Pobierz podręcznik dla modelu
LEXMARK P 3120 - Drukarka

Jeśli szukasz instrukcji: Drukarka LEXMARK P 3120 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Drukarka LEXMARK P 3120
Drukarka LEXMARK P 3120 Drukarka LEXMARK P 3120


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 640 KB (format pliku: pdf)
510 Series Color JetprinterTM
Gebruikershandleiding voor Windows
Problemen met instellen van de printer oplossen
Een controlelijst voor het vinden van oplossingen voor algemene installatieproblemen.

Printeroverzicht
Informatie over de printeronderdelen en de printersoftware.

Tips voor afdrukken
Meerdere projecten afdrukken op verschillende papiersoorten.

Onderhoud
Cartridges onderhouden en supplies bestellen.

Algemene problemen oplossen
Foutberichten, problemen met afdrukkwaliteit, papierstoringen en veel meer.

Februari 2004

www.lexmark.com


========1========

Uitgave: Februari 2004
De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd. Opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, VS. Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u uw reacties naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. De gegevens die u levert, kunnen door Lexmark worden gebruikt of verspreid zonder dat Lexmark verplicht is u daarvan op de hoogte te brengen. U kunt extra exemplaren aanschaffen van publicaties die bij dit product horen. Bel hiervoor in de VS 1-800-553-9727. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u +44 (0)8704 440 044. In andere landen neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld om aan te geven dat alleen de betreffende producten, programma's of diensten kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, behalve die welke uitdrukkelijk door de fabrikant zijn aangegeven. Lexmark en Lexmark met het diamantontwerp zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Color Jetprinter is een handelsmerk van Lexmark International, Inc. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders. 2004 Lexmark International, Inc. Alle rechten voorbehouden. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

2


========2========

1 2 3 4 5

Problemen met instellen van de printer oplossen Inhoud Printeroverzicht Tips Onderhoud Algemene Kennisgevingen Verklarende Register voor afdrukken problemen woordenlijst oplossen

