Pobierz podręcznik dla modelu
WHIRLPOOL AWE 2316 1 - Pralka

Jeśli szukasz instrukcji: Pralka WHIRLPOOL AWE 2316 1 - masz rację. Na tej stronie możesz pobrać ją za darmo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Plik jest dostępny w ciągu kilku sekund, jak szybkość połączenia z komputerem.
Wierzymy, że nasza strona pomocy, a my będziemy się cieszyć, jeśli odwiedzenia nas w przyszłości.
PDF Pobierz instrukcję obsługi Pralka WHIRLPOOL AWE 2316 1
Pralka WHIRLPOOL AWE 2316 1 Pralka WHIRLPOOL AWE 2316 1


Linki sponsorowaneJest instrukcja pomocna?
Prosze kliknij tutaj:

Rozmiar pliku: 1003 KB (format pliku: pdf)
IFU-TL HR PL.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
SPIS TREŚCI
ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA
OPIS PRALKI
PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA
PRZYGOTOWANIE PRANIA
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
CZYSZCZENIE FILTRA/
ODPOMPOWYWANIE RESZTEK WODY
OBSŁUGA I KONSERWACJA
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
SERWIS TECHNICZNY
TRANSPORT I PRZESTAWIANIE
INSTALACJA
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU-TL HR PL.fm Page 2 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
Pralka została zaprojektowana wyłącznie do prania tkanin nadających się do prania w pralkach automatycznych w ilościach odpowiednich do potrzeb gospodarstwa domowego.
• W czasie korzystania z pralki należy stosować się
do zaleceń podanych w niniejszej “Instrukcji
obsługi” oraz w “Karcie programów”.
• “Instrukcję obsługi” i “Kartę programów” należy
zachować; i przekazać je kolejnemu
użytkownikowi w przypadku sprzedaży lub
przekazania urządzenia.
PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
1. Rozpakowanie i sprawdzenie
a. Rozciąć i zdjąć folię termokurczliwą.
b.Zdjąć górną osłonę i zabezpieczenia rogów. c. Zdjąć dolną osłonę przechylając i obracając
pralkę na jednym z tylnych dolnych rogów.
Upewnić się, że czarna plastikowa część
dolnej osłony (jeśli dotyczy tego modelu)
pozostaje w opakowaniu, a nie na dnie pralki.
Pozostawienie tej części na dnie pralki może
spowodować uszkodzenie pralki.
d.Otworzyć pokrywę lekko naciskając podczas
podnoszenia za uchwyt. Wyjąć poduszkę z
polistyrenu (w zależności od modelu).
e. Zdjąć niebieską folię ochronną z panelu (zależnie
od modelu).
• Po rozpakowaniu należy upewnić się, czy pralka nie
jest uszkodzona. W przypadku wątpliwości nie używać
urządzenia. Należy skontaktować się z serwisem
technicznym lub sprzedawcą.
• Opakowanie (worki plastikowe, kawałki polistyrenu
itd.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci; stanowią one potencjalne zagrożenie. • Jeśli pralka przed dostawą była narażona na działanie
niskiej temperatury, przed jej uruchomieniem należy
przez kilka godzin pozostawić ją w pomieszczeniu o
temperaturze pokojowej.
2. Usuwanie klamry transportowej
• Pralka jest zabezpieczona śrubami transportowymi i
klamrą, aby zapobiec uszkodzeniom podczas
transportu. Przed użyciem pralki należy usunąć
klamrę transportową (patrz “Instalacja”/“Usuwanie
klamry transportowej”).
3. Instalowanie pralki
• Ustawić pralkę na równej i stabilnej powierzchni. • Wyregulować wysokość nóżek, aby pralka
stała stabilnie i byłą wypoziomowana (patrz
“Instalacja”/“Regulacja nóżek”).
• W przypadku montażu na tzw. “pływającej
posadzce” (np. niektóre typy parkietu lub podłogi z
paneli laminowanych), pralkę należy postawić na
zamocowanej do podłogi płycie ze sklejki o
wymiarach 60 x 40 cm i grubości co najmniej 3 cm. • Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne w
podstawie pralki (jeśli dotyczy tego modelu) nie są
zasłonięte dywanem lub innym materiałem. 4. Podłączenie wody
• Podłączyć wąż dopływowy zgodnie z przepisami
lokalnego zakładu wodociągowego (patrz “Instalacja”/
“Podłączanie węża dopływowego wody”). • Podłączenie wody: Wyłącznie zimna woda • Zawór: gwint 3/4” do węża dopływowego • Ciśnienie: 100-1000 kPa (1-10 barów). • Do podłączenia pralki należy użyć nowego węża
dopływowego. Nie należy wykorzystywać do tego
celu starych węży.
Black process 45.0° 100.0 LPI
5. Wąż spustowy wody
• Podłączyć wąż spustowy do syfonu lub
zamocować na krawędzi zlewozmywaka za
pomocą kolanka “U” (patrz “Instalacja”/
“Podłączanie węża spustowego wody”). • Jeśli pralka jest podłączona do wbudowanego
systemu spustowego, powinien on być
wyposażony w odpowietrzenie zapobiegające
powstaniu efektu syfonowego.
6. Podłączenie do sieci elektrycznej
• Podłączenia elektryczne muszą być wykonane
przez wykwalifikowanego technika zgodnie z
instrukcjami producenta i obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa.
• Dane techniczne (napięcie, moc i bezpieczniki) są
podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się z
tyłu urządzenia.
• Pralka musi być podłączona tylko do gniazdka z
uziemieniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Uziemienie jest obowiązkowe i
wymagane zgodnie z prawem. Producent zrzeka
się wszelkiej odpowiedzialności za szkody
wyrządzone osobom, zwierzętom domowym lub
przedmiotom, będące następstwem
nieprzestrzegania powyższych wskazówek. • Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy. • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych przy pralce, należy odłączyć ją
od zasilania.
• Podłączenie pralki winno być tak wykonane, aby po
jej zainstalowaniu zapewniało dostęp do gniazdka
zasilającego lub do 2-biegunowego wyłącznika
odłączającego od sieci.
• Nie należy używać pralki, jeśli uległa uszkodzeniu
podczas transportu. O wszelkich uszkodzeniach
należy informować serwis techniczny.
• Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko
serwis techniczny.
• Pralka musi być podłączona do instalacji
uziemiającej zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W szczególności pralki zainstalowane
w pobliżu prysznica lub wanny muszą być
chronione wyłącznikiem różnicowo-prądowym o
mocy przynajmniej 30 mA. Uziemienie jest
obowiązkowe i wymagane zgodnie z prawem.
Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
za szkody wyrządzone w mieniu, za zranienia
osób lub zwierząt, będące następstwem
nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
niniejszej Instrukcji Obsługi.
• Pralka może być używana tylko w gospodarstwie
domowym, do przewidzianych zastosowań.
Wymiary:
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 600 mm
PL 2

