Ha az "END" villogása közben nyomva tartja a . gombot, a készülék gyorsítva játssza vissza az üzeneteket, majd a gombot elengedve az adott pozíciótól folytatja a normál lejátszást.
Ha az "END" felirat már nem villog, és az OPR jelző sem világít, a készülék állj üzemmódba kapcsol az utolsó üzenet elején.
Ha az utolsó üzenet hosszú, és ezért nem az elejétől kezdve szeretné meghallgatni, tartsa nyomva a > gombot míg a készülék az üzenet végére nem ér. Amikor a kijelzőn elkezd villogni az "END" üzenet, a . gombbal keresse meg a kívánt részt.
(Nem az utolsó üzenet esetén lépjen a következő üzenet elejére, majd játssza le visszafelé a kívánt üzenetet a keresett pontig.)
A lej·tsz·s kezdıpontj·nak gyors kiv·laszt·sa
(gyorskeresÈs)
Ha az EASY-S kapcsolót ON pozícióba állítja (36. oldal), lejátszás közben vagy pillanat állj üzemmódban gyorsan kiválaszthatja a lejátszás kezdőpontját a . vagy a > gomb ismételt lenyomásával.
A . gomb egyszeri lenyomásával 3 másodpercet ugorhat hátrafelé, míg a > gomb egyszeri lenyomásával 10 másodpercet ugorhat előre. Ezzel a funkcióval könnyedén kereshet a nagyon hosszú felvételeken belül.
17
HU
HU_10-20.p65
17
11.3.2002, 11:15

========17========

A kijelˆlt rÈsz megismÈtlÈse - A-B ismÈtlÈs
Üzenetek lejátszása közben kijelölheti egy részlet kezdőpontját (A) és végpontját (B), majd a kijelölt részt ismételten lejátszhatja.
A-B REPEAT
1 Nyomja meg rˆviden az A-B REPEAT
gombot lej·tsz·s kˆzben.
Ezzel kijelölte az ismételni kívánt rész kezdőpontját (A).
A kijelzőn az "A-B B" jelzés villog.
2 Nyomja meg ˙jbÛl rˆviden az A-B
REPEAT gombot.
Ezzel kijelölte az ismételni kívánt rész végpontját (B).
A kijelzőn az "A-B" jelzés jelenik meg, és a készülék
a kijelölt részt megismétli.
Visszakapcsol·s norm·l lej·tsz·sra Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az A-B ismÈtlÈs le·llÌt·sa Nyomja meg a xSTOP gombot.
MegjegyzÈsek
• A kezdő és végpont csak ugyanazon az üzeneten belül jelölhető ki. • Ha nem állítja a be a végpontot (B), a készülék automatikusan az üzenet végét (vagy az elejét) tekinti végpontnak.
18
HU

HU_10-20.p65
18
11.3.2002, 11:16

========18========

‹zenetek tˆrlÈse
A felvett üzeneteket egyenként vagy egész mappánként is letörölheti. Ne feledje, hogy a törölt üzeneteket nem lehet visszaállítani.
Üzenetek törlése egyenként
Egy-egy üzenet törlésekor a következő üzenet automatikusan eggyel előrébb ugrik, így az üzenetek között nem marad üres hely.
TˆrlÈs elıtt 1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
4. ¸zenet 5. ¸zenet
Alapműveletek
3. ¸zenet tˆrlÈse
TˆrlÈs ut·n 1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet 4. ¸zenet
A megmaradÛ ¸zenetek ˙jrasz·mozÛdnak
1 A tˆrˆlni kÌv·nt ¸zenet
lej·tsz·sa kˆzben nyomja
meg az ERASE gombot, vagy
·llj ¸zemmÛdban tartsa
nyomva 1 m·sodpercig
az ERASE gombot.
Hangjelzés hallatszik, és az üzenet
száma, illetve az "ERASE" felirat villog
a kijelzőn, és a készülék 10-szer
lejátssza az üzenet első és utolsó
5 másodpercét.
2 Az ¸zenet lej·tsz·sa kˆzben
nyomja meg ˙jbÛl az ERASE
gombot.
Az üzenet törlődik, és a többi üzenetet
újraszámozza a készülék. (Például,
ha a 3. üzenetet törli, a törlés után
az előzőleg 4. üzenet lesz a 3. A törlés
befejeztével a készülék a következő
üzenet elejére ugrik, és állj üzemmódba
kapcsol.)
KilÈpÈs a tˆrlÈsbıl Nyomja meg a xSTOP gombot a 2 lépés előtt.
FolytatÛdik
19
HU
HU_10-20.p65
19
11.3.2002, 11:16

========19========

‹zenetek tˆrlÈse (folytat·s)
Tov·bbi ¸zenetek tˆrlÈse Ismételje meg az 1 és 2 lépést.
Az ¸zenet egy rÈszÈnek tˆrlÈse
Először ossza két részre az üzenetet egy index hozzáadásával (23. oldal), majd a 19. oldalon leírt lépésekkel törölje a kívánt részt.
A mappában lévő összes üzenet törlése
Pl. "A" mappa
1. ¸zenet
2.¸zenet 3. ¸zenet
‹res rÈsz
1 V·lassza
ki a tˆrˆlni kÌv·nt
mapp·t a FOLDER
gombbal.
KilÈpÈs a tˆrlÈsbıl
‹res rÈsz
"B" mappa
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
2 A xSTOP gombbal egy¸tt
tartsa nyomva az ERASE
gombot legal·bb
1 m·sodpercig.
A kijelzőn az "ALL ERASE"
üzenet villog 10 másodpercig.
3 Nyomja meg az
ERASE gombot, amÌg
a kijelzın az ¸zenet
villog.
Nyomja meg a xSTOP gombot a 3 lépés előtt.
20
HU
HU_10-20.p65
20

