Pobierz podręcznik dla modelu
SONY DCR-DVD403E - Kamera wideo

Jeśli szukasz instrukcji: Kamera wideo SONY DCR-DVD403E - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Kamera wideo SONY DCR-DVD403E
Kamera wideo SONY DCR-DVD403E Kamera wideo SONY DCR-DVD403E


Linki sponsorowane



Jest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 5434 KB (format pliku: pdf)
2-587-623-11 (1)
Możliwości kamery
DVD Handycam
10
Czynności wstępne
16
Cyfrowa kamera wideo
Easy Handycam
27
Instrukcja obsługi
PL
Nagrywanie / odtwarzanie
32
Odtwarzanie w urządzeniach DVD
44
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/
Posługiwanie się nagraną płytą DVD403E/DVD602E/DVD653E/
Posługiwanie się menu DVD703E/DVD803E
Montaż w kamerze DVD Handycam
50
52
72
Kopiowanie
78
Użycie komputera
82
Rozwiązywanie problemów
87
Informacje dodatkowe 105
© 2005 Sony Corporation
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========1========

Przeczytać w pierwszej kolejności
Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych w parze z tym urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku. Użycie elementów i regulatorów nieopisanych w tej instrukcji oraz wykonywanie nieopisanych w niej czynności grozi narażeniem się na oddziaływanie niebezpiecznego promieniowania.
2
Dla klientów w Europie
UWAGA
Na obraz i dźwięk z kamery mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość używanych przewodów połączeniowych nie przekracza 3 metrów.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie transmisji danych, należy na nowo uruchomić używany program albo odłączyć i z powrotem podłączyć przewód USB.
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========2========

Uwagi eksploatacyjne Kamera jest dostarczana w komplecie z dwoma instrukcjami obsługi: – „Instrukcja obsługi” (ta instrukcja) – „Pierwsze kroki”: krótka instrukcja obsługi dostarczonego oprogramowania (znajdująca się na dostarczonym dysku CD-ROM)*. * Instrukcja „Pierwsze kroki” nie jest
dostarczana z modelami
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E.
3
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========3========

Przeczytać w pierwszej kolejności (cd.)
Posługiwanie się kamerą • Nie chwytać kamery za następujące elementy:
Odpowiednie płyty
• Można używać tylko płyt DVD-R, DVD-RW i DVD+RW o średnicy 8 cm. Używać płyt z pokazanymi poniżej oznaczeniami.
Celownik
Ekran LCD
Akumulator
• Podłączając kamerę przewodem USB do innego urządzenia, należy się upewnić, że wtyk przewodu jest włączany we właściwym kierunku. Siłowe wciskanie odwrotnie ułożonego wtyku grozi uszkodzeniem gniazda lub awarią kamery.
• Dla zapewnienia trwałości nagrania i niezawodnego odtwarzania zaleca się, aby w kamerach DVD Handycam były używane płyty Sony lub płyty z oznaczeniem „for VIDEO CAMERA” *. Użycie innych płyt może być przyczyną niezadowalającej jakości nagrywania / odtwarzania lub problemów z wyjęciem płyty.
* Zależnie od miejsca zakupu, płyta może nosić oznaczenie .
Zawartość menu, ekran LCD, celownik i obiektyw
• Szary kolor wariantu w menu oznacza, że nie można go wybrać w obecnych warunkach nagrywania lub odtwarzania.
• Produkcja ekranu LCD i celownika odbywa się z użyciem bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to, na ekranie LCD i w celowniku mogą się na stałe pojawiać maleńkie czarne i / lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.
• Jeśli ekran LCD, celownik albo obiektyw będą przez dłuższy czas wystawione na bezpośrednie oświetlenie słoneczne, grozi to ich uszkodzeniem.
• Nie kierować obiektywu kamery w stronę słońca. grozi to awarią. Słońce można fotografować i filmować tylko wtedy, gdy jego światło jest słabe, na przykład o świcie.
Nagrywanie
• Przed przystąpieniem do nagrywania należy przetestować działanie funkcji nagrywania i upewnić się, że nagrywanie obrazu i dźwięku przebiega bez usterek. Nie jest możliwe kasowanie nagrań dokonanych na płyty DVD-R. Do próbnych nagrań używać płyt DVD-RW / DVD+RW (wyposażenie dodatkowe) (str. 13).
• Nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za zawartość nagrania, nawet jeśli nagrywanie albo odtwarzanie okaże się niemożliwe ze względu na niewłaściwe działanie kamery, wadę nośnika nagrania itp.
• W różnych krajach i regionach obowiązują różne standardy telewizji kolorowej. Do wyświetlenia nagrań na ekranie telewizora należy użyć telewizora pracującego w systemie PAL. • Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez zezwolenia może stanowić naruszenie praw autorskich.
Zawartość instrukcji
• Wykorzystane w instrukcji obrazy z ekranu LCD i celownika zostały zarejestrowane cyfrowym aparatem fotograficznym i dlatego mogą wyglądać inaczej niż faktyczny obraz na ekranie lub w celowniku.
• Do ilustracji obsługi kamery używane są ekrany w języku angielskim. W razie potrzeby można wybrać w kamerze inny język (str. 69). • Ilustracje w instrukcji przedstawiają model DCR-DVD403E.
Uwagi eksploatacyjne
• Chwytać płytę za krawędzie i za otwór pośrodku. Nie dotykać strony płyty przeznaczonej do zapisu (w przypadku płyt jednostronnych jest to strona przeciwna niż zadrukowana).
• Przed nagrywaniem należy usunąć z płyty kurz i odciski palców. Służy do tego ściereczka czyszcząca dostarczona z kamerą.
W przeciwnym razie w pewnych warunkach nie będzie można dokonać nagrania na płytę albo jej odtworzyć.
• Wkładając płytę do kamery, należy starannie nasadzić ją na trzpień, tak aby rozległ się lekki trzask. Kiedy na ekranie LCD widać komunikat [C:13:], otworzyć pokrywę płyty i ponownie włożyć płytę.
• Nie naklejać na powierzchni płyty żadnych materiałów. Może to zaburzyć wyważenie płyty i grozi uszkodzeniem płyty albo kamery.
4
Obiektyw Carl Zeiss
Kamera jest wyposażona w obiektyw Carl Zeiss, umożliwiający precyzyjną reprodukcję obrazów. Obiektyw do tej kamery został wyprodukowany wspólnie przez niemiecką firmę Carl Zeiss oraz Sony Corporation. Dzięki zastosowaniu systemu pomiarowego MTF* dla kamer wideo, obiektyw zapewnia wysoką jakość, właściwą przyrządom optycznym Carl Zeiss.
* MTF jest skrótem terminu „funkcja przejścia modulacji”. Podana wartość określa ilość światła ze sceny trafiającą do obiektywu.
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========4========

Informacja o płytach
Odpowiednie płyty
• Można używać tylko płyt DVD-R, DVD-RW i DVD+RW o średnicy 8 cm. Używać płyt z pokazanymi poniżej oznaczeniami.
• Dla zapewnienia trwałości nagrania i niezawodnego odtwarzania zaleca się, aby w kamerach DVD Handycam były używane płyty Sony lub płyty z oznaczeniem „for VIDEO CAMERA” *. Użycie innych płyt może być przyczyną niezadowalającej jakości nagrywania / odtwarzania lub problemów z wyjęciem płyty.
* Zależnie od miejsca zakupu, płyta może nosić oznaczenie .
Uwagi eksploatacyjne
• Chwytać płytę za krawędzie i za otwór pośrodku. Nie dotykać strony płyty przeznaczonej do zapisu (w przypadku płyt jednostronnych jest to strona przeciwna niż zadrukowana).
• Przed nagrywaniem należy usunąć z płyty kurz i odciski palców. Służy do tego ściereczka czyszcząca dostarczona z kamerą.
W przeciwnym razie w pewnych warunkach nie będzie można dokonać nagrania na płytę albo jej odtworzyć.
• Wkładając płytę do kamery, należy starannie nasadzić ją na trzpień, tak aby rozległ się lekki trzask. Kiedy na ekranie LCD widać komunikat [C:13:], otworzyć pokrywę płyty i ponownie włożyć płytę.
• Nie naklejać na powierzchni płyty żadnych materiałów. Może to zaburzyć wyważenie płyty i grozi uszkodzeniem płyty albo kamery.
Obchodzenie się z płytami i ich przechowywanie
• Zabrudzenie płyty może spowodować pogorszenie jakości dźwięku i obrazu. • Do czyszczenia płyty używać dostarczonej ściereczki czyszczącej.
Wycierać płytę od środka na zewnątrz. Do usuwania zabrudzeń użyć miękkiej ściereczki zwilżonej wodą, a następnie wytrzeć płytę suchą, miękką ściereczką. Nie używać rozpuszczalników takich jak benzyna, środków czyszczących przeznaczonych do winylowych płyt długogrających ani antystatycznego aerozolu, gdyż mogą one uszkodzić płytę.
• Nie wystawiać płyty na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i chronić ją przed wilgocią.
• Płyty należy przechowywać i przenosić w pudełkach.
• Pisać można tylko na płytach jednostronnych, po stronie z miejscem na opis. Do pisania używać tylko pisaków olejowych z miękką końcówką. Nie dotykać napisu aż do wyschnięcia. Nie rozgrzewać płyty ani nie używać ostro zakończonych przedmiotów, takich jak długopis. Nie suszyć powierzchni płyty przez podgrzewanie. Płyt dwustronnych nie można opisywać ani znakować.
5
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========5========

