Pobierz podręcznik dla modelu
IGNIS AKS 200 WH 01 - Piekarnik

Jeśli szukasz instrukcji: Piekarnik IGNIS AKS 200 WH 01 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Piekarnik IGNIS AKS 200 WH 01
Piekarnik IGNIS AKS 200 WH 01 Piekarnik IGNIS AKS 200 WH 01


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 2086 KB (format pliku: pdf)
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
OSTRZEŻENIA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA AKCESORIA PIEKARNIKA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA USUWANIE USTEREK
SERWIS TECHNICZNY
Aby w pełni korzystać z możliwości piekarnika, należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować je na przyszłość.
4

========1========

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Usuwanie opakowania
• Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem . • Jednakże, nie należy dowolnie wyrzucać części opakowania, lecz utylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
Utylizacja starych urządzeń
• Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. OSTRZEŻENIA Uwaga:
• Piec nie powinien być stosowany przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez nadzoru. • Kontrolować, czy dzieci nie bawią się urządzeniem.
• Ponieważ części piekarnika, do których ma dostęp użytkownik mogą się nagrzewać podczas użycia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
• Nie stosować materiałów ani substancji ściernych do czyszczenia SZYB, aby ich nie zniszczyć.
• Podczas pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.
• Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego do pieczenia potraw. Wszystkie inne zastosowania są zabronione. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub niezastosowaniem się do poleceń.
Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Oszczędzanie energii
• Nagrzewać wstępnie piekarnik jedynie, jeśli jest to zalecane w tabeli pieczenia w Karcie Opisowej Urządzenia lub w przepisie. • Używać ciemnych, emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż bardzo dobrze wchłaniają ciepło.
• Jedynie wykwalifikowany technik może naprawiać piekarnik.
• Nie wolno narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych.
• Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiczkach, ponieważ może dojść do uszkodzenia wnęki piekarnika oraz zawiasów. Nie obciążać drzwiczek. • Nie wieszać żadnych ciężarów na uchwycie drzwiczek piekarnika.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową ani innymi przedmiotami. • Drzwiczki piekarnika muszą zawsze zamykać się prawidłowo. Uszczelnienie drzwiczek utrzymywać w czystości. • Nie wolno wlewać wody bezpośrednio do gorącego piekarnika. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej. • Soki owocowe kapiące z form do pieczenia mogą pozostawiać trwałe plamy. Zalecamy dokładne wyczyszczenie piekarnika przed ponownym użyciem.
5

========2========

• Nie należy przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ mogą porysować jego powłokę.
• Z czasem, w wyniku skroplenia się pary wodnej wydobywającej się podczas pieczenia potraw może nastąpić
uszkodzenie piekarnia oraz sąsiednich mebli. Aby temu zapobiec zalecamy:
- ustawiać niższą temperaturę;
- przykrywać potrawy;
- wyjmować potrawy z piekarnika;
- gdy piekarnik jest zimny, osuszać części
wilgotne.
• Panel przedni oraz uchwyt drzwiczek piekarnika nagrzewają się, gdy urządzenie przez długi czas pracuje w wysokiej temperaturze.
• Należy unikać dotykania piekarnika wilgotnymi częściami ciała i nie wolno obsługiwać piekarnika boso.
• Nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód zasilający lub przesuwając piekarnik.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia i nadzorowała pierwsze czynności obsługi.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na kontakt z:
- panelem sterowania piekarnika w ogóle, a
w szczególności bezpośrednio po
zakończeniu jego pracy, co pozwoli na
uniknięcie obrażeń;
- opakowaniem (worki, styropian, części
metalowe, itp.);
- piekarnikiem przeznaczonym do
złomowania.
• Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń wykorzystywanych w pobliżu piekarnika nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez drzwiczki piekarnika. • Niektóre modele piekarnika posiadają system chłodzenia powietrzem, co sprawia, że przednia część piekarnika oraz wnęka szafy nie osiągają nadmiernie wysokich temperatur. Uwaga: gorące powietrze wychodzi przez otwór umieszczony między panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. • Nie wolno wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani przechowywać je w jego pobliżu: jeśli urządzenie zostałoby przypadkowo włączone, stwarzałoby to zagrożenie pożarowe.
• Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawiczek.
• Jeśli do pieczenia mięsa lub ciasta dodano napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.) należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. Możliwe jest, zatem, że opary alkoholu mogą zapalić się wchodząc w kontakt z elementem grzewczym. • Nie wolno podgrzewać ani gotować w piekarniku potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie, jakie wytworzy się wewnątrz może spowodować eksplozję pojemnika i zniszczyć piekarnik.
• Do gotowania nie używać pojemników plastikowych (za wyjątkiem naczyń specjalnie do tego przeznaczonych; patrz wskazówki producenta). Mogą stopić się one w wysokiej temperaturze.
• Należy zwracać szczególną uwagę na piekarnik w czasie gotowania potraw z dużą ilością tłuszczu lub oleju. Olej i tłuszcz mogą ulec przegrzaniu i spowodować pożar! • Nie wyciągać akcesoriów z pełnym obciążeniem. Używać z najwyższą ostrożnością.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
• Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do 200°C na około jedną godziną, co pozwoli na usunięcie zapachu materiału
izolacyjnego oraz smarów ochronnych. W czasie tej operacji, należy otworzyć okno w pomieszczeniu.
• Przed pierwszym użyciem należy usunąć:
- nalepki na panelu przednim oraz na
drzwiczkach piekarnika, za wyjątkiem
tabliczki znamionowej;
- kartonowe zabezpieczenia oraz ochronną
warstwę plastikową na panelu sterowania
i innych częściach piekarnika;
- ewentualnie, inne nalepione etykiety z
akcesoriów (np. pod spodem tacki do
ociekania).
6

========3========

AKCESORIA PIEKARNIKA
Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. Dołączone akcesoria zostały podane w oddzielnej Karcie Opisowej Urządzenia (w punkcie Akcesoria). Tacka do ociekania (1)
Tacka do ociekania jest przeznaczona do zbierania tłuszczu i kawałków żywności i należy ją podkładać pod rusztem lub używać jako podstawkę w czasie pieczenia mięsa, kurczaków, ryb wraz z lub bez warzyw. Aby uniknąć rozpryskiwania tłuszczu oraz zmniejszyć ilość dymu, należy wlać na tackę nieco wody.
1
Tacka do pieczenia (2)
Służy do pieczenia herbatników, ciast i pizzy.
2
Ruszt (3)
Ruszt można używać do gotowania potraw lub jako podstawkę dla tac, form i innych naczyń do pieczenia. Można go umieścić na dowolnych prowadnicach piekarnika. Ruszt można wkładać wygięciem do góry lub do dołu.
3
Boczne panele katalityczne (4)
Panele są pokryte warstwą mikroporów, która pochłania rozpryskujący się tłuszcz. Zalecamy przeprowadzenie automatycznego cyklu czyszczenia po każdym pieczeniu potraw szczególnie tłustych (patrz: Czyszczenie i konserwacja).
4
Rożen (5)
Rożen należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi w odpowiednim rozdziale w oddzielnej Karcie Opisowej Urządzenia.
5
Zestaw do grillowania (6)
Zestaw obejmuje kratkę (6a), tacki do ociekania (6b) oraz jeden lub dwa uchwyty (6c).
Zestaw należy umieścić na ruszcie (3) i używać wraz z funkcją Grill.
6a
6b
6c
6
7

========4========

AKCESORIA PIEKARNIKA
Filtr przeciwtłuszczowy (7)
Stosować wyłącznie przy przygotowywaniu potraw wyjątkowo tłustych. Filtr przeciwtłuszczowy zawiesić wewnątrz
piekarnika na tylnej ściance przed wentylatorem.
7
Filtr nadaje się do zmywania w zmywarkach. Nie można go stosować wraz z funkcją Wentylator + statyczna.
Prowadnice półek (8)
Ułatwiają czynności manualne niezbędne podczas gotowania, pozwalając na częściowe wysunięcie rusztów i
tac do ociekania.
Są dostosowane do wszystkich akcesoriów i można je
zmywać w zmywarkach.
8
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Ważne: nie wolno stosować środków czyszczących pod ciśnieniem na bazie wody lub produktów czyszczących parą.
Zewnętrzne części piekarnika • Należy czyścić wilgotną ściereczką. W razie większych zabrudzeń, zastosować wodę z niewielką ilością płynu do naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką.
• Nie stosować detergentów antykorozyjnych ani ściernych, ponieważ niszczą one powłokę piekarnika.
Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z piekarnikiem, należy natychmiast wytrzeć go delikatnie wilgotną ściereczką. • Niewielkie różnice w odcieniach koloru w części przedniej urządzenia wynikają z zastosowania różnych rodzajów materiału, np. plastiku, szkła i metalu.
Piekarniki z aluminiowym panelem przednim
• Czyścić delikatnym detergentem i wilgotną ściereczką do mycia szyb lub ściereczką z mikrowłókien, która nie zostawia śladów. Przecierać ściereczką powierzchnie w kierunku poziomym, bez naciskania. • Nie stosować środków antykorozyjnych, twardych gąbek ani szorstkich ściereczek. Powierzchnie aluminiowe czyścić suchą ściereczką.
Akcesoria
• Akcesoria zmywać płynem do mycia naczyń po każdym użyciu. Pozostałości żywności można łatwo usunąć za pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbką.
Wnętrze piekarnika
• Nie stosować szorstkich gąbek ani metalowych myjek. Stosować detergenty przeznaczone do czyszczenia piekarników i przestrzegać instrukcji producenta. • Po każdym użyciu, pozostawić piekarnik do ostygnięcia i oczyścić, aby zapobiec gromadzeniu się zapieczonych resztek jedzenia.
• W czasie długiego gotowania, lub gotowania jednoczesnego na kilku poziomach, w szczególności w przypadku potraw o dużej zawartości wody (pizza, soczyste warzywa, itp.), we wnętrzu piekarnika oraz na uszczelnieniu może dojść do kondensacji pary. Po ostygnięciu piekarnika, należy wytrzeć do sucha wewnętrzną część drzwiczek ściereczką lub gąbką.
• Szybkę w drzwiczkach należy czyścić specjalnym detergentem w płynie. • Aby ułatwić czyszczenie, drzwiczki piekarnika można wyjąć. Aby wyczyścić górną część piekarnika, można obniżyć element grzewczy (tylko w niektórych modelach).
Boczne panele katalityczne oraz ścianka tylna (w zależności od modelu) - Cykl czyszczenia
• Nagrzać pusty piekarnik do temperatury 200°C na ok. jedną godzinę.
• Pod koniec cyklu po ostygnięciu piekarnika należy, w razie potrzeby, usunąć wilgotną gąbką ewentualne pozostałości żywności. • Nie należy czyścić paneli katalitycznych ani ścianki tylnej środkami ściernymi, szorstkimi szczotkami lub gąbkami ani środkiem do czyszczenia piekarników w sprayu, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię katalityczną i doprowadzić do utraty właściwości autoczyszczenia.
8

========5========

Uwaga: przy wykonywaniu poniższych czynności, zaleca się używać rękawic ochronnych. Aby uniknąć obrażeń cielesnych i nie uszkodzić piekarnika ani zawiasów, należy dokładnie przestrzegać niniejszych instrukcji.
Demontaż drzwiczek piekarnika:
1. Całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika (patrz rys. 1). 2. Unieść do oporu dwa zaczepy (patrz rys. 2). 3. Zdjąć drzwiczki, zamykając je częściowo i podciągając
do góry (patrz rys. 3).
1
Ponowny montaż drzwiczek:
1. Wsunąć zawiasy w prowadnice i opuścić drzwiczki do
końca.
2. Opuścić zaczepy po obu stronach.
3. Całkowicie zamknąć drzwiczki piecyka.
Uwaga: aby nie uszkodzić drzwiczek piekarnika i zawiasów oraz aby uniknąć obrażeń cielesnych, należy dokładnie przestrzegać powyższych instrukcji.
2
3
Opuszczanie elementu grzewczego
(tylko niektóre modele)
Do czyszczenia można przystąpić jedynie po ostygnięciu piekarnika.
• Wyjąć boczne kratki na akcesoria.
• Lekko wysunąć (4) element grzewczy i obniżyć go (5).
4
5
9

========6========

Wymiana tylnej żarówki oświetlenia piekarnika (w zależności od modelu):
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Po ostygnięciu piekarnika, odkręcić pokrywę w lewo
(patrz rys. 1).
3. Wymienić żarówkę (patrz uwaga).
4. Przykręcić pokrywę żarówki.
5. Podłączyć piekarnik do zasilania.
Uwaga: stosować wyłącznie żarówki 25 W/230 V, typ E-14, T300°C, do nabycia w serwisie technicznym. Ważne: nie uruchamiać piekarnika, jeśli pokrywa żarówki nie jest zainstalowana.
1
Wymiana żarówki w ściance bocznej (w zależności od modelu):
1. Odłączyć piekarnik od zasilanie.
2. Po ostygnięciu piekarnika, wyjąć boczną kratkę na
akcesoria (patrz rys. 2). Przy użyciu śrubokrętu
podważyć pokrywę lampy (patrz rys. 3 - 4). 3. Wymienić żarówkę (patrz uwaga).
4. Założyć z powrotem pokrywę, dopychając lekko do
ścianki, aż zaskoczy.
5. Ponownie zamontować kratkę boczną na akcesoria. 6. Podłączyć piekarnik do zasilania.
Uwaga: stosować wyłącznie żarówki 25 W/230 V, typ E-14, T300°C, dostępne w serwisie technicznym. Ważne: nie wolno eksploatować piekarnika, jeśli pokrywa żarówki nie jest założona.
2
Wymiana bocznej żarówki halogenowej (w zależności od modelu):
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Po ostygnięciu piekarnika, wyjąć boczną kratkę na
akcesoria (patrz rys. 2). Przy użyciu śrubokrętu
podważyć pokrywę lampy (patrz rys. 3 - 4). 3. Nie wolno wymieniać żarówki gołymi rękami. Ostrożnie
wyjąć żarówkę halogenową z oprawy i wymienić na
nową (patrz Uwaga).
4. Założyć z powrotem pokrywę, dopychając lekko do
ścianki, aż prawidłowo zaskoczy.
5. Ponownie zamontować kratkę boczną na akcesoria. 6. Podłączyć piekarnik do zasilania.
Uwaga: stosować wyłącznie żarówki 20 W/12 V, typ G4, T300°C, dostępne w naszym serwisie technicznym.
Ważne: nie wolno eksploatować piekarnika, jeśli pokrywa żarówki nie jest założona.
3
4
10

========7========

USUWANIE USTEREK
Piekarnik nie funkcjonuje:
• Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy piekarnik jest prawidłowo podłączony. • Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problem zgodnie z punktami
opisanymi w “Usuwanie usterek”. 2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie,
aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli, po przeprowadzeniu powyższych testów, piekarnik dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Należy podać:
•krótki opis usterki;
dokładny typ i model piekarnika;
numer serwisowy (to numer znajdujący
się po słowie Service na tabliczce
znamionowej), podany z boku, po prawej
stronie wewnątrz piekarnika (widoczny
przy otwartych drzwiczkach). Numer
serwisowy jest również podany w karcie
gwarancyjnej;
dokładny adres;
numer telefonu.
Ważne:
• Sprawdzić, czy pokrętło regulatora piekarnika nie jest ustawione na “0” lub na symbol “żarówki” .
- Jeśli elektroniczny programator
(w zależności od modelu) wskazuje
“ ”, należy sprawdzić w oddzielnej
karcie opisowej urządzenia oraz/lub w
opisie programatora elektronicznego.
- Jeśli elektroniczny programator
(w zależności od modelu) wskazuje
“F XX”, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Należy wtedy podać numer, który
następuje po literze “F”.
- Sprawdzić, czy programator mechaniczny
(w zależności od modelu) jest ustawiony
na pozycji “ręczne”.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy).
Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania oraz obniżyć jakość produktu.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
• Piekarnik jest przeznaczony do styczności z artykułami spożywczymi i spełnia wymogi Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004. • Został on zaprojektowany wyłącznie jako urządzenie służące do gotowania. Wszelkie inne zastosowania (np. do ogrzewania pomieszczeń) są uważane za niewłaściwe i, w konsekwencji, niebezpieczne.
• Piekarnik został zaprojektowany, zbudowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z:
- wymogi dotyczace bezpieczenstwa
zawarte w Dyrektywie “Niskie
napiecia” 2006/95/WU (która zastepuje
Dyrektywe 73/23/EWG wraz z jej
pózniejszymi modyfikacjami);
- wymogami bezpieczeństwa zawartymi
w Dyrektywie dot. zgodności
elektromagnetycznej 2004/108/CE;
- wymogami Dyrektywy 93/68/CEE.
11

========8========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Piekarnik
Nazwa IGNIS AKS 200 WH 01
Model AKS 200 WH 01
Rozmiar pliku 2086 KB
Number of pages 8 pages
format pliku pdf
Język Piekarnik IGNIS AKS 200 WH 01 Polski - Polish Polski - Polish,