Pobierz podręcznik dla modelu
ELECTROLUX EWF840 - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka ELECTROLUX EWF840 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka ELECTROLUX EWF840
Pralka ELECTROLUX EWF840 Pralka ELECTROLUX EWF840


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1012 KB (format pliku: pdf)
132985140_cop 29-04-2005 14:15 Pagina 1
PERILICA
PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁ PRACKA
AUTOMATICKÁ PRÁCKA
AUTOMATA MOSÓGÉP
UPUTE ZA UPORABU INSTRUKCJA OBSLUGI-
NAVOD K OBSLUZE NAVOD NA OBSLUHU HASZNALATI UTMUTATO
EWF 840 EWF 1040 EWF 1240
HR
PL
CZ
SK
132 985 140
H

========1========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 25
Spis treści
Ważne informacje 26
Utylizacja 27
Zalecenia w zakresieochrony środowiska 27
Dane techniczne 27
Instalacja 28 Rozpakowanie 28 Ustawienie i poziomowanie 28 Podłączenie węża dopływowego wody 29 Podłączenie węża odpływowego wody 29 Podłączenie do zasilania elektrycznego 29
Państwa nowa pralka automatyczna 30
Opis urządzenia 30 Pojemnik na środki piorące 30
Eksploatacja 31 Panel sterowania 31-35 Praktyczne wskazówki dotyczące prania 36
Sortowanie odzieży 36
Temperatury 36
Przed włożeniem bielizny 36
Maksymalne ilości bielizny 36
Ciężar bielizny 36
Usuwanie plam 36-37
Środki piorące i zmiękczające 37 Dozowanie środków piorących 37 Międzynarodowe symbole
konserwacji odzieży 38 Kolejność czynności 39-41 Tabela programów 42-43
Konserwacja 44 Obudowa 44 Drzwi 44 Pojemnik na środki piorące 44 Mały filtr węża dopływowego wody 44 Pompa odplywowa wody 44 Awaryjne odprowadzenie wody 45 Wskazówki dotyczące przechowywania w niskich temperaturach 45 Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje? 46-47
POLSKI
Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie:
Trójkat ostrzegawczy i okreßlenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeqenie! Upomnienie!) maja na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa i niezawodnej pracy urzadzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie instrukcji funkcjonowania i
praktycznego uqywania urzadzenia.
Ten symbol oznacza zalecenia i wskazówki dotyczace oszczednego korzystania z urzadzenia w sposób
przyjazny dla ßrodowiska.
Oto nasz wkład w ochronę środowiska: używamy
papieru pochodzącego z recyklingu.
25

========2========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 26
Ważne informacje
Prosimy o uwaqne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi i zwrócenie szczególnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczenstwa. Radzimy zachowa© instrukcje, aby móc korzysta© z niej w przyszloßci oraz przekaza© kolejnemu uqytkownikowi pralki, w razie jej odstapienia.
Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji pralki powinni Państwo dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
Instalacja
• Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. Jeśli mają Państwo wątpliwości prosimy o kontakt z autoryzowanym zakładem serwisowym.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na blokady transportowe. Jeżeli nie zostaną usunięte może dojść do uszkodzenia pralki oraz znajdujących się w jej pobliżu przedmiotów i mebli. Prosimy o dokładne przeczytanie
odpowiedniego rozdziału w niniejszej instrukcji obsługi.
• Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej / hydraulicznej muszą być wykonywane przez uprawnionego montera.
• Pralki nie należy stawiać na przewodzie zasilającym.
• Jeżeli pralka stoi na wykładzinie podłogowej należy wyregulować nóżki tak, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach
gospodarstwa domowego. Nie należy go używać niezgodnie z przeznaczeniem.
• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy nadaje się ona do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży, umieszczonych na metkach. • Nie przeładowywać pralki. Stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
• Przed włożeniem bielizny do pralki sprawdzić, czy w kieszeniach np. spodni nie zostawiono zapalniczek, monet, śrubek itp., gdyż mogą one spowodować zniszczenia.
• W pralce nie należy prać odzieży zabrudzonej olejem,
benzyną, alkoholem lub innymi pochodnymi środkami.
Jeżeli plamy są usuwane specjalnymi środkami
odplamiającymi, należy odczekać z włożeniem bielizny
do pralki do momentu całkowitego ulotnienia się tego środka.
• Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetki, koronki, paski itp.) w małych woreczkach lub w poszewce, aby uniknąć przedostania się tych rzeczy pomiędzy bęben, a zbiornik.
• Używać tylko sprawdzonego środka do zmiękczania
tkanin. Jego nadmierna ilość może uszkodzić tkaninę.
• Po zakończeniu prania drzwiczki należy pozostawić lekko uchylone, aby uszczelka drzwiczek (fartuch) dłużej zachowała swoją skuteczność. Zapobiegnie to również powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. • Po zakończeniu prania należy zawsze sprawdzić przez drzwiczki, czy została odpompowana woda. Jeśli po zakończeniu prania w bębnie pozostała woda, należy ją odpompować przed otwarciem drzwiczek (patrz odpowiedni rozdział instrukcji).
• Po zakończeniu pracy należy wyjąć przewód zasilający z gniazdka oraz zakręcić zawór wodny.
Bezpieczeństwo ogólne
• Naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez fachowy personel. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie. Naprawy należy zlecać ośrodkom serwisowym ZANUSSI. • Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód, lecz wyjąć wtyczkę. • Podczas prania w wysokich temperaturach drzwiczki pralki nagrzewają się. Nie dotykać drzwiczek podczas pracy urządzenia.
Bezpieczeństwo dzieci
• Dzieci czesto nie zdaja sobie sprawy z
niebezpieczenstwa zwiazanego z urzadzeniami elektrycznymi. Podczas pracy pralki dzieci nie powinny bawi© sie w pobliqu urzadzenia lub manipulowa© elementami sterujacymi – istnieje niebezpieczenstwo zamkniecia sie w nich dzieci. • Elementy opakowania (np. folia, tworzywo) moga stanowi© zagroqenie dla dzieci. Niebezpieczenstwo uduszenia sie! Naleqy trzyma© poza zasiegiem dzieci.
• Detergenty naleqy trzyma© w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
• Naleqy upewni© sie, czy dzieci i zwierzeta domowe nie weszly do bebna pralki.
•W razie z lomowania urzadzenia naleqy wyja© wtyczke z gniazdka, odcia© przewód i wyrzuci© wtyczke z pozostalym odcinkiem przewodu. Naleqy teq unieruchomi© mechanizm blokujacy drzwi, aby bawiace sie dzieci nie mogly zamkna© sie w pralce.
26

========3========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 27
Utylizacja
Materialy opakowania
Materialy oznaczone symbolem nadaja sie do ponownego wykorzystania.
>PE<= polietylen
>PS<= styropian
>PP<= polipropylen
Aby materialy te mogly zosta© ponownie
wykorzystane, musza zosta© umieszczone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach). Pralka
W celu usuniecia Panstwa starego urzadzenia naleqy korzysta© z wyznaczonych skladowisk odpadów. Prosimy Panstwa o pomoc w utrzymaniu czystoßci Waszego miasta!
żć żć łś ąęłę

