Pobierz podręcznik dla modelu
ZANUSSI TCE7124 - Szuszarka na bieliznę

Jeśli szukasz instrukcji: Szuszarka na bieliznę ZANUSSI TCE7124 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Szuszarka na bieliznę ZANUSSI TCE7124
Szuszarka na bieliznę ZANUSSI TCE7124 Szuszarka na bieliznę ZANUSSI TCE7124


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 683 KB (format pliku: pdf)
125993663_1.qxp 2006-06-02 10:18 Page 1
TUMBLE DRYER BUBNOVÁ SUŠIČKA SUSZARKA DO BIELIZNY
TCE 7124


GB CZ Pl
Unpacking: see page 5
Rozbalení: viz str.18
Rozpakowanie: patrz str.32
INSTRUCTION BOOKLET
NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI
GB CZ PL
125993663

========1========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 29
Szanowni Państwo,
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zwrócenie szczególnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować instrukcję, aby móc korzystać z niej w przyszłości oraz przekazać kolejnemu użytkownikowi suszarki, w razie jej odstąpienia.
Zasasdy bezpieczeństwa
Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. Jeśli mają Państwo wątpliwości prosimy o kontakt z autoryzowanym zakładem serwisowym.
Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie:
POLSKI
Trójkat ostrzegawczy i określenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeżenie! Upomnienie!) mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle ważne dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i niezawodnej pracy urządzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowią uzupełnienie instrukcji funkcjonowania i
praktycznego używania urządzenia.
Symbol tulipan oznacza zalecenia i wskazówki dotyczące oszczędnego korzystania z urządzenia w
sposób przyjazny dla środowiska
Oto nasz wkład w ochronę środowiska: używamy papieru pochodzącego z recyklingu
Spis treści
Ważne informacje....................................30
Utylizacja....................................................30
Zalecenia w zakresie ochrony środowiska. ..............................................31
Dane techniczne ......................................31
Opis urządzenia........................................31
Instalacja....................................................32
•Rozpakowanie ..............................................32 • Ustawienie....................................................32 • Podłączenie do zasilania elektrycznego ..........32 • Podkładka pod suszarkę................................32 • Przełożenie drzwi ..........................................32 • Podłączenie rury odprowadzającej ................33
Eksploatacja..............................................34
• Panel sterujący ............................................34 • Tabela programów. ......................................36 • Kolejność czynności ....................................37 • Praktyczne wskazówki ..................................38
Czyszczenie i konserwacja....................39
• Czyszczenie elementów zewnętrznych ............39 • Czyszczenie drzwi ........................................39 • Czyszczenie filtrów ........................................39 • Czyszczenie kondensatora pary ....................39 • Opróżnianie pojemnika na wodę ....................40 • Czyszczenie wnętrza bębna ..........................40 • Czyszczenie tylnej kratki wlotowej ..................40
Co zrobić, jeśli urządzenie nie działa? ........41
Punkty serwisowe ..................................42
29

========2========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 30
Ważne informacje
Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji suszarki powinni Państwo dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi
Instalacja
• W przypadku, gdyby domowa instalacja elektryczna wymagała modyfikacji niezbędnych do podłączenia urządzenia, prace te powinny być przeprowadzone przez wyspecjalizowanego technika.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się,
że nie stoi ono na przewodzie zasilającym. • Jeżeli urządzenie ustawione zostało na wykładzinie podłogowej, należy wyregulować nóżki w taki sposób, by zapewnić swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem a podłogą.
Eksploatacja
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania
urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem,
dla którego zostało zaprojektowane lub w razie jego nieprawidłowego użytkowania.
• Po każdorazowym użyciu, należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
• Do urządzenia nie należy wkładać bielizny zaledwie odsączonej.
•Niebezpieczeństwo eksplozji: nie wolno suszyć
w urządzeniu bielizny po uprzednim wywabianiu z niej
plam za pomocą środków chemicznych (np. takich,
które używane są do czyszczenia na sucho), ponieważ
mogłyby one spowodować wybuch. Należy suszyć wyłacznie odzież upraną w wodzie.
•Sprawdzić, czy w kieszeniach odzieży przeznaczonej do suszenia nie pozostawiono zapalniczek.
•Nie należy wkladać do urządzenia tenisówek ani innych butów
sportowych, ponieważ mogłyby one utknać pomiędzy drzwiczkami a bębnem, powodując jego blokadę.
• Po zakończeniu programu, należy pozostawić drzwiczki
lekko uchylone w celu wywietrzenia urządzenia. • Filtry powinny być czyszczone po każdorazowym użyciu. Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, nie wolno używac urządzenia pozbawionego filtrów ani w przypadku uszkodzonych filtrów.
• Nie należy dopuścić do nagromadzenia się resztek włókien lub wełnianego puchu wokół urządzenia.
Bezpieczeństwo ogólne
• Jakakolwiek przeróbka lub próba modyfikacji właściwości technicznych urządzenia grozi niebezpieczeństwem. •Nie należy przeprowadzać napraw urządzenia we własnym zakresie. Wszelkie naprawy wykonane przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy korzystać wyłącznie z usług autoryzowanych punktów serwisowych Electrolux,wymagając stosowania jedynie oryginalnych cześci zamiennych.
Bezpieczeństwo dzieci
• Dzieci często nie zdają sobie sprawy z
niebezpieczeństwa związanego z urządzeniami elektrycznymi. Podczas pracy suszarki dzieci niepowinny bawić się w pobliżu urządzenia lub manipulować elementami sterującymi – istnieje niebezpieczeństwo zamknięcia się w nich dzieci. • Elementy opakowania (np. folia, tworzywo) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
Niebezpieczeństwo uduszenia się! Należy
trzymać poza zasięgiem dzieci
• Należy upewnić się, czy dzieci i zwierzęta domowe nie weszły do bębna suszarki. • W razie złomowania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód i wyrzucić wtyczkę z pozostałym odcinkiem przewodu. Należy też unieruchomić mechanizm blokujący drzwi, aby bawiące się dzieci nie mogły zamknąć się w suszarce.
Utylizacja
• Materiały opakowania
Materiały oznaczone symbolem nadają się do ponownego wykorzystania.
>PE<= polietylen
>PS<= styropian
>PP<= polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą zostać umieszczone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach). • Suszarka
W celu usuniecia Państwa starego urządzenia należy korzystać z wyznaczonych składowisk odpadów. Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu czystości Waszego miasta
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
30

========3========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 31
Zalecenia w zakresie ochrony środowiska
W celu zaoszczędzenia energii, zalecamy postępowanie według następujących wskazań: • Pojemność urządzenia powinna być maksymalnie wykorzystana, małe załadunki są nieekonomiczne. • Zawsze należy ładować pranie dobrze
odwirowane. Dzięki temu uzyskuje się wyższą prędkość wirowania, niższe zużycie energii i krótsze czasy suszenia.
• Nie należy przesuszać prania, zapobiega to zmięciom materiału i pozwala na oszczędzanie energii.
• Należy czyścić filtry regularnie, zapobiega to wydłużaniu czasu suszenia i zwiększonemu zużyciu energii.
• Należy dobrze wietrzyć pomieszczenie. Temperatura otoczenia nie powinna podczas suszenia przekraczać 35°C.
Dane techniczne
WYMIARY: Wysokość 85 cm
Szerokość 60 cm
Głębkość 58 cm
POLSKI
PARAMETRY ELEKTRYCZNE: 220/230 V/50 Hz Maks. pobór mocy: 2200 W Minimalne zabezpieczenie: 10 A
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ BĘBNA: Bawełna i len 5 kg
Syntetyki 2,5 kg
ZUŻYCIE: Bawełna i len 3.10 kWh (5.kg wysuszone do szafy)
Bawełna i len 2.40 kWh (5 kg wilgotne do prasowania)
Syntetyki 1.10 kWh (2,5 kg wysuszone do szafy)
Urządzenie posiada znak CE i spełnia następujące normy EWG
OPIS URZĄDZENIA


1 Blat roboczy0 2 Tabela programów 03 Panel sterujący 04 Filtry
05 Tabliczka znamionowa 06 Kondensator pary 07 Pojemnik na wodę 08 Nóżki regulacyjne31

========4========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 32
Instalacja
Uwaga!
Rozpakowywanie
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia,
należy zdjąć polietylenowy worek zawierający blok polistyrenowy. Wyciągnąć taśmy klejące z wnętrza suszarki na górze bębna.

Jeśli urządzenie ma być przenoszone,
musi być transportowane pionowo Ustawianie
Zaleca się, by dla wygody urządzenie znajdowało się w pobliżu pralki.
Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się brud.
Powietrze musi mieć możliwość swobodnego obiegu wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać przedniej kraty wentylacyjnej ani krat otworów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu suszarki. Aby drgania i hałas pozostawały na minimalnym poziomie, urządzenie powinno stać na mocnej, poziomej powierzchni. Kiedy
urządzenie znajdzie się w ustalonym położeniu do pracy,
należy sprawdzić czy jest ustawione dokładnie poziomu za pomocą poziomnicy. Jeśli nie, należy podnieść lub obniżyć nóżki aż do uzyskania położenia poziomego. Nie wolno odłączać nóżek.
Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych czy podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować wydzielanie się ciepła, co utrudniałoby działanie urządzenia.
Ważne!
Aby zapewnić niezawodne funkcjonowanie systemu Laundry Centre, należy urządzenia ustawić obok siebie lub można ustawić suszarkę na pralce. Gorące powietrze wydobywające się z suszarki może osiągać temperaturę do 60°C. Dlatego urządzenie nie może być instalowane na powierzchniach nieodpornych na wysokie temperatury.
Aby zapewnić niezawodne funkcjonowanie
urządzenia, temperatura otoczenia nie powinna być
niższa niż+ 5°C, i nie wyższa niż+ 35°C, również w trakcie pracy suszarki.
Podłączenie do zasilania elektrycznego Suszarka jest przystosowana do funkcjonowania pod napięciem 220 Należy sprawdzić, czy instalacja domowa jest w stanie znieść maksymalne obciążenie urzadzęniem, biorac pod uwagę również korzystanie z innych sprzętów gospodarstwa domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa. Wymiany przewodu zasiląjacego można dokonać jedynie w autoryzowanym punkcíe serwísowym.
Ważne!
Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasiląjacy musi być łatwo dostępny.
Podkładka pod suszarkę
W autoryzowanych punktach sprzedaży dostępny jest specjalny zestaw umożliwiający zainstalowanie suszarki do bielizny na pralce ładowanej od przodu,o głębokości od 48 do 60 cm.
Należy ściśle stosować się do instrukcji
montażowych zawartych w nabytym zestawie.

Zestaw węża odprowadzającego wodę Bezpośrednio u dostawcy dostępny jest specjalny wąż odprowadzający wodę, którego instalacja pozwoli na odprowadzanie wody podczas suszenia bezpośrednio do zlewu.
Należy ściśle stosować się do instrukcji
montażowych zawartych w nabytym zestawie.
Przełożenie drzwi
Jeśli zaszłaby konieczność zmiany kierunku otwierania drzwi, należy zwrócić się do punktu serwisowego obsługi technicznej Electrolux
32

========5========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 33
Podłączenie rury odprowadzającej Jeżeli suszarka będzie ustawiona w pobliżu zlewozmywaka lub odpływu, skondensowana woda może być dprowadzana za pomocą rury, którą można nabyć w specjalistycznych sklepach.
Aby podłączyć rurę do urządzenia należy wykonać następujące czynności:
• Zdjąć zacisk (A)
• wycignąć przewód (B)
• włożyć rurę odprowadzającą (C)
• przymocować rurę (C) do urządzenia za pomocą
zacisku (A).

POLSKI

Jeżeli urządzenie będzie ustawione na pralce automatycznej, skondensowana woda może być odprowadzana rurą w sposób pokazany na rysunku. Proszę zauważyć, że rura (C) musi być skierowana do dołu.


33

========6========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 34
Eksploatacja
Panel sterujący


1 Tabela programów
Tabela programów pomaga przy wyborze właściwego programu suszenia.
2 Lampka kontrolna WŁACZONY/WYŁACZONY
Świeci się po włączeniu urządzenia (wciśnięty przycisk ) i gaśnie po powtórnym naciśnięciu przycisku.
3 Przycisk WŁACZONY/WYŁACZONY Przycisk ten służy do włączenia suszarki.
Po zakończeniu programu suszenia należy nacisnąć ten przycisk w celu wyłączenia urządzenia.
4 Przycisk obniżonej temperatury Wcisnąć przycisk żeby zredukować temperaturę przy suszeniu ubrań delikatnych.
Po wciśnięciu zaświeci się odpowiednia lampka sygnalizacyjna.
Opcja ta może być również stosowana przy suszeniu czasowym.
Proces suszenia odbywa sie przy zużyciu 1300 W zamiast 2000 W.
Kiedy przycisk ten nie jest wciśnięty, suszarka pracuje na pełnej mocy (2000 W).
5 Przycisk wyłącznika dzwonka Dzwonek brzmi podczas fazy programu zapobiegającej gnieceniu się odzieży.
Wcisnąć ten przycisk w celu wyciszenia dzwonka. Zaświeci się odpowiednia lampka
W momencie wyboru programu należy wciśnąć ten przycisk w celu wykłuczenia sygnału dźwiękowego podczas fazy redukującej zagniecenia.
Zaświeci się odnośna lampka kontrolna.
6 Przycisk Start
Po wcześniejszym wyborze odpowiedniego programu należy wcisnąć ten przycisk
(przytrzymując go przez ok. 2 sekundy) aby rozpocząć suszenie.
Jeśli drzwiczki zostały otwarte podczas suszenia, należy ponownie, po uprzednim ich zamknięciu, wcisnąć przycisk w celu kontynuacji programu.
Przycisk ten musi być również powtórnie wciśnięty po przerwie w dostawie prądu.
Przycisk ten powinien być wciśnięty również po przerwie w dopływie prądu oraz po wsunięciu na swoje miejsce pojemnika na wodę, jeśli został on opróżniony w trakcie trwania cyklu suszenia. W obu wyżej opisanych przypadkach lampka
lub
(w zależności od fazy procesu suszenia) będzie migała, by zasygnalizować konieczność ponownego wciśnięcia przycisku start.
7 Lampki sygnalizacyjne
Lampki sygnalizacyjne świecą wskazując różne fazy wykonywanego programu.
Lampka "Suszenie"
wskazuje, że urządzenie jest w fazie suszenia. Lampka "Chłodzenie" .
wskazuje, że urządzenie jest w fazie chłodzenia. Po zakończeniu suszenia następuje 10 faza schładzania suszonej odzieży.
Jeśli, lampka lub mrugają, oznacza to potrzebę ponownego naciśnięcia przycisku START w celu kontynuacji programu.
34

========7========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 35
Lampka "Koniec programu"
Wskazuje koniec fazy chłodzenia oraz podczas fazy programu zapobiegającej gnieceniu się odzieży.
Lampka “Pojemnik na wode pelny” blinkt. Gdy pojemnik wypełni się woda, lampka ta zaczyna pulsować.
8 Przełącznik programu/Czas
Służy do wyboru programu suszenia elektronicznego lub na czas. Należy ustawić przełącznik programów na odpowiednim programie lub na żadanym czasie.
Suszenie elektroniczne
(automatyczne)
Maszyna wykonuje te programy poprzez
zastosowanie czujników, które odczytują stopień wilgotności w fazie suszenia. Należy wybrać program odpowiedni do danego rodzaju bielizny i żądanego stopnia wysuszenia.
Suszenie na czas
Program ten jest stosowany do suszenia każdego rodzaju bielizny. Wybrać program 90 lub 60 minutowy dla bawełny i program 30 minutowy dla syntetycznych. Aby przerwać suszenie ustawić przełącznik na “0”. Aby wyłączyć suszarkę w celu wyciągnicia bielizny po zakończeniu cyklu suszenia przekręcić pokretłem ustawiając je na pozycji “0”.
POLSKI
35

========8========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:21 Page 36
Tabela programów
Suszenie elektroniczne (automatyczne)
Rodzaj tkaniny
Wymagany stopień
wysuszenia
Maks. wsad
(1)
Program
Bawełna i len
ekstra suche suche do noszenia do szafy
lekko wilgotne do prasowania wilogtne do prasowalnicy
5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg
A B C(*) D E(*) F
Tkaniny syntetyczne
ekstra suche do szafy lekko wilgotne
2.5 kg
2.5 kg
2.5 kg
bis 1 kg (10 Strampelanzüge)
G H(*) J
Śpioszki niemowlęce
Cykl Baby
K
Marynarki, spodnie, sukienki, spódnice.
Pranie na sucho
1 - 4 sztuk
L
(*) Zgodnie z normami IEC 1121.
• Cykl Baby ” stanowi specjalny program do suszenia śpioszków, tak by byly one natychmiast gotowe do nałożenia. •Pranie na sucho “L” to program umożliwiajacy domowe czyszczenie i odświeżanie w suszarce bębnowej, przy użyciu specjalnego preparatu dostępnego w sprzedaży, tych sztuk odzieży, które posiadają na metce symbol zalecający wyłącznie „pranie na sucho”..
Suszenie czasowe
Rodzaj tkaniny
Bawełna
Wymagany stopień
wysuszenia
90 min
Maks. wsad
(1)
Program
5 kg
90’
Bawełna
60 min
5 kg
60’
Syntetyki
30 min
2.5 kg
30’
(1) Nie przepełniać bębna (tj. nie wkładać przykładowo dużych kołder).
Przy ustawianiu czasu suszenia, należy uwzględnić:
• Rodzaj tkanin
• Ilość bielizny
• Stopnia odwirowania przed suszeniem
• Żądanego stopnia suchości
Chłodzenie & Odświeżanie
Ta pozycja pokrętła wyboru programu może być stosowana do odświeżania prania (np. usuwania uporczywego zapachu kulek na mole).
Ładunek
Często trudno jest oszacować wagę rzeczy, które mają być suszone. Dlatego zalecamy przyjęcie następujących wytycznych:
• bawełna, bielizna: bęben pełny, lecz nie mocno upakowany;
• syntetyki: bęben załadowany nie więcej jak do połowy;
• tkaniny delikatne: bęben załadowany nie więcej jak w jednej trzeciejl.
36

========9========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 37
Kolejność działania Przed użyciem suszarki bębnowej po raz pierwszy, zalecamy umieścić kilka wilgotnych ubrań w urządzeniu i suszyć przez 30 minut.
We wnętrzu nowej suszarki może znajdować się pył.
Suszenie
1. Podłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwiczki (patrz rysunek).


3. Załadować rzeczy jednorazowo, luźno nimi
potrząsając.
4. Zamknąć drzwiczki. Sprawdzić czy pranie nie
dostało się pomiędzy drzwiczki a filtr. 5. EIN/AUSdie
Betriebskontrolllampe leuchtet auf. 6. Trockenprogramm oder Trockenzeit wählen.
7. W zależności od potrzeby nacisnąć przycisk
redukcji temperatury i/lub przycisk
wyłączajacy alarm .
8. Trzymać wciśnięty przycisk Start przez 2
sekundy: zaświecenie się lampki oznacza
rozpoczęcie cyklu suszenia.
Bęben suszarki zmienia co jakiś czas kierunek
obrotów.
Wszystkie programy suszenia kończą się 10
minutową faza chłodzenia (świeci się lampka )
Po zakończeniu tej fazy można wyciągnąć
bieliznę z suszarki.
9. Gdy bielizna nie zostanie wyciągnięta z suszarki
wówczas suszarka wykona fazę przeciw
zgnieceniu (która trwa do maksymalnie 30 minut). Co 10 sekund rozlega sie sygnał dźwiękowy (chyba, że zostal uprzednio wciśnięty odpowiedni przycisk wyłączający ).
Lampki oraz pulsują na zmiane.
Jeżeli bielizna nie zostanie wyjęta, suszarka zatrzyma sie automatycznie po zakończeniu fazy redukcji zagnieceń.
Lampki oraz pulsują, podczas gdy główna lampka kontrolna nadal sie świeci.
Ustawić pokrętło programatora w pozycji “0”; lampki oraz gasną.
Należy następnie wcisnąć przycisk
Właczony/Wyłaczony (lampka kontrolna wówczas zgaśnie) i niezwłocznie przystąpić do wyjmowania bielizny.
Po każdym suszeniu
• wyczyścić filtry (patrz strona 39).
POLSKI
•wypompować wodę ze zbiornika (patrz strona 40).
Ważne!
Program suszenia nie powinien być przerywany, gdyby jednak zaszła taka konieczność, wskazane jest ustawienie pokrętła programatora na (funkcje schładzania) i odczekanie, aż faza chłodzenia dobiegnie końca, zanim przystąpi się do wyjmowania bielizny. Pozwoli to zapobiec przyrostowi ciepła wewnątrz urządzenia. Należy w tym celu ustawić pokrętło najpierw na “0”, a następnie na po czym wcisnąć przycisk Start
.
Zmiana programu
Aby zmienić wykonywany program należy najpierw ten program wyłączyć ustawiając przełącznik programów na pozycję“0”. Wybrać nowy program i wcisnąć przycisk Start .
37

========10========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 38
Praktyczne wskazówki • Zaleca się suszenie z pełnym wsadem bielizny, gdyż suszenie małej ilości bielizny jest nieekonomiczne. Podajemy orientacyjną wagę niektórych sztuk bielizny :
Prześcieradło 700
Obrus 400
Ścierka 70
Serwetka 50
Ręcznik frotte (mały) 150
Szlafrok kąpielowy 1000
Koszula męska 200
Poszewka 100
Piżama męska 400
Koszula nocna damska 200
• W suszarce nie wolno suszyć: Odzieży pranej na sucho i czyszczonej chemicznie, tkanin wełnianych lub z domieszką wełny, które mogą pod wpływem temperatury filcować się, angory, tkanin delikatnych (sztuczny jedwab lub firanki syntetyczne), wyrobów z dodatkiem gumy piankowej i włókna szklanego.
• Należy przestrzegać wskazówek o sposobie suszenia zawartych na metkach odzieży. • Sprawdzić symbole podane na metkach odzieży:
Dozwolone suszenie mechaniczne. Jakkolwiek nie precyzuje sie jednak czy w temperaturze normalnej, czy też obniżonej.
suszenie w temperaturze normalnej.
suszenie delikatne w niskiej temperaturze
nie wolno suszyć mechanicznie. • Przed włożeniem bielizny do suszarki należy pozapinać guziki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i przyszyć "luźne" guziki.
• Posortować odzież w zależności od rodzaju tkaniny oraz pożądanego stopnia wysuszenia.
• Nalezy zwrócić uwagę, aby nie przesuszać ubrań. W ten sposób chronicie Państwo tkaniny i oszczędzacie energię elektryczną.
• Do suszarki powinno się wkładać bieliznę dobrze odwirowaną, gdyż pozwala to skrócić czas suszenia, a tym samym zaoszczędzić energię elektryczną.
• Tkaniny delikatne należy wstępnie odwirować przed suszeniem (na 30 sekund lub używać specjalnych programów krótkiego wirowania w pralce automatycznej).
• Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin włóknistych, jak ręczniki, gdyż resztki włókien mogą osiąść na ubraniach. Szczególnie ostrożnie obchodzić się z tkaninami robionymi na drutach. Nie przesuszać tkanin tego rodzaju.
• Do suszarki można także wkładać
wykrochmalone tkaniny. Aby uzyskać pożądany stopień krochmalenia należy wybrać program suszenia ewentualne pozostałości krochmalu wewnątrz bębna wytrzeć wilgotną szmatką.
• Tkaniny syntetyczne, które elektryzują się podczas suszenia, należy prać z dodatkiem płynu zmiękczającego. Suszenie w suszarce powoduje obniżenie działania środków zmiękczających i należy o tym pamiętać przy ich dozowaniu. • Po zakończonym programie suszenia należy niezwłocznie wyjąć bieliznę z suszarki.
• Jeżeli po zakończeniu suszenia pojedyncze sztuki odzieży pozostały jeszcze wilgotne należy ustawić program krótkiego suszenia, nie dłuższy niż 30 minut. Jest to możliwe w przypadku ubrań wielowarstwowych (kieszenie w spodniach itp.).
38

========11========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 39
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia bądź jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, należy odłączyć dopływ prądu do urządzenia.
Czyszczenie elementów zewnętrznych Wyczyścić obudowę zewnętrzną przy użyciu wody z dodatkiem łagodnego detergentu i dokladnie ją osuszyć. Ważne: Nie należy stosować spirytusu, rozpuszczalników ani innych produktów o podobnym działaniu.
Czyszczenie drzwi
Wewnętrzna strona drzwi powinna być okresowo poddawana czyszczeniu w celu usunięcia resztek włókien osadzających się na uszczelkach wokół filtra. Skrupulatne przeprowadzenie tego zabiegu stanowi gwarancje niezawodnego suszenia.

Czyszczenie filtrów
Staranne czyszczenie filtrów jest niezbędne dla zagwarantowania prawidłowego działania urządzenia. Filtry zatrzymują resztki wlókien gromadzące się podczas suszenia, a zatem powinny być oczyszczane za pomocą wilgotnej szmatki przed wyjęciem bielizny, po każdorazowym zakończeniu programu suszenia.
Komunikat na wyświetlaczu "Proszę oczyścić filtry" przypomina o tej czynności.


Natomiast aby wyczyścić filtr umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi, należy go wyciągnąć.
Ilość nagromadzonych na filtrze włókien może się wydać niepokojąca: zjawisko to nie jest jednak spowodowane zbyt intensywnym działaniem mechanicznym suszarki. Wszystkie tkaniny tracą włókna w trakcie suszenia, z tym że podczas suszenia na wolnym powietrzu są one rozwiewane przez wiatr. W suszarce natomiast zbierają się na filtrze.
Po dłuższym czasie na filtrach może się pojawić białawy osad. Tworzy się on pod wpływem nieznacznych pozostałosci środków piorących w bieliźnie. Filtry należy wyczyścić w gorącej wodzie przy użyciu szczoteczki. W celu wyjęcia filtra z drzwi należy wysunąć go, tak jak to przedstawiono na rysunku. Filtr można umieszczać dwustronnie, tj. z wpustem zwróconym w lewą lub w prawą stronę.

POLSKI
Nie należy nigdy używać urządzenia pozbawionego filtrów.
Czyszczenie kondensatora pary Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Proszę oczyścić kondensator", należy wyczyścić kondensator powietrzny.
Kondensator znajduje się za drzwiczkami w przedniej dolnej części urządzenia.
Czyszczenie przeprowadza sie w sposób następujacy: przycisku, tak, jak to pokazano na rysunku;

normalnym jest fakt, że obecna jest woda w miejscu zakladania kondensatora.
obrócić dwa czerwone krążki w stronę wewnętrzna; wyciągnąć kondensator za pomoca specjalnej rączki;najwygodniej strumieniem
prysznica.
39

========12========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 40

Oczyścić również obudowę zewnętrzną oraz przednie i
tylne uszczelki. Przetrzeć wilgotną szmatką uszczelki znajdujące się wewnątrz drzwiczek.
Ważne: Do czyszczenia kondensatora nie wolno używać żadnych zaostrzonych przedmiotów, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Wsunąć z powrotem kondensator do wnęki, zablokować poprzez obrócenie dwóch czerwonych krążków na zewnątrz, po czym zamknąć drzwiczki.
Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie ma w nim kondensatora.
Usuwanie wody ze zbiornika. Usunięta woda z suszonej bielizny skrapla się w suszarce i zbiera się w pojemniku. Pojemnik należy opróżniać po każdym cyklu suszenia w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania suszarki.
Czynność ta przypominana jest zaświeceniem się właściwej lampki sygnalizacyjnej . Czynność ta przypominana jest zaświeceniem się właściwej lampki sygnalizacyjnej..
Postąpić następująco:
•Otworzyć małe drzwiczki w dolnej cześci urządzenia.
•Przekręcić żółtym przyciskiem do góry. •Wyjąć pojemnik.
•Otworzyć pokrywę i wylać wodę
•zamknąć pokrywę i wsunąć pojemnik na miejsce,dociskając do oporu.
•Pchnąć, równocześnie klikając i przekręcić żółtym przyciskiem w dół mocno zamykając. •Zamknąć małe drzwiczki i wcisnać ponownie przycisk START w celu wznowienia programu.

Zbiornik na wodę należy założyć poprawnie. Jeśli nie zostanie to wykonane, ten sam komunikat pojawi się podczas następnego suszenia a program zostanie zatrzymany, pozostawiając zawartość suszarki wilgotną. Odezwie się sygnał dźwiękowy. Należy ponownie wcisnąć przycisk START
aby wznowić program po opróżnieniu i właściwym zamontowaniu zbiornika.
Czyszczenie wnętrza bębna
Jeżeli bielizna nie osiąga oczekiwanego stopnia wysuszenia, to znaczy, okazuje się albo jest przesuszona albo zbyt wilgotna, wskazane byłoby oczyszczenie wnętrza bębna przy użyciu ściereczki nasączonej octem. W bębnie osadza się ledwie widoczny nalot, którego przyczyną są resztki środków piorących lub krochmalu i preparatów zmiękczających nie do końca wypłukanych z bielizny, bądź też ewentualnym odkładaniem się kamienia obecnego, nawet w śladowych ilościach, w wodzie używanej do prania. Osad ten utrudnia prawidłowe działanie sensorów mierzących stopień wilgotności bielizny.
Czyszczenie tylnej kratki wlotowej Usunąć odkurzaczem kurz i drobiny włókien.

40

========13========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 41
Co robić jesli urządzenie nie działa?
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem Electrolux, należy sprawdzić co następuje:
Ważne!
Jeśli w czasie suszenia zaświeci się lampka Koniec programu i rozleganie się sygnał dźwiękowy , proszę wyłączyć urządznie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Problem Możliwa przyczyna
• Suszarka nie pracuje:
• Suszarka nie suszy właściwie:
Jeśli po sprawdzeniu powyższych punktów, wada pozostała, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym Electrolux, podając typ modelu oraz jego numer seryjny. Informacje te znajdują się na etykiecie znamionowej (patrz obrazek na str. 31)
• drzwiczki są otwarte;
• wtyczka nie jest umieszczona w gniazdku; • nie ma prądu w gniazdku;
• nie został wybrany program;.
• Zbiornik na wodę jest pełny lub źle włożony
(lampka się świeci).Po usunięciu przyczny
program rozpocznie się po około 4 minutach. • nie został wciśnięty przycisk START
• Pojemnik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo
włożony
• filtry i/lub kondesator są zanieczyszczone; • wybrany program jest nieodpowiedni do rodzaju prania;
• pranie nie zostało właściwie odwirowane; • została wybrana funkcja obniżonej temp. ; • nadmierna waga wsadu;
• suszarka jest niewłaściwie zainstalowana.
POLSKI
41

========14========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 42
42

========15========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 43
POLSKI
43

========16========

125993663_1.qxp 2006-06-02 10:22 Page 44
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

========17========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Szuszarka na bieliznę
Nazwa ZANUSSI TCE7124
Model TCE 7124
Rozmiar pliku 683 KB
Number of pages 17 pages
format pliku pdf
Język Szuszarka na bieliznę ZANUSSI TCE7124 Polski - Polish Polski - Polish,