Pobierz podręcznik dla modelu
SONY CDX-F5550 - Radio samochodowe

Jeśli szukasz instrukcji: Radio samochodowe SONY CDX-F5550 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Radio samochodowe SONY CDX-F5550
Radio samochodowe SONY CDX-F5550 Radio samochodowe SONY CDX-F5550


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 601 KB (format pliku: pdf)
2-349-097-11(1)
Radioodtwarzacz CD UKF / ŚR / DŁ
Instrukcja obsługi
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji ipodłączania.
CDX-F5550
© 2005 Sony Corporation

========1========

Witamy w świecie Sony!
Dziękujemy za zakup radioodtwarzacza CD marki Sony. Ma on bogate możliwości i współpracuje z wieloma urządzeniami. Oto krótka lista:
 Odtwarzanie płyt CD:
Można odtwarzać płyty CD-DA (także z danymi CD TEXT*), płyty CD-R/CD-RW (pliki MP3, także nagrane w trybie Multi Session (strona 14)) oraz płyty ATRAC CD (format ATRAC3 i ATRAC3plus (strona 15)).
Ostrzeżenie dotyczące instalacji w samochodzie, którego stacyjka nie ma położenia ACC (akcesoriów) Po wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć przycisk (OFF) na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania. W przeciwnym razie wyświetlacz nie wyłączy się i będzie powodował pobór prądu z akumulatora.
Typ płyty Oznaczenie na płycie
CD-DA
Ta etykieta znajduje się na spodzie podstawy montażowej.
MP3 ATRAC CD
SonicStage and its logo are trademarks of Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus and their logos are trademarks of Sony Corporation.
 Odbiór radia:
–Można zaprogramować po 6 stacji z każdego
zakresufal(FM1(UKF1),FM2,FM3,MW
(ŚR) i LW (DŁ)).
–Funkcja BTM (pamięć najlepszego
dostrojenia): urządzenie wybiera
z nastawionego zakresu i programuje stacje
o najsilniejszym sygnale.
 Funkcje RDS:
Można odbierać stacje UKF wykorzystujące RDS (System Danych Radiowych). Korygowanie dźwięku:
–EQ3:można wybrać krzywą korekty
dostosowaną do 7 rodzajów muzyki. –DSO (dynamiczny aranżer sceny
dźwiękowej): dzięki zastosowaniu
wirtualnych głośników, można uzyskać
bardziej wyraziste pole brzmieniowe
i czystsze brzmienie głośników, nawet gdy są
one zainstalowane w dolnej części drzwi. Sterowanie dodatkowymi urządzeniami Poza odtwarzaniem radioodtwarzacz pozwala na sterowanie oferowanymi oddzielnie zmieniaczami płyt CD/MD.
* Płyta z danymi CD TEXT to płyta CD-DA, która zawiera takie informacje jak tytuł płyty, nazwisko wykonawcy czy tytuły utworów.
2PL

========2========

Spis treści
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia....................4 Nastawianiezegara......................4 TrybDEMO............................4 Zdejmowaniepaneluczołowego............4
Zakładaniepaneluczołowego............5 Wkładanie płyty do radioodtwarzacza . . . ....5
Wyjmowaniepłyty....................5
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz......................6 Pilot-kartaRM-X151 ..................6
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza................8 Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej kolejności ...........................8
Radio
Programowanieinastawianiestacji .........8
Programowanie automatyczne — BTM . . . 8
Programowanie ręczne.................8
Nastawianiezaprogramowanychstacji.....8
Automatycznenastawianiestacji.........8 RDS..................................9
Informacjaosystemie..................9
Wybieranie ustawień AFiTA/TP ........9
WybieraniePTY.....................10
WybieranieustawieniaCT.............10
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku ............ 11
Regulacja parametrów dźwięku
—BAL/FAD/SUB ................ 11
Regulacjakrzywejkorekty—EQ3 ..... 11 Zmienianie ustawień radioodtwarzacza —SET .............................. 11 Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie urządzeniami.......................... 12
ZmieniaczpłytCD/MD............... 12
Pilot-joystickRM-X4S ............... 13
Informacje dodatkowe
Zaleceniaeksploatacyjne ................ 14
Uwagiopłytach..................... 14
InformacjaoplikachMP3............. 14
InformacjaopłytachATRACCD....... 15 Konserwacja.......................... 15 Wyjmowanie urządzenia................. 16 Danetechniczne....................... 16 Rozwiązywanieproblemów.............. 17
Komunikaty........................ 18
3PL

========3========

Czynności wstępne Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym użyciem, po wymianie akumulatora w samochodzie lub po dokonaniu zmian w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy i spiczastym przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij przycisk RESET.
Przycisk RESET
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym. 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Pojawi się ekran ustawień.
2 Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
napis „CLOCK-ADJ”.
3 Naciśnij przycisk (DSPL).
Migać zacznie wskazanie godziny. 4 Naciskając przycisk głośności +/–,
wyreguluj godzinę.
Aby przemieścićwskazanie, naciśnij przycisk
(DSPL).
5 Naciśnij przycisk (SEL).
Zegar rozpocznie pracę i pojawi się następny
ekran ustawień.
6 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Wybieranie ustawień jest zakończone. Aby wyświetlićzegar, naciśnij przycisk(DSPL). Ponownie naciśnij przycisk (DSPL),aby przywrócić poprzednią zawartość ekranu. Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 10).
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 4 nastawić godzinę i minuty, naciskaj przycisk M lub m.
4PL
Tryb DEMO
Kiedy radioodtwarzacz zostanie wyłączony, najpierw pojawia się zegar, a następnie rozpoczyna się tryb pokazu (DEMO). Aby wyłączyć tryb pokazu, wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 11) przy wyłączonym radioodtwarzaczu.
Zdejmowanie panelu czołowego
Aby zapobiec kradzieżyurządzenia, można zdjąć z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund włączy się sygnał ostrzegawczy. Sygnał ten włącza się tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany wzmacniacz radioodtwarzacza. 1 Naciśnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2 Naciśnij przycisk (OPEN).
Panel czołowy odchyli się do dołu. 3 Przesuń panel czołowy w prawo
i delikatnie wyciągnij jego lewą stronę.
1
2
Uwagi
• Nie naciskać za mocno panelu czołowego ani wyświetlacza.
• Nie narażać panelu czołowego na wysoką temperaturę ani wilgoć. Unikać zostawiania go w zaparkowanym samochodzie albo na desce rozdzielczej / tylnej półce.
Wskazówka
Do przenoszenia panelu czołowego używać dostarczonego futerału .

========4========

Zakładanie panelu czołowego Umieść otwór A w panelu czołowym na trzpieniu B wurządzeniu, po czym lekko wepchnij lewą stronę.
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk (SOURCE) (lub włóż płytę CD).
A
B
x
Uwaga
Nie kłaść niczego po wewnętrznej stronie panelu czołowego.
Wkładanie płyty do radioodtwarzacza
1 Naciśnij przycisk (OPEN).
2 Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
3 Zamknij panel czołowy.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Wyjmowanie płyty 1 Naciśnij przycisk (OPEN). 2 Naciśnij przycisk Z.
Płyta wysunie się. 3 Zamknij panel czołowy.
5PL

========5========

Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
12 3 4 6 7 8 95
ATT
OPEN
DSPL
DSO
SEEK
SEL
EQ3
SOURCE MODE
OFF
–+GP/DISC REP SHUF BTM LIST 1 2 3 4 5 6 AF/TA SENS PTY
CDX-F5550
0
qa qs qd
qf
q
g qh qj
Po zdjęciu panelu czołowego
qk ql w;
RESET
Pilot-karta RM-X151
qd qa wa
OFF
ATT
SOURCE
SEL
MODE
2 4 qs
+
wd

3
DSPL
SCRL
wf
132
wg
465
ws
+ VOL –
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią te same funkcje, co przyciski na
radioodtwarzaczu.
A Przycisk głośności +/–
Służydoregulacjigłośności.
B Przycisk ATT (wyciszania)
Służydowyciszaniadźwięku. Ponowne
naciśnięcie wyłącza wyciszenie. C Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) 4, 8, 12
Zmienia wyświetlaną zawartość
(po naciśnięciu).
D Przycisk SEL (wyboru) 4, 11, 12
Służy do wybierania wariantów. E Wyświetlacz
F Przycisk EQ3 (korektora) 2, 11
Służy do wybierania krzywej korekty
(XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW
AGE, ROCK, CUSTOM lub OFF).
6PL

========6========

G Przycisk DSO 2
Służy do wybierania trybu DSO (1, 2, 3 lub
OFF). Im większa liczba, tym silniejszy
efekt.
H Przycisk OPEN 4, 5
Służydootwieraniapaneluczołowego. I Przycisk SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu).
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
inastępującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu). J Odbiornik sygnałów z pilota-karty
K Przycisk SOURCE
Służydowłączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / MD*1).
L Przycisk MODE 8, 12
Służy do wybierania zakresu fal (FM
(UKF) / MW (ŚR)/LW(DŁ))/wybierania
jednostki*2.
M Przycisk OFF
Służydowyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego. N Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu).
CD/MD*1:
(1)/(2): GP*3/DISC*2 –/+
Pomijanie grupy (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie grup (po przytrzymaniu).
(3): REP 8
(4): SHUF 8
O Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) 9
Służydowybieraniaustawień AF i TA/TP
wsystemieRDS.
P Przycisk SENS/BTM 8
Poprawianie słabego odbioru: LOCAL/
MONO (po naciśnięciu); uruchamianie
funkcji BTM (po przytrzymaniu).
Q Przycisk PTY (typu programu) / LIST
(listy) 10
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS; umożliwia wyświetlenie listy. R Przycisk RESET 4
S Przycisk Z (wyjmowania) 5
T Szczelina na płytę 5
Pilot-karta zawiera następujące przyciski, które nie występują lub działają inaczej niż na radioodtwarzaczu:
wa Przyciski < ( .)/, ( >)
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD tak jak przycisk (SEEK) +/– na
radioodtwarzaczu. (Szczegółów na temat
innych funkcji należy szukać w podpunktach
„Użycie pilota-karty” na odpowiednich
stronach.)
ws Przycisk VOL +/–
Służydoregulacjigłośności.
wd Przyciski M (+)/ m (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD tak
jak przyciski (1)/(2) –/+ na
radioodtwarzaczu. (Szczegółów na temat
innych funkcji należy szukać w podpunktach
„Użycie pilota-karty” na odpowiednich
stronach.)
wf Przycisk SCRL 8
Służy do przewijania zawartości
wyświetlacza.
wg Przyciski numeryczne
Służą do nastawiania zaprogramowanych
stacji radiowych (po naciśnięciu); służą do
programowania stacji (po przytrzymaniu).
*1 Jeśli jest podłączony zmieniacz płyt MD. *2 Jeśli jest podłączony zmieniacz płyt CD/MD. *3 Jeśli trwa odtwarzanie pliku MP3 / płyty ATRAC CD
i nie jest podłączony zmieniacz. Kiedy jest
podłączony zmieniacz, przycisk działa inaczej
(patrz strona 12).
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie zawartość wyświetlacza, to sterowanie za pomocą pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE) na radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie włączony przez włożenie płyty.
Wskazówka
Szczegóły dotyczące wymiany baterii są podane w punkcie „Wymiana baterii litowej w pilocie-karcie” na stronie 15.
7PL

