Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
WHIRLPOOL ADG 7340 4 - Mosogatógép

Ha keres a használati utasítás: Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 7340 4 - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 7340 4
Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 7340 4 Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 7340 4


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 227 KB (fájl formátuma: pdf)
A mosogatógép használata előtt olvassa el az üzembe helyezési és karbantartási utasításokat!
H
ADG 7340
1. ÁTTEKINTÉS
Be gomb
Ki gomb
Programválasztó gomb
Nyomja meg ismételten a gombot, amíg a kívánt program jelzőfénye fel nem gyullad. START gomb
A jelzőfény a működés közben világít, villog, amikor hiba történik, és a program végén kialszik. START gomb - NULLÁZÁS funkció: Nyomja meg ezt a gombot legalább 2 másodpercig; a kiválasztott program és az opciók törlődnek. A fő hibajelzések (a START jelzőfény ismétlődő villogása) a
NULLÁZÁSSAL törölhetők. A részletes utasításokat a “Mi a teendő, ha...” c. 5. fejezet tartalmazza.
1.1. táblázat
Programtáblázat
Mosogatószer-
adagoló
Fogyasztás
1)
P
Programok
Töltési ajánlások
nagy
kicsi
Liter
kWh
Perc
1
Gyors
40 °C
Enyhén szennyezett edények,
rászáradt ételmaradékok
nélkül.
X

13,0
0,70
30 ±
1)
2
Eco
2)
50 °C
Normál mértékben szennyezett
edények. Energiatakarékos
program.
X
X
15,0
1,05 165 ±
1)
3
Intenzív
Ajánlott program erősen 70 °C
szennyezett edényekhez,
különösen alkalmas
serpenyőkhöz és lábasokhoz.
X
X
17,0
1,65 145 ±
1)
1) Az európai EN 50242 szabványnak megfelelően kialakított programok adatai. Az itt közölt adatok a körülmények
különbözősége, így például az eltérő töltet, az eltérő kiegészítő funkciók, az érzékelő eltérő kalibrálása (csak érzékelős
programoknál), az eltérő tápvíz-hőmérséklet, az eltérő vízkeménység és az eltérő tápvíznyomás függvényében változhatnak. 2) Az EN 50242 szabványnak megfelelő referenciaprogram és energiafogyasztási adattáblázat. - Megjegyzés a bevizsgáló
laboratóriumok részére: Az EN összehasonlító vizsgálat és egyéb vizsgá latok körülményeit illetően az alábbi címen
kaphatnak részletesebb információkat: [email protected]
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA 5019 396 01152
1