========2========

IFU-TL HR PL.fm Page 3 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA
1.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa • Pralka służy wyłącznie do użytku domowego. • Zabrania się przechowywania łatwopalnych
cieczy w pobliżu urządzenia.
• Na pralce nie wolno kłaść żadnych urządzeń
elektrycznych.
• Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
• Bez nadzoru lub przeszkolenia przez osobę
odpowiedzialną niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci)
z upośledzonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub mentalnymi, bądź brakiem
doświadczenia i wiedzy.
• Nie należy próbować otwierać pokrywy na siłę. • Jeśli to konieczne, przewód zasilający może być
wymieniony na identyczny, zakupiony w serwisie
technicznym. Wymiana przewodu zasilającego
może być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego technika.
2.Opakowanie
• Materiały opakowaniowe nadają się w 100% do
recyklingu i są oznaczone symbolem . Należy
przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów
dotyczących usuwania opakowań.
3.Utylizacja opakowania i
wyeksploatowanych pralek
• Niniejsze urządzenie zostało oznakowane
zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrotechnicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłową utylizację niniejszego
produktu pomogą Państwo zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i
zdrowia człowieka, wynikającym z nieprawidłowej
utylizacji niniejszego produktu.
Symbol umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza, że
niniejsze urządzenie nie może być usuwane
razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie
należy, w celu jego złomowania, zdać w
odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu
recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania
odpadów.
Bardziej szczegółowe informacje na temat
odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu
można uzyskać w siedzibie miejscowych władz,
służb zajmujących się usuwaniem odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony. • Pralka została wyprodukowana z materiałów
nadających się do przetworzenia. Należy ją
złomować zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi utylizacji odpadów.
Black process 45.0° 100.0 LPI
• Przed złomowaniem urządzenia należy odciąć kabel
zasilający, aby pralka nie mogła być podłączona do
zasilania.
• Przed złomowaniem pralki należy usunąć z
pojemnika proszek.
4. Wskazówki odnośnie oszczędności energii • Stosując zalecane maksymalne wielkości wsadów
można osiągnąć najlepsze rezultaty w zakresie
oszczędności energii, wody, detergentów i czasu. • Nie należy przekraczać ilości proszku zalecanych
przez producenta.
• Specjalny system “Eco Ball” (zawór ekologiczny)
zapobiega wyciekaniu detergentu z bębna i
przedostawaniu się go do środowiska.
• Z funkcji “Pranie wstępne” (jeżeli dotyczy tego
modelu) należy korzystać tylko w przypadku
tkanin mocno zabrudzonych! Aby zmniejszyć
zużycie proszku, czasu i wody, nie należy
wybierać “Prania wstępnego” do prania lekko i
normalnie zabrudzonych tkanin.
• Plamy należy usuwać przy pomocy środka
odplamiającego lub namoczyć je przed praniem,
aby zmniejszyć konieczność użycia programu
gorącego prania.
• Korzystając z programu prania w 60° C zamiast w
95° C lub w 40° C zamiast w 60° C można
zaoszczędzić energię.
• Dzięki wybraniu wyższych obrotów wirowania
zmniejsza się zawartość wody w praniu, które ma
być następnie suszone w suszarce bębnowej (w
pralkach z regulowaną prędkością wirowania), co
również pozwala na oszczędne zużycie energii.
5.Ogólne zalecenia
• Nie należy pozostawiać pralki podłączonej do
zasilania, kiedy nie jest używana. Zakręcić zawór
dopływowy wody.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją należy
wyłączyć pralkę i odłączyć ją od zasilania.
6.Deklaracja zgodności z normami UE • Pralka została zaprojektowana, wyprodukowana i jest
sprzedawana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
następujących Dyrektyw europejskich:
Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE
Dyrektywą w sprawie Kompatybilności
Elektromagnetycznej 2004/108/WE
PL 3