========7========

Odtwarzacz CD
Szczegółowe informacje o podłączaniu zmieniacza CD/MD podano na stronie 12.
Zawartość wyświetlacza
AB
A Numer utworu / Czas odtwarzania,
Nazwa płyty / Nazwisko wykonawcy,
Numer grupy*1, Nazwa grupy, Nazwa
utworu, Informacje tekstowe*2, Zegar B Źródło dźwięku
*1 Nazwa grupy jest wyświetlana tylko po zmianie
grupy.
*2 Podczas odtwarzania pliku MP3 wyświetlany jest
znacznik ID3, a podczas odtwarzania płyty ATRAC
CD wyświetlane są informacje tekstowe zapisane
przez program SonicStage itp.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu A, naciskaj przycisk (DSPL);abywyświetlić pełne informacje w polu A,naciśnij przycisk (SCRL) na pilocie-karcie lub wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 11).
Wskazówka
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju płyty i formatu nagrania. Szczegółowe informacje o plikach MP3 podano na stronie 14, a o płytach ATRAC CD – na stronie 15.
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej kolejności 1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
(3) (REP) lub (4) (SHUF), aż na
wyświetlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
Wybierz Aby odtwarzać
REP-TRACK utwór w trybie z powtarzaniem. REP-GP* zawartość grupy w trybie
z powtarzaniem.
SHUF-GP* zawartość grupy
w przypadkowej kolejności. SHUF-DISC zawartość płyty
w przypadkowej kolejności.
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / płyty ATRAC CD.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania, wybierz „REP-OFF” albo „SHUF-OFF”.
8PL
Radio
Programowanie i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji podczas jazdy należyużywać funkcji automatycznego programowania stacji radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne — BTM
1 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi
się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1),FM2,FM3,MW(ŚR) i LW (DŁ). 2 Wciśnij i trzymaj przycisk (BTM), aż
zacznie migać napis „BTM”.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkującjewedług
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1 Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1)
do (6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
Na wyświetlaczu pojawi się numer przycisku. Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku numerycznego inną stację, poprzednio przypisana stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 9).
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1 Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
Użycie pilota-karty
Aby wybrać zaprogramowaną stację, naciskaj przycisk M lub m.

========8========

Automatyczne nastawianie stacji 1 Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk (SEEK) +/–, aby z grubsza nastawić częstotliwość, po czym naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie nastawić częstotliwość (strojenie ręczne).
RDS
Informacja o systemie Stacje UKF z systemem danych radiowych (RDS) nadają obok zwykłego programu radiowego także niesłyszalne informacje cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
AB C
A Częstotliwość*1 (nazwa stacji), zegar,
dane RDS
B Zakres fal, funkcja
C TA/TP*2
*1 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwości widać wskaźnik „*”.
*2 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaźnik „TA”. Wskaźnik „TP” pali się po odebraniu
odpowiedniej stacji.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu A, naciskaj przycisk (DSPL).
Usługi RDS
Radioodtwarzacz automatycznie zapewnia następujące usługi RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej funkcji można słuchać jednej stacji przy podróżach na długie dystanse, bez konieczności ręcznego zmieniania częstotliwości. TA (komunikaty o ruchu drogowym)/ TP (programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej sytuacji na drogach / audycji dla kierowców. Odebrany komunikat / program przerywa odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu iumożliwia wyszukanie programu określonego typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA/TP 1 Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz ustawienie AF-ON
Aby
TA-ON
AF, TA-ON AF, TA-OFF
włączyć funkcję AF i wyłączyć funkcję TA.
włączyć funkcję TA i wyłączyć funkcję AF.
włączyć funkcje AF i TA. wyłączyć funkcje AF i TA.
Programowanie stacji RDS z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku użycia funkcji BTM, programowane są tylko stacje RDS i otrzymują one jednakowe ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać indywidualne ustawienia AF i TA dla poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Programowanie głośności komunikatów o ruchu drogowym Można zawczasu nastawić głośność komunikatów o ruchu drogowym, dzięki czemu komunikat nie pozostanie niezauważony. 1 Nastaw żądaną głośność przyciskiem
głośności +/–.
2 Wciśnij i trzymaj przycisk (AF/TA) dotąd, aż
pojawi się napis „TA”.
9PL

========9========

Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA i rozpocznie się nadawanie komunikatu ozagrożeniu, to urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten komunikat.
Słuchanie programu dla jednego regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się inna stacja regionalna o silniejszym sygnale. Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji regionalnej należywybrać ustawienie „REG- OFF” (strona 11).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie innych stacji lokalnych nadających na danym obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 Wciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie PTY
1 Podczas słuchania stacji UKF naciśnij
przycisk (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2 Naciskaj przycisk (PTY), aż pojawi się
żądany typ programu.
3 Naciśnij przycisk (SEEK) +/–.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wybrać żądany typ programu, naciskaj przycisk M lub m.
10PL
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA (Słuchowisko), CULTURE (Kultura), SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M (Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne), RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY (Muzyka country), NATION M (Muzyka ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M (Muzyka folk), DOCUMENT (Audycje dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach, w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT 1 Wybierz ustawienie „CT-ON”
(strona 11).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT a rzeczywistą godziną może występować niewielka różnica.

========10========

Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku
Regulacja parametrów dźwięku — BAL / FAD / SUB
Można wyregulować balans, proporcje przód-tył igłośność wgłośniku basowym.
1 Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
wskazanie „BAL” (balans), „FAD”
(przód-tył) lub „SUB” (głośnik
basowy).
Parametry zmieniają się następująco:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lewo-prawo) t FAD (proporcje
przód-tył) t SUB (głośność wgłośniku
basowym)*2
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3 (strona 11).
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie „SUB”
(strona 11).
Przy minimalnym ustawieniu widać wskazanie
„ATT”. Do wyboru jest 20 ustawień.
2 Zmień ustawienie wybranego
parametru, naciskając przycisk
głośności +/–.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru. Uwaga
Regulacji należy dokonać w ciągu 3 sekund od wybrania parametru.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wyregulować żądany parametr, naciskaj przycisk <, M, , lub m .
Regulowanie krzywej korekty — EQ3
Można wybrać i zaprogramować ustawienia korektora dla różnych zakresów dźwięków. 1 Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciskaj przycisk (EQ3), aby wybrać
żądany typ korekty.
2 Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
napis „LOW” (tony niskie), „MID” (tony
średnie) lub „HI” (tony wysokie). 3 Naciskając przycisk głośności +/–,
nastaw żądany poziom dźwięku.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB od –10 dB do +10 dB.
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie zaprogramowanej krzywej korekty, przytrzymaj wciśnięty przycisk (SEL). Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest zakończone, a wyświetlacz powraca do normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3 wyregulować żądany parametr, naciskaj przycisk <, M, , lub m .
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza — SET 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Pojawi się ekran ustawień.
2 Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
żądany parametr.
3 Naciskając przycisk głośności +/–,
wybierz żądane ustawienie
(na przykład „ON” albo „OFF”). 4 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
awyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Wyświetlane parametry zależą od źródła dźwięku i wybranych ustawień.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3 wybrać żądane ustawienie, naciskaj przycisk < lub ,. Można zmienić ustawienia następujących parametrów (szczegóły podano na wskazanych stronach):
Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 4) CT (czas zegarowy)
Można wybrać ustawienie „ON” lub „OFF” (z) (strona 9, 10).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Można wybrać ustawienie „ON” (z) lub „OFF”.
SUB/REAR*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku. –„SUB”(z): reprodukcja na głośnik basowy. – „REAR”: reprodukcja na wzmacniacz mocy.
DIM (jasność wyświetlacza)
Zmienia jasność wyświetlacza.
– „ON”: jasność wyświetlacza jest zmniejszona. – „OFF” (z): wyświetlacz ma normalną jasność. CONTRAST
Zmienianie kontrastu wyświetlacza. Do wyboru jest 7 poziomów.
M.DSPL*2 (Motion Display) – włączanie lub wyłączanie ruchomych wzorów.
– „ON” (z): wyświetlanie ruchomych wzorów. –„OFF”:wyłączanie funkcji Motion Display.
11PL

========11========

DEMO*1 (tryb pokazu)
Włączanie („ON” (z)) lub wyłączanie („OFF”) trybu pokazu (strona 4).
A.SCRL (automatyczne przesuwanie się napisów)
Automatyczne przesuwanie się po ekranie długich napisów w momencie zmiany płyty / grupy / utworu.
– „ON”: przesuwanie napisów.
– „OFF” (z): napisy nie przesuwają się. REG*3 (odbiór z jednego regionu)
Włączanie („ON” (z)) lub wyłączanie („OFF”) (strona 9).
LPF*4 (filtr dolnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia „78HZ”, „125HZ” lub „OFF” (z).
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone. *2 Kiedy urządzenie jest włączone. *3 Kiedy odbierana jest stacja UKF. *4 Kiedy wybrane jest wyjście dźwięku „SUB”.
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie urządzeniami
Zmieniacz płyt CD/MD
Wybieranie zmieniacza
1 Naciskającprzycisk(SOURCE),wyświetl
napis „CD” albo „MD”.
2 Naciskającprzycisk(MODE),wyświetl symbol żądanego zmieniacza.
Numer płyty Numer jednostki
Rozpocznie się odtwarzanie.
Pomijanie utworów i grup 1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk (1)/(2) (GP/DISC) –/+.
Aby Wykonaj tę czynność Pominąć Naciśnij na chwilę przycisk grupę (1)/(2),poczymgopuść. Pomijać Naciśnij przycisk (1)/(2) wciągu kolejno grupy 2 sekund od puszczenia go. Pomijać płyty Naciskaj przycisk (1)/(2). Pomijać Wciągu 2 sekund ponownie kolejno płyty naciśnij przycisk (1)/(2)
i przytrzymaj go.
12PL
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej kolejności 1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk (3)
(REP) lub (4) (SHUF), aż na wyświetlaczu
pojawi siężądane ustawienie.
Wybierz Aby odtwarzać
REP-DISC*1 płytę w trybie z powtarzaniem. SHUF- utwory ze zmieniacza CHGR*1 w przypadkowej kolejności. SHUF-ALL*2 utwory ze wszystkich jednostek
w przypadkowej kolejności.
*1 Kiedy jest podłączony jeden lub większa liczba
zmieniaczy CD / MD.
*2 Kiedy jest podłączony co najmniej jeden zmieniacz
CD lub co najmniej dwa zmieniacze MD.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania, wybierz „REP-OFF” albo „SHUF-OFF”.
Uwaga
Po wybraniu wariantu „SHUF-ALL” nie następuje mieszanie utworów między jednostkami CD i MD.
Nadawanie nazwy płycie CD Podczas odtwarzania płyty znajdującej się w zmieniaczu płyt CD z funkcją CUSTOM FILE, można nadać płycie własną nazwę (funkcja Disc Memo) zawierającą do 8 znaków. Nadana płycie nazwa będzie się pojawiała na liście.
1 Podczas odtwarzania płyty, której
chcesz nadać nazwę, przytrzymaj
wciśnięty przycisk (LIST).
2 Naciskaj przycisk głośności +/–, aż
pojawi się żądany znak.
Znaki zmieniają się następująco:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y – y ... y (odstęp) y A
Aby przemieścićwskazanie, naciśnij przycisk
(SEL).
Powtarzaj tę czynność aż do wprowadzenia
całej nazwy.
3 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (LIST).
Nadawanie nazwy jest zakończone,
awyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania.
Aby wyświetlić wprowadzoną nazwę, podczas odtwarzania naciśnij przycisk (DSPL).
Wskazówki
• W celu zmiany lub skasowania znaku zastąp go lub wprowadź symbol „ ”.
• Nadana płycie nazwa ma wyższy priorytet niż ewentualna nazwa nagrana na płycie.

========12========

• Można nadać nazwę płycie włożonej do radioodtwarzacza, jeśli jest on połączony ze zmieniaczem z funkcją CUSTOM FILE. • Do zakończenia edycji nazwy zawieszeniu ulega działanie trybu „REP-TRACK” i odtwarzania w przypadkowej kolejności.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wybrać żądany znak, naciskaj przycisk M lub m.
Kasowanie własnej nazwy 1 Wybierz jednostkę, w której jest zapisana
żądana własna nazwa, po czym przytrzymaj
wciśnięty przycisk (LIST).
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (DSPL).
Migać zacznie wprowadzona nazwa. 3 Naciskającprzyciskgłośności +/–, wybierz
nazwę,którą chcesz skasować.
4 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (SEL).
Nazwa zostanie skasowana. Chcącskasować
inne nazwy, powtarzaj czynności 3 i 4. 5 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (LIST).
Urządzenie powróci do normalnego trybu
odtwarzania.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3 wybrać żądaną nazwę, naciskaj przycisk M lub m.
Wyszukiwanie płyt na podstawie nazw — List-up
Kiedy jest podłączony zmieniacz płyt CD z funkcją CUSTOM FILE albo zmieniacz MD, można wybtać płytę z listy.
Po nadaniu płycie nazwy lista będzie zawierała tę nazwę.
1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
(LIST).
Pojawi się numer płyty lub nazwa płyty. 2 Naciskaj przycisk (LIST),aż pojawi się
żądaną płyta.
Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do
normalnego trybu odtwarzania.
3 Aby odtworzyć płytę, naciśnij przycisk
(SEEK) +/–.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wybrać żądaną płytę, naciskaj przycisk M lub m.
Pilot-joystick RM-X4S
Naklejanie etykiety
Najpierw należynakleić właściwą etykietę,która zależyodmiejscamontażu pilota.
SEL MODE DSPL
DSPL MODE
SEL
Rozmieszczenie elementów Odpowiednie przyciski na pilocie-joysticku pełnią te same funkcje, co przyciski na radioodtwarzaczu.
ATT
SEL
PRESET/DISC
MODE
SOURCE
DSPL
VOL SEEK/AMS OFF Pilot-joystick zawiera następujące pokrętła, których używa się inaczej niż elementów na radioodtwarzaczu:
 Pokrętło PRESET/DISC
Służy do nastawiania zaprogramowanych stacji i sterowania odtwarzaczem CD; działa tak jak przyciski (1)/(2) –/+ na radioodtwarzaczu (należyjewcisnąć i obracać).
 Regulator VOL
Działa tak jak przycisk głośności +/– na radioodtwarzaczu (należy obracać regulator). Pokrętło SEEK/AMS
Działa jak przycisk (SEEK) +/– na radioodtwarzaczu (należyjeobracać lub wcisnąć i obracać).
OFF
Zmienianie kierunku pracy Kierunek pracy jest fabrycznie nastawiony w pokazany niżej sposób.
Zwiększanie
Zmniejszanie Jeśli pilot-joystick będzie zamontowany na prawo od kolumny kierownicy, można odwrócić kierunek pracy.
1 Przytrzymującwciśnięty regulator VOL,
naciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
13PL

========13========

Informacje dodatkowe Zalecenia eksploatacyjne
Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio świeciło na niego słońce, przed użyciem urządzenia należypozwolić mu ostygnąć. Podczas pracy urządzenia automatycznie będzie się wysuwała antena sterowana siłownikiem.
Skraplanie pary wodnej
W deszczowy dzień i w miejscach bardzo wilgotnych na soczewkach i na wyświetlaczu urządzenia możesię skroplić para wodna. W takim przypadku urządzenie nie będzie działać właściwie. Należywtedywyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę na odparowanie wilgoci.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Uważać, aby nie zachlapać urządzenia i płyt sokami ani innymi napojami.
Uwagi o płytach
 Aby utrzymać płytę wczystości, nie dotykać jej powierzchni. Chwytać płytę za krawędzie. Nieużywane płyty przechowywać w pudełkach albo w magazynkach na płyty.
Nienarażać płyt na wysoką temperaturę. Unikać zostawiania ich na desce rozdzielczej lub tylnej półce zaparkowanego samochodu.
Nieużywać płyt pokrytych lepkimi napisami lub osadami; nie naklejać etykiet na takie płyty. Taka płyta możesię przestać obracać, co spowoduje awarię urządzenia lub zniszczenie płyty.
Nieużywać płyt z naklejonymi etykietkami albo naklejkami.
Użycie takich płyt grozi następującymi problemami:
– trudnościami z wyjęciem płyty (ze względu na
odklejenie się etykiety albo naklejki i
zablokowanie mechanizmu wysuwającego), –brakiemmożliwości właściwego odczytu
danych o dźwięku (na przykład przerwami
wdźwiękulubjegobrakiem)zewzględu na
skurczenie się etykiety albo naklejki
i w konsekwencji deformację płyty. Wurządzeniu nie można odtwarzać płyt o specjalnych kształtach (serca, kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty grozi uszkodzeniem urządzenia.
Niemożna odtwarzać płyt CD o średnicy8cm.
14PL
 Przed odtwarzaniem należy
wyczyścić płytę dostępną
w handlu ściereczką do
czyszczenia. Wycierać płytę
od środka na zewnątrz. Nie
używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych
w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu przeznaczonego do płyt analogowych.
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW Wurządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt CD-R / CD-RW (zależytoodsprzętu użytego do nagrywania i od stanu płyty).
Niemożna odtwarzać płyty CD-R / CD-RW, która nie została sfinalizowana.
Płyty muzyczne kodowane w celu ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD). W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań wprowadzili na rynek płyty muzyczne kodowane w celu ochrony praw autorskich. Zwracamy uwagę, żezdarzają się wśród nich płyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich płyt wurządzeniu możesię okazać niemożliwe.
Informacja o plikach MP3 MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) jest znormalizowaną technologią i formatem służącym do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD ulegają
zmniejszeniu do mniej więcej 1/10 początkowej wielkości.
 Radioodtwarzacz jest zgodny z formatem ISO 9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo Joliet lub Romeo w formacie expansion, wersjami 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 znaczników ID3 oraz nagraniami wielosesyjnymi.
Obowiązują następujące wartości maksymalne: – foldery (grupy): 150 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki MP3 (utwory) i foldery na płycie: 300 (jeśli
nazwa folderu / pliku składa się z wielu znaków,
liczbatamożebyć mniejsza od 300); – maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu pliku wynosi 32 (Joliet) lub
32/64 (Romeo); maksymalna liczba
wyświetlanych znaków znacznika ID3 wynosi
15/30 (1.0, 1.1, 2.2 lub 2.3) albo 63/126 (2.4).

========14========

00PL02CD-EUR.fm Page 15 Tuesday, March 8, 2005 12:31 PM
Kolejność odtwarzania plików MP3
MP3
Folder (grupa)
Plik MP3 (utwór)
Uwagi
• Przed użyciem płyty w radioodtwarzaczu należy ją sfinalizować.
 Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
 Przy odtwarzaniu plików MP3 o wysokiej prędkości transmisji, takiej jak 320 kb/s, mogą występować przerwy w dźwięku.
 Przy odtwarzaniu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR (zmiennej prędkości transmisji) lub podczas przewijania do przodu / do tyłu może się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
 Podczas odtwarzania płyty nagranej w trybie Multi Session rozpoznawany i odtwarzany jest tylko format pierwszego utworu z pierwszej sesji (wszystkie inne formaty są pomijane). Priorytety formatów są następujące: CD-DA, ATRAC CD iMP3.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji zawiera
dane CD-DA, odtwarzane są wyłącznie dane CD
DA z pierwszej sesji.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji nie zawiera
danych CD-DA, odtwarzana jest sesja ATRAC CD
lub MP3. Jeżeli płyta nie zawiera danych
w żadnych z tych formatów, pojawi się komunikat
„NO MUSIC”.
Informacja o płytach ATRAC CD Format ATRAC3plus
Technologia kompresji dźwięku ATRAC3 wzięła swój skrót od nazwy Adaptive Transform Acoustic Coding3. Dane dźwiękowe CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10 początkowej wielkości. Technologia ATRAC3plus stanowi rozszerzenie formatu ATRAC3 i umożliwia kompresję danych dźwiękowych CD do mniej więcej 1/20 początkowej wielkości.
Radioodtwarzacz obsługuje zarówno format ATRAC3, jak i ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD to płyta z danymi dźwiękowymi CD, które zostały poddane kompresji do formatu ATRAC3 lub ATRAC3plus i nagrane przy użyciu odpowiedniego programu, takiego jak SonicStage 2.0 lub nowszy czy SonicStage Simple Burner. Obowiązują następujące wartości maksymalne: – foldery (grupy): 255
– pliki (utwory): 999
Wyświetlane są nazwy folderów / plików i informacje tekstowe zapisane przez program SonicStage.
Szczegółów na temat płyt ATRAC CD należy szukać w dokumentacji programu SonicStage lub SonicStage Simple Burner.
Uwaga
Do tworzenia płyt ATRAC CD konieczne jest odpowiednie oprogramowanie, takie jak SonicStage 2.0 lub nowsze czy SonicStage Simple Burner 1.0 lub 1.1. Oprogramowanie takie jest dostarczane z „sieciowymi” produktami Sony.
W przypadków pytań lub problemów związanych zurządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się znajbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie- karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na mniej więcej rok. (Trwałość baterii możesię okazać mniejsza w zależności od warunków pracy.) Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza się zasięg pilota-karty. Należywtedywymienić baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie innej baterii grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
2
c
1
Uwagi o baterii litowej
 Przechowywać baterię litową w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem. Dla zapewnienia dobrego styku wytrzeć baterię suchą ściereczką.
 Instalując baterię, zwracać uwagę na właściwe ułożenie biegunów.
 Nie chwytać baterii metalowymi szczypcami, gdyż grozi to zwarciem.
15PL
CDX-F5550