========1========

2. GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ
A következő oldalak részletes információkat tartalmaznak, lásd még az “5. Mit kell tenni, ha....” fejezetet.
1. Kapcsolja be a
készüléket
Nyissa ki a mosogatógép ajtaját. Nyomja meg az ON gombot.
2. Válassza ki a
programot
Mindaddig tartsa lenyomva a megfelelő vagy gombot, amíg meg nem jelenik a kiválasztott program. Szükség esetén válassza ki az esetleges kiegészítő funkciókat.
3. Állítsa be a
mosogatószer típusát
A mosogatógép modelljétől függően többféle lehet a mosogatószer típusának beállítása. Az “1. Áttekintés” fejezetben szerepelnek a beállítás egyes módjai.
4. Töltse be a
mosogatószert
4a Por/gél/tabletta
A kiválasztott programnak megfelelően töltse fel a mosogatószer elosztó rekeszeit.
Nagy rekesz A minden mosogatási ciklusnál, továbbá kis rekesz B az előmosásos
programokhoz (lásd az 1.1. táblázatot). 4b. Kombinált mosogatószer (2 in 1/3 in 1/... stb.) A gyártó utasításának megfelelően helyezzen mosogatószert az A rekeszbe.
ACB
5. Ellenőrizze az
öblítőszer
mennyiségét
Optikai jelző a C adagolóban
sötét ➯ elégséges mennyiség,
világos ➯ töltsön rá (kb. 150 ml).
A vezérlőpanelen kigyullad a jelző, ha öblítőszert kell tölteni a
gépbe. Ez a jelző nem minden modellen található meg.
6. Ellenőrizze a sót
Modelltől függően:
a készülék alján a sótartó fedelén ellenőrző ablak van
narancssárga ➯ ha van elég só,
világos ➯ ha rá kell tölteni sót.
A vezérlőpanelen kigyullad a jelző, ha sót kell tölteni a gépbe.
A só betöltését követően néhány mosogatást el kell végezni,
mielőtt kialudna a led!
7. A kosarak
megtöltése
Ellenőrizze, hogy a vízszóró karok szabadon foroghassanak, és hogy ne lógjanak ki edények vagy evőeszközök a kosarakból. A betöltésre vonatkozó részletes információkat illetően lásd a 3 “Hogyan használjuk a készüléket” fejezetben a “Hogyan töltsük fel a kosarakat” bekezdést.
8. Indítsa be a készüléket
Nyomja meg a START gombot.
9. Nyissa ki a vízcsapot, Az ajtó becsukását követően a
és csukja be az ajtót készülék bekapcsolódik.
Mosogatási ciklus
Ha nincs áram, vagy a készülék idő előtt leáll, újrainduláskor a program a megszakítási ponttól folytatódik. Az ajtó kinyitásakor gőz csap ki!
A folyamatban lévő program megváltoztatása
- Tartsa lenyomva a START gombot
kb. 2 másodpercig, amíg a START
led kialszik.
- Csukja be az ajtót.
- (Vízleeresztés 60 másodpercig). - Nyissa ki az ajtót.
- Újra válassza ki a programot. - Nyomja meg a START gombot.
10.Program vége
A program végén egy hangjelzés hallható. A START gomb ledje kialszik.
11.Nyissa ki az ajtót,
kapcsolja ki a
készüléket
Nyomja meg az OFF gombot. Ekkor az összes lámpa kialszik.
12.Zárja el a vízcsapot,
ürítse ki a kosarakat 2
Rakja ki az edényeket a készülékből, kezdje az alsó kosárral, hogy az esetleg az edényeken maradt vízcseppek ne hulljanak az alsó edényekre.