========3========

IFU-TL HR PL.fm Page 4 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
OPIS PRALKI
1. Pokrywa
2. Szuflada na detergenty
3. Bęben
4. Dostęp do pompy za filtrem 5. Naklejka serwisowa (za pokrywą filtra) 6. Dźwignia do przemieszczania
urządzenia (zależnie od modelu) • Aby przesunąć urządzenie:
wyciągnąć uchwyt ręką na tyle, aby
lekko wystawał, a następnie wysunąć
go do oporu nogą.
7. Regulowane nóżki
1
2
3
4
6
5
7
PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA
Aby usunąć resztki wody pozostałe po próbach fabrycznych, zaleca się przeprowadzenie krótkiego cyklu prania bez żadnego wsadu.
1. Odkręcić zawór wody.
2. Zamknąć klapy bębna.
3. Niewielką ilość detergentu (około 30 ml) umieścić w komorze prania zasadniczego w szufladzie na
detergenty.
4. Następnie zamknąć pokrywę.
5. Wybrać i uruchomić krótki program (patrz osobna karta programów).
PL 4
Black process 45.0° 100.0 LPI

========4========

IFU-TL HR PL.fm Page 5 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
PRZYGOTOWANIE PRANIA
Segregowanie bielizny
1. Posegregować bieliznę według…
• Rodzaj tkaniny / symbol dotyczący prania
Bawełna, tkaniny mieszane, łatwe pranie/
syntetyczne, wełna, pranie ręczne.
• Kolor
Oddzielić tkaniny białe od kolorowych.
Nowe rzeczy kolorowe prać osobno.
•Rozmiar
Rzeczy różnych rozmiarów prać oddzielnie w takich
samych wielkościach wsadów, aby uzyskać lepszą
efektywność prania i rozmieszczenie w bębnie. • Delikatność tkaniny
Rzeczy delikatne należy prać oddzielnie: należy
skorzystać ze specjalnego programu dla “Czystej
nowej wełny” , zasłon i innych tkanin delikatnych.
Zdjąć kółka z firanek lub prać je z kółkami w
woreczku z bawełny. Dla tkanin wymagających
prania ręcznego używać specjalnego programu.
Skarpety, paski i inne małe rzeczy z elementami
metalowymi (np. biustonosze) prać umieszczone w
specjalnych bawełnianych woreczkach lub
zapiętych poszewkach.
Black process 45.0° 100.0 LPI
2.Należy opróżnić kieszenie
Monety, agrafki i tym podobne elementy mogą
uszkodzić pranie oraz bęben i wnętrze pralki. 3. Zatrzaski
Zamknąć zamki i zapiąć guziki oraz haftki; luźne
paski lub wstążki powinno się związać razem. Wywabianie plam
• Plamy z krwi, mleka, jaj i innych substancji organicznych na ogół są usuwane w trakcie enzymatycznej fazy programu prania.
• Aby usunąć plamy z czerwonego wina, kawy, herbaty, trawy i owoców, należy do komory prania zasadniczego w szufladzie na detergenty dodać środek odplamiający.
• Plamy trudno usuwalne należy wywabić przed praniem.
Farbowanie i wybielanie
• Należy używać jedynie takich barwników i
wybielaczy, które są przeznaczone do użytku w
pralkach automatycznych.
• Należy przestrzegać instrukcji producenta. • Po zakończeniu cyklu farbowania może się
okazać, że części plastikowe i gumowe pralki
zostaną zabarwione.
PL 5

========5========

IFU-TL HR PL.fm Page 6 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
Wkładanie prania
1. Otworzyć pokrywę pralki ruchem do góry.
2. Otworzyć bęben naciskając przycisk zwalniający klapę
bębna (zdjęcia “1a” lub “1b” - zależnie od modelu;
modele zaprezentowane na zdjęciu “1a” posiadają
nieruchomy przycisk zwalniający klapę bębna, którego
nie da się wcisnąć przy naciskaniu).
3. Wkładać tkaniny do bębna pojedynczo. Nie należy
przekraczać maksymalnej wagi wsadu podanej dla
danego programu w osobnej karcie programów.
Uwagi:
- Przeciążenie pralki może prowadzić do
niesatysfakcjonujących wyników prania i zagniecenia
tkanin.
- Należy uważać, aby pranie nie wystawało poza bęben;
w takim przypadku należy wcisnąć pranie do bębna tak,
aby dało się prawidłowo zamknąć klapy bębna.
- Prania nie należy wciskać do bębna za pomocą klap. 4. Aby zamknąć bęben, należy przytrzymać obydwoje
drzwi pośrodku (zdjęcie “2”).
UWAGA: należy sprawdzić, czy klapy bębna są
prawidłowo zamknięte - w zależności od modelu:
- Metalowy zaczep musi całkowicie mieścić się w
klapie tylnych drzwi - patrz zdjęcie “2a”, lub
- wszystkie metalowe zaczepy muszą być całkowicie
umieszczone w klapie tylnych drzwi, a przycisk musi
wystawać poza krawędź klapy tylnych drzwi - patrz
zdjęcie “2b”.
- Sprawdzić, czy prane tkaniny nie dostały się między
klapy lub między klapy a bęben.
1a
1b
2
2a
PL 6
Black process 45.0° 100.0 LPI

