Pobierz podręcznik dla modelu
ZANUSSI ZWF185W - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka ZANUSSI ZWF185W - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka ZANUSSI ZWF185W
Pralka ZANUSSI ZWF185W Pralka ZANUSSI ZWF185W


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 626 KB (format pliku: pdf)
AUTOMATA MOSÓGÉP HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ZWF185W

========1========

TARTALOMJEGYZÉK
1. RÉSZ: MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET ÜZEMBE HELYEZNÉ
• Biztonsági utasítások
• Javaslatok
2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA
• A szállításbiztonsági csapok eltávolítása
• Lábállítás
• Elektromos csatlakoztatás
• Vízcsatlakoztatás
• A kifolyócs ő csatlakozatása
3. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK
4. RÉSZ: A SZABÁLYZÓPANEL
• Be/Ki gombok
• Jelz őfény
• Funkciógombok
• Programszabályzó gomb
5. RÉSZ: MOSÁSI FOLYAMAT
• Mosás el őtti teendők
• A készülék üzemeltetése
6. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• Vízbevezet ő sz űrők
• Szivattyúsz űrő
• Mosószertartó fiók
• Szifondugó
• A mosógép
• A dob
• A lerakódott mosószer eltávolítása
7. RÉSZ: PRAKTIKUS TANÁCSOK
8. RÉSZ: A KISEBB HIBÁK ELKERÜLÉSE
9. RÉSZ: AUTOMATIKUS HIBAKERESŐ RENDSZER
10. RÉSZ: NEMZETKÖZI MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
1

========2========

1. RÉSZ: MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET ÜZEMBE HELYEZNÉ
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• Ne használjon osztott elektromos aljzatot vagy hosszabbító kábelt!
• Ne csatlakoztassa a villásdugót az aljzatba, ha az elektromos kábel
sérült vagy törött!
• Amennyiben az elektromos kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a
szerviz szakképzett szerelőjével, a balesetveszély elkerülése
érdekében!
• Soha ne a vezetéket húzva távolítsa el a villásdugót az aljzatból.
Mindig a dugó testét húzza!
• Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba vizes
kézzel!
• Soha ne érintse meg a készüléket vizes kézzel vagy lábbal!
• Soha ne nyissa ki a mosószertartó fiókot a készülék működése
közben!
• Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék ajtaját működés közben!
• Működés közben a készülékben magas hőmérséklet keletkezik, ezért
ne érintse meg a vízelvezető csövet vagy a vizet, öblítés közben!
• Bárminemű hiba esetén, el őször húzza ki a készüléket és zárja el a
vízcsapot! Ne próbálja megjavítani a készüléket! Kérjük, lépjen
kapcsolatba a készülék garanciajegyén feltüntetett szakszervizzel!
• Ne felejtse el, hogy a készülék csomagolóanyaga, gyermekek
számára veszélyforrást jelenthet!
• Ne engedje, hogy gyermeke játsszon a mosógéppel!
• Háziállatait tartsa távol a készüléktől!
• A készüléket csak felnőttek használhatják, a használati utasításban
foglaltak szerint!
• A készüléket csak háztartási felh asználásra tervezték! A garancia
érvényét veszti üzemi felhasználás esetén!
• A berendezést ne helyezze szőnyegre, mert az elzárhatja az alsó
szellőzőnyílást.
JAVASLATOK
• Amennyiben a mosószer vagy az öblítő túl sokáig áll kapcsolatban
levegővel, akkor az beletapad a mosószertartó fiókba. Ennek
elkerüléséhez a mosószert és az öblítőt, közvetlenül a mosás előtt
helyezze a mosószertartó fiókba.
• Javasoljuk, hogy az előmosás programot csak nagyon szennyezett
ruhák mosásánál alkalmazza.
• Kérjük, ne lépje túl a maximális töltési kapacitást.
2

========3========

• Amennyiben készülékét hosszabb ideig nem kívánja használni,
húzza ki az elektromos hálózatból, zárja el a vízcsapot és hagyja
nyitva a készülék ajtaját, annak érdekében, hogy a belső rész száraz
maradjon és ne keletkezzenek kellemetlen szagok.
• A készülék minőségi teszten esett át még a gyárban, aminek
következtében előfordulhat, hogy víz maradt benne. Ez nem károsítja
a készüléket.
2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA
A készülék bekapcsolása előtt, figyelmesen olvassa el az alábbi részt!
A SZÁLLÍTÁSBIZTONSÁGI CSAPOK ELTÁVOLÍTÁSA
• A biztonsági csapokat, amik a készülék hátulján helyezkednek el, a
készülék üzembe helyezése előtt el kell távolítani.
• Lazítsa meg a csavarokat, óramutató járásával ellentétes irányban
egy megfelelő villáskulccsal. (1. ábra)
• Kifelé történő húzással távolítsa el a biztonsági csapokat . (2. ábra)
• A készülék tartozékai közt szerepl ő m űanyagdugókat helyezze be az
eltávolított biztonsági csapok helyére a nyílásba, az ábra szerint.
(3. ábra)
• Őrizze meg a biztonsági csapokat a készülék későbbi szállításához
és a készülék szállítása előtt, helyezze vissza őket.
2 . ábra
1. ábra 3 . ábra
LÁBÁLLÍTÁS
• Soha ne helyezze a készüléket szőnyegre vagy ehhez hasonló
felszínre.
• Annak érdekében, hogy a készülék csendesen és rezgésmentesen
üzemeljen, sima, csúszásmentes és szilárd talajra kell helyezni.
3