========2========

3. HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉSZÜLÉKET
PROGRAMVÁLASZTÁS
Mindaddig tartsa lenyomva a megfelelő vagy gombot, amíg meg nem jelenik a kiválasztott program. Be kell kapcsolni a készüléket. Szükség esetén válassza ki a kiegészítő funkciókat (ha vannak). A megfelelő led kigyullad. Az 1. oldalon az 1.1. táblázat tartalmazza a helyes programot és a kiválasztható funkciókat.
A megadott programidők mérése normál körülmények között történt, és eltérhet a
ténylegestől. Szenzoros programoknál egészen 20 perces eltérés is lehet a rendszer
automatikus kalibrálása miatt.
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer adagolót csak a mosogatóprogram elindítása után töltse fel. Kizárólag mosogatógépbe való mosogatószert használjon a gy ártó által javasolt mennyiségben. Tartsa be a gyártó biztonsági előírásait!
Az elosztó bal oldali gombjával (1-es gomb) nyissa ki a mo sogatószer-rekeszeket.
a. Por/gél/tabletta
A kiválasztott programnak megfelelően töltse fel a mosogatószer elosztó rekeszeit (1.1. táblázat).
Előmosogatás nélküli programok:
a gyártó által javasolt teljes mosogatószer-mennyiséget
töltse be az A rekeszbe.
Előmosogatással rendelkező programok:
a gyártó által javasolt mosogatószer-mennyiség 2/3-át töltse
a nagy rekeszbe A, és 1/3-át a kicsibe, B.
A tablettás mosogatószert a gyártó utasításának megfelelően
az A rekeszbe.
A “Féltöltet” kiegészítő funkció kiválasztásakor a
mosogatószer-mennyiségek kb. 1/3-dal csökkennek.
b. Kombinált mosogatószer (2 in 1/3 in 1/... stb.)
A kombinált mosogatószereket a gyártó utasításának
Rekesznagy A
megfelelően az A rekeszbe.
1-es gomb
Rekeszkicsi
B A feltöltést követően csukja le és teljesen nyomja le a mosogatószer-rekeszek fedelét.
Az öblítőszeres mosogatószereknek lehet, hogy csak hosszabb programnál van megfelelő hatása. Rövid programoknál mosogatószer-maradvány jelentkezhet (ese tleg használjon por alakú mosogatószert). Az öblítős mosogatószerek sokszor túl sok habot képeznek.
Az ilyen termékek alkalmazásával kapcsolatos reklamációk esetén semmilyen garanciát nem vállalunk.
HOGY LEHET AZ ÖBLÍTŐSZER MENNYISÉGÉT ELLENŐRIZNI/FELTÖLTENI/SZABÁLYOZNI
Kombinált mosogatószer használatánál nem szükséges.
a. Hogy lehet az öblítőszer szintjét ellenőrizni
Ellenőrizze az öblítőtartályában a C optikai jelzőt: sötét = elég az öb lítő, világos = öblítőt kell betölteni.
Ha a vezérlőpanelen elektromos kijelzővel rendelkező
készülékeknél az öblítő led pirosan felgyullad,
C jelző
öblítőt kell a gépbe tölteni.
b. Az öblítőszer-adagoló feltöltése
Az elosztó jobb oldali gombját (2-es gomb)
max.
megnyomva nyissa ki az öblítőszer rekeszét.
Töltsön öblítőt a nyílásba a “max.” vonalig (kb. 150 ml).
Csukja vissza a fedelet. 2-es gomb
Csak mosogatógépekhez használható öblítőszert alkalmazzon. Ha az öblítőszer véletlenül kifolyik, azonnal távolítása el, hogy ne alakuljo n ki túl sok hab, ami a készülék rendellenes működését okozhatja.
3

