Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL AKP 366 IX - Piekarnik

Jeśli szukasz instrukcji: Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX
Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 837 KB (format pliku: pdf)
31056229aCZ.fm Page 67 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
NÁVOD K POUŽITÍ
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ
PŘED POUŽITÍM TROUBY
PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
Chcete-li svou novou troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.
67

========1========

31056229aCZ.fm Page 68 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalového materiálu
• Obalový materiál lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol . • Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.
Likvidace starých elektrospotřebičů • Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění:
• Děti a nemocné osoby smí troubu používat pouze pod dozorem.
• Kontrolujte, zda si děti se spotřebičem nehrají.
• Přístupné části trouby se mohou během pečení zahřát na vysokou teplotu, nedovolte proto dětem, aby se spotřebiče dotýkaly. • K čištění SKEL se nesmí používat materiály nebo abrazivní prostředky, protože by mohly sklo poškrábat.
• Spotřebič se při pečení zahřívá na velmi vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků uvnitř trouby. • Trouba je určena výlučně k pečení jídel v domácnosti. Jiný způsob využití je zakázán. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nevhodným nebo nesprávným použitím.
68
Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Úspora energie
• Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pro pečení v Popisu výrobku nebo ve vašem receptu. • Používejte tmavé nádoby, černě nalakované nebo smaltované, které velmi rychle pohlcují teplo.
• Případné opravy nebo zásahy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
• Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům. • Na dveře trouby nepokládejte těžké předměty, protože by mohly poškodit vnitřek trouby a závěsy dveří. Za dveře netahejte. • Na držadlo dveří nikdy nezavěšujte žádné předměty.
• Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií nebo jinými předměty.
• Dveře trouby se musí dobře zavírat. Těsnění dveří udržujte v čistotě.
• Do horké trouby nikdy nelijte vodu. Smaltový nátěr by se mohl poškodit.
• Ovocná št’áva vystříklá z formy na pečení může zanechat trvalé skvrny. Před dalším použitím troubu vyčistěte.
• Na dně trouby neposunujte hrnce ani pánve, dno by se mohlo poškrábat.

========2========

31056229aCZ.fm Page 69 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
• Vlhkost hotového jídla může časem poškodit troubu i přilehlý nábytek. Doporučujeme proto:
- nastavit nejnižší teplotu;
- jídlo zakrýt;
- vyjmout jídlo z trouby;
- po vychladnutí trouby vytřít dosucha vlhké
části.
• Je-li spotřebič dlouhou dobu zapnutý na vysokou teplotu, ovládací panel a držadlo dveří se zahřejí na vysokou teplotu. • Trouby se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ji, když jste naboso. • Chcete-li vytáhnout zástrčku ze sít’ové zásuvky, netahejte za spotřebič nebo za napájecí kabel.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s:
- ovladači trouby, především během jejího
chodu a krátce po vypnutí - mohly by se
popálit;
- obaly (sáčky, polystyrén, kovové části
apod.);
- s vyřazenou troubou.
• Zkontrolujte, zda se horkých částí trouby nemohou dotýkat elektrické kabely jiných elektrických spotřebičů umístěných v blízkosti trouby, nebo nemohou být zachyceny otevřenými dvířky trouby. • Některé modely trouby jsou vybaveny chladicím systémem vzduchu, který zabraňuje zahřátí trouby a vnitřku skříňky na příliš vysokou teplotu.
Pozor: horký vzduch je odváděn ven otvorem umístěným mezi ovládacím panelem a dveřmi trouby. Větrací otvory nezakrývejte! • Do trouby nebo její blízkosti nedávejte hořlavý materiál: při náhodném zapnutí trouby hrozí nebezpečí požáru.
• Je-li trouba horká, používejte k vyjmutí pekáčů a jiného nádobí kuchyňské chňapky. • Používáte-li při pečení masa nebo moučníků alkohol (např. rum, koňak, víno apod.), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Alkoholové výpary mohou při styku s elektrickými topnými prvky způsobit požár.
• V troubě neohřívejte ani nepřipravujte jídla v zapečetěných nádobách. Tlak, který vzniká uvnitř obalu, by mohl způsobit výbuch a poškodit troubu.
• K pečení nepoužívejte nádoby ze syntetických materiálů (s výjimkou obalů speciálně určených k tomuto účelu; řiďte se pokyny výrobce). Při vysokých teplotách by se totiž mohly roztavit.
• Při pečení na velkém množství tuku nebo oleje troubu vždy sledujte. Tuk nebo olej se mohou přehřát a vznítit!
• Nevytahujte plně naložené plechy nebo jiné příslušenství. Postupujte velmi opatrně.
PŘED POUŽITÍM TROUBY
• Z trouby vyjměte příslušenství a zahřejte ji asi na jednu hodinu na 200°C; trouba se tak zbaví pachu ochranného tuku a izolačních materiálů. Tento postup provádějte při otevřeném okně.
• Před prvním použitím odstraňte:
- lepicí pásky na přední části a na dveřích
trouby, s výjimkou typového štítku;
- kartónový obal a ochrannou fólii z
ovládacího panelu a dalších částí trouby;
- případné samolepicí štítky z příslušenství
(např. z odkapávací pánve).
69

========3========

31056229aCZ.fm Page 70 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY
Příslušenství se liší podle modelu. Příslušenství, které je součástí vybavení trouby, je uvedeno v
Samostatném popisu výrobku (v bodě Příslušenství). Odkapávací plech (1)
Odkapávací plech je určen k zachycování tuku nebo kousků jídla a používá se pod rošt nebo jako talíř, např. při pečení masa, drůbeže nebo ryb se zeleninou nebo bez ní. Na dno odkapávacího plechu nalijte trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.

Plech na pečení (2) K pečení sušenek, dortů, pizzy.

Rošt (3)
Rošt můžete použít k pečení jídel nebo jako podložku pod pekáč, dortovou formu nebo jiné kuchyňské nádobí. Můžete ho umístit na jakoukoli úroveň trouby. Zakřivení roštu může směřovat nahoru i dolů.

Postranní katalytické panely (4)
Povrch katalytických panelů je opatřen speciálním mikroporézním smaltem, který vstřebává odstřikující tuk. Po pečení obzvláště mastného jídla doporučujeme provést samočistící cyklus (viz Údržba a čištění).

Otočný rožeň (5)
Rožeň používejte podle návodu v příslušné kapitole samostatného Popisu výrobku.


Souprava grilu (6)
Skládá se z roštu (6a), smaltované nádoby (6b) a jednoho nebo dvou držadel (6c).
Tato souprava musí být při grilování umístěna na roštu (3) a používá se s funkcí Gril.70

========4========

31056229aCZ.fm Page 71 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY
Filtr na mastnotu (7)
Použijte pouze tehdy, pečete-li velmi tučné jídlo. Filtr na mastnotu zavěste na větrací otvory před ventilátorem na
vnitřní zadní straně trouby. Filtr na mastnotu můžete mýt v myčce.
Vysunovací drážky (8)
7
Usnadní vám manipulaci během pečení, protože umožňují poloviční vytažení roštu a odkapávacího plechu. Jsou vhodné pro všechno příslušenství trouby a lze je mýt
v myčce.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Důležité upozornění: k čištění trouby nikdy nepoužívejte tlakové nebo párové čisticí přístroje.
Vnější stěny trouby
• Čistěte je čistým hadříkem. Jsou-li velmi zašpiněné, omyjte je roztokem vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Otřete suchým hadříkem. • Nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly povrch zmatovět. Jestliže se tyto prostředky přesto na troubu dostanou, ihned je otřete vlhkým hadříkem. • Nepatrné rozdíly v barvě přední části spotřebiče jsou způsobeny použitím různých materiálů jako sklo, plast a kov.
Trouby s hliníkovým předním panelem • Čistěte je pomocí jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku na čištění oken nebo utěrky z mikrovlákna, které nenechává na povrchu vlákna. Troubu otírejte vodorovně, bez přílišného tlaku. • Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky, tvrdé houbičky nebo drsné utěrky. Hliníkové plochy čistěte suchým hadříkem.
Příslušenství
• Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí. Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou.
8
Vnitřek trouby
• Nepoužívejte abrazivní houbičky ani drátěnky. Používejte speciální prostředky na trouby a řiďte se pokyny výrobce. • Po každém použití nechte troubu dostatečně vychladnout a pak ji vymyjte, aby zbytky jídla nemohly přischnout nebo se připéct na stěny.
• Pečete-li jídlo dlouhou dobu nebo na více úrovních, zejména jídlo s vysokým obsahem vody (pizza, plněná zelenina apod.), může se na vnitřní straně dveří a těsnění srážet voda. Po vychladnutí trouby vysušte vlhkost hadříkem nebo houbičkou.
• Sklo ve dveřích omývejte vhodným tekutým mycím prostředkem.
• Dveře trouby můžete ke snadnějšímu čištění sejmout ze závěsů. Při čištění stropu trouby můžete sklopit horní topné těleso grilu (pouze u některých modelů).
Postranní katalytické panely a zadní stěna (je-li jimi model vybaven) - čisticí cyklus
• Prázdnou troubu zahřejte asi na jednu hodinu na 200°C.
• Je-li to nutné, odstraňte po ukončení cyklu a vychladnutí trouby houbičkou případné zbytky jídel.
• Katalytické panely a zadní stěnu nečistěte abrazivními prostředky, drsnými kartáči, drátěnkami nebo spreji na čištění trouby, protože by mohly poškodit katalytický povrch a ten by ztratil své samočisticí schopnosti.
71

========5========

31056229aCZ.fm Page 72 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
Pozor: při tomto postupu doporučujeme použití ochranných rukavic. Dodržujte pečlivě následující pokyny, zabráníte tak možným úrazům i poškození dveří trouby a závěsů.
Jak sejmout dveře trouby:
Úplně otevřete dveře trouby (viz obr. 1).
Zdvihněte obě blokovací páčky a posuňte je dopředu
až na doraz (viz obr. 2).
Dveře trochu přivřete a vytáhněte je směrem nahoru
(viz obr. 3).
1
Jak dveře nasadit:
1. Závěsy dveří zasaďte do příslušných drážek a dveře
spust’te úplně dolů.
Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte. Dveře trouby úplně zavřete.
Pozor: dodržujte pečlivě výše uvedené pokyny, zabráníte tak poškození dveří trouby a závěsů i možným úrazům.
2
3
Jak sklopit horní topné těleso grilu
(pouze u některých modelů)
Troubu můžete čistit, teprve až vychladne.
• Vyjměte postranní drážky na příslušenství. • Opatrně vytáhněte (4) topné těleso a sklopte ho (5).
4
5
72

========6========

31056229aCZ.fm Page 73 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
Výměna zadní žárovky osvětlení trouby (je-li součástí vybavení):
1. Odpojte troubu od sítě.
Po vychladnutí trouby vyšroubujte kryt osvětlení
směrem doleva (viz obr. 1).
Vyměňte žárovku (viz poznámka).
Kryt osvětlení vrat’te zpět.
Troubu opět připojte k síti.
Poznámka: používejte pouze žárovky 25 W/230 V, typ E-14, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.
Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.
1
Výměna žárovky v bočním osvětlení trouby (je-li součástí vybavení):
1. Odpojte troubu od sítě.
Po vychladnutí trouby vyjměte mřížkové drážky na levé
straně trouby (viz obr. 2). Pomocí šroubováku jako
páky opatrně odstraňte kryt žárovky (viz obr. 3-4). Vyměňte žárovku (viz poznámka).
Nasaďte kryt zpět a tlakem ke stěně trouby ho vrat’te
do původní polohy, až zapadne.
Postranní mřížkové drážky nasaďte zpět.
Troubu opět připojte k síti.
Poznámka: používejte pouze žárovky 25 W/230 V, typ E-14, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.
Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.
2
Výměna žárovky v bočním halogenovém osvětlení (je-li součástí vybavení):
1. Odpojte troubu od sítě.
Po vychladnutí trouby odstraňte postranní mřížkovou
kolejničku (viz obr. 2). Pomocí šroubováku jako páky
opatrně odstraňte kryt žárovky (viz obr. 3-4). Žárovku nevyměňujte holýma rukama. Opatrně
vyjměte halogenovou žárovku z držáku a vyměňte ji za
novou (viz poznámka).
Nasaďte kryt zpět a tlakem ke stěně trouby ho vrat’te
do původní polohy, až zapadne.
Postranní mřížkové drážky nasaďte zpět.
Troubu opět připojte k síti.
Poznámka: používejte pouze žárovky 20 W/22 V, typ G4, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.
Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.
3
4
73

========7========

31056229aCZ.fm Page 74 Tuesday, August 1, 2006 5:26 PM
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Trouba nehřeje.
• Zkontrolujte, zda je v síti proud a zda je trouba elektricky připojená.
• Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili, zda porucha stále trvá.
SERVIS
Než se spojíte se servisem:
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy
sami pomocí bodů popsaných v “Jak
odstranit poruchu”.
Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili,
zda porucha stále trvá.
Jestliže porucha trvá i po uvedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.
Udejte prosím:
stručný popis poruchy;
typ a přesný model trouby;
servisní číslo (číslo za slovem Service na
typovém štítku ), které je uvedeno na
pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při
otevřených dveřích trouby). Servisní číslo
je uvedeno i na záručním listě.
svoji úplnou adresu;
své telefonní číslo.
74
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
• Zkontrolujte, zda nejsou ovladače trouby nastavené do polohy “0” nebo na symbolu “žárovka” .
- Jestliže elektronický programátor (je-li jím
trouba vybavena) signalizuje “ ”,
přečtěte si samostatný Popis výrobku
a /nebo Popis elektronického
programátoru.
- Jestliže elektronický programátor (je-li jím
trouba vybavena) signalizuje “ XX”,
obrat’te se na nejbližší servis. V tomto
případě sdělte číslo, které následuje za
písmenem “”.
- Zkontrolujte, zda je mechanický
programátor (je-li jím trouba vybavena)
v poloze “ruční”.
Jestliže je oprava nutná, obrat’te se na autorizované servisní středisko (které je zárukou použití originálních náhradních dílů a správné opravy).
Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek ohrožení bezpečnosti a kvality spotřebiče.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY • Tato trouba může přijít do styku s potravinami a odpovídá evropské směrnici 89/109/EHS.
• Je určena výlučně k tepelné úpravě potravin.
Jakýkoli jiný způsob použití (např. vytápění místností) je považován za nevhodný a tedy i nebezpečný. • Tento spotřebič byl zkonstruován, vyroben a dodán na trh v souladu s:
- bezpečnostními požadavky směrnice
“Nízké napětí” 73/23/EHS;
- požadavky na ochranu směrnice
“EMC” 89/336/EHS.
- požadavky směrnice 93/68/EHS.

========8========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Piekarnik
Nazwa WHIRLPOOL AKP 366 IX
Model AKP 366 IX
Rozmiar pliku 837 KB
Number of pages 8 pages
format pliku pdf
Język Piekarnik WHIRLPOOL AKP 366 IX Česky - Czech Česky - Czech,