łśł łł ś ćłą żśąż ćęę łż ł
POLSKI
Zalecenia w zakresie ochrony ßrodowiska
W celu zaoszczedzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia sie do ochrony ßrodowiska, prosimy o przestrzeganie nastepujacych zalecen: •Normalnie zabrudzona bielizna moqe by© prana bez cyklu prania wstepnego. W ten sposób
oszczedzamy detergent, wode i czas (dbajac tym samym o ochroneßrodowiska!).
•Urzadzenie pracuje w sposób oszczedny, gdy cieqar zaladowanej bielizny jest zgodny z podanym maksymalnym cieqarem wsadu. Nie przeladowywa© pralki.
Dane techniczne
•Stosujac odpowiednie zabiegi, moqna usuna© plamy i brud z niewielkich powierzchni, a nastepnie wykona© cykl prania z zastosowaniem niqszej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna zależeć od poziomu twardości wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
WYMIARY Wysokość 85 cm
Szerokość 60 cm
Głębokość 59 cm
PARAMETRY ELEKTRYCZNE Napięcie 220-230V/50Hz
Maks. pobór mocy 2200 W
Minimalne zabezpieczenie 10 A
CIŚNIENIE WODY Minimalne 0,05 MPa
Maksymalne 0,80 MPa
WSAD ZNAMIONOWY Bawełna i len 5 kg
Syntetyki 2 kg
Tkaniny delikatne 2 kg
Wełna/pranie ręczne 1 kg
PREDKOŚĆ WIROWANIA
0850 obrotów / 1 minutę (EWF 840) 1000 obrotów / 1 minutę (EWF 1040) 1200 obrotów / 1 minutę (EWF 1240)
Urządzenie posiada znak CE i spełnia następujące normy EWG - 73/23/EWG z 19.02.1973 (niskie napięcia) wraz ze zmianami;
- 89/336/EWG z 03.05.1989 wraz ze zmianami.
27

========4========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 28
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna© blokady transportowe.
1. Za pomoca klucza odkreci© dwie dolne ßruby z
tylu urzadzenia. Wyciagna© dwa plastikowe kolki.
Poloqy© pralke na tylnej ßciance, upewniajac sie,
qe urzadzenie nie przygniata gumowych weqy.
Umießci© jeden z katowników opakowania miedzy
urzadzeniem a podloga.
P0001
2. Wyja© styropianowy blok z dna urzadzenia,
nastepnie wyciana© dwie celofanowe torebki
ochronne.
3. Najpierw wyja© bardzo ostroqnie lewa torebke,
ciagnac ja w prawo i w dól.
4. Wyja© nastepnie torebke prawa, ciagnac ja w
lewo i do góry.
5. Postawi© urzadzenie, wykreci© ostatniaßrube z
tylu pralki. Wyja© plastikowy kolek.
6. Zakry© wszystkie puste otwory zaßlepkami
znajdujacymi sie w plastikowej torebce z
instrukcja obslugi.
P0002
Zaleca sie zachowa© wszystkie elementy transportowe, aby móc z nich skorzysta© w razie przeprowadzki.
Ustawienie i poziomowanie
Urzadzenie musi zosta© zainstalowane na stabilnej i idealnie poziomej powierzchni.
Upewni© sie, czy cyrkulacja powietrza dookola urzadzenia nie jest utrudniona przez dywany, wykladzine dywanowa itp.
Pralka nie moqe dotyka©ßcian, ani mebli kuchennych.
Wypoziomowa© dokladnie urzadzenie dokrecajac lub odkrecajac nóqki regulacyjne. Nigdy nie podklada© pod urzadzenie kartonu, drewna lub podobnych materialów w celu skasowania ewentualnych nierównoßci posadzki.
P1051
28

========5========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 29
Podłączenie węża dopływowego wody Podlaczy© waq doplywowy do zaworu zimnej wody z gwintem 3/4”.
W celu podlaczenia do sieci wodnej naleqy wykorzysta© waq doplywowy bedacy na
wyposaqeniu urzadzenia. Nie naleqy stosowa© starych, poprzednio uqywanych weqy.
Drugi koniec weqa doplywowego (od strony urzadzenia) moqe zosta© ukierunkowany dowolnie. Naleqy lekko odkreci© nakretke mocujaca, obróci© koncówke weqa i ponownie dokreci© nakretke sprawdzajac, czy nie ma wycieków wody.
P1088
P0021
Nie moqna przedluqy© weqa doplywowego. Jeßli jest on za krótki i nie moqna przenieß© zaworu doplywowego, naleqy kupi© nowy, dluqszy waq.
Waqne!
Jeqeli rury kanalyzacyine, do których podlaczana jest pralka sa nowe lub nie korzysta sie z nich od dluqszego czasu, zaleca sie otworzy© zawór wodny, odczeka© pewien czas, aq spora iloß© wody splynie z instalacji i dopiero wóczas przymocowa© waq doplywowy. W ten sposób usuniete zostana ewentualne osady piaskowe oraz tlenkowe powstale w rurach wodociagowych.
Podlaczenie węża odpływowego wody
Waq odplywowy moqna umießci© w trzech róqnych pozycjach:
Na krawedzi zlewozmywaka przez zastosowanie kolanka z tworzywa, dostarczonego wraz z urzadzeniem. Waqne jest, aby predkoß©, która woda uzyskuje podczas odplywu, nie spowodowala zeßlizgniecia sie kolanka z krawedzi zlewozmywaka. Naleqy wiec przymocowa© je sznurkiem do baterii lub haczyka na ßcianie, zaczepiajac go o specjalny otwór, biegnacy wzdlluq zagietej czeßci weqa.
P0022
Podlaczy© do rozgalezienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgalezienia to musi znajdowa© sie nad syfonem tak, aby zakrzywiona czeß© weqa znalazla sie na poziomie nie niqszym niq 60 cm od posadzki.
Podlaczy© do wezla sanitarnego na wysokoßci nie niqszej niq 60 cm i nie wyqszej niq 90 cm. Koncówka weqa odplywowego zawsze musi mie© wentylacje, co oznacza, qe ßrednica wewnetrzna weqa odplywowego musi by© wieksza niqßrednica zewnetrzna weqa odplywowego.
Waq odplywowy nie moqe mie© przeweqen. Waq odplywowy moqe zosta© przedluqony, ale jego dlugoß© nie moqe przekracza© 400 cm.
W razie przedluqenia ßrednica wewnetrzna weqa stanowiacego przedluqenie musi by© równa ßrednicy wewnetrznej weqa oryginalnego. Do polaczenia obu weqy naleqy zastosowa©
odpowiednia zlaczke.
POLSKI
P1118
Waqne!
W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia waq odprowadzajacy powinien zosta© zawieszony na specjalnie do tego celu
przystosowanym uchwycie umieszczonym w górnej czeßci tylnej ßcianki.
Podlaczenie do zasilania elektrycznego
Pralka jest przystosowana do funkcjonowania pod napieciem 220-230 V pradu jednofazowego i 50 Hz. Naleqy sprawdzi©, czy instalacja domowa jest w stanie znieß© maksymalne obciaqenie urzadzen (2,2 kW), biorac pod uwage równieq korzystanie z innych sprzetów gospodarstwa domowego.
Podlaczy© urzadzenie do gniazdka z
uziemieniem.
Producent nie ponosi qadnej odpowiedzialnoßci za zniszczenia i uszko-dzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczenstwa. Wymiany przewodu zasilajacego mozna dokona© jedynie w autoryzowanym punkcìe serwìsowym.
Waqne: po zainstalowaniu urzadzenia przewód zasilajacy musi by©latwo dostepny.
29