11.3.2002, 11:16

========20========

B‹zenetek szerkesztÈse ⁄j felvÈtelek hozz·ad·sa
Korábbi üzenet kiegészítése egy új üzenettel Az éppen lejátszott üzenetet kiegészítheti egy új felvétellel.
A készülék az új felvételt a korábbi üzenet vége után veszi fel, és a felvétel
az eredeti üzenet részét fogja képezni.
BeÈpÌtett mikrofon
A 3. ¸zenet lej·tsz·sa kˆzben Az ˙j felvÈtel hozz·ad·sa ut·n
3. ¸zenet
3. ¸zenetv
Tal·lkozÛ december 1-Èn, 2 Ûrakor
OPR jelzı
zREC/STOP
Üzenetek szerkesztése
xSTOP
4. ¸zenet
4. ¸zenet
Hozz·adott felvÈtel az "A"konferen- ciateremben
1 Lej·tsz·s kˆzben tartsa lenyomva
a zREC/STOP gombot legal·bb egy
m·sodpercig.
A REC kijelzés megjelenik, és az "ADD" felirat háromszor
felvillan a kijelzőn. Az OPR jelző pirosan világít.
Az új szöveg az aktuális üzenet végére lesz felvéve. 2 A felvÈtel meg·llÌt·s·hoz nyomja
meg a zREC/STOP vagy a xSTOP
gombot.
HU_21-26.p65
21
FolytatÛdik
21
HU

11.3.2002, 11:45

========21========

⁄j felvÈtelek hozz·ad·sa (folytat·s)
Korábbi üzenet egy részének felülírása lejátszás közben Az éppen lejátszott üzenet egy részét felülírhatja új üzenettel. A készülék a korábbi üzenetet törli a megadott pozíció után.
A fel¸lÌr·s kezdıpontja
2. ¸zenet
3. ¸zenet 4. ¸zenet
2. ¸zenet
3. ¸zenet
A 2. ¸zenet tˆrˆlt rÈsze
4. ¸zenet
A fel¸lÌr·ssal hozz·adott rÈsz a 2. ¸zenetben
1 Lej·tsz·s kˆzben nyomja meg rˆviden
a zREC/STOP gombot.
Az "OVER" felirat villog a kijelzőn. Az OPR jelző pirosan
villog.
2 A felvÈtel elindÌt·s·hoz nyomja
meg a zREC/STOP gombot.
A "REC" kijelzés megjelenik, és az OPR jelző pirosan
világít.
3 A felvÈtel meg·llÌt·s·hoz nyomja
meg a zREC/STOP gombot.
MegjegyzÈsek
• A felvételi üzemmódtól függetlenül, a hozzáadott üzenet az eredeti üzenetnek megfelelő formátumban (SP vagy LP, lásd a 36. oldalon) lesz rögzítve.
• A felülírás funkció nem használható, ha az IC memória kapacitása nem elegendő. További részleteket a "Hibaelhárítás" című fejezetben talál (38. oldal).
22
HU

HU_21-26.p65
22
11.3.2002, 11:16

========22========

‹zenetek kettÈv·laszt·sa/egyesÌtÈse -
index funkciÛ
Indexek hozzáadásával az üzeneteket kettéválaszthatja vagy több üzenetet
egyesíthet az indexek törlésével.
Felvétel/lejátszás közben indexeket adhat üzeneteihez (lásd alább). Állj üzemmódban lehetőség van az indexek törlésére (lásd a 25. oldalon).
INDEX
ERASE
./>
xSTOP
Üzenetek szerkesztése
Üzenet kettéválasztása egy index jellel
Felvétel és lejátszás közben egy index jelet adhat hozzá üzeneteihez. A kívánt üzenet felosztásával könnyebben megtalálhatja a keresett részeket a nagyon hosszú felvételekben (pl. megbeszélés).
Az index hozzáadásakor az üzenet sorszáma a következőképpen változik.
Az index hozz·ad·sa elıtt
1. ¸zenet
Az index hozz·ad·sa ut·n
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
Elsı napirendi pontunkÖ
HU_21-26.p65
23
2. ¸zenet
3. ¸zenet 4. ¸zenet
Index hozz·ad·sa
4. ¸zenet 5. ¸zenet
Az ¸zenetek
…s most folytassuk
a kˆvetkezı
sorsz·mai
tÈmakˆrrel
nˆvekszenek
FolytatÛdik
23
HU

11.3.2002, 11:16

========23========

‹zenetek kettÈv·laszt·sa/egyesÌtÈse - index funkciÛ (folytat·s)
Index besz˙r·sa felvÈtel kˆzben
‹zenetek felvÈtele kˆzben az INDEX gomb
megnyom·s·val (a kÌv·nt rÈszletnÈl) besz˙rhat egy index jelet.
Az INDEX gomb megnyomásakor az új üzenet sorszáma
háromszor felvillan. Az üzenet két részre bomlik, a felvétel
azonban megszakítás nélkül folytatódik.
1. ¸zenet 3. ¸zenet2. ¸zenet
Index hozz·ad·sa
A felvÈtel folytatÛdik.
1 Hasznos tudnivalÛ
Felvételi pillanat állj üzemmódban is elhelyezhet egy index jelet (13. oldal).
Index hozzáadása lejátszás közben
Az ¸zenet lej·tsz·sa kˆzben a kÌv·nt feloszt·si pontban nyomja meg az INDEX gombot.
Az üzenet két részre bomlik, és az új üzenet sorszáma
háromszor felvillan a kijelzőn.
Az index hozzáadódik az üzenethez, és a további indexek
száma eggyel nő.
1 Hasznos tudnivalÛk
A XPAUSE gomb megnyomása után (pillanat állj üzemmódban) is hozzáadhat a felvételhez index jelet (15. oldal).
Az index jellel megjelˆlt ¸zenet lej·tsz·sa
A . vagy a > gomb többszöri megnyomásával válassza ki a megfelelő sorszámot (a kettéosztott üzenet mindkét része külön sorszámot kap). Indexszel megjelˆlt ¸zenetek folyamatos lej·tsz·sa A "Beállítások módosítása" című fejezetben (36. oldal) leírt módon válassza ki az "ON" beállítást a "CONT" menüben.
24
HU

