Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez
WHIRLPOOL AWE D 1009 EX - Automata mosógép

Ha keres a használati utasítás: Automata mosógép WHIRLPOOL AWE D 1009 EX - igazad van. Ezen az oldalon lehet letölteni ingyen. A részleteket lásd az alábbi utasításokat.

A fájl néhány másodperc, mivel a sebesség a számítógép.
Úgy gondoljuk, hogy a segítségünkre oldalon, és mi lesz boldog, ha ellátogatnak hozzánk a jövőben.
PDF Használati útmutató letöltése Automata mosógép WHIRLPOOL AWE D 1009 EX
Automata mosógép WHIRLPOOL AWE D 1009 EX Automata mosógép WHIRLPOOL AWE D 1009 EX


Szponzorált linkekEz az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 1003 KB (fájl formátuma: pdf)
IFU-TL HR H.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
TARTALOMJEGYZÉK
HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
A MOSÓGÉP LEÍRÁSA
AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT
A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA/
A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
VEVŐSZOLGÁLAT
SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS
ÜZEMBE HELYEZÉS
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU-TL HR H.fm Page 2 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA
Ez a mosógép kizárólag olyan célra készült, hogy mosható ruhaneműket mosson olyan
mennyiségben, amely a háztartásokban szokásos. • Kövesse a jelen Használati utasításban és a
Programtáblázatban megadott utasításokat a
mosógép használata során.
• Őrizze meg a Használati utasítást és a
Programtáblázatot; ha a mosógépet átadja egy
másik személynek, adja át a Használati utasítást
és a Programtáblázatot is.
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT
1. A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés a. Vágja el és távolítsa el a külső csomagolást. b.Távolítsa el a felső védőelemet és a védősarkokat. c. A mosógépet megdöntve és az egyik hátsó
alsó sarkára fordítva távolítsa el az alsó
védőelemet. Ügyeljen arra, hogy az alsó
védőelem fekete műanyag része (ha van ezen
a modellen) a csomagolásban maradjon, nem
pedig a mosógép alján.
Ez fontos, mivel ellenkező esetben a műanyag rész
sérülést okozhat a mosógépnek az üzemelés során. d.Nyissa fel a fedelet úgy, hogy enyhén lefele
nyomja, miközben a fogantyút felemeli. Távolítsa
el a polisztirol betétet (modelltől függően). e. Távolítsa el a kék védőfóliát a kezelőlapról
(modelltől függően).
• A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a
mosógép sértetlen. Kétség esetén ne használja a
mosógépet. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a
kiskereskedőt.
• Az összes csomagolóanyagot (nylonzacskók,
hungarocell stb.) tartsa a gyerekektől távol; ezek
veszélyesek lehetnek számukra.
• Ha a készüléket a kiszállítást megelőzően
hidegben tárolták, néhány óráig tartsa
szobahőmérsékleten, mielőtt üzemeltetné. 2. Távolítsa el a rögzítőpántot
• A mosógép rögzítőcsavarokkal és rögzítőpánttal
van ellátva, amelyek megakadályozzák, hogy
szállítás közben esetleg sérülés keletkezzen. A
rögzítőpántot a mosógép használata előtt el
kell távolítani (lásd “Üzembe helyezés”/”A
rögzítőpánt eltávolítása”).
3. A mosógép üzembe helyezése
• A mosógépet sima és stabil padlófelületre helyezze. • Állítsa be az elülső lábakat, hogy a mosógép
stabilan és vízszintesen álljon (lásd “Üzembe
helyezés”/“Állítsa be a lábakat”).
• Fapadló vagy hullámosodásra hajlamos padlózat
(például bizonyos parketták vagy laminált
padlóburkolatok) esetén a készüléket egy 40 x 60
cm-es, legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre
állítsa, melyet a padlóhoz rögzített.
• Győződjön meg arról, hogy a mosógép alapzatán
lévő szellőzőnyílásokat (ha vannak ilyenek az
adott modellen) nem tömíti el szőnyeg vagy
hasonló anyag.
4. Vízellátás
• Csatlakoztassa a vízellátó rendszerhez a helyi
vízmű előírásainak betartásával (lásd “Üzembe
helyezés”/“A vízbevezető tömlő csatlakoztatása”). • Vízellátás: Csak hideg víz • Csap: 3/4” menetes tömlőcsatlakozó • Nyomás: 100-1000 kPa (1-10 bar). • Kizárólag új tömlőket használjon a mosógépnek a
vízhálózathoz való csatlakoztatásához. A használt
tömlőket nem szabad tovább használni, és azokat
ki kell selejtezni.
Black process 45.0° 100.0 LPI
5. Vízleeresztő tömlő
• A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szifonhoz,
vagy az “U” csőívvel akassza be a mosogató
peremébe (lásd “Üzembe helyezés”/“A
vízleeresztő tömlő csatlakoztatása”).
• Ha a mosógép beépített vízelvezető rendszerhez
van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy ez
utóbbi fel van szerelve kiömlőnyílással, ami
megakadályozza az egyidejű feltöltést és
vízleeresztést (szivornyahatás).
6. Elektromos bekötés
• Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a
gyártó utasításainak és az érvényes normatív
biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett
villanyszerelő végezheti el.
• A műszaki adatok (feszültség, áramfogyasztás és
biztosítékok) a mosógép hátlapján lévő adattáblán
találhatók.
• A mosógépet csak olyan aljzaton keresztül szabad a
hálózatra csatlakoztatni, amely rendelkezik az
érvényben lévő előírásoknak megfelelő földelő
kivezetéssel. A mosógép földelését törvény írja elő. A
gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az előírások
nem megfelelő betartásából akár közvetlenül, akár
közvetve származó dologi károkért vagy sérülésekért
(személyek, állatok).
• Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. • Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt
válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról. • Az üzembe helyezést követően mindenkor
biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való
hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú kapcsolóval
történő leválasztás lehetőségét.
• Ne üzemeltesse a készüléket, ha az a szállítás közben
megsérült. Értesítse a vevőszolgálatot.
• A hálózati tápkábelt kizárólag a vevőszolgálattal
cseréltesse ki.
• A mosógépet az érvényben lévő előírásokkal
összhangban egy hatékony földelési kivezetéshez
kell csatlakoztatni. Különösen akkor, ha olyan
helyiségben állítják fel, ahol zuhanyzó vagy fürdőkád
is található, a mosógépet egy legalább 30 mA-es
maradékáram-megszakító készülékkel kell védeni. A
mosógép földelését törvény írja elő. A gyártó nem
vállal semmilyen felelősséget a Használati útmutató
előírásainak nem megfelelő betartásából akár
közvetlenül, akár közvetve származó dologi károkért
vagy sérülésekért (személyek, állatok).
• A mosógépet kizárólag háztartásban és
rendeltetésszerűen használja.
Méretek:
Szélesség: 400 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 600 mm
H 2

========2========

IFU-TL HR H.fm Page 3 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS
AJÁNLÁSOK
1.Biztonsági óvintézkedések
• A mosógép kizárólag beltéri használatra alkalmas. • Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék
közelében.
• Ne helyezzen elektromos készülékeket a
mosógép fedelére.
• Mindig biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak
érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. • A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek (beleértve a gyermekeket is)
használhassák, hacsak a biztonságukért felelős
személy nem biztosít számukra felügyeletet és
útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. • Ne próbálkozzon a fedél felnyitásával, ha az nem
nyílik könnyen.
• Szükség esetén az elektromos hálózati vezetéket
kizárólag az ügyfélszolgálatnál beszerezhető
ugyanolyan kábellel szabad kicserélni. A hálózati kábel
cseréjét kizárólag szakképzett szerelő végezheti.
2.Csomagolás
• A csomagolóanyagok 100%-ban újrahasznosíthatók,
amint azt az újrahasznosíthatósági jel mutatja. A
csomagolóanyag hulladékba helyezésénél tartsa be a
helyi előírásokat.
3.A csomagolás és a régi mosógépek hulladékba helyezése
• A készüléken található jelzés megfelel az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai
irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
A hulladékká vált termék szabályszerű
elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos azon
esetleges negatív következményeket, amelyeket
a termék nem megfelelő hulladékkezelése
egyébként okozhatna.
A terméken vagy a termékhez mellékelt
dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. A készülék hulladékba helyezését az érvényes helyi hulladékelhelyezési előírásokkal
összhangban kell végrehajtani.
A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
Black process 45.0° 100.0 LPI
• A mosógép újrahasznosítható anyagokból készült.
A készülék kiselejtezéséről az érvényes helyi
hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban
kell gondoskodnia.
• Kiselejtezés előtt vágja át a hálózati tápkábelt,
hogy a készüléket ne lehessen az elektromos
hálózatra csatlakoztatni.
• Távolítsa el a mosószert a rekeszből, ha ki kívánja
selejtezni a mosógépet.
4.Energiatakarékossági tanácsok • Törekedjen arra, hogy az ajánlott maximális töltet
alkalmazásával a legjobb energia-, víz-,
mosószer- és időfelhasználást érje el.
• Ne lépje túl a mosószer csomagolásán feltüntetett
mosószer-adagolást.
• Az “Eco Ball” - egy speciális rendszer a
kivezetőnyíláson - megakadályozza a mosószer
kiszóródását a dobból, és ezzel védi a környezetet
a mosószerhulladéktól.
• Az “Előmosás” funkciót (ha rendelkezésre áll az
adott modellnél) csak erősen szennyezett
ruhaneműkhöz használja! Mosószert, időt, vizet
és energiát takarít meg, ha nem választja az
“Előmosás” funkciót enyhén vagy normál
mértékben szennyezett ruhaneműhöz. • Mosás előtt kezelje a foltokat folttisztítóval, vagy
áztassa vízben a beszáradt foltokat, hogy mérsékelje
a forró vizes mosóprogram szükségességét. • Takarítson meg energiát azzal, hogy 60°C-ot
alkalmaz egy 95°C-os mosóprogram, vagy pedig
40°C-ot egy 60°C-os mosóprogram helyett. • Energiát és időt takaríthat meg azzal, ha magas
centrifugálási sebességet választ a ruhanemű
víztartalmának csökkentésére, mielőtt
szárítógépet használna (állítható centrifugálási
sebességgel rendelkező készülékek esetén).
5.Általános ajánlások
• Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatva a mosógépet,
amikor nem használja. Zárja el a csapot. • A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt
kapcsolja ki a mosógépet, és válassza le a
táphálózatról.
6.EK megfelelőségi nyilatkozat
• A jelen mosógép fejlesztése, gyártása és
forgalmazása a következő EK-irányelvek
biztonsági előírásainak betartásával történt:
2006/95/EK sz. irányelv az alacsony feszültségről
2004/108/EK sz. Elektromágneses kompatibilitási
irányelv
H 3

========3========

IFU-TL HR H.fm Page 4 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
A MOSÓGÉP LEÍRÁSA
1. Fedél
2. Mosószer-adagoló
3. Dob
4. A szivattyú elérése a szűrő mögött 5. Vevőszolgálati matrica (a szűrő
burkolata mögött).
6. Mozgató kar (modelltől függően) • A mosógép mozgatása: húzza ki egy
kicsit kézzel a fogantyút, majd a
lábbal húzza ki ütközésig.
7. Állítható lábak
1
2
3
4
6
5
7
AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT
Hogy eltávolítsa a készülékből a gyári tesztek után esetleg bennmaradt vizet, javasoljuk, hogy ruha nélkül futtasson le egy rövid mosási ciklust.
1. Nyissa ki a csapot.
2. Zárja le a dob ajtószárnyait.
3. Töltsön egy kevés mosószert (körülbelül 30 ml) a mosószer-adagoló főmosási rekeszébe . 4. Zárja le a fedelet.
5. Válasszon ki és indítson el egy rövid programot (lásd a külön programtáblázatot).
H 4
Black process 45.0° 100.0 LPI

========4========

IFU-TL HR H.fm Page 5 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
A ruhanemű szétválogatása
1. A ruhaneműt a következők szerint válogassa szét: • A textília típusa / kezelési szimbólum
Pamut, kevertszálas, könnyen kezelhető/
műszálas, gyapjú, kézzel mosható textíliák. •Szín
A színes és a fehér ruhaneműket válassza szét.
Az új színes ruhákat külön mossa.
•Méret
Mossa a különböző méretű ruhadarabokat együtt,
hogy javítsa a mosás hatékonyságát és a ruhák
eloszlását a dobban.
• Kényes textíliák
A kímélő kezelést igénylő ruhadarabokat külön
mossa: használjon speciális programot a Tiszta
élő gyapjú jelzéssel ellátott darabokhoz, a
függönyökhöz és más kényes ruhaneműkhöz.
Mindig vegye le a függönygörgőket, vagy mossa a
függönyöket pamut mosózsákban. Használja a
kézzel mosható textíliák speciális programját.
melltartókat) mindig mosózsákban vagy zárt
párnahuzatban mossa.
Black process 45.0° 100.0 LPI
2.Ürítse ki a zsebeket
A pénzérmék, biztonsági tűk és más hasonló
tárgyak megrongálhatják a mosott ruhaneműt,
valamint a mosógép mosódobját és üstjét. 3. Kapcsok
Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat,
kapcsolja össze a kapcsokat; a szabadon libegő
övek és szalagok összegabalyodhatnak. Folteltávolítás
• A vér-, tej-, tojás- és egyéb szervesanyag-foltokat a program enzimszakasza általában eltávolítja. • A vörösbor-, kávé-, tea-, fű- és gyümölcsfoltok stb. eltávolításához töltsön folttisztítót a mosószer- adagoló főmosási rekeszébe .
• A különösen makacs foltokat a mosás előtt kezelni kell. Festés és fehérítés
• Kizárólag mosógépekhez ajánlott festékeket és
fehérítőszereket használjon.
• Kövesse a gyártó utasításait.
• A gép műanyag és gumi alkatrészei a ruhafesték
illetve a fehérítő hatására elszíneződhetnek.
H 5

========5========

IFU-TL HR H.fm Page 6 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
A mosnivaló ruha betöltése
1. A felfele húzva nyissa fel a gép fedelét.
2. A dob ajtószárnyainak kioldóját megnyomva nyissa ki a
dobot (“1a” vagy “1b” kép - a modelltől függően; az “1a”
képen látható modellek rögzített ajtószárny-kioldóval
rendelkeznek, ami megnyomáskor nem megy össze). 3. A ruhadarabokat egyenként tegye be a mosódobba. Ne
lépje túl a programoknak programtáblázatban szereplő
maximális töltetét.
Megjegyzések:
- Ha a mosógépbe túl sok ruhát tesz, az csökkenti a
mosás hatékonyságát, és elősegíti a ruhaneműk
összegyűrődését.
- Ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne lógjon ki a
dobból; ilyen esetben nyomja le a ruhaneműt a
dobban annyira, hogy elég szabad hely legyen a dob
ajtószárnyainak megfelelő bezárásához.
- Ne az ajtószárnyakat használja a ruhaneműnek a
dobba való benyomására.
4. A mosódob bezárásához hajtsa középre ismét mindkét
ajtószárnyat (“2” kép).
FIGYELEM: győződjön meg arról, hogy a dob ajtószárnyai
megfelelően bezáródtak - a modelltől függően:
- A fémakasztót teljesen be kell akasztani a hátsó
ajtószárnyba - lásd a “2a” képet, vagy
- Az összes fémakasztót teljesen be kell akasztani a
hátsó ajtószárnyba, és a gombnak a hátsó ajtószárny
széle fölé kell kerülnie - lásd a “2b” képet.
- Ellenőrizze, hogy semmilyen ruhanemű nem szorult be
az ajtószárnyak, illetve az ajtószárnyak és a dob közé.
1a
1b
2
2a
H 6
Black process 45.0° 100.0 LPI

========6========

IFU-TL HR H.fm Page 7 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK
A megfelelő mosószer és adalékok kiválasztása
A mosószer típusa az alábbiaktól függ: • A textília típusa (pamut, könnyen kezelhető/
műszálas, kímélő mosást igénylő, gyapjú).
Megjegyzés: gyapjú és mikroszálas anyagból
készült ruházathoz (pl. sport- vagy fürdőruha)
csak különleges mosószert használjon. • szín;
• mosási hőmérséklet;
• a szennyezettség mértéke és a szennyeződés
típusa.
Megjegyzések:
• Ne használjon folyékony mosószert, amikor be
van kapcsolva az “Indítás késleltetése” funkció (ha
az rendelkezésre áll a mosógépen).
• Ne használjon folyékony mosószert a
főmosáshoz, ha aktiválta az “Előmosás” speciális
funkciót, vagy ha “Előmosás” funkcióval
rendelkező programot választott (ha
rendelkezésre áll a modellen).
• A sötét színű anyagokon észlelhető fehéres
foltokat a korszerű foszfátmentes mosóporokban
lévő nem oldódó mosószer-összetevők okozzák.
Ennek a problémának az észlelése esetén rázza
ki vagy kefélje ki a ruhadarabokat, vagy
használjon folyékony mosószert.
• A mosószereket és adalékokat biztonságos,
száraz helyen, gyermekektől távol tartsa. • Csak kifejezetten háztartási mosógépekhez
ajánlott mosószert és adalékokat használjon. • Vízkő elleni szerek, festék illetve fehérítő
használata esetén mindig ellenőrizze, hogy azok
mosógépben való használatra megfelelőek-e. • A vízkőoldók tartalmazhatnak olyan összetevőket,
amelyek ártalmasak lehetnek a mosógép egyes
alkatrészei számára.
• Ne használjon oldószereket (terpentin, benzin stb.). • Ne mosson a gépben oldószerrel vagy gyúlékony
folyadékkal kezelt textíliákat.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Adagolás
Kövesse a mosószer csomagolásán található adagolási útmutatót a következők
figyelembevételével:
• a szennyezettség mértéke és a szennyeződés típusa; • a mosótöltet mennyisége;
- teljes töltet: kövesse a mosószer gyártójának
utasításait;
- féltöltet: a teljes töltethez használt mennyiség
3/4-e;
- minimális töltet (körülbelül 1 kg): a teljes
töltethez használt mennyiség fele;
• a környéken jellemző vízkeménység (erre
vonatkozóan a vízműtől kérjen tájékoztatást): a lágy
víz kevesebb mosószert igényel, mint a kemény.
Megjegyzések:
• A túl sok mosószer túlzott habképződést és a mosás
csökkentett hatékonyságát eredményezheti. Ha a
mosógép túl sok habot észlel, megakadályozhatja
a centrifugálást.
• A nem elegendő mosószer a következőket
eredményezheti:
szürke ruhanemű, lerakódások a mosódobon, a
kádon és a fűtőelemeken.
• Amikor textilöblítő-koncentrátumot használ, a
mosószer-adagolót a “MAX” jelzésig töltse fel vízzel. • Nagymértékben sűrített por vagy folyékony
mosószer-koncentrátumok használata esetén
használja a mosószer csomagolásában található
labdát vagy zsákot, és tegye a mosódobba, ezáltal
megelőzhetők a mosószer elosztásával
kapcsolatos problémák.
H 7

========7========

IFU-TL HR H.fm Page 8 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
Hova kell betölteni a mosószereket és az adalékokat
Töltse be a mosószert:
()
• Mosópor az előmosáshoz és a főmosáshoz
• Mosópor az előmosás nélküli főmosáshoz • Textilöblítők, legfeljebb a “MAX” jelzésig. • Folttisztítók
• Vízlágyítók (4-es vízkeménységi osztály)
• Keményítő (előzetesen vízben feloldva; maximum 100 ml) Ügyeljen arra, hogy legfeljebb a “MAX” jelzésig töltse fel az adagolót. Hideg és 40°C közötti hőmérsékletű, előmosás nélküli programoknál ajánlott a folyékony mosószer használata, hogy elkerülje fehéres foltok
megjelenését a ruhaneműn.
Klórtartalmú fehérítő használata
• Mossa ki a ruhaneműt a kívánt programmal
(Pamut, Műszál), adagoljon be megfelelő
mennyiségű klórtartalmú fehérítőszert az
ÖBLÍTŐSZER rekeszébe (gondosan zárja le a
fedelet).
• A program vége után azonnal indítsa el az “Öblítés
és centrifugálás” programot, hogy megszüntesse
az esetleges megmaradt fehérítő szagát; ha
kívánja, öblítőszert is használhat.
• Soha ne tegyen egyszerre klórtartalmú fehérítőszert
és öblítőszert az öblítőszeres rekeszbe.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Keményítőpor használata
Ha keményítőport kíván használni, a következők szerint járjon el:
• Mossa ki a ruhaneműt a kívánt mosóprogrammal. • Készítse el a keményítőoldatot a keményítő
gyártója által adott útmutatásnak megfelelően. • Öntse az elkészített keményítőoldatot (maximum
100 ml) a mosószer-adagoló öblítőszeres rekeszébe. • Zárja le a fedelet, és indítsa el az “Öblítés és
centrifugálás” programot.
H 8

========8========

IFU-TL HR H.fm Page 9 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA/
A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE
A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve. A szűrő visszatartja az olyan tárgyakat, mint a gombok, pénzérmék, biztonsági tűk stb., amelyek a ruhaneműben maradtak. Javasoljuk, hogy rendszeresen, évente legalább kétszer- háromszor ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt.
Különösen:
• Ha a készülék nem megfelelően ereszti le a vizet, vagy ha
kihagyja a centrifugálási ciklus végrehajtását.
• A “Tisztítsa meg a szivattyút” jelzőfény világít.
FONTOS: a víz leeresztése előtt győződjön meg arról,
hogy a víz kihűlt.
A visszamaradt vizet le kell ereszteni a készülék szállítása előtt is.
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát.
2. Egy pénzérmével nyissa ki a szűrő fedelét.
3. Helyezzen egy tálat a szűrő alá.
4. Forgassa a szűrőt lassan az óramutatók járásával
ellentétes irányban, amíg a markolat vízszintes
helyzetbe nem kerül; ne vegye még ki a szűrőt. 5. Várja meg, amíg a víz kifolyik.
6. Most teljesen csavarja ki a szűrőt, és vegye ki. 7. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőkamrát.
8. Ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkerekét (a szűrő
mögötti foglalatban) semmi nem akadályozza. 9. Helyezze vissza a szűrőt, és csavarja teljesen be az
óramutató járásával megegyező irányban ütközésig
(amíg a markolat vízszintes helyzetbe nem kerül). 10. Öntsön kb. egy liter vizet a mosógépbe a mosódobon
keresztül, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e víz a szűrőből. 11. Zárja vissza a szűrő fedelét.
12. Csatlakoztassa ismét a mosógép hálózati dugaszát.
2
6
H 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU-TL HR H.fm Page 10 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS Mosószer-adagoló
Rendszeresen, évente legalább háromszor-négyszer tisztítsa ki
a mosószer-adagolót, hogy megelőzze mosószer-lerakódások
kialakulását:
1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.
2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat az adagolóban. Tanácsos, hogy
az adagolót álló helyzetben tartsa.
3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Eltávolíthatja az adagolóban lévő szifonkupakokat is tisztítás
céljából.
4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.
5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a
fedélen lévő furatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok
nem zárnak.
Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy a mosószer-adagolót
megfelelően helyezze vissza.
Vízbevezető tömlő szűrője
Rendszeresen (évente legalább kétszer-háromszor) ellenőrizze és
tisztítsa meg a szűrőt.
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát.
2. Zárja el a csapot.
3. Csavarja le a tömlőt a csapról.
4. Anélkül, hogy szétszerelné, gondosan tisztítsa meg a tömlő
végén lévő szűrőt, pl. egy fogkefével.
Megjegyzés: ne merítse vízbe a tömlőt.
5. Kézzel csavarja vissza a rugalmas tömlőt a csapra. Ne
használjon fogót (esetleg összenyomhatja a csatlakozót).
Biztonsági
szelep 6. Nyissa ki a csapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozások figyelőablaka
nem szivárognak-e.
7. Csatlakoztassa ismét a mosógépet az elektromos hálózathoz.
A
B
Vízbevezető tömlő
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlőn nincsenek- e repedések vagy törések, és szükség esetén cserélje ki egy ugyanolyan típusúval.
A vízbevezető tömlő, amint az “A” képen látható, rendelkezik egy biztonsági szeleppel, hogy védje a készüléket a felügyelet nélküli vízbeáramlás ellen; ha a biztonsági szelep vizsgálóablaka piros, a biztonsági szelep aktiválódott, és a tömlőt ki kell cserélni. Forduljon a vevőszolgálati csoporthoz vagy a szakkereskedőhöz egy új vízbevezető tömlő beszerzése érdekében.
Ha a vízbevezető tömlő átlátszó tömlőbevonattal rendelkezik (“B” ábra), rendszeresen ellenőrizze az átlátszó bevonat színét. Ha az átlátszó tömlőbevonat erős pirosra változik, ez azt jelzi, hogy a tömlőn szivárgás lehet, és ki kell cserélni. Forduljon a vevőszolgálati csoporthoz vagy a szakkereskedőhöz a csere tömlő beszerzése érdekében.
C
H 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU-TL HR H.fm Page 11 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
A készülék külső felülete és a kezelőlap • Puha, nedves ruhával törölje le.
• Szükség esetén semleges háztartási tisztítószert
használjon (ne használjon maró hatású anyagokat
vagy súrolószert).
A készülék belseje
• Minden mosás után hagyja egy ideig nyitva a
fedelet, hogy a készülék belseje kiszáradhasson. • Ha soha nem mos 95°C-on vagy csak nagyon
ritkán, javasoljuk, hogy alkalmanként futtasson le
egy 95°C programot mosnivaló nélkül, csupán
kismennyiségű mosószert betöltve, hogy a
készülék belsejét tisztán tartsa.
Fedéltömítés
• Rendszeresen ellenőrizze a fedéltömítés
állapotát, és időről időre nedves ruhával tisztítsa
meg.
Vízbevezető tömlő(k)
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlőn
nincsenek-e repedések vagy törések. Szükség
esetén cserélje ki.
Szűrő
• A szűrőt rendszeresen, évente legalább 3-4-szer
ellenőrizze és tisztítsa meg (lásd “A szűrő
tisztítása/ A visszamaradt víz leeresztése”).
Ne használjon gyúlékony anyagokat a készülék tisztítására.
A mosódob és az üst közé beesett tárgyak kiszedése Ha véletlenül valamilyen tárgy beesik a mosódob és az üst közé, a kivehető doblapátok segítségével ki tudja azt venni:
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát.
2. Vegyi ki a ruhaneműt a dobból.
3. Zárja le a mosódob ajtószárnyait, és forgassa el a dobot
félfordulattal.
3
4. Csavarhúzó segítségével nyomja meg a műanyag végződést,
miközben a lapátot balról jobbra csúsztatja.
5. A lapát beleesik a dobba.
6. Nyissa fel a dobot: a mosódobon keletkezett nyíláson
keresztül ki tudja venni a tárgyat.
7. A dob belsejében helyezze vissza a lapátot:
Igazítsa a műanyag pecket a mosódob jobb oldalán lévő lyuk fölé.
8. Ezután csúsztassa a műanyag lapátot jobbról balra, amíg a
helyére nem pattan.
4
9. Zárja le ismét a mosódob ajtószárnyait, és forgassa el a dobot
félfordulattal, és ellenőrizze a lapát elhelyezkedését az összes
rögzítési ponton.
10. Csatlakoztassa ismét a mosógépet az elektromos hálózathoz.
4
7
H 11
Black process 45.0° 100.0 LPI

========11========

IFU-TL HR H.fm Page 12 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és lehetővé teszik, hogy Ön megfelelően reagáljon. Az észlelt hibák gyakran olyan aprók, hogy percek alatt kiküszöbölhetők.
Probléma
Okok, megoldások, tippek
A készülék nem indul el, egyik jelzőlámpa sem világít
A készülék nem indul el, bár a “Start/Szünet” gombot megnyomta
• A dugasz nincs rendesen bedugva az aljzatba.
• Az aljzat vagy a biztosíték nem működik megfelelően (használjon egy
lámpát vagy hasonló készüléket az ellenőrzéshez).
• A fedél nincs megfelelően bezárva.
• A “Gombok zárolása” funkció aktiválva van (ha van a modellen). A
gombok zárolásának feloldásához nyomja meg egyszerre a hőmérséklet és
a centrifugálási sebesség gombokat, és tartsa őket lenyomva legalább 3
másodpercig. A kijelzőről eltűnik a kulcs szimbólum, és a program indítható.
A készülék program közben leáll, és a “Start/ Szünet” jelzőfény villog
• Az “Öblítőstop” opció aktiválva van (ha rendelkezésre áll a modellen), és a
programsorrend jelzésén az (Öblítőstop) jelzőfény felgyullad. A
“Start/Szünet” gomb megnyomásával vagy a “Vízleeresztés” program
kiválasztásával és elindításával fejezze be az “Öblítőstop” programot. • A programot módosították - válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja
meg a “Start/Szünet” gombot
• A programot megszakították, és véletlenül felnyitották a fedelet - zárja le a
fedelet, és a “Start/Szünet” gomb megnyomásával indítsa újra a programot. • A készülék biztonsági rendszere működésbe lépett (lásd “A piros jelzések leírása”). • A vízcsapot nem nyitották ki, vagy a vízbevezető meg van törve (a “Vízcsap
zárva” jelzőfény felgyullad).
A mosószer-adagolóban a mosás végén mosószer-/ adalékmaradék található.
• A mosószer-adagoló nincs megfelelően beszerelve, vagy a mosószer-
adagoló el van tömődve (lásd “Ápolás és karbantartás”).
• A vízbevezető tömlőben lévő szűrő el van tömődve (lásd “Ápolás és
karbantartás”).
A készülék centrifugálás alatt remeg
• A mosógép nincs vízszintbe állítva; a lábak nincsenek megfelelően beállítva
(lásd “Üzembe helyezés”).
• Nincs eltávolítva a rögzítőpánt; a mosógép használatba vétele előtt a
rögzítőpántot el kell távolítani.
Az utolsó centrifugálás nem elég hatékony
Az eredetileg kijelzett programidőtartam bizonyos idővel hosszabb/ rövidebb (csak az olyan kijelzővel rendelkező készülékeknél, amely mutatja a programból hátralevő időt)
A készülék olyan rendszerrel rendelkezik, amely érzékeli és korrigálja az egyensúlyhiányt. Ha nehéz egyedi ruhadarabok vannak betöltve (pl. fürdőköpeny), lehetséges, hogy ez a rendszer automatikusan csökkenti a centrifugálási sebességet, vagy teljesen meg is szakítja a centrifugálási ciklust a mosógép védelme érdekében.
• A nehéz darabok megakadályozzák a centrifugálást; tegyen be kisebb
ruhadarabokat, és ismételje meg a centrifugálási ciklust.
• A túlzott habképződés megakadályozza a centrifugálást. válassza ki és
indítsa el az “Öblítés és centrifugálás” programot. Kerülje a túlzott
mosószerhasználatot (lásd “Mosószer és adalékok”).
• A “Módosítható centrifugálás” gomb (ha van a mosógépen) egy alacsony
centrifugálási sebességre van állítva, vagy a “Nincs centrifugálás” opció (ha
van a mosógépen) aktiválva van.
A készülék normál képessége, hogy alkalmazkodik azokhoz a tényezőkhöz, amelyek hatással lehetnek a program időtartamára, pl.: túlzott habképződés, kiegyensúlyozatlan töltet nagy méretű ruhadarabok miatt, hosszú melegítési idő a nem megfelelő melegvíz-ellátás miatt.
Az ilyen hatások miatt a futó program időtartama újraszámolásra és - szükség esetén - frissítésre kerül. Az ilyen frissítési időszakok alatt egy animáció jelenik meg egyes kijelzőkön (a modelltől függően).
H 12
Black process 45.0° 100.0 LPI

========12========

IFU-TL HR H.fm Page 13 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
A piros jelzések leírása
A piros jelzőfény
felgyullad
Jelzés a nagy kijelzőn (ha van a készüléken)
Leírás
Okok Megoldások
Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. A “Start/ Szünet” jelzőfény villog.
“Vízcsap zárva”
Ellenőrizze a következőket:
• Teljesen nyitva van-e a vízcsap, és a víznyomás
megfelelő mértékű-e.
• A vízbevezető tömlő nincs-e megcsavarodva. • A vízbevezető tömlő szitaszűrői nincsenek-e
eltömődve (lásd “Ápolás és karbantartás”. • A víztömlő nincs-e befagyva.
• A vízbevezető tömlőn lévő biztonsági szelep
figyelőablaka piros (feltéve, hogy a készülék az “A”
képen látható vízbevezető tömlővel rendelkezi -
lásd az előző “Ápolás és karbantartás” c. fejezetet);
cserélje ki a tömlőt egy ugyanolyan típusú újjal, ami
a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél
beszerezhető.
Miután a problémát megoldotta, indítsa újra a programot a “Start/Szünet” gomb megnyomásával. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a
vevőszolgálathoz (lásd a következő fejezetet).
“Tisztítsa meg a
szivattyút”
A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. A készülék a megfelelő programlépésben leáll; válassza le a hálózatról, és ellenőrizze a
következőket:
• A vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva. • A szivattyú vagy a szűrő nincs-e eltömődve (lásd
“A szűrő tisztítása/ A visszamaradt víz leeresztése”;
a víz leeresztése előtt győződjön meg arról,
hogy a víz kihűlt).
• A vízleeresztő tömlő nincs-e befagyva.
Miután a problémát megoldotta, válassza ki és indítsa el a “Vízleeresztés” programot, vagy tartsa nyomva a “Nullázás” gombot legalább 3 másodpercig; ezután indítsa el újra a kívánt programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a következő fejezetet).
H 13
Black process 45.0° 100.0 LPI

========13========

IFU-TL HR H.fm Page 14 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
A piros jelzőfény
felgyullad
Jelzés a kijelzőn (ha van a készüléken)
Leírás
Okok Megoldások
“bdd” (amennyiben a mosógépen nincs kijelző: a
programsorrend-jelző összes jelzőfénye felgyullad)
A készülék program közben leáll.
“A dob ajtószárnyai nyitva” (A dob ajtószárnyai nem lettek megfelelően bezárva).
Tartsa lenyomva a “Nullázás” gombot legalább 3 másodpercig, és várjon amíg az “Ajtó nyitva” jelzőfény felgyullad. Nyissa fel a fedelet, és zárja be a mosódob ajtószárnyait, majd válassza ki és indítsa el ismét a kívánt programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, értesítse a vevőszolgálatot.
“F02”-től “F35”-ig (az “F09” kivételével)
“Elektromos modul hibája”
Válassza ki és indítsa el a “Vízleeresztés” programot, vagy tartsa nyomva a “Nullázás” gombot legalább 3 másodpercig.
“F09” “A vízszint túl magas” (program törlése vagy hibás
működés után). Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be, válassza ki a “Vízleeresztés”
programot, és indítsa el 15 másodpercen belül.
“Szerviz”
“FA” “Aquastop hiba”
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati
csatlakozót, és zárja el a vízcsapot. Döntse a
készüléket óvatosan előre, hogy az összegyűlt víz
kifolyjon az aljából. Majd:
• Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos
hálózathoz.
• Nyissa ki a vízcsapot (ha a víz azonnal áramlik a
készülékbe anélkül, hogy az elindulna,
meghibásodás történt; zárja el a vízcsapot, és
értesítse a Vevőszolgálatot).
• Válassza ki és indítsa el ismét a kívánt programot.
“Fod” “Túlzott habképződés”
A túlzott habképződés megszakította a
mosóprogramot.
• Válassza ki és indítsa el az “Öblítés és
centrifugálás” programot .
• Ezután, válassza ki és indítsa el ismét a kívánt
programot, kevesebb mosószert használva.
Ha a hiba továbbra is fennáll, válassza le a készüléket a hálózatról, zárja el a vízcsapot, és forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a következő fejezetet).
Ha a mosógép nem rendelkezik a időkijelzővel, ellenőrizze, hogy a fentebb leírt helyzetek melyike lehet a hiba eredete, és kövesse a megfelelő utasításokat.
H 14
Black process 45.0° 100.0 LPI

========14========

IFU-TL HR H.fm Page 15 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná: 1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd
“Hibaelhárítási útmutató”).
2. A program újraindításával ellenőrizze, hátha a
probléma magától megoldódott.
3. Ha a készülék továbbra sem működik
megfelelően, hívja fel a vevőszolgálatot.
Adja meg a következő adatokat: • A meghibásodás jellege.
• A mosógép pontos típusa.
• A szervizkód (a SERVICE szó után álló szám).
A szervizmatrica a szűrő fedelén vagy a
készülék hátlapján található.
• Az Ön teljes címe.
• Az Ön telefonszáma és körzetszáma.
Elsőként annak a kereskedőnek a
vevőszolgálatához forduljon, aki a mosógépet
kiszállította Önnek.
SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS
1. Húzza ki a mosógép hálózati dugaszát. 2. Zárja el a csapot.
3. Szerelje le a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőket. 4. Eressze le a mosógépből és a tömlőkből a visszamaradt
vizet (lásd “A szűrő tisztítása/ A visszamaradt víz
leeresztése”).
Az esetleges balesetek elkerülése érdekében várjon, amíg
a víz megfelelően lehűl.
5. A mozgatás megkönnyítéséhez, húzza ki meg az elülső oldal
alján lévő fogantyút (ha rendelkezésre áll ennél a modellnél)
egy kissé kézzel, majd a lábbal húzza ki ütközésig. Ezután
nyomja vissza a fogantyút az eredeti stabil helyzetbe.
6. Szállításhoz szerelje be a rögzítőpántot. 7. A mosógépet álló helyzetben szállítsa.
FONTOS: ne használja a mosógépet, amikor a fogantyú ki
van húzva.
Black process 45.0° 100.0 LPI
H 15

========15========

IFU-TL HR H.fm Page 16 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
ÜZEMBE HELYEZÉS
A rögzítőpánt eltávolítása
A mosógép rögzítőpánttal van ellátva, amely
megakadályozza, hogy szállítás közben esetleg sérülés keletkezzen.
FONTOS: a mosógép használatba vétele előtt a rögzítőpántot el KELL távolítani.
1. Csavarja ki az “A” jelű két csavart és a “B” jelű négy csavart
egy lapos csavarhúzóval vagy egy 8-as csavarkulccsal. 2. Távolítsa el a rögzítőpántot.
3. Csavarja vissza a négy külső csavart “B” a gépre, és
szorítsa meg a csavarokat.
4. Illessze a mellékelt két tömítést “C” a mosógépen lévő
nyílásokba “D”.
Megjegyzés: ne felejtse el visszacsavarni és megszorítani a négy külső csavart.
A
B
D
1
1
1
2
C
4
D
4
H 16
Black process 45.0° 100.0 LPI

========16========

IFU-TL HR H.fm Page 17 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
Állítsa be a lábakat
A mosógépet vízszintes felületen, az elektromos, víz- és lefolyócsatlakozásokhoz közel állítsa fel.
Abban az esetben, ha a padló egyenetlen, állítsa be a lábakat (ne tegyen fadarabot, kartondarabot, stb. a lábak alá): 1. A mellékelt csavarkulcs segítségével lazítsa meg az ellenanyát. 2. Kézzel állítsa be a lábak kívánt magasságát.
3. Az ellenanyát az óramutatók járásával ellentétes irányban
forgatva húzza meg.
Ellenőrizze, hogy a mosógép valamennyi lába megfelelően a padlón nyugszik, és hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll és stabil (ehhez használjon vízmértéket). A mosógép 40 cm széles és 63 cm mély helyre állítható be. Megjegyzés: ha a készüléket vastag szőnyegen helyezi üzembe, úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék alatti térközzel biztosítva legyen a megfelelő légáramlás.
A vízbevezető tömlő csatlakoztatása
1. Óvatosan, kézzel csavarja rá a vízbevezető tömlőt “A” a csapra
(lásd az “1.”, a “2.” vagy a “3.” képet, a modelltől függően). 2. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megcsavarodva. 3. A vízcsapot teljesen kinyitva ellenőrizze, hogy a csap és a
mosógép csatlakozásainál nem szivárog-e a víz. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy megfelelő tömlővel, amely a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető. Időnként ellenőrizze a tömlő állapotát. Szükség esetén cserélje ki a tömlőt egy tömlővel, ami a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető.
A mosógép visszacsapó szelep nélkül csatlakoztatható.
A
1
2
3
H 17
Black process 45.0° 100.0 LPI

========17========

IFU-TL HR H.fm Page 18 Friday, November 7, 2008 2:36 PM
Aquastop kiömlésgátló rendszer
(lásd a vízbevezető tömlő típusát, amint jobbra látható - a modelltől függően)
• Csavarja a tömlőt a vízcsapra. A vízcsap teljes kinyitásával
ellenőrizze, hogy a csatlakozásnál nem szivárog-e a víz. • A mosógépet tilos nem túlnyomásos vízmelegítő
keverőcsapjára csatlakoztatni!
• A vízbevezető tömlő és a műanyag burkolat elektromos
alkatrészeket tartalmaz (a modelltől függően): Ne vágja el a
tömlőt, és ne merítse vízbe a burkolatot.
• Ha a rugalmas tömlő megsérül, azonnal húzza ki a
mosógép hálózati csatlakozóját a konnektorból, zárja el a
csapot, és cserélje ki a tömlőt.
Ha a rugalmas tömlő túl rövid, cserélje ki egy 3 méteres Aquastop tömlővel (a vevőszolgálatnál vagy a kereskedőnél beszerezhető). Ezt a műveletet kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.
A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása
1. Akassza le a vízleeresztő tömlőt a bal oldali kapocsról, lásd
az “A” nyilat a képen.
Fontos:
NE lazítsa le a vízleeresztő tömlőt a jobb oldali
csatlakozásról, lásd a “B” nyilat a képen. Ellenkező esetben szivárgás és forró víz esetében a leforrázás veszélye is fennáll. 2. Az “U” csőívet (“C”) rögzítse a vízleeresztő tömlő legvégéhez. 3. A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szifonhoz, vagy az
“U” csőívvel akassza be a mosogató peremébe, és
megfelelően rögzítse.
A vízleeresztő tömlőt nem szabad kisméretű
mosdókagylókra akasztani.
A mosogató pereme nem lehet 100 cm-nél magasabban a
padlótól mérve.
A
Amennyiben a tömlőt meg kell hosszabbítani, használjon azonos méretű rugalmas tömlőt, és a tömlőket csőbilinccsel rögzítse egymáshoz.
Vízleeresztő tömlő maximális hossza: 2,50 m.
Maximális leeresztési magasság (“U” csőív): 100 cm. Minimális leeresztési magasság: 55 cm.
Fontos:
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő ne legyen
megcsavarodva, és alkalmazzon olyan megoldásokat, amelyekkel megelőzheti, hogy a mosógép működése közben a tömlő leessen.
B
C
H 18
Black process 45.0° 100.0 LPI

========18========További információért, kérjük töltse le a utasításokat.

Szponzorált linkek
Előnézet használati utasítás
Típus Automata mosógép
Név WHIRLPOOL AWE D 1009 EX
Model AWE D 1009 EX
Fájl mérete 1003 KB
Number of pages 18 pages
fájl formátuma pdf
Nyelv Automata mosógép WHIRLPOOL AWE D 1009 EX Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,