========6========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 30
Państwa nowa pralka automatyczna
Urządzenie, które Państwo kupili spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z efektywnym praniem o niskim zużyciu wody, energii i detergentów.
• Automatyczne chłodzenie wody z 95˚C do 60˚C przed odpompowaniem chroni rury odpływowe przed zniszczeniem lub deformacją. Równoczeßnie zredukowany zostaje szok termiczny tkanin zapobiegajac tym samym tworzeniu sie zagniecen.
• Specjalny program dla welny z nowym delikatnym systemem prania, który bardzo troskliwie obchodzi sie z Panstwa welniana odzieqa.
• System kontroli równowagi: zapewnia prawidlowe ustawienie i cicha prace urzadzenia.
• Specjalny mechanizm “kulkowy” pozwala na calkowite wykorzystanie ßrodka pioracego oraz ograniczenie zuqycia wody, a w efekcie równieq energii elektrycznej.
• Pokretlo regulacji sluqy do dostosowania typu prania do rodzaju tkaniny ulatwiajac ustawienie programu.
Opis urządzenia
1 Pojemnik na ßrodki piorace i karta z programami 2 Panel sterujacy
3 Drzwi pralki
4 Pompa odplywowa wody
5Nóqki regulacyjne
Pojemnik na środki piorące
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płukanie ze środkiem zmiękczającym
30

========7========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 31
Eksploatacja
Panel sterowania
1. Karta programów
Karta z programami znajduje sie w wewnetrznej czeßci szufladkowego dozownika.
2. Spis programów
Na pokretle regulacji znajduje sie nastepujacy podzial: • Bawelna, len (niebieski)
• Syntetyczne (zielony)
• Buty sportowe, delikatne, welniane, namaczanie, plukanie, ßrodek zmiekczajacy, odpompowanie, wirowanie, miniprogram (szary)
Pokretlo regulacji moqna przekreca© w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara jak i kierunku przeciwnym.
Pozycja E 60°, 40° dostosowana jest do programu OSZCZEDNOfi ENERGETYCZNA dla bielizny bawelnianej.
Pozycja E 60° dostosowana jest do programu OSZCZEDNOfi ENERGETYCZNA dla bielizny syntetycznej.
Aby wylaczy© maszyne po zakonczeniu programu przekreci© pokretlo regulacji do pozycji O. “” dostosowany jest do prania w zimnej wodzie.
POLSKI
3. Przycisk PRANIE WSTEPNE
Wybra© te funkcje gdy przed praniem zasadniczym zamierzacie wykona© pranie wstepne (funkcja ta nie jest moqliwa w cyklach prania welny i w programach mini).
Pranie wstepne konczy sie krótkim wirowaniem 650 obrotów/minute w programach dla bawelny i syntetycznych, a w programie dla delikatnych woda spuszczana jest bez wirowania.
4. Przycisk predkoßci wirowania Nacisna© kilkakrotnie przycisk, aby zmieni© predkoß© wirowania na qadana, a inna niq ta zaproponowana przez pralke.
Predkoß© maksymalna:
• EWF 840
- dla bawelny, tkanin syntetycznych i welny:
850 obrotów/minute
- dla tkanin delikatnych i programów mini:
700 obrotów/minute
• EWF 1040
- dla bawelny: 1000 obrotów/minute
- dla tkanin syntetycznych i welny:
900 obrotów/minute
- dla tkanin delikatnych i programów mini:
700 obrotów/minute
• EWF 1240
- dla bawelny: 1200 obrotów/minute
- dla tkanin syntetycznych i welny:
900 obrotów/minute
- dla tkanin delikatnych i programów mini:
700 obrotów/minute
Stop, gdy w bebnie jest woda, pozycja : gdy ta funkcja zostanie wybrana pralka nie spuszcza wody po ostatnim plukaniu, aby unikna© zgniecenia sie tkaniny.
31

========8========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 32
Po zakonczeniu programu drzwiczki pralki beda podßwietlone, lampka kontrolna przycisku START/PAUZA zgaßnie, ßwiatelka i beda ßwiecily sie informujac o koniecznoßci spuszczenia wody z bebna.
Wode moqna spußci© dwoma sposobami: • program (spuszczanie wody): wówczas woda zostanie spuszczona bez wirowania.
• program . Wybra© predkoß© wirowania wcißnieciem wlaßciwego przycisku, a nastepnie wcisna© przycisk START/PAUZA. Woda bedzie
spuszczona, a bielizna bedzie wirowana z wybrana
predkoßcia.
Uwaga! Przed wybraniem programu , naleqy
ustawi© pokretlo regulacji na pozycji O (reset/wyl).
5. Przyciski funkcji programów Poszczególne funkcje mo qna odpowiednio dostosowa© do funkcji programu.
Naleqy je wybra© po uprzednim wybraniu programu i
przed wcißnieciem przycisku START/PAUZA . Gdy te przyciski zostana wcißniete zaßwieci sie wlaßciwa lampka kontrolna.
Po ponownym wcißnieciu przycisku lampka kontrolna
zgaßnie.
Jeqeli zostanie wybrana nieprawidlowa funkcja, to
lampka kontrolna bedzie pulsowala przez okolo dwie sekundy i wyßwietlona zostanie informacja o alarmie
Err.
Aby wybra© nastepujace funkcje naleqy wcisna© wlaßciwe przyciski:
CYKL NOCNY
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego plukania nie zostanie wypompowana, aby zapobiec gnieceniu sie bielizny.
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego teq moqe
by© wykonywane w nocy lub przy ekonomiczniejszej
taryfie energetycznej.
W programach dla bawelny i syntetycznych plukanie wykonywane jest z wieksza iloßcia wody. Aby zakonczy© cykl prania naleqy wybrac jeden z nastepujacych programów:
Odpompowanie
Aby wypompowa© wode wybra© pokretlem programów funkcje (odpompowanie) i wcisna© przycisk START.
Wirowanie
Wybierajac wirowanie ustawi© pokretlo programów na funkcji (Wirowanie), a za pomoca przycisku wybra© predkoß© wirowania, a nastepnie wcisna© przycisk START/ PAUZA.
Waqne!
Przed wybraniem programu (odpompowanie), (Wirowanie) pokretlo programów ustawi© na “O” (Reset/Wyl).
SZYBKIE/BIZNES : funkcja ta moqe by© zastosowana do prania bielizny malo zabrudzonej w celu uzyskania dobrych wyników prania i w krótkim czasie (nie moqe by© stosowana do welny i do programów mini). Czas prania ustawia sie odpowiednio do rodzaju tkaniny i ustawionej temperatury.
LATWE PRASOWANIE : po wybraniu tej funkcji bielizna bedzie prana i wirowana delikatnie tak, aby unikna© jej wygniecenia.
Tym sposobem ulatwia sie jej prasowanie. Oprócz tego maszyna wykonuje 6 krotne plukanie zamiast 3 - krotnego dla bawelny i 4 - krotnych dla syntetycznych.
Funkcja ta moqe by© wybrana równieq dla bawelny i syntetycznych.
Do prania bawelny maksymalna predkoß© jest automatycznie zmniejszona do 900 obrotów/minute (EWF 1040, EWF 1240).
WRAQLIWE : funkcja ta moqe by© stosowana we wszystkich programach z wyjatkiem prania welny. Maszyna wykona te sama iloß© plukan jakie sa przewidziane w programie i jeszcze dodatkowo wykona 2 plukania.
6. Przycisk OPÓQNIENIE
URUCHOMIENIA
Tym przyciskiem moqna zaprogramowa© czas rozpoczecia prania, czyli opóqni© o 30 – 60 - 90 minut, 2 godziny do 23 godzin z 1 godzinnym odstepem.
Wybór opóqnionego startu:
• Wybra© program i funkcje.
• Wybra© funkcje startu opóqnionego
• Nacisna© przycisk START/PAUZA: maszyna zaczyna liczy© do tylu.
Program startuje, gdy zaprogramowane opóqnienie zostanie osiagniete.
Zmiana opóqnionego startu:
• Nacisna© przycisk START/PAUZA .
• Nacisna© przycisk OPÓQNIENIE URUCHOMIENIA
aq do wyßwietlenia symbolu 0’.
• Ponownie nacisna© przycisk START/PAUZA.
32

========9========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 33
7. Wyßwietlacz
Wyßwietlacz wskazuje nastepujace informacje: Kasowanie – Czas trwania programu – Start opóqniony – Nieprawidlowy wybór – Kod alarmu – Koniec programu.
Nieprawidlowy wybór funkcji
Gdy wybrana zostanie funkcja niezgodna z wybranym programem, to przez 2 sekundy wyßwietlana jest informacja o bledzie Err.
Kasowanie
Gdy program zostanie anulowany – pokretlo regulacji na pozycji O – wyßwietlacz i wszystkie lampki sa zgaszone.
POLSKI
Czas trwania wybranego programu
Czas trwania wybranego programu wskazany jest w godzinach i w minutach (na przyklad 2.05).
Kod alarmu
W wypadku problemów z funkcjonowaniem pralki wyßwietlany jest kod bledu, jak na przyklad E20 (patrz paragraf “Problemy w funkcjonowaniu”).
Czas trwania obliczony jest automatycznie wedlug maksymalnego cieqaru bielizny, jaki jest zalecany dla kaqdego typu tkaniny.
Po starcie programu czas uaktualniany jest co minute.
Koniec programu
Start opóqniony
Wybrane wlaßciwym przyciskiem opóqnienie (maksymalnie 23 godziny) jest pokazywane przez 3 sekundy na wyßwietlaczu, po czym zostanie pokazany czas trwania wybranego programu. Liczenie do tylu jest uaktualniane co godzine.
Po zakonczeniu programu wyßwietlone zostanie pulsujace zero.
33

========10========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 34
8. Przycisk START/PAUZA
Przycisk ten ma dwie funkcje: Start– Przerwa
Start
Po wybraniu programu nacisna© ten przycisk, aby wlaczy© wybrany program, a lampka kontrolna przestanie pulsowa©.
Gdy zaprogramowany zostal start opóqniony maszyna zaczyna liczenie do tylu. Na wyßwietlaczu wyßwietlony
jest czas trwania programu lub ustalone opóqnienie.
Pauza
Aby przerwa© wykonywany program nacisna© przycisk START/PAUZA, a wlaßciwa lampka kontrolna zacznie pulsowa©.
Aby wznowi© program z miejsca, w którym zostal przerwany naleqy ponownie nacisna© przycisk START/PAUZA.
9. Wyßwietlacz realizacji programu Po wybraniu programu zaßwieca sie odpowiednie lampki do poszczególnych faz programu. Po rozpoczeciu programu zaßwieci sie tylko lampka kontrolna, qe pranie jest w toku. Po zakonczeniu programu lampka kontrolna Koniec gaßnie.
Lampka kontrolna KONIEC pulsuje w wypadku problemów w funkcjonowaniu pralki i na wyßwietlaczu ukaqe sie kod alarmu:
E10 = maszyna nie pompuje wody
E20 = maszyna nie spuszcza wody
E40 = drzwiczki nie zostaly zamkniete
Aby rozwiaza© dany problem naleqy odwola© sie do
paragrafu “Problemy w funkcjonowaniu”.
Informacje o programach
Welniane
Program prania welny w sposób podobny do prania recznego tkanin welnianych i delikatnych z symbolem “pra© recznie”.
Plukanie
Program sluqy do plukania i wirowania bielizn uprzednio wypranej recznie. Maszyna wykona 3-krotne plukanie z koncowym wirowaniem przy maksymalnej predkoßci.
Predkoß© wirowania moqna zmniejszy© przyciskiem . Wirowanie przewidziane zostalo tylko dla programu prania bawelny i dla programu wirowania.
Namaczanie
Program ten jest przeznaczony dla bielizny bardzo zabrudzonej.
Wsypa© detergent do przegródki .
Program ten nie nadaje sie dla welny.
Pralka namacza bielizne w temperaturze 30°C i zatrzymuje wode w bebnie. Woda moqe zosta© usunieta na dwa sposoby:
• Tylko odpompowanie wody poprzez wcißniecie przycisku START/PAUZA.
• Odpompowanie wody i odwirowanie: przestawi© pokretlo programatora do pozycji O, nastawi© program (wirowanie), ewentualnie zredukowa© predkoß© wirowania przy pomocy przycisku i ponownie wcisna© przycisk START/PAUZA.
Waqne!
Po zakonczeniu namaczania (po usunieciu wody) moqna wybra© program prania. Pokretlo
programatora naleqy najpierw ustawi© w pozycji O, a nastepnie wybra©qadany program i ponownie wcisna© przycisk START/PAUZA.
firodek zmiekczajacy
Odzieq uprana recznie moqe zosta© zmiekczona przez zastosowanie tego programu.
Pralka wykonuje 1 cykl plukania, a nastepnie wirowanie z maksymalna predkoßcia, która moqna zredukowa© wcißnieciem przycisku .
34

========11========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 35
Odpompowanie
Funkcja ta sluqy do spuszczenia wody z bebna po ostatnim plukaniu, gdy jest wybrana funkcja Stop z woda w bebnie , lub .
Naleqy ustawi© pokretlo regulacji na pozycji O, po czym wybra© program i nacisna© przycisk START/PAUZA.
Wirowanie
POLSKI
Jest to funkcja wirowania z duqa predkoßcia przeznaczona do odwirowania bielizny pranej recznie i tylko dla bielizny bawelnianej. Moqna zmniejszy© predkoß© wirowania przyciskiem odpowiednio do rodzaju tkaniny.
Miniprogram
Program zasadniczy nie moqe by© stosowany z poniqszymi funkcjami: redukcja predkoßci, stop z woda w bebnie i start opóqniony.
Stosuje sie go do bielizny malo zabrudzonej lub która naleqy tylko odßwieqy©.
Cieqar maksymalny prania 2,5 kg.
Temperatura prania 30°C
Czas trwania programu 30 minut
Predkoß© wirowania 700 obrotów/minute
Buty sportowe


żć

Uwaga! ć ą
O = Reset/Wyl
Aby zmieni© ustawienie programu ustawi© pokretlo na pozycji O.
Moqliwe jest teraz wybranie innego programu.
35