========6========

IFU-TL HR PL.fm Page 7 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Wybór właściwego detergentu i dodatków Wybór rodzaju proszku zależy od:
• rodzaju tkaniny (bawełna, tkaniny łatwe do prania
i prasowania/syntetyczne, delikatne, wełna).
Uwagi: używać tylko detergentów specjalnie
przeznaczonych do prania wełny i tkanin z
mikrofibry (na przykład strojów sportowych i
kostiumów kąpielowych).
• koloru;
• temperatury prania;
• stopnia i rodzaju zabrudzenia.
Uwagi:
• Przy wybieraniu funkcji “Opóźnienie rozpoczęcia
programu” (jeśli pralka posiada taką funkcję) nie
należy stosować detergentów w płynie. • Nie należy stosować detergentów w płynie do
prania zasadniczego w przypadku wyboru opcji
“Pranie wstępne” lub programu prania z “Praniem
wstępnym” (jeżeli dotyczy tego modelu). • Białawe pozostałości proszku na tkaninach
ciemnych są następstwem nierozpuszczalnych
dodatków, znajdujących się w nowoczesnych
proszkach pozbawionych fosforanów. W
przypadku wystąpienia takiego zjawiska, należy
tkaninę wytrzepać lub wyszczotkować bądź
zmienić proszek na detergent płynny.
• Środki piorące i dodatki do prania powinny być
przechowywane w suchym i niedostępnym dla
dzieci miejscu.
• Należy używać jedynie takich środków piorących i
dodatków do prania, które są przeznaczone do
użytku domowego w pralkach automatycznych. • W przypadku korzystania ze środków do usuwania
kamienia, barwników lub wybielaczy, należy
upewnić się, że można je stosować w pralkach
automatycznych.
• Środki do usuwania kamienia zawierają składniki,
które mogą uszkadzać części pralki.
• Nie stosować rozpuszczalników (terpentyna,
benzyna itd.).
• Nie prać w pralce rzeczy, które były czyszczone
rozpuszczalnikami lub płynami łatwopalnymi.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Dozowanie
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu detergentu w zależności od: • stopnia i rodzaju zabrudzenia;
• wielkości wsadu;
- pełny wsad: należy postępować według
wskazań producenta detergentu;
- połowa wsadu: 3/4 ilości stosowanej przy
pełnym wsadzie;
- wsad minimalny (około 1 kg): połowa porcji dla
pełnego wsadu;
• twardość wody w miejscu zamieszkania (należy
się ewentualnie zwrócić o informacje do
odpowiedniej instytucji): woda miękka wymaga
mniej detergentu niż twarda.
Uwagi:
• Nadmierna ilość detergentu może spowodować
powstawanie piany i zmniejszenie wydajności prania.
Jeżeli pralka wykryje powstanie nadmiernej ilości
piany, może zatrzymać wirowanie.
• Zbyt mało detergentu może spowodować:
szare pranie, osady na bębnie, rurze lub grzałce. • Używając skoncentrowanych środków
zmiękczających do tkanin należy dodać wody do
pojemnika na proszek do znaku “MAX”. • Aby uniknąć problemów z dozowaniem bardzo
skoncentrowanych proszków lub detergentów w
płynie, należy używać specjalnej kulki lub
woreczka, dołączanych do detergentów, i
umieścić je w bębnie.
PL 7

========7========

IFU-TL HR PL.fm Page 8 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
Dodawanie proszku i dodatków Dodawanie detergentów:
• Proszek do prania do prania wstępnego
()
i prania zasadniczego • Proszek do prania zasadniczego bez prania wstępnego
• Ilość środków zmiękczających nie większa
niż do znaku “MAX”.
• Środki odplamiające
• Środki do zmiękczania wody (woda o twardości 4)
• Krochmal (rozpuszczony w wodzie; maksymalnie 100 ml) Należy uważać, aby nie zastosować ilości większej, niż do znaku “MAX”. W programach bez prania wstępnego i z temperaturą wody od zimnej do 40° C zaleca się stosowanie detergentów w płynie w celu uniknięcia
białych pozostałości proszku na tkaninach.
Stosowanie wybielaczy chlorowych • Tkaniny należy prać używając do tego
odpowiedniego programu (Bawełna,
Syntetyczne), dodając odpowiedniej ilości
chlorowego wybielacza do komory PŁYNU
ZMIĘKCZAJĄCEGO (należy pamiętać o
dokładnym zamknięciu pokrywy komory). • Bezpośrednio po zakończeniu programu należy
uruchomić program “Płukanie i Wirowanie” tak,
aby usunąć zapach wybielacza; można też dodać
płynu zmiękczającego.
• Do komory płynu zmiękczającego nie wolno
jednocześnie dodawać wybielacza chlorowego
oraz płynu zmiękczającego.
Black process 45.0° 100.0 LPI
Stosowanie krochmalu
Chcąc korzystać z krochmalu należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:
• Wyprać rzeczy korzystając z wybranego program
prania.
• Roztwór krochmalu należy przygotować zgodnie z
zaleceniami producenta.
• Do komory na płyn zmiękczający w szufladzie na
detergenty wlać przygotowany roztwór krochmalu
(maksymalnie 100 ml).
• Zamknąć pokrywę i rozpocząć program “Płukanie i
wirowanie”.
PL 8