========3========

3. HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉSZÜLÉKET c. Az öblítőszer mennyiségének beállítása
Az öblítő mennyiségét az alkalmazott termék szerint kell meghatározni. Minél
alacsonyabb értéket állít be, annál kisebb az adagolt öblítőszer-mennyiség
(gyári beállítás: 4-es állás).
A fedél kinyitásához nyomja le a 2 gomb.
Egy érmével vagy valami hasonló tárggyal forgassa el a nyilat a kívánt állásba.
Az öblítő mennyiségének módosítását követően csukja vissza a fedelet.
Ha az edényeken csíkok látszanak: az öblítőszer-mennyiség beállítása egy alacsonyabb
állásba (1-3). Ha az edények szárítása nem tökéletes: állítsa az öblítőszer mennyiségét
egy fokozattal feljebb (5-6). A műanyag edények nehezebben száradnak meg, a helyzet
akkor sem javul, ha magasabb pozíciót állít be.
HOGY LEHET A SÓ MENNYISÉGÉT ELLENŐRIZNI/FELTÖLTENI/SZABÁLYOZNI
Kizárólag mosogatógépbe való regeneráló sót használjon.
a. Hogy lehet a só szintjét ellenőrizni
Ellenőrizze, a modelltől függően, az optikai kijelzőt . A sótartály zárt fedelén az ellenőrző ablak világos,
ha sót kell tölteni a gépbe, és narancssárga, ha elégséges a só mennyisége. A vezérlőpanelen elektromos
kijelzővel rendelkező készülékeknél a só led pirosan felgyullad, sót kell a gépbe tölteni.
b. A sótartály feltöltése
- Vegye ki az alsó kosarat.
- A vízlágyító rendszer dugóját az óramutató járásával ellentétes irányban
forgassa el a kinyitásához.
- A mosogatógép első használatakor a szegélyig töltse fel a sótartályt.
- A megfelelő tölcsérrel töltse fel a szegélyig a tartályt sóval (első
alkalommal min. 1,5 kg/max. 2 kg).
- Egy kanál nyelével keverje össze a sót, hogy könnyebben feloldódjon.
- Az óramutató járásának irányában csukja be a sótartály fedelét.
- Helyezze vissza az alsó kosarat.
Só rátöltésekor azonnal indítson el eg y mosogatóprogramot (az “Előmosás” nem elég). A kiömlő sós oldat vagy sószemek mély korróziót okozhatnak, és helyreállíthatatlanul károsíthatják az inox acél részegységeket. Ilyen esetre vonatkozó reklamációnál nem nyújtunk semmiféle garanciát.
Néhány mosogatást el kell végezni, mielőtt a vezérlőpanelen a só led kialszik. Ha a vízkeménység az 1 (édes) osztályba tartozik, ne használjon sót.
c. Hogy lehet beállítani a vízkeménység fokát
- Kapcsolja be a berendezést.
- Válassza ki a 2. “P2” programot - az 1. fejezet 1.1 táblázata szerint.
- Tartsa lenyomva a START gombot legalább 5 má sodpercig, amíg a START led elkezd villogni.
- A kijelző (ha van ilyen) mutatja a beállított keménységet, vagy a START gomb villog.
- A START gomb minden egyes enyhe megnyomására eggyel nő a beprogramozási érték, ami a 7
elérését követően visszaugrik 1-re.
- A készüléket ki kell kapcsolni a beállítás rögzítéséhez.
Keménységi fok Német keménységi fok Francia keménységi fok Angol keménységi fok Villogás vagy a kijelző
°dH °fH °eH beállítása
1 lágy 0 - 5 0 - 9 0 - 6,3 1 / 1x
1 - 2 közepes 6 - 10 10 - 18 7 - 12,6 2 / 2x
2 közepes 11 - 15 19 - 27 13,3 - 18,9 3 / 3x
3 közepes-kemény 16 - 21 28 - 37 19,6 - 25,9 4 / 4x
4 kemény 22 - 28 38 - 50 26,6 - 35 5 / 5x
4 nagyon kemény 29 - 35 51 - 63 35,7 - 44,1 6 / 6x
4 rendkívül kemény 36 - 60 64 - 107 44,8 - 74,9 7 / 7x
A gyári beállítás 3-as - közepesen kemény (kijelzőn 4-es, vagy a START gomb 4 villogása).
4-es vízkeménységi fok kombinált mosogatószerrel
Sós kombinált mosogatószer használatakor a sótartályba is kell sót tenni, mivel az ilyen mosogatószer sótartalma nem elégséges kemény víznél.
Ha a készüléknek van “Mosogatószertípus-beállítás” funkciója (lásd az “1. Áttekintés” fejezetet), állítsa be a só nélküli mosogatószer-elosztó rendszert úgy, hogy a só led aktív maradjon (“Mosogatószer öblítővel”).
4