HU_21-26.p65
24
11.3.2002, 11:16

========24========

Üzenetek összevonása az index törlésével Két üzenetet összevonhat az index törlésével.
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet 4. ¸zenet 5. ¸zenet
Egy index
tˆrlÈse
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet 4. ¸zenet
Az ¸zenetek sorsz·mai
csˆkkennek
Állj üzemmódban kövesse az alábbi lépéseket:
1 A . vagy a > gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az összevonandó üzenetek közül a második
üzenet sorszámát.
2 Az ERASE gombot nyomva tartva nyomja meg az INDEX
gombot legalább 1 másodpercig.
A kijelzőn az "ID ERASE" felirat 10 másodpercig villog. 3 Amíg a kijelző villog, nyomja meg az ERASE gombot.
A két üzenet összekapcsolódik, és az üzenetek sorszámai
a fenti ábrának megfelelő módon újraszámozódnak.
Üzenetek szerkesztése
KilÈpÈs a tˆrlÈsbıl
A 3. lépés előtt nyomja meg a xSTOP gombot.
MegjegyzÈsek
•Két üzenet összevonása után a második üzenet riasztási beállítása törlődik. •Az IC diktafon működési elvéből következően elképzelhető, hogy a készülék bizonyos esetekben nem fogja tudni létrehozni/törölni az indexet (41. oldal).
25
HU

HU_21-26.p65
25
11.3.2002, 11:16

========25========

‹zenetek ·thelyezÈse egy m·sik mapp·ba - ·thelyezÈsi funkciÛ
Az üzenetek másik mappába is áthelyezhetők.
FOLDER
NxPLAY/STOP
xSTOP
Példa: A 3. üzenet áthelyezése az "A" mappából a "C" mappába. 1 IndÌtsa el az ·thelyezni kÌv·nt ¸zenet
lej·tsz·s·t.
2 Lej·tsz·s kˆzben nyomja meg
a FOLDER gombot mindaddig, mÌg
a cÈlmappa jelzÈse villogni nem
kezd (eset¸nkben a C).
A készülék 10-szer lejátssza az üzenet első és
utolsó 5 másodpercét, közben a mappa kijelzése
és a "MOVE" felirat villog.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
KilÈpÈs az ·thelyezÈsi m˚veletbıl
A 3. lépés előtt nyomja meg a xSTOP gombot. (PÈlda: ha a "C" mappa MegjegyzÈs
6 ¸zenetet tartalmaz) Az áthelyezéssel nem egy másolat kerül a célmappába. Ha egy üzenetet áthelyez egy másik mappába, az eredeti mappában lévő üzenet törlődik.
26
HU

HU_21-26.p65
26
11.3.2002, 11:16

========26========

BEgyÈb funkciÛk
A felvÈtel indÌt·sa a kÌv·nt idıpontban - idızÌtett felvÈtel
A felvételt a beállított időpontban automatikusan elindíthatja.
./>
NxPLAY/STOP
MENU
1 Kapcsolja be az idızÌtı men¸t.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü és az "ALARM"
üzenet olvasható.
Egyéb funkciók
2 A . Ès > gombbal v·lassza ki a "TIMER"
be·llÌt·st Ès nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az "OFF" felirat villog.
MegjegyzÈs
Az időzítő nem programozható be, ha a beépített órát nem állította be.
3 A . Ès > gombbal v·lassza ki az "ON"
be·llÌt·st.
4 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
A "START" felirat egy másodpercre megjelenik,
és a "DATE" felirat villog a kijelzőn.
FolytatÛdik
27
HU

HU_27-36.p65
27
11.3.2002, 11:16

========27========

A felvÈtel indÌt·sa a kÌv·nt idıpontban - idızÌtett felvÈtel (folytat·s)
2 ¡llÌtsa be a felvÈteli d·tumot.
ï egyszeri felvÈtel a kÌv·nt idıpontban
1 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot, amÌg
a kijelzın a "DATE" felirat villog.
2 A . Ès > gombbal v·lassza ki az Èvet,
majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
3 HasonlÛ mÛdon v·lassza ki a hÛnapot
Ès a napot.
ï felvÈtel minden hÈten, azonos idıpontban
A . Ès > gombbal v·lassza ki a hÈt napj·t.
ï felvÈtel minden nap, azonos idıpontban
A . Ès > gombbal v·lassza ki a "DAILY"
kijelzÈst, Ès nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
3 ¡llÌtsa be a felvÈtel kezdıidıpontj·t.
1 A . Ès > gombbal ·llÌtsa be az ÛraÈrtÈket
Ès nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
2 A . Ès > gombbal ·llÌtsa be a percÈrtÈket,
majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az "END" felirat megjelenik egy másodpercre, és a felvétel
befejezési időpontjának órakijelzése villog a kijelzőn.
4 A 3. lÈpÈs megismÈtlÈsÈvel ·llÌtsa
be a felvÈtel befejezÈsi idıpontj·t.
5 V·lassza ki a felvÈteli ¸zemmÛdot.
A . Ès > gombbal v·lassza ki az "SP" vagy
"LP" ¸zemmÛdot, Ès nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
6 A men¸bıl valÛ kilÈpÈshez nyomja meg
a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál kijelzésre, és a“ ” szimbólum megjelenik.
A beprogramozott időpontban a felvétel automatikusan megkezdődik.
A felvételkészítés ideje alatt a " " szimbólum villog a kijelzőn. Amikor a felvétel véget ér, a készülék automatikusan visszatér az újonnan készített felvétel elejére. 28
HU

HU_27-36.p65
28
11.3.2002, 11:16

========28========

Az idızÌtett felvÈtel le·llÌt·sa Nyomja meg a xSTOP gombot.
Az idızÌtett be·llÌt·sok mÛdosÌt·sa
A 28. oldalon leírt 2-es, 3-as vagy 4-es lépésben a . és > gombbal módosítsa az évet, hónapot, napot vagy időpontot, majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az idızÌtÈsi program tˆrlÈse
A 27. oldalon leírt 1-3-as lépésben válassza ki az "OFF" beállítást, majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
MegjegyzÈsek
•Egyszerre csak egy üzenet időzített felvételét programozhatja be.
•Amikor az időzített felvétel megkezdődik, a készülék automatikusan az 5. lépésben kiválasztott felvételi üzemmódba kapcsol. Amikor a felvétel véget ér, a készülék ismét az eredeti felvétel üzemmódba kapcsol.
•Ellenőrizze, hogy a maradék felvételi idő elegendő-e az időzített felvétel elkészítéséhez. Az időzítő nem programozható be, ha a maradék felvételi idő nem elegendő az időzített felvétel elkészítéséhez. A heti vagy napi gyakoriságú felvételkészítés esetén az időzítő akkor állítható be, ha a maradék felvételi idő hosszabb, mint az első felvétel ideje. Ha a második vagy harmadik felvétel közben a maradék felvételi idő eléri a zérót, az időzített felvétel leáll.
•Ha az adott mappába felvett üzenetek száma elérte a 99-et, vagy a memória megtelt, az időzített felvétel nem indul el.
•Ha a felvétel kezdőidőpontja 23:59 előtti időpont, a befejezési időpontja pedig 0:00 utáni, a felvétel a következő napon fog véget érni.
•Ha a felvételkészítés beprogramozott időpontjában éppen egy emlékeztető
(figyelmeztető) lejátszás folyik, a lejátszás kikapcsol és az időzített felvétel megkezdődik. •Ha a felvételkészítés beprogramozott időpontjában a készülék be van kapcsolva, de nem felvételi üzemmódban működik, az aktuális művelet kikapcsol, és az időzített felvétel megkezdődik.
Ha a felvételkészítés beprogramozott időpontjában a készülék éppen felvételt készít, az eredeti felvétel folytatódik, és az időzített felvétel nem készül el.
Egyéb funkciók
29
HU

HU_27-36.p65
29
11.3.2002, 11:16

========29========

Figyelmeztetı hangjelzÈs ¸zenettel
A készülék beprogramozható úgy, hogy a beállított időpontban - figyelmeztető hangjelzés kíséretében - automatikusan lejátsszon egy üzenetet. A lejátszás időzíthető minden hét egy adott napjára, minden nap egy adott időpontjára, vagy egyszeri alkalomra.
A figyelmeztető hangjelzés önmagában, üzenet nélkül is beprogramozható.
./>
NxPLAY/STOP
MENU
1 V·lassza ki a lej·tszani kÌv·nt
¸zenetet.
(Lásd a 14. oldal 1. és 2. lépésénél.)
2 Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik az "ALARM OFF" üzenet.
(Ha az időzítőt már beállította, az "ALARM ON" üzenet jelenik
meg.)
MegjegyzÈs
Ha előzőleg a pontos időt nem állította be, vagy a kiválasztott
mappában nem található üzenet, a figyelmeztető hangjelzés
nem programozható be.
3 V·lassza ki a figyelmeztetı
hangjelzÈs "ON" be·llÌt·s·t.
1 Nyomja meg
a Nx gombot.
2 A . Ès >
gombbal v·lassza ki
az "ON" be·llÌt·st.
3 Nyomja meg
a Nx gombot.
30
HU

HU_27-36.p65
30
11.3.2002, 11:16

========30========

4 ¡llÌtsa be a d·tumot.
ï egyszeri lej·tsz·s a kÌv·nt idıpontban 1 Nyomja meg a Nx 2 A . Ès >
gombot, amÌg a kijelzın a "DATE" felirat villog.
gombbal v·lassza ki az Èvet, majd nyomja meg a Nx gombot.
3 HasonlÛ mÛdon
v·lassza ki a
hÛnapot Ès a
napot.
ï lej·tsz·s minden hÈten, azonos idıpontban A . Ès > gombbal v·lassza ki a hÈt napj·t Ès nyomja meg a Nx gombot.
ï lej·tsz·s minden nap, azonos idıpontban
A . Ès > gombbal v·lassza ki a "DAILY" kijelzÈst, Ès nyomja
meg a Nx gombot.
5 ¡llÌtsa be a figyelmeztetı hangjelzÈs lej·tsz·si
idıpontj·t.
1 A . Ès >
gombbal ·llÌtsa be az
ÛraÈrtÈket Ès nyomja
meg a Nx gombot.
Egyéb funkciók
2 ¡llÌtsa be a
percÈrtÈket, majd
nyomja meg a Nx
gombot.
6 A . Ès > gombbal v·lassza ki a
"B-PLAY" (¸zenet lej·tsz·s Ès figyel-
meztetı hangjelzÈs) vagy "B-ONLY"
(csak figyelmeztetı hangjelzÈs). 7 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás megtörtént.
8 A men¸bıl valÛ kilÈpÈshez
nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál kijelzésre.
A "," szimbólum megjelenik, ha a figyelmeztetésre beállított
üzenetet kiválasztja.
HU_27-36.p65
31
FolytatÛdik
31
HU

11.3.2002, 11:16

========31========

Figyelmeztetı hangjelzÈs ¸zenettel (folytat·s) A beprogramozott napon és időpontban 10 másodperces figyelmeztető hangjelzés után a készülék lejátssza az üzenetet (ha a 6. lépésben a "B-ONLY" beállítást választotta, akkor csak a figyelmeztető hangjelzés hallható).
Az üzenet lejátszása után a készülék visszaugrik az adott üzenet elejére és állj üzemmódba kapcsol.
Az ¸zenet ˙jrahallgat·sa
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. Az adott üzenetet újra lejátssza a készülék.
Az idızÌtı le·llÌt·sa a lej·tsz·s elıtt
A figyelmeztető hangjelzés közben nyomja meg a xSTOP gombot. Az üzenet lejátszása akkor is megakadályozható, ha a HOLD funkciót bekapcsolta. Az idızÌtÈsi be·llÌt·s tˆrlÈse
A 30. oldalon leírt 3. lépésben válassza ki az "OFF" kijelzést a . és > gombbal, majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
Az idızÌtÈsi ÈrtÈkek mÛdosÌt·sa
Kövesse a 30. oldal 1. - 3. lépéseit. Amikor megjelenik az időzítés dátuma, a 31. oldalon leírt 4 - 7. lépés megismétlésével módosítsa a dátumot és az időt.
MegjegyzÈsek
• Ha az üzenetet egy másik, már korábban beállított időpontra időzíti, a kijelzőn a "PRE SET" felirat jelenik meg, és a beállítás nem végezhető el.
• Ha a beállított időpontban a készülék éppen egy korábban beprogramozott üzenetet játszik le (figyelmeztető hangjelzés kíséretében), a lejátszás kikapcsol, majd a készülék lejátssza az új üzenetet.
• Ha a figyelmeztető hangjelzés lejátszása közben elérkezik az időzített felvételkészítés kezdőidőpontja, a lejátszás kikapcsol, és a felvétel megkezdődik.
• Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen felvételt készít, a felvétel végén a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és a ”,” jelzés villog.
• Ha felvételkészítés közben egynél több időzített lejátszás aktivizálódik, a készülék csak az első üzenetet játssza le.
• Ha az időzített lejátszás időpontjában a készülék menü üzemmódban működik, a menü - egy figyelmeztető hangjelzést követően - kikapcsol.
• Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenetet törli, a figyelmeztető hangjelzés és az időzített lejátszás programja törlődik.
• Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenethez idő közben indexet rendel, akkor a lejátszás az index-jelnél leáll.
• Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenet indexét idő közben törli, a figyelmeztető hangjelzés és az időzített lejátszás programja törlődik.
• A VOL szabályzóval beállíthatja az időzített lejátszás hangerejét.
• Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen egy üzenetet töröl, a készülék 10 másodperccel a törlés befejezése után játssza le az üzenetet (hangjelzés után).
• Az üzenet lejátszása után az időzítési program nem törlődik. Az időzítési program törléséhez a fentebb leírtakat kell végrehajtania.
32
HU

HU_27-36.p65
32
11.3.2002, 11:16

========32========

A vÈletlen m˚kˆdtetÈs
megakad·lyoz·sa - HOLD funkciÛ
HOLD kapcsolÛ
Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal jelzett irányba. A kijelzőn háromszor felvillan a "HOLD" szimbólum, jelezve, hogy az összes funkció és vezérlőgomb zárolva van.
A zárolás feloldásához tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes pozícióba.
Egyéb funkciók
MegjegyzÈs
Ha a HOLD funkciót felvételkészítés közben aktivizálja, első lépésként kapcsolja ki a HOLD funkciót a felvétel leállításához.
1 Hasznos tudnivalÛ
A HOLD funkció bekapcsolt állapotában is megállíthatja az időzített lejátszást. A figyelmeztető hang vagy a lejátszás megállításához nyomja meg a xSTOP gombot.
33
HU

HU_27-36.p65
33
11.3.2002, 11:16

========33========

A kijelzÈsi ¸zemmÛd be·llÌt·sa
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék állj, lejátszás és felvétel üzemmódjához a megfelelő kijelzési üzemmódot. (Ha a készülék vezérlőgombjait stop üzemmódban 3 másodpercig nem működteti, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg, a beállított üzemmódtól függetlenül.)
A DISPLAY gomb megnyomására a kijelző a következőképpen változik.
DISPLAY
Idısz·ml·lÛ: Az üzenet lejátszásából/ felvételéből eltelt idő.
M
FelvÈteli
idıpont:
Az aktuális üzenet
felvételének
dátuma és
időpontja. (Ha az
óra nem volt
beállítva, a "- - : - -
" kijelzés jelenik
meg.)
34
HU
HU_27-36.p65
34
H·tralÈvı felvÈteli idı: ,
Felvétel közben vagy állj
üzemmódban a hátralévő
felvételi idő látható.
Lejátszás közben az
üzenetből hátralévő idő
látható.
m
<
FelvÈteli d·tum:
Az aktuális üzenet
felvételének dátuma. (Ha
az óra nem volt beállítva,
a "- -Y- -M- -D" kijelzés
jelenik meg.)

11.3.2002, 11:16

========34========

Men¸tÈrkÈp
Nyomja meg a MENU gombot a men¸ ¸zemmÛdba lÈpÈshez
ALARM OFF
ON
MODE
SP
LP
TIMER
OFF
ON
BEEP ON
OFF
CONT OFF
ON
SENS H
L
VOR OFF
ON
EASY-S OFF
ON
SET DATE
…v
HÛnap
: Kezdeti beállítás
DATE
D·tum be·llÌt·sa
SUN
MON
Idı be·llÌt·sa
TUE
B-PLAY
WED
B-ONLY
THU
FRI
SAT
DAILY
DATE
D·tum be·llÌt·sa
SUN
Egyéb funkciók
MON
Kezdıidıpont be·llÌt·sa
TUE
Z·rÛidıpont be·llÌt·sa
WED
THU
SP
FRI
LP
SAT
DAILY
Nap
”ra
Perc
: Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot a következő menüpontra ugráshoz. : Válasszon a . és > gombokkal.
HU_27-36.p65
35
35
HU

11.3.2002, 11:16

========35========

A kÈsz¸lÈk be·llÌt·sainak megv·ltoztat·sa
Kövesse a menütérképet a 35. oldalon.
1 A MENU gombbal lÈpjen be a men¸be.
2 A . Ès > gombbal válassza ki a kívánt menüpontot és nyomja meg
a Nx PLAY/STOP gombot.
3 A . Ès > gombbal v·lassza ki a megfelelı be·llÌt·st Ès nyomja
meg a Nx PLAY/STOP gombot a be·llÌt·s t·rol·s·hoz.
zA figyelmeztetı hangjelzÈs (ALARM) be·llÌt·sa
Lásd a 30. oldalon.
zIdızÌtett felvÈtelkÈszÌtÈs (TIMER)
Lásd a 27. oldalon.
zA felvÈteli ¸zemmÛd kiv·laszt·sa (MODE)
SP: Jobb hangminőséggel készíthet felvételt. Az üzenetek maximális hossza
127 perc.
LP: Hosszabb felvételt készíthet. Az üzenetek maximális hossza 339 perc. zA sÌpjelzÈs be·llÌt·sa (BEEP)
BEEP ON: Minden művelet elfogadásakor egy hangjelzés hallható.
BEEP OFF: Az időzített figyelmeztető hang és felvétel kivételével a készülék
nem ad hangjelzést.
zFolyamatos lej·tsz·s (CONT)
CONT ON: A készülék a mappában található üzeneteket folyamatosan játsszale.
CONT OFF: Minden üzenet végén megáll a lejátszás.
zMikrofon ÈrzÈkenysÈg (SENS)
HI (magas): Megbeszéléseken vagy halk és/vagy nagy termekben készített
felvételekhez.
LO (alacsony): Zajos helyen történő felvételhez és diktáláshoz.
zVOR (hangvezÈrelt felvÈtel) (VOR)
VOR ON: A felvétel akkor kezdődik, amikor a készülék érzékeli a beszédhangot,
majd amikor a hang elhallgat, a felvétel automatikusan kikapcsol.
VOR OFF: A felvételkészítés folyamatosan történik, függetlenül attól, hogy
hallható-e hang vagy sem.
zGyorskeresÈs (EASY-S)
EASY-S ON: A . gomb egyszeri lenyomásával 3 másodpercet ugorhat
hátrafelé, míg a > gomb egyszeri lenyomásával 10
másodpercet ugorhat előre.
EASY-S OFF: A . gomb egyszeri lenyomásával az üzenet elejére ugorhat,
míg a > gomb egyszeri lenyomásával az üzenet végére ugorhat. z”ra be·llÌt·s (SET DATE)
Lásd a 8. oldalon.
36
HU

HU_27-36.p65
36
11.3.2002, 11:16

========36========

BTov·bbi inform·ciÛk Haszn·lati elıÌr·sok
T·pfesz¸ltsÈg
•A készüléket kizárólag 3V-os egyenfeszültséggel üzemeltesse. Használjon két db AAA (LR03) típusú alkáli elemet.
Biztons·g
•Ne használja a készüléket járművezetés vagy kerékpározás közben.
KezelÈs
•Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
•Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék belsejébe, vegye
ki az elemeket, és forduljon szakemberhez.
Zajok
•Ha a készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső vagy mobiltelefon közelében üzemelteti, elektromos zaj hallható.
•Ha felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját - véletlenül végighúzza a készüléken, a felvételen zaj hallható.
Gondoz·s
•A készülék külsejét enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót.
További információk
Mivel a hangszóróban mágnes található, tartsa távol a készüléket a mágneskódos hitelkártyáktól, vagy a rugós szerkezetű karóráktól, mert a mágnes ezeket tönkre teheti.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony kereskedést.
Javaslatok a biztons·gi m·solattal kapcsolatban Az IC diktafon megsérülése vagy meghibásodása következtében bekövetkező esetleges adatvesztés elkerülése érdekében ajánlott fontos adatait számítógépre, kazettára stb. menteni.
37
HU

HU_37-48.p65
37
11.3.2002, 11:16

========37========

Hibaelh·rÌt·s
Ha a készülék használata közben az itt felsorolt jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálja meg orvosolni a javasolt módon. Ha a probléma tartósan fennmarad, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
JelensÈg Megold·s
A készülék nem •Az elemeket fordítva tette be.
működik.
•Az elemek kimerültek.
•A kezelőszerveket zárolta a HOLD gombbal.
(Bármely gomb megnyomásakor a "HOLD"
felirat háromszor felvillan.)
A hangszóró nem szól. •Fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
•Teljesen lehalkította a készüléket.
A kijelzőn a "FULL"
•A memória megtelt. Töröljön néhány üzenetet. felirat jelenik meg, és Lásd a 19. oldalon.
az üzenetet nem lehet
felvenni.
•A kiválasztott mappában már 99 üzenet található.
Új üzenet felvétele előtt válasszon ki egy másik
mappát, vagy töröljön néhány üzenetet.
Lásd a 19. oldalon.
Nem lehet felülírni az •A hátralévő memóriakapacitás túl kevés. A felülírt üzenetet rész törlődik, miután a felülírt rész felvétele
befejeződik. Így csak a meglévő kapacitás erejéig
készíthet felvételt.
Zaj hallható. •Felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy
az ujját - véletlenül végighúzta a készüléken, és ezt
a zajt a készülék rögzítette.
•A készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban
váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső
vagy mobiltelefon közelében üzemeltette.
•A mikrofon csatlakozódugója piszkos. Tisztítsa
meg.
•A fülhallgató/fejhallgató csatlakozódugója piszkos.
Tisztítsa meg.
38
HU

HU_37-48.p65
38
11.3.2002, 11:16

========38========

JelensÈg Megold·s
A felvétel nagyon halk. •A mikrofon érzékenységét (SENS funkció)
alacsony szintre állította (LO). Válassza ki a "HI"
beállítást (lásd a 36. oldalon).
A felvétel akadozik. •A VOR funkció be van kapcsolva (13. oldal). Állítsa
a VOR kapcsoló "OFF" állásba.
A felvételi jelszint nem •A készülék automatikusan szabályozza a felvételi egyenletes (zene, stb. jelszintet tárgyalás, megbeszélés, stb. közben, ezért felvételekor). nem alkalmas zenei felvételek készítésére. A lejátszás túl gyors •A PLAY SPEED kapcsolót állítsa "NORMAL" vagy túl lassú. állásba. Lásd a 16. oldalon.
A "--:--" jelzés jelenik •Az óra nincs beállítva (lásd a 8. oldalon). meg a kijelzőn.
A "--Y--M--D" vagy "--:--" •A felvétel dátuma nem jelenik meg, ha az üzenet jelzés jelenik meg a felvételekor az óra nem volt beállítva.
REC DATE kijelzőn.
A "PRE SET" kijelzés •A figyelmeztető hangjelzés vagy időzített jelenik meg, és a felvételkészítés nem programozható be olyan figyelmeztető hangjelzés dátumra vagy időpontra, amelyre korábban egy vagy időzített másik üzenetet beprogramozott.
felvételkészítés nem
programozható be.
A kijelző háttérvilágítása•Világos helyen a kijelző háttérvilágításának hatása nem működik (csak nehezebben érzékelhető.
az ICD-B15 modellnél).
Az elemek kapacitása •A készülék üzemeltetési módjától függően rövid. az elemek kapacitása rövidebb lehet.
A készülék nem •Vegye ki az elemeket, majd tegye be újra. működik megfelelően
További információk
Kérjük, ne feledje, hogy szervizelés után a rögzített adatok elveszhetnek.
FolytatÛdik
39
HU

HU_37-48.p65
39
11.3.2002, 11:16

========39========

Hibaelh·rÌt·s (folytat·s)
Hibaüzenetek
Hiba¸zenet “PRE SET”
“BACK-D”
“NO ERASE”
“NO DATA”
“SET DATE”
“ID FULL”
“FULL”
“ACCESS”
Ok/Megold·s
•A figyelmeztető hangjelzés vagy időzített felvételkészítés nem programozható be olyan dátumra vagy időpontra, amelyre korábban egy másik üzenetet beprogramozott.
•A figyelmeztető hangjelzést vagy időzített felvételkészítést olyan időpontra állította be, mely már elmúlt. Ellenőrizze a beállítást, és válasszon egy másik időpontot.
•A különböző felvételi üzemmódban készült üzenetek nem egyesíthetők az index törlésével. •A mappában nem található üzenet, ezért nem állíthatja be az időzítést, stb.
•Ha még nem állította be a pontos időt, akkor az időzítést sem tudja bekapcsolni. A pontos idő beállításához lapozzon a 8. oldalra.
•A mappában már 99 üzenet található vagy a memória megtelt. Nem lehet új indexet létrehozni. Hozzáadás előtt töröljön néhány üzenetet. •Az IC diktafon memóriája megtelt. Felvétel előtt töröljön néhány üzenetet vagy mappát.
•Éppen most helyezte be az elemeket. Csak akkor kezdje el a készülék működtetését, amikor ez az üzenet eltűnik.
40
HU

HU_37-48.p65
40
11.3.2002, 11:16

========40========

Korlátozó tényezők
A készülék működésére bizonyos korlátozó tényezők vonatkoznak. Az alább felsorolt problémák nem a készülék meghibásodását jelentik.
T¸net
Nem rögzíthetők üzenetek a teljes memóriakapacitásig
További információk
Nem adható az üzenethez index jel.
Nem törölhető az index jel.
Ok/Megold·s
•Ha felvételei között vegyesen szerepelnek SP és LP üzemmódban felvett üzenetek is, a maximális felvételi idő az SP és LP üzemmód maximuma között van.
•Ha sok olyan üzenetet vett fel, mely rövidebb a minimális felvételi időegységnél (SP üzemmódban kb. 16 másodperc, LP üzemmódban kb. 42 másodperc), a készülék 16 illetve 42 másodperces üzenetként tartja nyilván ezeket, így a maradék felvételi idő rövidebb lehet, mint ami a ténylegesen felvett üzenetekből kiszámítható.
•Ha a felvett üzenetek hosszabbak, mint a minimális felvételi időegység, de hosszuk nem osztható azzal, a maradék felvételi idő ebben az esetben is rövidebb lehet, mint ami a ténylegesen felvett üzenetekből kiszámítható.
•A számlálón kijelzett érték (eltelt felvételi idő) és a maradék felvételi idő összege kevesebb lehet, mint a készülék maximális felvételi ideje (12. oldal).
•A 99 üzenetet tartalmazó mappákban lévő üzenetekhez nem adható index.
•Ha az index hozzáadási és törlési funkciót már sokszor használta, az index hozzáadási funkció működésképtelenné válhat.
•Különböző felvételi üzemmódban (SP/LP) készült üzenetek nem egyesíthetők az index jel törlésével.
•Ha az index hozzáadási és törlési funkciót már sokszor használta, az index törlési funkció működésképtelenné válhat.
41
HU

HU_37-48.p65
41
11.3.2002, 11:16

========41========

A kezelıszervek neve Ès elhelyezkedÈse
További részleteket a zárójelbe tett oldalszámhoz lapozva találhat.
Elılap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 q;
1 MIC beépített mikrofon (10)
2 Kijelző (44)
3 FOLDER gomb (10, 14) 4 INDEX gomb (23) 5 DISPLAY gomb (34) 6 A-B REPEAT gomb (18) 7 MENU gomb (8, 27, 30, 35,
36)
8 ERASE gomb (19) 9 xSTOP gomb (11, 15) q; Hangszóró
qa MIC (PLUG IN POWER)
mikrofon csatlakozóaljzat (13)
qs EAR (fülhallgató)
csatlakozóaljzat (15) qd OPR (üzemi) jelző (10, 15)
42
HU
HU_37-48.p65
42
qa qs qd qf qg qh qj qk ql
qf zREC (felvétel)/STOP gomb
(10, 21)
qg X PAUSE gomb (11, 15) qh .REVIEW/>CUE
gombok (gyorskeresés hátra/
előre•választás menü
üzemmódban) (8, 14, 16, 17,
23, 25, 27, 30, 35, 36) qj NxPLAY/STOP
•EXECUTE (lejátszás/
állj•végrehajtás) gomb
(8, 15, 16, 18, 26, 27, 30, 35,
36)
qk HOLD kapcsoló (33) ql VOL (hangerőszabályzó) gomb
(15)

12.3.2002, 9:12

========42========

H·tlap
w;
wa
ws
w; PLAY SPEED (lejátszási
sebesség) kapcsoló (16) wa Elemtartó rekesz (6) ws Csuklószíj (nem tartozék) helye
További információk
FolytatÛdik
43
HU

HU_37-48.p65
43
11.3.2002, 11:17

========43========

A kezelıszervek neve Ès elhelyezkedÈse
(folytat·s) Kijelzı
1 2 3
4 5
1 Figyelmeztető hangjelzés
jelzője (32)
2 Ismételt lejátszás jelző (16)
3 Felvételi üzemmód jelző (36) 4 REC DATE (felvétel dátuma)
jelző (34) 5 REMAIN jelző (34)
6 Hátralévő memóriakapacitás
jelző (12) 7 Mappa jelző (10,14)
8 Hátralévő elemkapacitás jelző
(7)
9 VOR (hangvezérelt felvétel)
jelző (13)
q; REC (felvétel) jelző (10)
44
HU
HU_37-48.p65
44
6 7 8 9 q; qa
qs
qa Kiválasztott üzenet sorszáma
(10,14) / Menü üzemmód
kijelző (ON, OFF, stb.) (8, 20,
24, 27, 30, 35)
qs Számláló / Hátralévő felvételi
idő / Felvételi dátum és idő /
Pontos idő (15:30, stb.) (34) /
Menü jelző / Üzenetek
(ERASE, HOLD, stb.)
MegjegyzÈs
A kijelző háttérvilágításának hatásfoka világos helyen gyengülhet.

11.3.2002, 11:48

========44========

M˚szaki adatok
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SONY ICD-B25 típusú IC diktafon a 2/1984. (III. 10.) IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Adattároló Beépített memória, mono felvétel
Felvételi idő SP: 127 perc, LP: 339 perc
Frekvenciaátvitel SP: 250Hz - 7300Hz
LP: 300Hz - 3500Hz
Hangszóró kb. 3,2 cm átmérőjű
Kimenő teljesítmény 300mW
Bemenet/kimenet • Fülhallgató aljzat (mini jack) 16-300 Ohmos
fülhallgatókhoz/fejhallgatókhoz
• Mikrofon aljzat (mini jack, mono)
Áramellátással
Minimális bemeneti szint 0,6 mV
3kOhm vagy alacsonyabb impedanciájú mikrofon Lejátszási sebesség szabályozás
FAST +30%, SLOW -15%
Tápfeszültség Két AAA (LR03) alkáli elem: 3V egyenfeszültség Méretek (szé x ma x mé) (a kiálló gombok és csatlakozók nélkül)
44,5 x 105,3 x 14,0 mm
Tömeg (elemekkel) 68g
Opcionális tartozékok ECM-Z60, ECM-T115, ECM-DM5P elektret kondenzátor
mikrofon
RK-G64 csatlakozó vezeték
További információk
Elképzelhető, hogy a fent említett opcionális tartozékok nem mindegyike kapható a diktafont forgalmazó Sony kereskedésben. További információkért kérjük, érdeklődjön a kereskedőnél.
A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.
45
HU

HU_37-48.p65
45
11.3.2002, 11:17

========45========

T·rgymutatÛ
A
A-B ismétlés ......................................... 18 Áramellátásos készülék...................... 13 Áthelyezés............................................26
B, E
Beépített mikrofon ............................. 10 Elemek .................................................... 6
F,G
Felvétel felülírása ................................22 Felvételi dátum.................................... 34 Felvételi üzemmód ............................. 36 Felvételkészítés ................................... 10 Figyelmeztető hangjelzés ...................30 Folyamatos lejátszás .......................... 36 Funkciózár ...........................................33 Gyorskeresés előre ............................. 17 Gyorskeresés hátra ............................. 17 Gyorskeresés ....................................... 17
I,J,K
IC memória ............................................ 4 Időzített felvétel ..................................27 Index ..................................................... 23 Ismételt lejátszás .................................16 Keresés előre ....................................... 17 Keresés hátra ....................................... 17 Kijelzési mód ....................................... 34 Kijelző .................................................. 44 Külső berendezés csatlakoztatása .... 13 Külső mikrofon csatlakoztatása .......13 Külső mikrofon ...................................13
L
Lejátszás folyamatosan ......................36 Lejátszás ...............................................14 Lejátszási sebesség ............................. 16 LP üzemmód ....................................... 36
H
Hangerőszabályzó...............................15 Hibaüzenetek ....................................... 40 Hozzáadás, felvétel ............................. 21 Hozzáadás, index ................................23
M
Mappa ............................................ 10,14 Maradék felvételi idő.......................... 34 Maradék memóriakapacitás ........ 10,12 Menü .................................8,27,30,35,36 Menütérkép ......................................... 35 Mikrofon érzékenység .................. 12,36 Mikrofon, beépített ............................ 10 Mikrofon, csatlakoztatása ................. 13 Mikrofon, külső ..................................13
46
HU

HU_37-48.p65
46
11.3.2002, 11:17

========46========

O, P
Óra beállítás ........................................... 8 Pásztázásos lejátszás .......................... 16 Pillanat állj funkció............................. 15
S, T
Sípjelzés................................................ 36 SP üzemmód ....................................... 36 Számláló ............................................... 34 Továbbfejlesztett VOR ....................... 13 Törlés, index ........................................ 25 Törlés, üzenetek .................................. 19
U, V
Üzenetek áthelyezése ......................... 26 Üzenetek felvétele............................... 10 Üzenetek lejátszása ............................ 14 Üzenetek száma ...................... 10,14,23 Üzenetek törlése ................................. 19 Véletlen működtetés ........................... 33 VOR ................................................ 13,36
További információk
47
HU

HU_37-48.p65
47
11.3.2002, 11:17

========47========

48
HU

HU_37-48.p65
48
11.3.2002, 11:17

========48========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Diktafon/ mikrofon
Név SONY ICD-B25
Model ICD-B 25
Fájl mérete 1029 KB
Number of pages 48 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B25 Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,