Spis treści
Możliwości kamery DVD Handycam
Co można robić kamerą DVD Handycam ................................................ 10 Wybieranie płyty ...................................................................................... 13
Czynności wstępne
Krok 1: sprawdzanie dostarczonego wyposażenia .................................. 16 Krok 2: ładowanie akumulatora ............................................................... 17 Krok 3: włączanie zasilania i właściwy sposób trzymania kamery .......... 20 Krok 4: regulowanie panelu LCD i celownika .......................................... 21 Krok 5: użycie panelu dotykowego .......................................................... 22 Krok 6: nastawianie daty i godziny .......................................................... 23 Krok 7: wkładanie płyty ............................................................................ 24 Krok 8: wybieranie współczynnika kształtu (16:9 lub 4:3) nagrywanego obrazu (DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E) ...... 26
Easy Handycam
– użycie kamery z automatycznymi ustawieniami
Uproszczona obsługa kamery ................................................................. 27 Łatwe nagrywanie ................................................................................... 28 Łatwe odtwarzanie .................................................................................. 29 Przygotowanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczu DVD (finalizacja)...30
Nagrywanie / odtwarzanie
Nagrywanie ............................................................................................. 32 Odtwarzanie ............................................................................................ 33 Funkcje używane przy nagrywaniu / odtwarzaniu itp. .............................. 34
Nagrywanie
Użycie funkcji zoomu
Nagrywanie bardziej intensywnego dźwięku (nagrywanie dźwięku
otaczającego 5.1 kanałów) (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Użycie lampy błyskowej
Nagrywanie w ciemnych miejscach (NightShot (DCR-DVD403E/
DVD803E) / NightShot plus (oprócz DCR-DVD403E/DVD803E))
6
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========6========

Korygowanie ekspozycji obiektów oświetlonych od tyłu
Nastawianie na obiekt znajdujący się poza środkiem kadru
Nastawianie ekspozycji na wybrany obiekt
Nagrywanie w trybie lustra
Użycie efektów specjalnych
Użycie statywu
Odtwarzanie
Wyświetlanie sekwencji obrazów
Powiększanie wyświetlanego obrazu (PB zoom)
Nagrywanie / odtwarzanie
Sprawdzanie stanu akumulatora
Wyłączanie dźwiękowego potwierdzenia użycia funkcji
Przywracanie początkowych ustawień
Nazwy innych elementów i funkcji
Sprawdzanie / kasowanie ostatniej sceny ............................................... 38 Wskaźniki wyświetlane w czasie nagrywania / odtwarzania ................... 39 Pilot (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E) ................................................... 41 Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora ............................................. 42
Odtwarzanie w urządzeniach DVD
Przygotowywanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczach DVD / napędach DVD (finalizacja).....................................................................44 Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu DVD itp. ............................................. 48 Odtwarzanie płyty w komputerze z zainstalowanym napędem DVD ....... 48
Posługiwanie się nagraną płytą (DVD-RW / DVD+RW)
Nagrywanie dodatkowych scen po finalizacji ..........................................50 Kasowanie z płyty wszystkich scen (formatowanie) ................................ 51
Posługiwanie się menu
Wybieranie wariantów z menu ................................................................. 52 Zawartość menu ...................................................................................... 54
CAMERA SET ................................................................................... 56
Ustawienia dostosowujące kamerę do warunków nagrywania
(EXPOSURE / WHITE BAL. / STEADYSHOT itd.)
STILL S ET ......................................................................................... 61
Ustawienia dotyczące fotografii
(BURST / QUALITY / IMAGE SIZE itd.)
7
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========7========

Table of contents (continued)
PICT.APPLI. ...................................................................................... 63
Efekty specjalne w obrazie lub dodatkowe funkcje nagrywania /
odtwarzania (PICT.EFFECT / D.EFFECT / SLIDE SHOW itd.)
DISC SET .......................................................................................... 65
Ustawienia dotyczące płyty (FORMAT / FINALIZE / UNFINALIZE itd.)
STANDARD SET ............................................................................... 65
Ustawienia związane z nagrywaniem na płytę lub inne podstawowe
ustawienia (REC MODE / LCD/VF SET / USB SPEED itd.)
TIME/LANGU. ................................................................................... 69
(CLOCK SET / AREA SET / LANGUAGE itd.)
Definiowanie zawartości menu osobistego .............................................70
Montaż w kamerze DVD Handycam (DVD-RW: tryb VR)
Edycja danych źródłowych ...................................................................... 72 Tworzenie playlisty ................................................................................... 74 Odtwarzanie playlisty .............................................................................. 77
Kopiowanie
Podłączanie magnetowidu albo telewizora .............................................. 78 Kopiowanie na magnetowid / nagrywarkę DVD ....................................... 79 Nagrywanie obrazu z telewizora lub magnetowidu / sprzętu DVD (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E) .......................................... 80 Gniazda służące do podłączenia zewnętrznych urządzeń ...................... 81
Użycie komputera (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)
Przed zapoznaniem się z instrukcją „Pierwsze kroki” w komputerze ...... 82 Instalacja oprogramowania ...................................................................... 83 Wyświetlanie instrukcji „Pierwsze kroki” .................................................. 86
8
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========8========

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ..................................................................... 87 Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze .................................................. 101
Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery za granicą .......................................................... 105 Akumulator „InfoLITHIUM” ..................................................................... 107 Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne ............................................... 109 Użycie paska na dłoń jako paska na nadgarstek .................................. 113 Mocowanie pasa na ramię .................................................................... 113 Dane techniczne .................................................................................... 114
9
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========9========

Możliwości kamery DVD Handycam
Co można robić kamerą DVD Handycam
Nośnikiem nagrań w kamerze DVD Handycam są płyty DVD* o średnicy 8 cm.
W porównaniu z kamerami na inne nośniki, kamera DVD Handycam daje nowe i inne możliwości. Dzięki nim łatwiej jest nagrywać i odtwarzać obraz.
Indeks wizualny pozwala na szybkie sprawdzenie zawartości płyty.
Nagraną płytę można odtwarzać w innych urządzeniach DVD.
Filmy i fotografie są zapisywane na tej samej płycie. Używając tego wygodnego indeksu, można szybko odszukać żądaną scenę (str. 29, 33).
Po sfinalizowaniu** płyty można ją odtwarzać w odtwarzaczach DVD i w napędach komputerowych. Ponadto można utworzyć menu DVD, które pozwala na szybkie odszukanie żądanego obrazu przez wybranie go z listy miniatur (str. 30, 44).
Funkcja pokazu slajdów pozwala kolejno wyświetlać fotografie.
Dostarczone oprogramowanie pozwala na edycję płyty.
Funkcja pokazu slajdów pozwala na wyświetlanie po kolei fotografii. Po sfinalizowaniu** płyty możliwe jest także wyświetlanie pokazu slajdów przez odtwarzacz DVD (str. 30, 44).
Używając dostarczonego z kamerą programu Picture Package (str. 82), można tworzyć autorskie płyty DVD albo wzbogacać obraz efektami specjalnymi lub muzyką. • Kamery DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E nie mogą być podłączane do komputera.
Posługiwanie się kamerą DVD Handycam
Przygotowanie
Nagrywanie
Odtwarzanie w kamerze DVD Handycam
Odtwarzanie w odtwarzaczu DVD (finalizacja** płyty)
10
(str. 16)
(str. 28, 32)
(str. 29, 33)
(str. 30, 44)
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========10========