========4========

3. HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉSZÜLÉKET
A KOSARAK BETÖLTÉSE
FELSŐ KOSÁR - modelltől függően Többfunkciós
támogatás
Edénytartó
A Három lehetséges pozíció hosszú eszközökhöz,
csészékhez és poharakhoz.
B Vízszintes pozícióban: csészék/hosszú eszközök,
álló helyzetben tányérokhoz és magas poharakhoz. Irányítható pohártartó C Pozíciótól függően kis vagy magas poharakhoz.
A hosszú eszközöket (konyhakés) a készülék felé néző heggyel kell behelyezni.
Evőeszközkosár
A kosármagasság beállítása
D “Féltöltet/Multizone” funkció kiválasztásakor a
felső kosárba helyezze.
E A felső kosár magasságát töltött állapotban is
lehet állítani.
Az alsó kosár beállítása:a két E kart húzza kifelé,
és engedje le a kosarat.
A felső kosár beállítása: a két E kart húzza felfelé,
amíg be nem akad a kosár
(normál helyzet).
A két E karnak ugyanolyan magasságban kell lennie.
Mosogatás felső kosár nélkül.
Ha a készülék a bemutatott irányítható ütközőkkel van ellátva, a felső kosarat ki lehet venni nagyméretű tányérok, tálcák stb. mosogatásához. Nyissa ki a két F ütközőt, és húzza le a sínekről a kosarat.
Amikor a felső kosár bent van, az ütközőknek mindig csukva kell lenniük.
ALSÓ KOSÁR - modelltől függően
Tányéralátétek G Rögzített vagy billenthető
(serpenyőknél és lábosoknál
helytakarékos).
Evőeszközkosár H vagy
Evőeszközkosár J Az evőeszközök elválasztására
be lehet helyezni a géphez
tartozó rácsos I elemet.
F Ütköző csukva
F Ütköző nyitva
Az esetleg sérülést okozó eszközöket hegyükkel lefelé kell behelyezni. Az edényeket úgy helyezze el, hogy az edényüregekben ne maradhasson víz, és a szórófejes karok szabadon foroghassanak.
Kizárólag mosogatógépben való tisztításra alkalmas edényeket szabad a készülékbe rakni. A mosogatógépben ne mosogasson fa-, alumínium-, ón-, ezüst- és mintás (nem mázas) edényeket.
MOSOGATÁSI CIKLUS
A készülék ajtajának csukva kell lennie, a vízcsapnak pedig nyitva. Edények behelyezéséhez óvatosan nyissa ki az ajtót:
Gőz csaphat ki a készülékből.
A folyamatban lévő program megváltoztatása/RESETELÉS - Tartsa lenyomva a START gombot 2 másodpercig, amíg
a START led elkezd villogni.
- (Vízleeresztés 60 másodpercig).
- A készülék újraindításra kész.
Csukja vissza az ajtót. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
RESET utasítással a mosogatási ciklust bármikor meg lehet szakítani.
PROGRAM VÉGE
Beépíthető készülékek
- Nyomja le a START/RESET gombot (2 másodperc). - Csukja be az ajtót.
- (Vízleeresztés 60 másodpercig).
- A készülék újraindításra kész.
Óvatosan nyissa ki az ajtót, mert forró gőz csaphat ki .
Csak a START gomb ledjének kialvását követően nyomja meg az OFF gombot. Ekkor az összes lámpa kialszik. Rakja ki az edényeket a kosarakból, kezdje az alsó kosárral, hogy az esetleg az edényeken maradt vízcseppek ne hulljanak a berendezésbe, és hogy a bennmaradó edények ne legyenek vizesek.
A szárítás eredményét kirakodás előtt javítani lehet az ajtó rövid ideig történő nyitva tartásával, hogy a gőz eltávozhasson, és az edények megszáradhassanak. A konyhabútor munkalapjának alját védeni kell (lásd a “Karbantartási és beszerelési utasítást”).
5