========8========

IFU-TL HR PL.fm Page 9 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
CZYSZCZENIE FILTRA/
ODPOMPOWYWANIE RESZTEK WODY
Pralka jest wyposażona w samoczyszczącą pompę. Filtr wyłapuje takie przedmioty jak guziki, monety, zapinki itp., które pozostały w praniu.
Zaleca się regularne sprawdzanie i czyszczenie filtra, co najmniej dwa lub trzy razy do roku.
Szczególnie:
• Jeżeli urządzenie nie spuszcza prawidłowo wody lub nie
wiruje prania.
• Jeżeli zapala się kontrolka “Wyczyścić pompę”.
WAŻNE: przed rozpoczęciem odpompowywania wody,
należy upewnić się, że woda zdążyła ostygnąć. Resztki wody należy odprowadzić również przed transportem urządzenia.
1. Odłączyć pralkę.
2. Posługując się monetą otworzyć pokrywkę filtra. 3. Podłożyć miskę pod filtr.
4. Powoli obracać pokrętłem filtra w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aż uchwyt znajdzie się w
pozycji pionowej; nie wyjmować go jeszcze.
5. Odczekać, aż cała woda spłynie.
6. Wykręcić filtr całkowicie i wyjąć go.
7. Oczyścić filtr i komorę filtra.
8. Sprawdzić, czy wirnik pompy (w obudowie za pokrywą
filtra) nie jest zablokowany.
9. Ponownie umieścić filtr i przykręcić go do końca
obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara aż do
zatrzymania (aż uchwyt znajdzie się w pozycji poziomej) . 10. Wlać do bębna pralki około 1 litr wody i sprawdzić czy
woda nie wycieka z filtra.
11. Zamknąć pokrywę filtra.
12. Ponownie podłączyć pralkę.
2
6
PL 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU-TL HR PL.fm Page 10 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
OBSŁUGA I KONSERWACJA Szuflada na proszek
Aby zapobiec odkładaniu się resztek detergentów zaleca się regularne sprawdzanie i czyszczenie szuflady na detergenty (co najmniej 3 lub 4 razy w roku):
1. Wcisnąć przyciski po każdej stronie szuflady.
2. Wysunąć szufladę do siebie i wyjąć ją.
Może się w niej znajdować niewielka ilość wody. Wskazane jest
trzymanie szuflady w pozycji pionowej.
3. Umyć szufladę pod bieżącą wodą.
Można także wyjąć i wyczyścić zatyczki syfonu.
4. Ponownie umieścić zatyczki syfonu w szufladzie (jeżeli zostały
wyjęte). Upewnić się, że zostały dobrze włożone.
5. Włożyć z powrotem szufladę tak, aby jej dolne wypustki weszły do
otworów pokrywy i osi, aż do zamknięcia się górnych przycisków.
Uwagi: upewnić się, że szuflada na detergenty została
dobrze włożona.
Filtr węża dopływowego wody
Należy go sprawdzać i czyścić regularnie (przynajmniej dwa lub trzy razy w roku).
1. Odłączyć pralkę.
2. Zakręcić zawór.
3. Odkręcić wąż dopływowy od kurka.
4. Ostrożnie wyczyścić filtr znajdujący się na końcu węża, bez
rozmontowywania, używając do tego np. szczoteczki do zębów.
Uwagi: węża nie wolno zanurzać w wodzie.
5. Z powrotem ręcznie przykręcić wąż do kranu. Nie używać
kleszczy (ryzyko zgniecenia połączenia).
6. Odkręcić zawór wody i sprawdzić czy połączenia są
całkowicie szczelne.
7. Ponownie podłączyć pralkę.
A
Okienko kontrolne zaworu bezpieczeństwa
B
Wąż dopływowy wody
Należy okresowo sprawdzać, czy wąż dopływowy nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Jeśli to konieczne, wymienić go na nowy tego samego typu.
Wąż dopływowy zaprezentowany na zdjęciu “A” jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zapobiegający niekontrolowanemu dopływowi wody; jeżeli we wzierniku zaworu bezpieczeństwa pojawi się czerwony wskaźnik, oznacza to, iż zawór ten uruchomił się i konieczna jest wymiana węża. Aby otrzymać nowy wąż dopływowy, należy skontaktować się z naszym działem technicznym lub ze sprzedawcą.
Jeżeli wąż dopływowy posiada przezroczystą osłonkę (zdjęcie “B”), należy okresowo sprawdzać kolor przezroczystej osłonki. Zmiana koloru osłonki węża na intensywnie czerwony może być oznaką, że wąż jest nieszczelny i należy go wymienić. Nowy wąż można zakupić w naszym serwisie lub w specjalistycznym sklepie.
C
PL 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU-TL HR PL.fm Page 11 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
Obudowa i panel sterowania
• Czyścić miękką, wilgotną szmatką.
• Jeśli to konieczne, można zastosować neutralny
środek czyszczący (nie używać produktów
agresywnych ani ściernych).
Wnętrze pralki
• Po każdym praniu należy na pewien czas zostawić
pokrywę otwartą tak, aby wnętrze pralki wysuszyło się. • Jeśli pranie nigdy nie jest prane w temperaturze
95°C lub jest rzadko prane w tej temperaturze,
zaleca się okresowe uruchomienie programu w tej
temperaturze bez wkładania prania do bębna i
dodanie niewielkiej ilości proszku. Pozwala to na
utrzymanie wnętrza pralki w czystości.
Uszczelka pokrywy
• Należy okresowo sprawdzać stan uszczelki
pokrywy oraz czyścić ją zwilżoną szmatką. Wąż dopływowy
• Należy okresowo sprawdzać, czy wąż dopływowy
nie ma wybrzuszeń i pęknięć. W razie potrzeby
wymienić.
Filtr
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić filtr,
przynajmniej 3 lub 4 razy w roku (patrz
“Czyszczenie filtra/ Odpompowywanie resztek
wody”).
Pralki nie należy myć przy użyciu cieczy łatwopalnych.
Wyjmowanie przedmiotu, który wpadł pomiędzy bęben a ściankę komory
Jeżeli jakiś przedmiot wpadnie między bęben a ścianę komory, można go wyjąć dzięki wyjmowanym płytom bębna:
1. Odłączyć pralkę.
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Zamknąć klapki i obrócić bęben o pół obrotu.
3
4. Śrubokrętem nacisnąć na plastikową końcówkę i przesuwać
płytę od lewej do prawej.
5. Wpadnie ona do bębna.
6. Otworzyć bęben: można wyjąć przedmiot przez otwór w
bębnie.
7. Założyć płytę od środka bębna:
Ustawić plastikową końcówkę nad otworem po prawej stronie
bębna.
4
8. Następnie przesunąć plastikową płytę od lewej strony w
prawo, aż do zatrzaśnięcia.
9. Zamknąć ponownie klapy bębna, obrócić bęben o pół obrotu i
sprawdzić ułożenie płyty we wszystkich punktach mocowania.
10. Ponownie podłączyć pralkę.
4
7
PL 11
Black process 45.0° 100.0 LPI