========15========

Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należyużyć zamiennika
oprądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się,należygo
wymienić po sprawdzeniu
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, możeto
Bezpiecznik (10 A) oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. W takim przypadku należysię porozumieć znajbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są czyste złącza między nim a panelem czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona 4) i wyczyść złącza bawełnianą watką zanurzoną w spirytusie. Nie naciskaj złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Radioodtwarzacz
Tył panelu czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki. • Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Wyjmowanie urządzenia 1 Zdejmij kołnierz ochronny.
1Zdejmij panel czołowy (strona 4).
2Zaczep kluczyki odblokowujące o kołnierz
ochronny.
Właściwie ustaw kluczyki, jak na ilustracji.
16PL
3Pociągnij za oba kluczyki, aby zdjąć
kołnierz ochronny.
2 Wymontuj urządzenie.
1Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do wewnątrz.
2Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10–20000Hz
Kołysanie i drżenie: Poniżej dającego się zmierzyć
poziomu
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz Gniazdo anteny: Gniazdo anteny zewnętrznej Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz / 450 kHz Czułość użyteczna: 9dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz Odstęp sygnału od szumu: 67 dB (stereo),
69 dB (mono)
Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz:
0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)
Separacja: 35 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 30–15000Hz

========16========

00PL02CD-EUR.fm Page 17 Tuesday, March 8, 2005 12:34 PM
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: Gniazdo anteny zewnętrznej Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz / 450 kHz Czułość: ŚR (MW): 30 µV, DŁ (LW): 40 µV
Sekcja wzmacniacza mocy Wyjścia: Wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe) Impedancja głośników: 4–8omów Maksymalna moc wyjściowa: 50 W× 4
(przy 4 omach)
Dane ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przednie, przełączanie tył / głośnik
basowy)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze magistrali sterującej BUS
Wejściowe złącze magistrali BUS audio
Złącze wejściowe pilota
Gniazdo antenowe
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD) Zasilanie: Napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie) Wymiary: Około 178 × 50 × 181 mm (szer./wys./gł.) Wymiary montażowe: Około 182 × 53 × 161 mm
(szer./wys./gł.)
Waga: Około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot-karta RM-X151
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Futerał na panel czołowy (1 szt.)
Wyposażenie / urządzenia dodatkowe:
Pilot-joystick: RM-X4S
Przewód BUS (dostarczany z przewodem
z wtykami cinch) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Zmieniacz płyt CD (10 płyt): CDX-757MX
Zmieniacz płyt CD (6 płyt): CDX-T70MX,
CDX-T69
Zmieniacz płyt MD (6 płyt): MDX-66XLP
Selektor sygnału źródłowego: XA-C30
Selektor AUX-IN: XA-300
Uwaga
Urządzenia nie można podłączać do cyfrowego przedwzmacniacza ani korektora, który jest zgodny z systemem magistrali Sony BUS.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
• Do lutowania niektórych części (ponad 80%) wykorzystywany jest lut bezołowiowy.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków opóźniających zapłon opartych na halogenkach. • Obudowy nie zawierają środków opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Do druku opakowań u żywane są farby oparte na olejach roślinnych, niezawierające lotnych związków organicznych.
•Materiały amortyzujące w opakowaniach nie zawierają pianki polistyrenowej.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie większości problemów, jakie mogą wystąpić zurządzeniem. Przed zapoznaniem się znią należysprawdzić połączenia i sposób obsługi.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdzić połączenia. Jeśli wszystko jest wporządku, sprawdzić bezpiecznik.
Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest wyświetlacz, to do sterowania nie można używać pilota-karty.
tWłączyć urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się. Antena nie jest wyposażona w przekaźnik. Brak dźwięku.
 Zbyt mała głośność.
Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT podłączony jest przewód samochodowego zestawu głośnomówiącego).
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył (FAD) nie są nastawione w położenie pośrednie. Zmieniacz CD jest niezgodny z formatem płyty (MP3/ATRAC CD).
tDo odtwarzania użyć zmieniacza płyt CD Sony
zgodnego z MP3 lub tego radioodtwarzacza. Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 11). Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy, a wbudowany wzmacniacz nie jest używany. Zawartość pamięci uległa skasowaniu. Naciśnięty został przycisk RESET.
tPonownie wprowadzić ustawienia do pamięci. Odłączono przewód zasilający lub akumulator. Przewód zasilający nie jest podłączony właściwie. Kasowane są zaprogramowane stacje i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
17PL
CDX-F5550

========17========

Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 11). Wskaźniki znikają po naciśnięciunapewienczas przycisku (OFF).
tPonownie przytrzymać wciśnięty przycisk
(OFF),abywyświetlić wskaźniki. Złącza są brudne (strona 16).
Nie działa funkcja DSO.
Wzależności od rodzaju wnętrza pojazdu i typu muzyki, funkcja DSO może nie zapewniać oczekiwanego efektu.
Odtwarzanie płyty CD / MD
Nie można włożyć płyty.
Jestjuż włożona inna płyta.
 Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 14). Nie można odtwarzać plików MP3.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją MP3 (strona 14).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się zopóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie można odtworzyć płyty ATRAC CD. Płyta nie została utworzona za pomocą
odpowiedniego oprogramowania, takiego jak SonicStage czy SonicStage Simple Burner. Niemożna odtwarzać utworów, które nie są umieszczone w grupie.
Nie przesuwają się wskazania na wyświetlaczu. Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania mogą się nie przesuwać.
Wyłączona jest funkcja „A.SCRL”.
tNacisnąć przycisk (SCRL) na pilocie-karcie lub
wybrać ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 11). Przerwy w dźwięku.
Niewłaściwie wykonana instalacja.
tZainstalować urządzenie pod kątem mniejszym
niż 45°, mocującjedostabilnejczęści
samochodu.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Nacisnąć przycisk RESET (strona 4).
18PL
Kiedy są podłączone dodatkowa jednostka MGS-X1 i zmieniacz MD, nie pojawia się wskazanie źródła „MS” albo „MD”.
Radioodtwarzacz rozpoznaje jednostkę MGS-X1 jako jednostkę MD.
tNaciskać przycisk (SOURCE),aż pojawi się
wskazanie „MS” albo „MD”, po czym naciskać
przycisk (MODE).
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia. Podłączyć przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) lub przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną / tylną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF / ŚR / DŁ.)
 Sprawdzić podłączenie anteny samochodowej. Antena automatyczna nie wysuwa się.
tSprawdzić podłączenie przewodu sterującego
siłownikiem antenowym.
 Sprawdzić częstotliwość.
Kiedywłączony jest tryb DSO, dźwięk jest czasami tłumiony przez zakłócenia.
tWyłączyć funkcję DSO (strona 7).
Nie można nastawiać zaprogramowanych stacji.
 Zaprogramować właściwą częstotliwość. Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego. Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania lokalnego.
tStrojenie jest za często przerywane:
Naciskać przycisk (SENS),aż pojawi się napis
„LOCAL-ON”.
tPodczas strojenia pomijane są stację:
Naciskać przycisk (SENS),aż pojawi się napis
„MONO-ON” lub „MONO-OFF” (UKF) albo
„LOCAL-OFF” (ŚR/DŁ).
 Nadawany sygnał jest za słaby.
tNastawić częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik „ST”.
 Dokładnie nastawić częstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
tNaciskać przycisk (SENS), aby wybrać tryb
monofoniczny „MONO-ON”.
Stereofoniczna audycja jest odbierana w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym. tNaciskać przycisk (SENS),aż pojawi się napis
„MONO-OFF”.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nieświadczy usługi TP albo ma słaby sygnał.
tWyłączyć funkcję TA (strona 9).

========18========

Brak komunikatów o ruchu drogowym. Włączyć funkcję TA (strona 9).
Pomimoże odbierana stacja wysyła kod usługi TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
tNastawić inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie „- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS. Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Komunikaty
BLANK*1
Na płytę MD nie są nagrane żadne utwory.*2 tOdtwarzać płytę MD, na którą są nagrane utwory.
ERROR*1
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.*2
tOczyścić płytę lub właściwie ją włożyć. Zewzględu na jakiś problem nie można odtwarzać płyty.
tWłożyć inną płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy. tSprawdzić połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
LOAD
Zmieniacz pobiera płytę.
tZaczekać na zakończenie pobierania.
L.SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej. tNacisnąć przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis
„PI SEEK”).
NO DATA
Skasowane zostały wszystkie własne nazwy albo nie została zaprogramowana żadna nazwa.
NO DISC
Do zmieniacza CD/MD nie włożono ani jednej płyty. tWłożyć płyty do zmieniacza.
NO ID3
W pliku MP3 nie są zapisane informacje o znaczniku ID3.
NO INFO
W pliku ATRAC3 / ATRAC3plus nie są zapisane informacje tekstowe.
NO MAG
Do zmieniacza CD nie włożono magazynku na płyty. tWłożyć magazynek do zmieniacza.
NO MUSIC
Włożona płyta nie zawiera plików muzycznych. tWłożyć do radioodtwarzacza lub do zmieniacza
zgodnego z MP3 płytę z plikami muzycznymi.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych stacji TP.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa utworu / grupy / płyty.
NOT READ
Urządzenie nie odczytało dotychczas informacji z płyty.
tAby wybrać płytę,należy wskazać ją na liście. NOTREADY
Otwarte są drzwiczki zmieniacza MD lub płyty MD są niewłaściwie włożone.
tZamknąć drzwiczki lub właściwie włożyć płyty. OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
tSprawdzić połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
zwyświetlacza, skontaktować się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich utworach i grupach.
tZaczekać na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnieodstruktury
płyty, możetopotrwać ponad minutę.
RESET
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe sterowanie jednostką CD lub zmieniaczem CD/MD. tNacisnąć przycisk RESET (strona 4).
„ ” albo „ ”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można przejść dalej.
„”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
*1 Jeśli błąd wystąpi podczas odtwarzania płyty CD
lub MD, to na wyświetlaczu nie pojawia się numer
płyty.
*2 Na wyświetlaczu pojawi się numer płyty
powodującej błąd.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji, prosimy o skontaktowanie się znajbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy problem wystąpił po raz pierwszy.
19PL

========19========

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

========20========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Radio samochodowe
Nazwa SONY CDX-F5550
Model CDX-F 5550
Rozmiar pliku 601 KB
Number of pages 20 pages
format pliku pdf
Język Radio samochodowe SONY CDX-F5550 Polski - Polish Polski - Polish,