========5========

4. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
1. Csomagolás
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, ezt a szimbólum jelzi.
2. A csomagolóanyag eltávolítása és ellenőrzések
Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a mosogatógép szállítás közben nem károsodott-e, illetve az ajtó tökéletesen záródik-e. Kétely esetén forduljon szakemberhez vagy a kereskedőhöz.
3. A mosogatógép első használata előtt
- A készülék 5°C és 45°C között tud megfelelően működni.
- A mosogatógép tökéletes működését a gyártó tesztelte. Ezt a tesztet követően a gépben maradhat
néhány vízcsepp/vízfolt, ami az első mosogatást követően eltűnik.
4. Energia- és víztakarékosság
- Tilos az edények folyóvíz alatti öblítése.
- A mosogatógépet mindig tele töltve használja, vagy ha csak egy kosarat töltött meg, használja a
“Féltöltet/Multizone” funkciót (ha van ilyen).
- Ha környezetbarát energiaforrások állnak rendelkezésre (például napelemek, hőszivattyú vagy központi
fűtés) akkor max. 60°C-ig a melegvíz rendszerhez csatlakoztassa a mosogatógépet. Ellenőrizze, hogy a
vízellátó cső megfelelő típusú-e (felirat: “70°C Max” vagy “90°C Max”).
5. Gyermekbiztonság
- Gyermekektől távol tárolja a készülék csomagolóanyagjait.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosogatógéppel.
- A mosogatószert, öblítőt és a regeneráló sót gyermekektől távol tárolja.
6. Biztonsági figyelmeztetések
- A készülék nem úgy készült, hogy azt gyermekek vagy fogyatékos személyek használhassák, kivéve, ha
őket felelős személy felügyeli, aki garantálja a készülék biztonságos használatát.
- A készüléket ne működtesse a szabadban.
- A mosogatógép közelében ne tároljon gyúlékony anyagokat.
- A mosogatógépben lévő víz nem ivóvíz.
- Tilos oldószereket önteni a mosogatótérbe mert ez: robbanásveszélyes!
- Nyitott ajtónál vigyázzon: botlásveszély!
- A nyitott ajtó csak az edényekkel telt, kivett kosár súlyát bírja el. Ennek megfelelően tilos a nyitott ajtóra
rátámaszkodni, ráülni vagy ráugrani.
- Az esetleg sérülést okozó eszközöket (pl. kések) az evőeszközkosárba hegyükkel lefelé kell behelyezni.
A hosszú konyhai eszközöket vízszintes helyzetben, hegyükkel a mosogatógép belseje felé fordítva kell
betenni a felső kosárba.
- Minden tisztítási vagy karbantartási műveletet megelőzően húzza ki a csatlakozódugaszt, és zárja el a
vízcsapot; és akkor is, ha rendellenességek mutatkoznak.
- A javításokat és a technikai módosításokat csak szakember végezheti.
7. Fagyállóság
Ha a készülék fagyveszélynek kitett helyiségben található, teljesen ki kell üríteni.
Zárja el a vízcsapot, kösse ki a táp- és leeresztőcsöveket, majd hagyja kifolyni a vizet.
Ellenőrizze, hogy a sótartályban legalább 1 kg oldott regeneráló só legyen, a készülék védelmére -20°C-ig. A program folytatásakor bekapcsolásnál egy hibaüzenet jelenhet meg.
“F1”/START jelző 1-szer felvillan: a készülék fenekére öntsön fél liter meleg vizet.
“F6”/START jelző 6-szor villog: a készülék már egy napja a minimális hőmérsékleti tartományban van. 5°C A rendellenesség megszüntetését követően egy RESET utasítást kell végrehajtani (lásd az “5. Mit kell tenni, ha....” fejezetet).
8. Kiselejtezés
- A mosogatógép újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült. A készülék megsemmisítésekor a
helyi hulladékokra vonatkozó előírások betartása mellett kell azt kiselejtezni, és a tápvezeték elvágásával
használhatatlanná kell tenni. A gyermekek számára veszélyes helyzetek (pl. fulladási veszély) elkerülése
érdekében az ajtó zárját használhatatlanná kell tenni, hogy azt többet ne lehessen becsukni.
- A jelen berendezés a 2002/96/EK Európai Irányelv értelmében Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) jelzéssel van ellátva. Ha a felhasználó ellenőrzi, hogy a termék megsemmisítése megfelelő módon
történik, avval hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és egészségi károk megelőzéséhez. Egy ilyen
készülék helytelen megsemmisítése és nem szelektív hulladékok közé juttatása negatív
következményekkel járhat. A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez
a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus
berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. A megsemmisítésnél a
hulladékmegsemmisítésre vonatkozó helyi előírásokat kövesse. A termék kezelésével, visszanyerésével
vagy újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat
vagy a terméket értékesítő bolt tud bővebb tájékoztatást adni.
EC megfelelőségi nyilatkozat
A készülék terve, konstrukciója és forgalmazása az alábbi irányelvek nek megfelelően történt:
2006/95/EK, 89/336/EK, 93/68/EK e 2002/95/EK (RoHS Irányelv).
Teljesítmény: 12 teríték.
6