========4========

• A készüléket a lábainál lehet szintezni.
• Először lazítsa ki a műanyag állítóbilincset.
• Csavarja be illetve ki az állítható lábat addig, amíg a készülék
pontosan ki nem szintezett.
• A pozícionálás után, a stabilitáshoz, húzza meg a műanyag bilincset.
• Soha ne tegyen kartont, fadarabot vagy ehhez hasonló anyagokat a
készülék lába alá a talajegyenetlenségek korrigálásához.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Készüléke 220-240V és 50Hz-es hálózatról üzemel.
• A készüléknek földelt csatlakozó dugója van. Ezt a villásdugót,
csatlakoztassa egy 10A-es földelt elektromos aljzatba. Az ehhez
csatlakozó elektromos hálózati kismegszakítónak is 10A-esnek kell
lennie. Amennyiben otthonában nem található ilyen aljzat és
kismegszakító, hívjon szakképzett villanyszerelőt!
• A nem földelt aljzatba történő csatlakoztatásból ered ő károkért a
gyártó semmilyen felelősséget sem vállal!
VÍZCSATLAKOZTATÁS
• A lehet őségektől függően a készülék rendelkezhet egy
vízbeeresztővel (hideg) vagy dupla vízbeeresztővel (hideg/meleg). A
fehér végű cs ő a hideg vízhez és a piros vég ű cs ő a meleg vízhez
való (a hideg és meleg vízbeeresztésre alkalmas készülékek esetén
érvényes).
• A csatlakozópontoknál lév ő szivárgás elkerülése érdekében, 1 (a
hideg víz beeresztéshez) vagy 2 (a hideg és meleg vízbeeresztésre
alkalmas készülékek esetén érvényes) tömítőgyűrűt talál a
csomagban. Helyezze ezeket az alátéteket a vízbeereszt ő cs ő csap
felőli végéhez.
• Csatlakoztassa a fehér vég ű csövet a fehér szín ű sz űrővel ellátott
vízbeeresztő szelephez és csatlakoztassa a piros vég ű csövet a piros
színű sz űrővel ellátott vízbeeresztő szelephez (az utóbbi a hideg és
meleg vízbeeresztésre alkalmas készülékek esetén érvényes).
Kézzel szorítsa meg a műanyag részeket a csatlakoztatásoknál. Ha
bizonytalan az összeszerelést illetően, kérje egy illetékes vízvezeték
szerelő segítségét.
4

========5========

• A vízcsap 1-10 bar víznyomása lehet ővé teszi a készülék
hatékonyabb működését. (1 bar nyomás percenként több mint 8 liter
víz folyását biztosítja egy teljesen megnyitott vízcsapból).
• Miután befejezte a csatlakoztatás okat, a vízcsap teljes megnyitásával
ellenőrizheti az esetleges szivárgást a csatlakozási pontoknál. • Gy őződjön meg arról, hogy a vízbeeresztő csövek nincsenek
megtörve, eltörve vagy összenyomódva.
• Szerelje fel a vízbeereszt ő csöveket egy 3”/4, menetes vízcsapra.
Hidegvíz befolyó (Fehér szűrő szelep)


CSATLAKOZTATÁS A VÍZKIFOLYÓ CSŐHÖZ
• Gy őződjön meg arról, hogy a vízbeeresztő csövek nincsenek
megtörve, megtekeredve, összenyomódva vagy megnyújtva.
• A vízkifolyó csövet a földt ől legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm
magasságban kell felszerelni.
• A vízkifolyó cs ő végét illesztheti közvetlenül a szennyezett víz
kieresztő nyíláshoz vagy a kézmosó lefolyó tömít őgyűrűje alá szerelt
speciális szerkezethez.
• Soha ne próbálja meghosszabbít ani a vízkifolyó csövet további
részek hozzátoldásával.
5

========6========

3. RÉSZ: MŰSZAKI JELLEMZŐK
ZWF185W
Max. Kapacitás/javasolt (száraz ruha) (kg) 5/4,5
Magasság x Szélesség x Mélység (cm) 85x59,6x51
Hálózati feszültség (V/Hz) 220-240/50
Áramerősség (A) 10
Centrifuga Sebesség (ford.) 800
(*) A centrifuga sebessége a választott modellt ő függ ően változhat

1 2 3

4

5


6

7


1- Fels ő tet őlemez 5- Fogantyú
2- Mosószertartó fiók 6- Szűrő borítás 3- Kezel őpanel 7- Lábazati lemez
4- Ajtó
A fenti műszaki adatok egy (hideg) és dupla (hideg/meleg) vízbeeresztővel rendelkező készülékekre vonatkozik.
6

========7========

4. RÉSZ: KEZELŐPANEL
1 2 3 4 5


6 7 8

1- Mosószertartó fiók 5- Programválasztó gomb 2- Start/pause világítás 6- Start/pause gomb
3- Funkció jelz ő világítások 7- Funkció gombok
4- Program készenlét világítás 8- Program vége világítás
7

========8========

START/PAUSE GOMB
A kiválasztott program elindítására vagy működés alatti
megállítására használható.