========11========

IFU-TL HR PL.fm Page 12 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Pralka jest wyposażona w różne automatyczne funkcje zabezpieczające, które szybko wykrywają i analizują awarie tak, aby użytkownik mógł odpowiednio szybko zareagować. Usterki są zazwyczaj tak drobne, że można je naprawić w ciągu kilku minut.
Problem
Przyczyny, Rozwiązania, Porady
Pralka nie uruchamia się, • Wtyczka nieprawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.
nie zapalają się żadne • Awaria gniazdka zasilającego lub spalony bezpiecznik (sprawdzić za kontrolki pomocą lampy stołowej lub innego urządzenia elektrycznego).
Pralka nie uruchamia się • Pokrywa nie została zamknięta w sposób prawidłowy.
mimo naciśnięcia przycisku • Funkcja “Blokada przycisków” została włączona (jeżeli dotyczy tego “Start/Pauza” modelu). Aby odblokować przyciski, należy jednocześnie nacisnąć i przez
co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięte przyciski temperatury i
prędkości wirowania. Symbol klucza znika z wyświetlacza i można
uruchomić program.
Pralka zatrzymuje się • Uruchomiono funkcję “Stop z wodą” (jeżeli dotyczy tego modelu) i kontrolka podczas trwania programu i (Stop z wodą) zapala się na wskaźniku kolejności programu - miga kontrolka “Start/ wyłączyć “Stop z wodą” naciskając przycisk “Start/Pauza” lub wybrać i Pauza” uruchomić “Odpompowywanie”.
• Program został zmieniony - ponownie wybrać żądany program i nacisnąć
“Start/Pauza”.
• Program został przerwany i pokrywa została otwarta - zamknąć pokrywę i
ponownie uruchomić program naciskając “Start/Pauza”.
• System bezpieczeństwa pralki został uruchomiony (patrz “Opis czerwonych
kontrolek”).
• Zakręcony zawór wody lub zagięty wąż dopływowy (zapala się kontrolka
“Zakręcony zawór wody”).
Po zakończeniu prania w • Szuflada na detergenty nie jest poprawnie włożona lub jest zablokowana szufladzie na proszek (patrz “Obsługa i konserwacja”).
znajdują się resztki środka • Filtr w wężu dopływowym jest zablokowany (patrz “Obsługa i konserwacja”). piorącego lub dodatków
Pralka wpada w drgania • Pralka nie została wypoziomowana; nóżki pralki nie zostały odpowiednio podczas wirowania dopasowane (patrz “Instalacja”).
• Nie usunięto klamry transportowej; Przed przystąpieniem do
użytkowania pralki należy usunąć klamrę transportową.
Po zakończeniu programu Pralka jest wyposażona w funkcję wykrywania niewyważenia i w system tkaniny nie są dobrze korekcyjny. Jeżeli zostaną włożone pojedynczo ciężkie rzeczy (np. szlafrok), odwirowane system ten automatycznie zredukuje szybkość wirowania lub wyłączy
wirowanie, jeśli wykryje zbyt duże niewyważenie w chwili rozpoczęcia
wirowania tak, aby zabezpieczyć pralkę przed uszkodzeniem.
• Ciężkie rzeczy uniemożliwiają odwirowanie; należy dodać mniejsze rzeczy
i powtórzyć wirowanie.
• Nadmierna ilość piany uniemożliwia wykonanie cyklu wirowania; wybrać i
uruchomić program “Płukane i Wirowanie”. Unikać stosowania nadmiernej
ilości detergentu (patrz “Środki piorące i zmiękczające”).
• Przycisk “Zróżnicowane wirowanie” (jeżeli dotyczy tego modelu) został
ustawiony na niską prędkość wirowania, lub włączono funkcję “Bez
wirowania” (jeżeli dotyczy tego modelu).
Wyświetlany pierwotnie Normalna zdolność pralki do dostosowywania się do czynników, które mogą czas trwania programu jest mieć wpływ na czas trwania programu prania, np.: nadmierna ilość nieco dłuższy lub krótszy wytworzonej piany, nieprawidłowe wyważenie wsadu spowodowane (dotyczy wyłącznie pralek obecnością pewnej ilości ciężkich materiałów bądź wydłużenie czasu wyposażonych w nagrzewania ze względu na doprowadzanie wody o niższej temperaturze. wyświetlacz wskazujący W związku z tym czas trwania programu zostaje oszacowany ponownie i ilość czasu pozostałą do zaktualizowany w razie konieczności. W przypadku niektórych
zakończenia programu) wyświetlaczy (w zależności od modelu) w czasie takiej aktualizacji na
wyświetlaczu pojawia się odpowiednia animacja.
PL 12
Black process 45.0° 100.0 LPI