aangepast papier 40 aangepast papier 40 aanbevolen Conformiteit metinstellingen de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Printeronderdelen........................................................................................... 5 afdrukken op beide zijden afdrukken in omgekeerde afdrukken in omgekeerde volgorde. Een softwareoptie van de printer waarmee u de laatste De Lexmark Z600 Series Color Jetprinter, type 4126-001 is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat sse vanin B, Kla aangepast papier 40 Voor informatie over: Zie pagina: Afhankelijk De Lexmark van 510 de Series dikte ondersteunt van het papier de kunt volgende u per cartridges: keer maximaal 100 vellen normaal papier de De netvoeding is stevig aangesloten op de printer en een geaard stopcontact. van papier 14 volgorde 36 pagina van het document eerst kunt afdrukken zodat de pagina's op volgorde in de papieruitvoerlade conform Deel 15 van de FCC-regels. De werking van het apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag Printersoftware ............................................................................................... 6 510 Series Color JetprinterTM afdrukken op beide zijden printer plaatsen. Foutberichten en knipperende lampjes 53 accepteren, geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit afdrukken, apparaat moet elke ontvangen storing inclusief storingen ngewenste een o bannerpapier 38 die meerdere terecht komen. van papier 14 werking kunnen veroorzaken. Artikel: Artikelnummer: briefkaarten 17 afbeeldingen op n vel 28 Deniet printer enapparaten de computer zijn ingeschakeld. Er wordt of langzaam afgedrukt 54 afdrukken, laatste pagina De FCC-voorschriften voor van Klasse B zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke gen storin bij Hoofdstuk 2: Tips voor afdrukken.............................................. 10 22 bannerpapier 38 afdrukwachtrij. De locatie op de server waar afdruktaken in volgorde van deze verzending worden Stap 1: Plaats het papier de printer Kleureninktcartridge 26in of 27 gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie enbrochure kunnen uitstralen. Als dergelijke eerst 36 Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen 57 apparaten niet overeenkomstig de instructies worden nstalleerd, ge ....................................................................... kunnen in radiocommunicatie coated papier 11 veroorzaken. briefkaarten 17 ze schadelijke stroringen opgeslagen voor afdrukken. Afdrukken op normaal papier 10 bannerpapier 38 Zwarte-inktcartridge 16 of 17 Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparaten in de een printer bepaalde installatie storingsvrij zullen functioneren. Mochten er De USB-kabel is stevig aangesloten op en op de computer of afdrukken de Lexmark Problemen met afdrukkwaliteit oplossen 58 dubbelzijdig 14 brochure 22 Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun. briefkaarten 17 afdrukken........................................................................................... schadelijke storingen optreden in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door een apparaat uit en weer in te Foto's 11 adapter. enveloppen 18 coated papier 11 automatische papierinvoer (API). Een mechanisme waarmee het papier automatisch in de printer schakelen, dan kan despeciaal gebruiker proberen storing te verhelpen door een of meer van 61 de volgende maatregelen te nemen: Problemen met papier de oplossen brochure 22 Afdrukken op premiumpapier of coated papier ............................................ 13 etiketten 25 dubbelzijdig 14 wordt geplaatst. verander de ontvangstantenne van richting of van plaats; Opmerking: uvan kunt de printer gebruiken met alleen eenen kleureninktcartridge ofop alleen een coated 11 De papier lampjes de printer knipperen. Zie "Foutberichten knipperende lampjes" vergroot de afstandzwarte-inktcartridge. tussen het apparaat en de ontvanger; fotokaarten 17 dubbelzijdig afdrukken 14 Op beide zijden van een vel papier afdrukken ............................................. 14 dubbelzijdig 5314 voor informatie. sluitpagina het apparaat aan op meer een Een ander circuit dan dat waarop dede ontvanger is aangesloten; Papiersteun fotopapier 11 enveloppen 18 automatische uitlijning. functie waarmee inktcartridges automatisch worden uitgelijnd. Foutberichten en knipperende lampjes dubbelzijdig afdrukken 14 ........................................................................................ raadpleeg uw leverancier of servicevertegenwoordiger voor extra suggesties. Kaarten afdrukken 17 glossy papier 11 etiketten 25 Zie pagina 48 voor informatie over het bestellen van supplies. 18 meer voor De enveloppen fabrikant is niet verantwoordelijk radio- of televisiestoringen veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of hand-outs fotokaarten 17 bannerpapier. Doorlopende vellen geperforeerd inkjetpapier geschikt zijn voor banners. Ook Enveloppen afdrukken.................................................................................. 18 De sticker en de transparante tape verwijderd de die achteren van beide door niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen van zijn apparaten. Niet-geautoriseerde wijzigingen ofonderzijde aanpassingen kunnen het recht 25 In etiketten dit gedeelte vindt u uitleg over de betekenis van de van foutberichten van de printersoftware en wel meerdere fotopapier kettingformulierpapier genoemd. van de gebruiker om deze te bedienen ongeldig maken.11 inktcartridges. fotokaarten 17 apparaten knipperende lampjes op de printer. Raadpleeg de documentatie bij deZie adapter voor over Aansluiting voor informatie Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit................................................. 20 Opmerking: gebruik een correct afgeschermde en geaarde kabel, bijvoorbeeld Lexmark artikelnummer 1329605 voor parallelle aansluiting Gebruikte cartridges verwijderen afbeeldingen afdrukken glossy papier 11 netvoeding fotopapier 11 de lampjes op een Lexmark adapter. of 12A2405 voor USB-aansluiting, omcorrect er zeker van te zijn dat u handelt conform de FCC-voorschriften voor elektromagnetische ringen sto USB-kabelaansluiting Brochure afdrukken ...................................................................................... 22 De inktcartridges zijn genstalleerd. Zie bevat "Cartridges installeren" op pagina 43 voor op n vel hand-outs besturingssysteem. software die basisfuncties voor het besturen van de computer, Papierinvoer glossy papier 11 De voor een apparaat van Klasse B. Gebruik van een vervangende kabel die niet naar behoren afgeschermd en geaard is, kan een ding schen 1 meer Controleer of het aan/uit-lampje brandt. informatie. indexkaarten 17 25 Zie meerdere bijvoorbeeld Windows 98 of Macintosh OS X. betekenen van de FCC-voorschriften. Etiketten afdrukken....................................................................................... hand-outs 27 kaarten 17 afbeeldingen afdrukken Vragen met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan: Bericht Papierstoring indexkaarten 17 2 Het Open de voorklep. Hand-outs afdrukken .................................................................................... 27voor papier is correct geplaatst. Duw het papier niet te veren in de printer. Zie pagina 10 Director of Lexmark Technology & Services kleurenafbeeldingen in op n vel brochures. Meerdere pagina's die zijn afgedrukt, gevouwen gebundeld tot een boekje. Knop Aan-uit/Hervatten kaarten 17 meer informatie. Lexmark International, Inc. Zie "Printer heeft een papierstoring" op pagina 58 voor informatie over het verhelpen van Poster afdrukken .......................................................................................... 29 zwart-wit 20 indexkaarten 17 kleurenafbeeldingen 740 West New Circle Road papierstoringen. laatste eerst 36 ze kaarten 17 die zijn dubbelgevouwen bundel. Een groep pagina's van brochure enpagina gestapeld zodat afdrukken inpapier zwart-wit Afdrukken op opstrijktransfers...................................................................... 32 De Duw het niet te vereen in de printer. Lexington, KY 40550 printersoftware is 20 correct genstalleerd. Voorklep N per vel kleurenafbeeldingen kunnen worden ingebonden. (859) 232-3000 kleurenafbeeldingen in afdrukken Transparanten ............................................................................. Canada Druk de papiergeleider in enop schuif deze tegen de 20 linkerzijde van papier. 34 Klik op het bureaublad Start Programma's of Alle Programma's. Ziehet meerdere afdrukken in zwart-wit Industry compliance statement zwart-wit 20 Bericht Inkt is bijna op This Classpapier. B digitalDocument apparatus meets all requirements of pagina the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. afbeeldingen afdrukken laatste 36 coated Behandeld papier dat geschikt is eerst voor afgedrukte afbeeldingen van hoge kwaliteit. afdrukken in omgekeerde laatste pagina eerst 36 Lexmark 510 Series niet wordt volgorde............................................. weergegeven in de lijst, moet u de 36 Avis de conformitAls aux normes de l'industrie du Canada Papiergeleider en op n vel meerdere afbeeldingen op normaal papier 10 printersoftware installeren. Banner afdrukken ......................................................................................... Een cartridge in de isrespecte bijna leeg. bericht Inkt is bijna verschijnt wanneer een 38 van de Cet appareil num rique de printer la classe B toutes Het les exigences sur op le matriel brouilleur Canada. ontgrendelingslip normaal papier 10 n vel 28 du Rglement contactpunt cartridge. Het goudkleurige gedeelte op de inktcartridges dat du de contactpunten van de opstrijktransfers 32 Conformiteit met de inkt richtlijnen van de Europese Gemeenschap cartridges 25% of minder bevat. Afdrukken op papier met aangepast formaat ............................................... 40 omgekeerd 36 normaal papier 10 houder in de printer raakt. Papieruitvoerlade Dit poster product voldoet de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG aangaande t he 29 aan opstrijktransfers 32 opstrijktransfers 32 harmoniseren van de wetten betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur premiumpapier 13van de Lidstaten met die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen. 29 zijden poster 29 dubbelzijdig afdrukken. Een softwareoptie van de printer waarmee poster u op beide van een vel standaard 7 3: Onderhoud............................................................. 42 Een verklaringHoofdstuk van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical premiumpapier 13 port, Sup papier kunt afdrukken. transparanten 34 Boigny, Frankrijk. premiumpapier 13 Lexmark International, S.A., Inktcartridges vervangen .............................................................................. 42 van testpagina 50 stuurprogramma 7 32 Dit T-shirttransfers product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen transparanten 34 transparanten 34 etiket. Zelfklevend papier. EN wenskaarten 60950. De cartridgehouder wordt naar de laadpositie verplaatst, tenzij de printer actief 17 Inktcartridges uitlijnen................................................................................... 45 is. T-shirttransfers 32 T-shirttransfers 32 aangepast papier 40 Afdrukkwaliteit verbeteren ............................................................................ 46 uitlijningspagina 45 wenskaarten 17foto's. fotopapier. Behandeld papier dat geschikt is voor wenskaarten 17 48 Afdrukindeling, tabblad 8 Inktcartridges beschermen ........................................................................... Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te glossy papier. Papier metn glanzende zijde dat geschikt is verschuiven voor foto's. als u papier met het formaat Supplies bestellen ........................................................................................ 48 Letter gebruikt.