Możliwości kamery DVD Handycam
Co można robić kamerą DVD Handycam
Nośnikiem nagrań w kamerze DVD Handycam są płyty DVD* o średnicy 8 cm.
W porównaniu z kamerami na inne nośniki, kamera DVD Handycam daje nowe i inne możliwości. Dzięki nim łatwiej jest nagrywać i odtwarzać obraz.
Możliwości kamery DVD Handycam
Indeks wizualny pozwala na szybkie sprawdzenie zawartości płyty.
Nagraną płytę można odtwarzać w innych urządzeniach DVD.
Filmy i fotografie są zapisywane na tej samej płycie. Używając tego wygodnego indeksu, można szybko odszukać żądaną scenę (str. 29, 33).
Po sfinalizowaniu** płyty można ją odtwarzać w odtwarzaczach DVD i w napędach komputerowych. Ponadto można utworzyć menu DVD, które pozwala na szybkie odszukanie żądanego obrazu przez wybranie go z listy miniatur (str. 30, 44).
Funkcja pokazu slajdów pozwala kolejno wyświetlać fotografie.
Dostarczone oprogramowanie pozwala na edycję płyty.
Funkcja pokazu slajdów pozwala na wyświetlanie po kolei fotografii. Po sfinalizowaniu** płyty możliwe jest także wyświetlanie pokazu slajdów przez odtwarzacz DVD (str. 30, 44).
Używając dostarczonego z kamerą programu Picture Package (str. 82), można tworzyć autorskie płyty DVD albo wzbogacać obraz efektami specjalnymi lub muzyką. • Kamery DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E nie mogą być podłączane do komputera.
Posługiwanie się kamerą DVD Handycam
Przygotowanie
Nagrywanie
Odtwarzanie w kamerze DVD Handycam
Odtwarzanie w odtwarzaczu DVD (finalizacja** płyty)
(str. 16)
(str. 28, 32)
(str. 29, 33)
(str. 30, 44)
* Płyta DVD (Digital Versatile Disc) jest dyskiem optycznym o dużej pojemności, który pozwala na nagrywanie obrazu. Używany w tej instrukcji termin „płyta” oznacza płytę DVD o średnicy 8 cm.
** Finalizacja oznacza przekształcenie nagranej płyty w taki sposób, że możliwe jest jej odtwarzanie w innych urządzeniach odtwarzających DVD (str. 30, 44). W zależności od rodzaju płyty i formatu nagrania, finalizacja płyty może uniemożliwić dokonywanie na tej płycie dalszych nagrań (str. 13).
11
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========11========

Co można robić kamerą DVD Handycam (cd.)
Możliwości kamery DVD Handycam Wybieranie płyty
Funkcje DVD niedostępne przy nagrywaniu na taśmie
Łatwe nagrywanie i możliwość odtwarzania nagrań bez przewijania
Jakiej płyty można użyć?
W kamerze DVD Handycam można używać wymienionych pod spodem rodzajów płyt. W przypadku płyt DVD-RW można wybrać żądany tryb nagrywania (VIDEO lub VR).
Rozpoczęcie nagrywania i sprawdzenie nagrania nie wymaga przewijania. Zapis obrazu automatycznie odbywa się w wolnym miejscu na płycie. Nie ma więc ryzyka przypadkowego skasowania ważnego nagrania.
Rodzaj płyty i format nagrania
DVD-R 8 cm
DVD-RW 8 cm
DVD+RW 8 cm
Tryb VIDEO
Tryb VR
Oznaczenie używane w instrukcji
Szybkie przesyłanie danych do komputera
Cechy
Na takiej płycie można dokonać tylko jednego nagrania.
Ten rodzaj płyty umożliwia wielokrotne zastępowanie nagrań przez sformatowanie* płyty, nawet gdy płyta jest pełna.
Importowanie danych do komputera trwa krócej niż samo nagrywanie. Jeśli komputer jest wyposażony w interfejs USB Hi-Speed (USB 2.0), to transmisja danych przebiega jeszcze szybciej.
• Kamery DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E nie mogą być podłączane do komputera.
• Używać płyt Sony lub płyt z oznaczeniem oznaczenie .
. Zależnie od miejsca zakupu, płyta może nosić
Różnice między formatami nagrywania na płyty DVD-RW
Przykłady nieodpowiednich płyt:
Dostosowywanie jakości obrazu do charakteru sceny
• DVD-R 12 cm • DVD-RW 12 cm • DVD+RW 12 cm • DVD+R • DVD-RAM • DVD-ROM
• CD • CD-R • CD-ROM • CD-RW
System kodowania VBR* umożliwia efektywniejsze wykorzystanie pojemności płyty przy nagrywaniu obrazu, ponieważ automatycznie dostosowuje jakość obrazu do nagrywanej sceny. Nagrywanie szybko poruszającego się obiektu wymaga większej ilości miejsca niż nagrywanie statycznego obrazu. Z tego powodu może się skrócić dostępny czas nagrywania.
Tryb Video zapewnia zgodność z większością odtwarzaczy.
Tryb VR (Video Recording) pozwala na montaż materiału nagranego przy użyciu kamery DVD Handycam, na przykład na kasowanie i dzielenie scen. Sfinalizowaną płytę można odtwarzać w sprzęcie DVD zgodnym z trybem VR.
• Dodatkowych informacji dotyczących zgodności należy szukać w danych technicznych urządzenia odtwarzającego.
12
* VBR jest skrótem oznaczającym zmienną przepływność (Variable Bit Rate). Ta funkcja pozwala kamerze na automatyczne dostosowywanie przepływności (ilości danych przesyłanych w określonym czasie) do nagrywanej sceny.
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========12========

Co można robić kamerą DVD Handycam (cd.)
Możliwości kamery DVD Handycam Wybieranie płyty
Funkcje DVD niedostępne przy nagrywaniu na taśmie
Łatwe nagrywanie i możliwość odtwarzania nagrań bez przewijania
Jakiej płyty można użyć?
W kamerze DVD Handycam można używać wymienionych pod spodem rodzajów płyt. W przypadku płyt DVD-RW można wybrać żądany tryb nagrywania (VIDEO lub VR).
Możliwości kamery DVD Handycam
Rozpoczęcie nagrywania i sprawdzenie nagrania nie wymaga przewijania. Zapis obrazu automatycznie odbywa się w wolnym miejscu na płycie. Nie ma więc ryzyka przypadkowego skasowania ważnego nagrania.
Rodzaj płyty i format nagrania
DVD-R 8 cm
DVD-RW 8 cm
DVD+RW 8 cm
Tryb VIDEO
Tryb VR
Oznaczenie używane w instrukcji
Szybkie przesyłanie danych do komputera
Cechy
Na takiej płycie można dokonać tylko jednego nagrania.
Ten rodzaj płyty umożliwia wielokrotne zastępowanie nagrań przez sformatowanie* płyty, nawet gdy płyta jest pełna.
Importowanie danych do komputera trwa krócej niż samo nagrywanie. Jeśli komputer jest wyposażony w interfejs USB Hi-Speed (USB 2.0), to transmisja danych przebiega jeszcze szybciej.
• Kamery DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E nie mogą być podłączane do komputera.
• Używać płyt Sony lub płyt z oznaczeniem oznaczenie .
. Zależnie od miejsca zakupu, płyta może nosić
Różnice między formatami nagrywania na płyty DVD-RW
Przykłady nieodpowiednich płyt:
Dostosowywanie jakości obrazu do charakteru sceny
• DVD-R 12 cm • DVD-RW 12 cm • DVD+RW 12 cm • DVD+R • DVD-RAM • DVD-ROM
• CD • CD-R • CD-ROM • CD-RW
System kodowania VBR* umożliwia efektywniejsze wykorzystanie pojemności płyty przy nagrywaniu obrazu, ponieważ automatycznie dostosowuje jakość obrazu do nagrywanej sceny. Nagrywanie szybko poruszającego się obiektu wymaga większej ilości miejsca niż nagrywanie statycznego obrazu. Z tego powodu może się skrócić dostępny czas nagrywania.
Tryb Video zapewnia zgodność z większością odtwarzaczy.
Tryb VR (Video Recording) pozwala na montaż materiału nagranego przy użyciu kamery DVD Handycam, na przykład na kasowanie i dzielenie scen. Sfinalizowaną płytę można odtwarzać w sprzęcie DVD zgodnym z trybem VR.
• Dodatkowych informacji dotyczących zgodności należy szukać w danych technicznych urządzenia odtwarzającego.
* Formatowanie przygotowuje płytę do nagrywania. Powoduje też usunięcie z płyty wszystkich danych, przez co pozwala na wykorzystanie pełnej pojemności nośnika i wielokrotne użycie płyty (str. 51).
13
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========13========

Wybieranie płyty (cd.)
Czy poszczególne rodzaje płyt różnią się funkcjonalnie? Dostępne funkcje zależą od rodzaju płyty i formatu nagrywania.
Rodzaj płyty
Zapis filmów i fotografii
(str. 28,
32)




Natychmiastowe odtwarzanie ostatniej sceny (str. 38)
Natychmiastowe kasowanie ostatniej sceny
(str. 38)








Odtwarzanie nagrań w innych odtwarzaczach (str. 30,
DVD po sfinalizowaniu płyty1)
44)




DVD bez finalizacji płyty1)
Odtwarzanie nagrań w innych odtwarzaczach
(str. 44)
Tworzenie menu DVD podczas finalizacji płyty
(str. 45)
Nagrywanie dodatkowych scen po sfinalizowaniu płyty
(str. 50)



2)





3)

4)
formatowanie
Wielokrotne wykorzystywanie płyty przez jej
(str. 51)
Edycja obrazu w kamerze DVD Handycam
(str. 72)
Przesyłanie nagrywanych scen do komputera i ich edycja
(str. 82)












1)
Płyty DVD nagrane w kamerze Sony DVD Handycam są przystosowane do odtwarzania w domowych
odtwarzaczach DVD, nagrywarkach DVD i w komputerowych napędach DVD. Płyty DVD-RW nagrane w trybie VR trzeba odtwarzać w urządzeniach zgodnych z trybem VR. Nie gwarantuje się odtwarzania we wszystkich domowych odtwarzaczach DVD, nagrywarkach DVD i komputerowych napędach DVD. Dodatkowych informacji dotyczących zgodności należy szukać w danych technicznych urządzenia odtwarzającego.
2)
Nie próbować odtwarzać takich płyt w napędzie DVD-ROM komputera. Grozi to awarią.
3)
Konieczna jest definalizacja (str. 50).
4)
Pojawia się prośba o potwierdzenie zamiaru nagrania dodatkowego materiału (str. 50).
14
Czy już wiesz, jaki rodzaj płyty odpowiada Twoim potrzebom? W takim razie możesz zacząć korzystać z kamery DVD Handycam.
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========14========

Wybieranie płyty (cd.)
Czy poszczególne rodzaje płyt różnią się funkcjonalnie? Dostępne funkcje zależą od rodzaju płyty i formatu nagrywania.
Jak wybrać płytę
Poniższy diagram pomaga w wyborze optymalnej płyty dla danego zastosowania.
Możliwości kamery DVD Handycam
Rodzaj płyty
Czy płyta ma być wielokrotnie używana?
Zapis filmów i fotografii
(str. 28, 32)




Nie. Nie zamierzam kasować nagrań.
Tak. Chcę wielokrotnie wykorzystywać płytę.
Natychmiastowe odtwarzanie ostatniej sceny (str. 38)




Natychmiastowe kasowanie ostatniej sceny
(str. 38)




Odtwarzanie nagrań w innych odtwarzaczach (str. 30, DVD po sfinalizowaniu płyty1) 44)




Odtwarzanie nagrań w innych odtwarzaczach DVD bez finalizacji płyty1)
(str. 44)
Jak będzie wykorzystywana płyta po nagraniu?



2)
Tworzenie menu DVD podczas finalizacji płyty
(str. 45)




Chcę poddawać płytę edycji, na przykład poprzez podział i kasowanie scen.
Chcę odtwarzać płytę w różnych urządzeniach DVD.
Nagrywanie dodatkowych scen po sfinalizowaniu płyty
(str. 50)

3)

4)
Wielokrotne wykorzystywanie płyty przez jej formatowanie
(str. 51)




Edycja obrazu w kamerze DVD Handycam
(str. 72)




Przesyłanie nagrywanych scen do komputera i ich edycja
(str. 82)




Ponadto płyta może być odtwarzana w różnych urządzeniach odtwarzających DVD.
Ponadto płyta może być odtwarzana bez finalizacji.
1)
Płyty DVD nagrane w kamerze Sony DVD Handycam są przystosowane do odtwarzania w domowych
odtwarzaczach DVD, nagrywarkach DVD i w komputerowych napędach DVD. Płyty DVD-RW nagrane w trybie VR trzeba odtwarzać w urządzeniach zgodnych z trybem VR. Nie gwarantuje się odtwarzania we wszystkich domowych odtwarzaczach DVD, nagrywarkach DVD i komputerowych napędach DVD. Dodatkowych informacji dotyczących zgodności należy szukać w danych technicznych urządzenia odtwarzającego.
2)
Nie próbować odtwarzać takich płyt w napędzie DVD-ROM komputera. Grozi to awarią.
3)
Konieczna jest definalizacja (str. 50).
4)
Pojawia się prośba o potwierdzenie zamiaru nagrania dodatkowego materiału (str. 50).
Czy już wiesz, jaki rodzaj płyty odpowiada Twoim potrzebom? W takim razie możesz zacząć korzystać z kamery DVD Handycam.
15
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========15========

Krok 1: sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Prosimy o sprawdzenie, czy kamerze towarzyszy Ściereczka do czyszczenia (1 szt.) wymienione poniżej wyposażenie.
Jeśli czegokolwiek brakuje prosimy o kontakt
Pas na ramię (1 szt.) (str. 113) z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Krok 2: ładowanie akumulatora
Można ładować akumulator „InfoLITHIUM” (z serii P) (str. 107) zainstalowany na kamerze.
Osłona gniazda DC IN
Gniazdo DC IN
Płyta DVD-R DMR30 (1 szt.) (str. 13) (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Osłona stopki (1 szt.) (str. 81) (oprócz DCR-DVD403E/DVD803E) Zainstalowana na kamerze.
Zasilacz sieciowy (1 szt.) (str. 17)
Przykrywka obiektywu (1 szt.) (str. 20) (DCR-DVD92E/DVD602E)
Zainstalowana na kamerze.
Lampka CHG
Przełącznik
POWER
Akumulator
Wtyk zasilający
Akumulator (1 szt.) (str. 18)
NP-FP50: Modele inne niż DCR-DVD403E/
DVD803E
NP-FP70: DCR-DVD403E/DVD803E
Przewód zasilający
Do gniazdka sieciowego
Zasilacz sieciowy
Przewód zasilający (1 szt.) (str. 17)
CD-ROM „PicturePackage Ver.1.8” (1 szt.) (str. 82) (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/ DVD602E)
Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja) (1 szt.)
1 Wsuń akumulator w kierunku
wskazywanym przez strzałkę aż
do zablokowania.
Przewód połączeniowy AV (1 szt.) (str. 42, 78)
Przewód USB (1 szt.) (str. 82) (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)
2 Przesuń przełącznik POWER
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aby przestawić go
w położenie OFF (CHG).
Bezprzewodowy pilot (1 szt.) (str. 41) (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria litowa.
16
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========16========

Krok 1: sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Prosimy o sprawdzenie, czy kamerze towarzyszy
wymienione poniżej wyposażenie.
Jeśli czegokolwiek brakuje prosimy o kontakt
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Krok 2: ładowanie akumulatora
Można ładować akumulator „InfoLITHIUM” (z serii P) (str. 107) zainstalowany na kamerze.
Osłona gniazda DC IN
Gniazdo DC IN
Płyta DVD-R DMR30 (1 szt.) (str. 13) (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Lampka CHG
Przełącznik
POWER
Akumulator
Zasilacz sieciowy (1 szt.) (str. 17)
Wtyk zasilający
Przewód zasilający
Do gniazdka sieciowego
Zasilacz sieciowy
Przewód zasilający (1 szt.) (str. 17)
1 Wsuń akumulator w kierunku
wskazywanym przez strzałkę aż
do zablokowania.
Przewód połączeniowy AV (1 szt.) (str. 42, 78)
Przewód USB (1 szt.) (str. 82) (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)
2 Przesuń przełącznik POWER
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aby przestawić go
w położenie OFF (CHG).
Bezprzewodowy pilot (1 szt.) (str. 41) (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria litowa.
3 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN kamery.
Aby podłączyć zasilacz sieciowy, otwórz osłonę gniazda DC IN.
Czynności wstępne
Osłona gniazda DC IN
Dopasuj znak  na wtyku zasilającym do znaku  na kamerze.
4 Używając przewodu zasilającego,
podłącz zasilacz sieciowy do
gniazdka sieciowego.
Zapali się lampka CHG i rozpocznie się ładowanie.
5 Po całkowitym naładowaniu
akumulatora lampka CHG
zgaśnie. Odłącz wówczas zasilacz
sieciowy od gniazda DC IN.
kamery.
W czasie odłączania zasilacza od gniazda DC IN należy trzymać zarówno kamerę, jak i wtyk zasilający.
17
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========17========

Krok 2: ładowanie akumulatora (cd.)
Zdejmowanie akumulatora Naciskając występ na środku przycisku zdejmowania akumulatora BATT (), przesuń przycisk w kierunku wskazywanym przez strzałkę, przesuń akumulator ku tyłowi kamery, po czym go zdejmij ().
Występ
Przycisk
zdejmowania
BATT
Przechowywanie akumulatora Przed długotrwałym przechowywaniem należy wyładować akumulator (str. 107).
Użycie zewnętrznego źródła zasilania Należy wykonać takie same połączenia jak przy ładowaniu akumulatora. Akumulator nie będzie się wtedy wyładowywał.
Czas ładowania (pełne ładowanie) Przybliżony czas trwania (w minutach) pełnego ładowania całkowicie wyładowanego akumulatora.
Akumulator
Czas ładowania
NP-FP50*
130
NP-FP70**
160
NP-FP90
220
* Dostarczany z modelami innymi niż DCR-DVD403E/DVD803E.
**Dostarczany z DCR-DVD403E/DVD803E.
Czas nagrywania
Przybliżony czas pracy (w minutach) całkowicie naładowanego akumulatora.
18
Dla DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E
Akumulator
Czas ciągłego
Długość nagrywania
typowego
nagrania
80 35
85 40
90 40
170 80
185 90
190 90
300 145
335 165
345 170
Czas odtwarzania
Przybliżony czas pracy (w minutach) całkowicie naładowanego akumulatora.
Dla DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E
NP-FP50 (dostarczony)
Akumulator
Panel LCD otwarty*
Panel LCD zamknięty
NP-FP70
NP-FP50 (dostarczony)
105
125
NP-FP70
225
265
NP-FP90
NP-FP90
400
475
Dla DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
Dla DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
Akumulator
Czas ciągłego nagrywania
Długość typowego nagrania
Akumulator
Panel LCD otwarty*
Panel LCD zamknięty
NP-FP50 (dostarczony)
NP-FP70
190
NP-FP70
NP-FP90
75 85 90 160 180 190 290 320 345
35 40 40 70 85 90 140 155 170
NP-FP50 (dostarczony)
90
110
235
NP-FP90
345
415
Dla DCR-DVD403E/DVD803E
Dla DCR-DVD403E/DVD803E
Akumulator
Panel LCD otwarty*
Panel LCD zamknięty
Czas ciągłego
Długość Akumulator
nagrywania
typowego
nagrania
55 25 NP-FP50 60 25
60 25 NP-FP70
120 55 (dostarczony)
125 60
130 60
215 105 NP-FP90 230 110
235 115 Nagrywanie w następujących warunkach: U góry: przy włączonym podświetleniu ekranu LCD W środku: przy wyłączonym podświetleniu ekranu LCD
U dołu: czas nagrywania z użyciem celownika, przy zamkniętym panelu LCD.
NP-FP50
90
105
NP-FP70 (dostarczony)
190
225
NP-FP90
345
400
* Przy włączonym podświetleniu ekranu LCD.
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========18========

Dla DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E
Akumulator
NP-FP50 (dostarczony)
Akumulator
Panel LCD otwarty*
NP-FP70
NP-FP90
Czas ciągłego
Długość nagrywania
typowego
nagrania
80 35
85 40
90 40
170 80
185 90
190 90
300 145
335 165
345 170
Czas odtwarzania
Przybliżony czas pracy (w minutach) całkowicie naładowanego akumulatora.
Dla DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E
Panel LCD zamknięty
NP-FP50 (dostarczony)
105
125
NP-FP70
225
265
NP-FP90
400
475
Dla DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
Dla DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
Akumulator
Czas ciągłego nagrywania
Długość typowego nagrania
Akumulator
Panel LCD otwarty*
Panel LCD zamknięty
NP-FP50 (dostarczony)
NP-FP50 (dostarczony)
90
110
NP-FP70
190
235
NP-FP70
NP-FP90
NP-FP90
75 85 90 160 180 190 290 320 345
35 40 40 70 85 90 140 155 170
345
415
Dla DCR-DVD403E/DVD803E
Dla DCR-DVD403E/DVD803E
Akumulator
Panel LCD otwarty*
Panel LCD zamknięty
Czas ciągłego
Długość Akumulator
nagrywania
typowego
nagrania
55 25 NP-FP50 60 25
60 25 NP-FP70
120 55 (dostarczony)
125 60
130 60
215 105 NP-FP90 230 110
235 115 Nagrywanie w następujących warunkach: U góry: przy włączonym podświetleniu ekranu LCD W środku: przy wyłączonym podświetleniu ekranu LCD
U dołu: czas nagrywania z użyciem celownika, przy zamkniętym panelu LCD.
NP-FP50
90
105
NP-FP70 (dostarczony)
190
225
NP-FP90
345
400
* Przy włączonym podświetleniu ekranu LCD.
Uwagi o akumulatorze
• Przed wymianą akumulatora należy przesunąć przełącznik POWER do góry, w położenie OFF (CHG).
• Podczas ładowania, w następujących przypadkach miga lampka CHG albo nie pojawiają się prawidłowe informacje o akumulatorze (str. 37):
– akumulator jest niewłaściwie zainstalowany, – akumulator jest uszkodzony,
– akumulator jest zupełnie wyładowany
(dotyczy tylko informacji o akumulatorze). • Kiedy do gniazda DC IN kamery jest podłączony zasilacz sieciowy, kamera nie będzie zasilana z akumulatora, nawet jeśli przewód zasilający jest wyłączony z sieci.
• Kiedy jest podłączona lampa wideo (wyposażenie dodatkowe), zaleca się użycie akumulatora NP-FP70 lub NP-FP90.
Czynności wstępne
Czas ładowania / nagrywania /
odtwarzania
• Podane wartości czasowe zostały zmierzone w temperaturze 25°C. (Zalecany zakres temperatur wynosi od 10 do 30°C).
• Czas nagrywania i odtwarzania zmniejsza się w niskiej temperaturze.
• Czas nagrywania i odtwarzania może się zmniejszyć w pewnych warunkach pracy kamery.
Zasilacz sieciowy
• Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego i łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie awarii natychmiast wyłączyć zasilacz sieciowy z sieci. • Nie używać zasilacza sieciowego umieszczonego w ciasnym miejscu, na przykład między ścianą a meblem.
• Nie zwierać metalowymi przedmiotami styków na wtyku zasilającym zasilacza sieciowego. Grozi to awarią.
OSTRZEŻENIE
• Jeśli do kamery jest podłączony zasilacz sieciowy włączony do gniazdka sieciowego, to kamera pozostaje pod napięciem nawet wówczas, gdy jest wyłączona.
19
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========19========

Krok 3: włączanie zasilania i właściwy sposób
trzymania kamery Aby nagrywać lub odtwarzać, należy przesuwać przełącznik POWER, tak aby zapaliła się właściwa lampka.
Przy pierwszym uruchomieniu kamery pojawia się ekran [CLOCK SET] (str. 23).
Przykrywka
obiektywu*
Przełącznik POWER
* Oprócz DCR-DVD92E/DVD602E
1 Włącz zasilanie. W tym celu
przytrzymaj wciśnięty zielony przycisk
na środku przełącznika POWER
i przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Aby nagrywać lub odtwarzać, przesuwaj przełącznik POWER w kierunku wskazywanym przez strzałkę aż do zapalenia się odpowiedniej lampki.
Zielony przycisk
(film): nagrywanie filmów
(fotografia): nagrywanie fotografii
(odtwarzanie / montaż): odtwarzanie obrazu z kamery. W przypadku płyt DVD-RW w trybie VR, również edycja nagrań.
CHG
20
• Kiedy przełącznikiem POWER wybrany jest tryb (filmu) lub (fotografii), otwiera się osłona obiektywu (oprócz DCR-DVD92E/ DVD602E).
• Po nastawieniu daty i godziny ([CLOCK SET], str. 23), przy kolejnych uruchomieniach kamery na ekranie LCD na kilka sekund będą się pojawiały bieżąca data i godzina.
2 Zdejmij osłonę obiektywu, ściskając
występy z obu stron osłony (oprócz
DCR-DVD92E/DVD602E).
3 Prawidłowo chwyć kamerę.
4 Trzymając starannie kamerę,
zaciśnij pasek na dłoń.
Wyłączanie zasilania Przestaw przełącznik POWER do góry, w położenie OFF (CHG).
• Nowo kupiona kamera będzie się automatycznie wyłączać, jeśli w ciągu mniej więcej 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność. Chroni to akumulator przed wyładowaniem ([A.SHUT OFF], str. 69).
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========20========

Krok 4: regulowanie ekranu LCD i celownika
Ekran LCD
Otwórz ekran LCD pod kątem prostym w stosunku do kamery (), po czym obróć go do położenia zapewniającego najlepsze warunki nagrywania lub odtwarzania ().
Celownik
Po zamknięciu panelu LCD w celu oszczędzania akumulatora lub gdy obraz na ekranie jest słabo widoczny możliwe jest wyświetlanie obrazu w celowniku.
Czynności wstępne
Maks. 180 stopni 
DISP/BATT INFO
Celownik
Wysuwaj celownik aż do usłyszenia trzasku.
Maks. 90 stopni

90 stopni względem kamery
• Uważać, aby przy otwieraniu lub regulowaniu ekranu LCD nie nacisnąć przypadkowo przycisków na ramce ekranu.
• Po otwarciu ekranu LCD pod kątem prostym do kamery i obróceniu go o 180 stopni w stronę obiektywu, można zamknąć panel LCD w taki sposób, że ekran będzie zwrócony na zewnątrz. Jest to wygodne przy odtwarzaniu.
Dźwignia regulacji soczewki celownika Poruszaj dźwignią dotąd, aż obraz stanie się wyraźny.
• Można regulować jasność podświetlenia celownika. W tym celu należy wybrać z menu warianty [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (str. 67). Nie wpływa to na nagrywany obraz.
Wyłączanie podświetlenia ekranu LCD Na kilka sekund naciśnij przycisk DISP/BATT INFO, tak aby pojawił się wskaźnik . Ustawienie to jest praktyczne, gdy kamera pracuje w silnym świetle albo gdy chce się zaoszczędzić energię w akumulatorze. Nie wpływa ono na nagrywany obraz. Aby włączyć podświetlenie ekranu LCD, na kilka sekund naciśnij przycisk DISP/BATT INFO, tak aby zniknął wskaźnik .
• Regulacja jasności ekranu LCD – patrz strona 66 (warianty [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT]).
21
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========21========

Krok 5: użycie panelu dotykowego
Używając panelu dotykowego, można odtwarzać nagrane obrazy (str. 29, 33) lub zmieniać ustawienia (str. 52).
Dotykaj przycisków wyświetlanych na ekranie.
Zmienianie języka
Można zmienić język, w jakim będą się pojawiały ekrany i komunikaty. Do wybierania języka służy parametr [LANGUAGE] w menu
(TIME/LANGU.) (str. 69).
Dotknij przycisku na ekranie LCD
DISP/BATT INFO
• Tak samo należy postępować przy naciskaniu przycisków na ramce ekranu LCD.
• Uważać, aby przy korzystaniu z panelu dotykowego nie nacisnąć przypadkowo przycisków na ramce ekranu.
Ukrywanie wskaźników ekranowych Aby na przemian wyświetlać i ukrywać wskaźniki ekranowe (licznik itp.), naciskaj przycisk DISP/BATT INFO.
22
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========22========

Krok 6: nastawianie daty i godziny
Używając kamery po raz pierwszy, należy nastawić datę i godzinę. Jeśli data i godzina nie zostaną nastawione, przy każdym włączeniu kamery i po każdej zmianie położenia przełącznika POWER będzie się pojawiał ekran [CLOCK SET].
• Jeśli kamera nie będzie używana przez mniej więcej 3 miesiące, wyładuje się wewnętrzny akumulator kamery, co spowoduje skasowanie ustawień daty i godziny. Trzeba wtedy naładować wewnętrzny akumulator kamery (str. 111) i ponownie nastawić datę i godzinę.
Przełącznik
POWER
W przypadku pierwszej regulacji zegara przejdź do czynności 4.
1 Dotknij przycisków
 [SETUP].
2Przyciskami / wskaż
wariant TIME/LANGU., po
czym dotknij przycisku .
3 Przyciskami / wskaż
wariant [CLOCK SET], po czym
dotknij przycisku .
4 Przyciskami / wskaż
żądaną strefę geograficzną, po
czym dotknij przycisku .
Czynności wstępne
5 W razie potrzeby przyciskami
/ zmień ustawienie parametru
[SUMMERTIME] (czas letni) na
[ON], po czym dotknij przycisku
.
6 Przyciskami / nastaw
parametr [Y] (rok), po czym
dotknij przycisku .
Można nastawić dowolny rok do 2079 włącznie.
7 Nastaw kolejno parametry [M]
(miesiąc), [D] (dzień), godzinę
i minuty, za każdym razem
dotykając przycisku .
Zegar rozpocznie pracę.
• Informacje o strefach czasowych na świecie podano na stronie 106.
23
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========23========

Krok 7: wkładanie płyty
Do nagrywania należy użyć nowej płyty DVD-R, DVD-RW lub DVD+RW o średnicy 8 cm (str. 13).
• Najpierw należy usunąć z płyty kurz i odciski palców, używając do tego ściereczki czyszczącej dostarczonej z kamerą (str. 5).
Przełącznik POWER
1 Sprawdź, czy kamera jest
włączona.
• Płytę można wyjąć nawet wtedy, gdy kamera jest wyłączona, o ile jest podłączone źródło zasilania. W takim przypadku po wymianie płyty nie rozpocznie się automatyczne rozpoznawanie płyty (czynność 4).
2 Przesuń suwak otwierania
pokrywy płyty OPEN w kierunku
wskazywanym przez strzałkę
(OPEN ).
Na ekranie LCD pojawi się napis [PREPARING TO OPEN]. Rozlegnie się melodia otwierania, po której będą powtarzane sygnały dźwiękowe. Kiedy sygnały ucichną, pokrywa płyty automatycznie się otworzy.
24
Suwak otwierania pokrywy płyty OPEN
Obiektyw czytnika
Kiedy pokrywa płyty nieco się otworzy, otwórz ją dalej.
• Uważać, aby przy otwieraniu lub zamykaniu pokrywy płyty nie zakłócić operacji dłonią lub innym obiektem. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu płyty przesuń pasek pod spód kamery.
• Przytrzaśnięcie zamykaną pokrywą płyty paska na dłoń lub sznurka przykrywki obiektywu* grozi awarią kamery.
* DCR-DVD92E/DVD602E.
3 Umieść płytę tak, aby nagrywana
strona znalazła się od strony
kamery, po czym naciśnij środek
płyty, tak aby rozległ się lekki
trzask.
W przypadku użycia płyty jednostronnej włóż płytę miejscem na opis na zewnątrz.
• Nie dotykać nagrywanej strony płyty ani obiektywu czytnika. Szczegóły dotyczące obiektywu czytnika podano na stronie 111.
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========24========

4 Zamknij pokrywę płyty.
Kamera zacznie rozpoznawanie włożonej płyty.
W zależności od rodzaju i stanu płyty, jej rozpoznanie przez kamerę może nastąpić z opóźnieniem.
DVD-R
Nagrywanie można zacząć natychmiast po tym, jak z ekranu LCD zniknie napis [DISC ACCESS]. Nie jest konieczne wykonanie czynności 5 i następnych.
DVD-RW
Wybierz format nagrywania i sformatuj płytę. Przejdź do czynności 5.
DVD+RW
Pojawia się ekran FORMAT. Przejdź wówczas do czynności 6.
• Kiedy jest włączony tryb Easy Handycam (str. 27), pojawia się komunikat [Format the disc? If not, remove the disc.]. Dotknij wówczas przycisku OK i przejdź do czynności 7.
5 Wybierz format nagrywania płyty
DVD-RW i dotknij przycisku .
Tryb VIDEO
Po sfinalizowaniu płyty będzie ją można odtwarzać w większości odtwarzaczy DVD. Tryb VR
Będzie można montować, kasować lub, w przypadku filmów, dzielić nagrania w kamerze (str. 72). Sfinalizowaną płytę będzie jednak można odtworzyć tylko w odtwarzaczach DVD zgodnych z trybem VR.
6 Dotknij przycisków
[YES]  [YES].
7 Kiedy pojawi się komunikat
[Completed], dotknij przycisku
.
Czynności wstępne
Po zakończeniu formatowania można rozpocząć nagrywanie na płytę DVD-RW lub DVD+RW.
• W czasie formatowania nie zdejmować akumulatora ani nie odłączać zasilacza sieciowego.
Wyjmowanie płyty
Wykonaj czynności 1 i 2, aby otworzyć pokrywę płyty, po czym wyjmij płytę.
W zależności od stanu płyty i jej zawartości wyjęcie płyty może nastąpić z opóźnieniem.
• Kiedy pali się albo miga lampka ACCESS albo na ekranie LCD widać napis [DISC ACCESS] lub [PREPARING TO OPEN], nie potrząsać kamerą i chronić ją przed wibracją.
• Jeśli płyta jest niewłaściwie włożona, to zamknięcie pokrywy płyty grozi uszkodzeniem kamery. • Kiedy kamera rozpozna płytę, na mniej więcej 8 sekund pojawiają się informacje o płycie, takie jak data pierwszego użycia i informacja o wcześniej nagranych obszarach. W zależności od stanu płyty kamera może wyświetlać błędne informacje o wcześniej nagranych obszarach.
• Aby skasować całą zawartość płyty DVD-RW / DVD+RW, a następnie ponownie wykorzystać płytę do nagrania nowego obrazu, należy zapoznać się z podrozdziałem „Kasowanie z płyty wszystkich scen (formatowanie)” na stronie 51.
25
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========25========

Krok 8: wybieranie współczynnika kształtu (16:9 lub 4:3) nagrywanego obrazu (DCR-DVD202E/ DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E)
Nagrywając w trybie 16:9 (panoramicznym), można uzyskać panoramiczny obraz o dużej rozdzielczości.
Nagrywanie w tym trybie zaleca się, jeśli obraz ma być odtwarzany na panoramicznym telewizorze.
Przełącznik POWER
• Współczynnika kształtu nie można zmienić w następujących przypadkach:
– kiedy przełącznikiem POWER została
włączona lampka (fotografii),
– podczas nagrywania filmu,
– po wybraniu efektu [OLD MOVIE] z grupy
[D.EFFECT] (str. 64).
• Różnice w kącie widzenia między trybami 4:3 a 16:9 zależą od ustawienia zoomu. • Podczas nagrywania na płycie DVD-R / DVD-RW (tryb VIDEO) / DVD+RW, w następujących przypadkach może dojść do skrócenia czasu nagrywania:
– gdy płyta zawiera nagranie zarówno w trybie
16:9, jak i 4:3,
– gdy przy nagrywaniu w trybie 4:3 zmieniane
jest ustawienie parametru [REC MODE]
(str. 65).
Przycisk WIDE SELECT
1 Przesuwając przełącznik POWER
do dołu, włącz lampkę (filmu).
Odtwarzanie obrazu po podłączeniu kamery do telewizora
W zależności od telewizora, zmień ustawienie parametru [TV TYPE] na [16:9] lub [4:3]. • Jeśli przy wybranym ustawieniu [4:3] parametru [TV TYPE] wyświetlany jest obraz nagrany w trybie 16:9, to przy odtwarzaniu pewnych scen obraz może być niewyraźny.
2 Naciskając przycisk WIDE
SELECT, wybierz żądany
współczynnik kształtu.
Odtwarzanie obrazu za pomocą odtwarzacza lub nagrywarki DVD Sposób wyświetlania obrazu na ekranie telewizora zależy od używanego urządzenia. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi używanego urządzenia.
• Obraz nagrany na płycie DVD+RW w trybie 16:9 może być zwężony przy odtwarzaniu w odtwarzaczu lub nagrywarce DVD.
16:9*
4:3*
* W przypadku wyświetlania na ekranie LCD. Obraz w celowniku może wyglądać inaczej.
26
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========26========

Easy Handycam – użycie kamery z automatycznymi ustawieniami Uproszczona obsługa kamery
Kiedy kamera pracuje w trybie Easy Handycam, większość jej ustawień jest regulowana automatycznie, co uwalnia użytkownika od konieczności wykonywania szczegółowych regulacji.
Ponieważ użytkownik ma do dyspozycji tylko podstawowe funkcje, a dla ułatwienia oglądania zwiększa się wielkość wyświetlanych napisów, kamera jest łatwa w obsłudze nawet dla osoby, która pierwszy raz
trzyma ją w ręku.
Najpierw należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Czynności wstępne” (Krok 1 do 8, str. 16 – 26).
• W przypadku włożenia nowej płyty DVD-RW, zostanie ona sformatowania w trybie VIDEO.
• W przypadku użycia płyty DVD-RW nagranej w trybie VR, nie można korzystać z funkcji edycyjnych (str. 72).
Jeśli nie zamierzasz korzystać z trybu Easy Handycam, przejdź na stronę 32.
Easy Handycam – użycie kamery z automatycznymi ustawieniami
1 Włącz zasilanie. W tym celu przytrzymaj wciśnięty zielony przycisk
na środku przełącznika POWER i przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Zielony przycisk
2 Naciśnij przycisk EASY.
Wyłączanie funkcji Easy Handycam Ponownie naciśnij przycisk EASY.
Lampka EASY zgaśnie.
• Jeśli kamera zostanie wyłączona przy włączonym trybie Easy Handycam, to przy powtórnym włączeniu zasilania tryb ten włączy się automatycznie.
Przełącznik POWER
Przycisk EASY
Teraz spróbuj nagrywać

Kiedy jest włączony tryb Easy Handycam • Nie można używać niektórych przycisków i przełączników (str. 28, 29) oraz ustawień w menu (str. 54).
• Przy próbie wykonania niedozwolonej operacji pojawi się komunikat [Invalid during Easy Handycam operation].
27
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========27========

Easy Handycam – użycie kamery z automatycznymi ustawieniami (cd.) Łatwe nagrywanie
Po włączeniu trybu Easy Handycam obowiązują standardowe ustawienia nagrywania filmu (REC MODE) i fotografii (QUALITY i IMAGE SIZE) (str. 62, 65).
1 Przesuwając przełącznik POWER  do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).
1 Przesuwając przełącznik POWER  do dołu, włącz lampkę
(fotografii).
(filmu) lub
Upewnij się, że pali się niebieska lampka EASY . Jeśli lampka nie pali się, naciśnij przycisk EASY, aby ją włączyć (str. 27).
Na ekranie LCD pojawi się ekran indeksu wizualnego.
Upewnij się, że pali się niebieska lampka EASY . Jeśli lampka nie pali się, naciśnij przycisk EASY, aby ją włączyć (str. 27).
Ekran indeksu wizualnego
 

Poprzednich 6 obrazów
Następnych 6 obrazów
Karta filmów
… Nagrywanie filmów … Nagrywanie fotografii
… Aby odtwarzać
Karta fotografii


Pojawia się na ostatnio wyświetlonym obrazie
2 Zacznij nagrywać.
2 Zacznij odtwarzać.
Filmy
Fotografie
Filmy
Fotografie
Naciśnij przycisk REC START/ STOP  (albo ).
Lekko naciśnij i przytrzymaj przycisk PHOTO , aby nastawić ostrość (), po czym do końca wciśnij przycisk ().
Dotknij karty filmów, a następnie filmu, który chcesz odtworzyć.
Dotknij karty fotografii, a następnie fotografii, którą chcesz odtworzyć.
Piknięcie
Dźwięk migawki
Początek sceny / poprzednia scena
Odtwarzanie / pauza
Następna scena


[STBY]  [REC] Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk.
Miga Zapala się Rozlegnie się dźwięk migawki. Obraz jest zapisany, kiedy znikną paski we wskaźniku
.
Zatrzymywanie (przejście na Wyszukiwanie ekran indeksu wizualnego) w tył / w przód
Poprzednia / następna Przejście na ekran indeksu
wizualnego
Po odtworzeniu wybranego filmu z powrotem pojawia się ekran indeksu wizualnego.
• Po dotknięciu filmu oznaczonego symbolem  można odtworzyć film od miejsca, w którym został on poprzednio zatrzymany. Po nagraniu nowego obrazu nie pojawia się na nim symbol .
• W trybie Easy Handycam działają następujące funkcje:
– powiększanie wyświetlanego obrazu
(PB zoom) (str. 36),
– wyłączanie podświetlenia ekranu LCD (str. 21).
28
Aby nagrać następny obraz Wykonaj czynność 2.
• Jeśli płyta nie jest sfinalizowana (str. 30) i pozostaje na niej wolne miejsce, to możliwe jest dokonywanie dalszych nagrań również po wykonaniu następujących czynności:
– wyłączeniu zasilania i jego ponownym włączeniu, – wyjęciu płyty z kamery i jej ponownym włożeniu.
• W trybie Easy Handycam nie działają następujące funkcje:
– kompensacja światła w tle (BACK LIGHT)
(str. 35),
– wyłączanie podświetlenia ekranu LCD (str. 21), – sprawdzanie / kasowanie ostatniej sceny (str. 38).
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========28========

Łatwe odtwarzanie
Po włączeniu trybu Easy Handycam obowiązują standardowe ustawienia nagrywania filmu (REC MODE) i fotografii (QUALITY i IMAGE SIZE) (str. 62, 65).
1 Przesuwając przełącznik POWER  do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).
1 Przesuwając przełącznik POWER  do dołu, włącz lampkę
(fotografii).
(filmu) lub
Upewnij się, że pali się niebieska lampka EASY . Jeśli lampka nie pali się, naciśnij przycisk EASY, aby ją włączyć (str. 27).
Na ekranie LCD pojawi się ekran indeksu wizualnego.
Upewnij się, że pali się niebieska lampka EASY . Jeśli lampka nie pali się, naciśnij przycisk EASY, aby ją włączyć (str. 27).
Ekran indeksu wizualnego
 
Easy Handycam – użycie kamery z automatycznymi ustawieniami

Poprzednich 6 obrazów
Następnych 6 obrazów
Karta filmów
… Nagrywanie filmów … Nagrywanie fotografii
… Aby odtwarzać
Karta fotografii


Pojawia się na ostatnio wyświetlonym obrazie
2 Zacznij nagrywać.
2 Zacznij odtwarzać.
Filmy
Fotografie
Filmy
Fotografie
Naciśnij przycisk REC START/ STOP  (albo ).
Lekko naciśnij i przytrzymaj przycisk PHOTO , aby nastawić ostrość (), po czym do końca wciśnij przycisk ().
Dotknij karty filmów, a następnie filmu, który chcesz odtworzyć.
Początek sceny / poprzednia scena
Następna scena
Dotknij karty fotografii, a następnie fotografii, którą chcesz odtworzyć.
Data / godzina
nagrania
Odtwarzanie / pauza


[STBY]  [REC] Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk.
Miga Zapala się Rozlegnie się dźwięk migawki. Obraz jest zapisany, kiedy znikną paski we wskaźniku
.
Zatrzymywanie (przejście na Wyszukiwanie Data / godzina ekran indeksu wizualnego) w tył / w przód nagrania
Poprzednia / następna Przejście na ekran indeksu
wizualnego
Po odtworzeniu wybranego filmu z powrotem pojawia się ekran indeksu wizualnego.
Aby nagrać następny obraz Wykonaj czynność 2.
• Jeśli płyta nie jest sfinalizowana (str. 30) i pozostaje na niej wolne miejsce, to możliwe jest dokonywanie dalszych nagrań również po wykonaniu następujących czynności:
– wyłączeniu zasilania i jego ponownym włączeniu, – wyjęciu płyty z kamery i jej ponownym włożeniu.
• W trybie Easy Handycam nie działają następujące funkcje:
– kompensacja światła w tle (BACK LIGHT)
(str. 35),
– wyłączanie podświetlenia ekranu LCD (str. 21), – sprawdzanie / kasowanie ostatniej sceny (str. 38).
• Po dotknięciu filmu oznaczonego symbolem  można odtworzyć film od miejsca, w którym został on poprzednio zatrzymany. Po nagraniu nowego obrazu nie pojawia się na nim symbol .
• W trybie Easy Handycam działają następujące funkcje:
– powiększanie wyświetlanego obrazu
(PB zoom) (str. 36),
– wyłączanie podświetlenia ekranu LCD (str. 21).
29
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/
DVD803E 2-587-623-11 (1)

========29========

Easy Handycam – użycie kamery z automatycznymi ustawieniami (cd.)
Przygotowanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczu DVD (finalizacja)
Użycie trybu Easy Handycam ułatwia finalizację płyty ze względu na automatyczny wybór ustawień następujących funkcji:
– tworzenia menu DVD w celu wyświetlania miniatur obrazów na odtwarzaczu DVD itp. (str. 45), – tworzenia filmu photomovie umożliwiającego wyświetlanie fotografii na odtwarzaczu DVD itp. (str. 46). Aby wybrać własne ustawienia powyższych funkcji i sfinalizować płytę, należy wyłączyć tryb Easy Handycam i sfinalizować płytę w normalnym trybie (str. 44).
• Na sfinalizowanej płycie DVD-R nie można dokonywać nowych nagrań, nawet jeśli pozostaje na niej miejsce na nagrania.
• W trybie Easy Handycam nie można dokonywać nowych nagrań na sfinalizowanej płycie DVD RW (tryb VIDEO) / DVD+RW. Trzeba najpierw wyłączyć tryb Easy Handycam, a następnie wykonać czynności ze strony 50.
4 Kolejno dotknij następujących wariantów na ekranie LCD:



Dotknij
Dotknij
Dotknij



1 Połóż kamerę tak, aby była ona stabilna. Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN kamery.
Dotknij
Dotknij
Dotknij
Przycisk EASY
Gniazdo DC IN
• Podczas finalizacji chronić kamerę przed wstrząsem i wibracją. Nie odłączać zasilacza sieciowego. • Im mniejsza jest ilość materiału nagranego na płycie, tym dłużej trwa finalizacja.
Zasilacz sieciowy
5 Wyjmij płytę z kamery.
do gniazdka sieciowego
Teraz można odtwarzać płytę w odtwarzaczu DVD itp.
Należy się także zapoznać z instrukcją obsługi odtwarzacza DVD itp.
Przełącznik POWER
• Należy użyć zasilacza sieciowego. Zapobiegnie to wyczerpaniu się źródła zasilania kamery w trakcie finalizacji.
Kasowanie wszystkich scen po odtworzeniu (formatowanie) (DVD-RW: tryb VIDEO / DVD+RW)
2 Włącz kamerę i upewnij się, że pali się lampka EASY.
Jeśli lampka EASY jest zgaszona, naciśnij przycisk EASY, aby włączyć funkcję Easy Handycam.
Formatując płytę, można skasować z niej wszystkie nagrania i odzyskać jej pełną pojemność. Aby ponownie wykorzystać płytę DVD-RW do nagrywania w trybie VR, należy ją sformatować po wyłączeniu trybu Easy Handycam (str. 51).
• Nie jest możliwe odzyskanie skasowanej sceny.
3 Włóż płytę, którą chcesz sfinalizować.
Szczegóły podano w podrozdzia

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Kamera wideo
Nazwa SONY DCR-DVD403E
Model DCR-DVD 403 E
Rozmiar pliku 5434 KB
Number of pages 120 pages
format pliku pdf
Język Kamera wideo SONY DCR-DVD403E Polski - Polish Polski - Polish,