========12========

IFU-TL HR PL.fm Page 13 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
Opis czerwonych kontrolek
Zapala się czerwona kontrolka
Wskaźnik na dużym wyświetlaczu (jeżeli model posiada taki
wyświetlacz)
Opis Przyczyny Rozwiązania
Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Zapala się kontrolka “Start/Pauza”.
“Zakręcony zawór
wody”
Sprawdzić, czy:
• Zawór wody jest całkowicie otwarty i czy ciśnienie
wody jest dostateczne.
• Wąż dopływowy nie jest zagięty.
• Filtr siatkowy w wężu dopływowym jest
zablokowany (patrz “Obsługa i konserwacja”). • Wąż dopływowy nie jest zamarznięty.
• Okienko kontrolne zaworu bezpieczeństwa jest
czerwone (jeżeli ten model posiada taki wąż
dopływowy, jak na zdjęciu “A” - patrz poprzedni
rozdział “Obsługa i konserwacja”); wymienić wąż na
nowy, dostępny w naszym serwisie technicznym
lub w specjalistycznym punkcie sprzedaży.
Po usunięciu problemu ponownie uruchomić problem, naciskając “Start/Pauza”. Jeśli usterka wystąpi ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
“Wyczyść pompę”
Pralka nie wypompowuje wody. Pralka zatrzymuje się podczas odpowiedniego cyklu programu; wyjąć wtyczkę z gniazdka i sprawdzić, czy:
• Wąż spustowy nie jest zagięty.
• Filtr lub pompa nie są zablokowane (patrz rozdział
“Czyszczenie filtra/ Odpompowywanie resztek wody”;
przed rozpoczęciem odpompowywania wody
należy upewnić się, że woda zdążyła ostygnąć). • Wąż spustowy nie jest zamarznięty.
Po usunięciu problemu należy wybrać i uruchomić program “Odpompowanie” lub nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk “Kasowanie”; oraz ponownie uruchomić wybrany program. Jeśli usterka wystąpi ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
PL 13
Black process 45.0° 100.0 LPI

========13========

IFU-TL HR PL.fm Page 14 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
Zapala się czerwona kontrolka
Wskaźnik na wyświetlaczu (jeżeli model posiada taki
wyświetlacz)
Opis Przyczyny Rozwiązania
“bdd” Pralka zatrzymuje się podczas trwania programu. (w przypadku pralek
nie wyposażonych w
wyświetlacze: zapalają
“Otwarte klapy bębna” (klapy bębna nie zostały się wszystkie kontrolki
poprawnie zamknięte).
wskaźnika kolejności Naciskać przycisk “Kasowanie” przez programów)
przynajmniej 3 sekundy i zaczekać, aż zapali się
kontrolka “Otwarte drzwi” . Otworzyć pokrywę,
zamknąć klapy bębna, a następnie wybrać i
uruchomić żądany program. Jeśli usterka nadal
występuje, skontaktować się z serwisem
technicznym.
od “F02” do “F35” (oprócz “F09”)
“Awaria modułu elektrycznego”
Wybrać i uruchomić program “Odpompowywanie” lub nacisnąć i przytrzymać przycisk “Kasowanie” przez przynajmniej 3 sekundy.
“F09” “Za wysoki poziom wody” (po wyłączeniu programu lub
w przypadku awarii). Wyłączyć pralkę, a następnie
ponownie ją włączyć, wybrać “Odpompowanie” i
uruchomić program w ciągu 15 sekund.
“Serwis”
“FA” “Awaria zatrzymania z wodą”
Wyłączyć pralkę, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i
zakręcić zwór wody. Należy ostrożnie przechylić
urządzenie do przodu, aby wypłynęła woda, która
zebrała się na dnie pralki. Następnie:
• Włączyć pralkę ponownie do sieci.
• Odkręcić zawór wody (natychmiastowy dopływ
wody do urządzenia, mimo że pralka jest
wyłączona, oznacza obecność awarii; należy
zamknąć zawór dopływu i skontaktować się z
serwisem technicznym).
• Wybrać i ponownie uruchomić żądany program.
“Fod” “Za dużo piany”
Zbyt duża ilość piany spowodowała przerwanie
procesu prania.
• Wybrać i uruchomić program “Płukane i Wirowanie”
.
• Ponownie wybrać i uruchomić żądany program
dodając tym razem mniej detergentu.
W przypadku dalszej obecności jednej z wyżej opisanych usterek, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, zakręcić zawór wody i skontaktować się z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdział).
Jeśli pralka nie posiada wyświetlacza czasu pozostałego do końca cyklu, należy sprawdzić, które z wyżej wymienionych przyczyn mogą być powodem usterki oraz postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
PL 14
Black process 45.0° 100.0 LPI

========14========

IFU-TL HR PL.fm Page 15 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
SERWIS TECHNICZNY
Przed zwróceniem się do serwisu: 1. Należy spróbować usunąć usterkę (patrz
“Instrukcja usuwania usterek”).
2. Ponownie uruchomić program, aby sprawdzić, czy
usterka została usunięta.
3. Jeżeli urządzenie nadal nie pracuje poprawnie,
należy skontaktować się z serwisem technicznym.
Należy podać:
• Rodzaj usterki.
• Model pralki.
• Numer serwisowy (numer ten znajduje się na
tabliczce po słowie SERVICE).
Naklejka serwisowa znajduje się z tyłu
pokrywy filtra lub z tyłu urządzenia. • Dokładny adres.
• Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Należy najpierw skontaktować się z serwisem
sklepu, który sprzedał urządzenie.
TRANSPORT I PRZESTAWIANIE
1. Odłączyć pralkę.
2. Zakręcić zawór.
3. Odłączyć wąż dopływowy i spustowy.
4. Spuścić wodę z węży i z pralki (patrz “Czyszczenie filtra/
Odpompowywanie resztek wody”).
Aby uniknąć wypadku należy odczekać, aż woda ostygnie. 5. Aby ułatwić przesunięcie urządzenia, należy wyciągnąć
uchwyt umieszczony u dołu od przodu (jeżeli urządzenie jest
wyposażone w taki uchwyt) ręką na tyle, aby lekko wystawał
a następnie wysunąć go do oporu nogą. Po zakończeniu
używania wsunąć uchwyt z powrotem na jego miejsce. 6. Przed transportem urządzenia zamocować klamrę. 7. Pralkę należy zawsze przenosić w pozycji pionowej. WAŻNE: nie używać pralki, gdy uchwyt jest wysunięty.
Black process 45.0° 100.0 LPI
PL 15

========15========

IFU-TL HR PL.fm Page 16 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
INSTALACJA
Usuwanie klamry transportowej
Pralka jest zabezpieczona klamrą, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.
WAŻNE: przed przystąpieniem do użytkowania pralki należy BEZWZGLĘDNIE usunąć klamrę transportową z tyłu pralki. 1. Odkręcić dwie śruby “A” i cztery śruby “B” za pomocą
płaskiego śrubokręta lub śrubokręta sześciokątnego nr 8. 2. Usunąć klamrę transportową.
3. Ponownie przykręcić cztery zewnętrzne śruby “B” do pralki
i zacisnąć je.
4. Nałożyć dwie załączone uszczelki “C” w otworach “D” pralki. Uwagi: nie należy zapomnieć o ponownym przykręceniu i dociśnięciu czterech zewnętrznych śrub.
A
B
D
1
1
1
2
C
4
D
4
PL 16
Black process 45.0° 100.0 LPI

========16========

IFU-TL HR PL.fm Page 17 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
Regulacja nóżek
Pralkę należy umieścić na stabilnej i równej podłodze, w pobliżu podłączeń elektrycznych, wodnych i spustowych. Jeśli podłoga nie jest równa, należy wyregulować wysokość nóżek (nie wkładać pod nóżki podkładek z drewna, tektury itp.): 1. Poluzować przeciwnakrętkę za pomocą dostarczonego klucza. 2. Wyregulować ręcznie wysokość nóżek.
3. Dokręcić mocno przeciwnakrętkę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Upewnić się, że nóżki spoczywają poprawnie na podłodze oraz że pralka jest idealnie wypoziomowana i stabilna (użyć poziomicy). Aby zainstalować pralkę, potrzebna jest przestrzeń o szerokości 40 cm oraz głębokości 63 cm.
Uwagi: jeśli pralka stoi na grubym dywanie, należy tak wyregulować nóżki, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na przepływ powietrza pod pralką.
Podłączanie węża dopływowego wody
1. Dokładnie przykręcić ręcznie wąż dopływowy “A” (patrz
zdjęcia “1”, “2” lub “3”, zależnie od modelu) do kranu. 2. Upewnić się, że wąż nie jest zagięty.
3. Sprawdzić szczelność podłączeń kurka i pralki poprzez
całkowite otwarcie kurka wody.
Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy go wymienić na wąż o odpowiedniej długości, który można otrzymać w serwisie technicznym lub w wyspecjalizowanym punkcie sprzedaży. Wąż dopływowy należy okresowo sprawdzać, czy nie ma wybrzuszeń i pęknięć. W razie konieczności wymienić wąż na nowy, dostępny w naszym serwisie technicznym lub w specjalistycznym punkcie sprzedaży.
Pralka może być zamontowana bez zaworu zwrotnego.
A
1
2
3
PL 17
Black process 45.0° 100.0 LPI

========17========

IFU-TL HR PL.fm Page 18 Friday, November 7, 2008 2:37 PM
System zapobiegający zalaniu wodą
(patrz typ węża dopływowego zgodnie z ilustracjami po prawej stronie - zależnie od modelu).
• Przykręcić wąż dopływowy do kurka wody. Odkręcić zawór
całkowicie i sprawdzić czy nie ma nieszczelności na
podłączeniach.
• Nie wolno podłączać pralki do baterii mieszalnikowej ani
bezciśnieniowego podgrzewacza wody!
• Wąż dopływowy i pudełko plastikowe zawierają (zależnie od
modelu) elementy elektryczne: nie wolno przecinać węża
dopływowego ani też zalewać wodą plastikowego pudełka. • Jeżeli elastyczny wąż jest uszkodzony, należy natychmiast
odłączyć pralkę od zasilania, zakręcić zawór wody i
wymienić wąż.
Jeżeli wąż elastyczny jest za krótki, należy go wymienić na 3 m wąż wyposażony w zabezpieczenie przed zalaniem (dostępny w serwisie technicznym lub w punkcie sprzedaży pralki). Wymiany powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany technik.
Podłączanie węża spustowego wody
1. Zdjąć wąż spustowy z lewego zaczepu, patrz strzałka “A” na
zdjęciu.
Ważne:
NIE luzować połączenia węża od strony prawej, zobacz strzałka “B” na zdjęciu. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie nieszczelnością i poparzenia gorącą wodą. 2. Przypiąć kolanko “U” (“C”) na samym końcu węża
spustowego.
3. Podłączyć wąż spustowy do syfonu lub zwiesić i
unieruchomić na krawędzi zlewu za pomocą kolanka “U”.
Wąż spustowy nie może być zawieszany na małych
umywalkach.
Krawędź zlewu nie może znajdować się wyżej, niż 100 cm
ponad poziomem podłogi.
A
Jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia węża, to należy użyć węża tego samego typu i połączenie zacisnąć obejmami. Maksymalna długość węża spustowego: 2,50 m.
Maksymalna wysokość spustu (kolanko “U”): 100 cm. Minimalna wysokość spustu: 55 cm.
Ważne:
Dopilnować, aby nie było załamań na wężu i zabezpieczyć go przed spadnięciem podczas pracy urządzenia.
B
C
PL 18
Black process 45.0° 100.0 LPI

========18========Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie pliku z instrukcjami.

Linki sponsorowane
Instrukcja Podgląd użytkownika
Typ Pralka
Nazwa WHIRLPOOL AWE 2316 1
Model AWE 2316 1
Rozmiar pliku 1003 KB
Number of pages 18 pages
format pliku pdf
Język Pralka WHIRLPOOL AWE 2316 1 Polski - Polish Polski - Polish,