Kennisgevingen over elektronische emissie afdrukken aanpassen, instellingen aangepast papier. Papierformaat dat afwijkt van standaardformaten. Hoofdstuk 1: het Printeroverzicht....................................................... 5 A Printeronderdelen Afdrukken Inktcartridges Controlelijst op voor normaal vervangen oplossen papier van problemen

Problemen Algemene met Tips instellen Printeroverzicht Onderhoud voor problemen Inhoud afdrukken van de oplossen printer oplossen 10 42 49 53 5 3 62 64 68


========3========

Hoofdstuk 4: Problemen met instellen van de printer oplossen ............................................................................ 49
Controlelijst voor het oplossen van problemen ............................................ 49 Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen .................... 50

Hoofdstuk 5: Algemene problemen oplossen........................... 53
Foutberichten en knipperende lampjes ........................................................ 53 Er wordt niet of langzaam afgedrukt............................................................. 54 Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen ................... 57 Problemen met afdrukkwaliteit oplossen...................................................... 58 Problemen met speciaal papier oplossen .................................................... 61

Kennisgevingen ............................................................................ 62 Verklarende woordenlijst ............................................................. 64 Register.......................................................................................... 68

Inhoud 4


========4========

1 2 3 4 5

Problemen met instellen van de printer oplossen Inhoud Printeroverzicht Tips Onderhoud Algemene Kennisgevingen Verklarende Register voor afdrukken problemen woordenlijst oplossen

aangepast papier 40 aangepast papier 40 aanbevolen Conformiteit metinstellingen de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Printeronderdelen........................................................................................... 5 afdrukken op beide zijden afdrukken in omgekeerde afdrukken in omgekeerde volgorde. Een softwareoptie van de printer waarmee u de laatste De Lexmark Z600 Series Color Jetprinter, type 4126-001 is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat sse vanin B, Kla aangepast papier 40 Voor informatie over: Zie pagina: Afhankelijk De Lexmark van 510 de Series dikte ondersteunt van het papier de kunt volgende u per cartridges: keer maximaal 100 vellen normaal papier de De netvoeding is stevig aangesloten op de printer en een geaard stopcontact. van papier 14 volgorde 36 pagina van het document eerst kunt afdrukken zodat de pagina's op volgorde in de papieruitvoerlade conform Deel 15 van de FCC-regels. De werking van het apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag Printersoftware ............................................................................................... 6 510 Series Color JetprinterTM afdrukken op beide zijden printer plaatsen. Foutberichten en knipperende lampjes 53 accepteren, geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit afdrukken, apparaat moet elke ontvangen storing inclusief storingen ngewenste een o bannerpapier 38 die meerdere terecht komen. van papier 14 werking kunnen veroorzaken. Artikel: Artikelnummer: briefkaarten 17 afbeeldingen op n vel 28 Deniet printer enapparaten de computer zijn ingeschakeld. Er wordt of langzaam afgedrukt 54 afdrukken, laatste pagina De FCC-voorschriften voor van Klasse B zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke gen storin bij Hoofdstuk 2: Tips voor afdrukken.............................................. 10 22 bannerpapier 38 afdrukwachtrij. De locatie op de server waar afdruktaken in volgorde van deze verzending worden Stap 1: Plaats het papier de printer Kleureninktcartridge 26in of 27 gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie enbrochure kunnen uitstralen. Als dergelijke eerst 36 Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen 57 apparaten niet overeenkomstig de instructies worden nstalleerd, ge ....................................................................... kunnen in radiocommunicatie coated papier 11 veroorzaken. briefkaarten 17 ze schadelijke stroringen opgeslagen voor afdrukken. Afdrukken op normaal papier 10 bannerpapier 38 Zwarte-inktcartridge 16 of 17 Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparaten in de een printer bepaalde installatie storingsvrij zullen functioneren. Mochten er De USB-kabel is stevig aangesloten op en op de computer of afdrukken de Lexmark Problemen met afdrukkwaliteit oplossen 58 dubbelzijdig 14 brochure 22 Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun. briefkaarten 17 afdrukken........................................................................................... schadelijke storingen optreden in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door een apparaat uit en weer in te Foto's 11 adapter. enveloppen 18 coated papier 11 automatische papierinvoer (API). Een mechanisme waarmee het papier automatisch in de printer schakelen, dan kan despeciaal gebruiker proberen storing te verhelpen door een of meer van 61 de volgende maatregelen te nemen: Problemen met papier de oplossen brochure 22 Afdrukken op premiumpapier of coated papier ............................................ 13 etiketten 25 dubbelzijdig 14 wordt geplaatst. verander de ontvangstantenne van richting of van plaats; Opmerking: uvan kunt de printer gebruiken met alleen eenen kleureninktcartridge ofop alleen een coated 11 De papier lampjes de printer knipperen. Zie "Foutberichten knipperende lampjes" vergroot de afstandzwarte-inktcartridge. tussen het apparaat en de ontvanger; fotokaarten 17 dubbelzijdig afdrukken 14 Op beide zijden van een vel papier afdrukken ............................................. 14 dubbelzijdig 5314 voor informatie. sluitpagina het apparaat aan op meer een Een ander circuit dan dat waarop dede ontvanger is aangesloten; Papiersteun fotopapier 11 enveloppen 18 automatische uitlijning. functie waarmee inktcartridges automatisch worden uitgelijnd. Foutberichten en knipperende lampjes dubbelzijdig afdrukken 14 ........................................................................................ raadpleeg uw leverancier of servicevertegenwoordiger voor extra suggesties. Kaarten afdrukken 17 glossy papier 11 etiketten 25 Zie pagina 48 voor informatie over het bestellen van supplies. 18 meer voor De enveloppen fabrikant is niet verantwoordelijk radio- of televisiestoringen veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of hand-outs fotokaarten 17 bannerpapier. Doorlopende vellen geperforeerd inkjetpapier geschikt zijn voor banners. Ook Enveloppen afdrukken.................................................................................. 18 De sticker en de transparante tape verwijderd de die achteren van beide door niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen van zijn apparaten. Niet-geautoriseerde wijzigingen ofonderzijde aanpassingen kunnen het recht 25 In etiketten dit gedeelte vindt u uitleg over de betekenis van de van foutberichten van de printersoftware en wel meerdere fotopapier kettingformulierpapier genoemd. van de gebruiker om deze te bedienen ongeldig maken.11 inktcartridges. fotokaarten 17 apparaten knipperende lampjes op de printer. Raadpleeg de documentatie bij deZie adapter voor over Aansluiting voor informatie Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit................................................. 20 Opmerking: gebruik een correct afgeschermde en geaarde kabel, bijvoorbeeld Lexmark artikelnummer 1329605 voor parallelle aansluiting Gebruikte cartridges verwijderen afbeeldingen afdrukken glossy papier 11 netvoeding fotopapier 11 de lampjes op een Lexmark adapter. of 12A2405 voor USB-aansluiting, omcorrect er zeker van te zijn dat u handelt conform de FCC-voorschriften voor elektromagnetische ringen sto USB-kabelaansluiting Brochure afdrukken ...................................................................................... 22 De inktcartridges zijn genstalleerd. Zie bevat "Cartridges installeren" op pagina 43 voor op n vel hand-outs besturingssysteem. software die basisfuncties voor het besturen van de computer, Papierinvoer glossy papier 11 De voor een apparaat van Klasse B. Gebruik van een vervangende kabel die niet naar behoren afgeschermd en geaard is, kan een ding schen 1 meer Controleer of het aan/uit-lampje brandt. informatie. indexkaarten 17 25 Zie meerdere bijvoorbeeld Windows 98 of Macintosh OS X. betekenen van de FCC-voorschriften. Etiketten afdrukken....................................................................................... hand-outs 27 kaarten 17 afbeeldingen afdrukken Vragen met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan: Bericht Papierstoring indexkaarten 17 2 Het Open de voorklep. Hand-outs afdrukken .................................................................................... 27voor papier is correct geplaatst. Duw het papier niet te veren in de printer. Zie pagina 10 Director of Lexmark Technology & Services kleurenafbeeldingen in op n vel brochures. Meerdere pagina's die zijn afgedrukt, gevouwen gebundeld tot een boekje. Knop Aan-uit/Hervatten kaarten 17 meer informatie. Lexmark International, Inc. Zie "Printer heeft een papierstoring" op pagina 58 voor informatie over het verhelpen van Poster afdrukken .......................................................................................... 29 zwart-wit 20 indexkaarten 17 kleurenafbeeldingen 740 West New Circle Road papierstoringen. laatste eerst 36 ze kaarten 17 die zijn dubbelgevouwen bundel. Een groep pagina's van brochure enpagina gestapeld zodat afdrukken inpapier zwart-wit Afdrukken op opstrijktransfers...................................................................... 32 De Duw het niet te vereen in de printer. Lexington, KY 40550 printersoftware is 20 correct genstalleerd. Voorklep N per vel kleurenafbeeldingen kunnen worden ingebonden. (859) 232-3000 kleurenafbeeldingen in afdrukken Transparanten ............................................................................. Canada Druk de papiergeleider in enop schuif deze tegen de 20 linkerzijde van papier. 34 Klik op het bureaublad Start Programma's of Alle Programma's. Ziehet meerdere afdrukken in zwart-wit Industry compliance statement zwart-wit 20 Bericht Inkt is bijna op This Classpapier. B digitalDocument apparatus meets all requirements of pagina the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. afbeeldingen afdrukken laatste 36 coated Behandeld papier dat geschikt is eerst voor afgedrukte afbeeldingen van hoge kwaliteit. afdrukken in omgekeerde laatste pagina eerst 36 Lexmark 510 Series niet wordt volgorde............................................. weergegeven in de lijst, moet u de 36 Avis de conformitAls aux normes de l'industrie du Canada Papiergeleider en op n vel meerdere afbeeldingen op normaal papier 10 printersoftware installeren. Banner afdrukken ......................................................................................... Een cartridge in de isrespecte bijna leeg. bericht Inkt is bijna verschijnt wanneer een 38 van de Cet appareil num rique de printer la classe B toutes Het les exigences sur op le matriel brouilleur Canada. ontgrendelingslip normaal papier 10 n vel 28 du Rglement contactpunt cartridge. Het goudkleurige gedeelte op de inktcartridges dat du de contactpunten van de opstrijktransfers 32 Conformiteit met de inkt richtlijnen van de Europese Gemeenschap cartridges 25% of minder bevat. Afdrukken op papier met aangepast formaat ............................................... 40 omgekeerd 36 normaal papier 10 houder in de printer raakt. Papieruitvoerlade Dit poster product voldoet de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG aangaande t he 29 aan opstrijktransfers 32 opstrijktransfers 32 harmoniseren van de wetten betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur premiumpapier 13van de Lidstaten met die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen. 29 zijden poster 29 dubbelzijdig afdrukken. Een softwareoptie van de printer waarmee poster u op beide van een vel standaard 7 3: Onderhoud............................................................. 42 Een verklaringHoofdstuk van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical premiumpapier 13 port, Sup papier kunt afdrukken. transparanten 34 Boigny, Frankrijk. premiumpapier 13 Lexmark International, S.A., Inktcartridges vervangen .............................................................................. 42 van testpagina 50 stuurprogramma 7 32 Dit T-shirttransfers product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen transparanten 34 transparanten 34 etiket. Zelfklevend papier. EN wenskaarten 60950. De cartridgehouder wordt naar de laadpositie verplaatst, tenzij de printer actief 17 Inktcartridges uitlijnen................................................................................... 45 is. T-shirttransfers 32 T-shirttransfers 32 aangepast papier 40 Afdrukkwaliteit verbeteren ............................................................................ 46 uitlijningspagina 45 wenskaarten 17foto's. fotopapier. Behandeld papier dat geschikt is voor wenskaarten 17 48 Afdrukindeling, tabblad 8 Inktcartridges beschermen ........................................................................... Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te glossy papier. Papier metn glanzende zijde dat geschikt is verschuiven voor foto's. als u papier met het formaat Supplies bestellen ........................................................................................ 48 Letter gebruikt.

