Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
TOSHIBA E-STUDIO 212 - Nyomtató

Ha keres a használati utasítás: Nyomtató TOSHIBA E-STUDIO 212 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Nyomtató TOSHIBA E-STUDIO 212
Nyomtató TOSHIBA E-STUDIO 212 Nyomtató TOSHIBA E-STUDIO 212


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 4063 KB (fájl formátuma: pdf)
LEES DIT BOEK PRZECZYTAJ W PIERW

KOLEJNO EERST
MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN

Verkorte handleiding


========1========

Overzicht van onze handleidingen
Een aantal van deze handleidingen zijn beschikbaar in gedrukte vorm en andere in de vorm van op de cd-rom onder Gebruikersdocumentatie opgeslagen PDF-bestanden. In de gedrukte handleidingen zijn de veiligheidsmaatregelen en basishandelingen beschreven. Lees de "Veiligheidsvoorschriften" vr het gebruik van het multifunctionele systeem. In de PDF-bestanden worden kopieerfuncties en andere instellingen uitvoerig beschreven. Selecteer en lees de onderdelen welke voor u van toepassing zijn.

Gedrukte handleidingen Veiligheidsvoorschriften
Deze handleiding beschrijft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tijdens gebruik. Als extra veiligheid dient u deze handleiding vr gebruik te lezen.

Snelstartgids (deze handleiding)
De Snelstartgids beschrijft de voorbereidingen, basis- en geavanceerd gebruik , onderhoud en periodiek reinigen van het multifunctionele systeem

Hoe wordt de cd met gebruikersdocumentatie gebruikt
Windows:
1. Plaats de gebruikersdocumentatie cd in de cd-rom-station op uw computer. De browser start automatisch en het menu wordt geopend.

Opmerking
Indien het menu niet wordt geopend, open dan via de verkenner de gebruikersdocumentatie cd en dubbelklik op "index.html".

2. Klik op de titelpagina of in het menu op de naam van het gebruikersvoorschrift dat u wilt bekijken. Het betreffende PDFbestand wordt weergegeven.

Macintosh:
1. Plaats de gebruikersdocumentatie cd in de cd-rom-station op uw computer. 2. Open de map [e-STUDIO Manual] in de gebruikersdocumentatie cd en de [PDF] map. 3. Dubbelklik op het bestand van de gebruikersvoorschrift dat u wilt bekijken. Het betreffende PDF-bestand wordt geopend.


========2========

PDF-bestanden Kopieerhandleiding
In de Kopieerhandleiding worden de met de [KOPIE] toets op het bedieningspaneel ingeschakelde bewerkingen en instellingen beschreven.

Handleiding voor TopAccess
Handleiding voor TopAccess beschrijft de werkwijze voor een setup op afstand en beheer van een via het web toegankelijke hulpprogramma "TopAccess". Dit web toegankelijke hulpprogramma "TopAccess" stelt u in staat om via de browser op uw computer het multifunctionele systeem te beheren.

Scanhandleiding
In de Scanhandleiding worden de met de [SCAN] toets op het bedieningspaneel ingeschakelde bewerkingen en instellingen en die van Internetfax beschreven.

Handleiding voor het oplossen van storingen
In de Handleiding voor het oplossen van storingen wordt beschreven hoe u de problemen kunt oplossen, zoals papier storingen en ook hoe u moet reageren op de weergegeven meldingen op het aanraakscherm.

Handleiding voor elektronische archivering (e-Filing)
In de Handleiding voor elektronische archivering (e-Filing) worden de met de [e-FILING] toets op het bedieningspaneel ingeschakelde bewerkingen en instellingen en het via het web toegankelijke hulpprogramma e-Filing beschreven. Dit via het web toegankelijke hulpprogramma e-Filing stelt u in staat om via de browser op uw computer met e-Filing te werken.

Netwerkfaxhandleiding
In de Netwerkfaxhandleiding worden de bewerkingen van het netwerk-faxstuurprogramma beschreven. Het netwerk-faxstuurprogramma stelt u in staat om elektronische documenten zoals faxen of Internet-faxen vanaf uw computer te versturen.

Handleiding voor MFP-beheer
In de Handleiding voor MFP-beheer worden de met de [GEBR.FUNCTIES] toets en de [TELLER] toets op het bedieningspaneel ingeschakelde bewerkingen en instellingen beschreven.

Handleiding voor extra beveiliging
Deze Handleiding voor extra beveiliging beschrijft de voorwaarden en instellingen om het multifunctionele systeem te gebruiken in de extra beveiligde modus.

Software-installatiehandleiding
In de Software-installatiehandleiding worden de installatieprocedures van printerstuurprogramma's en hulpprogramma's beschreven.

Gebruikershandleiding van de opties
De navolgende opties worden apart verkocht, de betreffende gebruikershandleidingen worden meegeleverd. t GD-1250/GD-1260/GD-1270 Gebruikershandleiding voor de Fax-unit t GN-1060 Gebruikershandleiding voor de draadloze LAN module t GN-2010 Bedieningshandleiding voor de Bluetooth module t GP-1070 Bedieningshandleiding voor de Data Overwrite Enabler t KP-2004 Bedieningshandleiding voor de e-BRIDGE ID Gate t KP-2005 Bedieningshandleiding voor de e-BRIDGE ID Gate

Printhandleiding
In de Printhandleiding worden de instellingen voor het afdrukken met dit multifunctionele systeem benodigde printerstuurprogramma's beschreven, evenals de diverse afdrukprocedures.

Het lezen van handleidingen in PDF (Portable Document Format)-bestanden Voor het bekijken en afdrukken van handleidingen in PDF-bestanden moet Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw PC genstalleerd zijn. Indien Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader niet op uw PC is genstalleerd, download en installeer dit programma dan van de website van Adobe Systems Incorporated.


========3========

Gebruik van deze handleiding
Symbolen in deze handleiding
In deze handleiding gaan bepaalde belangrijke passages vergezeld van de hieronder weergegeven symbolen. Lees eerst deze passages voordat u dit multifunctionele systeem gaat gebruiken.

WAARSCHUWING VOORZICHTIG Opmerking

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan leiden tot de dood, zwaar lichamelijk letsel of ernstige beschadiging van of brand in het multifunctionele systeem of voorwerpen in de naaste omgeving ervan. Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan leiden tot lichte of matige verwondingen, lichte beschadiging van het multifunctionele systeem of voorwerpen in de naaste omgeving ervan, of verlies van gegevens. Wijst op informatie waar u bij het bedienen van het multifunctionele systeem op moet letten.

Lees de navolgende beschrijving indien van toepassing.
Hierna volgt handige informatie die van pas kan komen wanneer u het multifunctionele systeem bedient. Geeft de pagina's aan waar de onderwerpen zijn beschreven welke gerelateerd zijn aan uw huidige werkzaamheden.

Beschrijving van de richting van het origineel/kopieerpapier
Kopieerpapier of originelen met A4- of B5- / LT-formaat kunnen zowel in een staande als een liggende richting worden geplaatst. In deze handleiding is een "-R" aan het papierformaat toegevoegd wanneer dit papierformaat of origineel in een liggende richting wordt geplaatst. Voorbeeld: Origineel in A4-/LT-formaat op de glasplaat voor originelen

Geplaatst in de staande richting: A4 / LT

Geplaatst in de liggende richting: A4-R / LT-R

Kopieerpapier of originelen met A3- of B4- / LD- of LG-formaat kunnen alleen in een liggende richting worden geplaatst; daarom krijgen deze formaten geen toevoeging "-R".

Displays en werkwijzen
t In deze handleiding zijn de displays en werkwijzen in Windows beschreven voor Windows 7. De informatie op de displays kunnen afwijken, afhankelijk van de wijze waarop het multifunctionele systeem wordt gebruikt, zoals de toestand van de genstalleerde opties, de versie van het besturingssysteem en de toepassingen. t De in deze handleiding gebezigde afbeeldingsdisplays zijn voor papier in het A/B-formaat. Als u papier in het LTformaat gebruikt, dan kan het display of de volgorde van toetsen in de afbeeldingen verschillen van die van uw multifunctionele systeem.

2


========4========

INHOUD
Gebruik van deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Aanbevolen tonercartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hoofdstuk

1 VOORDAT U GAAT KOPIREN
Beschrijving van elk onderdeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Stroomvoorziening in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kopieerpapier en originelen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Installeren van clientsoftware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Hoofdstuk

2 BASISHANDELINGEN
Basishandelingen voor kopiren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Basishandelingen voor faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Basishandelingen voor scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Basishandelingen voor e-Filing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Basishandelingen voor afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Basishandelingen menubediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Hoofdstuk

3 ONDERHOUD / STORINGZOEKEN
Vervangen van Tonercartridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tonerafvalbak vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vervangen van nietjesmagazijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Periodiek reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Storingzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Calibratie van uw e-STUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Het slitglas en mainchargers reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Hoofdstuk

4 GEAVANCEERDE FUNCTIES
Geavanceerde functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Hoofdstuk

5 INFORMATIE OVER HET MULTIFUNCTIONELE SYSTEEM

Met dit product meegeleverde onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Cd-rom met client-utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Clientsoftware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Inloggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Specificaties van het multifunctionele systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Specificaties van opties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 TREFWOORDENREGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3


========5========

Aanbevolen tonercartridges
Om zeker te zijn van een optimale afdrukkwaliteit adviseren we uitsluitend de originele tonercartridges van TOSHIBA te gebruiken. Indien u een door TOSHIBA geadviseerde tonercartridge gebruikt, kunt u kiezen uit de navolgende drie controlefuncties van dit onderdeel:

tCartridge-controlefunctie: Deze functie controleert of de tonercartridge correct genstalleerd is en geeft een melding als dat niet zo is. tTonervoorraad-controlefunctie: Deze functie geeft niet alleen aan wanneer er in de cartridge nog een kleine voorraad toner zit maar ook informeert deze functie automatisch uw leverancier via de service op afstand. tOptimaliseringsfunctie afdrukkwaliteit: Deze functie regelt de afdrukkwaliteit overeenkomstig de kenmerken van de te gebruiken toner. Hiermee kunt u afbeeldingen van optimale kwaliteit afdrukken. Als u een andere tonercartridge gebruikt dan die welke door ons geadviseerd wordt, kan het zijn dat het multifunctionele systeem niet kan vaststellen of de cartridge wel of niet genstalleerd is. Dan verschijnt er, zelfs al is de tonercartridge correct genstalleerd, de foutmelding "ONBEKENDE TONERCARTRIDGE" op het aanraakscherm en het kan zijn dat er dan niet afgedrukt kan worden. U kunt ook niet gebruik maken van de optimaliseringsfunctie afdrukkwaliteit, de tonervoorraad-controlefunctie en ook niet van de servicefunctie op afstand, welke uw leverancier automatisch informeert. Indien u een andere tonercartridge gebruikt dan wij hebben geadviseerd, wordt de toner niet herkend. Indien dit voor u een probleem is, neem dan contact op met uw leverancier. Bedenk, dat u niet meer in staat bent de hierboven vermelde tonervoorraad-controlefunctie en de optimaliseringsfunctie afdrukkwaliteit, zoals eerder gemeld, te gebruiken.

Handelsmerken
t De officile benaming van Windows XP is Besturingssysteem Microsoft Windows XP. t De officile benaming van Windows Vista is Besturingssysteem Microsoft Windows Vista. t De officile benaming van Windows 7 is Besturingssysteem Microsoft Windows 7. t De officile benaming van Windows Server 2003 is Besturingssysteem Microsoft Windows Server 2003. t De officile benaming van Windows Server 2008 is Besturingssysteem Microsoft Windows Server 2008. t Microsoft, Windows, Windows NT en de merknamen en productnamen van andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. t Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari en TrueType zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. t Adobe, Acrobat, Reader en PostScript zijn wettelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. t Mozilla, Firefox en het Firefox-logo zijn handelsmerken of wettelijk gedeponeerde handelsmerken van Mozilla Foundation in de Verenigde Staten en andere landen. t IBM, AT en AIX zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. t NOVELL, NetWare en NDS zijn handelsmerken van Novell, Inc. in de Verenigde Staten. t TopAccess is een handelsmerk van Toshiba Tec Corporation. t Andere in deze handleiding voorkomende bedrijfsnamen en productnamen zijn de handelsmerken van de respectieve bedrijven ervan.

4


========6========

Hoofdstuk

1

VOORDAT U GAAT KOPIREN

Beschrijving van elk onderdeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Stroomvoorziening in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kopieerpapier en originelen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Installeren van clientsoftware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


========7========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

Beschrijving van elk onderdeel
Deze sectie beschrijft de benamen en bewerkingen van het multifunctionele systeem, bedieningspaneel en aanraakscherm.

Voorzijde / rechterzijde
1

Achterzijde Back side 2

Rechterzijde 3

4 14 13 12 7 8 9 5

11

10

6
Gebruik deze bak als u op speciale papiersoorten, zoals overhead transparanten, waterproof papier enz., wilt afdrukken. P.25 "Kopiren met handinvoer " in deze handleiding

1.

Automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (optioneel, MR-3021/MR-3022)
De stapel originelen wordt vel voor vel gescand. Beide zijden van de originelen kunnen worden gescand. Een maximum van 100 vel (80 g/m2 of 20 lb. Bond) ) kan gelijktig worden geplaatst. (Het maximale aantal losse vellen dat kan worden ingesteld, kan variren, afhankelijk van het soort origineel.)

9.

Papierinvoerdeur
Open deze deur voor het opheffen van een papierstoring in de omgeving van de ladetoevoer.

2.

Opbergvak voor bedieningshandleiding (achterzijde, optioneel, KK-1660)
Bewaar de handleiding in dit vak.

10. Papierinvoerdeur (optioneel)
Open deze deur voor het opheffen van een papierstoring in de pedestal voor papierinvoer (optie) of extra groot papierinvoermagazijn (optie).

3.

Hoofdschakelaar
Schakel de stroomvoorziening van het multifunctionele systeem met deze schakelaar IN of UIT. P.14 "Stroomvoorziening in-/uitschakelen

11. Indicator papierformaat
Het in de lade ingestelde papierformaat kan worden gecontroleerd.

4.

USB-poort
Gebruik deze aansluiting voor het afdrukken van op een USB-apparaat opgeslagen bestanden of voor het opslaan van gescande gegevens op het USB-apparaat.

12. Pedestal voor papierinvoer (optie, KD-1027) en
extra papierlade (optie, MY-1035) of extra groot papierinvoermagazijn (optie, KD-1028)
Gebruik de pedestal voor papierinvoer (optie) om een lade toe te voegen. De extra papierlade (optie) kan op dit apparaat worden genstalleerd. Een maximum van 2500 vel (80 g/m2 of 20 lb. Bond) normaal papier kan worden aangebracht in het extra groot papierinvoermagazijn (optie)

5.

USB-aansluiting (4-pens)
Met deze aansluiting kan het multifunctionele systeem met een PC worden verbonden via een in de handel verkrijgbare USB-kabel.

6.

Netwerkinterface-aansluiting
Met deze aansluiting kan het multifunctionele systeem met een netwerk worden verbonden.

13. Lade
Een maximum van 550 vel (80 g/m2 of 20 lb. Bond) of 500 vel (105 g/m2 of 28 lb. Bond) normaal papier kan gelijktijdig worden geplaatst. P.17 "Papier plaatsen" in deze handleiding

7.

Automatische dubbelzijdige afdrukeenheid
Met deze eenheid kunnen dubbelzijdige afdrukken gemaakt worden. Open de afdrukeenheid wanneer er een papierstoring optreedt.

14. Klep voorzijde
Open deze klep voor het vervangen van de tonercartridge en het reinigen van de charger.

8.

Handinvoerbak

6


========8========

Beschrijving van elk onderdeel

Linker- / binnenzijde
1 5 3 4 12 11 Geel 10 9 6 Magenta Cyaan Zwart

2

1

7 8

1.

Witte plaat
Gebruik de witte plaat om de originelen vast te houden op de glasplaat voor originelen om deze te scannen. P.44 "Periodiek reinigen" in deze handleiding

7.

Slit glass reiniger
Gebruik deze reiniger indien witte strepen voorkomen op het gekopieerde of afgedrukte papier. Handleiding voor het oplossen van storingen (PDF): "Hoofdstuk 1: STORINGZOEKEN VOOR DE HARDWARE"

2.

Glasplaat voor originelen
Gebruik deze glasplaat voor het kopiren van 3-D originelen, boeken en speciaal papier zoals overhead transparanten of calqueerpapier alsmede normaal papier.

8.

Tonerafvalbak
Wanneer "Tonerafvalbak vervangen" op het aanraakscherm verschijnt, vervang dan de tonerafvalbak overeenkomstig de onderstaande werkwijze. P.39 "Tonerafvalbak vervangen" in deze handleiding

3.

Aanraakscherm
Gebruik dit scherm om diverse functies, zoals kopiren, scannen en faxen in te stellen en te bedienen. Op dit scherm verschijnen ook meldingen wanneer bijv. het papier opraakt of papierstoringen plaatsvinden. P.12 "Aanraakscherm" in deze handleiding

9.

Opvang papieruitvoer
Gebruik deze voorziening zodat het uitgevoerde papier niet uit het multifunctionele systeem valt. Open de papieruitvoer wanneer u veel kopien of afdrukken maakt op een groot formaat papier zoals A3, B4, LD en LG.

4.

Bedieningspaneel
Op dit paneel kunt u diverse functies, zoals kopiren en faxen, instellen en bedienen. P.8 "Bedieningspaneel" in deze handleiding

10. Kopieopvangbak
Het bedrukte papier valt in deze bak. De laadcapaciteit is ongeveer 550 vel (90 g/m2 28 lb. Bond). Deze laadcapaciteit kan verschillen, afhankelijk van de staat van het papier zoals de mate van papierkrulling.

5.

Tonercartridge
Wanneer de toner opraakt verschijnt de volgende melding op het aanraakscherm. Vervang de cartridge volgens onderstaande werkwijze. P.38 "Tonercartridge vervangen" in deze handleiding

11. Scangebied
De gegevens van originelen die door het Automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (optie) worden gevoerd, worden hier gescand P.44 "Periodiek reinigen" in deze handleiding

6.

Charger-reiniger
Gebruik deze reiniger wanneer er een ongelijkmatigheid optreedt op het gekopieerde of afgedrukte papier. Handleiding voor het oplossen van storingen (PDF): "Hoofdstuk 1: STORINGZOEKEN VOOR DE HARDWARE"

12. Aanleglijst originelen
Controleer m.b.v. deze aanleglijst het formaat van een origineel dat op de glasplaat voor originelen is gelegd.

Gemarkeerde items (optioneel) worden apart verkocht. Behalve deze op P.6 en P.7, vindt u meer op andere pagina's. P.64 "Opties" in deze handleiding.

7


========9========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

Bedieningspaneel
Gebruik de toetsen op het bedieningspaneel voor diverse bewerkingen op en instellingen van het multifunctionele systeem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

23

22 21 20 19

18 17 16 15

1.

[e-FILING] toets
Met deze toets krijgt u toegang tot opgeslagen afdrukinformatie.

10. [POWER] toets
Gebruik deze toets om de de stroomvoorziening van het multifunctionele systeem in of uit te schakelen (uitschakelprocedure).

2.

[KOPIE] toets
Gebruik deze toets om de kopieerfunctie te kunnen gebruiken.

11. Numerieke toetsen
Met deze toetsen kunt u getallen, bijv. het aantal afdrukken, telefoonnummers of wachtwoorden, instellen.

3.

[MENU] toets
Met deze toets kunt u vaak gebruikte templates weergeven.

12. [FUNCTIE WISSEN] toets
Wanneer u op deze toets drukt, worden alle geselecteerde functies gewist en teruggezet naar de standaardinstellingen. Als de standaardinstelling op het bedieningspaneel wordt gewijzigd, en er vervolgens gekopieerd, gescand, gefaxt e.d. wordt, dan knippert deze toets.

4.

[GEBR.FUNCTIES] toets
Gebruik deze toets voor het papierformaat of het instellen van de papiersoort voor laden en het vastleggen van de kopie-, scan- en faxinstellingen, met inbegrip van een wijziging van de standaardinstelling. Handleiding voor MFP-beheer (PDF): "Hoofdstuk 1: ITEMS INSTELLEN (GEBRUIKER)" Handleiding voor MFP-beheer (PDF): "Hoofdstuk 2: ITEMS INSTELLEN (ADMIN)"

13. [STOP] toets
Met deze toets kunt u een lopend scan- of kopieerproces stoppen.

14. [START] toets
Met deze toets kunt u een scan-, kopieer- of faxproces starten.

5.

[INTERRUPT] toets
Met deze toets kunt u de afdrukverwerking onderbreken en een kopieeropdracht uitvoeren. De onderbroken opdracht kan worden voortgezet door opnieuw op deze toets te drukken.

15. [WISSEN] toets
Met deze toets kunt u de ingetoetste aantallen, zoals het aantal afdruksets, corrigeren.

6.

[TELLER] toets
Met deze toets geeft u de teller weer. Handleiding voor MFP-beheer (PDF): "Hoofdstuk 3: TELLERS BEHEREN (TELLER MENU)"

16. Alarm LED
De rode LED brandt wanneer een storing plaatsvindt en deze moet worden opgeheven.

7.

[SPAARSTAND] toets
Met deze toets zet u het multifunctionele systeem in de energiebesparingsstand.

17. PRINT DATA LED
De groene LED brandt tijdens de ontvangst van gegevens zoals afdrukgegevens.

8.

AAN/UIT-LED
De groene LED brandt wanneer de [POWER] toets is ingeschakeld.

18. [TOEGANG] toets
Gebruik deze toets wanneer de afdelingscode of gebruikersinformatie is ingesteld. Indien deze toets na het kopiren enz. wordt ingedrukt, moet de volgende gebruiker de afdelingscode of gebruikersinformatie invoeren. P66 "Inloggen" in deze handleiding

9.

HOOFDSCHAK. LED
De rode LED brandt wanneer de hoofdschakelaar is ingeschakeld.

8


========10========

Beschrijving van elk onderdeel

19. GEHEUGEN ONTV. / LIJN LED's
Deze groene LED's branden tijdens de status van de ontvangst van faxgegevens en van de faxcommunicatie. Ook wanneer deze LED's branden, kan het multifunctionele systeem gebruikt worden.

22. [SCAN] toets
Gebruik deze toets om de scanfunctie te kunnen gebruiken.

23. Aanraakscherm
Op dit scherm kunt u diverse kopieer-, scan- en faxfuncties instellen. Op dit scherm verschijnen ook meldingen wanneer bijv. het papier opraakt of papierstoringen plaatsvinden.

20. [FAX] toets
Gebruik deze toets om toegang te krijgen tot de fax-/ internetfaxfunctie.

21. [PRINT] toets
Gebruik deze toets om toegang te krijgen tot de afdrukfuncties, zoals afdrukken voor persoonlijk gebruik, op dit multifunctionele systeem.

1

9


========11========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

Verstellen van de hoek van het bedieningspaneel
De hoek van het bedieningspaneel verstellen
De hoek van het bedieningspaneel is verstelbaar tussen 7 en 52 graden.

VOORZICHTIG
Pas er bij het verstellen van de hoek van het bedieningspaneel voor op dat u niet met uw handen beklemd raakt in de spleet tussen het multifunctionele systeem en het bedieningspaneel. Hierdoor kunt u letsel oplopen.

De hoek van het bedieningspaneel vastzetten
De hoek van het bedieningspaneel kan worden vastgezet met de steun aan achterzijde van het bedieningspaneel (op 7 graden ten opzichte van de horizontale stand). De steun zit in positie A wanneer het multifunctionele systeem genstalleerd wordt. Verplaats de steun van positie A naar B alvorens het paneel vast te zetten.

A

B

A: De positie waarin de hoek versteld kan worden. B: De positie waarin de hoek vastgezet wordt.

10


========12========

Beschrijving van elk onderdeel

1

4

1
Schuif de steun (in positie A) een klein stukje naar rechts en trek deze er dan uit. De hoek van het bedieningspaneel is vastgezet op 7 graden.

2

Plaats de vergrendelingen van de steun in de gaten in positie B en steek ze erin door de steun zelf te verdraaien.

3

Verschuif de steun naar links totdat die vastklikt.

11


========13========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

Aanraakscherm
Wanneer de stroomvoorziening wordt ingeschakeld, verschijnt het basismenu voor de kopieerfuncties op dit aanraakscherm. De status van het multifunctionele systeem wordt ook weergegeven op het aanraakscherm in de vorm van meldingen en afbeeldingen. Het menu dat na het inschakelen van de stroomvoorziening wordt weergegeven, kan gewijzigd worden in een menu voor andere functies dan kopiren, bijvoorbeeld, de faxfunctie. Neem contact op met uw serviceorganisatie of leverancier voor meer informatie. 1 2

6

5 4
3

1.

Functieweergave
De in gebruik zijnde functie, zoals kopiren of faxen, wordt weergegeven.

4. 5.

Datum en tijd
De actuele datum en tijd worden weergegeven.

Gebied voor waarschuwingsmeldingen
Hier verschijnen waarschuwingsmeldingen zoals wanneer de tonercartridges vervangen moeten worden.

2.

[?] (HELP) toets
Deze toets is voor het weergeven van de toelichting bij elke functie of de toetsen op het aanraakscherm. P.47 "Gebruik van de Help functies" in deze handleiding

6.

Gebied voor meldingen
De toelichting van iedere handeling of huidige status wordt in berichtvorm weergegeven.

3.

[TAAKSTATUS] toets
Deze toets dient voor het aangeven van de verwerkingsstatus van kopieer-, fax-, scan- of afdruktaken, en ook voor het bekijken van de geschiedenis van de resultaten ervan.

Melding weergegeven
De volgende informatie wordt op het aanraakscherm weergegeven: t Status van het multifunctionele systeem t Bedieningsinstructies t Waarschuwingsberichten t Reproductiefactoren t Aantal afdruksets t Papierformaat en hoeveelheid papier die er nog in een geselecteerde papierlade zit t Datum en tijd

Aanraaktoetsen
Druk lichtjes op deze toetsen op het aanraakscherm om de diverse functies in te stellen.

Het contrast van het aanraakscherm regelen
U kunt het contrast van het aanraakscherm in het menu GEBR.FUNCTIES instellen door op de [GEBR.FUNCTIES] toets op het bedieningspaneel te drukken. Handleiding voor MFP-beheer (PDF): "Hoofdstuk 1: ITEMS INSTELLEN (GEBRUIKER)" - "Algemene functies instellen"

12


========14========

Beschrijving van elk onderdeel

Letters instellen
Het volgende menu verschijnt wanneer er een letter moet worden ingevoerd voor bewerkingen bij scannen of e-FILING, enz. Gebruik de toetsen op het aanraakscherm voor het invoeren van een letter. Voer de letters in en druk vervolgens op [OK]. Het menu wordt nu gewijzigd.

1

Er kunnen letters ingevoerd worden met de onderstaande toetsen. [Standaard]: Druk hierop om toegang te krijgen tot de standaardtoetsen. [Anders]: Druk hierop om toegang te krijgen tot de anders toetsen. [Overige]: Druk hierop om toegang te krijgen tot de speciale toetsen. [Caps Lock]: Druk op deze toets om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. [Shift]: Druk op deze toets om hoofdletters in te voeren. [Spatie]: Druk hierop om een spatie in te voeren. : Druk op een van deze toetsen om de cursor te verplaatsen. [Back Space]: Druk hierop om de letter vr de cursor te wissen. [Wis]: Druk hierop om alle ingevoerde letters te wissen. [AFBREKEN]: Druk hierop om het invoeren van letters te annuleren. [OK]: Druk hierop om alle ingevoerde letters op te slaan.

13


========15========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

Stroomvoorziening in-/uitschakelen
In deze sectie wordt het in- en uitschakelen van de stroomvoorziening beschreven alsook de energiebesparingsstand. Hoe de stroomvoorziening moet worden ingeschakeld, hangt af van wanneer de HOOFDSCHAK. LED (rood) op het bedieningspaneel brandt of niet brandt.

De stroomvoorziening inschakelen
Wanneer de HOOFDSCHAK. LED (rood) op het bedieningspaneel niet brandt:

Open de aan/uit-schakelaarklep en schakel daar de stroomvoorziening in.

Wanneer de HOOFDSCHAK. LED (rood) op het bedieningspaneel brandt: t Het multifunctionele systeem gaat zich nu opwarmen. De melding "Even wachten s.v.p. - Opwarmfase" verschijnt tijdens het opwarmen. t Terwijl het multifunctionele systeem aan het opwarmen is, kunt u de automatische startfunctie gebruiken. Zie de onderstaande handleiding voor meer informatie: Kopieerhandleiding (PDF): "Hoofdstuk 2: HET MAKEN VAN KOPIEN" - "Kopiren"

Druk op de [POWER] toets.

Het multifunctionele systeem zal gereed zijn om te kopiren na ongeveer 89 seconden voor de 230 V e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C, na ongeveer 99 seconden voor de 115 V e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C, en na ongeveer 160 seconden voor de e-STUDIO4540C en "BEDRIJFSKLAAR"verschijnt. Wanneer u de stroomvoorziening van het multifunctionele systeem uitschakelt, zorg er dan voor door ook het systeem uit te schakelen door op de [POWER] toets op het bedieningspaneel te drukken. Draai niet eenvoudigweg de hoofdschakelaar om. Zie de volgende pagina voor meer informatie: P.15 "De stroomvoorziening uitschakelen (Uitschakelprocedure)" in deze handleiding Wanneer de melding "GEGEVENS WORDEN GEWIST" verschijnt Deze melding verschijnt wanneer de functie voor overschrijven van gegevens (optie) genstalleerd is. De melding verschijnt meteen nadat de stroomvoorziening is ingeschakeld of nadat het multifunctionele systeem is gebruikt. U kunt het multifunctionele systeem gebruiken zelfs al wordt de melding weergegeven.

Wanneer het gebruik van het multifunctionele systeem wordt beheerd met de afdelingsbeheer- of gebruikersbeheerfunctie, moet u de afdelingscode of gebruikersgegevens invoeren voordat u een kopie kunt maken. Zie de volgende pagina voor meer informatie: P.66 "Inloggen" in deze handleiding

14


========16========

Stroomvoorziening in-/uitschakelen

De stroomvoorziening uitschakelen (Uitschakelprocedure)
Wanneer de stroomvoorziening van het multifunctionele systeem wordt uitgeschakeld, zorg er dan voor dat het gebeurt volgens onderstaande werkwijze. Controleer de volgende drie punten alvorens het multifunctionele systeem uit te schakelen. t De lijst met afdruktaken mag geen taken meer bevatten. t Geen van de PRINT DATA LED (groen) of de GEHEUGEN ONTV. / LIJN LED's (groen) mogen knipperen. (Als het multifunctionele systeem wordt uitgeschakeld terwijl een van bovengenoemde LED's knippert, dan worden lopende taken, zoals het ontvangen van faxen, afgebroken.)

Opmerkingen
r Wanneer de AAN/UIT-LED (groen) brandt op het bedieningspaneel, druk niet zonder meer op de hoofdschakelaar om de stroomvoorziening uit te schakelen. De opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan of de vaste schijf kan beschadigd raken. r Als er een taak wordt verwerkt op het moment dat er op de [POWER] toets op het bedieningspaneel wordt gedrukt, verschijnt de melding "De lopende taak zal worden verwijderd. Weet u zeker dat u wilt stoppen?" r De stroomvoorziening van dit multifunctionele systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer er afdrukgegevens of faxgegevens worden ontvangen of wanneer het voor "Geplande afdruktaak" ingestelde tijdstip wordt bereikt tijdens de super slaap-stand.

1

"Uitschakelprocedure aan de gang." verschijnt gedurende een ogenblik en vervolgens schakelt de stroomvoorziening op UIT.

Druk op de [POWER] toets totdat een "piep" geluid wordt gehoord.

t Er mag geen computer zijn die via het netwerk toegang tot het multifunctionele systeem probeert te krijgen, zoals TopAccess. Als het multifunctionele systeem langere tijd niet wordt gebruikt: Wanneer de stroomvoorziening met de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, zal de HOOFDSCHAK. LED (rood) uitgaan.

Druk op de [POWER] toets op het bedieningspaneel om het multifunctionele systeem uit te schakelen, controleer of de AAN/UIT-LED (groen) niet brandt en schakel vervolgens stroomvoorziening UIT met de hoofdschakelaar.

15


========17========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

Energie besparen wanneer het multifunctionele systeem niet wordt gebruikt energiebesparingsstanden
Dit multifunctionele systeem ondersteunt drie energiebesparingsstanden: de automatische energiebesparingsstand, de slaapstand en de super slaap-stand. In onderstaande tabel staan de procedures om handmatig tussen de standen te schakelen en de voorwaarden waaronder het multifunctionele systeem in of uit elke stand gaat.
Procedure om tussen spaarstanden te schakelen Wanneer een een vastgesteld tijdsbestek *1 is verlopen na het laatste gebruik van het multifunctionele systeem. Wanneer de [SPAARSTAND] toets *3 is ingedrukt of wanneer een vastgesteld tijdsbestek *4 is verlopen na het laatste gebruik van het multifunctionele systeem. Wanneer de [SPAARSTAND] toets *3 of de [POWER] toets *7 is ingedrukt of wanneer een vastgesteld tijdsbestek *4 is verlopen na het laatste gebruik van het multifunctionele systeem. Voorwaarden om in de spaarstand te komen

Energiebesparingsstanden

Status van het systeem "Energie besparen druk op de START toets." verschijnt op het aanraakscherm.

Voorwaarden om uit de spaarstand te gaan Wanneer een toets op het bedieningspaneel *2 wordt ingedrukt of wanneer afdrukgegevens of fax gegevens zijn ontvangen.

Automatische energiebesparingsstand

--

Slaapstand

Wanneer een specifieke optie *5 is genstalleerd of wanneer een specifiek protocol *6 is geactiveerd.

Overeenkomstig de Het aanraakscherm schakelt uit en de toets automatische [SPAARSTAND] brandt energiebesparingsstand. groen.

Super slaap-stand

Wanneer een specifieke optie *5 is genstalleerd of wanneer een specifiek protocol *6 is uitgeschakeld.

Alleen de HOOFDSCHAK. LED (rood) brandt.

Wanneer de [POWER] toets wordt ingedrukt, wanneer afdruk- of faxgegevens worden ontvangen via een bedrade LAN of wanneer de ingestelde tijd voor geplande afdruktaak is bereikt.

*1 *2 *3 *4 *5 *6

*7

De bij verzending vanuit de fabriek ingestelde standaardwaarde is 1 minuut. Elk van de [START], [SPAARSTAND], [KOPIE], [e-FILING], [SCAN], [PRINT] of [FAX] toetsen. [SPAARSTAND] toets op het bedieningspaneel. De bij verzending vanuit de fabriek ingestelde standaardwaarde is 1 minuut (De bij verzending vanuit de fabriek ingestelde standaardwaarde voor de Europese versie is 10 minuten). Elk van de draadloze LAN module, Bluetooth module en e-BRIDGE ID Gate. Elk IPX-, AppleTalk-protocol en andere protocollen. Wanneer de IPsec-functie is ingeschakeld, gaat het multifunctionele systeem over in de slaapstand. Zie de onderstaande handleiding voor meer informatie: Handleiding voor TopAccess (PDF): "Hoofdstuk 8: [Beheerder] indexpagina" - "[Setup] Itemlijst" Zelfs al drukt u op de [Power] toets, dan kan het zijn dat het multifunctionele systeem niet naar de super slaap-stand overschakelt en dat de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld, afhankelijk van de status van het multifunctionele systeem. Voor de voorwaarden waaronder het multifunctionele systeem naar de super slaap-stand overschakelt, zie de navolgende handleiding: Handleiding voor TopAccess (PDF): "Hoofdstuk 8: [Beheerder] indexpagina" - "[Setup] Itemlijst"

Opmerking
Voor de Europese uitvoering Neem contact met uw leverancier op als u bovengenoemde standaardinstellingen wilt wijzigen.

Voor het wijzigen van het ingestelde tijdsbestek in iedere modus, zie de navolgende handleiding: Handleiding voor MFP-beheer (PDF): "Hoofdstuk 2: ITEMS INSTELLEN (ADMIN)" - "Algemene functies instellen" Wanneer de ingestelde periode voor het overschakelen op de automatische energiebesparingsstand hetzelfde is als die voor de slaapstand of de super slaap-stand, dan komt het systeem na de ingestelde periode in de slaapstand of de super slaap-stand te staan.

16


========18========

Kopieerpapier en originelen plaatsen

Kopieerpapier en originelen plaatsen
In deze sectie wordt beschreven hoe kopieerpapier en originelen moeten worden geplaatst. Onjuiste plaatsing kan een scheve afdruk of papierstoringen veroorzaken. Volg de navolgende werkwijze.

Papier plaatsen

1
2 1

4

1

Trek de papierlade eruit en stel de diepteinstelling zo in dat die is aangepast aan het papierformaat.

Duw de papierlade erin.

2

1 3 3

VOORZICHTIG
Zorg er bij het sluiten van de lade voor, dat uw vingers niet beklemd raken. Hierdoor kunt u letsel oplopen.

Opmerking

2
Maak de vergrending los en stel de papiergeleiders zo in dat ze zijn aangepast aan het papierformaat.

Zorg ervoor dat de stapelhoogte van het kopieerpapier niet boven de MAX lijn op de geleiders komt.

3

2

1

r Zie de volgende pagina voor papier dat geschikt is voor dit multifunctionele systeem: P.69 "Specificaties van het multifunctionele systeem" in deze handleiding r Kopieerpapier kan worden geplaatst in de pedestal voor papierinvoer (optie) en de extra papierlade (optie) volgens de bovenstaande werkwijze. Zie de navolgende handleiding voor het plaatsen van papier het extra grote papierinvoermagazijn (optie): Kopieerhandleiding (PDF): "Hoofdstuk 1: MULTIFUNCTIONELE SYSTEEM" - "Papier plaatsen"

Leg het papier in de lade en blokkeer de geleiders.

17


========19========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

Originelen plaatsen
Glasplaat voor originelen

1

Automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (optie)

1

Open de klep voor originelen (optie) of het automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (optie).

Plaats de originelen met de te kopiren zijde naar boven op de invoerklep voor originelen.

2

2

Plaats het origineel met de te kopiren zijde naar beneden op de glasplaat voor originelen tegen de de linker bovenhoek aan.

Pas de geleiders aan, aan de lengte van de originelen.

3

Stel, bij het plaatsen van gemengde origineelformaten op het automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (optioneel), de papiergeleiders af op het breedste origineel en plaats vervolgens de originelen tegen de geleiding aan de voorzijde.

A4-R (LT-R)
Sluit de klep voor originelen (optie) of het Automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (optie)

B4 (LD)

VOORZICHTIG
Plaats geen zware voorwerpen (4 kg (9 lb.) of meer) op de glasplaat voor originelen en oefen er geen kracht op uit. Door de glasplaat te breken kunt u zich bezeren.

18


========20========

Installeren van clientsoftware

Installeren van clientsoftware
Hoe de clientsoftware, zoals het printerstuurprogramma vanaf de met het multifunctionele systeem meegeleverde Cd-rom met client-utilities, moet worden genstalleerd, wordt als volgt beschreven.

Aanbevolen installatie
De aanbevolen clientsoftware zoals het printerstuurprogramma kan in een keer worden genstalleerd.

1 2

1

Schakel de stroomvoorziening AAN en bevestig dat "BEDRIJFSKLAAR" verschijnt op het aanraakscherm.
P.14 "Stroomvoorziening in-/uitschakelen" in deze handleiding

Voer de Cd-rom met client-utilities in de Cd-rom drive van een Windows Computer.

Om de clientsoftware te installeren, log in op Windows met een gebruikers account waardoor de installatie van bijv. "Beheerder" mogelijk wordt.

3 4 5 6

Selecteer [Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.] en druk op [Volgende]. Druk op [Aanbevolen] Druk op [Installeren].

Een lijst met beschikbare printers wordt weergegeven. Selecteer 1 vervolgens dit multifunctionele systeem in de lijst en 2 druk op [OK].

1

2

Vervolg op volgende pagina

19


========21========

Hoofdstuk 1 VOORDAT U GAAT KOPIREN

7

Druk op [Voltooien] wanneer de installatie is voltooid.

r Zie de volgende pagina voor informatie over Cd-rom met client-utilities. P.61 "Cd-rom met client-utilities" in deze handleiding r Voor informatie over de aanbevolen installatie, zie de navolgende handleiding. Software-installatiehandleiding (PDF): "Hoofdstuk 2: AANBEVOLEN INSTALLATIE"

8

Druk op [Afsluiten] en vervolgens op [Ja] om de installatie af te sluiten.

Printerstuurprogramma instellen
Voordat het printerstuurprogramma kan worden gebruikt, moet u de in het multifunctionele systeem genstalleerde opties configureren.

1 2 3

Selecteer [Apparaten en Printers] in het menu [Start].

Selecteer TOSHIBA Universal Printer, klik rechts en druk vervolgens op [Printereigenschappen]. De configuratie van de gegevens van de opties kunnen automatisch worden verkregen door het indexmenu [Apparaatinstellingen] te openen.

4
20

Druk op [OK]. De instelling is afgerond.


========22========

Hoofdstuk

2

BASISHANDELINGEN

Basishandelingen voor kopiren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Basishandelingen voor faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Basishandelingen voor scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Basishandelingen voor e-Filing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Basishandelingen voor afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Basishandelingen menubediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


========23========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Basishandelingen voor kopiren
De basiswerkwijze voor het maken van kopien zoals vergroten/verkleinen en dubbelzijdig kopiren alsmede kopiren met handinvoer gaat als volgt.

KopirenDruk op de [KOPIE] toets op het bedieningspaneel.Plaats de originelen.
P.18 "Originelen plaatsen" in deze handleiding

Selecteer naar behoefte de kopieerinstellingen.

De kleurmodus kan worden gewijzigd. Er zijn 3 kleurmodi zoals hierna wordt getoond. KLEUR: Alle originelen worden in kleur gekopieerd. (Standaard) ZWART: Alle originelen worden in zwart-wit gekopieerd. AUTO COLOR: Het multifunctionele systeem beoordeelt automatisch het type kleur op ieder origineel. Gekleurde originelen worden in kleur gekopieerd en zwart/wit originelen worden in zwart-wit gekopieerd.1 Toets het gewenste aantal kopien in en 2 druk vervolgens op de [START] toets op het bedieningspaneel. Het kopiren begint.
r Om het kopieerproces te stoppen, druk op de [STOP] toets op het bedieningspaneel en vervolgens op [GEHEUGEN WISSEN] op het aanraakscherm. r Afgedrukt papier komt in kopieopvangbak van het multifunctionele systeem of de Finisher (optie). De bak waarin het gekopieerde papier terecht komt wordt met een pijl op het aanraakscherm aangegeven.

1

2

22


========24========

Basishandelingen voor kopiren

Vergroten en verkleinen

Selecteren van de afwerkfunctie (Sorteren)Druk op [ZOOM].Druk op [AFWERKING].1 Selecteer het gewenste papierformaat, 2 druk op [AMS] en vervolgens op 3 [OK].

Wanneer u het automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (optioneel) gebruikt, is de Sorteren modus automatisch ingesteld.

2


2 1

1 Druk op [SORT] en vervolgens op [OK].

2

1 3 2
Lijn de originelen uit overeenkomstig het gewenste papierformaat en richting. Het formaat van de originelen zal automatisch worden bepaald. Druk op [SORT] bij het kopiren van een set originelen waarvan de formaten en richtingen verschillend zijn.

r Om de nieten- en de perforatiefunctie in te stellen, zijn de optionele afwerkapparaten nodig. Zie de onderstaande pagina voor de noodzakelijke opties. P.64 "Opties" in deze handleiding r Bijvoorbeeld wanneer "Origineel 1", "Origineel 2" en "Origineel 3" in 2 sets worden gekopieerd, kunnen zij als volgt worden gemaakt. Sorteren

1

2

1 3

2

1 3

2

3

Groeperen

1

2

1 3

1

2 2 3 3

23


========25========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Dubbelzijdig kopiren instellen

Afdrukbelichting van originelen instellenDruk op [DUBBELZIJDIG].Druk op [ORIGIN. MODUS].1 Selecteer de gewenste dubbelzijdige modus en 2 druk vervolgens op [OK].1 Selecteer de gewenste modus voor originelen en druk vervolgens op [OK].

1 1 2 2

Er kan uit 5 typen worden gekozen De volgende instellingen kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt. Enkelzijdig origineel naar dubbelzijdige kopie:

De te selecteren afdrukbelichting van originelen verschilt, afhankelijk van de kleurenmodus. In de kleur modus kan uit 5 typen worden gekozen. De volgende instellingen kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt. Originelen met tekst en voorzien van foto's:

Dubbelzijdig origineel naar dubbelzijdige kopie:

24


========26========

Basishandelingen voor kopiren

Densiteitaanpassing
U kunt handmatig de densiteit aanpassen of te drukken. door op

Kopiren met handinvoerLeg papier met de te bedrukken zijde naar beneden op de handinvoerbak.

Om de densiteit lichter te maken, druk op deze donkerder te maken druk op .

, om1 Druk op de toets die overeenkomt met het papierformaat dat op de handinvoerbak is aangebracht en vervolgens op [OK].

2

Druk op [AUTO] om de densiteit automatisch aan te passen. 1

2

Druk op [PAPIERSOORT] indien de aangebrachte papiersoort op de handinvoerbak anders is dan normaal papier. Standaard is de automatisch densiteit aanpassing ingesteld.Druk op de [START] toets Kopiren met handinvoer start.

25


========27========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Basishandelingen voor faxen
De basiswerkwijze voor het verzenden van een fax (de fax-unit is optioneel), zoals het specificeren van een faxnummer in het adresboek of het instellen van de transmissievoorwaarden, is als volgt.

Een fax versturenDruk op de [FAX] toets op het bedieningspaneel.Plaats de originelen.
P.18 "Originelen plaatsen" in deze handleiding

Toets het faxnummer van de ontvanger in door [[email protected]] in te drukken op het aanraakscherm of door de numerieke toetsen op het bedieningspaneel in te drukken.

Wanneer bij het invoeren van een faxnummer een fout is gemaakt, druk dan op [BACK SPACE] op het aanraakscherm om de cijfers een voor een te wissen. Of druk op de [WISSEN] toets op het bedieningspaneel of op [WISSEN] op het aanraakscherm om alle ingevoerde cijfers te verwijderen.Druk op [ZENDEN] op het aanraakscherm. De fax begint met versturen.

Als alternatief kan op de [START] toets worden gedrukt op het bedieningspaneel om een fax te versturen.

26


========28========

Basishandelingen voor faxen

Ontvangers specificeren in het adresboek
Ontvangers een voor een specificeren 1 Druk op het tabblad [ENKEL] om de
adressenlijst weer te geven en vervolgens op 2 het pictogram van de fax van de ontvanger.

Bevestiging ontvangersDruk op [BESTEMMING].

1 2Het scherm met de lijst van ontvangers wordt weergegeven.

2
Specificeren van ontvangers in groepen 1 Druk op het tabblad [ADRES] om de lijst
van de groepen weer te geven en vervolgens op 2 de groepsnaam.

Selecteer de ontvanger die u wilt wissen en druk op [VERWIJDER].

2 1

r Maximaal 400 ontvangers kunnen worden ingevoerd (enkel of groep). r Druk er nogmaals op om een geselecteerde ontvanger te annuleren.

27


========29========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Instellen van de transmissievoorwaarden

Annuleer ingevoerde transmissiesDruk op [OPTIE].Druk op [TAAKSTATUS].Het scherm voor de instelling van de transmissievoorwaarde wordt weergegeven. Druk op of om van pagina te veranderen.1 Druk op [FAX], 2 selecteer de
ingevoerde verzending die u wilt wissen en 3 druk vervolgens op [VERWIJDER]. 1

2 3Druk op [VERWIJDER] op het bevestigingsscherm. De ingevoerde verzending wordt gewist.

Stel de resolutie in op basis van de fijnheid van het origineel. ORIGINEEL FORMAAT: Voer het scanformaat van het origineel in.

RESOLUTIE:Nadat ieder onderdeel is ingesteld, druk op [OK].

28


========30========

Basishandelingen voor faxen

Controleer communicatiestatus (bestand)

Ontvangers registreren

Druk op [TAAKSTATUS].

Druk op toets [GEBR.FUNCTIES] op het bedieningspaneel en vervolgens op [ADRES] op het aanraakscherm.1 Selecteer tabblad [LOG] en 2 druk
vervolgens op [ZENDEN].1 Druk op een lege toets om een nieuwe ontvanger aan te maken en vervolgens op 2 [TOEGANG].

2

2 1 1 2


Druk op [ONTVANGEN] om het fax ontvangstbestand te controleren.De communicatiestatuslijst wordt weergegeven. Indien [OK] wordt weergegeven in het "verzend log", is de transmissie voltooid.

1 Druk op iedere toets op het aanraakscherm om de volgende ontvangerinformatie in te voeren en vervolgens op 2 [OK] om het op te slaan.
1

2

Voor het registreren van ontvangers in het adresboek vanaf het verzend/ ontvangstbestandscherm, selecteer het record in het verzend- of ontvangstbestand, en druk op [TOEGANG].

29


========31========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Basishandelingen voor scannen
Hierna wordt beschreven hoe gescande gegevens worden opgeslagen in een gemeenschappelijke map en hoe deze gegevens op een Windows computer worden opgeslagen.

Opslaan van de gescande gegevens in een gemeenschappelijke mapDruk op de [SCAN] toets op het bedieningspaneel.

5 6

Wijzig naar behoefte de scaninstellingen. Druk op [SCAN] op het aanraakscherm. Het scannen begint.Plaats de originelen.
P.18 "Originelen plaatsen" in deze handleiding

Druk op [BESTAND] op het aanraakscherm.1 Voer [BEST. NAAM],
Formaat, enz. in en drukvervolgens op [OK]. 2

2 3

1

3

30


========32========

Basishandelingen voor scannen

Opslaan van gescande gegevens van een gemeenschappelijke map in een Windows computerStart Windows Explorer.

Voer de naam in van de gemeenschappelijke map, waarin het IP adres van het multifunctionele systeem en de gescande gegevens zijn opgeslagen, op de adresbalk met de onderstaande notatie en druk vervolgens op de [Enter] toets.
Notatie: \\[IP adres van het multifunctionele systeem] \bestand_gedeeld bijv.) Wanneer het IP adres van het multifunctionele systeem 172.16.16.110 is , voer \\172.16.16.110\bestand_gedeeld in de adresbalk van de Windows Explorer in.

2

r Vraag de beheerder om het IP adres van het multifunctionele systeem. r Het is handig om een snelkoppeling van de "bestand_gedeeld" map te maken, dan kan stap 2 worden overgeslagen.Sla de gescande gegevens op in een Windows computer.

Opmerking
De gescande gegevens die zijn opgeslagen in de gezamelijke map zullen standaard na 30 dagen automatisch worden gewist. Zorg ervoor om de gegevens binnen deze tijd op een Windows computer op te slaan.

31


========33========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Basishandelingen voor e-Filing
e-Filing is een functie om documenten op te slaan op de harde schijf van het multifunctionele systeem, zij kunnen dan naar behoefte worden afgedrukt.

Documenten opslaan
De originelen worden opgeslagen als e-Filing-documenten in het multifunctionele systeem.Druk op de [KOPIE] toets op het bedieningspaneel.1 Specificeer de box en de documentnaam voor het opslaan van het document en 2 druk vervolgens op [OK].
1

2Plaats de originelen.
P.18 "Originelen plaatsen" in deze handleiding Wanneer "Dit document afdrukken?" verschijnt, druk dan op [JA] wanneer u dit wilt doen alsmede om het op te slaan.

1 Druk op [OPSLAG] en vervolgens op 2 [OPSLAG E-FILING] op het
aanraakscherm. 1 2

5

Druk op de [START] toets op het bedieningspaneel om het document op te slaan.

U kunt documenten niet alleen opslaan door ze te kopiren maar ook door ze te scannen of door gebruik van het printerstuurprogramma. Zie de onderstaande handleidingen voor meer informatie: Scanhandleiding (PDF): "Hoofdstuk 2: BASISHANDELINGEN" - "Scannen naar e-Filing" Printhandleiding (PDF): "Hoofdstuk 2: AFDRUKKEN VANUIT WINDOWS" - "Afdrukken met de beste functies voor uw behoefte"

32


========34========

Basishandelingen voor e-Filing

Documenten afdrukken
De werkwijze voor het afdrukken van in e-Filing opgeslagen documenten is als volgt.Druk op de [e-FILING] toets op het bedieningspaneel.Selecteer op het aanraakscherm de box die het document bevat dat u wilt afdrukken.

2
1 Selecteer het document dat u wilt afdrukken en druk vervolgens 2 op [AFDRUKKEN]. Het afdrukken begint.

1 2

Selecteer documenten die vooraf kunnen worden bekeken als miniatuurafbeelding. Geselecteerde documenten kunnen worden verwijderd van e-Filing. Hierdoor is het mogelijk om afdrukinstellingen te maken, zoals het selecteren van de dubbelzijdig afdrukken modus of het toevoegen van paginanummers. Gespecificeerde pagina's van het document kunnen ter bevestiging worden afgedrukt

33


========35========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Basishandelingen voor afdrukken
De basishandelingen van de printer zijn als volgt. Dit is voor het afdrukken vanaf een Windows computer met een universeel printerstuurprogramma, welke vooraf moet worden genstalleerd.Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] van de toepassing.

1 Selecter het printerstuurprogramma van het multifunctionele systeem en klik 2 vervolgens op [Voorkeuren] ([Eigenschappen]) .
1 2Stel de afdrukopties in en klik op [OK].Klik op [Afdrukken] ([OK]). Het afdrukken begint.

Zie de navolgende handleiding voor het installeren van een printerstuurprogramma op een Windows computer: P.19 "Installeren van clientsoftware" in deze handleiding Software-installatiehandleiding (PDF): "Hoofdstuk 3: INSTALLEREN VAN PRINTERSTUURPROGRAMMA'S VOOR WINDOWS" Zie de navolgende handleiding voor het installeren van een printerstuurprogramma op een Macintosh computer: Software-installatiehandleiding (PDF): "Hoofdstuk 4: INSTALLEREN VAN PRINTERSTUURPROGRAMMA'S VOOR MACINTOSH"

34


========36========

Basishandelingen voor afdrukken

Universeel printerstuurprogramma instellen

Om het papierformaat of aantal afdruksets op te geven Klik op het tabblad [Basis] in het dialoogvenster Eigenschappen van het printerstuurprogramma. Om dubbelzijdig afdrukken of N-up afdrukken op te geven Klik op het tabblad [Finishing] in het dialoogvenster Eigenschappen van het printerstuurprogramma. Indien de Finisher (optioneel) is genstalleerd, kan "Nieten" of "Perforeren" worden geselecteerd.
Selecteer "AANTAL PAGINA'S PER LOS VEL" om meerdere pagina's op n vel af te drukken. De pagina's worden automatisch verkleind om op het gekozen papierformaat te kunnen worden afgedrukt.

2

Om Bestemming of Afdrukken van voorblad op te geven Klik op het tabblad [Papierverwerking] in het dialoogvenster Eigenschappen van het printerstuurprogramma. Om de afdrukkwaliteit aan te passen Klik op het tabblad [Afdrukkwaliteit] in het dialoogvenster Eigenschappen van het printerstuurprogramma. Om af te drukken met tekenreeksen of grafische voorstellingen op de achtergrond van het papier Klik op het tabblad [Effect] in het dialoogvenster Eigenschappen van het printerstuurprogramma. Om in te stellen dat er geen lege pagina's afgedrukt worden Klik op het tabblad [Overige] in het dialoogvenster Eigenschappen van het printerstuurprogramma. Het afdrukken met templates Klik op het tabblad [Templates] in het dialoogvenster Eigenschappen van het printerstuurprogramma.

Opmerking
De tabbladen [Papierverwerking], [Afdrukkwaliteit] , [Effect] en [Templates] verschijnen alleen wanneer iedere instelling is geactiveerd met de Plug-in voorziening. Software-installatiehandleiding (PDF): "Hoofdstuk 3: PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS INSTALLEREN"

35


========37========

Hoofdstuk 2 BASISHANDELINGEN

Basishandelingen menubediening
Druk op de toets [MENU] op het bedieningspaneel om templates te gebruiken en controleer de afdrukteller.

Log in, wanneer de gebruikersbeheerfunctie is geactiveerd, en druk op de toets [MENU] op het bedieningspaneel. Het menuscherm voor een aangemelde gebruiker wordt weergegeven. U kunt regelmatig gebruikte templates, een groep templates of de snelkoppeling van de External Interface Enabler (GS-1020, optioneel) vastleggen. Invoeren of wissen van de snelkoppeling kan eveneens worden geactiveerd in de TopAccess modus. Zie de onderstaande handleiding voor meer informatie: Handleiding voor TopAccess (PDF): "Hoofdstuk 9: Indexpagina [Mijn account] " 1 2

7

6 5 4 3
weergegeven. Afhankelijk van de instellingen van het multifunctionele systeem worden de beschikbare afdrukcijfers weergegeven.

1.

Weergavegebied gebruikersnaam
De naam van de gebruiker die zich aanmeldt, wordt weergegeven.

2.

Toets [EXTENSION]
Deze is geactiveerd wanneer de External Interface Enabler (GS-1020, optioneel) is genstalleerd. Neem contact op met uw serviceorganisatie of leverancier voor meer informatie.

5.

[GEBRUIKER] toets
De snelkoppeling, die een aangemelde gebruiker kan gebruiken, wordt weergegeven.

6.

[OPENBAAR] toets
De snelkoppeling, die alle gebruiker kunnen gebruiken, wordt weergegeven.

3.

Taakbalk weergavegebied
Beschikbare taakbalk voor een gebruiker die is aangemeld, wordt weergegeven.

7.

Weergavegebied voor de snelkoppeling
De in het menuscherm geregistreerde snelkoppeling wordt weergegeven.

4.

Totaalafdrukteller
De totaalafdrukteller van de aanmelde gebruiker, wordt

Opmerking
Overeenkomstig het toestemming voor iedere gebruiker verschijnt het symbool of op de pictogrammen in de taakbalk weergavegebied. De functies met het symbool kunnen niet worden gebruikt. Sommige van de functies met het symbool kunnen niet worden gebruikt

r Er kan een template worden aangemaakt met verschillende functies welke regelmatig worden gebruikt, zodat zij naar behoefte kunnen worden toegepast en er geen noodzaak meer bestaat om iedere keer ingewikkelde instellingen uit te voeren. Templates kunnen worden gebruikt bij het kopiren, scannen en versturen van een fax. Zie de onderstaande handleidingen voor meer informatie: Kopieerhandleiding (PDF): "Hoofdstuk 6: TEMPLATES" Handleiding voor TopAccess (PDF): "Hoofdstuk 5: [Registratie] Indexpagina" - "[Registratie] Indexpaginaoverzicht" r Wanneer de gebruikersbeheerfuncties niet worden gebruikt, worden de openbare templategroep en de totaalafdrukteller weergegeven. r [GEBRUIKER] en [OPENBAAR] worden weergegeven wanneer de gebruikersbeheerfunctie is geactiveerd.

36


========38========

Hoofdstuk

3

ONDERHOUD / STORINGZOEKEN

Vervangen van Tonercartridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tonerafvalbak vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vervangen van nietjesmagazijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Periodiek reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Storingzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Calibratie van uw e-STUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Het slitglas en mainchargers reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53


========39========

Hoofdstuk 3 ONDERHOUD / STORINGZOEKEN

Vervangen van Tonercartridge
Wanneer "Installeer nieuwe *** tonercartridge" op het aanraakscherm verschijnt, vervang dan de tonercartridge overeenkomstig de onderstaande werkwijze.

1

4

2

1

Open de klep aan de voorzijde.

Trek de afsluitstrip eruit. Verwijder daarna de afsluitstrip op de printkaart van de tonercartridge.

2
1

Y

M

C

K

5

Y

M

C

K

2

Verwijder de kleurentonercartridge die u wilt vervangen.

Plaats de nieuwe tonercartridge.

3
10

6

Schud de nieuwe tonercartridge goed, om de toner binnenin los te maken.

Sluit de klep aan de voorzijde.

WAARSCHUWING
Probeer nooit tonercartridges te verbranden. Het afvoeren van gebruikte tonercartridges en tonerafvalbakken overeenkomstig de lokale voorschriften.

38


========40========

Tonerafvalbak vervangen

Tonerafvalbak vervangen
Wanneer "Tonerafvalbak vervangen" op het aanraakscherm verschijnt, vervang dan de tonerafvalbak overeenkomstig de onderstaande werkwijze.

1

4

Open de klep van de tonerafvalbak.

Verwijder de tonerafvalbak, pak de bak daarbij bovenaan vast.

2

5
3

Trek de tonerafvalbak er zover uit dat de opening zichtbaar wordt.

Plaats een nieuwe tonerafvalbak.

3

2

6
1

Schroef de dop op de opening van de tonerafvalbak.

Sluit de klep van de tonerafvalbak.

VOORZICHTIG
Probeer nooit om de tonerafvalbakken te verbranden. Het afvoeren van gebruikte tonercartridges en tonerafvalbakken overeenkomstig de lokale voorschriften.

39


========41========

Hoofdstuk 3 ONDERHOUD / STORINGZOEKEN

Vervangen van nietjesmagazijn
Wanneer "Controleer nietjesmagazijn" op het aanraakscherm verschijnt, vervang dan het nietjesmagazijn overeenkomstig de navolgende werkwijze.

Nietmachine-eenheid voor Finisher (MJ-1101)

1

4

Open de klep aan de voorzijde van de finisher.

Breng een nieuwe nietjeshuls in het nietjesmagazijn aan.

2

5

Neem het nietjesmagazijn eruit. Plaats het nietjesmagazijn.

3

6

Haal de lege nietjeshuls uit het nietjesmagazijn. Sluit de klep aan de voorzijde van de finisher.

40


========42========

Vervangen van nietjesmagazijn

Nietmachine-eenheid voor Finisher voor rughechten (MJ-1106)

1

4

Open de klep aan de voorzijde van de finisher.

Breng een nieuwe nietjeshuls in het nietjesmagazijn aan.

2

5

3
Neem het nietjesmagazijn eruit. Plaats het nietjesmagazijn.

3

6

Haal de lege nietjeshuls uit het nietjesmagazijn. Sluit de klep aan de voorzijde van de finisher.

41


========43========

Hoofdstuk 3 ONDERHOUD / STORINGZOEKEN

Rughecht-unit van de finisher voor rughechten (MJ-1106)

1
1

4

2

3

2
Open de klep aan de voorzijde van de finisher en trek vervolgens de rughecht-unit eruit.

1
Plaats een nieuwe nietjeshuls in het nietjesmagazijn en verwijder het nietjesafsluitplaatje dat het pak nietjes bijeenhoudt.

2
1 1

5
2 2

2

2

1

1

Neem de twee lege nietjesmagazijnen eruit. Breng de twee nieuwe nietjesmagazijnen aan.

3

2

1

6
2 3

1
Haal de lege nietjeshuls uit het nietjesmagazijn.

1
Plaats de rughecht-unit in de finisher en sluit de klep aan de voorzijde van de finisher.

42


========44========

Vervangen van nietjesmagazijn

Nietmachine-eenheid van Zwevende finisher (MJ-1031)

1
3 2

1

4

1

2
Duw de handgreep in om de Zwevende finisher te scheiden van het multifunctionele systeem en open vervolgens de klep.

2
Druk het transparante kapje omlaag en trek het afsluitplaatje eruit.

2
1

5
3 2 2 4

3
Plaats het nietjesmagazijn.

Neem het nietjesmagazijn eruit en haal vervolgens de lege nietjeshuls uit het nietjesmagazijn.

3

6
1 2

2
Sluit de klep van de finisher en breng vervolgens de zwevende finisher aan het multifunctionele systeem aan.

Breng een nieuwe nietjeshuls in het nietjesmagazijn aan.

VOORZICHTIG
Zorg er voor dat uw vingers niet beklemd raken tussen het multifunctionele systeem en de Finisher (optioneel) Hierdoor kunt u letsel oplopen.

43


========45========

Hoofdstuk 3 ONDERHOUD / STORINGZOEKEN

Periodiek reinigen
Slechte afdrukkwaliteit zoals ongelijke en gevlekte afbeeldingen kunnen worden verbeterd door een eenvoudige reiniging. Deze sectie beschrijft de mogelijkheden van reiniging van het multifunctionele systeem.

Reiniging van het scangebied, de glasplaat voor originelen, geleiding en witte plaat
Geadviseerd wordt de volgende onderdelen wekelijks te

További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Nyomtató
Név TOSHIBA E-STUDIO 212
Model E-STUDIO 212
Fájl mérete 4063 KB
Number of pages 92 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Nyomtató TOSHIBA E-STUDIO 212 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,