FIGYELMEZTETÉS!
Egy program kiválasztása vagy egy aktuális program
megváltoztatása előtt a készüléknek O (Off) kikapcsolt állapotban
kell lenni.
FUNKCIÓJELZŐ VILÁGÍTÁSOK
A start/pause vagy bármely más funkció gomb megnyomásakor a
megfelelő világítás bekapcsol. A világítás kikapcsol, ha a funkció
gombot vagy a start/pause gombot újra megnyomja, vagy ha a
kiválasztott programhoz tartozó folyamat befejeződött.
A funkció jelző világítások a 9. Részben leírt hibakeres ő rendszerben is használatosak.
FUNKCIÓ GOMBOK
Öblítő stop
Akkor javasolt ez a funkció, ha a program végén nem akarja
kivenni azonnal ruháit a készülékből. Ezáltal megóvja a ruháit a
gyűrődésektől. Ennek a gombnak a megnyomásával az utolsó
mosási vizet nem ereszti le a készülék. A program ugyanarról a
ponttól való folytatásához nyomja meg ezt a gombot még egyszer.
8

========9========

Ha nem akarja centrifugáztatni a kényes ruháit, vagy ha gyengéden akarja centrifugáztatni azokat, fordítsa a
programválasztó gombot O(off) pozícióba. Állítsa a
programválasztó gombot a kívánt leeresztés vagy centrifugázás programra és nyomja meg a start/pause gombot. Ha a leeresztés programot választotta ki, a készülék leereszti a vizet a készülék belsejéből. Ha a centrifugázás programot választotta ki, a készülék elvégzi a centrifugázási folyamatot és utána befejezi a programot.
Extra öblítés
Ezzel a funkcióval egy további öblítést is végezhet a készülék
összes mosási programban végzett öblítéseken felül.


9

========10========

FIGYELMEZTETÉS!
A funkciók a készülék jellemzőitől függően változhatnak. Ha
elfelejtett további funkciókat használni és a készülék már elkezdte
a mosást, nyomja meg a kiegészítő funkció gombot, ha a jelz ő
világítás be van kapcsolva. A kiegészítő funkció aktiválódik. Ha a
jelző világítás nincs bekapcsolva, a kiegészít ő funkció nem kerül
aktiválásra.
PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB
A programválasztó gomb segítségével kiválaszthatja azt a programot, amellyel mosni kívánja ruháit. A programválasztó gomb mindkét irányban történő elforgatásával beállíthatja a prog ramválasztási folyamatot. Figyeljen arra, hogy a gombon található jelzés pontosan arra a programra irányuljon, amelyet ki akar választani. Ha a programválasztó gombot O(off) pozícióra állítja a készülék működése alatt, a kiválasztott program akkor sem ér véget.
10

========11========

O Kikapcsolás (Off)
1 Pamut 90°
2 Pamut 60°(ELŐMOSÁS)
3 Pamut 60°
4 Pamut 40°
5 Pamut 40˚(Eco mosás) 6 Pamut 30˚
7 Gyors mosás
8 Pamut hideg
9 Pamut 40˚
10 Műszálas 60˚
11 Műszálas 50˚(Gyerek ruhák) 12 Műszálas 40˚
13 Műszálas 40˚(Sport ruházat) 14 Műszálas hideg
15 Különleges 30˚(Függöny mosás) 16 Különleges 30˚
17 Különleges hideg
18 Gyapjú 40˚(Kézi mosás) 19 Gyapjú 20 Gyapjú hideg
5. RÉSZ: MOSÁS
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
• Nyissa ki a vízcsapot.
Első mosási folyamat
A gyári tesztelések és próba üzemeltetések után előfordulhat, hogy víz marad a készülékben. Javasoljuk, hogy az első mosási folyamatot ruha betöltése nélkül végezze, hogy ez a víz kiürüljön a készülékből. A 2. mosószertartó fiókba öntsön egy fél adag normál gépi mosószert és válassza ki a 90°C-os pamut mosási programot.
MOSÁS ELŐTT
A ruhák szétválogatása
• Válassza külön a ruháit típus (pamut, m űszálas, gyengéd, gyapjú,
stb.), mosási hőmérséklet és a szennyezettség foka szerint.
• Soha ne mossa a fehér és színes ruhákat együtt.
• Mivel els ő mosás alkalmával az új színes ruhák befoghatják a többi
ruhát, mossa azokat külön.
• Vegyen ki mindenféle fém tárgyat a ruhák zsebeib ől, amennyiben van
bennük.
• Cipzározza és gombolja be a ruháit.
• Távolítsa el a függöny m űanyag vagy fém csiptetőit és a cipőfűzőket,
vagy tegye azokat egy textilzsákba és zárja le.
11

========12========

Mosás 90 ˚C-ig Mosás 60 ˚C-ig Mosás 30 ˚C-ig Nem mosható
mosógépben
• Fordítsa ki a farmereket, kötött ruhákat, pólókat és pulóvereket.
• Az apróbb ruhadarabokat (pl. zokni és zsebkend ő) mossa egy
textilzsákban.
A ruhák betöltése a mosógépbe
• Nyissa ki a mosógép ajtaját.
• Helyezze ruháit a gépbe megfelel ően szétterítve.
• Minden ruhát külön tegyen be.
• Gy őződjön meg arról, hogy az ajtó becsukásánál nem szorult be a
ruha az ajtó és a burkolat közé.
• Csukja be jól az ajtót, mivel ellenkez ő esetben a készülék nem kezdi
el a mosási folyamatot.
Mosószer adagolása a gépbe
A gépbe adagolt mosószer mennyisége a következő tényez őktől függ:
• A mosószerfogyasztás a ruhák szennyezettségének fokától
függően változik. Nem szükséges előmosás enyhén szennyezett
ruháknál, ilyenkor tegyen kevés mosószert a mosószertartó 2.
számú fiókjába.
• Az er ősen szennyezett ruhák esetén válasszon egy előmosásos
programot, tegyen ¼ adag mosószert a mosószertartó 1. fiókjába, a
maradékot a 2. fiókjába.
• Teljesen automata mosógéphez való mosószert válasszon. A
javasolt adagolási mennyiség a mosószertartón található.
• A víz keménységének növekedésével a felhasznált mosószer
mennyisége is nő.
• A ruhák mennyiségének növekedésével a felhasznált mosószer
mennyisége is nő.
• Töltse az öblít őt a mosószertartó öblítő fiókjába. Ne lépje túl a MAX
szintet. Ellenkező esetben, a szifonon keresztül az öblít ő
elkeveredik a mosáshoz felhasznált vízzel.
• A nagy s űrűségű öblít őket hígítsa fel egy kis vízben, mielőtt betölti a
fiókba. Ez azért szükséges, mert a nagy sűrűségű öblít ő
eltorlaszolja a szifont és gátolja az öblítő útját.
12

========13========

• Használhat folyékony mosószert is bármely program esetén
előmosás nélkül. Ehhez rögzítse a folyékony mosószer szintjelző
lapját a mosószertartó 2. fiókjában és a szintjelző lapnak megfelel ő
mennyiségű folyékony mosószert használjon.
folyékony mosószer szintjelző lap
A MOSÓGÉP MŰKÖDÉSE
Program Választás és Jellemzői
Az 1. Táblázatból válassza ki a ruháinak megfelelő programot és funkciókat. Start/pause
A kiválasztott program elindítására vagy működés alatti megállítására használható.
A program indítása
• Állítsa a programválasztó gombot a kívánt programra.
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• Választhat egy vagy több funkciót is.
• A start/pause gomb megnyomásával elindíthatja a kiválasztott
programot.
A program megváltoztatása
Ha olyan programot választott, amelyet mégsem akar használni:
• Nyomja meg a start/pause gombot.
• Állítsa a programválasztó gombot O(off) pozícióba.
• Állítsa a programválasztó gombot a kívánt programra. (Az 1.
Táblázatból kiválaszthatja a kívánt programot)
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• A start/pause gomb megnyomásával elindíthatja a kiválasztott
programot.
Programtörlés
Ha a befejezés előtt törölni akarja a programot:
• Nyomja meg a start/pause gombot.
• Állítsa a programválasztó gombot O(off) pozícióba.
• Állítsa a programszabályzó gombot a „Leeresztés” vagy
„Centrifugázás” program egyikére.
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• A start/pause gomb megnyomásával elindíthatja a kiválasztott
programot.
Program Befejezés
• A készülék automatikusan megáll, amikor a kiválasztott program
befejeződik.
• A program vége világítás bekapcsol.
• Állítsa a programválasztó gombot O(off) pozícióba.
13

========14========

• A program vége után kb. két perccel a készülék ajtajának a zárja
kinyílik magától. Az ajtó nyitásához húzza meg az ajtónyitó fogantyút
és vegye ki a ruhákat.
• A ruhák kivétele után hagyja nyitva az ajtót, hogy a készülék bels ő
része megszáradjon.
• Húzza ki a készülék elektromos csatlakozó dugóját a hálózati
aljzatból.
• Zárja el a vízcsapot.
FIGYELMEZTETÉS!
Hirtelen, pillanatnyi áramkimaradás esetén a készülék bármely mosási fázisában vagy programon a mosási program ott folytatódik, ahol az áramszünet megszakította a készülék működését. Ez nincs semmilyen káros hatással a készülékre.
Gyerekzár
A gyerekzár használatával megvédheti a mosóciklust attól, hogy a nem kívánt gombnyomások hatással legyenek a ciklusra. A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg egyszerre az első és harmadik gombot a vezérl őpanelen legalább 3 másodpercig. Ha a gyerekzár bekapcsolódott, akkor a
funkciógombokon található LED-ek villognak, hogy jelezzék, a gyerekzár aktív. A gyerekzár kikapcsolásához ugyanazokat a gombokat (1. és 3.) nyomja meg újra legalább 3 másodpercig. A gyerekzár kikapcsolását jelzi a Start/Pause gomb LED-jének villogása.
6. RÉSZ: KARBANTARTÁS ÉS TISZTĺTÁS
• Húzza ki a készülék elektromos csatlakozó dugóját a hálózati
aljzatból.
• Zárja el a vízcsapot.
VĺZBEERESZTŐ SZ ŰRŐK
A készülék vízbeeresztő csövének csap fel őli részénél és a vízbeeresztő szelepek végeinél szűrők találhatók a szennyeződéseknek és az idegen anyagoknak a víz által való készülékbe jutásának megakadályozása érdekében. Amennyiben a készülék nem tud elegendő vízhez jutni annak ellenére, hogy a vízcsap nyitva van, a szűrőket meg kell tisztítani.
14

========15========

PROGRAM
MOSÓSZER TARTÓ FIÓK
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ GOMBOK
1-PAMUT 90˚
2
2-PAMUT 60˚ (ELŐ MOSÁS)
1+2
3-PAMUT 60˚
2
˚4-PAMUT 40
2
5-ECO MOSÁS
2
6-PAMUT 30˚
2
15
7-GYORS MOSÁS
2
8-PAMUT HIDEG
2
9- PAMUT 40˚
2
10-MŰSZÁLAS 60 ˚
2
11-GYEREK RUHA
2
12-MŰSZÁLAS 40 ˚
2
1. TÁBLÁZAT
MAX SZÁRAZ RUHA KAPACITÁS (kg)
ZWF185W
RUHA TÍPUS
MAGYARÁZATOK
5
5
Szennyezett, pamut és vászonanyag
Nagyon szennyezett, pamut, színes és vászonanyag
5
Szennyezett, pamut, színes és vászonanyag
5
Enyhén szennyezett, pamut, színes és vászonanyag
5
Szennyezett, pamut, színes és vászonanyag
Alsóneműk, lepedő, asztalterítő, ing, póló, törölköző
5
Enyhén szennyezett, pamut, színes és vászonanyag
2,5
Enyhén szennyezett, pamut, színes és vászonanyag
5
5
3
Enyhén szennyezett, pamut, színes és vászonanyag. Mosható a csapvíz felmelegítése nélkül. Szennyezett vagy nagyon szennyezett, foltos , pamut, színes és vászonanyag Szennyezett, műszálas vagy részben műszálas anyag
Nylon zokni, blúz
3
Gyermekruha
Minden gyermekruha
3
Enyhén szennyezett, műszálas vagy részben műszálas anyag
Nylon zokni, blúz

========16========

PROGRAM
MOSÓSZER TARTÓ FIÓK
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ GOMBOK
MAX SZÁRAZ RUHA KAPACITÁS (kg)
ZWF185W
RUHA TÍPUS
MAGYARÁZATOK
13-SPORT RUHÁK
2
3
Sport ruhák
Minden sport ruha és farmer
14-MSZÁLAS Ű HIDEG
2
3
Enyhén szennyezett, pamut, színes, műszálas vagy részben műszálas gyengéd ruhaanyag. Mosható a csapvíz felmelegítése nélkül.
Nylon zokni, blúz
15-FÜGGÖNY MOSÁS
1+2
2
Tüll és függöny, mint gyengéd anyag
Tüll, függöny, diolén
16-KÜLÖNLEGES ˚30
2
2
17-KÜLÖNLEGES HIDEG
2
2
Enyhén szennyezett, pamut, színes, műszálas vagy részben mszálas gyengéd ű
ruhaanyag
Nagyon enyhén szennyezett, pamut, színes, műszálas vagy részben műszálas gyengéd ruhaanyag. Mosható a csapvíz felmelegítése nélkül Enyhén szennyezett, kézi mosású pamut, színes, műszálas vagy részben műszálas ruhaanyag Szennyezett, kézzel és géppel mosható pamutanyag Nagyon enyhén szennyezett, hideg vízben, kézzel és géppel mosható pamutanyag
Részben selyem, ing, blúz, poliészter, poliamid keverék textil
16
18-KÉZI MOSÁS
2
2
Kézi mosású ruhák
19-GYAPJÚ 30˚
2
2
20-GYAPJÚ HIDEG
2
2
Minden gyapjú anyag
21-ÖBLÍTÉS Akkor használja ezt a programot, ha a mosási folyamat után további öblítést kíván végezni, bármely ruhára alkalmazható.
22-CENTRIFU-
GÁZÁS
Akkor használja ezt a programot, ha a mosási folyamat után további centrifugázást kíván végezni, bármely ruhára alkalmazható.
23-LEERESZTÉS
Ezt a programot a készülék mosási folyamata után használja a szennyezett víz leeresztésére. Akkor is használhatja, ha még a program vége
előtt akarja a készülék belsejében lév ő vizet leereszteni.
1. TÁBLÁZAT FOLYTATÁS
(*)Öblít őt bármely programban használhat (kivéve centrifugázás és leeresztés programok) opcionálisan. Az öblítő mennyiségének meghatározásakor tartsa be az öblít ő gyártójának utasításait. Töltse az öblítőt a mosószertartó (öblít ő) fiókjába.

========17========

• Távolítsa el a vízbeereszt ő csövet.
• Távolítsa el a vízbeereszt ő szelepeknél található sz űrőket egy
harapófogó használatával és mossa át alaposan egy vékony kefe
segítségével.
• Tisztítsa meg a vízbeereszt ő csövek sz űrőit, amelyek a csap felőli
oldalon találhatók úgy, hogy a tömítőgyűrűvel együtt kézzel eltávolítja
azokat.
• A sz űrők megtisztítása után ugyanúgy visszahelyezheti azokat,
ahogyan kivette.
SZIVATTÚSZŰRŐ
A szivattyú szűrőrendszere meghosszabbítja a szennyvíz leengedésére használt szivattyú élettartamát. Megakadályozza, hogy szöszmöszök kerüljenek a szivattyúba. A szivattyúszűrőt ajánlatos 2-3 havonta kitisztítani. A szivattyúszűrő tisztítása:
• A fogantyú meghúzásával nyissa fel a véd őborítást.
• A sz űrő borításának felnyitása el őtt helyezzen egy edényt a
szűrőborító elé, megelőzve ezzel a még gépben maradt víz
kiömlését.
• Az óramutató járásával ellentét es irányban tekerve lazítsa meg a
szűrőborítót és engedje le a vizet.
• Távolítsa el az idegen anyagokat a sz űrőből.
• Kézzel ellen őrizze a szűrő forgását.
• A sz űrő megtisztítását követ ően az óramutató járásával megegyező
irányban helyezze vissza a szűrőborítót.
• Tegye a helyére a véd őborítást.
• Ne feledje, ha nem megfelel ően illeszti helyére a szűrőborítót, akkor
a víz szivárogni fog.
17

========18========

FIGYELMEZTETÉS!
Leforrázás veszélye!
Mivel a szivattyúban lévő víz forró lehet, várja meg, amíg leh űl.
MOSÓSZERTARTÓ FIÓK
A mosószer lerakódhat a mosószertartó fiókban vagy a mosószertartó fiók burkolatán egy idő után. A lerakódás letávolítása érdekében húzza ki a mosószertartó fiókot időközönként. A mosószertartó fiók kihúzásához: • Húzza ki a mosószertartó fiókot ütközésig.( 1. ábra )
• Emelje meg a fiók elejét, majd addig húzza kifelé a fiókot, amíg teljesen ki
nem jött. (2. ábra)
• Mossa meg egy rossz fogkefével és b ő vízzel.
• Vegye ki a megmaradt mosószert. Ne kerüljön a mosógépbe ilyen
mosószer!
• A mosószertartó fiók megszárítá sa után tegye azt vissza ugyanúgy,
ahogy kivette.


1. ábra 2. ábra
18

========19========

SZIFONDUGÓ
Húzza ki a mosószertartó fiókot. Vegye ki a szifondugót és távolítsa el alaposan a maradék öbítőt. Helyezze vissza a megtisztított szifondugót a helyére. Ellenőrizze a helyes illeszkedéseket.
A MOSÓGÉP
Tisztítsa meg készüléke külső borítását langyos vizes tisztítószerrel, amely nem irritálja a külső borítást. Mossa át tiszta vízzel, majd törölje meg egy puha, száraz ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
Amennyiben a készülék olyan helyre van beállítva, ahol a környezeti hőmérséklet 0 ˚C alá eshet, tegye a következőket a készülék kikapcsolt állapotában:
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
• Zárja el a vízcsapot és húzza ki a csapból a vízbeereszt ő csövet vagy
csöveket.
• A vízleereszt ő és vízbeereszt ő csövek végeit tegye egy csészébe a
földön.
• Állítsa a programszabályzó gombot “Leeresztés” (Draining)
programba.
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• A start/pause gomb megnyomásával indul a program.
• A program befejeztével húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az
elektromos hálózatból (program vége világítás látszódik).
Ennek a folyamatnak a befejeztével a gépben maradt vizet a készülék leereszti és ez által a víz jegesedése a készülék belsejében elkerülhető. A gép újbóli elindításakor győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet 0 ˚C fölött van.
A DOB
Ne hagyjon fém tárgyat, mint pl. tű, fémkapocs vagy érmék a készülék belsejében. Ezek a darabok rozsdásodást okozhatnak a dob belsejében. Az ilyen rozsdásodásokat egy klórmentes tisztítószer használatával eltávolíthatja, követve a tisztítószer gyártójának utasításait. A rozsdafoltok tisztításához soha ne használjon durva kefét vagy más hasonló kemény tárgyat.
VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA A GÉPB ŐL
Ha megfelelően adagolja a mosószer mennyiségét a készülékébe, akkor nincs szükség a vízkő eltávolítására. Ha ennek ellenére szeretné elvégezni ezt a folyamatot, használja a kereskedelmi forgalomban kapható vízkőtisztítókat és tartsa be a vonatkozó utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS!
A vízkőoldók savakat tartalmaznak, és ez által megváltozhat a ruhák színe, valamint a készülékre is káros hatást gyakorolhatnak.
19

========20========

7. RÉSZ: HASZNOS TANÁCSOK
Alkoholos italok: Öblítse át vízzel a ruhát, utána glicerines vizes oldatban és öblítse át ecetes vízzel.
Cipőpaszta: Az anyag megsértése nélkül óvatosan távolítsa el a foltot és szórja be mosószerrel. Ha ez nem segít, készítsen egy alkoholos (96%-os) vizes oldatot (2:1) és dörzsölje be vele az anyagot, majd mossa át meleg vízzel.
Tea és kávé: Öblítse át meleg vízzel a foltot és a lehető
legmelegebb vízben mossa ki, amit a ruha kibír, ha a ruha fehér,
hypó-val és öblítse át vízzel.

Csokoládé és kakaó: Kis időre tegye a ruhát hideg vízbe.
Dörzsölje át szappannal vagy mosószerrel és a lehető
legmelegebb vízben mossa ki, amit a ruha kibír. Ha marad még
folt, akkor dörzsölje át oxigén tartalmú mosószerrel (3% arányban).
Paradicsomszósz: Távolítsa el a szilárdabb szószt és tegye a ruhát hideg vízbe 30 percig. Dörzsölje be mosószerrel és mossa ki.
Tojás: Nyirkos ruhával törölje át. Dörzsölje be mosószerrel és mossa ki hideg vízben.
Zsír és Olajfoltok: Dörzsölje be mosószerrel és mossa ki meleg szappanos vízben.
Mustár: Használjon glicerint és dörzsölje be mosószerrel, ha ez sikertelen, törölje át alkohollal. (Színes és műszálas anyagoknál 2 csésze víz 1 csésze alkohol.)
Vér: Tegye a ruhát hideg vízbe 30 percig. Ammónia oldattal távolítsa el a foltot. (4 liter víz 3 kanál ammónia.).
Jégkrém, tej és krém: Tegye egy időre hideg vízbe a ruhát. Dörzsölje be szappannal vagy mosószerrel és a lehető legmelegebb vízben mossa ki, amit a ruha kibír. Ha marad még folt, akkor dörzsölje át oxigén tartalmú mosószerrel.
20

========21========


Penész: Ne hagyjon penészfoltot sokáig a ruhán. Dörzsölje be
szappannal vagy mosószerrel és a lehető legmelegebb vízben
mossa ki, amit a ruha kibír. Ha marad még folt, akkor dörzsölje át
oxigén tartalmú mosószerrel. (3%-os arányban).
Tinta: Folyasson át hideg vizet a folton és várja meg amíg a folt eltűnik. Később dörzsölje be citromlével és mosószerrel, hagyja rajta 5 percig és öblítse át a ruhát.
Gyümölcs: Folyasson át hideg vizet a folton és ne használjon meleg vizet az öblítéshez. Hagyja állni 2 órán át, törölje át ecettel és öblítse ki.
Fű: Dörzsölje be mosószerrel. Ha az anyag engedi, használjon hypót tartalmazó anyagot. A gyapjút alkohollal törölje át.(Színes anyagok esetén, 1 egység alkohol és 2 egység víz keverést használjon).
Festék: A folt eltávolításához használjon hígítóval átitatott ruhaanyagot. Dörzsölje be mosószerrel és mossa ki hideg vízben.
Égési foltok: Ha az anyag engedi, használjon hypót. Gyapjú anyagnál tegyen a foltra egy vizes ruhát és vasalja át. Öblítse ki és mossa ki a ruhát.

8. RÉSZ: KISEBB HIBÁK ELKERÜLÉSE
A készülékben keletkezett bármilyen hiba javítását kizárólag a készülék garanciajegyén feltüntetett hivatalos szervizcég végezheti el. Ha készüléke javításra szorul vagy az alábbi tájékoztatás alapján sem képes elhárítani a hibát:
• Húzza ki a készülék elektromos csatlakozó dugóját a hálózati
aljzatból.
• Zárja el a csapvizet.
• Forduljon a garanciajegyen feltüntetett legközelebbi hivatalos
szervizcéghez.
21

========22========

HIBA LEHETSÉGES OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Nincs csatlakoztatva
Csatlakoztassa a
az elektromos
készülék villásdugóját az
hálózathoz.
elektromos hálózati
csatlakozó aljzatba.
A biztosíték hibás. Cserélje ki a biztosítékot.
Elektromos
áramkimaradás.
Ellenőrizze, van-e áram. A készülék nem
működik.
Start/pause gomb Nyomja meg a
nincs megnyomva. start/pause gombot.
A programszabályzó
Állítsa a
gomb O(off) állásban
programszabályzó
van.
gombot a kívánt
helyzetbe.
Az ajtó nincs Csukja be megfelelően.
megfelelően becsukva. Egy kattanás hallható.
A vízcsap el van zárva. Nyissa ki a vízcsapot.
A vízbeeresztő cs ő el Ellenőrizze a
van görbülve. vízbeeresztő csövet.
Tisztítsa meg a A készülék nem kap
A vízbeeresztő cs ő el
vízbeeresztő cs ő sz űrőit. vizet.
van dugulva.
(*)
A vízbeeresztő szelep Tisztítsa meg a
szűrője eldugult. vízbeeresztő szelepet. (*)
Az ajtó nincs Csukja be megfelelően.
megfelelően becsukva. Egy kattanás hallható.
A leeresztő cs ő Ellenőrizze a leeresztő
eldugult vagy megtört. csövet.
A szivattyú szűrő Tisztítsa meg a szivattyú A készülék nem ereszti
eldugult. szűrőt. (*)
le a vizet.
A ruhák nem Helyezze el a ruhákat a
egyenletesen vannak gép belsejében
elhelyezkedve a gép egyenletesen és
belsejében. megfelelően.
A készülék lábai
nincsenek beállítva.
Állítsa be a lábakat. (**) A készülék rázkódik.
A szállításbiztonsági
csapok nincsenek
Távolítsa el a csapokat.
eltávolítva.
(**)
(*) Lásd a készülék karbantartásával és tisztításával kapcsolatos részt. (**) Lásd a készülék beállításával kapcsolatos részt.
22

========23========

HIBA LEHETSÉGES OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Kevés ruha van a Ez nem gátolja meg a
készülékben. készülék működését.
Túl sok ruha van a Ne lépje túl a javasolt
gépben vagy a ruhák ruhamennyiséget, és A készülék rázkódik.
nem egyenletesen egyenletesen helyezze
vannak belül el a ruhákat a gép
szétterítve. belsejében.
A készülék hozzáér
Óvja készülékét
valamilyen tárgyhoz.
kemény felületek
érintkezésétől.
Nyomja meg a
start/pause gombot. A
habzás megállításához
hígítson fel egy
evőkanál öblítőt fél liter
Túl sok mosószert
vízben és öntse a
használt.
mosószertartó fiókba.
Nyomja meg a Túlzott habzás a
start/pause gombot 5- mosószertartó fiókban.
10 perccel később.
Legközelebb
megfelelően adagolja a
mosószert.
Rossz mosószert használt.
Csak automata mosógéphez használható mosószert használjon.
Rossz mosási eredmény.
Nem a ruha szennyezettségi fokának megfelelő programot választott.
Válasszon egy megfelelő programot. (lásd 1. Táblázat)
Nem elegendő mennyiségű mosószert használ.
Használjon több mosószert.
23

========24========

HIBA LEHETSÉGES OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Túl sok ruha van a
Ne lépje túl a javasolt
gépben.
maximális
ruhamennyiséget.
A mosószer gyártója A mosási eredmény
Kemény vizet használ.
által ajánlott nem jó.
mennyiségű mosószert
használjon.
A ruhák nem Egyenletesen helyezze
egyenletesen vannak el a ruhákat a gép
belül szétterítve. belsejében. A készülék már a
A vízleeresztő cs ő
vége túl alacsonyan
Tegye a leeresztő beállításakor leereszti
a vizet.
van a készülékhez
csövet a megfelelő
képest.
magasságba.(**) Nem látható víz a Nem hiba. A víz a dob
dobban mosás alatt. alsó részében van.
-
Ha készülékét “Öblítés”
A vízben nem
(Rinsing) programra A ruhákon mosószer
feloldódó mosószer
állítja, öblítsen még maradványok egyszer vagy távolítsa találhatók.
darabok fehér foltot
hagyhatnak a ruhán.
el a foltokat. Majd egy
kefe segítségével
szárítsa meg.
Következő mosáskor a Szürke foltok találhatók
Ezeket a foltokat mosószer gyártója által a ruhán.
okozhatta olaj, krém maximálisan ajánlott
vagy kenőcs. mennyiségű mosószert
használjon.
(**) Lásd a készülék beállításával kapcsolatos részt.
24

========25========

HIBA LEHETSÉGES OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Az aszimmetrikus
betöltés szabályzó
rendszer megpróbálja
elrendezni ruháit A centrifugázás Nem hiba. Az
homogén módon. A folyamata nem ért aszimmetrikus betöltés
ruhái elosztása után, véget vagy késéssel szabályzó így
elkezdődik a kezdődik . működhet.
centrifugázás
folyamata. A következő
mosás alkalmával
helyezze el
egyenletesen ruháit a
készülék belsejében.
9. RÉSZ: AUTOMATIKUS HIBAKERESŐ RENDSZER
A készülék rendelkezik egy olyan rendszerrel, amely megteszi a szükséges óvintézkedéseket, és ugyanakkor figyelmeztet bármilyen szabályzással kapcsolatos hiba esetén a mosási folyamat során.
HIBAKÓD HIBAJELZÉS LEHETSÉGES HIBA
Err 01
A start/pause lámpa villog.
Az ajtó nincs megfelelően becsukva.
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS Csukja be az ajtót
megfelelően, hogy hallja a kattanást. Ha a probléma fennáll továbbra is, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból és hívja azonnal a
garanciajegyen feltüntetett legközelebbi hivatalos szervizcéget.
25

========26========

HIBAKÓD HIBAJELZÉS LEHETSÉGES HIBA
SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉS
Nyissa ki teljesen a
vízcsapot. Ellenőrizze,
hogy nincs-e elzárva a
víz. Ha még mindig
A készülék
fennáll a probléma, a
vízszintje a
készülék
A program fűtőtest alatt
automatikusan megáll
Err 02 készenlét lámpa van. A
egy idő után. Húzza ki
villog. víznyomás
a készülék villásdugóját
alacsony vagy el
az elektromos hálózati
van zárva a víz.
aljzatból, zárja el a
csapot és forduljon a
garanciajegyen
feltüntetett legközelebbi
hivatalos
szervizcéghez.
Tisztítsa meg a
A start/pause
szivattyú szűrőt. Ha a
lámpa és a
A szivattyú probléma továbbra is
Err 03 program
elromlott vagy a fennáll, forduljon a
készenlét lámpa
szivattyú szűrő garanciajegyen
villog.
eldugult. feltüntetett legközelebbi
hivatalos
szervizcéghez.(*) (*) Lásd a készülék karbantartásával és tisztításával kapcsolatos részt.
26

========27========

HIBAKÓD HIBAJELZÉS LEHETSÉGES HIBA
Err 05
A start/pause lámpa és a program vége lámpa villog.
A készülék fűtőteste vagy a fűtő szenzor megsérült.
Err 06
A program készenlét lámpa és a program vége lámpa villog.
A start/pause lámpa, a program készenlét lámpa és program vége lámpa villog.
A motor elromlott.
Err 07
Err 08
A program készenlét lámpa és a program vége lámpa folyamatosan felkapcsolva van.
A hálózati feszültség túl magas vagy túl alacsony.
27
SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉS Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót az elektromos hálózati aljzatból. Zárja el a csapot és forduljon a garanciajegyen feltüntetett legközelebbi hivatalos
szervizcéghez. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót az elektromos hálózati aljzatból. Zárja el a csapot és forduljon a garanciajegyen feltüntetett legközelebbi hivatalos
szervizcéghez. Ha a hálózati feszültség alacsonyabb 150V- nál vagy magasabb 260V-nál, a készülék automatikusan megáll. A hálózati feszültség helyreállása után a készülék folytatja a működést.

========28========

10. RÉSZ: NEMZETKÖZI MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
Mosási hőmérséklet.
Ne mossa! (Kézi mosás)
Magas hőfokon
vasalható.
Nem vasalható.
Centrifuga nélkül.
Vízszintesen szárítsa.
Alacsony hőfokon
vasalható.
Közepes hőfokon
vasalható.
Ne mossa centrifugás
mosógéppel.
Szárítókötélen szárítható.
Ne használjon
hypót.
Hypózható.
Száraztisztítási szimbólumok. A betűk jelölik az ajánlatos oldószer típusát. Ilyen szimbólumokkal ellátott ruhákat ne mosson a mosógépben, kivéve, ha a címke máshogy nem
javasolja.

52012079
28

========29========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa ZANUSSI ZWF185W
Model ZWF 185 W
Rozmiar pliku 626 KB
Number of pages 29 pages
format pliku pdf
Język Pralka ZANUSSI ZWF185W Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian,