Pobierz podręcznik dla modelu
GARMIN STREETPILOT C550 - GPS Nawigacja

Jeśli szukasz instrukcji: GPS Nawigacja GARMIN STREETPILOT C550 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi GPS Nawigacja GARMIN STREETPILOT C550
GPS Nawigacja GARMIN STREETPILOT C550 GPS Nawigacja GARMIN STREETPILOT C550


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1318 KB (format pliku: pdf)
Uživatelský manuál
StreetPilot
®
C5XX
navigace a komunikace

========1========

© 2006 Garmin Ltd. a dceřiné společnosti
Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A. Tel. 913/397.8200 or 800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K. Tel. 44/0870.8501241 Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. 886/2.2642.9199 Fax 886/2.2642.9099
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být rozmnožována nebo přebírána jakýmkoli prostředkem, elektronickým či ručním, včetně fotokopírování a zaznamenávání na jakékoliv médium, za jakýmkoliv účelem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Garmin. Garmin dává svolení k pořízení jedné kopie, kterou si můžete uložit na harddisk počítače nebo jiné elektronické médium a pořídit si jednu tištěnou kopii pro vlastní použití. Takovéto kopie však musí obsahovat celý, nepozměněný, text a veškeré náležitosti ohledně autorských práv firmy Garmin. Používat kopii pro komerční účely je přísně zakázáno. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění měněny. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo zlepšit vlastnosti svých výrobků a pozměnit obsah této příručky bez závazku upozornit na takovéto změny nebo zlepšení. Další informace o používání a funkcích tohoto a jiných přístrojů Garmin, naleznete na
webové stránce www.garmin.com.
Garmin® a MapSource
®
jsou registrované obchodní značky a c510

/ c550

a Garmin Lock™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností a nesmí být používány, pokud k tomu
Garmin výslovně nedá souhlas.
SiRF, SiRFstar a SiRF logo jsou registrované obchodní značky SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII and SiRF Powered jsou ochranné známky SiRF Technology, Inc.
Loga a chráněný název Bluetooth vlastní Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití firmou Garmin je licencované. Ostatní obchodní známky se vztahují k příslušným vlastníkům.
Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft v USA a jiných zemích.
Srpen 2006
Vytištěno v Praze

========2========

ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali přístroj Garmin® StreetPilot
®
c510
™/ c550™.
O manuálu
Je-li řečeno “stiskněte”, prstem se dotkněte obrazovky v místě ovládacího prvku.
V textu jsou použity značky malých šipek (>). Značí, že máte stisknout sérii prvků. Například “stiskněte Kam vest? > Oblibene”: měli byste stisknout tlačítko Kam vest?, a poté stisknout Oblibene.
c5xx Tipy a zkratky • Pro návrat do hlavního menu
stiskněte a podržte Zpet. • Stiskněte a pro
zobrazení dalších položek.
ÚVOD
Sdělte nám své zkušenosti s tímto manuálem! Vyplňte Product Documentation Survey. Na stránkách www.garmin.com/contactUs/ klikněte na Product Documentation Survey.
Rychlé odkazy • Hledání adresy: strana 7 • Zobrazení mapy: strana 12 • Použití hands-free pro mobilní
telefony (pouze c550): strana 14 • Použití funkce Garmin Lock™
proti krádeži: strana 6 • Poslech souborů MP3 (pouze
c550): strana 2 4
• Přenos dat do c5xx: strany 22–2 3 • Nastavení hlasitosti: strana 6 • Nastavení jasu displeje: strana 6 • Čištění a skladování přístroje:
strana 3 1
Poznámka: Tento manuál obsahuje nastavení pro modely c510 a c550. Veškerá nastavení, ovládání a funkce jsou společné, pokud není výslovně uvedeno jinak, což se týká zejména veškerého popisu MP3 a technologie Bluetooth a funkcí s tím spojených.
c5xx Uživatelská příručka
i

========3========

ÚVOD
Úvod ................................................. i
O manuálu ......................................... i
c5xx Tipy a zkratky ............................ i
Rychlé odkazy ................................... i
Varování .......................................... iv
Upozornění ....................................... v
Důležité informace ............................ v
Registrace přístroje ......................... vi
Kontaktujte Garmin .......................... vi
Softwarové licenční
ujednání ........................................... vi Začínáme ........................................ 1
Obsah balení .................................... 1
Pohled na c550 ................................ 1
Krok 1: Připevnění c5xx ................... 2
Krok 2: Nastavení c5xx ................... 3
Krok 3: Hledání satelitů ................... 3
Krok 4: Použití c5xx ......................... 3
Nalezení cíle ..................................... 4
Navigace po trase ............................ 5
Přidání průjezdního bodu do trasy ... 5
Přidání objížďky ................................ 6
Ukončení trasy ................................. 6
Volba lepší trasy ............................... 6
Nastavení hlasitosti .......................... 6
Nastavení jasu displeje .................... 6
ii
Zamčení c5xx ................................... 6 Kam vést? ...................................... 7
Hledání adresy ................................. 7
Volby stránky Start ........................... 7
Jeď domů ......................................... 8
Hledání bodů zájmu ......................... 8
Hledání naposledy nalezených
položek ........................................ 9
Oblíbené ......................................... 10
Hledání míst pomocí mapy ............. 11
Rozšíření hledání ........................... 11 Použití hlavních stránek ............. 12
Stránka Mapa ................................. 12
Trasový počítač .............................. 13
Aktivní trasa .................................... 13
Další odbočka ................................. 13 Použití funkcí hands-free (pouze c550) ................................................ 14
Porozumění technologii Blueto oth .. 14
Spárování s telefonem ................... 14
Příjem hovoru ................................. 15
Během hovoru ................................ 16
Menu telefonu ................................. 17
c5xx Uživatelská příručka

========4========

Dopravní informace ..................... 20
Zobrazení dopravních událostí ....... 20
Vyhnutí se dopravní kolizi ............... 21
Prodloužení předplatného .............. 21 Správa souborů na c5xx ............. 22
Podporované typy souborů ............ 22
Krok 4: vložte SD kartu (volitelně) .. 22
Krok 2: Připojení USB kabelu ......... 22
Krok 3:Přenos souborů do c5xx ..... 23
Krok 4: Odpojení USB kabelu ........ 23
Mazání souborů z c5xx .................. 23 Poslech MP3 (pouze c550) ............... 24 Nastavení c5xx ............................ 25
Nastavení mapy ............................. 25
Nastavení systému ......................... 26
Lokalizace c5xx .............................. 26
Nastavení displeje .......................... 27
Nastavení navigace ........................ 28
Nastavení technologie
Bluetooth (pouze c550) ...................... 28
Obnovení všech nastavení ............. 29
Vymazání uživatelských dat ........... 29 Dodatky ........................................ 30
Reset c5xx ...................................... 30
Péče o Váš c5x x ............................ 31
c5xx Uživatelská příručka
ÚVOD
Výměna pojistky ............................. 32
Dobíjení c5xx .................................. 32
Kalibrace obrazovky ...................... 32
Použití vnější antény ...................... 32
Aktualizace software ...................... 33
Nákup a nahrání dalších map
MapSource ................................ 33
Nahrání MapSource bodů do c5xx . 34
Používání Cestovního průvodce .... 34
Uživatelské body zájmu (Points of
Interest/POI) .............................. 35
Informace o stavu baterie .............. 36
O satelitním signálu ........................ 36
Technické parametry ...................... 37
Řešení problémů ............................ 38
FCC prohlášení .............................. 40
Prohlášení o shodě ........................ 40 Index ............................................. 41
iii

========5========

ÚVOD
Varování
Následující potenciálně velmi nebezpečné situace mohou zapřičinit nehodu nebo kolizi, při které může dojít k vážnému zranění, nebo i smrti.
Při instalaci ve vozidle zajistěte, aby přístroj nebránil použití ovládacích prvků vozidla, a aby řidiči nepřekážel ve výhledu na silnici (viz nákres).
Neumísťujte
Nenechte
přístroj
přístroj tam, kde by
volně ležet omezoval
na palubní zorné pole
desce.
řidiče.
Neumísťujte přístroj do pole
působnosti airbagu.
Při jízdě vždy pozorně porovnávejte informace na přístroji se všemi dostupnými způsoby navigace, jako jsou např. silniční značení, mapy a Vaše vlastní pozorování situace. Z bezpečnostních důvodů vždy nejprve vyřešte všechny neshody a nejasnosti, než budete pokračovat v jízdě.
Vozidlo řiďte vždy s ohledem na bezpečnost. Nenechte se přístrojem rozrušit a vždy si uvědomujte všechny okolnosti jízdy. Během jízdy minimalizujte dobu, kdy sledujete displej přístroje, v co největší míře využívejte hlasových instrukcí. Za jízdy nevkládejte cíl cesty, neměňte nastavení a nepoužívejte jakékoli funkce přístroje, které vyžadují déle trvající interakci s přístrojem. V uvedených případech nejprve zastavte na bezpečném a povoleném místě. Přístroj je vybaven vnitřní (nevyjímatelnou) lithium-ionovou baterií. Při špatném zacházení může dojít ke vzplanutí nebo k chemickému popálení.
• baterii nevyjímejte z přístroje, nepoužívejte
přístroj v teplotách nad 60°C, přístroj
nevhazujte do ohně
• přístroj řádně zlikvidujte, obraťte se na Vaši
lokální organizaci pro likvidaci odpadu
(lithium-ionové baterie)
VAROVÁNÍ: Tento produkt, jeho obal a jeho součásti obsahují chemické prvky, které jsou ve státě Kalifornie považovány za rakovinotvorné, způsobující poruchy při porodu a způsobucící narušení rozmnožovacího systému. Tato poznámka je zde uvedena v souladu s California’s Proposition 65. Máte-li další dotazy, obraťte se na internetovou stránku www.garmin.com/prop65.
iv
c5xx Uživatelská příručka

========6========

Upozornění
Následující potenciálně velmi nebezpečné situace mohou zapřičinit zranění, nebo újmu na majetku.
Přístroj byl vyroben tak, aby Vám poskytoval návrh cesty. Tento návrh nereflektuje uzavírky silnic, stav vozovky, dopravní zácpy, počasí a další faktory, které mohou významně ovlivnit bezpečnost a časový rozvrh jízdy. Používejte přístroj pouze jako navigační pomůcku. Nepoužívejte přístroj pro jakýkoliv účel, který vyžaduje precizní zaměření směru, vzdálenosti, polohy nebo plochy. Tento přístroj Důležité informace
ÚVOD
nesmí být používán pro určení vzdálenosti od země při letecké navigaci.
Družicový signál (GPS) je provozován vládou USA, která je zodpovědná za přesnost signálu a za údržbu systému. Systém GPS může být pozměněn, což může ovlivnit přesnost a chování jakéhokoli GPS zařízení, včetně tohoto přístroje. Přestože je tento přístroj velice přesné navigační zařízení, jakékoliv takové zařízení může být špatně použito nebo špatně interpretováno, a v takovém případě být nebezpečné.
INFORMACE O MAPOVÝCH DATECH: jedním z cílů firmy Garmin je poskytnutí co možná nejkompletnější a nejpřesnější kartografie našim zákazníkům za rozumnou cenu. Využíváme proto kombinace vládních i soukromých zdrojů dat, které jsou zmíněny v dokumentaci k produktu a ve zprávách o autorských právech zobrazovaných na displeji. Prakticky všechny datové zdroje obsahují v nějakém smyslu nekompletní nebo nepřesné údaje. To platí zejména pro oblasti mimo USA, kde nejsou kompletní a přesná digitalizovaná data dostupná, nebo jsou nepřiměřeně drahá.
POZNÁMKA PRO ŘIDIČE: zákony některých států zakazují použití přísavných držáků na okno během jízdy. Z toho důvodu je nutné použít jiné držáky firmy Garmin, tj. držáky na palubní desku apod. Více informací o příslušenství naleznete na www.garmin.com. Garmin, ani jakýkoliv prodejce, nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv pokuty, tresty nebo poškození vzniklá v důsledku nerespektování této poznámky. Popis připevnění držáčků naleznete dále v tomto manuálu.
POZNÁMKA: toto radiokomunikační zařízení kategorie II vyhovuje normě Canada Standard RSS-310.
c5xx Uživatelská příručka
v

========7========

ÚVOD
Registrace přístroje Vyplňte, prosím, naši online registraci a umožněte nám tak, abychom Vás mohli lépe podporovat! Zjistěte si sériové číslo Vašeho nového c5xx a připojte se k internetovým stránkám www.garmin.com/registration/, kde zvolte odkaz Product Registration.
Zapište si sériové číslo (osmimístné číslo na zadní straně přístroje) pro případ, že Vaše c5xx bude ztraceno, odcizeno, bude vyžadovat opravu v servisu či si budete chtít odemknout další mapy. Pečlivě si uschovejte originální paragon, případně připojte jeho kopii k této příručce.
Sériové číslo: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Kontaktujte Garmin
V případě otázek nebo problémů s c5xx se v USA obraťte na Garmin Product Support, tel: 913/397.8200 nebo 800/800.1020, pondělí–pátek, 8:00–17:00 centrálního času; popř. na internetu www.garmin.com/support/ a klikněte na Product Support.
V Evropě kontaktujte Garmin (Europe) Ltd. na 44/0870.8501241.
V České republice pak Vašeho prodejce či oficiálního dovozce, firmu PICODAS Praha spol. s r.o., Svatoplukova 15, 128 00 Praha 2; [email protected];
pondělí - pátek 8:30 - 17:00,
tel. +420 224 936 340.
vi
Softwarové licenční ujednání
POUŽITÍM PŘÍSTROJE c5xx DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE PROTO TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.
Garmin uživateli garantuje udělení omezené licence pro použití programového vybavení obsaženého nebo přiloženého k produktu (dále jen “Software”) v binárním, spustitelném tvaru, pro běžné použítí s přístrojem. Název, vlastnická a autorská práva Software zůstávají nadále majetkem společnosti Garmin.
Použitím přístroje berete na vědomí, že Software je majetkem společnosti Garmin a jako takový je chráněn jak autorskými právy USA, tak i mezinárodními autorskými právy. Dále berete na vědomí, že struktura, organizace, zápis, kódy a všechny zdrojové kódy Software jsou obchodním tajemstvím firmy Garmin. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na Software jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství, redukci Software nebo jeho částí do běžně čitelných formátů, případně netvořit na základě Software jakákoliv odvozená díla nebo práce. Souhlasíte s tím, že jakoukoliv část Software nevyvezete do zemí, u kterých platí vývozní omezení USA
c5xx Uživatelská příručka

========8========

Obsah balení
ZAČÍNÁME
ZAČÍNÁME
Přístroj c5xx a podtlakový držák (přísavka na sklo) .
FM TMC přijímač (pouze c510Deluxe a c550)/12-voltový adaptér pro připojení k vnějšímu napájení a příjem dopravních informací.
USB kabel pro připojení c5xx k počítači. Váš c5xx se připojuje k počítači jako velkokapacitní paměťové zařízení USB (viz strana 22).
Disk na palubní desku k připevnění podtlakového držáku k palubní desce
(viz strana 30).
Žlutá karta obsahující sériové číslo Vašeho přístroje, registrační číslo pro registraci na stránkách Garmin a odblokovací kód (pouze c510Deluxe a c550).

Pohled na c550
reproduktor ovladač hlasitosti
kulová zástrčka pro připojení na přísavku
slot pro SD
zabudovaný
kartu
mikrofon
(pouze c550)
MCX konektor pod gumovým krytem (pro
přídavnou anténu) c5xx Uživatelská příručka
napájecí konektor
Audio výstup pro externí sluchátka nebo stereo linku (pouze c550)
Mini-USB hlavní
konektor vypínač Mikrofonní vstup (pro přídavný
mikrofon, pouze c550)
1

========9========

ZAČÍNÁME
Krok 1: Připevnění c5xx
Vyberte vhodné místo pro připevnění c5xx na Vašem čelním skle. Vybrané místo vyčistěte a vysušte.čelní sklo
1. Připojte napájecí kabel k c5xx.
2. Přitiskněte podtlakový držák (přísavku) k čelnímu sklu. Otočte páčkou dozadu
- směrem proti sklu.
3. Zástrčku na zadní straně c5xx nacvakněte na kouli umístěnou na konci
podtlakového držáku.
4. Napájecí kabel připojte do zástrčky (zapalovač) ve Vašem autě. Přístroj se zapne
automaticky pokud je připojen a přístroje automobilu jsou v chodu.
Pro odpojení c5xx z držáku vykloňte přístroj co nejvíce doprava a lehce zatlačte dokud se obě části nerozpojí.
Pro sejmutí podtlakového držáku otočte páčkou směrem k sobě a zatáhněte za úchyt v dolní části gumové přísavky.
2
c5xx Uživatelská příručka

========10========

ZAČÍNÁME Krok 2: Nastavení c5xx
Zapněte Váš c5xx, stiskněte a držte tlačítko Power na boku přístroje. Podle instrukcí na obrazovce nastavte parametry c5xx.
Krok 3: Hledání satelitů
Vyjděte/vyjeďte ven na volné prostranství mimo stromy a vysoké budovy. Zapněte c5xx. Hledání satelitů může trvat 30-60 vteřin.
Sloupky v levém horním rohu indikují sílu signálu. Pokud jsou sloupky zelené, c5xx již nalezl signál satelitů; můžete najít svůj cíl a vydat se k němu.
Krok 4: Použití c5xx
A stiskněte pro hledání cíle.
B stiskněte pro zobrazení mapy.
C stiskněte pro zahájení telefonického
hovoru (pokud je připojeno k
A
mobilnímu telefonu s technologií
Bluetooth® pouze c550).
B
D stiskněte pro zobrazení problémů
v dopravě (pokud je připojen FM
přijímač dopravních informací).
C D E F G E stiskněte pro poslech MP3 souborů na SD kartě nebo v přístroji (pouze c550).
F stiskněte pro nastavení c5xx.
G stiskněte pro nastavení jasu displeje.
c5xx Uživatelská příručka
3

========11========

ZAČÍNÁME Nalezení cíle
Menu “Kam vest?” nabízí kategorie cílů které Vám mohou pomoci při hledání.


Stiskněte Kam vest?.
Vyberte kategorii.


Vyberte cíl, stiskněte šipky pro zobrazení dalších míst.
Stiskněte Start.
TIP: Stiskněte
a
4

Vyberte podkategorii

Šťastnou cestu!
pro další položky na výběr.
c5xx Uživatelská příručka

========12========

ZAČÍNÁME Navigace po trase
Za jízdy Vás c5xx vede k Vašemu cíli pomocí hlasových pokynů, šipek na mapě a instrukcí v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, c5xx přepočítá trasu a nabídne nový směr cesty k cíli.
Vaše cesta je označena fialovou čárou.
Při odbočování následujte šipky.
Šachovnicový praporek značí cíl.
Přidání průjezdního bodu do trasy
Do cesty můžete přidat průjezdní bod. c5xx Vás povede nejprve do průjezdního bodu a pak teprve do cíle.
1. Je-li trasa aktivní, stiskněte Menu na stránce Mapa a
poté Kam vest?.
2. Najděte průjezdní bod.
3. Stiskněte Start.
4. Stiskněte Ano pro přidání bodu před Váš cíl nebo
stiskněte Ne pro nastavení bodu jako Vašeho nového
cíle.
POZNÁMKA: Na trasu můžete přidat pouze jeden průjezdní bod. c5xx Uživatelská příručka
5

========13========

ZAČÍNÁME
Přidání objížďky Pokud je silnice na vaší trase zavřená, můžete přidat překážku.
1. Stiskněte Menu při aktivní trase 2. Stiskněte Překážka.
Ukončení trasy 1. Stiskněte Menu při aktivní trase 2. Stiskněte Stop.
Volba lepší trasy Jak se blížíte k cíli, c5xx vyhodnocuje situaci v silničním provozu a může nabídnout “lepší trasu”. Pokud c5xx lepší trasu najde, jsou v pravém rohu lepší trasu najde, jsou v pravém rohu mapy zobrazeny značky mapy zobrazeny značky nebo . Stiskněte nebo pro volbu lepší trasy.
Nastavení hlasitosti Pro nastavení hlasitosti otočte kolečkem na pravé straně přístroje.
Nastavení jasu displeje Na stránce Menu stiskněte . Stiskněte pro ztlumení a pro zesílení jasu. Stiskněte OK pro potvrzení. 6
Zamčení c5xx
1. Na stránce Menu stiskněte
> System.
2. Stiskněte tlačítko Garmin Lock. Poté
OK.
3. Vložte čtyřciferný PIN. Stiskněte Ano
pro potvrzení PIN.
4. Stiskněte OK. Zajeďte na
bezpečnostní pozici a stiskněte
Nastavit.
Při každém zapnutí c5xx mimo bezpečnostní pozici bude nutné zadat čtyřciferný PIN.
Co je bezpečnostní pozice? Můžete vybrat jakoukoli pozici, například doma nebo v kanceláři jako svou bezpečnostní. Pokud jste v bezpečnostní pozici, nemusíte zadávat PIN. Pokud jste PIN zapomněli, v bezpečnostní pozici c5xx odblokujete.
POZNÁMKA: Pro odemknutí c5xx na bezpečnostní pozici musí přístroj přijímat satelitní signál.
c5xx Uživatelská příručka

========14========

K AM VÉST? Menu “Kam vést?” nabízí kategorie cílů, které Vám mohou pomoci při hledání. Jednoduché hledání je popsáno na straně 4.
Hledání adresy 1. Na stránce Menu stiskněte
Kam vest? > Adresy. 2. Vyberte stát a město, je-li to potřeba. 3. Napište popisné číslo. Stiskněte OK. 4. Napište jméno ulice dokud se
neobjeví seznam ulic, nebo stiskněte
OK.
5. Vyberte ulici.
6. Vyberte město, je-li to nutné. 7. Vyberte adresu, je-li to nutné. Otevře
se stránka Start.
8. Stiskněte Start pro vytvoření trasy.
TIP: Můžete hledat i podle
poštovních směrovacích čísel. Vložte
PSČ místo jména města. (Hledání
PSČ nepodporují všechny typy map.)
c5xx Uživatelská příručka
KAM VÉST?
TIP: Hledání křižovatek je velmi
podobné hledání adres. Stiskněte
Krizovatky, a zadejte jména dvou
ulic.
Volby stránky Start Stiskněte položku ve výsledcích hledání pro zobrazení stránky Start.
Stiskněte Start pro vytvoření trasy do vybraného cíle.
Stiskněte Ukaz mapu pro zobrazení cíle na mapě. Je-li GPS přijímač vypnut, stiskněte Pozice? pro nastavení nalezeného místa jako Vaší aktuální pozice.
Stiskněte Uloz pro uložení položky do oblíbených. Viz strana 10. Je-li připojen mobilní telefon s technologií Bluetooth, stiskněte pro hovor do daného místa (pouze c550).
7

========15========

KAM VÉST?
Jeď domů
Můžete nastavit místo kam jezdíte nejčastěji jako domovské. 1. 1. Ze stránky Menu stiskněte1. Ze stránky Menu stiskněteZe stránky Menu stiskněte
Kam vest? > Jed DOMU. 2. Vyberte možnost.
Cesta domů
Poté co zadáte své domovské místo, můžete se do něj kdykoli nechat vést volbou.
Kam vest? > Jed DOMU.
Změna domovského místa Pro změnu domovského místa jej nejprve musíte vymazat z Oblíbených: 1. Ze stránky Menu stiskněte
Kam vest? > Oblibene. 2. Stiskněte Domov > Edituj > Vymaz
> Ano.
Poté co jste domovské místo vymazali, můžete jej znova nastavit jak je popsáno v odstavci “Jeď domů”.
8
Hledání bodů zájmu 1. 1. Ze stránky Menu stiskněte Ze stránky Menu stiskněte
Kam vest? > Jidlo,
Hotely….
2. Vyberte kategorii a podkategorii, je-li
to nutné. (Stiskněte šipky pro další
položky.)
3. Vyberte cíl.
4. Stiskněte Start.
Hledání míst zadáním názvu Pokud znáte název místa, které hledáte, můžete jej napsat za pomoci klávesnice zobrazené na displeji. Můžete také napsat písmena obsažená v názvu pro zúžení výběru.
1. Ze stránky Menu stiskněte1. Ze stránky Menu stiskněte
Kam vest? > Jidlo,
Hotely….
2. Stiskněte Zadejte název. 3. Pomocí klávesnice zobrazené na
displeji napište název nebo jeho část.
Stiskněte OK.
4. Stiskněte vybranou položku a poté
tlačítko Start.
c5xx Uživatelská příručka

========16========

Použití klávesnice zobrazené na displeji
Objeví-li se na displeji klávesnice, stiskněte číslo nebo písmeno pro jeho zadání. Používejte klávesnici k psaní slov obdobně jako klávesnici počítače.
Stiskněte pro psaní čísel. Stiskněte pro vymazání posledního znaku; stiskněte a přidržte pro vymazání všeho.
Stiskněte pro změnu klávesnice na speciální znaky nebo diakritiku.
c5xx Uživatelská příručka
KAM VÉST? Hledání naposledy nalezených položek Váš c5xx ukládá posledních 50 výsledků vašeho hledání v seznamu “Naposledy nalezené”. Na vrcholu seznamu jsou ta místa, která byla nalezena nejpozději. Ze místa, která byla nalezena nejpozději. Ze stránky Menu stiskněte Kam vest? >
Naposledy nalezene pro zobrazení naposledy nalezených položek. Mazání naposledy nalezených míst
Pro smazání celého seznamu naposledy nalezených míst stiskněte Vymaz, poté Ano.
POZNÁMKA: Pokud stisknete Vymaz, budou vymazány všechny položky seznamu, nikoli aktuální nalezené místo.
9

========17========

KAM VÉST?
Oblíbené
Pro rychlé nalezení míst a tvorbu tras k nim můžete ukládat místa do Oblíbených. Je tam též umístěno vaše domovské místo.
Ukládání nalezených míst 1. Poté, co jste našli místo, které chcete
uložit, stiskněte Uloz.
2. Stiskněte OK. Místo bylo uloženo do
Oblibenych.
Hledání uložených míst 1. Z obrazovky Menu stiskněte1. Z obrazovky Menu stiskněte
Kam vest?.
2. Stiskněte Oblibene pro seznam
uložených pozic.
Uložení aktuální pozice Ze stránky s Mapou stiskněte obrázek auta a poté Ano pro uložení Vaší aktuální pozice.
10
Editace uložených míst 1. Z obrazovky Menu stiskněte1. Z obrazovky Menu stiskněte
Kam vest? > Oblibene. 2. Stiskněte místo, které chcete upravit. 3. Stiskněte Editace.
4. Stiskněte tlačítko pro změnu položky:
Zmenit nazev. Zadejte nový název a
stiskněte OK.
Zmenit symbol bodu. Stiskněte
nový symbol.
Zmenit telefonni cislo. Zadejte nové
telefonní číslo a stiskněte OK.
Stiskněte Vymaz pro vymazání
položky z oblíbených. Stiskněte Ano.
c5xx Uživatelská příručka

========18========

Hledání míst pomocí mapy
Použijte stránku Procházení mapy pro zobrazení ostatních míst na mapě. Stiskněte Kam vest? > >
Prochazet mapu.
Tipy pro procházení mapy • Stiskněte místo na mapě a suňte do
stran pro zobrazení dalších částí
mapy.
• Stiskněte a pro změnu
měřítka.
• Stiskněte objekt na mapě - objeví se
šipka označující místo. • Stiskněte Zpet pro návrat na
předchozí stranu.
• Stiskněte Uloz pro uložení pozice do
Oblibenych.
• Stiskněte Start pro jízdu do
zvoleného místa.
• Je-li GPS příjímač vypnutý, stiskněte
Pozice? pro nastavení Vaší pozice.
c5xx Uživatelská příručka
KAM VÉST? Rozšíření hledání 1. Na obrazovce Menu stiskněte
Kam vest? > Nejblize…. 2. Vyberte možnost:
U aktualni pozice — hledá místa
poblíž Vaší aktuální pozice.
U jiného města — hledá místa poblíž
města, které zadáte.
U aktivní trasy — hledá místa poblíž
trasy, po které právě jedete.
U cíle — hledá místa poblíž cíle
cesty.
3. Stiskněte OK.
POZNÁMKA: Vaše c5xx automaticky hledá poblíž aktuální pozice.
11

========19========

POUŽITÍ HLAVNÍCH STRÁNEK
POUŽITÍ HLAVNÍCH STRÁNEK
Stránka Mapa Na stránce Menu stiskněte Vaši aktuální pozici.
Mapa pro otevření mapy. Značka auta
Pro uložení aktuální pozice stiskněte značku auta, poté Ano.
Stiskněte pro
zmenšení.
Stiskněte Menu pro
návrat do Menu.
ukazuje
Stiskněte textový řádek pro zobrazení aktivní trasy.
Stiskněte zvětšení.
pro
Stiskněte Odboc za: pro otevření stránky s následující odbočkou.
Stiskněte Prijezd nebo Rychlost pro zobrazení trasového
počítače.
Stránka s mapou během jízdy k cíli
Trasový počítač
Aktivní trasa
12
Příští odbočka
c5xx Uživatelská příručka

========20========

Trasový počítač Trasový počítač zobrazuje Vaši aktuální rychlost a poskytuje užitečné údaje o Vaší cestě. Pro zobrazení trasového počítače stiskněte Rychlost nebo Prijezd na stránce Mapa. Nulování trasového počítače Pokud chcete přesné informace o cestě, vymažte údaje trasového počítače před jejím zahájením. Děláte-li časté zastávky, nechte c5xx běžet, aby mohl přesně měřit dobu trvání cesty. Stiskněte Smaz pocit. pro vynulování údajů, stiskněte Smaz Max pro vynulování maximální rychlosti.
c5xx Uživatelská příručka
POUŽITÍ HLAVNÍCH STRÁNEK Aktivní trasa
Pokud jedete po trase, zobrazuje seznam po celé délce instrukce ke každé odbočce a vzdálenosti mezi nimi. Stiskněte zelenou textovou řádku nad mapou pro zobrazení aktivní trasy. Stiskněte položku seznamu pro zobrazení stránky detailních informací o odbočce. Stiskněte Ukaz mapu pro zobrazení celé trasy na mapě.
Další odbočka Jedete-li po trase, stránka Další odbočka zobrazuje na mapě další odbočku spolu se vzdáleností a jízdním časem k ní. Pro zobrazení další odbočky stiskni Odboc za: na stránce mapy, nebo stiskni libovolnou položku aktivní trasy. Stiskni a pro zobrazení dalších odboček na trase. Na konci prohlížení odbočky stiskněte Zpet.
13

========21========

POUŽITÍ HANDS-FREE ( POUZE C550)
POUŽITÍ FUNKCÍ HANDS-FREE ( POUZE C550) Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® lze propojit Váš mobilní telefon s c550 a použít jej jako hands- free zařízení. Pro zjištění, zda je Váš mobilní telefon s Bluetooth kompatibilní s c550, navštivte stránky
www.garmin.com/bluetooth/.
Porozumění technologii Bluetooth
Technologie Bluetooth® vytvoří bezdrátové propojení mezi dvěma zařízeními, jako jsou Vaše c550 a mobilní telefon. Při prvním použití je nutné obě zařízení “spárovat” vytvořením “vztahu”(propojení) za pomoci PIN. Po počátečním spárování se mohou zařízení automaticky spojit, kdykoli jsou zapnuta.
POZNÁMKA: Je možné, že bude nutné provést nastavení telefonu pro propojení s c550.
14
Spárování s telefonem Pro propojení musí být zapnutý jak c550 tak Váš telefon a ne dále než 10m od sebe. Párování zahajte buď z c550 nebo z telefonu. Nahlédněte do dokumentace k Vašemu telefonu bude-li to potřeba. Spárování z telefonu:
1. Povolte Bluetooth na Vašem telefonu.
Položku nejspíše naleznete v menu
pod názvem Nastavení, Bluetooth,
Propojení nebo Hands-free. 2. Zahajte hledání Bluetooth zařízení.
Nejspíše položka v menu Bluetooth,
Propojení nebo Hands-free. 3. Vyberte StreetPilot c550 ze seznamu
zařízení.
4. Zadejte c550 Bluetooth PIN (1234)
do Vašeho telefonu.
5. Na c550, stiskněte a přidržte Zpet
pro návrat na stránku Menu.
c5xx Uživatelská příručka

========22========

Spárování z c550:
1. Na stránce Menu c550, stiskněte
> Bluetooth.
2. Stiskněte tlačítko Pridat vedle nápisu
Propojení.
3. Aktivujte Bluetooth na svém telefonu
a zapněte viditelnost telefonu pro
ostatní zařízení (Viditelný pro ostatní
zařízení/Find Me/Discoverable/Visible
mode). Toto nastavení nejspíš
najdete v menu Bluetooth, Připojení,
nebo Hands-free menu.
4. Stiskněte OK na c550.
5. Vyberte svůj telefon a stiskněte OK. 6. Zadejte c550 PIN (1234) do Vašeho
telefonu.
7. Na c550, stiskněte a přidržte Zpet
pro návrat na stránku Menu. Když je Váš telefon připojen k c550, je vše připraveno k telefonování. Stiskněte
pro vstup do menu telefonu. Po zapnutí se c550 zkouší připojit k poslednímu telefonu, který byl naposledy použit.
POUŽITÍ HANDS-FREE ( POUZE C550) Příjem hovoru Pokud Vám někdo volá, objeví se okno pro příjem hovoru.
Stiskněte Přijmout pro příjem hovoru. Stiskněte Ignorovat pro ignorování hovoru a ztlumení zvonění. Zabudovaný mikrofon je na přední straně c550, při hovoru mluvte přirozeně, hlasitost nastavte pomocí kolečka na straně.
c5xx Uživatelská příručka
15

========23========

POUŽITÍ HANDS-FREE ( POUZE C550) Během hovoru Pokud jste přijmuli hovor, objeví se v pravém horním rohu obrazovky ikona
Hovor . Stiskněte pro zobrazení stránky hovoru.
Stiskněte Mute pro ztlumení mikrofonu. Pro použití automatizovaných systémů, jako například hlasové pošty, stiskněte
. Zadejte potřebné údaje a stiskněte Zpet.
Stiskněte Konec pro zavěšení.
16
Čekající hovor
POZNÁMKA: Pokud Váš telefon
nepodporuje službu “Čekající hovor”
přes Bluetooth, funkce nebude
pracovat.
Při čekajícím hovoru c550 zobrazí okno příjmu hovoru. Stiskněte Prijmout pro přijetí hovoru. Původní hovor není přerušen, je pouze odložen a čeká na dokončení.
Přepínání mezi hovory: 1. Stiskněte pro otevření stránky
hovoru.
2. Stiskněte Switch to.
3. Stiskněte Ukoncit pro ukončení
aktivního hovoru. Odložené hovory
ukončeny nejsou.
c5xx Uživatelská příručka

========24========

Menu telefonu Na stránce Menu stiskněte pro otevření Menu telefonu. Stiskněte Stav pro zobrazení síly signálu, stavu baterií a jména.
POZNÁMKA: Ne všechny telefony podporují všechny možnosti, které poskytuje c550. Váš telefon například nemusí podporovat hlasové vytáčení nebo přenos telefonního seznamu.
c5xx Uživatelská příručka
POUŽITÍ HANDS-FREE ( POUZE C550) Použití telefonního seznamu
UPOZORNĚNÍ: Funkce telefonní
seznam funguje pouze v případě, že
jí podporuje i telefon.
Pokaždé, když se c550 spojí s Vaším telefonem, je automaticky přenesen telefonní seznam. Může to trvat několik minut, než je telefonní seznam k dispozici.
1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte Telefonní seznam.
3. Stiskněte položku seznamu, kterou
chcete volat.
17

========25========

POUŽITÍ HANDS-FREE ( POUZE C550) Volání na bod zájmu 1. Na stránce Menu stiskněte 2. Stiskněte Jidlo, Hotely…. 3. Najděte bod zájmu kam chcete
zavolat a otevřete stránku Start.
.
4. Stiskněte Volat nebo . Vytáčení čísla 1. Na stránce Menu stiskněte 2. Stiskněte Vytocit.
.
3. Zadejte číslo a stiskněte Vytocit.
18
Zobrazení historie hovorů
POZNÁMKA: Zobrazení historie
hovorů je možné pouze v případě, že
telefon podporuje přenos historie. Pokaždé, když se c550 spojí s Vaším telefonem, je automaticky přenesena historie hovorů. Může to trvat několik minut, než je historie k dispozici. 1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte Historie hovorů. 3. Stiskněte Ztracene, Volane, nebo
Prijate pro zobrazení hovorů. Hovory
jsou zobrazeny chronologicky,
poslední na vrcholu seznamu. 4. Stiskněte položku seznamu pro
volání.
c5xx Uživatelská příručka

========26========

Volání domů
Zadejte telefonní číslo k položce domovské místo pro zjednodušení volání domů.
Zadání telefonního čísla pro domovské místo
1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte Volat domu. 3. Pokud jste ješte nezvolili své
domovské místo (strana 8), nastavte
jej podle instrukcí. Stiskněte Uloz. 4. Stiskněte Ano pro zadání telefonního
čísla.
5. Zadejte číslo a potvrďte OK. c550
zavolá domů.
Zavolat domů
1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte Volat domu. 3. c550 zavolá domů.
c5xx Uživatelská příručka
POUŽITÍ HANDS-FREE ( POUZE C550) Hlasové vytáčení
POZNÁMKA: Hlasové vytáčení
funguje pouze v případě, kdy ho
podporuje i telefon.
Můžete zavolat číslo vyřčením jména volaného (z telefonního seznamu). 1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte Hlasove vytacení. 3. Řekněte jméno.
POZNÁMKA: Možná bude nutné nejprve “naučit” váš telefon rozumět Vašemu hlasu. Konzultujte s dokumentací k telefonu.
19

========27========

DOPRAVNÍ INFORMACE
DOPRAVNÍ INFORMACE
Použijte FM TMC přijímač dopravních informací pro pro příjem dat přenášených ve vysílání pomocí FM Radio Data System. Je-li přijata zpráva o dopravní situaci, c5xx zobrazí událost na mapě a je schopen též upravit aktuální trasu. Pro oblasti pokrytí konzultujte internetové stránky Garmin Web www.garmin.com/fmtraffic.
POZNÁMKA: Přijímač musí být v dosahu rozhlasové stanice vysílající TMC (Traffic Message Channel) data pro příjem dopravních informací.
POZNÁMKA: Garmin není zodpovědný za spolehlivost dopravních informací. Přijímač pouze přijímá data od poskytovatele informací o dopravě a zobrazuje je na displeji c5xx.
POZNÁMKA: Dopravní informace jsou přístupné, pouze je-li c5xx připojen k přijímači.
20
Zobrazení dopravních událostí
1. Na stránce Menu stiskněte pro
zobrazení dopravních událostí. 2. Vyberte položku pro zobrazení
podrobností.
3. Vyberte možnost.
Značky dopravních událostí Severo-
americké
Význam Mezinárodní
Podmínky
Práce na silnici
Dopravní zácpa
Nehoda
Jiná událost
Informace
Závažnost dle barev Barva sloupků nalevo od značek dopravních událostí značí jejich vážnost. zelená = nízká; provoz plynulý žlutá = střední; provoz hustý červená = vysoká; provoz silně
omezený nebo zastavený
c5xx Uživatelská příručka

========28========

Vyhnutí se dopravní kolizi
Stránka s mapou zobrazuje pokud je v místě, kudy vede Vaše cesta, dopravní problém.
1. Na stránce mapy stiskněte . 2. Vyberte položku pro zobrazení
detailů.
3. Stiskněte Vyhnout.
Prodloužení předplatného Pokud Vaše předplacené služby vyprší, můžete jej obnovit na stránkách Garmin’s FM Traffic Web www.garmin.com/fmtraffic.
c5xx Uživatelská příručka
DOPRAVNÍ INFORMACE
POZNÁMKA: Není potřeba aktivovat předplatné, které jste dostali s Vaším FM přijímačem (pokud jste dostali jeden). Předplatné se aktivuje automaticky poté, co c5xx přijme signál ze satelitů a data poskytovatele.
Přidání předplatného 1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte > Doprava. 3. Stiskněte Pridej.
4. Zapište si identifikační číslo FM
přijímače. Jděte na www.garmin.com/
fmtraffic pro zakoupení předplatného
a získání přístupového kódu. 5. Poté, co obdržíte 25-ti místný kód,
stiskněte Dalsi a zadejte kód. 6. Stiskněte OK.
Předplatné dopravních informací není přenosné. Při každém prodloužení předplatného musíte získat nový kód. Vlastníte-li více FM přijímačů dopravních informací, musíte získat kódy pro každý z nich.
21

========29========

SPRÁVA SOUBORŮ NA C5XX
SPRÁVA SOUBORŮ NA C5XX
Do vnitřní paměti c5xx nebo na SD kartu můžete ukládat soubory jako hudbu MP3, obrázky JPEG atd.
POZNÁMKA: c5xx není
kompatibilní s operačními systémy
Windows® 95, Windows 98, nebo
Windows Me. Toto je běžné omezení
zařízení USB Mass Storage. Podporované typy souborů
• MP3 hudba (pouze c550, viz strana
24)
• JPEG a JPG obrázky pro úvodní
obrazovku (viz strana 2 7) • GPI uživatelské soubory s body
zájmu z programu Garmin POI
Loader (viz strana 3 5)
• GPX body z programu MapSource
(viz strana 3 4)
• Mapy z programu MapSource®
Krok 1: vložte SD kartu (volitelně)
Pro vložení kartu zatlačte dovnitř, dokud se neozve klapnutí.
Krok 2: Připojení USB kabelu
1. Připojte užší konec USB kabelu do
mini-USB konektoru.
POZNÁMKA: c550 nepodporuje soubory M4A/M4P.
2. Širší konec USB kabelu připojte
do volného USB portu na Vašem
počítači.
22
c5xx Uživatelská příručka

========30========

Na seznamu disků ve Vašem počítači se objeví dva nové. “Garmin” je úložný prostor ve vnitřní paměti c5xx, druhý je SD karta.
POZNÁMKA: Na některých operačních systémech nemusí být disky pojmenovány automaticky. Konzultujte nápovědu operačního systému nebo stranu 3 9 pro návod, jak pojmenovat disky.
Krok 3:Přenos souborů do c5xx
1. Připojte c5xx k počítači.
2. Dvakrát klikněte na Můj počítač. 3. Vyhledejte soubor(y), které chcete
přenést do c5xx.
4. Označte soubor(y) a zvolte Úpravy >
Kopírovat.
5. Otevřete “Garmin” nebo SD-card
disk.
6. Zvolte Úpravy > Vložit. Soubor(y) se
objeví na výpisu obsahu disku.
c5xx Uživatelská příručka
SPRÁVA SOUBORŮ NA C5XX Krok 4: Odpojení USB kabelu
Po dokončení přenosu souborů klikněte na ikonu Bezpečně odebrat ve stavovém řádku Windows. Vyberte USB Velkokapacitní paměťové zařízení USB, a zvolte Odebrat. Vyberte disky c5xx a klikněte na OK. Poté můžete odpojit kabel od c5xx.
Mazání souborů z c5xx S c5xx připojeným k počítači otevřete
Můj počítač. Otevřete “Garmin” nebo SD-card disk. Označte soubory, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu Del na klávesnici počítače.
POZOR: Pokud si nejste jisti významem některého souboru, nemažte jej. Paměť c5xx obsahuje některé důležité soubory, které nesmí být odstraněny. Speciální opatrnost věnujte souborům uloženým v adresáři “Garmin.”
23

========31========

POSLECH MP3 ( POUZE C550)
POSLECH MP3 ( POUZE C550) Nahrajte soubory MP3 do vnitřní paměti nebo na SD kartu pomocí USB kabelu. Více informací na stranách 22–23. 1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte Prochazet.
3. Zvolte kategorii.
4. Pro přehrání celé kategorie od
začátku výpisu stiskněte Prehrat. Pro
přehrání od daného souboru zvolte
jeho název.
5. Stiskněte Zpet pro opuštění
přehrávače a zobrazení dalších
stránek (např. mapy).
24
Stiskněte pro přehrávání od začátku skladby, podržte pro skok zpět. Stiskněte pro skok na další skladbu; podržte pro skok dopředu. Stiskněte pro zastavení přehrávání. Stiskněte pro pozastavení. Stiskněte pro opakování, pro promíchání skladeb.
Stiskněte obrázek (přebal alba) pro zobrazení informací o MP3 souboru.
POZNÁMKA: c550 nepodporuje soubory M4A/M4P.
c5xx Uživatelská příručka

========32========

NASTAVENÍ C5XX
NASTAVENÍ C5XX
1. Na stránce Menu stiskněte 2. Stiskněte položku k nastavení.
.
3. Pro změnu položky stiskněte tlačítko
vedle popisu.
Nastavení mapy Na stránce Menu stiskněte
Mapy.
>
c5xx Uživatelská příručka
Detail mapy — Nastavení úrovně zobrazení detailů na mapě. Příliš vysoká úroveň zobrazení detailů způsobuje zpomalení vykreslování mapy. Zobrazení mapy—změní perspektivu zobrazení mapy.
• Čelem — zobrazí plošnou mapu s
horním okrajem do směru jízdy. • K severu — zobrazí plošnou mapu s
horním okrajem k severu • 3D zobrazení — zobrazí
trojrozměrnou mapu s horním
okrajem do směru jízdy Typ prostředku —stiskněte Zmenit pro změnu ikony, která indikuje Vaší pozici na mapě. Vyberte ikonu, kterou chcete používat, a stiskněte OK. Další obrázky vozidel si stáhněte z
www.garmin.com/vehicles. Map Info—zobrazí mapy nahrané ve Vašem c5xx a jejich verze. Stiskněte položku pro povolení/zákaz dané mapy (odškrtnutý nebo prázdný čtvereček). Obnovit—obnoví tovární nastavení.
25

========33========

NASTAVENÍ C5XX
Nastavení systému Na stránce Menu stiskněte System.
>
GPS mod —zapnutí a vypnutí GPS a WAAS/EGNOS. Nahlédněte na www .garmin.com/aboutGPS/waas.html pro informace o WAAS/EGNOS. Bezpečnostní mód—zapnutí nebo vypnutí bezpečnostního módu. Pokud je vaše vozidlo v pohybu, Bezpečnostní mód zablokuje všechny funkce, které vyžadují podstatnou část řidičovy pozornosti a mohly by působit rušivě při řízení.
Garmin Lock—zapíná Garmin Lock™ pro ochranu Vašeho c5xx. Zadejte 4-ciferný PIN a nastavte bezpečnostní pozici. Více informací viz strana 6.
26
Přiblížení — zapíná a vypíná upozornění při přiblížení se uživatelským bodům zájmu. Tato položka se zobrazí pouze jsou-li nahrány uživatelské body zájmu. Pro více informací o uživatelských bodech zájmu viz strana 3 5.
System info—zobrazí informace o c5xx, verzi software, identifikační číslo zařízení a audio verzi. Tyto informace potřebujete pro nahrání nové verze software (viz strana 3 3) nebo přikupujete další mapy (viz strana 3 3).
Obnovit—obnoví tovární nastavení. Lokalizace c5xx Na stránce Menu stiskněte >
Lokalizace.
Pro změnu stiskněte položku vedle ikony.
c5xx Uživatelská příručka

========34========

Pro změnu všech položek stiskněte Zmenit vse. Na každé obrazovce zvolte položku a tlačítkem Pristi pokračujte. Umístění— zvolte oblast.
Jazyk ovládání—změní jazyk textu zobrazovaného na obrazovce. Tato změna neovlivní jazyk dat nahraných uživatelem a jazyk map (např. jména ulic).
Jazyk hlasu— změna jazyka hlasových zpráv. Položky, které obsahují i jména osoby (mluvčího) jsou hlasové syntezátory (TTS) s obsáhlým slovníkem výslovnosti používané ke čtení jmen ulic. Předem nahrané hlasy (bez jména osoby) mají velmi omezený slovník a nevyslovují jména ulic ani místní názvy.
Formát času —zvolte 12-hodinový, 24-hodinový nebo UTC formát.
c5xx Uživatelská příručka
NASTAVENÍ C5XX
Časová zóna—zvolte časovou zónu nebo blízké město.
Letní čas—nastavte Vypnuto, Zapnuto nebo Automaticky, je-li k dispozici.
Jednotky —zvolte jednotky vzdálenosti (Kilometry nebo Míle).
Nastavení displeje Na stránce Menu stiskněte
Displej.
>
Barevný mód—zvolte Denni pro světlé pozadí, Nocni pro tmavé pozadí, nebo Automaticky pro samočinné nastavení. Úvodní obrazovka—zvolte obrázek, který se ukáže při zapnutí c5xx. Nejprve musíte nahrát obrázky ve formátu JPG (viz strany 22–2 3).
27

========35========

NASTAVENÍ C5XX
Výřez obrazovky—povoluje režim výřezu obrazovkyrežim výřezu obrazovky. Stiskněte . Stiskněte
ikonu kamery pro zhotovení snímku obrazovky. Obrázek je uložen do adresáře Garmin\scrn na disku “Garmin”.
Nastavení navigace Na stránce Menu stiskněte
Navigace.
>
Nastavení výpočtu trasy —zvolte způsob výpočtu trasy. Volba Rychlejsi cas počítá trasu s ohledem na rychlost, takže může být i delší. Volba Kratsi vzdalenost volí cestu s ohledem na minimální vzdálenost, ovšem nemusí být nejkratší co se týče jízdního času.
28
Typ vozidla—zvolte typ vozidla pro optimalizaci tras.
Objížďky—zvolte typy silnic/cest, kterým se chcete na trase vyhnout. c5xx pak tyto silnice použije pouze v případech, že jsou ostatní možnosti příliš dlouhé, nebo vůbec neexistují. Vlastníte- li přijímač dopravních informací, můžete také nastavit objíždění dopravních problémů.
Varovný tón—zapíná nebo vypíná varovný tón.
Obnovit—obnoví tovární nastavení.
Nastavení technologie Bluetooth (pouze c550) Na stránce Menu stiskněte >
Bluetooth.
Propojení—vyberte zařízení k připojení. Zvolte Pridat pro spárování s mobilním telefonem podporujícím bezdrátovou technologii Bluetooth® (viz strany 14–17).
c5xx Uživatelská příručka

========36========

Stiskněte Zmenit pokud se chcete připojit k jinému telefonu ze seznamu. Vyberte telefon a stiskněte OK.
POZNÁMKA: PIN kód přístroje
c550 je 1234.
Odpojit—vyberte přístroj, který chcete odpojit, a stiskněte Ano. Odebrat—vyberte přístroj, který chcete vymazat z paměti c550, a stiskněte Ano.
Bluetooth—zapíná a vypíná komponentu Bluetooth . Je-li povolena, objeví se na stránce Menu symbol Bluetooth . Pro zakázání připojení k telefonu zvolte Vypnuto.
Jméno—stiskněte Editovat pro zadání jména, kterým se identifikuje c550 na mobilních telefonech s technologií
c5xx Uživatelská příručka
NASTAVENÍ C5XX
Bluetooth. Stiskněte OK. Obnovit—obnoví tovární nastavení. Tato volba nevymaže informace o párování s mobilními telefony.
Obnovení všech nastavení
1. Na stránce Menu stiskněte . 2. Stiskněte Obnovit.
Vymazání uživatelských dat
VAROVÁNÍ: Vymažou se všechna
data která kdy byla do přístroje
uživatelem zadána.
1. Podržte prst na pravém dolním rohu
displeje, když zapínáte přístroj. 2. Prst držte v místě, dokud se neobjeví
okno.
3. Stiskněte Ano pro vymazání všech
uživatelských dat.
Je obnoveno původní nastavení. Všechna uložená data jsou vymazána.
29

========37========

DODATKY
DODATKY
Připevnění na palubní desku Použijte přibalený připevňovací disk pro upevnění na palubní desku tak, aby vyhovovalo zákonům a normám. Důležité: Stálé a pevné montážní spojení je velmi obtížné odstranit, je-li již jednou vytvořeno.
Instalace připevňovacího disku: 1. Vyčistěte a vysušte místo na palubní
desce, kam chcete montážní disk
umístit.
2. Odstraňte ochranu permanentní
lepící plochy na spodní straně disku. 3. Umístěte disk na palubní desku. 4. Přitlačte podtlakový držák na disk a
otočte páčkou dolů (proti disku).
podtlakový držák
páčka
disk
30
Resetování c5xx Pokud váš přístroj zatuhne (zmrzne), stiskněte a přidržte tlačítko Power a přístroj vypněte. Poté jej znova zapněte . Pokud to nepomůže, resetujte c5xx. Reset c5xx:
1. Nehtem zachyťte výstupek na čelní
straně přístroje pod logem Garmin. 2. Opatrně
tlačítko Reset
vysuňte čelní
masku.
3. Stiskněte
tlačítko Reset.
4. Připojte c5xx
k napájení čelní tlačítko
pomocí
panel Power
napájecího kabelu. c5xx by se měl
zapnout a normálně fungovat.
POZNÁMKA: Pokud je nutné resetovat přístroj, často zaktualizujte systémový software. Informace o aktualizaci software na straně 33.
c5xx Uživatelská příručka

========38========

Péče o Váš c5xx Váš c5xx obsahuje citlivé elektronické součástky, které mohou být trvale poškozeny, jsou-li vystaveny velkým otřesům nebo vibracím. Pro minimalizaci rizika chraňte přístroj před pády a nepoužívejte v prostředí s velkými otřesy a vibracemi. Čištění přístroje
Přístroj c5xx je vyroben z velmi kvalitních materiálů nevyžadujících jakoukoli údržbu kromě běžného čištění. Tělo přístroje (kromě dotykového displeje) čistěte měkkou látkou, navlhčenou v mírném roztoku čistícího prostředku, a poté jej vytřete do sucha. Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, které by mohly poškodit plastový kryt přístroje.
Čištění dotykového displeje Dotykový displej by měl být čištěn pouze měkkou, čistou látkou, netvořící chuchvalce. V případě potřeby můžete k čištění použít i vodu nebo líh - látku v tekutině navlhčete a jemně očistěte c5xx Uživatelská příručka
DODATKY
displej přístroje.
Ochrana vašeho c5xx • Skladujte a přenášejte Váš c5xx v
dodávaném transportním pouzdře. • Nevystavujte přístroj dlouho
trvajícím vysokým teplotám (např. v
zavazadlovém prostoru automobilu),
mohlo by dojít k jeho trvalému
poškození.
• Neumisťujte c5xx do míst, kde hrozí
nebezpečí kontaktu s vodou, mohlo
by dojít k poruše přístroje. • Displeje se nikdy nedotýkejte ostrými
nebo tvrdými předměty, které by jej
mohly poškodit. Použít můžete Stylus
od PDA zařízení, ale přístroj s ním
nikdy neovládejte za jízdy.
31

========39========

DODATKY
Prevence proti krádeži • Na obranu proti krádeži odstraňte
c5xx a držák z viditelných míst.
Odsraňte stopu po podtlakovém
držáku na čelním skle.
• Neskladujte přístroj v přihrádce
spolujezdce; zloděj ví kde hledat. • Registrujte přístroj na
www.garmin.com/registration. Může
to pomoci při odcizení. • Používejte funkci Garmin Lock™ (viz
strana 6)
Výměna pojistky Pojistka typu AGC/3AG 2-Amp, rychlá, 1500 A - je umístěna ve hrotu napájecího adaptéru. Čas od času může být nutné pojistku vyměnit. Odšroubujte černý kroužek okolo koncovky a vyměňte pojistku.
odšroubujte

32
Dobíjení c5xx
Pro dobíjení c5xx, připojte napájecí kabel ke zdroji a k c5xx .
Kalibrace obrazovky Pokud je odezva dotykového displeje nepřesná, zkalibrujte jej. Vypněte přístroj. Stiskněte a držte tlačítko Power zhruba jednu minutu, dokud se neobjeví kalibrační stránka. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Použití vnější antény Můžete použít přídavnou vnější anténu (Garmin GA 25MCX). Pro nákup jděte na webové stránky Garmin www.garmin. com/products/sp550 a následuje odkaz Accessories.
Odstraňte ochrannou čepičku z konektoru antény na levé straně c5xx a připojte anténu.
c5xx Uživatelská příručka

========40========

Aktualizace software Použijte WebUpdater pro aktualizaci softwaru c5xx. Stáhněte si program WebUpdater z www.garmin.com/ products/webupdater/.
Po stažení připojte c5xx k Vašemu počítači, spusťte WebUpdater a řiďte se pokyny na obrazovce. Po potvrzení aktualizace softwaru WebUpdater automaticky stáhne aktualizaci a nainstaluje ji na Váš c5xx. Pokud si Váš c5xx zaregistrujete, budete dostávat zprávy o aktualizacích softwaru a map. Přístroj zaregistrujte na www. garmin.com/registration/.
Aktualizace software můžete též stáhnout z www.garmin.com/products/ sp550. Klikněte na Software Updates a poté Download u položky software. Po přečtení licenčních podmínek klikněte na Download. Zvolte Spustit (nebo Open) pro aktualizaci software.
c5xx Uživatelská příručka
DODATKY Nákup a nahrání dalších map MapSource Pro zjištění, jaké mapy jsou v přístroji nahrány, otevřete stránku Menu a stiskněte > Mapy > Map Info. Pro nahrání dalších map budete potřebovat identifikační číslo přístroje (viz strana 2 6) a sériové číslo (viz strana VI).
Dostupné aktualizace pro Vaše mapy naleznete na www.garmin.com/unlock/ update.jsp.
Od Garminu můžete také zakoupit další mapová data pro MapSource a nahrát je do paměti Vašeho c5xx nebo na přídavnou SD kartu.
Pro nahrání map do paměti c5xx nebo na SD kartu, vyberte “Garmin” nebo SD-card disk. Pro další informace o použití MapSource a přenosu dat do c5xx nahlédněte do nápovědy programu MapSource.
33

========41========

DODATKY
Nahrání MapSource bodů do c5xx
Pomocí MapSource můžete ukládat body (tzv. waypointy) a přenášet je do Vašeho c5xx. Pro více informací o vytváření bodů nahlédněte do nápovědy programu MapSource (stiskněte klávesu F1 pro otevření nápovědy).
Poté, co jste vytvořili body, zvolte Soubor> Uložit, vyberte GPS eXchange Format (*.gpx) jako typ pro uložení, a klikněte na tlačítko Uložit. S c5xx připojeným k Vašemu počítači přeneste soubor *.gpx do adresáře Garmin\gpx na disku “Garmin” . Vámi vytvořené body jsou nyní v položce Kam vest? > Oblibene.
Zobrazení uložených pozic v MapSource
V programu MapSource můžete také zobrazit body uložené pomocí c5xx.
34
V MapSource, vyberte Soubor > Otevřít zvolte GPS eXchange Format (*.gpx) jako typ souboru. Najděte adresář Garmin\gpx na disku“Garmin” . Zvolte Current.gpx a stiskněte Otevřít.
Používání Cestovního průvodce
Stejně jako tištěný cestovní průvodce, Garmin Cestovní průvodce poskytuje informace o lokalitách jako jsou hotely nebo restaurace. Pro zakoupení přídavné služby Cestovní průvodce navštivte stránky www.garmin.com/extras nebo kontaktujte Vašeho prodejce Garmin. Pro použití cestovního průvodce: 1. Vložte SD kartu do Vašeho c5xx. 2. Stiskněte Kam vést? >
Ruzne.
3. Stiskněte Cestovni pruvodce. 4. Zvolte kategorii případně
podkategorii.
5. Zvolte místo.
c5xx Uživatelská příručka

========42========

6. Další možnosti jsou:
Stiskněte Start pro cestu do místa.
Stiskněte Mapa pro zobrazení místa
na mapě.
Stiskněte Ulož pro uložení místa do
Oblíbených.
Stiskněte Více pro zobrazení dalších
informací o místě.
Uživatelské body zájmu (Points of Interest/POI) Nahrajte body zájmu do Vašeho c5xx. Databáze bodů zájmu jsou poskytovány různými společnostmi na internetu. Některé speciální databáze obsahují například upozornění na policejní kamery nebo školní zóny. Můžete obdržet upozornění, že v okolí těchto bodů jedete příliš rychle.
Použijte program Garmin POI Loader pro nahrání bodů zájmu do Vašeho přístroje. Stáhněte si POI Loader ze stránek www.garmin.com/extras.
c5xx Uživatelská příručka
DODATKY
Pomocí programu POI Loader můžete ukládat body zájmu na Váš “Garmin” disk nebo na SD kartu. U bodů zájmu si můžete také nastavit upozornění při přiblížení. Nahlédněte do nápovědy programu POI Loader; stiskněte F1 pro její zobrazení.
Pro zobrazení uživatelských bodů zájmu stiskněte:
Kam vest? > Ruzne > Body zajmu.
Pro vymazání uživatelských bodů zájmu připojte Váš c5xx k počítači a na disku “Garmin” v adresáři Garmin\poi vymažte soubor poi.gpi.
VAROVÁNÍ: Garmin není zodpovědný za následky způsobené použitím uživatelských bodů zájmu nebo informací o bezpečnostních kamerách.
35

========43========

DODATKY
Informace o stavu baterie Ve Vašem přístroji je napevno zabudovaná lithium-ionová baterie. Baterie může poskytnout až 8 hodin provozu přístroje v závislosti na použití. Indikátor stavu vnitřní baterie je umístěn v rohu stránky Menu. Pokud indikátor není zobrazen je c5xx připojen na externí zdroj napájení.
Pro informace o ekologické likvidaci přístroje kontaktujte místní organizaci pro likvidaci odpadu.
Prodloužení životnosti baterie • Vypněte GPS přijímač ( >
System > GPS Mod > GPS
Vypnuto) pokud nepotřebujete
přijímat GPS signál, zvolte Normalni
režim pokud nepotřebujete WAAS
nebo EGNOS.
• Snižte intenzitu podsvětlení (na
stránce Menu, stiskněte ). • Nenechávejte c5xx na přímém slunci,
nebo v přílišném horku.
36
O satelitním signálu Vaše c5xx potřebuje ke své funkci signál ze satelitů. Pokud jste v budově, v blízkosti vysokých budov či stromů nebo v garáži, není příjem ze satelitů možný. Pro používání c5xx se přemístěte ven mimo vysoké překážky.
Pokud c5xx přijímá satelitní signál je jeho síla indikována na stránce Menu zelenými sloupci . Pokud je signál slabý, sloupečky zmizí nebo zčervenají
.
Pro více informací o GPS navštivte www.garmin.com/aboutGPS.
c5xx Uživatelská příručka

========44========

Technické parametry Velikost: 11.2 x 8.2 x 5.6 cm (š x v x h) Váha: 269 g
Displej: 7.2 x 5.4 cm (š x v); 320 x 240 pixelů; kontrastní; 16-bit LCD, s bílým podsvětlením a dotykovým snímačem Pouzdro: Vodě neodolné
Teplotní rozsah: 0°C až 60°C Místo pro data:Vnitřní paměť a přídavná SD karta. Data lze nahrávat i mazat.
Rozhraní: USB mass storage, plug-and- play
Doba nabíjení: cca. 4 hodiny Zdroj napájení: 12/24 stejnosměrně Spotřeba: 15 W max. @ 13.8 stejnosměrně
Životnost baterie: dle užití až 8 hodin.
VAROVÁNÍ: c5xx není odolný vůči vodě.
c5xx Uživatelská příručka
DODATKY GPS parametry
Přijímač: podporující WAAS Čas výpočtu polohy*:
Horký: <1 sec
Studený: <38 sec
Tovární nastavení: <45 sec *V průměru, pro nepohyblivý přijímač s volným výhledem na oblohu. Obnova dat: 1/s, stálá
přesnost GPS:
Poloha: <10 metrů, typicky Rychlost: 0.05 m/s stabilně trvale (RMS) přesnost GPS (WAAS):
Poloha: <5 metrů, typicky
Rychlost: 0.05 m/s stabilně trvale (RMS) Kompletní parametry přístroje viz www.garmin.com/products/sp550/spec .html.
37

========45========

DODATKY
Řešení problémů
Problém/otázka
Řešení/odpověď
c5xx nepřijímá signál.
Vyjděte/vyjeďte s c5xx ven z budovy, dále od vysokých staveb a stromů.
c550 se nemůže připojit k mému telefonu.
Ověřte, zda je Bluetooth Zapnut.
Ověřte, zda je Váš telefon zapnut a blíže než 10m od c550.
Další pomoc viz www.garmin.com/bluetooth
Jak zjistím že je c5xx v režimu USB Velkokapacitní zařízení?
Když je Váš c5xx v režimu USB Mass Storage, je zobrazena ikonka c5xx připojeného k počítači. V seznamu disků počítače se zároveň objeví dva nové.
Můj počítač nezjistí že je c5xx připojen.
1. Odpojte USB kabel z počítače.
2. Vypněte c5xx.
3. Připojte USB do počítače zpět. c5xx se automaticky
zapne a uvede do režimu USB Velkokapacitní
zařízení.
Nemohu najít “Garmin” v seznamu disků.
Pokud máte připojeno mnoho síťových disků, systém Windows může mít problém s přiřazením písmene k diskům c5xx. Proveďte kroky pro přiřazení písmene k disku uvedené na následující straně.
38
c5xx Uživatelská příručka

========46========

DODATKY
Problém/otázka
Řešení/odpověď
Objeví se hláška “Odebrání disku nebylo bezpečné” když odpojuji kabel USB .
Když jste připraveni odpojit c5xx od počítače, dvakrát klikněte na ikonu Bezpečně odebrat na systémové liště. Vyberte USB Velkokapacitní paměťové zařízení USB, a stiskněte Odebrat. Vyberte disky c5xx a stiskněte OK. Nyní můžete odpojit c5xx od počítače.
Jak přejmenuji disky c5xx?
1. Otevřete Můj počítač.
2. Vyberte disk, který chcete přejmenovat. 3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Přejmenovat. 4. Napište nové jméno a stiskněte Enter.
Jak přiřadit písmeno k diskům c5xx ve Windows?
1. Vypněte c5xx.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ GPS Nawigacja
Nazwa GARMIN STREETPILOT C550
Model STREETPILOT C 550
Rozmiar pliku 1318 KB
Number of pages 52 pages
format pliku pdf
Język GPS Nawigacja GARMIN STREETPILOT C550 Česky - Czech Česky - Czech,