========12========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 36
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Sortowanie odzieży
Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach.
Bieliznę posortować w następujący sposób: bielizna biała, kolorowa, syntetyki, bielizna delikatna, wełna. Temperatury
95°C do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy, serwety,
prześcieradła, powłoczki, ręczniki,
ścierki lub inne tkaniny).
60°C do średnio zabrudzonych tkanin
kolorowych (koszulki, pidżamy) z
bawełny, lnu lub tkanin
syntetycznych oraz lekko
zabrudzonej białej bawełny (np.
bielizna osobista). do tkanin
delikatnych (np. lekko zabrudzone
firanki).
(pranie na zimno)
do tkanin delikatnych,
30°C-40°C syntetycznych, jedwabiu, akrylu i
wełny o ile na etykietach wyrobów
wełnianych jest informacja: “Czysta
żywa wełna, można prać w pralkach
automatycznych, wyrób nie filcuje
się” (“Pure new wool,
machine
washable, non-shrink”).
Przed włożeniem bielizny
Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin
włóknistych oraz ręczników, gdyż resztki włókien mogą osiąść na ubraniach, a tkaniny białe mogą przybrać szary kolor.
Nowe, kolorowe ubrania należy przed włożeniem wraz z innymi do pralki uprać oddzielnie (wcześniej). Należy opróżnić kieszenie z wszelkich metalowych przedmiotów (spinki do włosów, pinezki itp.) Przed włożeniem bielizny do pralki należy pozapinać guziki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i przyszyć “luźne” guziki.
Wszelkie plamy należy usunąć przed praniem. Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić specjalnym środkiem do usuwania plam.
Z firanek i zasłon zdjąć klamerki i żabki. Prać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Maksymalne ilości bielizny
Zalecane ilości wsadu bielizny znajdziecie Państwo w tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
bawełna i len: bęben załadować do pełna, ale nie przeładowywać;
tkaniny syntetyczne:do połowy bębna;
tkaniny delikatne i wyroby wełniane: do 1/3 bębna. Wykorzystywanie pojemności bębna pozwoli Państwu na oszczędności wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno zabrudzonych należy zmniejszyć wielkość wsadu.
POLSKI
Ciężar bielizny
Podajemy orientacyjną wagę niektórych sztuk bielizny :
Szlafrok kąpielowy 1200 g Poszwa 1000 g Prześcieradło 700 g Obrus 500 g Poszewka 200 g Serweta 250 g Ręcznik frotte (mały) 200 g Serwetka 100 g Koszula nocna 200 g Figi damskie 100 g Koszula męska 600 g Koszulka męska 200 g Piżama męska 500 g Bluzka 100 g Slipy męskie 100 g
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy tylko woda i detergent. Dlatego wszystkie plamy należy usunąć przed przystąpieniem do ich prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną wodą i mydłem, a następnie spłukać. Stare plamy odmoczyć w zimnej wodzie, a następnie czyścić enzymatycznym środkiem piorącym lub wodą z solą.
Plamy z wosku: usunąć możliwie jak najwięcej wosku przy użyciu tępego ostrza. Umieścić tkaninę pomiędzy dwoma arkuszami bibuły i przeprasować gorącym żelazkiem.
Plamy z atramentu i długopisu: przyłożyć łatwo nasączalną szmatkę bawełnianą nawilżoną alkoholem metylowym (*). Należy przy tym uważać, aby plama nie powiększyła się. Użyć tylko kilka kropli alkoholu. Plamy z wilgoci i pleśni: w przypadku tkanin o trwałych kolorach można zmoczyć je w roztworze wody z wybielaczem lub zmoczyć w roztworze zawierającym jedną część wody utlenionej na dziesięć części wody i pozostawić w roztworze na 10-15 minut.
36

========13========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 37
Plamy z rdzy: zastosować środek do usuwania rdzy według zaleceń podanych na opakowaniu tego środka.
Plamy z farby: nie dopuścić do wyschnięcia ! Natychmiast przetrzeć rozpuszczalnikiem do tej farby, namydlić, a następnie spłukać.
Plamy ze szminki: przetrzeć tri (trójchloroetylen) w przypadku tkanin jedwabnych lub eterem w przypadku tkanin wełnianych.
Plamy z olejów i smoły: położyć na zaplamionym miejscu kawałeczek masła. Pozostawić na chwilę, a następnie przetrzeć terpentyną.
Plamy z trawy: starannie namydlić, a następnie czyścić wodą i wybielaczem (jeśli nie ma
przeciwwskazań). Do wyrobów wełnianych stosuje się alkohole etylowe.
Plamy z wina: zamoczyć w wodzie z dodatkiem mydła lub środków piorących. Jeżeli plamy nie zostały usunięte, można użyć wybielacza dla danego rodzaju tkaniny.
(*) nie używać acetonu do plam na tkaninach ze sztucznego jedwabiu.
Dozowanie środków piorących Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju, ilości, i stopnia zabrudzenia bielizny oraz twardości wody. Poziom twardości wody mierzy się w tzw. “stopniach” twardości. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w Miejskich Zakładach Wodociągowych.
Środki piorące należy dozować według zaleceń podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości detergentów, jeśli: - pierzecie Państwo mniejszą ilość bielizny, - bielizna jest lekko zabrudzona,
- podczas prania tworzy się duża ilości piany.
POLSKI
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od wybranego detergentu oraz jego ilości (tak aby unikać jego marnowania i chronić środowisko naturalne). Zwłaszcza, że środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia bielizny przeznaczonej do prania.
Do prania w pralce automatycznej można używać następujących środków:
– proszki do prania wszystkich rodzajów tkanin, – proszki do prania tkanin delikatnych
(maksymalnie do 60˚C) oraz wełnianych, - płynne środki do prania, zwłaszcza w niskich
temperaturach (do 60˚C) dla wszystkich rodzajów
tkanin, albo tylko do prania tkanin wełnianych. Środki piorące i zmiękczające należy umieszczać we właściwych komorach pojemnika przed
rozpoczęciem prania.
Jeżeli używacie Państwo koncentratów proszków i płynnych detergentów, należy wybierać programy bez prania wstępnego.
Płynny środek do prania należy wlać do komory pojemnika tuż przed rozpoczęciem pracy pralki. Środki zmiękczające muszą być dodane do komory tuż przed rozpoczęciem pracy pralki .
Należy przestrzegać zaleceń producenta środka, dotyczących jego dozowania. Nie należy
przekraczać poziomu „MAX” zaznaczonego w pojemniku na środki piorące.
37

========14========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 38
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
Poniższe symbole pojawiają się na metkach odzieży i pozwolą Państwu wybrać programy najwłaściwsze dla pranej bielizny.
PRANIE ZASADNICZE
95 Maksymalna temperatura
prania
95˚C
PRANIE DELIKATNE
CHLOROWANIE
60 Maksymalna temperatura
prania
60˚C
40 Maksymalna temperatura
prania
40˚C
30
Maksymalna temperatura
prania
30˚C
60
40
40
30
POLSKI
Prać ręcznie Nie prać
Wybielanie w zimnej wodzie Nie wybielać
PRASOWAĆ
Prasować w
temperaturze maksymalnej 200˚C
A
CZYŚCIĆ CHEMICZNIE
Czyszczenie zwykłe
SUSZYĆ
Suszyć na płasko Suszyć na sznurze
Prasować w
temperaturze maksymalnej 150˚C
Prasować w
temperaturze maksymalnej 110˚C
P
Czyścić nadchloranem,
petrolem, czystym
alkoholem
R 111 i R 113
Czyścić petrolem, czystym alkoholem
i R 113
Suszyć przypięte
klipsami
38
Nie prasować
F
Nie czyścić chemicznie
w wysokiej temperaturze
w niskiej temperaturze
Suszyć w suszarce
bębnowej
Nie suszyć w suszarce bębnowej

========15========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 39
Kolejność czynności
Przed pierwszym praniem zalecamy wlanie 2 litry wody do przegródki prania zasadniczego aby uruchomić mechanizm kulkowy. Póżniej nastawić pralkę na program dla bawełny, na temperaturę 95˚C, bez wkładania bielizny. W ten sposób można się upewnić, że w bębnie pralki nie znajduje się ewentualny kurz lub inne zabrudzenia, pochodzące zprocesu produkcji. Odmierzyć połowę dozownika proszku, wsypać do komory prania zasadniczego irozpocząć pranie.
1. Włożyć bieliznę
Otworzyć drzwiczki.
Bieliznę należy ładować do bębna nie splątaną, duże sztuki umieszczać na przemian z małymi. Dokładnie zamknąć drzwiczki.
P0004
2. Dodać środek piorący
Wysunąć szufladkę pojemnika na środki piorące. Wsypać odpowiednio odmierzoną (dozownikiem) ilość środka piorącego do przegródki prania zasadniczego .
Jeśli wybrali Państwo program z praniem wstępnym
lub , wtedy środek piorący należy również wsypać do przegródki prania wstępnego .
3. Dodać płyn zmiękczający i wybielacz Płyn zmiękczający można wlać do przegródki oznaczonej symbolem . Nie należy przekroczyć poziomu «MAX».
4. Wlaczenie pralki
Przekreci© pokretlem i wlaczy© pralke.
Aby pralke wylaczy© pokretlo ustawi© na pozycji O.
POLSKI
5. Wybór programu
Ustawi© pokretlo na qadanej pozycji: wlaßciwa lampka kontrolna zaßwieci sie odpowiednio do wykonywanej fazy prania.
Na wyßwietlaczu pokazany zostanie czas trwania programu.
6. Wybór predkoßci wirowania lub funkcja STOP Z WODA W BEBNIE . Kilkakrotnie nacisna© przycisk Predkoß© wirowania w celu wybrania predkoßci wirowania lub funkcji STOP Z WODA W BEBNIE .
Zaßwieci sie wlaßciwa lampka kontrolna.
Gdy wybrana zostanie funkcja STOP Z WODA W BEBNIE maszyna zatrzyma sie po zakonczeniu programu bez spuszczania wody.
EWF 840 EWF 1040
39

========16========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 40
EWF 1240
7. Wybór funkcji
Po wybraniu odpowiedniej funkcji zaßwieca sie lampki nacißnietych przycisków.
8. Wybór funkcji OPÓQNIENIE URUCHOMIENIA
Aby opóqni©start programu nacisna© przycisk OPÓQNIENIE URUCHOMIENIA. Odpowiednie wartoßci opóqnienia wyßwietlone zostanaprzez okolo 3 sekundy, a póqniej na wyßwietlaczu pokazany zostanie czas trwania programu.
Podczas okresu opóqnienia moqna doloqy© bielizne
do prania:
• Nacisna© przycisk START/PAUZA;
• Doloqy© bielizne;
• Zamkna© drzwiczki i ponownie nacisna© przycisk START/PAUZA.
9. Start programu
Nacisna© przycisk START/PAUZA . Wlaßciwa lampka kontrolna przestanie pulsowa©, zaßwieci sie lampka kontrolna odpowiednia wykonywanej fazie. Gdy wybrany zostal Start opóqniony maszyny zaczyna sie obliczanie do tylu.
Wyßwietlacz pokazuje czas trwania programu oraz wybrane opóqnienie.
10. Zmiana opcji lub programu w czasie trwania cyklu pioracego
Istnieje moqliwoß© zmiany opcji przed jej
rozpoczeciem.
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany, naleqy zatrzyma© pralke wciskajac przycisk START/PAUZA. Zmiana programu w czasie jego trwania jest moqliwa jedynie poprzez zresetowanie pralki.
Ustawi© pokretlo wyboru programu w pozycji O, nastepnie ustawi© qadany program. Woda z poprzedniego programu pozostanie w bebnie. Uruchomi© nowy program wciskajac ponownie przycisk START/PAUZA.
11. Przerwanie programu
Wykonywany program przerywamy nacißnieciem przycisku START/PAUZA. Zaczynie pulsowa© odpowiednia lampka kontrolna. Aby wznowi© program naleqy ponownie wcisna© ten sam przycisk.
12. Anulowanie programu Aby anulowa© wykonywany program naleqy przekreci© pokretlo i ustawi© go na pozycji O. Teraz jest moqliwy wybór nowego programu.
13. Otwieranie drzwiczek po rozpoczeciu programu.
Ustawi© maszyne w pozycji PAUZA nacißnieciem przycisku START/PAUZA.
Jeßli drzwiczki nie otwieraja sieoznacza to, qe maszyna znajduje siew fazie podgrzewania wody lub, qe poziom wody jest wyqszy od wysokoßci brzegu dolnego drzwiczek lub, qe beben obraca sie. Jeqeli koniecznie musimy otworzy© drzwiczki naleqy przestawi© pokretlo na pozycje O. Po okolo 3 minutach moqna drzwiczki otworzy© (uwaga na poziom i temperaturewody!). Aby wznowi© program przestawi© pokretlo regulacji na wybranej pozycji, wybra© ponownie funkcjei wcisna© przycisk START/PAUZA.
40

========17========

132985140_PL 29-04-2005 14:29 Pagina 41
14. Zakonczenie programu
Pralka zatrzymuje sieautomatycznie.
Gdy wybrana zostala funkcja STOP Z WODA W BEBNIE lub , to drzwiczki beda zablokowane i lampka kontrolna START/PAUZA zgaßnie, a lampki
i lub beda sießwiecily. Oznacza to, qe najpierw naleqy spußci© wode, a póqniej otworzy© drzwiczki.
Na wyßwietlaczu pokazane bedzie O.
Aby wylaczy© pralke przekreci© pokretlem i ustawi© na pozycji Reset O.
Wyciagna© bielizne z bebna i uwaqnie sprawdzi© czy beben zostal opróqniony, bo pozostawiona bielizna moqe zosta© zniszczona w nastepnym praniu (np. moqe sie sfilcowa©) lub gdy jest to bielizna kolorowa moqe zafarbowa© biala bielizne.
Gdy nie zamierzamy wiecej pra© naleqy zamkna© zawór doplywu wody.
Zostawi© drzwiczki otwarte aby przewietrzy© pralke i zapobiec powstawaniu pleßni i nierzyjemnych zapachów.
POLSKI
41

========18========

132985140_PL 29-04-2005 14:30 Pagina 42
Tabela programów
Programy prania: Bavelniane-Plócienne , syntetyczne , delikatne , welniane
Typ bielizny
Maksy- malny cieqar
Program / temperatura
Biale bawelna np. poßciel, obrusy, bielizna domowa
5 kg
Biale 95°C
Biale bawelna Ekonomiczne np. poßciel, obrusy, bielizna domowa
5 kg
Bawelniane Ekonomiczne E60°C
Kolorowe bawelna np. koszule, bluzki, bielizna osobista, reczniki
5 kg
Kolorowe 60°C
Kolorowe bawelna Ekonomiczne np. ko- szule, bluzki, bielizna osobista, reczniki
5 kg
Kolorowe Ekonomiczne E40°C
Kolorowe bawelna np. koszule, bluzki, bielizna osobista, reczniki
5 kg
Kolorowe
-30°-40°C
Syntetyczne np. koszule, bluzki, bielizna osobista
2 kg
Syntetyczne 30°-40°-60°C
Syntetyczne Ekonomiczne
2 kg
Syntetyczne Ekonomiczne E60°C
Tkaniny delikatne np. akryl, wiskoza, poliestr, róqne syntetyki.
2 kg
Delikatne 30°-40°C
Welniane
1 kg
Welniane
-30°-40°C
*
Opis programu
Zuqycie* Dostepne
funkcje
Energia Woda Czas
kWh l minuty
Pranie zasadnicze
- 95 °C 3 plukania dlugie wirowanie
2.0 53 145
Pranie zasadnicze
- 60 °C 3 plukania dlugie wirowanie
0.85 49 127
Pranie zasadnicze 60 °C
3 plukania dlugie wirowanie
1.2 49 120
Pranie zasadnicze 40 °C
3 plukania dlugie wirowanie
0.95 49 110
Pranie zasadnicze
- 30°-40 °C 3 plukania dlugie wirowanie
0.55 49 117
Pranie zasadnicze 30°-40°-60 °C 3 plukania krótkie wirowanie
0.85 52 93
Pranie zasadnicze 30°-40°-60 °C 3 plukania krótkie wirowanie
0.45 52 87
Pranie zasadnicze 30°-40 °C 3 plukania krótkie wirowanie
0.5 52 60
Pranie zasadnicze
-30°-40 °C 3 plukania krótkie wirowanie
0.35 53 55
Przedstawione w tabeli wartoßci zuqycia naleqy traktowa© jako orientacyjne, gdyq sa one uwarunkowane
iloßci i rodzajem bielizny, temperatura wlotowa wody i temperatura otoczenia. Odnosza sie one do
najwyqszych temperatur wody przewidzianych dla poszczególnych programów.
** Zgodnie z dyrektywa UE 92/75 podane w tabeli wartoßci zuqycia energii odnosza sie do programu prania w
wodzie “E 60° ”.
42

========19========

132985140_PL 29-04-2005 14:30 Pagina 43
Tabela programów
Programy specjalne
Rodzaj tkanin
Program/ Temp.
Wsad
znamionovy Energia
kWh
Zużycie*
Typ tkaniny
Funkcje dodatkowe
Woda
l
Czas minuty
Buty sportowe


1 kg 0.5 60 67
POLSKI
Odpompowa©
wode wciskajac Namaczanie
przycisk
START/PAUZA
Namaczanie w temperaturze 30°C z zatrzymaniem wody w pralce
5 kg 0.3 17 28
Plukanie
Program ten moqe by© uqywany do plukania bielizny upranej recznie
3 cykle plukania Dlugie wirowanie
5 kg 0.08 48 45

żć

Środek
ę zmiekczajacy
ż
ą
ę
1 cykl plukania z preparatem zmiekczajacym Wirowanie
5 kg - 18 21
Odpom- powanie
Do odprowadzania wody z ostatniego plukania, jeßli wybralißmy opcje
Odprowadzanie wody
/
--2
Oddzielnie
wirowanie
dla tkanin Wirowanie
bawelnianych
Dlugie wirowanie
5 kg - - 10
Pranie zasadnicze 30°C
2 plukania Dlugie wirowanie
2 kg 0.3 40 30
Mini program
Mini 30°C
O Reset/Wyl
Sluqy do przer- wania trwajacego programu i wylaczenia pralki
/
---
* Przedstawione w tabeli wartoßci zuqycia naleqy traktowa© jako orientacyjne, gdyq sa one uwarunkowane iloßci i rodzajem bielizny, temperatura wlotowa wody i temperatura otoczenia.
43

========20========

132985140_PL 29-04-2005 14:30 Pagina 44
Konserwacja
Obudowa
Obudowę można myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka do mycia. Następnie przetrzeć suchą szmatką.
Uwaga: Do czyszczenia nie wolno stosować alkoholu i rozpuszczalników.
Drzwi
Sprawdza© okresowo, czy nie ma cial obcych w postaci spinek, guzików czy wykalaczek w fartuchu drzwi.
P1050
Pojemnik na środki piorące
Środki piorące i zmiękczające z czasem osadzają się na pojemniku i dlatego należy co jakiś czas przeczyścić pojemnik pod strumieniem bieżącej wody.
Pojemnik można całkowicie wyjąć naciskając małą dźwignię widoczną w tylnej lewej części pojemnika. Górną część przegródki na płyn zmiękczający można wyjąć.
We wnęce na pojemnik z czasem może nagromadzić się proszek do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wnęki np. szczoteczką do zębów.
POLSKI
P0038
Maly filtr weqa doplywowego wody
Gdy zauwa qymy, qe napelnianie pralki woda trwa dluqej niq zwykle, naleqy sprawdzi©, czy maly filtr weqa doplywowego wody nie jest zatkany. Zakreci© zawór doplywowy wody.
Wykreci© waq z zaworu.
Oczyßci© szczoteczka maly filtr.
Przykreci© przewód do kranu.
P1090
Pompa odplywowa wody
Naleqy wykona© kontrole pompy, gdy:
•pralka nie odpompowuje wody i/lub nie wiruje; • podczas odprowadzania wody z pralki wydobywa sie nienaturalny dΩwiek spowodowany obecnoßcia cial obcych, takich jak guziki, zapinki, klamerki powodujacych zatkanie pompy odplywowej.
Naleqy postapi© zgodnie z poniqszymi
wskazówkami:
• wyja© wtyczke z gniazdka;
•jeßli operacja ta przeprowadzana jest w trakcie funkcjonowania pralki, naleqy odczeka©, aq woda ostygnie;
44

========21========

132985140_PL 29-04-2005 14:30 Pagina 45
• otworzy© klapke pompy;
POLSKI
• podstawi© pod pompe odpowiednie naczynie, do którego splynie woda;
• odczepi© weqyk spustowy wody, umießci© jego koncówke w naczyniu i wyja© zatyczke spustowa. W momencie, gdy woda przestanie wycieka©, odkreci© i wyciagna© pompe. Lepiej mie© pod rekaßcierke w celu osuszenia podlogi (woda moze wyplyna© podczas odkrecania pompy);
Awaryjne odprowadzenie wody Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana (pompa jest zablokowana, wąż odpływowy jest zatkany) należy postąpić według poniższych wskazówek: • wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka; • zakręcić zawór wodny;
•jeśli zachodzi taka konieczność, odczekać aż woda się ochłodzi;
• otworzy© klapke pompy;
• ustawi© na podlodze pod pompa naczynie na wode, wloqy© do niego koncówke weqyka spustowego (zdja© zatyczke), który znajduje sie we wnece pompy i parokrotnie spuszcza© wode z urzadzenia;
• wyczyßci© pompe zgodnie z uprzednio przytoczonymi wskazówkami;
•naloqy© zatyczke na weqyk, umießci© go we wnece, dokreci© pompe i zamkna© klapke.
• usuna© z pompy ewentualne ciala obce obracajac ja rekoma;
•naloqy© zatyczke na weqyk, który naleqy z powrotem umießci© w pozycji poczatkowej;
Wskazówki dotyczące przechowywania w niskich temperaturach
Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 0˚C należy wykonać następujące czynności:
•Wyja© wtyczke z gniazdka.
• Zakreci© zawór wody i odlaczy© waq doplywowy od zaworu.
• Umießci© koncówke weqyka spustowego pompy oraz koncówke weqa doplywowego wody w specjalnie w tym celu podstawionym naczyniu, do którego splynie woda z pralki.
• Dokreci© waq doplywowy wody i umießci© we wnece pompy weqyk spustowy, pamietajac o tym, by zabezpieczy© jego koncówke specjalna zatyczka. Po przeprowadzeniu powyqszych czynnoßci urzadzenie zostanie calkowicie opróqnione z wody, zapobiegajac w ten sposób tworzeniu sie lodu, w efekcie czego niektóre czeßci wewnetrzne naraqone bylyby na pekniecie.
W momencie ponownego uruchomienia urzadzenia, naleqy upewni© sie, qe temperatura otoczenia przekracza 0°C.
• dokreci© pompe; • zamkna© klapke.
Waqne!
Za kaqdym razem kiedy dopompowywana jest woda w razie niebezpieczenstwa, musisz wla© 2 litry wody do glównej przegródki i uruchomi© program odwirowania.
Uaktywniony zostanie w ten sposób mechanizm “kulkowy”, umoqliwiajacy caloßciowe zuqytkowanie ßrodka pioracego, zapobiegajac zaleganiu nie wykorzystanej detergentu do nastepnego cyklu prania.
45

========22========

132985140_PL 29-04-2005 14:30 Pagina 46
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje ?
Nieprawidlowoßci, które moqna usuna© we wlasnym zakresie.
Moqe sie zdarzy©, qe podczas funkcjonowania pralki, pojawia sie na wyßwietlaczu nastepujace kody alarmowe:
E10: problem z doplywem wody
E20: problem z odplywem wody
E40: otwarte drzwi
Nieprawidlowoßci te moqna usuna© wciskajac przycisk START/PAUZA , aby ponownie uruchomi© program. Jeqeli po sprawdzeniu nieprawidlowoßci dalej wystepuja, naleqy zwróci© sie do lokalnego, autoryzowanego servisu.
POLSKI
Problem Przypuszczalny powód
• Pralka nie wlacza sie:
• Drzwiczki nie sa szczelnie zamkniete (E40). • Pralka nie jest podlaczona do sieci. •Prad nie dociera do gniazdka.
• Nastapilo spiecie w glównej instalacji. • Pokretlo regulacji programu jest niewlaßciwie nastawione lub nie wcißnieto przycisku START/PAUZA .
• Wybrano opcje opóΩnienie urochomienia
.
• Pralka nie pobiera wody:
• Kran jest zatkany (E10).
•Filtr weqa doplywowego jest zatkany (E10). •Waq doplywowy jest zgnieciony badΩ zgiety (E10). • Drzwiczki sa niedomkniete (E40).
• Pralka napelnia sie woda i natychmiast ja odprowadza:
•Koncówka weqa wylewowego znajduje sie zbyt nisko.
• Pralka nie odprowadza wody i (lub) nie wiruje:
•Waq wylewowy jest zgnieciony badΩ zgiety (E20). • Wybrano opcje lub .
• Pompa wylewowa jest zatkana (E20).
• Wyciek wody:
• Zastosowano niewlaßciwy ßrodek pioracy (zbytnio sie pieni) lub w nadmiernej iloßci.
• Sprawdzi© czy nie ma wycieków w okolicy mocowania weqa doplywowego do kranu. Dotkna© weqa sprawdzajac czy nie jest wilgotny: woda splywa wzdluq weqa utrudniajac czynnoßci kontrolne. •Waq wylewowy jest uszkodzony lub niewlaßciwie zainstalowany (ryzyko wycieku).
• Szuflada z dozownikiem jest zatkana.
• Rury wylewowe sa zatkane.
• Niezadowalajace wyniki prania:
• Zbyt mala iloß© lub niewlaßciwa jakoß© ßrodków pioracych. Zbyt mala doza ßrodku pioracego powoduje, qe bielizna przybiera szary odcien. • Trwalszych plam nie usunieto recznie. •Wybór niewlaßciwego programu/temper.. •Przeladowanie pralki.
• Pralka wibruje w czasie wirowania:
• Nie usunieto opakowania i blokad transportowych. •Pralka przylega do ßcian lub mebli.
•Nóqki urzadzenia nie sa wypoziomowane (sprawdzi© poziomowanie po przekatnej).
•Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bebnie. •W bebnie znajduje sie zbyt mala iloß© odzieqy.
46

========23========

132985140_PL 29-04-2005 14:30 Pagina 47
Problem Przypuszczalny powód
• Drzwiczki pralki nie otwieraja sie:
• Wirowanie z opóΩnieniem, badΩ brak wirowania:
• Pralka halasuje:
• W bebnie nie wida© wody:
Jeśli po wykonaniu opisanych czynności
sprawdzających pralka nadal nie funkcjonuje, usterkę należy zgłosić w autoryzowanym punkcie serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki należy podać model, typ i numer seryjny urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.
• Program nie dobiegl konca.
• Zatrzask drzwiczek nie zostal zwolniony. •W bebnie znajduje sie woda, w tym wypadku drzwiczek nie moqna otworzy© (wybrano opcje
RINSE HOLD).
• Elektroniczna kontrola wywaqenia przerwala wirowanie, gdyq odzieq jest niewlaßciwie
rozmieszczona w bebnie. Pralka samodzielnie rozmieszcza odzieq obracajac beben w kierunku przeciwnym. Czynnoß© ta moqe powtórzy© sie kilka razy, dopóki beben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie normalnego wirowania. Jeqeli po uplywie 10 min. odzieq wciaq jest niewlaßciwie
rozmieszczona w bebnie, pralka nie wykona wirowania. W tym wypadku rozmießci© odzieq recznie i wybra© ponownie program dla wirowania.
POLSKI
• Urzadzenie wyposaqone jest w model silnika wydajacego podczas pracy dΩwiek róqny od dΩwieku wydawanego przez inne silniki. Nasz nowy silnik zapewnia latwiejsze uruchomienie i wlaßciwe rozmieszczenie bielizny w bebnie w trakcie wirowania, a zarazem zwieksza stabilnoß© urzadzenia.
• Nowoczesne urzadzenie wykorzystuje najnowsza technologie i zapewnia oszczednoß© energii. Zuqywa niewielkie iloßci wody, nie obniqajac jakoßci prania.
P0042 BD
47

========24========

132985140_H 29-04-2005 15:11 Pagina 120
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.

========25========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa ELECTROLUX EWF840
Model EWF 840
Rozmiar pliku 1012 KB
Number of pages 25 pages
format pliku pdf
Język Pralka ELECTROLUX EWF840 Polski - Polish Polski - Polish,