========6========

5. MIT KELL TENNI, HA...
Ha a készülék működési rendellenességet mutat, mielőtt a Vevőszolgálathoz fordul, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat. Az alábbi utasítások lehetővé teszik a rendellenességek nagy részének kiküszöbölését és a készülék működőképességének gyors helyreállítását.
A készülék.... Lehetséges okok/helyreállítás
..nem működik/nem kapcsol be - Be kell kapcsolni a készüléket.
- Ha nincs áramellátás, ellenőrizze a lakás biztosítékát.
- A készülék ajtajának csukva kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy nem választotta-e ki a “Késleltetett
indítás” funkciót (ha van ilyen). Ebben az esetben a
készülék csak a beállított idő elteltével kapcsol be. Esetleg
állítsa “0”-ra a programindítást (RESET utasítás
végrehajtása a gépen).
... a kijelzőn “F1” olvasható, vagy
a START led egyszer felvillan
- A tápvíz hőmérséklete legalább 3°C kell, hogy legyen. ... a kijelzőn “F4” olvasható, vagy - A szűrők nem lehetnek szennyezettek, és nem
a START led négyszer villog tömődhetnek el.
- A leeresztő cső nem hajolhat meg.
- A szifoncső-csatlakozó zárótárcsáját le kell venni. ... a kijelzőn “F6” olvasható, vagy - A vízcsapnak nyitva kell lennie.
a START led 6-szor villog - A tápvezeték nem hajolhat meg, és a vízcsap csatlakozó
szűrője nem tömődhet el.
... a kijelzőn “F7” olvasható, vagy - A vízcsap a vízbetáplálás idején teljesen nyitott kell, hogy
a START led 7-szor villog legyen (minimális átfolyás: percenként 0,5 liter).
- A tápvezeték nem hajolhat meg, és a vízcsap csatlakozó
szűrője nem tömődhet el.
... a kijelzőn “F8” olvasható, vagy - A szűrők nem lehetnek szennyezettek, és nem tömődhetnek el.
a START led 8-szor villog - Az edények (pl. levesestányérok, csészék)
bemélyedéseinek a kosárban lefelé kell nézniük.
- A leeresztő csövet helyesen kell elhelyezni és felszerelni
(megemelt beépíthető készülékeknél a készülék aljától
számítva hagyjon 200-400 mm helyet - lásd a
“Karbantartási és beépítési utasítást”).
... a kijelzőn más “F” rendellenességet
jelez, vagy - RESETELJE a gépet (lásd alább).
a START led X-szer villog
A megadott helyreállító műveletek végrehajtását követően a hibaüzenet el kell, hogy tűnjön. Az
esetek nagy részében a rendellenesség így megszűnik.
RESET: ➯Tartsa lenyomva a START gombot kb. 2 másodpercig, amíg a led kialszik, vagy
nyomja meg a RESET gombot (modelltől függően).
➯Csukja be az ajtót.
➯A víz automatikus leeresztése 60 másodpercig.
➯A készülék újraindításra kész.
Az edények.... Lehetséges okok/helyreállítás
...nem tökéletesen tiszták/az - Úgy helyezze el az edényeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz. edényeken ételmaradék van Az edények (pl. csészék) bemélyedéseinek a kosárban
lefelé kell nézniük.
- Esetleg használjon több mosogatószert, tartsa be a gyártó
utasításait. A mosogatószert mindig száraz helyen tárolja,
és ne tárolja hosszú ideig.
- Nagyon szennyezett edényekhez magasabb hőmérsékletű
programot kell kiválasztani (lásd az első oldalon az 1.1.
táblázatot).
- Ha a “Féltöltet/Multizone” funkciót használja (ha van ilyen),
csak a felső kosara, vagy csak az alsó kosarat kell
feltölteni a mosási hatékonyság növeléséhez, és így az
optimális eredmény eléréséhez.
7

========7========

5. MIT KELL TENNI, HA...
Az edények.... Lehetséges okok/helyreállítás
...nem tökéletesen tiszták/az - Az alacsony hőmérsékletű, vagyis 50 °C-os vagy ez alatti edényeken ételmaradék van programok (ha vannak) gyakori alkalmazása esetén időnként
ajánlatos egy magasabb hőmérsékletű programot is kiválasztani.
- A szórófejes karok nem tömődhetnek el, a szűrők nem
lehetnek szennyezettek, és helyesen kell őket felszerelni
(lásd a “Karbantartási és Beszerelési Utasítást”).
- A szórófejes karok szabadon kell, hogy foroghassanak, és
az edények nem akadályozhatják mozgásukat.
...lerakódások vannak: - Olyan helyen, ahol magas a víz keménységi foka, növelni
- regenerálósó-lerakódás kell a regeneráló só mennyiségét (lásd a 4. oldalt, “Hogy
lehet a só mennyiségét ellenőrizni/feltölteni/szabályozni”)
- A sótartály tetejét jól zárja be.
- Ha sót tartalmazó kombinált mosogatószert alkalmaz, ne
töltsön a gépbe regeneráló sót.
- rozsdafoltok - Sót vagy savat tartalmazó ételmaradékok rozsdafoltot
okozhatnak az inox evőeszközökön is.
Ezért, ha csak később mosogatja el az edényeket, mindig
használja az Előmosás programot.
- más foltok - Foltok esetén növelje az öblítő mennyiségét (lásd a 3. oldalt,
“Hogy lehet az öblítőt ellenőrizni/feltölteni/szabályozni”).
- Ha kombinált mosogatószert használ, esetleg használjon
más öblítőt.
- csíkok/sávok - Csíkok/sávok megjelenése esetén csökkentse az öblítő
mennyiségét (3. oldal, “Hogy lehet az öblítőt ellenőrizni/
feltölteni/szabályozni”) Ha öblítőszert tartalmazó kombinált
mosogatószert alkalmaz, ne töltsön a gépbe külön öblítőszert.
- habzás - Csak a szükséges mennyiségű mosogatószert/öblítőszert
használja, mivel egyébként hab képződik.
- matt poharak stb. - Kizárólag mosogatógépben való tisztításra alkalmas
edényeket szabad a készülékbe rakni.
...a műanyag részek fakók Például a paradicsomszósz a műanyag fakulását okozhatja.
Elsősorban por alakú mosogatószert használjon, ennél lehet
nagyobb mennyiséget is használni, és ez befolyásolja a
fehérítő hatást. Ezenkívül magasabb hőmérsékletű programot
kellene használni.
.. nem szárazak - Az edényeket döntve helyezze be, hogy a
bemélyedésekben ne maradjon víz.
- Növelje az öblítő mennyiségét (lásd a 3. oldalt, “Hogy lehet
az öblítőt ellenőrizni/feltölteni/szabályozni”)
- Az edények megszáradnak, ha a mosogatógép ajtaját az
edények kivétele előtt egy kis ideig nyitva hagyja, így a
pára el tud távozni.
- A 40°C-os Gyors programmal (ha van ilyen) előfordulhat,
hogy az edények a rövid időtartam miatt nem száradnak
meg teljesen. Esetleg válasszon ki hosszabb programot.
Ha a rendellenességek a fenti ellenőrzések elvégzését követően is fennállnak, húzza ki a csatlakozódugaszt, és zárja el a vízcsapot. Vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal (lásd a garanciát is).
A vevőszolgálat hívása előtt ellenőrizze, hogy tudja-e az alábbi adatokat:
- a rendellenesség leírása,
- a készülék típusa és modellje,
- a vevőszolgálat kódját, illetve az ajtóbelső jobb oldalán találh ató öntapadós címkén szereplő
vevőszolgálati számot:
A műszaki módosítások jogának fenntartásával.
8

========8========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Mosogatógép
Név WHIRLPOOL ADG 7340 4
Model ADG 7340 4
Fájl mérete 227 KB
Number of pages 8 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 7340 4 Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,