Kennisgevingen over elektronische emissie afdrukken aanpassen, instellingen aangepast papier. Papierformaat dat afwijkt van standaardformaten. Hoofdstuk 1: het Printeroverzicht....................................................... 5 A Printeronderdelen Afdrukken Inktcartridges Controlelijst op voor normaal vervangen oplossen papier van problemen

Problemen Algemene met Tips instellen Printeroverzicht Onderhoud voor problemen Inhoud afdrukken van de oplossen printer oplossen 10 42 49 53 5 3 62 64 68


========5========

In de volgende tabel worden de afzonderlijke onderdelen beschreven.
Onderdeel: Knop Aan-uit/Hervatten Functie: Printer in- of uitschakelen. Papier verwijderen uit de printer. Zie "Printer heeft een papierstoring" op pagina 58 voor meer informatie. Printerstatus controleren. Zie "Foutberichten en knipperende lampjes" op pagina 53 voor meer informatie. Cartridges installeren of vervangen. Vastgelopen papier verwijderen. Papier opvangen na het afdrukken. Papier op de juiste manier invoeren in de printer. Papier in de papierinvoer recht houden. Printer van stroom voorzien. Automatische papierinvoer. Zie "Tips voor afdrukken" op pagina 10 voor meer informatie over de hoeveelheid papier die u kunt plaatsen. Printer aansluiten op de computer.

Voorklep Papieruitvoerlade Papiergeleider en ontgrendelingslip Papiersteun Aansluiting voor netvoeding Papierinvoer USB-kabelaansluiting

Printersoftware
In combinatie met het besturingssysteem zorgt de printersoftware ervoor dat u documenten van uitmuntende kwaliteit kunt afdrukken. Deze software bestaat uit twee onderdelen: Printerstuurprogramma en Lexmark Printeroplossingen.

Printerstuurprogramma

Printersoftware 6


========6========

U kunt de instellingen voor de printer wijzigen in het printerstuurprogramma. Als u een gewoon document wilt afdrukken op normaal papier, hoeft u de printerinstellingen niet te wijzigen. Tijdens de installatie van de printersoftware zijn de dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken ingesteld op de volgende standaardwaarden: Kwaliteit/snelheid: Normaal Soort: Normaal papier Papierformaat: A4 of Letter Afdrukstand: Staand Indeling: Normaal

Zie "Tips voor afdrukken" op pagina 10 voor meer informatie over de printerinstellingen voor verschillende soorten afdruktaken.

Instellingen aanpassenvoor het document
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 Selecteer een instelling voor afdrukkwaliteit op het tabblad Kwaliteit/exemplaren. 4 Selecteer de gewenste papiersoort en het papierformaat op het tabblad Papierinstellingen. 5 Pas op het tabblad Afdrukindeling de schaal van het document aan. 6 Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Kwaliteit/exemplaren
Menu: Kwaliteit/snelheid Optie: Snel afdrukken om documenten snel af te drukken, maar met verminderde afdrukkwaliteit. Normaal voor de meeste documenten die u afdrukt op normaal papier. Beter om foto's en documenten met afbeeldingen af te drukken op coated papier of glossy fotopapier. Best om scherpe foto's en afbeeldingen met hoge resolutie af te drukken, maar met verminderde snelheid. Sorteren als u meerdere exemplaren wilt afdrukken van een document. Bij deze optie worden eerst alle pagina's van het eerste exemplaar afgedrukt, daarna alle pagina's van het tweede exemplaar, enzovoort. Omgekeerde volgorde als u de laatste pagina als eerste wilt afdrukken. Het aantal af te drukken exemplaren. Kleurenafbeeldingen in zwart-wit afdrukken om kleureninkt te besparen. Opmerking: u kunt deze instelling alleen gebruiken als er een zwarte-inktcartridge is genstalleerd.

Meerdere exemplaren

Printersoftware 7


========7========

Papierinstellingen
Menu: Soort Papierformaat Optie: Normaal papier, Envelop, Banner, Coated papier, Glossy/fotopapier, Transparanten, Opstrijktransfer of Wenskaarten. Formaat dat hoort bij de papiersoort. Als het papierformaat niet voorkomt in de lijst, selecteert u Aangepast formaat. Zie "Afdrukken op papier met aangepast formaat" op pagina 40 voor meer informatie. Staand of Liggend.

Afdrukstand

Afdrukindeling
Menu: Indeling Dubbelzijdig afdrukken Optie: Normaal, Banner, Spiegelen, N per vel, Poster of Brochure. Dubbelzijdig als u het document op beide zijden van de pagina wilt afdrukken. Omslaan naar zijkant of Omslaan naar bovenkant om in te stellen op welke wijze de pagina's moeten worden afgedrukt. Opmerking: als u Omslaan naar zijkant selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een tijdschrift. Als u Omslaan naar bovenkant selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een notitieblok.

Lexmark Printeroplossingen

Lexmark 510 Series Printeroplossingen is een handleiding die u kunt raadplegen voor ondersteuning bij de printer. U kunt Lexmark Printeroplossingen op twee manieren openen: Klik op Start Programma's Lexmark 510 Series Lexmark 510 Series Printeroplossingen. Dubbelklik op het pictogram Lexmark 510 Series Printeroplossingen op het bureaublad.

Printersoftware 8


========8========

In de volgende tabel worden de tabbladen van Lexmark Printeroplossingen beschreven:
Tabblad: Hoe Handelingen: Printerinformatie weergeven. Standaardafdruktips weergeven. Informatie over afdrukprojecten weergeven. Tips over de printerstatus weergeven. Algemene onderwerpen voor het oplossen van problemen weergeven. Inktcartridges installeren. Informatie over het aanschaffen van nieuwe cartridges weergeven. Spuitopeningen van de inktcartridges reinigen. Cartridges uitlijnen. Andere problemen oplossen. Informatie weergeven over het bestellen van supplies. Contactgegevens van de klantenservice van Lexmark weergeven. Printer registreren. Bijgewerkte versie van de printersoftware ontvangen. Informatie over speciale aanbiedingen bekijken.

Problemen oplossen

Onderhoud

Opmerking: gebruik dit tabblad niet als een taak wordt uitgevoerd. Contactgegevens

Geavanceerd

Opties voor de weergave van de afdrukstatus wijzigen. Meest recente softwarebestanden downloaden van het internet.

Printersoftware 9


========9========

1 2 3 4 5

Problemen met instellen van de printer oplossen Inhoud Printeroverzicht Tips Onderhoud Algemene Kennisgevingen Verklarende Register voor afdrukken problemen woordenlijst oplossen

aangepast papier 40 aangepast papier 40 aanbevolen instellingen Conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Printeronderdelen........................................................................................... 5 afdrukken op beide zijden afdrukken in omgekeerde afdrukken in omgekeerde volgorde. Een softwareoptie van de printer waarmee u de laatste De Lexmark Z600 Series Color Jetprinter, type 4126-001 is getest en cartridges: voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse aangepast papier 40 Voor informatie over: Zie pagina: Afhankelijk De Lexmark van 510 de Series dikte ondersteunt van het papier de kunt volgende u per keer maximaal 100 vellen normaal papier in de B, De netvoeding is stevig aangesloten opzodat de printer en een geaard stopcontact. van papier 14 volgorde 36 pagina van het document eerst kunt afdrukken de pagina's op volgorde in de papieruitvoerlade conform Deel 15 van de FCC-regels. De werking van het apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag Printersoftware ............................................................................................... 6 510 Series Color JetprinterTM afdrukken op beide zijden lampjes printer plaatsen. Foutberichten en knipperende 53 geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die een ongewenste bannerpapier 38 afdrukken, meerdere terecht komen. van papier 14 werking kunnen veroorzaken. Artikel: Artikelnummer: briefkaarten 17 afbeeldingen op n vel54 28 De printer en de computer zijn ingeschakeld. Er wordt niet of langzaam afgedrukt afdrukken, laatste pagina De FCC-voorschriften voor apparaten van Klasse B zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij Hoofdstuk 2: Tips voor afdrukken.............................................. 10 brochure 22 Als bannerpapier 38 afdrukwachtrij. De locatie op de server waar afdruktaken in volgorde van verzending worden Stap 1: Plaats het papier in printer Kleureninktcartridge 26 of 27de gebruik op de36 werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. dergelijke eerst Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen 57 apparaten niet overeenkomstig de instructies worden genstalleerd, kunnen in radiocommunicatie coated papier 11 veroorzaken. briefkaarten 17 ze schadelijke stroringen opgeslagen voor afdrukken. Afdrukken op normaal papier ....................................................................... 10 bannerpapier 38 Zwarte-inktcartridge 16 of 17 Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparaten in een bepaalde installatie storingsvrij zullen functioneren. Mochten er De USB-kabel is stevig aangesloten op de printer en op de computer of de Lexmark Problemen met afdrukkwaliteit oplossen 58 dubbelzijdig afdrukken 14 brochure 22 Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun. briefkaarten 17 schadelijke storingen optredenafdrukken........................................................................................... in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door een apparaat uit en weer in te Foto's 11 adapter. enveloppen 18 coated papier 11 automatische papierinvoer (API). Een mechanisme waarmee het papier automatisch in de printer schakelen, dan met kan gebruiker proberen de storing te verhelpen door een of meer van Problemen speciaal papier oplossen 61 de volgende maatregelen te nemen: brochure 22de Afdrukken op premiumpapier of coated papier ............................................ 13 etiketten 25 dubbelzijdig 14 wordt geplaatst. verander de ontvangstantenne van richtinggebruiken of van plaats; met Opmerking: u kunt de printer alleen een kleureninktcartridge of alleen een coated papier 11 De lampjes van de printer knipperen. Zie "Foutberichten en knipperende lampjes" op vergroot de afstandzwarte-inktcartridge. tussen het apparaat en de ontvanger; fotokaarten 17 dubbelzijdig afdrukken 14 ............................................. Op beide zijden van een vel papier afdrukken 14 dubbelzijdig 53 14voor informatie. sluitpagina het apparaat aan op meer een Een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten; Papiersteun fotopapier 11 enveloppen 18 automatische uitlijning. functie waarmee de inktcartridges automatisch worden uitgelijnd. Foutberichten en knipperende lampjes dubbelzijdig Kaarten afdrukken 14 raadpleeg uw leverancier of servicevertegenwoordiger voor extra suggesties. afdrukken ........................................................................................ glossy papier 11 17 etiketten 25 Zie pagina 48 voor meer informatie over het bestellen van supplies. enveloppen 18 De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisiestoringen veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of fotokaarten 17 bannerpapier. Doorlopende vellen inkjetpapier zijn voor banners. Ook wel Enveloppen afdrukken.................................................................................. 18 De sticker en de transparante tape verwijderd vandie de geschikt achteren onderzijde van beide door niet-geautoriseerde wijzigingen ofover aanpassingen van zijn apparaten. Niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht 25 vindt In etiketten dit gedeelte u uitleg degeperforeerd betekenis van de foutberichten van hand-outs de printersoftware en Zie meerdere fotopapier kettingformulierpapier genoemd. van de gebruiker om17 deze apparaten bedienen ongeldig maken.11 inktcartridges. fotokaarten knipperende lampjes op de te printer. Raadpleeg dein documentatie bij de adapter voor informatie over Aansluiting voor Kleurenafbeeldingen afdrukken zwart-wit................................................. 20 Opmerking: gebruik een correct afgeschermde en glossy geaarde kabel, bijvoorbeeld Lexmark artikelnummer 1329605 voor parallelle aansluiting Gebruikte cartridges verwijderen afbeeldingen afdrukken papier 11 netvoeding fotopapier 11 de lampjes op een Lexmark adapter. of 12A2405 voor USB-aansluiting, om er zeker van te zijn dat u USB-kabelaansluiting handelt conform de FCC-voorschriften voor elektromagnetische storingen Brochure afdrukken ...................................................................................... 22 De inktcartridges zijn correct genstalleerd. Zie "Cartridges opde pagina 43 voor op n vel hand-outs besturingssysteem. software die basisfuncties bevat voor het installeren" besturen van computer, Papierinvoer glossy papier 11 De voor een apparaat van Klasse B. Gebruik van een vervangende kabel die niet naar behoren afgeschermd en geaard is, kan een schending 1 meer Controleer of het brandt. informatie. indexkaarten 17 ZieX. meerdere bijvoorbeeld 98aan/uit-lampje of Macintosh OS betekenen van deWindows FCC-voorschriften. Etiketten afdrukken....................................................................................... 25 hand-outs 27 kaarten 17 afbeeldingen afdrukken Vragen met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan: Bericht Papierstoring indexkaarten 17 2 Het Open de voorklep. Hand-outs .................................................................................... papier is correct geplaatst. het papier niet te en vergebundeld in de printer. 1027 voor Director of Lexmark Technology &afdrukken Services kleurenafbeeldingen in op n vel brochures. Meerdere pagina's die zijnDuw afgedrukt, gevouwen tot Zie eenpagina boekje. Knop Aan-uit/Hervatten kaarten 17 meer informatie. Lexmark International, Inc. Zie "Printer heeft een papierstoring" op pagina 58 voor informatie over het verhelpen van Poster afdrukken .......................................................................................... 29 zwart-wit 20 indexkaarten 17 kleurenafbeeldingen 740 West New Circle Road papierstoringen. paginazodat eerst ze 36 kaarten 17 bundel. Een groep pagina's van brochure die zijn dubbelgevouwen laatste en gestapeld afdrukken in zwart-wit 20 Afdrukken op opstrijktransfers...................................................................... 32 De Duw het papier niet te vereen in de printer. Lexington, KY 40550 printersoftware is correct genstalleerd. Voorklep N per vel kleurenafbeeldingen kunnen worden ingebonden. (859) 232-3000 kleurenafbeeldingen in Transparanten afdrukken ............................................................................. 34 Canada Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier. Klik op het bureaublad op Start Programma's Programma's . Zie meerdere afdrukken in zwart-wit 20of Alle Industry compliance statement zwart-wit 20 Bericht Inkt is bijna op This Class papier. B digital apparatus meetsafdrukken requirements ofomgekeerde the Canadian Interference-Causing Equipmentafbeeldingen Regulations. pagina eerst 36 coated Behandeld papier datlaatste geschikt is voor afgedrukte afbeeldingen van hoge afdrukken kwaliteit. Document in volgorde............................................. 36 laatste pagina eerst 36 all Lexmark 510 Series niet wordt weergegeven in de lijst, moet u de Avis de conformitAls aux normes de l'industrie du Canada Papiergeleider en op n vel meerdere afbeeldingen op normaal papier 10 printersoftware installeren. Banner afdrukken ......................................................................................... 38 de Een cartridge in de isrespecte bijna leeg. bericht Inkt is bijna verschijnt wanneer een van Cet appareil numrique de printer la classe B toutes Het les exigences Rglement sur op le matriel brouilleur du Canada. ontgrendelingslip normaal papier 10 van de n vel 28 du contactpunt cartridge. Het goudkleurige gedeelte op de inktcartridges dat de contactpunten opstrijktransfers 32 Conformiteit met de inkt richtlijnen van de Europese Gemeenschap cartridges 25% of minder bevat. Afdrukken met aangepast formaat ............................................... 40 omgekeerd 36 papier 10 houder in 29 de printer raakt. op papier normaal Papieruitvoerlade Dit poster product voldoet aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG aangaande het opstrijktransfers 32 apparatuur opstrijktransfers 32 harmoniseren van de wetten tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische premiumpapier 13van de Lidstaten met betrekking die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen. poster 29 poster 29 dubbelzijdig afdrukken. Een softwareoptie van de printer waarmee u op beide zijden van een vel standaard 7 Hoofdstuk 3: Onderhoud............................................................. Een verklaring van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical 42 Support, premiumpapier 13 premiumpapier 13 papier kunt afdrukken. transparanten 34 Boigny, Frankrijk. Lexmark International, S.A., Inktcartridges vervangen .............................................................................. 42 testpagina 50 stuurprogramma 7 32 Dit T-shirttransfers product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van transparanten 34 transparanten 34 etiket. Zelfklevend papier. EN wenskaarten 60950. De cartridgehouder wordt naar de laadpositie verplaatst, tenzij de printer actief is. 17 Inktcartridges uitlijnen................................................................................... 45 T-shirttransfers 32 T-shirttransfers 32 aangepast papier 40 Afdrukkwaliteit verbeteren ............................................................................ uitlijningspagina 45 46 wenskaarten 17 fotopapier. Behandeld papier dat geschikt is voor foto's. wenskaarten 17 Afdrukindeling, tabblad 8 Inktcartridges beschermen ........................................................................... 48 Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat glossy papier. Papier met n glanzende zijde dat geschikt is voor foto's. Supplies Letter bestellen gebruikt. ........................................................................................ 48

Kennisgevingen over elektronische emissie afdrukken aanpassen, instellingen aangepast papier. Papierformaat dat afwijkt van standaardformaten. Hoofdstuk 1: het Printeroverzicht....................................................... 5 A Printeronderdelen Afdrukken Inktcartridges Controlelijst op voor normaal vervangen oplossen papier van problemen

Problemen Algemene met Tips instellen Printeroverzicht Onderhoud voor problemen Inhoud afdrukken van de oplossen printer oplossen 10 42 49 53 5 3 62 64 68


========10========

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
Als u normaal papier van het formaat A4 of Letter gebruikt en met normale kwaliteit wilt afdrukken, hoeft u de instellingen niet aan te passen. Gebruikt u speciaal papier, dan volgt u de procedure voor de papiersoort die u gebruikt.

Stap 3: Druk het document af
Klik op OK.

Foto's afdrukken
Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 50 vellen coated papier, fotopapier of glossy papier in de printer plaatsen. Druk foto's eerst op normaal papier af voordat u het fotopapier plaatst en de instellingen aanpast. Zie "Kaarten afdrukken" op pagina 17 voor informatie over het afdrukken op fotokaarten.

Stap 1: Plaats het fotopapier in de printer
Gebruik voor de beste resultaten fotopapier dat geschikt is voor inkjetprinters. Als bij het papier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door. Plaats het fotopapier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Plaats het papier met de glanzende zijde of de zijde met de coating naar boven. Duw het papier niet te ver in de printer.

Foto's afdrukken 11


========11========Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het fotopapier.

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
a b Klik op de tab Kwaliteit/exemplaren in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Beter of Best in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

4 Geef als volgt een papiersoort op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Glossy/fotopapier of Coated papier in het gedeelte Papiersoort.

5 Geef als volgt een papierformaat op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Kies het juiste formaat in het menu Papierformaat. Zie "Afdrukken op papier met aangepast formaat" op pagina 40 voor meer informatie.

6 Klik op OK.

Foto's afdrukken 12


========12========

Stap 3: Druk de foto's af
Klik op OK. Opmerking: verwijder de afzonderlijke foto's zodra ze uit de printer komen en laat de foto's drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de foto's.

Afdrukken op premiumpapier of coated papier
Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 vellen premiumpapier in de printer plaatsen.

Stap 1: Plaats het premiumpapier of coated papier in de printer
Als bij het papier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door. Plaats het premiumpapier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Wanneer het papier een speciale markering bevat, plaatst u het papier met de markering van u af. Duw het papier niet te ver in de printer. Opmerking: Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier. Mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Afdrukken op premiumpapier of coated papier 13


========13========

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
a b Klik op de tab Kwaliteit/exemplaren in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Beter of Best in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

4 Geef als volgt een papiersoort op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Normaal papier in het gedeelte Papiersoort.

5 Geef als volgt een papierformaat op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Kies het juiste formaat in het menu Papierformaat. Zie "Afdrukken op papier met aangepast formaat" op pagina 40 voor meer informatie.

6 Klik op OK.

Stap 3: Druk het document af
Klik op OK. Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 25 vellen premiumpapier. Als u meer dan 25 pagina's wilt afdrukken, moet u de eerste 25 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

Op beide zijden van een vel papier afdrukken
U kunt papier besparen door op beide zijden van het papier af te drukken. Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen.

Op beide zijden van een vel papier afdrukken 14


========14========

Stap 1: Plaats papier in de printer
Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Duw het papier niet te ver in de printer. Voer het papier in met de afdrukzijde naar u toe. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt. Opmerking: gebruik een zwaardere papiersoort voor de hoogste afdrukkwaliteit.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken.

Op beide zijden van een vel papier afdrukken 15


========15========

3 U drukt als volgt af op beide zijden van het papier:
a b c Klik op de tab Afdrukindeling in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Dubbelzijdig in het gedeelte Dubbelzijdig afdrukken. Selecteer Omslaan naar zijkant of Omslaan naar bovenkant. Als u Omslaan naar zijkant selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een tijdschrift. Als u Omslaan naar bovenkant selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een notitieblok. d e Gebruik de instructies voor de betreffende papiersoort om het document verder aan te passen. Klik op OK.

Stap 3: Druk het document af
Klik op OK. De oneven pagina's worden eerst afgedrukt, inclusief een pagina met instructies voor het opnieuw plaatsen van het papier. Nadat de oneven pagina's zijn afgedrukt, wordt u gevraagd om het papier opnieuw te plaatsen.

1 Plaats de stapel papier en de instructiepagina in de printer, met de afgedrukte zijde van u af
en met de pijlen naar onderen in de papiersteun.

2 Klik op Doorgaan.
De even pagina's worden afgedrukt.

Op beide zijden van een vel papier afdrukken 16


========16========

U gaat als volgt te werk als u geen instructiepagina wilt afdrukken: a b c Klik op Opties Stijlopties in het dialoogvenster Afdrukken.

Schakel het selectievakje Instructies afdrukken voor het opnieuw plaatsen van papier uit. Klik op OK.

Kaarten afdrukken
Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 25 wenskaarten, indexkaarten, fotokaarten of briefkaarten in de printer plaatsen.

Stap 1: Plaats de kaarten in de printer
Als bij de kaarten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door. Plaats de kaarten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Voer de kaarten in met de afdrukzijde naar u toe. Duw de kaarten niet te ver in de printer. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de kaarten.

Kaarten afdrukken 17


========17========

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
a b Klik op de tab Kwaliteit/exemplaren in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Beter of Best in het gedeelte Kwaliteit/snelheid als u afdrukt op fotokaarten of wenskaarten. Selecteer Normaal voor andere kaartsoorten.

4 Geef als volgt een papiersoort op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Wenskaarten in het gedeelte Papiersoort.

5 Geef als volgt een papierformaat op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Kies het juiste formaat in het menu Papierformaat. Zie "Afdrukken op papier met aangepast formaat" op pagina 40 voor meer informatie.

6 Klik op OK.

Stap 3: Druk de kaarten af
Klik op OK.

Enveloppen afdrukken
Afhankelijk van de dikte van de enveloppen kunt u per keer maximaal 10 enveloppen in de printer plaatsen.

Stap 1: Plaats de enveloppen in de printer
Opmerking: gebruik geen enveloppen met gaten, plastic vensters, relif, sluitkoordjes en metalen klemmetjes of sluitingen.

Enveloppen afdrukken 18


========18========Plaats de enveloppen verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Voer de enveloppen in met de afdrukzijde naar u toe. Zorg dat u de enveloppen invoert met de locatie voor de postzegel linksboven. Duw de enveloppen niet te ver in de printer. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de enveloppen.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken.

Enveloppen afdrukken 19


========19========

3 Geef als volgt een papiersoort op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Envelop in het gedeelte Papiersoort.

4 Geef als volgt een envelopformaat op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Kies het juiste formaat in het menu Envelopformaat. Zie "Afdrukken op papier met aangepast formaat" op pagina 40 voor meer informatie.

5 Geef als volgt de gewenste afdrukstand op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Liggend in het gedeelte Afdrukstand.

6 Klik op OK.
Opmerking: in veel toepassingen worden de instellingen genegeerd die u opgeeft in het venster Pagina-instelling. Controleer of de liggende afdrukstand is ingeschakeld in de toepassing.

Stap 3: Druk de enveloppen af
Klik op OK. Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 10 enveloppen. Als u meer dan 10 enveloppen wilt afdrukken, moet u de eerste 10 enveloppen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit
Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen. U kunt kleureninkt besparen door kleurenafbeeldingen in zwart-wit af te drukken.

Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit 20


========20========

Stap 1: Plaats het papier in de printer
Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Voer het papier in met de afdrukzijde naar u toe. Duw het papier niet te ver in de printer. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken.

Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit 21


========21========

3 U drukt als volgt afbeeldingen in zwart-wit af:
a b c Klik op de tab Kwaliteit/exemplaren in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Kleurenafbeeldingen in zwart-wit afdrukken. Klik op OK.

4 Pas het document aan met de procedure voor de papiersoort die u gebruikt.

Stap 3: Druk het document af
Klik op OK. Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 50 vellen normaal papier. Als u meer dan 50 pagina's wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

Brochure afdrukken

U kunt documenten afdrukken en bundelen tot een brochure. Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen.

Stap 1: Plaats het papier in de printer
Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Voer het papier in met de afdrukzijde naar u toe. Duw het papier niet te ver in de printer.

Brochure afdrukken 22


========22========Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan
1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 Geef als volgt een papierformaat op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Kies A4 of U.S. Letter in het menu Papierformaat.

4 Geef als volgt een afdrukindeling op:
a b Klik op de tab Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Brochure in het gedeelte Indeling.

5 Geef het aantal vellen per bundel op.
Opmerking: een bundel is een groep pagina's die zijn dubbelgevouwen en gestapeld zodat ze kunnen worden ingebonden. Erg dikke bundels laten zich moeilijk vouwen. Als u op dik papier afdrukt, kunt u daarom beter minder vellen per bundel gebruiken. a b Klik op Opties Stijlopties in het dialoogvenster Afdrukken.

Voer het gewenste aantal vellen per bundel in en klik op OK.

6 Klik op OK om het venster Printereigenschappen te sluiten.

Brochure afdrukken 23


========23========

Stap 3: Druk het document af
Klik op OK. Nadat de eerste helft van de brochure en de instructiepagina zijn afgedrukt, wordt u gevraagd het papier opnieuw te plaatsen.

1 Plaats de stapel papier en de instructiepagina in de printer, met de afgedrukte zijde van u af
en met de pijlen naar onderen in de papiersteun.

2 Klik op Doorgaan.
U gaat als volgt te werk als u geen instructiepagina wilt afdrukken:

1 Klik op Opties
uit.

Stijlopties in het dialoogvenster Afdrukken.

2 Schakel het selectievakje Instructies afdrukken voor het opnieuw plaatsen van papier 3 Klik op OK.

Stap 4: Stel de brochure samen
Als het document is afgedrukt, kunt u de bundels stapelen en de brochure inbinden.

Brochure afdrukken 24


========24========

U stelt als volgt de brochure samen:

1 Neem de eerste bundel uit de uitvoerlade, vouw deze dubbel en leg de bundel apart. 2 Pak de volgende bundel, vouw deze dubbel en leg de bundel boven op de eerste.

3 Leg de bundels op elkaar totdat de brochure compleet is. 4 Bind de bundels in.

Etiketten afdrukken
Afhankelijk van de dikte van de etiketvellen kunt u per keer maximaal 25 vellen in de printer plaatsen.

Stap 1: Plaats de etiketten in de printer
Gebruik etiketten die geschikt zijn voor inkjetprinters. Als bij de etiketten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door. Druk niet af binnen 1 mm (0,04 inch) van de rand van een etiket. Plaats de etiketten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.Controleer of er geen etiketten ontbreken of zijn omgekruld.

Etiketten afdrukken 25


========25========Voer de etiketten in met de afdrukzijde naar u toe. Duw de etiketten niet te ver in de printer. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de etiketten.

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u etiketten met het fo

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Drukarka
Nazwa LEXMARK P 3120
Model P 3120
Rozmiar pliku 640 KB
Number of pages 70 pages
format pliku pdf
Język Drukarka LEXMARK P 3120 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch,