Pobierz podręcznik dla modelu
SONY TC-KE240 - Hifi

Jeśli szukasz instrukcji: Hifi SONY TC-KE240 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Hifi SONY TC-KE240
Hifi SONY TC-KE240 Hifi SONY TC-KE240


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 319 KB (format pliku: pdf)
Stereo Cassette Deck
Stereofonní magnetofonová jednotka Návod k obsluze
CZ
Stereofonický kazetový magnetofón Návod na obsluhu
SK
Magnetofon stereofoniczny Instrukcja obsługi
PL
TC-RE340 TC-KE240
© 2000 by Sony Corporation
titul.p65
1
15.6.2000, 16:04
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========1========

OSTRZEŻENIE
Gratulujemy!
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.
Dziękujemy za zakup
stereofonicznego magnetofonu Sony. Przed rozpoczęciem jego użytkowania prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji i pozostawienie jej do wykorzystania w przyszłości.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmować obudowy.
Naprawy powierzać tylko odpowiednio przeszkolonym osobom.
Informacje o instrukcji Instrukcja jest przeznaczona dla modeli TC-RE340 i TC-KE240. Sprawdź jaki posiadasz model, patrząc na tabliczkę znamionową na tylnej ściance
magnetofonu. Ilustracje przedstawiają model TC-RE340. Wszystkie różnice są wyraźnie zaznaczone w tekście np. ”tylko TC-RE340”.
Różnice między modelami Oba modele opisane w tej instrukcji różnią się funkcjami tak jak to opisano w tabeli poniżej. Sprawdź poniższą tabelę przed rozpoczęciem użytkowana urządzenia.
Model
RE340 KE240
Funkcja
Autoreverse •
Dolby HX Pro •
Automatyczna kalibracja

Konwencje
• W instrukcji opisano regulatory
na magnetofonie. Można także
korzystać z regulatorów na pilocie
(brak w wyposażeniu) jeśli posiadają
nazwy takie same lub podobne jak te
na urządzeniu.
• W instrukcji są używane następujące
ikony:
Z
Wskazuje działania wymagające
użycia pilota
(brak w wyposażeniu).
z
Wskazuje użyteczne informacje
lub wskazówki ułatwiające
korzystanie z funkcji.
2
PL
1/02-03_TC-RE340
2
7.6.2000, 21:42
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========2========

SPIS TREŚCI
Czynności wstępne
Rozpakowywanie 4
Łączenie elementów systemu 4
Odtwarzanie kasety 5
Nagrywanie na kasetę 6
Dodatkowe czynności przy odtwarzaniu
Wyszukiwanie utworu (Multi-AMS / Automatyczne odtwarzanie /
Odtwarzanie z użyciem pamięci) 8
Dodatkowe czynności przy nagrywaniu
Automatyczna Regulacja prądu podkładu i kalibracja poziomu nagrania
(tylko TC-RE340) 9
Automatyczna regulacja poziomu nagrania (Auto Rec Level) 10
Wprowadzanie i wyciszanie dźwięku (Fader) 11
Wstawianie cichej przerwy podczas nagrywania (wyciszanie nagrania) 11
Zsynchronizowane nagrywanie z odtwarzacza CD przewodem Control A1 12
Zsynchronizowane nagrywanie z odtwarzacza CD z użyciem pilota 13
PL
Informacje dodatkowe
Zalecenia dla bezpieczeństwa 14
Uwagi o kasetach 14
Czyszczenie 15
Rozwiązywanie problemów 16
Dane techniczne 17
Słowniczek 18
Nazwy regulatorów 18
3
PL
1/02-03_TC-RE340
3
7.6.2000, 21:42
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========3========

Czynności wstępne
Rozpakowanie
Sprawdź, czy z magnetofonem dostarczono następujące
wyposażenie:
• Przewody połączeniowe audio (2 szt.)
Łączenie elementów systemu
W tej części opisano dołączanie magnetofonu
do wzmacniacza lub odtwarzacza płyt CD wyposażonego
w złącza CONTROL A1 . Przed łączeniem należy wyłączyć każde z urządzeń.
Magnetofon
Ç
ç
do gniazdka
REC OUT
TAPE IN
sieciowego
Wzmacniacz
do gniazdka sieciowego
CONTROL
A1
Odtwarzacz płyt CD
ç: Przepływ sygnału Połączenia
• Podłączenie magnetofonu do wzmacniacza
Podłącz wzmacniacz do gniazd LINE IN/OUT korzystając
z dostarczonych przewodów audio.
Dołączając przewód połączeniowy audio wciskaj kolorowe wtyki w odpowiednie gniazda urządzeń: czerwone (prawego kanału) w czerwone, a białe (lewego kanału) w białe. Aby uniknąć buczenia i zakłóceń, pewnie wykonaj połączenia.
Magnetofon Wzmacniacz
Ç
IN
OUT
TAPE OUT IN
L
L
R
R
ç
ç: Przepływ sygnału
4
PL
1/04_TC-RE340
4
• Podłączenie magnetofonu do odtwarzacza płyt CD wyposażonego w złącza CONTROL A1
Informacje o połączeniu przez złącza CONTROL A1
znajdziesz w dalszej części instrukcji.
Ustawianie przełącznika napięcia (tylko w modelach wyposażonych w przełącznik wyboru napięcia) Sprawdzić, czy przełącznik napięcia z tyłu magnetofonu znajduje się w położeniu odpowiadającym napięciu w lokalnej sieci. Jeśli nie, przed włączeniem przewodu do gniazdka zasilającego przestawić wkrętakiem przełącznik we właściwe położenie.
VOLTAGE
220V
240V
110V
120V
Dołączanie przewodu zasilającego Włącz przewód zasilający do ściennego gniazdka sieciowego.
Co przeczytać teraz?
Obecnie można rozpocząć użytkowanie magnetofonu. Czynności podstawowe opisano na stronach od 5 do 7; dodatkowe czynności opisano poczynając od strony 8.
L
R
7.6.2000, 21:43
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========4========

Czynności podstawowe
Odtwarzanie kasety
3
Czynności podstawowe
4
SYNCHRO
FADER ARL
4
AUTO REC LEVEL
5
6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR BALANCE
B
OFF
B
CC
PHONES
DIRECTION MODE
RESET MEMORY
EJECT
POWER
MPX FILTER
L R
2
• Informacje o łączeniu
podano na stronie 4.
1
Włącz wzmacniacz i wybierz funkcję magnetofonu.
Czynności podstawowe
z Aby odtworzyć kasetę
nagraną w systemie
Dolby NR*
Przestaw przełącznik DOLBY
NR w położenie, które było
wybrane podczas nagrywania
— B lub C.
Zwracamy uwagę, że podczas
odtwarzania ustawienia B i C
po obu stronach są
identyczne, ponieważ filtr
MPX działa tylko w czasie
nagrywania.
2
Naciśnij przycisk POWER, następnie
naciśnij przycisk § OPEN/CLOSE, aby
w pełni otworzyć kieszeń kasety i włóż
kasetę.
Odtwarzaną stroną na zewnątrz
3
Ustaw tryb odtwarzania (DIRECTION MODE) (tylko TC-RE340).
Aby odtwarzać Ustaw przełącznik w pozycji
z Do gniazda PHONES
można dołączyć
słuchawki.
Tylko jedną stronę
A
Obie strony jeden raz
Å
Obie strony bez przerwy*
a
* Urządzenie automatycznie zatrzyma się po odtworzeniu obu stron pięć razy.
4
Naciśnij ·.
Magnetofon rozpocznie odtwarzanie. Wyreguluj głośność na
wzmacniaczu.
Nie naciskaj przycisku POWER podczas pracy magnetofonu.
Może to spowodować uszkodzenie taśmy.
Aby Naciśnij przycisk
Przerwać odtwarzanie
p
Rozpocząć odtwarzanie od drugiej strony (tylko TC-RE340)
ª
* “DOLBY”, symbol podwójnego
D a i ”HX Pro” są znakami
towarowymi firmy Dolby
Laboratories Licensing
Corporation.
Wprowadzić tryb pauzy
PAUSE P. Naciśnij ponownie, aby przywrócić odtwarzanie.
Przewinąć taśmę do przodu lub tyłu
) lub 0, gdy magnetofon jest zatrzymany
Wyjąć kasetę EJECT § po zatrzymaniu odtwarzania
5
PL
1/05-07_TC-RE340
5
7.6.2000, 21:44
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========5========

Czynności podstawowe
Nagrywanie na kasetę
3
DIRECTION MODE
RESET MEMORY
EJECT
POWER
2
• Informacje o łączeniu podano na stronie 4.
5 4
SYNCHRO
FADER ARL
4
AUTO REC LEVEL
5
6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR BALANCE
B
OFF
B
CC
PHONES
MPX FILTER
L R
1
Włącz wzmacniacz i zacznij odtwarzać źródło, z którego chcesz
dokonać nagrania.
2
Naciśnij przycisk POWER, następnie
naciśnij przycisk § OPEN/CLOSE, aby
w pełni otworzyć kieszeń kasety i włóż
kasetę.
Nagrywaną stroną na zewnątrz
3
Ustaw tryb nagrywania (DIRECTION MODE) (tylko TC-RE340).
Aby nagrać na Ustaw przełącznik w pozycji
Tylko jednej stronie
Obu stronach jeden raz*
Obu stronach*
A
Å
a
z Gdy ª zapala się w
kroku 4 (tylko TC-RE340)
Naciśnij · raz, aby zmienić
kierunek przed przejściem do
kroku 5.
* Nagrywanie zatrzyma się, gdy taśma dojdzie do końca drugiej strony.
4
Naciśnij przycisk REC r.
Wskaźnik AUTO miga, a urządzenie automatycznie reguluje
poziom nagrania (patrz str. 10). Gdy wskaźnik AUTO zapali się na
stałe, zatrzymaj odtwarzanie źródła. Jeśli chcesz ręcznie
wyregulować poziom nagrania, patrz “Aby ręcznie wyregulować
poziom nagrania” na stronie 7.
Nie naciskaj przycisku POWER podczas pracy magnetofonu. Może to spowodować uszkodzenie taśmy.
6
PL
1/05-07_TC-RE340
6
7.6.2000, 21:45
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========6========

Czynności podstawowe
z Aby zabezpieczyć
nagrania przed
przypadkowym
skasowaniem
Wyłam języczek lub języczki
zabezpieczające (zobacz
stronę 14).
5
Naciśnij przycisk P PAUSE lub ·.
Rozpocznie się nagrywanie.
6
Zacznij odtwarzać źródło programu.
Aby Naciśnij przycisk
Przerwać nagrywanie
p
Rozpocząć nagrywanie od drugiej strony (tylko TC-RE340)
ª dwukrotnie w kroku 5
Wprowadzić tryb pauzy
PAUSE P. Ponownie naciśnij ten przycisk, aby wznowić nagrywanie.
Wyjąć kasetę EJECT § po przerwaniu nagrywania
z Podczas nagrywania
automatycznie działa
system Dolby HX PRO*
(tylko TC-RE340)
System służący do
zmniejszenia zniekształceń
i zakłóceń w zakresie wysokich
częstotliwości podczas
nagrywania - zapewnia to
wysoką jakość nawet podczas
odtwarzania w innych
magnetofonach.
Użyj poniższych regulatorów, aby wykonać dodatkowe operacje
Czynności podstawowe
SYNCHRO
FADER ARL
4
AUTO REC LEVEL
5
6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR BALANCE
B
OFF
B
CC
PHONES
MPX FILTER
L R
DOLBY NR
REC LEVEL
Uwaga
Nawet po wyregulowaniu poziomu nagrania, zakłócenia mogą wystąpić zależnie od źródła z którego nagrywasz. W takim przypadku obróć REC LEVEL przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć poziom nagrania.
Aby nagrywać z użyciem systemu Dolby NR
Przed rozpoczęciem nagrywania obróć przełącznik DOLBY NR zgodnie z ruchem wskazówek zegara do żądanego położenia (B lub C).
* Rozszerzenie zakresu HX Pro
pochodzi od firmy Band &
Olufsen i zostało
wyprodukowane na licencji firmy
Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Jeśli wyniki uzyskiwane przy nagrywaniu audycji UKF z użyciem systemu Dolby NR nie są zadowalające
Przed rozpoczęciem nagrywania obróć przełącznik DOLBY NR przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do żądanego położenia (B lub C z MPX FILTER). Włączy się filtr zapewniający efektywniejszą pracę systemu Dolby NR.
Szczegóły dotyczące filtra MPX podano w części “Słowniczek” na stronie 18.
“DOLBY“, symbol podwójnego D a i “HX PRO” są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Aby ręcznie wyregulować poziom nagrania
Po naciśnięciu przycisku REC r w kroku
4 na stronie 6, obracaj REC LEVEL tak,
dB –30 –20 –10 –4 0 +2 +4 +8–∞ a +6
L
aby wartość szczytowa osiągała zalecany
R
poziom dla danego typu kasety. Po
Dla typu
zakończeniu regulacji, zatrzymaj I lub II taśmy
odtwarzanie źródła programu,
a następnie kontynuuj procedurę od
Dla typu IV taśmy
kroku 5.
7
PL
1/05-07_TC-RE340
7
7.6.2000, 21:46
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========7========

Dodatkowe czynności przy nagrywaniuDodatkowe czynności przy odtwarzaniu
Wyszukiwanie utworu (Multi-AMS / automatyczne odtwarzanie / odtwarzanie z użyciem pamięci)
Można szybko wyszukiwać do 30 następnych / poprzednich utworów (Multi-AMS: Automatyczny czujnik muzyki), a także początek taśmy (Auto Play). Można również odszukać określony punkt w dowolnym miejscu taśmy (Memory Play).
Uwagi
• Funkcja Multi-AMS może nie działać prawidłowo, jeśli:
— przerwa między utworami trwa mniej niż 4 sekundy.
— występuje znaczna różnica poziomów sygnałów w lewym
i prawym kanale.
— w utworze występuje pasaż niskich częstotliwości lub
bardzo cichy fragment.
• Nawet gdy przełącznik DIRECTION MODE znajduje się
w pozycji Å lub a, urządzenie zatrzymuje się gdy
aktualna strona dojdzie do końca podczas działania funkcji
Multi-AMS (tylko TC-RE340).
• Licznik zostaje wyzerowany gdy urządzenie zostanie
wyłączone.
0 h/H)
SYNCHRO
FADER ARL
AUTO REC LEVEL
5 4 6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR
BALANCE
RESET MEMORY
EJECT
B OFF B
CC
PHONES
DIRECTION MODE
POWER
MPXFILTER
L R
RESET MEMORY
Uwaga
Sprawdź kierunek przesuwu taśmy. Odszukując utwór na drugiej stronie (gdy ª świeci się), naciskaj przycisk(i) w nawiasach.
Aby odszukać
Naciśnij przycisk
początek następnego lub kolejnych utworów (Multi-AMS)
) (lub 0) żądaną liczbę razy podczas odtwarzania. Na przykład, aby przejść do przodu o dwa utwory, naciśnij przycisk dwa razy.
początek obecnego utworu (Multi-AMS)
0 jeden raz w czasie odtwarzania
początek jednego z poprzednich 0 (lub )) żądaną liczbę utworów razy podczas odtwarzania. (Multi-AMS) Na przykład, aby przejść o dwa
utwory do tyłu, naciśnij przycisk
trzy razy.
początek taśmy
(automatyczne odtwarzanie)
MEMORY wielokrotnie, aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik “M”. Wówczas trzymając wciśnięty przycisk · (lub ª) naciśnij przycisk 0 (lub )).
określony punkt na taśmie MEMORY wielokrotnie, aż (odtwarzanie z użyciem pamięci) na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik “M”. Znajdź żądany
punkt i naciśnij przycisk RESET,
aby skasować licznik taśmy
i umieścić punkt w pamięci.
Aby odszukać umieszczony
w pamięci punkt, trzymając
wciśnięty przycisk · (lub ª)
naciśnij przycisk 0 (lub )).
(Aby magnetofon zatrzymał się
w punkcie “00 00” wystarczy
nacisnąć tylko przycisk 0 lub
).)
8
PL
1/08-13_TC-RE340
8
7.6.2000, 21:47
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========8========

Dodatkowe czynności przy nagrywaniuDodatkowe czynności przy nagrywaniu
Automatyczna regulacja prądu podkładu i kalibracja poziomu nagrania (tylko TC-RE340)
Ponieważ na rynku jest dostępnych wiele typów kaset, magnetofon automatycznie dobiera właściwą dla danego typu kasety krzywą korekcji i prąd podkładu (ATS: Automatyczny wybór taśmy).
Jednakże lepsze wyniki uzyskuje się wykonując automatyczną kalibrację prądu podkładu i poziomu nagrania.
PAUSE P
SYNCHRO
FADER ARL
AUTO REC LEVEL
5 4 6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR
BALANCE
PHONES
EJECT
DIRECTION MODE
RESET MEMORY
B OFF B
CC
POWER
MPXFILTER
L R
AUTO CAL
1 Włóż kasetę, na której chcesz nagrywać.
Upewnij się, że języczki zabezpieczające przed
nagraniem nie zostały usunięte.
2 Naciśnij AUTO CAL do pojawienia się “CAL” na
wyświetlaczu.
Uwaga
Jeśli języczek zabezpieczający przed nagraniem dla danej strony został usunięty (patrz str 14), “AUTO CAL” na wyświetlaczu mignie trzy razy, a automatyczna kalibracja nie odbędzie się.
3 Naciśnij przycisk PAUSE P, aby rozpocząć
procedurę automatycznej kalibracji.
Rozpoczyna się procedura automatycznej kalibracji
(np. nagrywanie dźwięków kontrolnych, przewijanie
i odtwarzanie).
Podczas kalibracji licznik zmienia się od 9 do 0.
AUTO CAL
REC
CA L9
Gdy procedura automatycznej kalibracji zakończy się, taśma zostaje przewinięta do pozycji sprzed kalibracji, licznik powraca do normalnego trybu pracy, a urządzenie zatrzymuje się.
1/08-13_TC-RE340
9
4 Rozpocznij właściwe nagrywanie (patrz strona 6).
Aby odwołać funkcję automatycznej kalibracji Naciśnij przycisk p.
Jeśli wskaźnik “AUTO CAL” miga bez przerwy Procedura automatycznej kalibracji została zakłócona przez:
— Dojście taśmy do końca. Odwróć kasetę lub przewiń
taśmę do nowej pozycji, pozwalającej na nagranie
dźwięków kontrolnych.
— Uszkodzone lub brudne głowice. Zmień kasetę lub
oczyść i zdemagnetyzuj głowice (patrz strona 14).
Wznowienie ustawień kalibracji Tak długo jak urządzenie pozostaje włączone, dane kalibracji pozostają zapamiętane i są przywoływane za każdym razem, gdy włożona zostanie kaseta tego samego typu (I, II lub IV). Wskaźnik “AUTO CAL” pojawia się na wyświetlaczu gdy włożona zostanie kaseta dla której isnieją dane kalibracji. Jednak zaleca się, aby powtórzyć procedurę automatycznej kalibracji za każdyn razem gdy włożona zostanie nowa kaseta, gdyż nawet charakterystyki kaset tego samego rodzaju różnią się. Przed ponowną kalibracją, usuń dane o kalibracji naciskając przycisk AUTO CAL aż do zniknięcia ”AUTO CAL” z wyświetlacza. Następnie rozpocznij procedurę automatycznej kalibracji od kroku 2.
9
PL
7.6.2000, 21:47
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========9========

Dodatkowe czynności przy nagrywaniu
Automatyczna regulacja poziomu nagrania (Auto Rec Level)
Funkcja Auto Rec Level automatycznie mierzy maksymalny poziom sygnału i odpowiednio dobiera poziom nagrania.
ARL
AUTO indicator
SYNCHRO
FADER ARL
3
AMS
2
PAUSE
REC MUTING REC
1
AUTO CAL
DOLBY NR
BALANCE
RESET MEMORY
EJECT
B OFF B
CC
DIRECTION MODE
POWER
MPXFILTER
L R
Funkcja automatycznej regulacji poziomu nagrania działa
normalnie podczas nagrywania tak jak opisano to w rozdziale “Nagrywanie na kasetę” na stronie 6.
Aby wyłączyć funkcję Auto Rec Level
Naciśnij przycisk ARL lub obróć pokrętło REC LEVEL, aby
zgasł wskaźnik AUTO. Jeśli któraś z tych czynności zostanie wykonana w czasie nagrywania, nagrywanie będzie przebiegało przy wyłączonej funkcji Auto Rec Level.
Aby przerwać nagrywanie Naciśnij przycisk p.
z W jaki sposób funkcja Auto Rec Level dobiera
poziom nagrania
W czasie migania wskaźnika AUTO poziom nagrywania
jest ustawiany na maksymalny poziom, który nie powoduje powstawania zniekształceń. Jeśli po rozpoczęciu nagrywania poziom sygnału nadmiernie
wzrośnie, poziom nagrania będzie stopniowo obniżany.
10
PL
1/08-13_TC-RE340
10
AUTO REC LEVEL
5 4 6
7
8
9
0
10
PHONES
z Poziom nagrania należy ręcznie wyregulować
pokrętłem REC LEVEL w następujących
przypadkach:
• Jeśli ze względu na zakłócenia w źródle programu nie
udaje się ustawić właściwego poziomu nagrania.
• Poziom źródłowego dźwięku jest za niski i poziom
nagrywania nie wzrasta.
Jeśli źródło programu zawiera cichy pasaż, np. muzyki
klasycznej, poziom nagrywania może przez pewien czas
nie wzrastać. Jeśli w dalszej części utworu przewiduje
się wyższy poziom dźwięku, należy najpierw odtworzyć
taki fragment, aby uzyskać właściwe ustawienie.
• Poziom nagrywania nie maleje przez dłuższy czas.
Funkcja Auto Rec Level może nie działać prawidłowo
przy próbie nagrywania dźwięku z korektora
graficznego, którego sygnał jest bardzo silny.
z Aby nagrywać na optymalnym poziomie
• Aby zapobiec zmianom poziomu nagrywania po
rozpoczęciu nagrywania, naciśnij przycisk REC r
podczas odtwarzania z nagrywanego źródła fragmentu
o najsilniejszym sygnale. Efektem będzie bardziej
naturalne brzmienie nagrania.
• Jeśli po zapalaniu się na stałe wskaźnika AUTO
odtworzysz cały przeznaczony do nagrania dźwięk,
magnetofon dobierze poziom nagrywania do
fragmentu dźwiękowego o najsilniejszym sygnale.
z Ustawiony poziom nagrywania pozostaje
w pamięci także po zakończeniu nagrywania
Po skończeniu się nagrywania z użyciem funkcji Auto Rec
Level wskaźnik AUTO pozostanie zapalony a poziom
nagrywania nie ulegnie zmianie. Aby zmienić to
ustawienie, wykonaj jedną z czynności:
• Naciśnij przycisk ARL, aby wyłączyć wskaźnik AUTO.
• Obróć pokrętło REC LEVEL.
• Wyłącz magnetofon.
7.6.2000, 21:48
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========10========

Dodatkowe czynności przy nagrywaniu
Wprowadzanie i wyciszanie dźwięku (Fader)
Można stopniowo zwiększać poziom nagrywania na początku nagrania (wprowadzić dźwięk) lub stopniowo zmniejszać poziom na końcu nagrania (wyciszyć dźwięk). Funkcja ta jest wygodna na przykład wówczas, gdy taśma zbliża się do końca i chce się uniknąć nagłego przerwania utworu.
FADER
AUTO indicator
SYNCHRO
FADER ARL
AUTO REC LEVEL
5 4 6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR
BALANCE
B OFF B
CC
PHONES
DIRECTION MODE
RESET MEMORY
EJECT
POWER
MPXFILTER
L R
Aby Wykonaj następujące czynności:
Wprowadzić 1 Wykonaj czynności 1 do 4 z punktu dźwięk “Nagrywanie na kasetę” ze strony 6.
2 Rozpocznij odtwarzanie źródła programu
i naciśnij przycisk FADER w miejscu w
którym ma się rozpocząć wprowadzenie.
W czasie wprowadzania dźwięku miga
wskaźnik AUTO. Po zakończeniu
wprowadzania dźwięku wskaźnik AUTO
zapali się gdy funkcja Auto Rec Level
działa lub wskaźnik zgaśnie jeśli funkcja
nie działa.
Wyciszyć dźwięk
Podczas nagrywania naciśnij przycisk FADER w miejscu, od którego chcesz rozpocząć wyciszanie. Po zakończeniu wyciszania na wyświetlaczu będzie migał wskaźnik “REC” a magnetofon przejdzie w tryb pauzy.
Uwaga
Funkcje wprowadzania i wyciszania dźwięku nie działają, jeśli pokrętło REC LEVEL jest ustawione na 0 (minimum) (patrz strona 7).
1/08-13_TC-RE340
11
Wstawianie cichej przerwy podczas nagrywania (wyciszanie nagrania)
Między utwory można wstawić cichy fragment trwający 4 sekundy. Fragmenty takie pozwalają szybko odszukać utwór za pomocą funkcji Multi-AMS (zobacz stronę 8). Funkcji tej można też użyć do usunięcia z taśmy zbędnych fragmentów.
SYNCHRO
FADER ARL
AUTO REC LEVEL
5 4 6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR
BALANCE
PHONES
DIRECTION MODE
RESET MEMORY
EJECT
B OFF B
CC
POWER
MPXFILTER
L R
PAUSE P
REC MUTING R
1 Wykonaj kroki od 1 do 5 rozdziału ”Nagrywanie na
kasetę” ze stron 6 i 7.
Rozpoczyna się nagrywanie.
2 W miejscu, w którym chcesz wstawić przerwę,
naciśnij przycisk REC MUTE R.
Na wyświetlaczu migać zacznie wskaźnik “REC”,
a na taśmę nie będzie nagrywany żaden sygnał.
Po czterech sekundach zapali się wskaźnik P
a magnetofon przejdzie w tryb przerwy
w nagrywaniu.
3 Aby wznowić nagrywanie, naciśnij przycisk PAUSE
P lub ·.
z Aby wstawić przerwę trwającą więcej niż
cztery sekundy
Przytrzymaj wciśnięty przycisk REC MUTE R przez żądany
czas. Po czterech sekundach wskaźnik “REC” zacznie
migać szybciej.
W chwili puszczenia przycisku REC MUTE R zapali się
wskaźnik P, a magnetofon przejdzie w tryb przerwy w
nagrywaniu.
Aby wznowić nagrywanie, naciśnij przycisk PAUSE P lub
·.
11
PL
7.6.2000, 21:48
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========11========

Dodatkowe czynności przy nagrywaniu
Zsynchronizowane nagrywanie z odtwarzacza CD przewodem Control A1
Naciskając przycisk SYNCHRO, można dokonać zsynchronizowanego nagrania odtwarzacza płyt CD firmy Sony podłączonego do gniazda CONTROL A1
przewodem Control A1 (brak w wyposażeniu). Przewód Control A1 pozwala na wykonywanie zaawansowanych funkcji, które nie były możliwe podczas
zsynchronizowanego nagrywania opartego o pilota w poprzednich modelach magnetofonów. Dalsze informacje o funkcjach przewodu Control A1 znajdują się dodatku załączonym do tej instrukcji.
Jeśli odtwarzacz płyt CD nie posiada funkcji Peak Search
Odtwarzacz płyt CD przechodzi w tryb pauzy w odtwarzaniu, a magnetofon przechodzi w tryb pauzy w nagrywaniu. Aby zmienić stronę na której chcesz dokonać nagrnia dla TC-RE340, naciśnij · lub ª przed zakończeniem regulacji poziomu nagrania. Naciśnij przycisk PAUSE P na magnetofonie, aby rozpocząć zsynchronizowane negrywanie.
Aby zatrzymać zsynchronizowane nagrywanie z płyty CD
Naciśnij przycisk p na magnetofonie lub odtwarzaczu płyt CD.
SYNCHRO h/H
z Odtwarzaczem płyt CD można sterować za
pomocą opcjonalnego pilota (brak w
wyposażeniu)
Aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD, dwukrotnie naciśnij
przycisk P; aby wprowadzić tryb pauzy, naciśnij przycisk
P; aby odnaleźć utwór, naciskaj = lub +.
SYNCHRO
FADER ARL
AUTO REC LEVEL
5 4 6
3
7
AMS
2
8
PAUSE
REC MUTING REC
1
9
0
10
AUTO CAL
DOLBY NR
BALANCE
B OFF B
CC
PHONES
EJECT
z Wskaźnik na przycisku SYNCHRO gaśnie po
tym jak migał szybko
Taśma jest zabezpieczona przed nagraniem.
DIRECTION MODE
RESET MEMORY
POWER
MPXFILTER
L R
DIRECTION MODE
PAUSE P
1 Ustaw selektor źródła wzmacniacza na odtwarzacz
płyt CD.
z Długość taśm przeznaczonych do nagrania
Utwory na płycie CD różnią się długością. Płyty CD
z muzyką klasyczną zawierają utwory których długość
przekracza długość jednej strony kasety. W takim
przypadku użyj nagrywania ręcznego.
2 Włóż płytę CD do odtwarzacza.
3 Wybierz tryb odtwarzania (CONTINUE, SHUFFLE lub
PROGRAM) na odtwarzaczu płyt CD.
4 Włóż kasetę.
5 Wybierz strony na których chcesz dokonać nagrania
(tylko TC-RE340).
z Podczas nagrywania od środka taśmy
Taśmę która nie była odtwarzana lub nagrana, a jest
włożona do kieszeni urządzenie traktuje jak nową, nawet
gdy taśma nie jest przewinięta do początku. Urządzenie
przewinie 10 sekund taśmy przed zsynchronizowanym
nagrywaniem, aby pominąć rozbiegówkę. Aby rozpocząć
nagrywanie bez 10 sekund opóźnienia, odtwórz lub
nagraj taśmę przez 10 sekund przed rozpoczęciem
procedury zsynchronizowanego nagrywania.
Aby nagrać na
Ustaw DIRECTION MODE w położeniu
Jednej stronie
A
Obu stronach
Å lub a
6 Naciśnij przycisk SYNCHRO.
Jeśli odtwarzacz płyt CD posiada funkcję Peak Search
Wskaźnik na przycisku SYNCHRO zapala się, odtwarzacz płyt CD odnajduje najsilniejszy sygnał wśród utworów które mają być nagrane, a magnetofon reguluje poziom nagrania. Aby zmienić stronę na której chcesz dokonać nagrnia dla TC-RE340, naciśnij · lub ª przed zakończeniem regulacji poziomu nagrania.
Po zakończeniu regulacji poziomu nagrania rozpoczyna się zsynchronizowane nagrywanie z płyty CD.
z Jeśli przednia strona taśmy skończy się
podczas zsynchronizowanego nagrywania
z płyty CD (· świeci się), a przełącznik
DIRECTION MODE znajduje się w pozycji Å
lub a (tylko TC-RE340)
Nagrywanie utworu kończy się natychmiast, taśma zostaje
odwrócona, a nagrywanie rozpoczyna się od początku
utworu. Jeśli taśma dojdzie do końca drugiej strony (ª
zapala się), zsynchronizowane nagrywanie zostaje
zakończone wraz z odtwarzaniem płyty CD.
Uwagi
• Aby uniknąć przerw w nagraniu, nie należy naciskać żadnych
przycisków na odtwarzaczu płyt CD.
• Podczas zsynchronizowanego nagrywania z płyty CD
niektóre przyciski magnetofonu nie działają.
12
PL
1/08-13_TC-RE340
12
7.6.2000, 21:49
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========12========

Dodatkowe czynności przy nagrywaniu
Zsynchronizowane nagrywanie z odtwarzacza CD z użyciem pilota Z
Naciskając przycisk START na opcjonalnym pilocie RM-J910/J710 (brak w wyposażeniu), można dokonać zsynchronizowanego nagrania z odtwarzacza płyt CD firmy Sony. Funkcja ta jest dostępna tylko
w odtwarzaczach płyt CD firmy Sony obsługiwanych przez pilota.
Uwaga
Użyj przycisków dla magnetofonu B na pilocie RM-J910.
RM-J910 (tylko TC-RE340)
START PRESET STANDBY STOP
RM-J710 (tylko TC-KE240)
START
STANDBY STOP
1 Ustaw selektor źródła wzmacniacza na odtwarzacz
płyt CD.
2 Wybierz tryb odtwarzania (CONTINUE, SHUFFLE lub
PROGRAM) na odtwarzaczu płyt CD.
3 Włóż kasetę.
4 Wybierz strony na których chcesz dokonać nagrania
(tylko TC-RE340).
Aby nagrać na
Ustaw DIRECTION MODE w położeniu
Jednej stronie
A
Obu stronach
Å lub a
5 Naciśnij przycisk STANDBY.
Odtwarzacz płyt CD przechodzi w tryb pauzy
w odtwarzaniu, a magnetofon przechodzi w tryb
pauzy w nagrywaniu.
Aby nagrać na drugiej stronie Naciśnij jeden raz przycisk ª (tylko RM-J910).
1/08-13_TC-RE340
13
6 Naciśnij przycisk START.
Aby zatrzymać zsynchronizowane nagrywanie z płyty CD
Naciśnij przycisk STOP.
z Gdy ª zapala się w kroku 5 (tylko TC-RE340)
Naciśnij jeden raz przycisk ·, aby zmienić stronę przed
przejściem do kroku 6.
z Jeśli odtwarzacz płyt CD posiada funkcję Peak
Search
Po wykonaniu kroków od 1 do 3, naciśnij przycisk PRESET,
aby włączyć funkcję Auto Rec Level (patrz strona 10).
A następnie kontynuuj od kroku 4 (tylko RM-J910).
z Odtwarzaczem płyt CD można sterować za
pomocą opcjonalnego pilota
Aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD, dwukrotnie naciśnij
przycisk P; aby wprowadzić tryb pauzy, naciśnij przycisk
P; aby odnaleźć utwór, naciskaj = lub +.
Uwaga
Niektóre odtwarzacze płyt CD mogą nie rozpocząć odtwarzania po naciśnięciu przycisku START. W takim przypadku naciśnij przycisk P na odtwarzaczu płyt CD, aby rozpocząć odtwarzanie.
13
PL
7.6.2000, 21:50
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========13========

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Zalecenia
dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
• Nie zdejmować obudowy — może to być przyczyną
porażenia prądem. Naprawy powierzać tylko odpowiednio
przeszkolonym osobom.
• Jeśli do wnętrza urządzenia wpadnie jakiś przedmiot lub
wleje się płyn, przed dalszym użytkowaniem należy wyłączyć
magnetofon z sieci i zlecić jego kontrolę odpowiednio przeszkolonej osobie.
Źródła zasilania
• Przed użytkowaniem magnetofonu sprawdzić, czy jego
napięcie zasilania odpowiada napięciu w lokalnej sieci.
Napięcie zasilania jest podane na tabliczce znamionowej
z tyłu magnetofonu.
• Urządzenie nie jest odłączone od zasilania napięciem
zmiennym, gdy jest włączone do gniazdka sieciowego,
nawet jeśli samo urządzenie jest wyłączone.
• Jeśli magnetofon nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy go wyłączyć z gniazdka sieciowego. W tym celu
chwytać za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
• Przewód zasilania napięciem zmiennym można wymieniać
tylko w specjalistycznym warsztacie serwisowym.
Obsługa
• Mechanizm zabezpieczający blokuje działanie przycisków
funkcji gdy kieszeń kasety nie jest do końca zamknięta,
w kieszeni nie ma kasety lub kaseta jest nieprawidłowo
włożona.
• Przed wyłączeniem magnetofonu należy zawsze zatrzymać
taśmę.
W przeciwnym razie można uszkodzić taśmę.
Instalacja
• Ustawić magnetofon w odpowiednio przewietrzanym
miejscu, aby zapobiec jego przegrzewaniu się. • Nie ustawiać magnetofonu:
— na miękkiej powierzchni, takiej jak narzuta, mogącej
zakryć otwory wentylacyjne u dołu urządzenia,
— w pobliżu źródeł ciepła,
— w miejscach narażonych na bezpośrednie oświetlenie
słoneczne,
— w przechyle,
— w miejscach narażonych na nadmierne zakurzenie
lub wstrząsy mechaniczne.
Czyszczenie magnetofonu
Obudowę, wyświetlacz i regulatory należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną roztworem łagodnego środka do mycia. Nie używać wszelkiego rodzaju szmatek ściernych, proszku do szorowania lub rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.
W przypadku pytań lub problemów związanych z magnetofonem prosimy o porozumienie się z najbliższym dostawcą sprzętu Sony.
14
PL
1/14-18_TC-RE340
14
Uwagi o typach kaset
Aby zabezpieczyć nagranie
Wyłam języczek zabezpieczający dla strony A lub B.
Strona A
Języczek dla strony B
Języczek dla strony A
Aby nagrać na kasetę z wyłamanym języczkiem Zaklej otwór po języczku zabezpieczającym taśmą klejącą.
Używając taśmy typu II lub typu IV uważać, aby nie zakryć szczelin używanych przez magnetofon do określania typu taśmy.
Typ II
Typ IV
Szczeliny do wykrywania Szczeliny do wykrywania
Uwaga o kasetach trwających więcej niż 90 minut
Nie zalecamy używania kaset dłuższych niż 90 minut do zastosowań innych niż długie, ciągłe nagrywanie. Taśma w takich kasetach jest bardzo cienka i łatwo się wyciąga.
Obchodzenie się z kasetami
• Aby zapobiec zabrudzeniu głowic i ścieżki przesuwu taśmy,
nie dotykać powierzchni taśmy w kasecie.
• Kłaść kasety z dala od sprzętu wyposażonego w magnesy,
takiego jak głośniki lub wzmacniacze; mogą one
spowodować zniekształcenie lub skasowanie nagrania. • Nie narażać kaset na bezpośrednie oświetlenie słoneczne,
bardzo niską temperaturę lub wilgoć.
7.6.2000, 21:51
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========14========

Informacje dodatkowe
Czyszczenie
Wnętrze kieszeni kasety (TC-RE340)*
Rolki dociskowe Trzpienie napędowe
Usuwanie namagnesowania głowic Po okresie 20 do 30 godzin pracy lub gdy występują szumy lub utrata wysokich częstotliwości należy usunąć namagnesowanie głowic specjalnym urządzeniem. Szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi takiego urządzenia.
Głowica kasująca
Głowica nagrywająca/odtwarzająca
* TC-KE240 posiada tylko jeden trzpień napędowy i jedną
rolkę dociskową.
Czyszczenie głowic i ścieżki przesuwu taśmy
Głowice i ścieżkę przesuwu taśmy należy czyścić co 10 godzin pracy.
Stanowi to zabezpieczenie przed:
• obniżeniem poziomu dźwięku
• nadmiernym kołysaniem i drżeniem
• przerwami w dźwięku
• niepełnym kasowaniem
Dla uzyskania lepszych wyników zaleca się czyszczenie głowic i ścieżki przesuwu taśmy przed każdym nagraniem.
1 Naciśnij przycisk EJECT §, aby otworzyć kieszeń
kasety.
2 Gdy urządzenie jest wyłączone, przetrzyj głowice,
rolki dociskające i trzpienie napędowe bawełnianym
wacikiem lekko zwilżonym alkoholem lub
dostępnym w handlu płynem do czyszczenia
magnetofonów. Nie wkładaj kasety dotąd, aż
czyszczone powierzchnie całkowicie wyschną.
15
PL
1/14-18_TC-RE340
15
7.6.2000, 21:52
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========15========

Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania magnetofonu wystąpią jakieś
problemy, należy spróbować je rozwiązać korzystając z listy u dołu. Jeśli problem będzie nadal występował, prosimy o porozumienie się z najbliższym dostawcą sprzętu Sony.
Nie działają przyciski funkcji.
/Magnetofon został dopiero co włączony i pracuje krócej
niż 3 sekundy. Zaczekać, aż przestanie migać wskaźnik
P.
/Sprawdzić, czy kaseta jest prawidłowo włożona a kieszeń
do końca zamknięta.
Magnetofon nie odtwarza lub nie nagrywa. /Brak kasety w kieszeni.
/Taśma skończyła się.
/Występuje luz taśmy. Usunąć go.
/Z kasety usunięto języczek zabezpieczający przed
nagrywaniem. Zakleić otwór taśmą (strona 14).
/Upewnić się, że wzmacniacz jest prawidłowo ustawiony.
/Sprawdzić, czy magnetofon jest prawidłowo i pewnie
dołączony.
/Wyczyścić głowice i tor przesuwu taśmy (strona 15). /Usunąć namagnesowanie głowic (strona 15).
Występuje nadmierne kołysanie i drżenie lub przerwy w dźwięku.
/Trzpienie napędowe i rolki dociskające są brudne.
Wyczyścić je (strona 15).
Obniżenie poziomu lub przerwy w dźwięku. /
Taśma nie jest całkowicie kasowana. / Zwiększone
szumy.
/Głowica i ścieżka przesuwu taśmy są brudne. Wyczyścić
je (strona 15).
/Głowice są namagnesowane. Usunąć ich
namagnesowanie (strona 15).
Występuje buczenie lub zakłócenia.
/Magnetofon stoi w pobliżu telewizora lub magnetowidu.
Ustawić go z dala od telewizora lub magnetowidu. /Magnetofon znajduje się na lub pod wzmacniaczem.
Ustawić go dalej od wzmacniacza.
Dźwięk jest niezrównoważony.
/Sprawdzić, czy przełącznik DOLBY NR znajduje się
w takim samym położeniu, jak podczas nagrywania
taśmy.
/Magnetofon stoi w pobliżu telewizora lub magnetowidu.
Ustawić go z dala od telewizora lub magnetowidu.
16
PL
1/14-18_TC-RE340
16
Taśma zatrzymuje się przed jej przewinięciem do samego początku.
/Występuje luz taśmy. Usunąć go.
/Jeśli na wyświetlaczu widać wskaźnik “M”, naciskać
przycisk MEMORY aż wskaźnik zniknie.
/Osłona kasety jest zdeformowana. Użyć innej kasety.
Funkcja Multi-AMS nie działa prawidłowo. /Jeden z utworów zawiera długą przerwę, pasaż niskich
częstotliwości lub bardzo cichy, albo głośność w utworze
stopniowo narasta lub maleje.
/Przerwa między utworami trwa krócej niż 4 sekundy.
Wstawiać przerwy trwające 4 sekundy używając przycisku
R REC MUTE.
/Występuje znaczna różnica poziomu sygnału w lewym
i prawym kanale.
/W przerwie między utworami występują zakłócenia. /Przycisk ) został naciśnięty bezpośrednio przed
następnym utworem lub przycisk 0 został naciśnięty
bezpośrednio po rozpoczęciu się obecnego utworu.
Podczas przewijania słychać głośne szumy.
/Problem powoduje kaseta i nie oznacza problemu
mechanicznego.
Przycisk EJECT § nie działa.
/Urządzenie odtwarza lub nagrywa. Naciśnij przycisk p
lub PAUSE P przed naciśnięciem przycisku EJECT §.
/Podczas działania urządzenia wystąpiła przerwa
w zasilaniu. Ponownie dołączyć przewód zasilania
napięciem zmiennym i zamknąć kieszeń kasety.
7.6.2000, 21:53
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========16========

Dane techniczne
System
System nagrywania
4 ścieżki, 2 kanały stereo
Czas przewijania (około)
100 s (dla kasety Sony C-60)
Podkład
Podkład zmiennoprądowy
Stosunek sygnał / szum (przy wartości szczytowej, system Dolby NR wyłączony)
Taśma typu I, Sony Type I (NORMAL): 55 dB
Taśma typu II, Sony Type II (HIGH): 57 dB
Taśma typu IV, Sony Type IV (METAL): 58 dB
Poprawa stosunku sygnał / szum (wartości przybliżone)
Dla Dolby B NR: 5 dB przy 1 kHz, 10 dB przy 5 kHz
Dla Dolby C NR: 15 dB przy 500 Hz, 20 dB przy 1 kHz
Zniekształcenia harmoniczne
0,4%(dla taśmy typu I Sony Type I (NORMAL):
160n Wb/m 315 Hz, 3. harmoniczna)
1,8%(dla taśmy typu IV, Sony Type IV (METAL):
250n Wb/m 315 Hz, 3. harmoniczna)
Pasmo przenoszenia (system Dolby NR wyłączony)
Taśma typu
Typ I, Sony Type I (NORMAL)
30 – 15,000 Hz (Ī3 dB, IEC), 20 – 16,000 Hz (Ī6 dB)
Typ II, Sony Type II (HIGH)
30 – 16,000 Hz (Ī3 dB, IEC), 20 – 17,000 Hz (Ī6 dB)
Typ IV, Sony Type IV (METAL)
30 – 18,000 Hz (Ī3 dB, IEC), 20 – 19,000 Hz (Ī6 dB), 30 – 13,000 Hz (Ī3 dB, nagrywanie –4 dB)
Kołysanie i drżenie
Ī0,15% wartości szczytowej (IEC)
0,1% wartości skutecznej (NAB)
Ī0,2% wartości szczytowej (DIN)
1/14-18_TC-RE340
17
Informacje dodatkowe
Wejścia
Wejścia linii (gniazda cinch)
Czułość: 0,16 V
Impedancja wejściowa: 47 kiloomów
Wyjścia
Wyjścia linii (gniazda cinch)
Znamionowy poziom wyjściowy:
0,5 V przy impedancji obciążenia 47 kiloomów
Impedancja obciążenia: Większa niż 10 kiloomów
Słuchawki (gniazdo słuchawek stereo)
Moc wyjściowa:
0,25 mW przy impedancji obciążenia 32 omy
Ogólne
Zasilanie
Europa i niektóre państwa Azji: 220 – 230 V nap. zm.,
50/60 Hz
Australia: 240 V nap. zm., 50/60 Hz
Inne państwa: 110 – 120/220 – 240 V nap. zm., 50/60 Hz
Pobór mocy
TC-RE340: 15 W
TC-KE240: 14 W
Wymiary (w przybliżeniu) (szer./wys./gł.)
430 × 120 × 290 mm
Ciężar (w przybliżeniu)
3,3 kg
Dostarczone wyposażenie
Patrz strona 4.
Wyposażenie dodatkowe
Pilot zdalnego sterowania RM-J910/J710
Informację o dostępności pilota można uzyskać
u najbliższego dostawcy sprzętu Sony.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
17
PL
7.6.2000, 21:53
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========17========

Informacje dodatkowe
Słowniczek
ATS
Automatyczny wybór taśmy. Magnetofon automatycznie dobiera odpowiednie dla włożonej taśmy krzywą korekcji i prąd podkładu.
Automatyczna kalibracja prądu podkładu
Automatyczna kalibracja prądu podkładu i poziomu nagrania
włożonej taśmy.
Funkcja działa razem z funkcją ATS, aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki przy nagrywaniu.
Funkcja Auto Rec Level
Funkcja automatycznie reguluje poziom nagrania wg szczytowej wartości sygnału źródła programu. Funkcja zmniejsza poziom nagrania, gdy podczas nagrania poziom sygnału wzrośnie.
System Dolby HX PRO
System służący do zmniejszania zniekształceń i zakłóceń w paśmie wysokich częstotliwości podczas nagrywania. Wysoka jakość dźwięku taśmy nagranej w tym systemie nie ulega zmianie nawet przy jej odtwarzaniu w innych magnetofonach.
System Dolby NR (redukcji szumów)
System służący do eliminacji syczenia taśmy. System Dolby NR
wzmacnia podczas nagrywania ciche sygnały o wysokiej częstotliwości i przywraca ich początkowy poziom w czasie odtwarzania. Istnieją 4 typy systemu Dolby NR: A, B, C i S. Typ A jest używany w zastosowaniach profesjonalnych (magnetofon nie jest weń wyposażony), a typy B, C i S są przeznaczone na rynek konsumencki. Typ S zapewnia najsilniejszą redukcję szumów, po nim następują typy C i B.
Filtr MPX
Filtr służący do eliminacji sygnałów nośnej stereo 19 kHz
i podnośnej 38 kHz, które mogą zakłócać działanie systemu Dolby NR. Zwykle w filtr MPX jest wyposażony tuner. Jeśli nie
można uzyskać zadowalających wyników przy nagrywaniu audycji UKF z użyciem systemu Dolby NR, tuner nie posiada
filtra lub filtr ten nie działa. W takim przypadku należy obrócić przełącznik DOLBY NR przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
do żądanego położenia (B, C lub S z MPX FILTER).
Multi-AMS
Multi-automatyczny czujnik muzyczny jest funkcją wyszukującą
początki do 30 utworów przed lub po obecnym utworze.
Funkcja wykrywa przerwy między utworami (trwające więcej
niż 4 sekundy).
Dźwięki kontrolne
Sygnały o częstotliwości 10 kHz i 400 Hz generowane przez
magnetofon podczas kalibracji prądu podkładu i poziomu nagrania.
18
PL
1/14-18_TC-RE340
18
Nazwy regulatorów
Nazwy regulatorów
Przyciski
ARL (automatyczna regulacja poziomu nagrywania)
10
FADER 11
MEMORY 8
PAUSE P 5, 7, 9 – 12
REC (nagrywanie) r 6, 7, 12
REC MUTING (wyciszenie nagrania) R 11
RESET 8
SYNCHRO 12
EJECT § 5, 6, 15
p (zatrzymywanie) 5, 7, 9 – 12
· (odtwarzanie do przodu) 5, 6, 8, 10 – 12
ª (odtwarzanie do tyłu) 5, 7, 8, 12
), 0 (przewijanie/AMS) 5, 8
Przełączniki i wyłączniki
DIRECTION MODE 5, 6, 12, 13
DOLBY NR 7
POWER 5, 6
REC LEVEL 7, 10
Gniazda
CONTROL A1 4
PHONES 5
Inne
Wskaźnik AUTO6, 10, 11
Kieszeń kasety 5, 6, 15
Miernik poziomu sygnału 7
Wskaźnik na przycisku SYNCHRO 12
7.6.2000, 21:53
TC-RE340/KE240 4-227-170-11(1)CEK/CED/AU/SP

========18========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Hifi
Nazwa SONY TC-KE240
Model TC-KE 240
Rozmiar pliku 319 KB
Number of pages 18 pages
format pliku pdf
Język Hifi SONY TC-KE240 Polski - Polish Polski - Polish,